Nr. 5 - Wsoft

sorumkirke.no

Nr. 5 - Wsoft

Menighetsbladet

Nr. 5 • 2011

42. årgang

God jul!

for Sørum • Blaker • Frogner

Maleri av Carl bloch

Ord til deg: Det sanne lys,

som lyser for hvert menneske,

kom nå til verden.

Joh 1,9

Inger Kvevli om Blaker kirkegård side 2

Asbjørnsenjubileum side 8

Hvordan opplever en muslim Sørum? side 9

Sørumfestivalen side 12-13


Blaker kirkegård

– et fredelig og godt sted å besøke

Tekst: Lillian Mobæk Foto: Odd Mobæk

Menighetsbladets utsendte har

snakket med Inger Kvevli i hennes

vakre og tradisjonsrike hjem

på Kvevli, og spurt om hvilket

forhold hun har til kirkegården.

Inger, født Hagen, er oppvokst på Fjuk, i en

søskenflokk på syv. Hun er døpt, konfirmert og

gift i Blaker kirke, og har alltid hatt et nært og

kjært forhold til kirken. Hun har sittet i menighetsrådet

i flere perioder, og vært engasjert i

kirkens mange ulike aktiviteter i årevis. Og hun

holder stadig på med litt av hvert der. Faktisk

blir hun av noen kalt Inger «kjærka».

Hun er en aktiv dame og praktisk anlagt,

og har alltid vært glad i håndarbeid, skriving,

sang og musikk. Mange vakre dikt, sanger

og fine håndarbeider har kommet fra hennes

kreative fingre, og hun har vært med i Fjukmusikken

i en årrekke.

Inger har bodd på Kvevli siden 1965

sammen med mannen Olaf, «Dulle» som han

ble kalt, og etter hvert fire døtre. Men nå i mars

ble hun enke, etter en tung sykdomsperiode,

som krevde mye både av henne og familien.

– Det er en stor forandring i livet å bli alene,

men Gud gir styrke, og livet føles likevel godt,

sier Inger.

Hun har mange barnebarn, og er glad for

å ha familien i nærheten, og stadig er de

på besøk. Og så roser hun sine enestående

gode naboer.

– Hva betyr kirkegården for deg?

– Jeg har alltid vært mye på kirkegården,

og etter at mannen min døde har det selvsagt

blitt ekstra mange besøk der. Lys har

vært tent på graven hans nesten hver eneste

dag. Det er så fredelig og godt å komme på

Blaker kirkegård. Og der har jeg også nesten

20 av min familie. Etter min manns ønske lager

vi nå en Kvevli-familiegrav, og bruker en

av de fine, gamle gravsteinene. Der samles

flere av de gamle gravene, en er helt tilbake

fra 1914. Med en familiegrav blir det enklere

med gravstell framover.

– Hvordan pynter du på gravstedet?

– Til sommerplanting velger jeg vanligvis

isbegonia eller borchebegonia, og margueritter,

mens på høsten blir det gjerne erica

og sølvkrans, pyntet med granbar fra en

edelgran vi har her på gården. Julaften har

mange tradisjoner. Da pyntes gravene med

kranser og lykter, og vanligvis leser jeg juleevangeliet

i kirken. Før laget jeg kransene

selv, men nå blir det helst til at de kjøpes.

Jeg er glad i å pynte og få det pent der.

– Treffer du mange på kirkegården?

– Ja, det er mange å snakke med, og jeg

kjenner jo mange. Men like etter min manns

bortgang ønsket jeg å være alene ved hans

grav, og dro dit på tider hvor det ikke var så

mange andre der. Det hender også at jeg

treffer noen som jeg ser har det vanskelig.

Da kan det være godt å ta kontakt, enten der

eller etterpå. Vi må være medmennesker for

hverandre.

– Er det noe du synes mangler på kirkegården

eller i kirken?

– Det er viktig å ha nok krakker ute, så

en kan sette seg ned og hvile flere steder

på kirkegården. Også bør jo disse krakkene

være hvitmalte slik som kirken. Ellers savner

jeg kirketjener-funksjonen i kirken, for det er

ikke alltid så enkelt for de frivillige å få ordnet

med alt. Og bedre lyd på kirkeklokkene

inne i kirken ønskes. Jeg har hørt fra flere at

de synes det er så synd at ringingen med kirkeklokkene

har blitt borte, for de hører ikke

lyden. Håper dette kan bli bedre. Og kanskje

kunne rengjøring vært litt bedre noen steder.

Men ellers er Blaker kirkegård veldig flott, og

har et godt rykte. Jeg hører fra folk som kommer

fra kirkegårder i andre kommuner, at

det er så pent her.

Dette julediktet synes Inger hører med til julen.

(Ukjent forfatter)

Sommeren er borte, dagene korte.

Men gjennom mørke, tåke og regn

Hist i det fjerne, lyser en stjerne

Betlehems-stjerna, det himmelske tegn.

Snart skal vi høre klokkene føre

Budskap om høytid i hjemmene inn.

Klart skal det klinge, inn skal det ringe

Julen for alle i hjerter og sinn.

Granen vi tenner, atter vi kjenner

Julens vidunderlige barnlige fryd.

Intet oss tynger medens vi synger

Julekveldssangen med jublende lyd.

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Menighetsbladet ønsker tips og stoff

og flere medarbeidere!

Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder

og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment

er det med bidrag fra Blaker og Frogner.

Leder

av anne søbye

Litt om Blaker kirkegård

Nåværende Blaker kirke dateres til

1881. Da ble kirkegården utvidet med

2,5 mål, og kirkegårdens størrelse ble

stort sett holdt uendret i 90 år. Langs

veien var det den gang et opptømret

gjerde, med fire-fem stokker på

hverandre, støttet av skråstivere, kalt

kirkeled. I 1890-årene var kirkegården

prydet av 8 popler, som ble plantet

50 år tidligere, og det var noe strid

da disse skulle felles. I 1906 ble det

plantet en del bjørketrær, og i 1920-

30-årene ble det plantet en allé av

lønnetrær fra hovedveien inn til kirken.

I 1971 ble kirkegården utvidet, og det

totale areal ble rundt 13,5 dekar. Nå

er det igjen behov for utvidelse, og

også andre tiltak pga. utglidning ved

kapellet.

Kilde: Jubileumsheftet til Blaker kirkes 100-årsjubileum i 1981

Identitet

og team-work

Identitet er et mye brukt ord i mange sammenhenger, men vet vi egentlig

hva det betyr? Jeg leste nylig en definisjon: uttrykk for det som en person

oppfatter seg selv som og føler tilhørighet til. Dvs – hvem jeg er og hvor jeg

hører hjemme.

Gud selv ER identitet. Det hebraiske navnet for Gud, som sannsynligvis

uttales Jahve, kan oversettes JEG ER den jeg er. Navnet var så hellig at det

ikke skulle uttales, og det gikk tapt i muntlige overleveringer. Forskerne tror

likevel Jahve er riktig, betydningen kan også gå mot «Jeg viser meg å være/

bli». Det fantes visst ikke de samme tider av verbet VÆRE som nå. Pussig å

fundere over, men det sier meg noe om at Gud var og er og blir fortsatt, et

grunnfjell i tilværelsen fra begynnelsen til slutt. Jesus omtaler også ofte seg

selv som JEG ER: Jeg er den gode hyrde, verdens lys, livets brød ….Bibelen

legger ut et ankerfeste for oss mennesker.

Hvem er så jeg? Og i hvilken sammenheng står jeg?

Noe av det som ellers gir oss en felles identitet er felles positive opplevelser

og historie, det skaper bånd. Juletradisjoner og feiringer, konserter,

fest, stille ettertanke…. Tiden foran oss gir mange anledninger til å bygge

fellesskap, felles identitet og forankring. Noe av dette forsøker vi å formidle

gjennom menighetsbladet.

I vår så jeg på noen av programmene «Ingen grenser», med Lars Monsen

og 11 til dels sterkt funksjonshemmede deltagere som hjalp hverandre fram

gjennom villmarken. Det var sterkt å se hvordan de fant uante ressurser

hos seg selv og hverandre. I motsetning til andre reality-program der det

er et taktisk spill for å få stemt de andre ut og hjem. Mange av deltagerne

fikk nok en endret oppfatning av seg selv og gruppa. De er ikke alene om

erfaringen av at man kommer lengst med at hver og en beriker

hverandre i et samarbeid.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Velkommen til

ny medarbeider

av John Olav Stokstad Larsen

Boktips

Tittel: Livsreisen

En håndbok på veien

Forfatter: Billy Graham

Utgitt: 2006

Oversetter: Carsten Dahl

Forlag: Hermon

Antall sider: 262

Billy Graham (f. 1918) er blitt kalt

«presidentens pastor». Tolv amerikanske

presidenter har han kjent,

og deltatt ved innsettelsen til flere

av dem. Han har reist verden rundt

og forkynt evangeliet i fjerne landsbyer

og i verdens storbyer, for de

aller fattigste og for verdens ledere.

Likevel er det først nå jeg har fått

øynene opp for hans forfatterskap.

Tross sin stjerneposisjon, skriver

Graham med stor ydmykhet fra livet

sitt. Han kaller boken sitt åndelige

testamente, skrevet i en alder av

nærmere 90 år. Boken er full av

erfaring, oppmuntring, håp, råd og

veiledning. Vi får ta del i visdom og

innsikt som et langt liv med Gud har

gitt ham. Livets reise går gjennom

glede og forventning, men også

gjennom skuffelse, sorg og smerte.

Dette er en bok som alle vil ha glede

og nytte av; den som vet lite om hva

det vil si å være en kristen, den som

er ny på veien og den som har vært

en troende hele livet.

Heidi Schmidt

I forrige nummer av Menighetsbladet

leste vi om tre nye

medarbeidere. I dag ønsker

vi å bli kjent med den nye

lederen av trosopplæringen,

Maylén Nupen.

– Hvem er du?

