Serien - Hozelock

hozelock.com

Serien - Hozelock

I N T R O D U K S J O N

Hozelock

Lederen innen

innovasjon og

førsteklasses

produksjon

Hozelock er et

markedsledende selskap som

spesialiserer seg på utvikling,

produksjon og markedsføring

av vannings- og sprøyteutstyr

til hagen så vel som akvatiske

produkter, distribuert over

hele verden. Hozelock har over

50 års erfaring i å lage

førsteklasses, innovative

produkter og er et av

hageindustriens mest pålitelige

og velkjente navn.

Innovasjon

Innovasjon er selve kjernen i

Hozelocks forretningsfilosofi.

Vi investerer kontinuerlig i

design og utvikling av nye

produkter som tilbyr

N Y E P R O D U K T E R

Hozelock utvider Ultra Metall

serien med nye slangekoplinger,

tilbehør og 60 m vogn.

Hozelock forstår at kunden har

behov for en førsteklasses

metallserie. Denne nye serien er

basert på kurante koplinger og

tilbehør, og blir helt sikkert en

suksess.

Koplinger til

slangeende

Koplingene til enden av slangen

og AquaStop bygger på

Hozelocks design med myke

tilbehørsdeler, og den nye

metallhylsen gir ekstra

beskyttelse.

De nye tilbehørsdelene,

krankoplinger, dobbel utvendig

og slangereparasjon, er laget av

forniklet messing; de er dermed

solide, holdbare, stilige og

frostsikre.

Som alle Hozelock-produkter

2

forbrukeren makeløs kvalitet

og praktiske fordeler. Vi er

drevet av vårt ønske om å

gjøre hagearbeidet lettere og

hyggeligere.

Førsteklasses

fabrikasjon

Hozelock er engasjert i

førsteklasses fabrikasjon, og

alle produkter fabrikkeres

ifølge strenge ISO 9000-2000

krav. Selskapet har nylig

investert i nytt utstyr for å øke

produksjonskapasitet og

servicenivåer.

Opptatt av

kundeservice

I 2008 vant vi Institute of

Mechanical Engineers:

Manufacturing Excellence

(MX) prisen for

kundefokusering, som

gjenspeiler hvor opptatt vi er

av kundeservice. Med design,

fabrikasjon, distribusjon og

har den nye Ultra Metall serien

har gjennomgått strenge tester

og brukerutprøvninger for å

sikre at forbrukernes

forventninger oppfylles. Alle de

nye produktene vil ha en 3-års

garanti.

kommersielle funksjoner på ett

sted, satser vi på å bygge videre

på vårt allerede høye nivå av

NYE TILFØYELSER TIL ULTRA METALL SERIEN

Midpoint Park, Birmingham

kundeservice og svartid på

levering.


60 m Ultra

Metall vogn

Den nye 60 m vognen

kombinerer plastens

holdbarhet og manøvrerbarhet

med stålets styrke for å tilby

forbrukeren en rimelig løsning

for oppbevaring av slange.

Ståltrommelen er behandlet

for å sikre at vognen holder

seg rustfri, og produktet

inkluderer alt nødvendig utstyr

og er ferdig montert slik at

kunden kan bruke den med en

gang.

Serien:

Den nye serien består av 9 nye

Ultra Metall produkter: ½” og

¾” slangekopling, ½” og ¾”

AquaStop, ¾” krankopling og

½” adapter, 1” krankopling, ½”

slangereparasjon, dobbel

utvendig kopling og en ferdig

3

montert 60 m metall

slangevogn.

Alle produkter vil foreligge i

mars 2010.

Distributørdetaljer er å finne på vår nettside

www.hozelock.com/distributor

Introduksjon 2

Nye produkter 2

Nyhet for 20010

Systemer for

oppbevaring av slange 4

Tromler og vogner

Tricoflex hageslange

teknologi 9

Slange 10

Til enhver hageslanger

Slangekoplinger 13

Hurtigkoplinger og

tilbehør.

Tilbehør til slangeenden 16

Slangepistoler og lanser

Børstesystemer 18

Bilbørster og tilbehør

Spredere 19

Vortex sortiment

Aquastorm spredere 20

Aquastorm serien.

Aquapod 21

Lettvint vanning

Automatisk vanning 22

Vanningssett,

vanningscomputer og

dryppvanning

Killaspray 27

Killaspray sprøyter

Killaspray Plus 28

Killaspray Plus sprøyter

Sprøytetilbehør 31


F Ø R S T E K L A S S E S O P P B E V A R I N G

4

2485

2490

Mini Auto Reel

(EU-patent nr. 99304819.8)

Tilbakeføringsmekanismen sammen med

en kraftig fjær gjør at du kan gå tilbake til

trommelen og holde i slangeenden mens

den automatisk fordeler slangen inn på

trommelen.

