Anatomi og fysiologi med spesialpatologi

larssth

Anatomi og fysiologi

med spesialpatologi

atologi

for naturterapeuter


Velkommen

Velkommen til Norsk heilpraktikerskole

Skolen tilbyr kurs og utdannelse innen naturmedisin og medisinske fag for terapeuter.

Heilpraktikken har opprinnelse i fra folkemedisin og er regulasjonsterapi med naturlige

metoder. Den omfatter flere elementer som f,eks homeopati, urtemedisin og

irisanalyse. Ordet ’heil-praktik’ betyr oversatt til norsk "helbredelses -praksis" Mange av

de disipliner, heilpraktikken benytter i dag, brukes i det meste av Europa av både leger

og naturmedisinske behandlere.

”Heilen” er tysk for å helbrede. En heilpraktiker jobber med helbredelse.

Heilpraktikk og naturmedisin er regulasjonsterapi, regulasjonsterapi går ut på å støtte

kroppens selvregulerende systemer ved bl.a. å eliminere belastninger, stimulere til

utrensning (detox), og aktivere / regulere immunforsvaret. På denne måtene får

kroppen de beste mulighetene til å gjenvinne sunnheten.

I arbeidet med mennesker fokuserer heilpraktikeren mer på årsakene til sykdommer,

fremfor symptomene. Heilpraktikk er en helhetsterapi, som drar inn hele mennesket.

både fysisk, psykisk og mentalt. Regulasjonsterapien omfatter en rekke forskelige

diagnose- og behandlings -former. Allsidighet er en av heilpraktikkens styrker.

Leder av Norsk Heilpraktikerskole:

Lars- Steinar Haugen

Takk for din interesse for anatomi og fysiologi

med spesialpatologi for terapeuter. Ønsker du

ytterligere informasjon utover den du finner i

katalogen er du hjertelig velkommen til å

kontakte oss.

Med Hjertelig Hilsen

Påmelding / kontakt

post@heilpraktikerskolen.no

951 74 291

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

2


Anatomi og fysiologi med spesialpatologi for naturterapeuter:

Utdannelsen består av:

11 Delkurs i anatomi og fysiologi.

2 Delkurs i spesialpatologi.

Oppsumering til eksamen.

Eksamen.

All undervisning er innspilt på forhand og spilles av direkte over internett.

Du har tilgang til all undervisning så lenge du behøver (frem tom bestått eksamen)

75 undervisningstimer.

Forelesningskompendier på pdf.

Fleksibelt - Studer når det passer deg.

Eksamen i Oslo. Arrangeres hvert halvår.

Patologidelen av studiet er ikke en fullstendig patologiutdannelse

Patologidelen er et spesialtilpasset tema for naturterapeuter.

- Når skal pasienten / klienten sendes videre til lege.

Heilpraktikerutdannelsens ordinær patologi blir undervist under modulen biologisk

regulasjonsmedisin (homotoxikologi)

Betalingsalternativer: Alt 1: betale utdannelsen i sin helhet. Alt 2: betale for hvert delkurs

For prisoversikt se hjemmesiden

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/AFP.htm

Vi tilbyr en meget gunstig repetisjonspris på anatomi og fysiologi delen av studiet.

Har du eksamen i anatomi og fysiologi fra tidligere og ønsker å repetere.

Dokumentasjon på tidligere eksamen kreves.

(Spesialpatologi og eksamen inngår ikke i repetisjonsprisen) Se hjemmesiden for pris.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

3


Anatomi og fysiologi med spesialpatologi

Utdannelsen i anatomi og fysiologi med spesialpatologi for naturterapeuter

består av følgende delkurs:

Delkurs 1: Introduksjon til utdannelsen, celler og vev, grunnleggende fysiologi, huden.

Delkurs 2: Bevegelsessystemet.

Delkurs 3: Nervesystemet.

Delkurs 4: Sirkulasjonssystemet, lymfesystemet og blodet.

Delkurs 5: Det endokrine systemet.

Delkurs 6: Urinveiene.

Delkurs 7: Sansene.

Delkurs 8: Immunsystemet.

Delkurs 9: Respirasjonssystemet.