– Jeg er 36 år, født og oppvokst på

Strømmen. Jeg flyttet til Oslo for å studere.

Der var jeg aktiv med i Normisjon. Vi hadde

en husmenighet med utspring i Storsalen.

Jeg var mye med i dette arbeidet. Mens

jeg bodde i Oslo, traff jeg ham som skulle

bli mannen min, Knut Arild. Sammen har

vi fått tre barn fra 3 til 9 år.

– Hva har du drevet på med før du kom

til Sørum?

– Jeg studerte ved Menighetsfakultet og

tok hovedfag i kristendomskunnskap. Jeg

har også studert pedagogikk. Etter studiene

jobbet jeg som rekrutteringskonsulent

ved Menighetsfakultet. I praksis vil det si

at jeg skulle markedsføre de forskjellige

studietilbudene slik at flere skulle ha lyst

til å studere ved fakultetet. Etter tre år begynte

jeg å arbeide på eksamenskontoret

ved Bedriftøkonomisk Institutt. Jeg har alltid

vært glad i å arbeide blant studenter.

Dette gav meg også nyttige erfaringer fra

arbeidslivet. Etter hvert følte jeg likevel behov

for å bytte beite.

– Hva mener du?

– Jeg kjente på et kall til å arbeide blant

barn og unge. Jeg er utdannet til å være

trosopplærer. Jeg fikk arbeid i Furuset

menighet i Oslo. Der hadde jeg tidligere

hatt ledertreningskurs og var ikke helt

ukjent med menigheten. Nå var oppgaven

min først og fremst å ha et koordinerende

arbeid. Jeg hadde også lederkurs, babysang,

klubb for 10 til 13 åringer og familiekor.

Etter hvert ble stillingen utvidet til 4

menigheter i det nordøstlige Oslo.

– Kan du si noe om de erfaringer

du har tatt med deg fra dette

arbeidet?

– Jeg lærte mye av det å arbeide

et sted der Den Norske Kirke er i

mindretall. I disse menighetene

tilhørte flertallet av befolkningen

andre religioner – først og fremst

Islam. Det er viktig å ha respekt

for dem som tror annerledes.

Samtidig er det naturlig å stille spørsmålet

til en selv: hva er vår tro, hvordan

har vår tro betydning for den kulturen vi

er en del av.

– Men hvorfor søkte du deg til Sørum,

Frogner og Blaker menigheter?

– Jeg bor i Frogner. Jeg har ingen 8-16

jobb. Når jeg arbeider i mitt eget nærmiljø,

håper jeg at også mine tre barn kan ha

glede av det arbeidet som jeg har. Jeg følte

også at jeg ble godt tatt imot da jeg kom til

intervjuet.

– Hvilke forventninger har du til arbeidet

her i bygda?

– Jeg har allerede begynt med konfirmantundervisning.

Dette trives jeg meget godt

med. Jeg er kommet i gang med Etter Skoletid-samlinger.

Det er godt å gå inn i noe

som fungerer så godt fra før av. Jeg skal ha

lederkurs. Jeg ser fram til å få være med

og prege familiegudstjenestene og utvikle

disse videre. Jeg har forstått at det er et

stort ønske om å komme i gang med

babysang. Der har jeg konkrete planer

som jeg vil skrive om i dette nummeret.

Så vil vi takke

for samtalen

og vi

gleder

oss til

videre

samarbeid

med vår

nye medarbeider!

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Frivillighetstjenesten for eldre

Behov for strøsingel?

Ring - i Blaker............................63 82 61 88

- i Frogner/Vesterskaun....63 82 02 52

- i Sørum krets.................63 82 42 44

- på Sørumsand................63 82 65 96

Andakt

av John Olav Stokstad Larsen

Tenn lys

M: Sigvald Tveit T: Eivind Skeie

Tenn lys !

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må slåss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys !

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

– Jeg har valgt adventssalmen «Tenn Lys»

som min favorittsalme i adventstiden. Jeg

liker teksten og melodien godt – den er lett

og god å synge. Da jeg jobbet som trosopplæringsleder

på Furuset, var jeg

så heldig å få være med på skolegudstjenestene

vi hadde før jul. Jeg

ble like overrasket hver gang vi

sang denne sangen, for elevene

sang med av full hals. Det er

kanskje noen «store ord» i teksten,

men av og til er det godt

å synge høyt om tro, håp og

forventing, syns jeg.

God adventstid!

Maylén Nupen

Budskapet fra Betlehem

– den gang og i dag

For noen år siden var jeg i Betlehem. Jeg var der hyrdene hadde hørt budskapet

om at Jesus var født. Jeg var der stallen hadde stått. Mye har forandret

seg på 2000 år. Likevel synes jeg at jeg først og fremst så det som

ikke var forandret. Jeg så soldatene – ikke soldatene til keiser Augustus og

kong Herodes, men godt bevæpnete soldater. Jeg møtte mennesker som

levde i frykt og ufrihet. Ikke langt fra hyrdemarken og fødselsplassen var

det bygget en mur. Det var ikke alle som fikk lov til å passere muren – ikke

en gang for å høste oliven i deres egen olivenhage. Jeg syntes ikke det var

vanskelig å sette meg inn i hvordan menneskene for 2000 år siden måtte

ha hatt det.

Der hyrdene hadde hørt julens budskap, stod det ei kirke. På veggene i

kirken var det skrevet: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en

glede for hele folket: I dag er det født dere en Frelser! Der stallen hadde

stått, stod det også ei kirke. På stedet der krybben hadde vært, der var det

ei stjerne. Det var som om folket i Betlehem ville si til oss alle: Her er det

at det begynte. Her er det at Gud møtte menneskene. Her er det fredsbudskapet

første gang ble forkynt. Fredsfyrsten kommer fra Betlehem. Hans

navn er Jesus!

Jeg besøkte en skole i Betlehem. Mange av barna hadde nok merket

frykten og ufriheten på kroppen. Noen hadde familiemedlemmer som

satt i fengsel eller som var drept under intifadaen. Likevel så jeg så

mange glade barn. På skolen lekte de sammen enten de var kristne

eller muslimer.

Hvordan var det mulig? Jeg tror jeg har svaret: Lærerne på skolen

hadde hørt et budskap som var fortalt fra slekt til slekt gjennom

2000 år: Frykt ikke! En frelser er født. Den sterkeste her i verden

er ikke soldaten med maskingeværet i hånden. Den sterkeste er

ikke den som tar liv. Den sterkeste er ikke den som bygger murer

mellom menneskene. Den sterkeste er den som skaper fred.

Det var i Betlehem det begynte. Det som skjedde på Utøya og i

Regjerningskvartalet sist sommer har vist oss at frihet og fred

ikke er noen selvfølge heller ikke i vår del av verden.

Det gamle budskapet fra Betlehem

gjelder også i dag!

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Fornyet gudstjen

Av Liv B. Krohn-Hansen, prost Østre Romerike

1. søndag i advent 2011

innføres gudstjenestereformen

i Den norske kirke. De siste

årene har det foregått et

omfattende arbeid for å fornye

vårt gudstjenesteliv.

På kirkemøtet i april 2011 ble endelig de nye

ordningene fastsatt, og snart kan vi begynne

å ta dem i bruk. Året 2012 blir et overgangsår,

og innen 1. søndag i advent 2012 skal

lokal grunnordning for hovedgudstjenesten

være vedtatt.

Allerede 27. november dette året tar vi i

bruk revidert dåpsliturgi, den nye bibeloversettelsen

og ny tekstbok. Tekstboken er den

samlingen av bibeltekster som leses i gudstjenestene

i løpet av kirkeåret.

Hva blir annerledes?

Forandringene er ikke store, og mye er likt.

Et levende gudstjenesteliv står alltid i et

samspill mellom tradisjon og fornyelse. Et

grunnleggende trekk ved gudstjenestereformen

er større fleksibilitet. Vi går fra å bruke

en felles gudstjenestebok der det meste er

fastsatt til nye ordninger der den lokale menighet

i større grad kan gjøre valg for sine gudstjenester.

Fortsatt er grunnstruktur og mange

av formuleringene faste, men det blir flere variasjonsmuligheter.

Det gjelder bl.a. for et større

mangfold i musikk og muligheter til å utforme

egne forbønner lokalt.

Gudstjenestene vil i større grad ta hensyn til

ulike brukergrupper, bl.a. får trosopplæring

og diakoni større fokus. Andre eksempler på

forandringer: Vi skal sitte ved de to første

bibellesningene. Den felles trosbekjennelsen

er flyttet fra plassen etter andre tekstlesning

til rett etter preken. Syndsbekjennelsen kan

legges enten til begynnelsen av gudstjenesten

eller i forkant av forbønnen. Det er flere

valgmuligheter for når i gudstjenesten kunngjøringer

plasseres. Skal vi stå under første

og siste salme? Slike spørsmål skal lokal

grunnordning avgjøre.

Mange av revisjonene er av mer språklig

art. Disse er dels gjort fordi norsk språk og

kultur stadig er i utvikling, og de er dels gjort

av felleskirkelige hensyn.

Grunnverdiene fleksibilitet, stedegengjøring

og involvering

Noen grunnverdier har preget reformarbeidet,

og disse verdiene skal prege gudstjenestelivet

videre. Verdiene fleksibilitet, stedegengjøring

og involvering ligger som basis for reformen.

Stedegengjøring handler om at gudstjenestelivet

må preges av lokalsamfunnet det er

del av. Menighetsrådet skal gjøre vedtak som

gir retningslinjer og mange konkrete valg for

gudstjenestefeiring her på vårt sted.

Involvering handler om deltakelse. Et viktig

mål er at flere skal bli delaktige med utforming

og gjennomføring av gudstjenester.

Involvering handler også om at den enkelte

gudstjenestedeltaker skal bli tatt på alvor ut

fra egne behov.

