Nevroimmuneendokrine sammenhenger - Manuellterapi

manuellterapi.net

Nevroimmuneendokrine sammenhenger - Manuellterapi

Kroppens forsvarssystemer

• Sensoriske del av nervesystemet, i første

rekke nocicepsjon eller smertesans

• Det nevroendokrine system regulerer og

forsvarer indre miljø (homeostase), samt

forsvar mot ytre farer

• Immunsystemets evne til å skille ”kjente”

fra ”ukjente” substanser

• Instinktive forsvarsmekanismer

Autonome Nervesystem

• Sympaticus

Primærnivå: Sympaticus del av Hypotalamus

Sekundærnivå: Synapser i Intermediolaterale

cellesøyle

Tertiærnivå: Synapsene i paravertebrale og

prevertebrale ganglier

• Parasympaticus

Primærnivå: Parasymp del av Hypothalamus

Sekundærnivå: Synapsene i hjernestammekjernene

til Hjernenerve 3, 7, 9 og 10, og

Sacrum-segmentene S 2 – S 4

Tertiærnivå: Synapsene i nervefletninger på/i

Hormonsystemet

• Primærnivå: Hypothalamus

• Sekundærnivå: Hypofyse

• Tærtiærnivå: Hormonenes påvirkning av

målorganer, (binyrer, thyroid, osv.)

• Feedback regulering av hormonsystemet

13.03.2011

2

More magazines by this user
Similar magazines