Delkurs 10: Fordøyelsessystemet.

Delkurs 11: Reproduksjonssystemet, celledeling og fosterutvikling.

Spesialpatologi for naturterapeuter del 1.

Spesialpatologi for naturterapeuter del 2.

Oppsummering til eksamen.

Eksamen.

Litteratur / pensum:

Kurskompendiumene og annet utleverte materialet ved hvert delkurs.

Pensumbok: Menneskets fysiologi av av Haug,- Sand - Sjaastad

Kostnader til pensumbok kommer i tilegg til studieavgiften

og studenten må selv skaffe denne.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

4


Anatomi og fysiologi med spesialpatologi

Undervisere

Solveig Ballo - Faglig ansvarlig og underviser.

25 år gammel fra Trondheim studerer medisin på 5.året.

Ved siden av skolen arbeider hun som veileder for 2.-årsstudentene

medisinstudiet. og arbeider på legevakten ved St.Olavs.

Underviser på to av anatomi / fysiologikursene

og underviser på spesialpatologi for naturterapeuter.

Har det faglig ansvaret for utdannelsen og eksamen.

Lars Steinar Haugen - Underviser.

Heilpraktiker og homeopat, studert grunnmedisin ved BMC Uppsala,

Bc i biokjemi UIO og utdannet legemiddelkonsulent HIO,

Leder av Norsk Heilpraktikerskole.

Underviser på de fleste anatomi og fysiologi kursene.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

5


Medlemskap i utøverorganisasjon

Medlemskap i NLH - Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Heilpraktikerskolens utdannelse i anatomi og fysiologi med spesialpatologi for

naturterapeuter holder en faglig høy standard og er godkjent av NLH.

Studiet kvalifiserer for den medisinske delen for medlemskap i NLH.

For medlemskap i NLH kreves:

Naturmedisinske fag - minst 3 kursmoduler på heilpraktikerutdannelsen

eller 300 timer på tvers av modulene.

Anatomi og fysiologi med spesialpatologi for naturterapeuter.

VEKS fag på 50 timer.

NB: VEKS fag undervises ikke på heilpraktikerskolen må tas hos ekstern tilbyder,

NLH arrangerer og selv VEKS-fag kurs.

NLH tilbyr forsikringsordning for terapeuter

og arrangerer årlige faglige oppdateringsseminar.

Gjennom medlemskap i NLH er du kvalifisert for oppføring i Brønnøysund registeret

over alternative utøvere. En slik registrering er nødvendig for å slippe å betale moms

på behandling og for å bli ansett som en seriøs utøver.

Les mer på NLH`s hjemmeside: http://www.org-nlh.no

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

6


Andre kurs

Andre kurs innen medisinske fag og naturvitenskapelige fag fra Heilpraktikerskolen.

Spesialpatologi for naturterapeuter - 12 undervisningstimer

(uten anatomi og fysiologi delen)

Når skal pasienten / klienten sendes videre til lege.

Passer for deg som har anatomi og fysiologi fra tidligere og mangler denne

delen eller om du kun ønsker å ta faget som enkeltkurs. (Med eller uten eksamen)

Biokjemi for naturterapeuter - 10 undervisningstimer

Med en dypere forståelse for de biokjemiske prosessene er du bedre rustet til å

forstå dine pasienters sykdommer og lidelser. Og du blir i stand til at gi en bedre

rådgivning om kosthold osv. Videre vil du og etter å ha lært biokjemi bli bedre

rustet til å forstå medisinsk litteratur og litteratur om ernæring og kosthold på et

mye dypere nivå enn tidligere.

Farmakologi for naturterapeuter - 10 undervisningstimer

Kurset blir første gang arrangert som webinar - Høsten 2015

Blir senere tilgjengelig som avspilling over internett.

På kurset lærer du om grunnleggende farmakologiske prinsipper ulike legemidler,

legemiddelbivirkninger, legemiddelinteraksjoner og Interaksjoner mellom urter og

legemidler.

Du finner mer informasjon om kursene på hjemmesiden www.heilpraktikerskolen.no

2

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

7

More magazines by this user
Similar magazines