Musikk og salmebok

Revisjonsarbeidet for liturgisk musikk og ny

salmebok er ennå ikke sluttført. Her utvikles det

stadig mye spennende, og våre gudstjenester

kommer til å preges av et større mangfold. En

annen viktig verdi ved gudstjenestefeiring er

gjenkjennelse. De lokale grunnordninger må

sørge for god balanse mellom det innarbeidede

kjente og de mange nye valgmulighetene.

Lokal grunnordning, kursing og materiell

Innen høsten 2012 skal lokal grunnordning

for hovedgudstjenesten i den enkelte menighet

utarbeides. Først vil gudstjenesteutvalg

lage en innstilling. Etter første behandling i

menighetsråd skal de kirkelige ansatte og

menighetsmøtet få uttale seg. Forslaget sendes

så tilbake til menighetsrådet for vedtak.

Så går det videre via prosten til biskopen for

godkjenning. Det blir viktig å tenke felles om

gudstjenestelivet innen samme område. I

Sørum er det naturlig at de tre menighetene

vil legge mange av de samme føringene.

MENIGHETSBLADET 5 • 2011

Illustrasjonsfoto


este

Ønsker du en samtale med diakonen?

Ta kontakt for å avtale tid –

Hver onsdag kl. 10.00 – 12.00 telefon 63 86 79 61.

epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

Diakonens hjørne

Det foregår for tiden kursing i forbindelse

med innføring av reformen. Organist i Sørum

Jan Erik Stensrud og prost Liv B. Krohn-

Hansen i Østre Romerike prosti deltar som

kursledere. Kirkelige ansatte har vært på

kurs. Nå følger kursing av gudstjenesteutvalg

og menighetsråd. I løpet av 2012 vil det bli

flere åpne temakvelder i prostiet der deler av

reformmaterialet presenteres.

I november 2011 skal materialet være klar

til utsendelse fra forlaget. Mye av materialet

ligger også på nettstedet kirken.no / reform

av gudstjenestelivet.

Prost Liv B.

Krohn-Hansen i

Østre Romerike

prosti.

Å jul med din glede …

For mange er julen ensbetydende med å treffe nære og kjære. Ikke alle

har disse tette relasjonene. Såre opplevelser og vanskelige relasjoner kan

gjøre at lysten til å feire høytider sammen er liten. Hvilke tanker og bilder

går vi inn i julen med? Hvilke forventninger kan vi ha til fellesskapet?

Juletider, andre høytider og minnedager, kan by på mange utfordringer når

livet til tider oppleves som ensomt og vanskelig. Grunnene til den uro, sorg og

smerte vi kan føle i våre liv, er mange. Ingen er vel ukjent med å ikke kunne

glede seg over alt i livet sitt. Mange ganger ønsker vi kanskje å «hoppe over»

det vanskelige. Men i det virkelige livet er vi nødt å se på livet som det er og

kjenne på smerten, for å komme oss igjennom det vanskelige. Vi blir ekstra

sårbare for nye belastninger hvis vi ikke gjør det.

Der er ikke en oppskrift på hvordan dette gjøres, men inkluderende fellesskap

og respekt for eget og andres liv er noen nøkler.

For å håndtere det som skjer i et liv, kan man noen ganger har behov for

et rom for å bearbeide sorg og tap. Høytider og merkedager kan være krevende,

slik at det å snakke med noen om sorgen og det vonde kan virke legende.

Hvis vi i perioder føler for å være alene, kanskje rett og slett isolerer

oss, kan det hindre en legende prosess. Hvis de sammenhenger man lever

og vanker i ikke kan møte de behovene, er det nødvendig på sikt å rette sitt

fokus utad og til nye sammenhenger. Å gå inn og ut av sorgen er ikke farlig,

men å lukke den inne er ikke bra. Menigheten er viktig for oss, både for å

ha fellesskap og hjelp til å leve videre gjennom livets ulike tider.

«Å jul med din glede» peker på håpet vi har i Jesus Kristus. Han har gått

foran oss og Han kjenner til hvordan vi har det, all smerte og gråt vi har. Han

lar oss vite at der er en trygg favn å gå til når livet ellers kan være tåkete og

trist. Han peker på den lille og store gleden ved å være et elsket menneske,

skapt i Guds bilde, villet og elsket av Gud. Dersom du lurer på hvordan denne

julen skal bli og gruer deg av forskjellige grunner, ta kontakt med oss.

I februar starter menighetens diakoniutvalg opp kurs i livsmestring. Hva

det er, kan du lese litt om nedenfor. I vår kommer vi også til å arrangere

seminar i dette å leve sammen. Til høsten kommer vi til å drive ekteskapskurs,

kanskje både for nygifte og eldre par. Livsmestringskurs kan være en

god hjelper etter samlivsbrudd.

Livsmestringskurs

av Marie S Grimstad

I starten av 2012 arrangerer våre tre menigheter sammen et kurs i livsmestring.

Livsmestring er kort fortalt en hjelp ved tap og store forandringer

i livet. Ved bevisstgjøring og erkjennelse av egen situasjon kan vi klare å se

muligheter og finne vår egenstyrke. Det kan hjelpe oss å få det bedre med

oss selv og andre mennesker. Temaene på dette kurset er nyttige for alle,

vi strever med dem alle sammen.

Dersom du opplever at du går alene med det du strever med, ta kontakt

med oss på kirkekontoret. Du finner telefonnummer og epostadresser

i dette bladet. Dersom du ønsker å gå på kurset i Livsmestring, melder du

deg på til marie.grimstad@sorumkirke.no eller ringer til sentralbordet.

Dersom du ønsker å gå i en sorggruppe snakker du med noen av våre

prester eller diakonen.

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Peter Christen Asbjø

og hans betydningsfulle tid på Romerike

av Dag Winding-Sørensen

Søndag 15. januar 2012 er det

200 år siden P. Chr. Asbjørnsen

ble født, og det blir stor markering

i Gjerdrum kulturhus hele dagen.

«Vi hadde vært på besøk på Bjerke. Proprietæren

og gamlemor rodde hjem søndag aften.

Men jomfru Marie og småguttene hadde

tigget og tryglet så lenge, til de fikk lov å bli

over til mandagen for å ta veien hjem over

åsen «og se utsikten», som det het, og jeg

gjorde av mange grunner følge med dem.»

En tilforlatelig innledning til et huldreeventyr

av P. Chr. Asbjørnsen, som har mye å gi

oss romerikinger. Og med den tilflytting særlig

Frogner i dag opplever er det vel verd å se

litt bakover for oss sørumsokninger.

P. Chr. Asbjørnsen så dagens lys 15. januar

1812 i Dronningens gade 26 i Christiania.

Han dør 6. januar 1885 i sitt hjem i Rosenborggaden

2, og gravlegges den 15. januar

1885 på Vor Frelsers Gravlund. De 73 år som

ligger mellom brukte P. Chr. Asbjørnsen til å gi

nordmenn en identitet.

Han kom fra en dårlig bemidlet familie,

og slet iherdig med å skaffe seg boklig lærdom

for å slippe ut av fattigdommen. Han

var huslærer på Børke gård i Frogner Anex i

Sørum Herred fra 1834 til 1836, og senere

på Fjelstad i Gjerdrum. Hans lærergjerning

var nødvendig for å skaffe midler til å fullføre

sin examen artium, som han klarte etter

flere forsøk.

Oppholdet på Børke ga ham senere grunnlaget

som Norges fremste folkeminnegransker,

og med årene utviklet han seg både som folklorist

og forfatter. Med sin skogbruksutdannelse

fra Tyskland ble han offentlig tilsatt som

landets første forstmann og torvmester, noe

som økte hans mulighet til å samle folketradisjonene

i mange deler av landet. Han ble folkeopplyser

og skrev kokebøker med anbefaling

om riktig kosthold for almuen. Og ikke minst

ble han en innbarket friluftsmann – det første

æresmedlem i Den norske Turistforening.

Det var derfor ikke rart at han ønsket å

vandre over Hexebergfjellet fra Børke til Fjelstad

den vårmorgenen som er nevnt innledningsvis.

Sjølfolket derimot rodde hjem. Det

forteller oss at det var dårlige veier i distriktet,

og man foretrakk derfor å ro på elven.

Elven, det var Leira og Gjermåa. Tenke seg

til at man kunne ro på elven. Slik det ser ut i

dag er det bare vierkjerr og falne trestammer

over elven på kryss og tvers.

Samtidig med sin utdannelse utviklet P.

Chr. Asbjørnsen sin naturlige interesse for

alle sosiale lag i befolkningen og for deres

særegenheter. Almuen var en naturlig del av

Asbjørnsens hverdagsliv. Han vandret mellom

Børke og Universitetsbiblioteket i Christiania

mange ganger i den tiden han fungerte som

huslærer. På disse turene gikk han med

vanlige folk. Blant disse levde mange muntlige

tradisjoner, som ble delt under vandringene

eller på hvilestedene. Asbjørnsen fanget dem

opp, samlet dem, modnet dem, bearbeidet

dem og med årene utgav han dem, først

som små hefter, senere i bokform. Tidlig

var det ingen illustrasjoner, men etterhvert

formga kunstnerne Kittelsen, Werenskiold

og flere andre folkefantasiens troll og vætter.

Ettersom huldreeventyrene og folkesagnene

ble lest og sank inn, var det ikke bare almuen

som følte en samhørighet med denne åren

av tusenårig folketradisjon.

Blaker og Sørum Historielag arrangerte

13. oktober 2010 en Asbjørnsen-aften i

Frogner grendehus. Truls Gjefsen var kveldens

kåsør og øste av sin rike kunnskap som P.

Chr. Asbjørnsens biograf. Denne aftenen fikk

de tilstedeværende en klar forståelse av at

de ikke bor på et tilfeldig sted på Romerike.

