OptiLine 50 installasjonssystem presentasjon ... - Schneider Electric

schneider.electric.no

OptiLine 50 installasjonssystem presentasjon ... - Schneider Electric

Presentasjon av OptiLine

installasjonssystem


Optiline installasjonssystem

OptiLine 50 skiller seg fra tidligere installasjonssystemer ved

at det brukes hurtigkoblinger for elektrisk tilkobling og at uttak

festes ved klikk-inn-teknologi.

Systemet har en spesielt utformet design som gjør at

produktene oppfattes som positive elementer i moderne

kontorinnredning.

●Gode tilbakemeldinger fra

installatører og montører

●Kanalsystemet er konstruert for

hurtigkoblinger og komponenter med

klikk-inn teknologi

●Tidsbesparende på elektrisk

tilkobling og montasje

Schneider Electric – August 2009

2


Installasjonskanaler

●To separate

kabelforlegningsrom

●Avrundet form

50mm frontåpning

●63mm fra vegg

Schneider Electric – August 2009

3


Kanalen åpnes fra oversiden

Kanaler i størrelse 120 og 140 har

to separate rom slik at data- og

strømkabler kan installeres

uavhengig av hverandre. Det øvre

rommet kan åpnes fra oversiden for

enkel ilegging av datakabler.

Schneider Electric – August 2009

4


Klikk-inn teknologi

Den store tidsgevinsten oppstår ved bruk av

hurtigkoblinger og produkter som sneppes på

plass i kanalen uten bruk av verktøy

Schneider Electric – August 2009

5


Hurtigkoblinger

● Wieland hurtigkoblinger

● Fast elektrisk forbindelse

● 100 ut- og innkoblinger

● Strøm (16A) og spenning påsatt

● Sikker montasje (IEC61535)

Schneider Electric – August 2009

6


Organisert fasefordeling

● Fasefordeling ved hver uttaksgruppe

● 400V TN-S-nett i kanalen

● Færre kabler installert

● Større utnyttelsesgrad

Schneider Electric – August 2009

7


Hurtige og sikre datainstallasjoner

●Datakablene legges i den åpne

øvre delen av kanalen

●Plastbeskyttelsen gjør at

bøyradien ikke blir for liten og at

kablene ikke skades

Schneider Electric – August 2009

8


Separasjonsavstand i kanalen

● To rom

● Stålplate mellom rommene

● Følger gjennom hjørnene

Schneider Electric – August 2009

9


Halogenfri plast, PVC og Aluminium

●Hvite kanaler i halogenfri plast

eller blyfri PVC

●Aluminiumskanaler i anodisert

metallic og lakkert hvitt

Kanalstørrelser:

●80 og 100 med ett rom. Brukes

fortinnsvis som vertikale

matekanaler.

●120 og 140 med to rom.

Brukes fortinnsvis som

horisontale installasjonskanaler

●140H spesialdesignet kanal med

stor kabelkapasitet og skjulte

uttak som vender oppover

Schneider Electric – August 2009

10


Justerbare hjørner

●Det finnes justerbare innerog

ytterhjørner for kanalene

120 og 140

●Hjørnene overlapper mot

kanalen

Schneider Electric – August 2009

11


Utjevningsstykker

Smarte utjevningsstykker gjør

det enkelt å skjule glipper og

spor etter uheldig kapping

Schneider Electric – August 2009

12


Et helthetlig system

OptiLine kanalsystem kan

kompletteres med produkter i

samme design.

● Uttaksstaver

● Uttaksposter

● Gulvbokser

● Møbelbokser

Schneider Electric – August 2009

13


Uttaksstaver

Uttaksposter

Møbelbokser

Gulvbokser


Uttaksstaver

OptiLine kanalsystem kan

kompletteres med produkter i

samme design.

● Møbelbokser

● Uttaksstaver

● Uttaksposter

● Gulvbokser

Schneider Electric – August 2009

15


Uttaksstaver

Rektangulær fot med bøyle som

kan vippes ut og inn for enkel

plasserinig inntil vegg, møbler

eller frittstående.

Schneider Electric – August 2009

16


Uttaksstaver

Tilbehør for alle typer montering

og tilkobling.

● Wieland hutigkoblinger

● Canalis strømskinneløsninger

Schneider Electric – August 2009

17


Uttaksposter

Faste uttaksposter eller fleksibel

løsning med gulvgjennomføring

Schneider Electric – August 2009

18


Møbelbokser

●Møbelbokser skaper orden og ryddighet i

forhold til kabler

OptiLine møbelbokser

bidrar til et bedre og

mer effektivt arbeidsmiljø

Schneider Electric – August 2009

19


Møbelbokser

OptiLine-serien inneholder en

rekke ulike løsninger for

fleksibel kontorinnredning.

Møbelboksene kan blant

annet tilsluttes via en

gulvgjennomføring.

Schneider Electric – August 2009

20


Gulvbokser

●Robust og fleksibel utførelse

i plast og rustfritt stål.

●Klikk inn teknikk og

hurtigkoblinger

●Mange anvendelsesområder

i oppbygde og

støpte gulv.

Schneider Electric – August 2009

21


Optiline installasjonssystem

Det store systemskiftet!

More magazines by this user
Similar magazines