TBS. Uppfångarsystem och avledningssystem - OBO Bettermann

obo.betterman.com

TBS. Uppfångarsystem och avledningssystem - OBO Bettermann

l2:a steget:Placering av maskornaBeroende på byggnadens åskskyddsklass (se sidan116) gäller olika maskbredder. I vårt exempel har byggnadenåskskyddsklass III. Det innebär att maskbreddenm 15 x 15 m inte får överskridas. Om den totalalängden l (som här i vårt exempel) är större än 20 m,måste en expansionsdel (se bild nedan) infogas förtemperaturrelaterade längdförändringar.mmÅskskyddsklassMaskbredd mIIIIIIIV5 x 5 m10 x 10 m15 x 15 m20 x 20 mTabell 4: Tilldelning av åskskyddsklassen till maskbreddenSkydd mot nedslag från sidanFrån och med en byggnadshöjd på 60 m och om detfinns risk för allvarliga skador (t. ex. på grund av elektriskaeller elektroniska anordningar) är det lämpligt attupprätta en ringledning mot nedslag från sidan. Ringeninstalleras vid 80 % av den totala byggnadshöjden,maskbredden är anpassad – som vid dragning på taket– efter åskskyddsklassen, t. ex. motsvarar åskskyddsklassIII en maskbredd på 15 x 15 m.> 60 m20 %80 %Resultat: En perfekt skyddad byggnad med horisontaltakTakledningshållare fr.o.m. s. 152Klämbockar fr.o.m. s.168Överkopplingskomponenter fr.o.m. s.169Ledningshållare fr.o.m. s.157Isolerade uppfångare fr.o.m. s.171Stödfötter fr.o.m. s.149Uppfångare fr.o.m. s.147Fang Fix fr.o.m. s.149Tråd fr.o.m. s.146Ledningshållare fr.o.m. s.157Vario-snabbförbindning fr.o.m. s.160Expansionsdelar fr.o.m. s.168TBS141

More magazines by this user
Similar magazines