Nei, de bor i kjerneområdet av norske huldreeventyr

og folkesagn. Det var på Børke gård

at Asbjørnsen fikk modnet sin interesse og

utviklingen skjøt fart, og ytterligere impulser

fikk han på Fjelstad i Gjerdrum. P. Chr. Asbjørnsen

skulle bli et begrep i det norskeste

av det norske – folkeeventyrene. Og mellom

Børke og Fjelstad ligger Hexeberg-fjellet. I

lyriske vendinger beskriver Asbjørnsen vandringen

over fjellet den vårdagen i 1834 der

han og Lina under en piskende regnbyge søker

ly i den falleferdige vakthytten ved varden

og inngår hemmelig forlovelse i sitt livs mest

stormende romanse. At sjølfolket på Fjelstad

drev de unge til å bryte forlovelsen til fordel

for en for henne holden lensmann skal vi nok

være evig takknemmelig for. Fra da av kunne

P. Chr. Asbjørnsen konsentrere seg fullt og

helt om sin folkloristiske oppgave.

Maleri av Knud Bergslien

Les mer om Asbjørnsen på

www.asbjørnsenselskapet.no

www.romerike.historielag.no

www.sorum.historielag.no

MENIGHETSBLADET 5• 2011


nsen

Mangfoldige

Sørum

Tekst: Heidi Schmidt Foto: Kristin Schmidt

En tanke har streifet flere. Hvorfor ikke

lage en Asbjørnsen-sti i Frogner, med Huldreætt

som mal for stien? Det er mange vakre

og interessante naturobservasjoner langs

denne vandreruten, og Asbjørnsen har beskrevet

disse svært godt.

For dem som vil lære mer om P. Chr.

Asbjørnsen og Romerikes betydning for hans

eventyrsamlinger, er et besøk i Gjerdrum

Kulturhus søndag 15. januar 2012 en unik

anledning. Da sørger Romerike Historielag

sammen med Gjerdrum Historielag og Blaker

og Sørum Historielag for stor feiring av hans

200-årsdag. Leg og lærd kommer for å gi sine

bidrag hele dagen til ende, og Truls Gjefsen

gir de biografiske betraktninger. I ovnskroken

leses eventyr for barn og voksne, det er

tegnekonkuranse om troll og vætter, teater

og film formidler også hans fortellinger, og

restauranten serverer 1800-tallsmat, mens

Magnar Oslands holder konsert med levende

storgårdsmusikk.

Til dette arrangementet er det fri adgang

med mulighet til å kjøpe de lekreste retter og

drikke fra Asbjørnsens taffel, eller å handle

Asbjørnsen-litteratur for dem som vil være

med å gjøre P. Chr. Asbjørnsen til vår betydelige

identitetsmarkør.

Velkommen!

Frogner 1806

Fares Murtada er muslim. Han kommer fra Kuwait og har

vært i Norge i to og et halvt år. Han bor på Sørumsand,

har gått på voksenopplæring og snakker godt norsk.

Menighetsbladets utsendte finner ham i full virksomhet

på SFO ved Sørum skole.

Vi er hverandres søsken

– Hva tenker du om Norge som et kristent land?

– Jeg tenker at det vi tror på, er mellom «meg og Gud». For meg betyr det

ikke så mye om det er kristent eller islamsk. I følge Koranen skal muslimer

respektere alle forskjellige religioner, og jeg respekterer de kristnes Bibel

og den jødiske Toranen. Jeg tror at vi alle kommer fra Adam og Eva, vi er

alle mennesker med samme slags hjerte, hjerne og øyne. Når jeg blir kjent

med noen her, spør jeg ikke etter religion, men hvordan de er mot meg. Er

du snill, vil jeg fortsette å prate med deg. Er du slem mot meg, vil jeg bare

gå og si «Ha det bra!» I islam har vi mange forskjellige retninger og grupperinger,

og det samme tror jeg gjelder for kristne her i Norge. Men vi er

hverandres søsken og skal vise hverandre respekt. Jeg synes det er flott

at norske myndigheter gir støtte til forskjellige trossamfunn, og ikke bare

de kristne. Jeg vet ikke om andre land praktiserer det

samme.

Ingen spør etter religion eller farge

– Hvordan er det å være muslim i Norge?

– Jeg opplever at jeg har blitt møtt med

åpenhet og respekt her. Ingen spør etter religion

eller farge. De ser på hvem jeg er som

menneske. Kristne nordmenn har vist meg tillit

og hjulpet meg. På SFO på Sørum skole har

jeg blitt veldig godt mottatt, og jeg synes folk

her er arbeidsomme og hjelpsomme. I Kuwait

kjente jeg flere kristne og var også med for å

oppleve hvordan det var å feire jul. Jeg tenker

ikke på hva slags religion andre har, og

opplever heller ikke at det er

spørsmål når det gjelder

meg. Norge er som et hus.

De som kommer inn i

huset må respektere

husets regler. Det gjelder

alle oss som har

kommet hit. Noen ganger

kan det være en

utfordring for noen,

men det er viktig. Jeg

har bare godt å si

om hvordan jeg har

blitt møtt her, smiler

Fares og løper

tilbake til barna på

SFO.

Maleri av Theodor Kittelsen

MENIGHETSBLADET 5 • 2011


F

Dette

skjer:

Fermate Vokal

korter ventetida med sang

Allsangkonsert

i Frogner kirke

Søndag 11. desember kl. 18.00.

Velkommen til en hyggelig samling i

kirka i førjulstiden. Denne kvelden blir

det mange fine advents- og juletoner

både å lytte til og å synge med på.

Stasen, korpset, Kor Suveren med flere,

vil delta, og Vera Kalmykova er organist.

«Ord for dagen»

ved sokneprest Karin Krissly.

Gratis inngang.

Tradisjonen tro inviterer Fermate

Vokal til julekonsert i Nansenbygget

første søndag i advent,

rett etter julegrantenninga

ved Blaker kirke og Skansens

julemarked.

Kjente og mer ukjente sanger i nydelige arrangementer

står på programmet når koret

inviterer til en forsmak på jula.

– Dette er en konsert vi alltid gleder oss litt

ekstra til! Vi pynter treet, tenner lys og inviterer

til allsang. Og det er hyggelig at mange har

konserten som en årlig tradisjon,

vi kjenner igjen publikum fra år til år.

Tradisjonen tro har vi med oss Eivind Woxen

på bass, David Jorhus-Lier på piano og denne

gangen bidrar Kristoffer Dokka fra Rånåsfoss

på saxofon, forteller leder Torill Funderud.

I år serverer koret kaker, kaffe og saft

inkludert i billetten. Med utlodning og høytlesning

på programmet er det duket for en

trivelig førjulskveld for hele familien. Og ifølge

Funderud ryktes det at noen små nisser vil

komme innom i år.

– Julekonserter er blitt en hyggelig del av

adventstida i Norge. Vi gleder oss til å sette

sørumsokningene i god gammeldags julestemning

i år også, sier hun.

Julekonsert

i Blaker kirke

Søndag 11. desember kl. 17.00

Hjertelig velkommen til korkonsert med

Sørumsand Barnegospel

◄ Soul Children

Ungdomskoret Sopranos

Voksenkoret Joyful Noise

Konferansier: Sokneprest Øyvind Remmen

Fri entré.

Kollekt til inntekt for korene.

10 MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Julekonserter

med Fossegrimen Sørum Bygdekor

Velkommen til

Inngang: kr. 100,- pr voksen,

der overskuddet går til Blaker skolemusikkorps.

ørjulskonsert

med Glommabredden

og Blaker skolemusikkorps

Glommabredden og Blaker skolemusikkorps

fortsetter samarbeidet

fra i fjor og inviterer til konsert i

Blaker kirke torsdag 15. desember

kl 19.00.

Det vil bli variert musikk – fra juletoner

til underholdningsmusikk.

Fossegrimen Sørum Bygdekor

inviterer også i år til julekonserter

i både Sørum kirke og

Blaker kirke.

Ved at koret i fjor tok opp igjen tradisjonen

med å avholde konserter i begge kirkene

har man nå et bedre tilbud til innbyggerne

i Blaker, Sørum og Sørumsand. Konsertprogrammet

inneholder en god blanding av

kjente og kjære julesanger, men også sanger

knyttet til julen som ikke er like kjent for

publikum. Under flere av sangene vil medlemmer

av koret selv være solister.

Konsertene avholdes i Sørum kirke

lørdag 3. desember kl. 18.00 og i

Blaker kirke søndag 4. desember

kl. 19.00.

Billetter: Voksne kr. 150,- Barn kr. 50,-

Familiebillett kr. 300,- (2 voksne og 2 barn)

Billetter selges når dørene åpnes en halv

time før konsertene starter.

Benytt anledningen til å komme i god

førjulstemning i Sørum eller Blaker kirke

den første helgen i desember. Du kan lese

mer om koret på internett ved å gå inn på

www.fossegrimenkor.no.

Julekonsert med

Sørum Musikklag

i Frogner kirke 18. desember kl 19.00.

I år har vi med Mona Julsrud som solist

på sang. Sørum Musikklag spiller og

stiller med egne solister under dirigent

Christian Tenfjord.

Voksne kr 200,-. Barn kr 100,-.

Hjertelig velkommen.

MENIGHETSBLADET 5 • 2011 11


Dette

skjer:

Elizabeth

Verdensstjernen

Norberg-Schulz

i Sørum kirke

Professor Gunnar

Danbolt til Sørumfestivalen

Foreningen Norden i Sørum inviterer

sammen de tre menighetene,

folkeakademiet og historielaget til

foredaget «PILEGRIMEN I NORDEN,

RELIGIØS FORNYELSE OG/ELLER

DANNELSESREISE» under Sørumfestivalen.

Professor Danbolt er

den i Norge som trolig vet mest om

pilegrimtradisjonen. Han er først

og fremst kunnskapsrik, men dessuten

er han en glimrende formidler.

Hjertelig velkommen

til årets klassiske

konsert i Sørum kirke.

Denne gang med

besøk av opera- og

konsertsangerinnen

Elizabeth Norberg-

Schulz. Vi garanterer

en åpningskonsert av

de sjeldne med

klassiske høydepunkter

i en

vakker ramme.

Elizabeth Norberg-Schulz

Erling Ragnar Eriksen

Elizabeth Norberg-Schulz er en av vår samtids aller fremste internasjonale sopraner og har

mottatt både Grammy- og Verdi-prisen i tillegg til en rekke andre utmerkelser for sin internasjonale

karriere. Hun er også innehaver av St Olavs orden og er utnevnt til Kommandør av

den Italienske Republikk. Elizabeth har gjort mer enn 20 plateutgivelser og er gjesteprofessor

ved flere universiteter og musikkonservatorier i Italia, Frankrike og Norge og hun er engasjert

som professor i sang ved Universitetet i Stavanger. Se for øvrig egen omtale av Elizabeth på

festivalens hjemmeside www.sorumfestivalen.no

Som akkompagnatør denne kvelden har Elizabeth med seg Erling Ragnar Eriksen, hennes

kollega og professor ved Universitetet i Stavanger. Erling er også tilknyttet Barrat Due Musikkinstitutt

i Oslo, har gitt klavérkonserter i en rekke europeiske byer i tillegg til USA, Canada,

China og Japan. Han mottok også Grieg-prisen i 2000.

I tillegg denne kvelden vil elever fra vår egen kulturskole få opptre sammen med både

Elizabeth og Erling og kanskje kan det by seg flere gjesteopptredener også!

Gunnar Danbolt

Velkommen til en enestående klassisk opplevelse i Sørum kirke fredag 27. januar kl. 19.00.

Billettpris kr. 250/150,- (www.sorumfestivalen.no / v/inngangen)

Han kan trollbinde en forsamling

med sin måte å fortelle på, der det

inngår både side- og skråblikk. For

de fleste er han trolig mest kjent

for Kunstreisen i NRK P2. Det han

ikke vet om kirker og kunstgjenstander

er trolig ikke verdt å vite.

Foredraget blir i Sørum kirke tirsdag

den 31. januar 2012 kl 19.00

og er del av Sørumfestivalen. En

bedre ramme for et foredrag om

pilegrimen enn vår egen middelalderkirke,

kan en trolig ikke få.

Dessuten er det grunn til å ha med

seg at deler av pilegrimsleden til

Nidaros gikk gjennom Sørum. Der

er derfor mange gode grunner til

å nytte denne anledningen til bli

bedre kjent med en viktig del av

vår historie.

Magnolia Jazzband

Besetning: Tracee Lewis Meyn (vokal), Anders Bjørnstad

(trompet), Georg Michael Reiss (klarinett), Gunnar Gotaas

(trombone), Håkon Gjesvik (flygel), Børre Frydenlund (banjo),

Sebastian Haugen (bass), Torstein Ellingsen (trommer)

Tracee Lewis Meyn

12 MENIGHETSBLADET 5• 2011


Musikkafé med Folk som oss

Ole Jørgen Grønlund, kjent fra RETRO på NRK, Kate Gulbrandsen (MGP) Marianne

Roman og deres band Folk som oss presenterer et konsertprogram som tar fram

de gode gamle sangene en gang til.

Her er sanger fra Norsktoppen, The Beatles,

The Monkees, Cindy Lauper, Peter Paul &

Mary, John Denver, Carpenters, Carol King,

og selvsagt fra Grand Prix. Mange av sangene

er på norsk. Med den spesielle akustiske

sounden og flerstemte koringer ønsker

FOLK SOM OSS å gjenskape noe av den gode

sounden vi alle husker. Det er høy allsangfaktor

og mimrestemning i dette programmet på

2x45 minutter. Fra kl. 19.30 til 20 og i pausen

vil det være salg av kaffe, mineralvann og noe

å spise fra husets kafé.

FOLK SOM OSS kom med sin første CD, «Folk

som oss», 27. september 2010 og radiosingelen

«Skyer» høres, f eks på NRK P1, som

har satt den på såkalt «prime time» og tung

rotasjon, hvilket gjør at den blir mye å høre på

stasjonen framover.

Sørumsand Misjonshus fredag 3. februar

kl. 20.00: Musikkafé med Folk som oss

Kafeen er åpen fra 19.30

Salg av kaffe, mineralvann og noe å spise

BILLETTER: kr 150,-

Program 2012

Flere dager

Lysglimt - Den Kulturelle Spaserstokken

Ulike institusjoner

Fredag 27.1. - Søndag 29.1.

Kunstutstilling - vernissage

Frogner, Flerbrukshuset

Fredag 27.1.

Ungdomskafé, Sørumsand Misjonshus

Åpningskonsert: Elizabeth Norberg-Schulz,

Sørum kirke

Skrønekveld, Valstad Cafe, Sørumsand

Lørdag 28.1.

Planlagt korpskonsert, Frognerhallen

Sørum Storband, Festiviteten, Sørumsand

Søndag 29.1.

Festivalgudstjeneste, Frogner kirke

Barokk, ballett og baluba, Blaker Skanse

Mandag 30.1.

Åpen sjakk, Foreningshuset, Lørenfallet

Kåserikveld, Sørumsand Misjonshus

&

Tracee

Blaker kirke søndag 5. februar kl. 20.00

FOLK SOM OSS:

Ole Jørgen Grønlund (sang og gitar),

Kate Gulbrandsen (sang), Marianne Román (sang),

Anne Heder (keyboard og trekkspill), Frode Nergård (gitar),

Knut H Jahr (bass og sang), Frode Kildahl (trommer),

Ronny Hagen (fast lydtekniker)

Lewis Meyn

◄ Magnolia har alltid funnet den «rette» New Orleans revival-sounden, så det er ikke uten

grunn at dette jazzbandet stadig høster applaus. Det høye musikalske nivået har gjort

bandet etterspurt over hele kloden, ikke minst i New Orleans. Et flaggskip for norsk jazz!

Magnolia Jazzband har vært en sentral del en norsk jazzliv i over 35 år. Bandet har et stort og

trofast publikum her hjemme, men de spiller også regelmessig i Europa og har gjestet jazzens

hjemby, New Orleans, en rekke ganger. Forankret i 1920- og 1930-tallets New Orleans-jazz,

har Magnolia Jazzband et rikholdig kirkerepertoar med flere hundre kirkekonserter bak seg.

Et utvalg av bandets repertoar kan høres på to meget vellykkede plateutgivelser: «In That

Sweet Old Garden of Eden» fra 2002 og «An Evening Prayer» fra 2004.

Til konserten i Blaker kirke har Magnolia Jazzband denne gangen med seg Tracee Lewis

Meyn som gjestesolist.Vokalist og komponist Tracee Lewis Meyn er født og oppvokst i

Los Angeles og har bodd i Norge siden slutten på 1990-tallet. Hun er medlem av 3-11

Porter og gospelkoret Traces og er tilknyttet Universitetet i Oslo som vokalinstruktør. Her

hjemme har hun også jobbet med blant annet King Midas og Madrugada, og i USA jobbet

hun blant annet med Paul Anka. Tracee Lewis Meyn omtales som et fyrverkeri som får

både bandet og publikum til å gløde! Vel møtt til en fantastisk konsert i Blaker kirke!

Tirsdag 31.1.

Pilegrimen i Norden – en dannelsesreise,

Sørum kirke

Torsdag 2.2.

Hovedkonserten: Atle Pettersen,

Bingsfosshallen, Sørumsand

Fredag 3.2.

Musikkcafé, Sørumsand misjonshus

Kanefart og festivalsuppe,

Lørenfallet v/Statoil

Pubquiz, Meierigaarden, Lørenfallet

Lørdag 4.2.

Regnbuekoret, Bingsfosshallen, Sørumsand

Sparkstøtting, Lørenfallet

Dansefest på Bruvollen, Bruvollen

Søndag 5.2.

UKM, Bingsfosshallen, Sørumsand

Kunst i forbindelse med UKM,

Bingsfosshallen, Sørumsand

Avslutningskonsert: Magnolia Jazzband

og Tracee Lewis Meyn, Blaker kirke

Med forbehold om endringer!

MENIGHETSBLADET 5 • 2011 13


Dette

skjer:

Babysang på Frogner

Er du hjemme med stor eller liten

baby, glad i å treffe andre mennesker,

lei av å bruke all tiden på å

støvsuge, vaske klær og lage mat

og klar for å finne på noe sosialt?

I høst startet vi opp med babysang

på Frogner Misjonssenter annenhver

mandag kl. 11.00: 21. nov, 5. des,

19. des, 16. jan, 30. jan, 13. feb,

27. feb. Vi synger litt sammen før vi

spiser lunsj, drikker te og kaffe og har

det hyggelig. Det er ingen påmelding,

og det koster ingenting. Man kan

komme når det passer, og være med

akkurat så ofte man vil. Om sangstemmen

ikke er i den beste formen

gjør det ingenting, for under sangen

er det ingen som legger merke til noe

annet enn sin egen baby. Vi håper og

tror at babysangen blir en fin stund

for deg og babyen din.

Hvis du lurer på noe kan du ta

kontakt med Maylén Nupen på tlf.

63867957 eller sende en e-post til

maylen.nupen@sorumkirke.no

Julemesse på Frogner

Misjonssenter

Fredag 2. desember kl. 18.00. Det

blir salg av småkaker og håndarbeid,

loddsalg og åresalg. Kafeteria.

Torben Joswig har andakt, Magnar

Osland og Odd Sørensen har

musikalsk innslag. Velkommen til

en hyggelig adventsstund.

Juletrefest

Onsdag 4. januar kl. 18.00

møtes vi til tradisjonell juletrefest

for hele familien på

Frogner Misjonssenter.

Det blir andakt v. Grethe

Y. Marthinsen, gang rundt

juletreet, bevertning og

pose til barna. Velkommen!

Leir på Fossheim

Juleverksted 25.- 27. november

Alder: 2.- 4.klasse (yngre med voksen)

Nyttårsleir 31.12.– 2.1. Alder: fra 13.år

Musikkleir 22.- 24. januar. Alder: 5.–7. trinn

Mer informasjon på www.acta.as\ost

og http://www.normisjon.no/ost

på Frogner ▼

Program for Frogner Misjonssenter

Frogneralléen 3, 2016 Frogner

Søn. 27. nov.: NLMs misjonsmøte kl. 18.00,

Rune Mjølhus blir med.

Fre. 2. des.: Julemesse kl. 18.00.

Ons. 7. des.: Bønnemøte i Peisestua kl. 1930.

Ons. 14. des.: Normisjons adventskveld kl. 19.30.

Sigmund Danielsen taler, tema: «Be

for hverandre». Servering av grøt.

Ons. 4. jan.: Juletrefest kl. 1800. Andakt Grethe

Y. Marthinsen. Arr. NLM, Normisjon

og Frogner søndagsskole

Ons. 11. jan.: Normisjons onsdagsmøte kl. 19.30

Tirs. 17. jan.: Hyggetreff kl. 11.00.

Ons. 18. jan.: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua.

Søn. 29. jan.: NLMs misjonsmøte kl. 18.00.

Ingrid Johansen synger.

Ons. 8. feb.: Normisjons onsdagsmøte kl. 19.30

Ons. 15. feb.: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua.

Tirs. 21. feb.: Hyggetreff kl. 11.00.

Søn. 26. feb.: NLMs misjonsmøte kl. 18.00.

Gunnar Elstad taler.

Møtene er åpne for alle! Velkommen!

Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner

Søndagsskole i Peisestua ca. annenhver søndag. Brit

Bechensteen tlf. 63 82 09 40.

Etter skoletid: For aldersgr. 10-13 år. Annenhver onsdag

kl 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580

Ungdomsforeningen for unge over 13 år – se eget

program. Øystein Ulvestad tlf. 450 39 202.

Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden. Solveig Kristiansen

tlf. 63 82 08 43.

Normisjon har møter hver andre onsdag i måneden.

Torleiv Løken tlf. 63 82 07 28.

Misjonssambandet har møter siste søndag i måneden

fra august. Marit Barbøl, tlf. 464 27 619.

Spørsmål om utleie: Øyvind Berger tlf. 63 82 00 58.

i Blaker ▼

Program for Fjuk Bedehus

Fjukvegen 176

Formiddagstreff vanligvis 2. onsdag i måneden

kl 12.00. Andakt, sang og musikk, bevertning,

åresalg. 8. desember OBS! Torsdag! Ons. 8

februar. Ons. 14. mars

Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, 63 82 76 66

Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter

på bedehuset (åpent for alle!)

Se annonse i Indre Akershus Blad

Velkommen til bedehuset!

Lysmesse

med speiderne

Søndag 4. desember

kl. 18.00 i Sørum kirke

i Sørum ▼

Program for

Sørum Misjonshus

Samlevegen 14, 1923 Sørum

Lørdagstreff (formiddagstreff)

hver tredje lørdag i mnd. kl. 11.00:

10. desember: Mannskoret Pilgrimmen.

Sokneprest Øyvind Remmen

21. januar: Elveblæst.

Tore Schwartz Olsen

18. februar

Ved behov for skyss ring Kjell

Randby, 63 82 41 46.

Dere er også velkommen til husmøte

hos Brita Bøckmann Randby

og Kjell Randby i Bingenvegen 51

den siste tirsdagen i mnd. kl. 19.00:

29. nov, 31. jan, 28. febr.

Ved behov for skyss ring Kjell

Randby, 63 82 41 46.

Alle er hjertelig velkommen!

NMS kvinneforening i Sørum har

møter første onsdag i mnd. i hjemmene.

Nye er hjertelig velkommen.

Kontaktperson Eldbjørg Nilsen,

tlf. 63 82 78 05

Kontaktpersoner ved

Sørum Misjonshus

Formiddagstreff, Normisjon,

utleie: Brita Bøckmann Randby,

tlf. 63 82 41 46

Foreningen generelt:

Vidar Kristensen, tlf. 63 82 66 74

Andre aktiviteter

i Blaker

Søndagsskole: I Blaker kirke,

Kirkestua kl. 11.00 de søndagene

det er gudstjeneste i kirken.

Else Marie Sagen Ottershagen,

tlf. 416 57 637

Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia.

Tilbud til aldersgruppen 10-13 år.

Annenhver onsdag kl. 14.30.

Maylén Nupen tlf. 478 85 580

14 MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Interkulturell Bibelkafé på leir

Interkulturell Bibelkafe reiser til Fossheim på leir den 4. og 5. februar 2012.

Vi vil kose oss, lytte på et foredrag «Om demokratiet» og på søndag blir

det andakt, bønn og sang. Innvandrere fra Sørum kommune og omegn er

hjertelig velkommen. Avhengig av hvor mange barn som vil være med, blir

det også barneprogram. For nærmere informasjon og påmelding: Gudrun

Ringstad, mobil 478 90 052 eller e-post: gudr-r@online.no.

på Sørumsand ▼

Program for Sørumsand Misjonshus

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34

www.sorumsandmisjonshus.no

Tirsdag 22. nov. kl. 19.30: Tirsdagsmøte. SFM

Onsdag 23. nov. kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien

Fredag 2. des. kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé. Bibelstudium

Tirsdag 6. des. kl. 19.30: Tirsdagsmøte. NLM

Fredag 9. des. kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafe

Tirsdag 13. des. kl. 19.00: Tirsdagsmøte. Misjonsringen

Torsdag 15. des. kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien

Søndag 18. des. kl. 11.00: Gudstjeneste

Lørdag 24. des. kl. 14.30: Julaftengudstjeneste

Mandag 2. jan. kl. 18.00: Speidernes juletrefest

Fredag 6. jan. kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé. Bibelstudium

Søndag 8. jan. kl. 17.00: Julefest. SFM

Tirsdag 10. jan. kl. 19.00: Tirsdagsmøte. Malikveld. Misjonsringen

Fredag 13. jan. kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé

Søndag 15. jan. kl. 11.00: Gudstjeneste

Tirsdag 17. jan. kl. 19.30: Årsmøte Normisjon

Søndag 22. jan. kl. 17.00: Søndagssamling. Normisjon

Onsdag 25. jan. kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien

Fredag 27. jan.:

ungdomscafé for 5.–10.klasse. Sørumfestivalen

Mandag 30. jan.: Kåserikveld. Sørumfestivalen

Fredag 3. febr. kl. 19.30: Musikkcafé med Folk som oss. Sørumfestivalen

Tirsdag 7. febr. kl. 19.30: Tirsdagsmøte. NLM

Fredag 10. febr. kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé

Søndag 12. febr. kl. 17.00: Søndagssamling Normisjon

Tirsdag 21. febr. kl. 19.00: Tirsdagsmøte. Misjonsringen

Onsdag 22. febr. kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien

Onsdag 22. febr. kl. 19.00: Gudstjeneste på Askeonsdag

Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand

SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset.

Leder: Jan Bjørknes, tlf. 63 82 73 70/901 17 320, e-post: jan-g-bj@online.no

NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen,

tlf. 63 82 71 40/900 45 576.

Normisjon: Anne Søbye, tlf. 478 05 611

NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf. 63 82 63 59

Sørum Soul Children: Mona Apeland, 913 41 706 / mona.f.apeland@gmail.com

Søndagsskole: Hver søndag kl. 11.00-12.15, bortsett fra skoleferier og når det

er familiegudstjenester. Solvår Norbakken tlf. 63 82 89 55

Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00.

Hanne Undrum, tlf. 63 82 70 58. Aksel Norbakken, tlf. 63 82 89 55

Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år.

Annenhver mandag kl. 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580

KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Eva Bjørndal, tlf. 918 27 548.

Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02.

Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, tlf. 63 82 41 30.

Vandrerne (6.-10. kl.): Ole Jacob Michelsen, tlf. 415 74 020.

Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf. 216 81 845/962 33 120

Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf. 63 82 74 94

Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl. 20-24. Elisabet Voll Ådnøy 952 02 121

Ungdomskoret SOPRANOS: Elisabet Voll Ådnøy: tlf 952 02 121

Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver tors. kl. 20-22. Aase Hellesvik, 63 82 77 54

Interkulturell bibelkafé: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf. 67 41 26 08

Utleie: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40 / 900 45 576,

e-post: tofagerm@online.no, bankgiro 5104 05 23271

Nyttårsaften

Musikkandakt med minnemarkering for 22. juli

i Sørum kirke kl. 16.00.

Ungdomskoret Sopranos

Er du glad i musikk? Vil du prøve ut sangstemmen

din? Kom på øvelse med Sopranos og sjekk om

kor er noe for deg også!

Sopranos og band

Koret har i høst fått ny giv, med nye medlemmer,

bl.a. flere konfirmanter. De ønsker seg fortsatt flere

sangere! Sopranos er for ungdommer fra 14 år. De

øver på tirsdager på Sørumsand misjonshus, noen

ganger sammen med band. Ta kontakt med dirigent

Elisabet Voll Ådnøy for øvingsdatoer og ved spørsmål:

952 02 121.

Menighetens ungdomsarbeider Elisabet Voll Ådnøy

har overtatt som dirigent etter Maria Skaaren og

Inger Kathrine Fossdal.

For å dekke utgifter til dirigent og andre løpende

utgifter har koret behov for økonomisk støtte, gjerne

faste givere knr 1644.15.49559. Enkeltgaver er

selvsagt også velkomment!

Sørumsand Barnegospel

Trenger dirigent og flere voksenledere.

Kontakt Hanne Undrum tlf. 63 82 70 58.

MENIGHETSBLADET 5 • 2011 15


Siden

sist:

Flotte 50-årskonfirmanter

i Blaker, Sørum og Frogner


50-års konfirmantene i Frogner

kirke: Fra venstre Harald Lieungh,

Steinar Ausen, Torkjell Øye og

Ove Lilleseth. Foto: Mari Samuelsen

Gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus

Blad

50-årskonfirmanter Blaker kirke: Foran fra venstre Britt Elisabeth Bøe (Torgersen), Kari Margrethe

Bråten (Nordlund), Liv Karin Nilsen (Tønsberg), Inger Johanne Karlsen og Inger Helen Kurland.

Andre rekke fra v. Holm Johan Andresen, Kjell Tore Bakke, Njaal Mikael Foss, Olav H. Fjeldstad,

Bjørg Elinor Karlsen (Olstad) og Else Ringsby (Morønning). Bak fra v. sokneprest John Olav Stokstad

Larsen, Øyvind Westgård, Tore Åsum, Holm Cato Severin Holmsen og Helge Svarstad.

Foto: Svein Samuelsen Gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus Blad

Høsttakkefest

i Sørum kirke

Søndag 25. september var det

høsttakkefest i kirken, og Sørum

Bygdekvinnelag sto for den fine

pyntingen. Etter gudstjenesten var

det kirkekaffe i kirkestua, hvor bordene

var dekket med pent servise

og fine duker. Og de hjemmebakte

kakene gikk fort unna til de ca 50

fremmøtte.

50-årskonfirmanter i Sørum kirke: Foran fra venstre: Torunn Fyen Jødahl, Kirsten (f. Ringvold)

Opsahl og Kjell-Cato Furulund. Andre rekke fra venstre: Gro (f. Hauge) Vodal, Berit (f. Sennerud)

Engebretsen, Karin Asak Sandmo og Helga Ringvold Sundfør. Tredje rekke fra venstre: Sogneprest

Karin Krissly, Anne Mari (f. Dahl) Stokseth, Liv Hellerud, Marit (f. Sørensen) Berg, Helge

Omenås, Laila (f. Bakstad) Buer. Bak fra venstre: Knut Ringereide, Tom Løvmyr, Bjørn Westby og

Kjell Johansen. Foto: Anita Jacobsen Gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus Blad

16 MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Takk fra menighetsrådet

i Sørum

Menighetsrådet takker Interflora blomsterbutikk

v/Thomas med ansatte. Takk for

støtten med blomster til Sørum kirke.

Eli Fossberg pva. menighetsrådet

Menighetskalenderen:

Med forbehold

om endringer

Slekters gang

Døpte

Blaker kirke: Martine Nilsen, Carl Magnus

Wulff Strømsten, Edvard Svarstad Lauritsen,

Ane Andresen-Steiestøl, Markus Solsvik,

Antonio Coron, Emilia Wålberg, Eskil Engen

Stenby, Marie Selman Osgjelten, Kasper

Stenby Halvorsrud

Frogner kirke: Emil Repsjø Asak, Theo Wilhelm

Filipenko-Bjerke, Martin André Hansen

Lundby, Mina Endahl Haraldsen, Heidi Kretzschmar

Ceder, Isabel Krogseth Netka, Iselin

Wolter Stobbe, Villemo Henrikke Sætha-Stomperud,

Frida Wethal Nystøyl, Mikkel Leander

Vindegg, Jenny Michalsen, Leander Kaashagen

Wendt Jonassen, Erle Kornelia Heggard,

Ingrid Slotterøy Lorentsen, Brage Eid Myhre

Sørum kirke: Odin Nordby Hagen, Maria Rognerud-Merli,

Emma Maria Alne, Pernille Kjersett

Tellefsen, Elise Halseth, Sigurd Tørnblad

Heier, Helene Dahlsveen Sundkvist, Henriette

Mjelde Apeland, Emma Hegrenæs, Tobias

Qvigstad Søberg, Mats Evander Johansen,

Taina Jorun Hermandsen, Marius Engevold

Fagersand, Max Leander Walle Hjørundal

Sørumsand Misjonshus: Storm Lucas Lundgard

Fet kirke: Mathea Ulvedal-Vedelv

Sira kirke: Neo Leander Opdal Fjellheim

Eidanger kirke: Eirik Dalevoll Macedo

Ål kirke: Ovidie Helene Ellingbø Tveito

Tjølling kirke: Sunniva Alvilde Fossdal

Viede

Blaker: Yvonne Olsen og Per Jørgen Kind

Johannessen

Frogner: Karoline Oustad og Anders Nordli

Mona Ruud og Yngve Nubdal

Turid Barbøl og Bjørn Nikolai Slettebø

Hilde Marie Seiertun og Eirik Staff Goldstein

Sørum: Ingvild Stokke og Kjell Ove Engerdahl

Annika Nordby og Frode Hagen

Døde

Blaker: Sigrid Sandem, Håvard Huser, Gudrun

Johanne Bay Hagen, Ingrid Monsrud, Liv Anny

Gulbrandsen

Oddernes kapell, Kristiansand: Anne-Marie Fikke

Frogner: Borghild Marie Milo, Tron Simensen,

Bergliot Asak, Erik Daae

Sørum: Grethe Irene Lerhaugen, Lena Ruth

Eidsvold, Karin Johanne Arnesen, Karsten

Olav Sæterdalen, Hans Johan Hvoslef, Anna

Mathilde Tvede, Kåre Norvald Hansen, Roger

Hans Mellby, Agnes Nordby, Emma Granlund

Magnussen, Anna Marie Eriksen, Kjell Oddvar

Pettersen, Aase Svardal

Stalsberghagen: Birgit Ebba Marie Bolstad

Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke

automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller

begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i

Sørum, Blaker eller Frogner.

Følg med på: www.sorumkirke.no

27. november 1. s. i advent

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen. Sang ved

Joyful Noise. Offer: Barnegospel

Frogner Misjonssenter kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. Karin Krissly og Lotusbandet.

Offer: Lotusbandet

4. desember 2. s. i advent

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr.

Karin Krissly. Offer: Korarbeidet (Sopranos)

Frogner kirke kl. 17.00 S-2 Ungdomsgudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen,

bandet, koret Sopranos og Frognerkonfirmanter.

Offer: S-2

Sørum kirke kl. 18.00 Lysmesse v/ s.pr.

John Olav Stokstad Larsen og speiderne.

Offer: KFUK/KFUM

11. desember 3. s. i advent

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Kirkemusikalsk

arbeid

Frogner kirke kl. 18.00 Allsangkonsert

i førjulstiden. Sang og musikk ved lokale

utøvere. Organist: Vera Kalmykova.

Ord for kvelden v/ s.pr. Karin Krissly.

Offer: Kirkemusikalsk arbeid

18. desember 4. s. i advent

Sørumsand Misjonshus kl. 11.00

Gudstjeneste v/ s.pr. John Olav Stokstad

Larsen. Offer: Misjonsprosjektet

24. desember Julaften

Sørumsand Misjonshus kl. 14.30 Julaftengudstjeneste

v/ Tore Schwartz Olsen

Offer: Kirkens Nødhjelp

Sørum kirke kl. 14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste

v/ s.pr. John Olav Stokstad

Larsen. Offer: Kirkens Nødhjelp

Frogner kirke kl. 14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste

v/ s.pr. Karin Krissly

Offer: Kirkens Nødhjelp/Frelsesarmeen

Blaker kirke kl.14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen

Offer: Menighetsarbeidet/Kirkens Nødhjelp

25. desember Juledag

Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

v/ s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighetsarbeidet

Frogner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

v/ s.pr. John Olav Stokstad Larsen

Offer: Misjonsprosjektet

26. desember 2. juledag

Blaker kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen. Ikke offer

31. desember Nyttårsaften

Sørum kirke kl. 16.00 Musikkandakt m.

minnemarkering for 22. juli, v/ organist

Jan Erik Stensrud og s.pr. John Olav Stokstad

Larsen med flere. Sang v. Birgit Brinck og

Elise Stensrud. Offer: Diakonalt arbeid

8. januar Kristi Åpenbaringsdag

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr.

Øyvind Å. Remmen. Offer: Menighetsarbeidet

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. Karin Krissly. Offer: KRIK

15. januar 2. søn i åpenbaringstiden

Sørumsand Misjonshus kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen

Offer: Misjonsprosjektet

Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/

s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighetsarbeidet

22. januar 3. søn i åpenbaringstiden

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen.

Offer: Barne- og ungdomsarbeidet

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Kirkemusikalsk

arbeid

29. januar 4. søn i åpenbaringstiden

Frogner kirke kl. 11.00 Festivalgudstjeneste

for små og store v/ s.pr. Karin

Krissly med flere. Barn og unge fra menighetene

deltar. Offer. Uteaktiviteter etter

gudstjenesten

5. februar Såmanssøndag

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen.

Offer: Bibelselskapet

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. Karin Krissly

12. februar Kristi Forklarelsesdag

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. John Olav Stokstad Larsen.

Offer: Diakonalt arbeid

Frogner kirke kl. 17.00 S-2 Ungdomsgudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen,

bandet, koret Sopranos og konfirmanter.

Offer: S-2/Misjonsprosjekt

19. februar Fastelavnssøndag

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/s.pr. Øyvind Å. Remmen og Lotusbandet.

Offer: Lotusbandet

22. februar Askeonsdag

Sørumsand Misjonshus kl. 19.00 Fastegudstjeneste

med allment skriftemål og

nattverd. v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen

26. februar 1. søn i fastetiden

Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. John Olav Stokstad Larsen.

Offer: Menighetsarbeidet

Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen

MENIGHETSBLADET 5 • 2011 17


Interflora

Blomsterhuset

Vi hjelper deg med blomster til alle anledninger,

som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

Ring oss på telefon 63 82 17 17, fax 63 86 70 18,

e-mail: blomsterhuset.sorumsand@interflora.no

Fuglerud

Begravelsesbyrå

Ileveien 5, 2040 Kløfta

• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner

• Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det

63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.begravelsesbyrået-kløfta-jessheim.no

Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand

Telefon 63 86 60 70

10-20 (10-18)

63 86 85 20

Selskapslokaler til leie

• Bryllup, konfirmasjon, jubileum,

privat fest.

Kontakt Torild Egner 957 08 814

Se www.foreningshuset.org

Foreningshuset AL

Idrettsplassen, Sørum

org.nr. 894290412MVA

Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90

post@advokat-hagen.no

Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand

VI BISTÅR MED BL.A.;

ARV OG SKIFTER,

TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER,

EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER

Kristen litteratur

Bøker, Bibler, andaktsbøker,

kort, cd/kassetter, gaver

Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60

Lifter 9 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t.,

beltelastere, vibroplater, tilhengere,

minidumpere (selvlastende)

Tlf. 906 87 430 www.4rent.no

Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta

Fokus Butikksenter

Telefon 63 82 71 27

18 MENIGHETSBLADET 5 • 2011


Sørum, Blaker og Frogner menigheter

Sørum kirkelig fellesråd

Følg med på: www.sorumkirke.no

SØRUM KIRKEKONTOR

Administrasjonssekretær: Marian Dramstad

Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand

tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51

Mandag-torsdag 9.00-14.00

e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no

Sekretær: Reidun Hodnebrog

tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685

kontortid: man., tirs., ons., tors. 9.00-14.00

e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no

Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug

Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand

tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881

e-post: haavard.haug@sorumkirke.no

Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen

tlf. 63 86 79 58 / privat: 63 82 40 12

e-post: johnolav.stokstadlarsen@sorumkirke.no

Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen

tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409

e-post: oyvind.remmen@sorumkirke.no

Sokneprest i Frogner: Karin Krissly

tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861

e-post: karin.krissly@sorumkirke.no

Organist: Jan Erik Stensrud

tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878

e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no

Organist: Vera Kalmykova

tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950

e-post: vera.kalmykova@sorumkirke.no

Diakon: Marie S. Grimstad

tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42

e-post: marie.grimstad@sorumkirke.no

Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag

kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost

Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup

tlf. 404 13 768

e-post: sveistru@online.no

Leder for trosopplæring: Maylén Nupen

tlf. 63 86 79 57 / 478 85 580

e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no

Ungdomsarbeider: Elisabet Voll Ådnøy

tlf. 63 86 79 60 / 952 02 121

e-post: elisabet.voll.adnoy@sorumkirke.no

Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud

tlf 951 38 955

e-post: asgraa@hotmail.com

Ønsker du en samtale med diakonen?

Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00-12.00

tlf 63 86 79 61. epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

VI MINNER OM

at åpningstidene

på kirkekontoret er:

Man-tor: 9-14.

Fredag: stengt.

Vi ber om at åpningstiden

respekteres.

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD

Leder: Sigrunn Larsen

Lillovegen 23, 1925 Blaker

tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097

e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

Sørum menighetsråd

Leder: Kari Rønsen

Sletta 35, 1920 Sørumsand

tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244

e-post: karirons@online.no

Blaker menighetsråd

Leder: Sigrunn Larsen

Lillovegen 23, 1925 Blaker

tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097

e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

Frogner menighetsråd

Leder: Randi Ulvestad

Lerkevegen 22, 2016 Frogner

tlf. 918 79 433

e-post: randulv@live.no

KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE

Driftsleder: Tom Bolstad

Kirkegårdskontoret tlf. 94 16 84 34

e-post: kirkegardene@sorumkirke.no

Menighetenes gavekontoer

■ Diakoni i Sørum kontonr.

1201.33.81141

■ Ungdomsarbeider (Sopranos)

kontonr. 1644.15.49559

■ Blaker menighets legatkonto for

kirkeutsmykning/restaurering av

kapell kontonr. 1321.62.84512

■ Blaker menighets vennskapsmenighet,

Bagsarai i India

kontonr. 1321.08.11944 (merk

innbetalingen med «Bagsarai»)

■ Sørum menighet støtter Bibelskolen

Hunan i Kina (Det Norske

misjonsselskap) kontonr.

8220.02.85030 (merk innbetalingen

med «Bibelskolen Hunan

i Kina», prosjekt nr. 541031)

■ Frogner menighet støtter

Misjonsalliansens mikrokredittprosjekt

i Bolivia; kontonr.

0533.05.28844, merk innbetalingen

med «Misjonsprosjekt»

■ Blomsterfondet, forskjønnelse

av kirkegården (Sørum/Frogner):

Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96

291/tormod.egner@sundtair.com

Menighetsbladet

for Sørum, Blaker og Frogner

utkommer med 5 nummer i året

Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd

Ansvarlig redaktør: Kirkevergen

Redaksjon: Anne Søbye (red. for

dette nr), Heidi Schmidt, John Olav

Stokstad Larsen og Lillian Mobæk

Forretningsfører: Kirkevergen

Adresse: Sørum kirkekontor,

Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25,

1921 Sørumsand

E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no

Tlf: 63 86 79 50

Faks: 63 86 79 51

Kontonr.: 1624.07.07253

Grafisk utforming: Helga Ligaard

Trykk: 07 Oslo AS

Annonsepriser

Annonseprisene er kr. 1700,- for

den minste annonsen (1 spalte) og

kr. 3200,- for den største (2 spalter).

Opplag: 6100

Stoff til Menighetsbladet

Tips oss gjerne om aktuelle saker

eller arrangementer! Stoff til bladet

må være i redaksjonen innen 14.

januar. Fint om dere leverer stoffet

til Menighetsbladets e-postadresse:

kirkekontoret@sorumkirke.no

Neste nummer

kommer ut ca 18. februar,

deretter ca 8. april.

Viktige telefonnummer:

Kirkens SOS: 69 36 87 50

www.kirkenssos.no

Røde Kors: 05003

www.rodekors.no

Helsestasjon for ungdom:

474 66 082

Sørumsand man kl.14.30-16.30

Frogner tirs kl.15.00-17.00

Barnevernet via kommunens

sentralbord, hverdager mellom

kl. 8.00-15.30: tlf. 63 82 53 00

Alarmtelefon for barn og unge:

116 111

Barnevernsvakta på Romerike:

64842575

Rustelefonen: 08588

www.rustelefonen.no

Voksne for barn: 810 03 914

www.vfb.no

SUSS- senter for ungdomshelse,

samliv og seksualitet: 800 33 866

www.suss.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige:

80080040 www.hjelpelinjen.no

MENIGHETSBLADET 5 • 2011 19


Barne

siden:

Vitser og

gåter:

INFORMASJON

Returadresse:

Sørum kirkekontor

Boks 25

1921 Sørumsand

– Hvorfor sovner alltid de som

snorker først?

– Hvorfor ble appelsinen juice?

– Fordi den ble presset til det.

– Hva sier en engelsk stær til

ungene sine om morgenen?

– Up stærs.

Liten gutt til sin far:

– Kan jeg få være oppe i kveld og

se fotballkampen?

– Ja, men bare en omgang.

– Greit, da tar jeg andre omgang.

– Kelner, det er en veps i

suppen min!

– Det er ikke mitt bol.

– Kelner, suppen

min er kald!

– Hvordan kan

du vite det?

– Jo, fluen står

på skøyter!

– Kelner, hva gjør denne

fluen i suppen min?

– For meg ser det ut som ryggsvømming!

– Kelner, hvorfor er det en

kakerlakk i suppen min?

– Jo, fluen er på ferie.

– Hvis en hane legger

et egg midt på grensen

mellom Norge og Sverige,

hvilket land tilhører

egget da?

– Ingen. Haner legger ikke egg.

20 MENIGHETSBLADET 5 • 2011

• Søndagsskolen er nå

mye mer enn gullstjerner og

flanellograf. www.sondagsskole.no

er Søndagsskolens

egen nettside. Her finner du

informasjon om søndagsskolen,

tips om bøker, dvd-er

m.m. Her kan du også

bestille Barnas – søndagsskolens

blad med tegneserier,

oppgaver, vitser m.m.

• Prøv også søndagsskolens spillside:

www.nettsprell.no. NettSPRELL er

Søndagsskolens nettside for barn fra

4 til 9 år. NettSPRELL er spennende

og trygt. Der møter barna aktiviteter og

figurer de kjenner igjen fra søndagsskolen

sin, fra SPRELL LEVENDE og

fra barnebladet Barnas. NettSPRELL

inneholder bibelfortellinger, filmer,

musikkvideoer, den sjarmerende

fisken Gulliver og mye mer.

For de minste:

1. Når feirer vi at Jesus ble født?

2. Hva heter mammaen til Jesus?

3. I hva slags hus ble Jesus født?

4. Hvem besøkte Jesusbarnet der, i tillegg til hyrdene?

5. Hvordan fant de fram til stallen?

Middels vanskelig:

1. Hvordan fikk hyrdene vite at Jesus var født?

2. Hva er et annet navn for hyrde?

3. Hva het kongen i landet på den tiden?

4. Hvor rømte Josef, Maria og Jesus da kongen sendte soldater for å drepe barnet?

5. Og hvor bosatte de seg når de kom tilbake igjen?

Ekspert:

1. Hva het Marias slektning som ventet barn samtidig med Maria?

2. Hva het mannen til Marias slektning og hva var hans yrke?

3. Hva het sønnen deres og hva ble tilnavnet hans senere?

4. Hvem viste seg for Maria med bud fra Gud om at hun skulle bli mor til Jesus?

5. I hvilken landsdel ligger byen Betlehem?

• Likte du Tårnagentene

som gikk

på NRK Super før jul

i fjor? Den er også

laget for Søndagsskolen.

Se Tårnagentenes

egen nettside

www.tarnagentene.no

der du kan bli medlem

eller også starte

en Tårnagentklubb.

Netttips!

Julequiz

Svarene finner du nedenfor.

Svar – for de minste:

1. Julaften

2. Maria

3. En stall

4. 3 vismenn

5. En stor stjerne viste vegen

Svar – middels vanskelig:

1. Englene fortalte det

2. Gjeter

3. Kong Herodes

4. Til Egypt

5. I byen Nasaret

Svar – ekspert:

1. Elisabet

2. Sakarja, prest

3. Johannes, Døperen

4. Engelen Gabriel

5. I Judea

More magazines by this user
Similar magazines