En sperrehake gjør at slangen trekkes

tilbake når du ønsker det. I tillegg er det

en låsemekanisme som forhindrer

utilsiktet tilbaketrekk. Trommelen er

veggmontert og kan svinges i 180°, noe

som bevirker at du kan trekke ut slangen i

den vinkel du ønsker. Slangetrommelen

kommer ferdig montert sammen med

brakett og koplinger.

2485 Mini Auto Reel

Ferdig montert med 10 m slange, brakett

og koplinger.

2 50 10646 03668 9

Auto Reel

(EU-patent nr. 0968952.)

Dette er det ypperste i bruk av slange:

denne veggmonterte trommelen

kombinerer fordelingsmekanisme med

automatisk tilbaketrekk av slangen.

Et innvendig fjærsystem sørger for at

brukeren kan følge slangen tilbake til

trommelen igjen mens den automatiske

fordelingsmekanismen fører den jevnt

tilbake på trommelen.

En enkel sperrehake sørger for at slangen

bare spoles inn når det er ønskelig.

Trommelen er veggmontert, og med en

svivel på 180º kan slangen trekkes ut i

den ønskede vinkel fra veggen.

Trommelen leveres ferdig montert med 20

m førsteklasses slange, koplinger og

tilbehør. Vi tilbyr erstatningssett for

vannslange samt andre reservedeler.

FORPAKNING

STREKKODE

2490 Auto Reel

Ferdig montert veggmontert

slangetrommel med 20 m slange,

koplinger og tilbehør.

1 50 10646 02681 9


F Ø R S T E K L A S S E S O P P B E V A R I N G

5

2494

2496

2450

Fast Reel

(EU-patent nr. 01305297.2)

Fast Reel teknologi foreligger i tre

varianter, som tromler eller vogner.

Alle versjonene leveres med:

• Enten 40 meter 12,5 mm slange eller 30

meter 15 mm slange, sammen med en

ledeslange og alle koplinger. Hver

trommel eller vogn er delvis montert og

beregnet på mellomstore til store hager

• Teknologi som fordeler slangen slik at

tilbaketrekk foregår på en rask, renslig

og effektiv måte

• Kompakt konstruksjon gir ekstra

beskyttelse av slangen

• Innretning som hindrer overløp

garanterer at slangen ikke floker seg

2494 0000 Fast Reel Frittstående

Slangesystem med lett oppspoling, med

40 meter 12,5 mm slange.

1 50 10646 03414 2

2494 1240 Fast Reel Frittstående

Slangesystem med lett oppspoling, med

30 meter 15 mm slange.

1 50 10646 03415 9

2496 0000 Fast Reel Veggmontert

Slangesystem med lett oppspoling, med

40 meter 12,5 mm slange og

føringsbrakett.

1 50 10646 03413 5

2496 1240 Fast Reel Veggmontert

Slangesystem med lett oppspoling, med

30 meter 15 mm slange og føringsbrakett

1 50 10646 03416 6

Fast Cart

(Patentanmeldt)

(EU-patent nr. 01305297.2)

Fast Cart har fordelen av store hjul og et

høyt montert håndtak for utmerket

manøvrering, og dessuten:

• Gummiføtter og lav profil for ekstra

stabilitet

• Høyt montert sveivehåndtak for rask og

lett tilbakevikling av slangen

• To punkter til oppbevaring av slangen

samt innebygd holder til tilbehør

FORPAKNING

STREKKODE

2450A0000 Fast Cart Med hjul

Slangesystem med lett oppspoling, med

40 meter 12,5 mm slange

1 50 10646 03998 7

2450A1240 Fast Cart Med hjul

Slangesystem med lett oppspoling, med

30 meter 15 mm slange

1 50 10646 04104 1

2450 0008 Ferdig montert Fast Cart

Fully assembled Fast Cart supplied on

8 stk ferdig montert Fast Cart på pall.

8 50 10646 04656 5


L U K K E T O P P B E V A R I N G

6

2414

2416

2415

2415

2416

Compact Reel

(patent nr. 0500591.3)

• Compact Reel er lukket for å beskytte

mot slitasje.

• En enkel tilbakespolingsmekanisme

samt et inspeksjonsvindu sørger for at

brukeren har full kontroll ved manuell

tilbakespoling og plassering av slangen

på trommelen.

• Et nedfellbart håndtak sikrer at

trommelen er enkel å flytte, og

konstruksjonen gjør at forbrukeren lett

kan montere og bruke produktet.

2414 Compact Reel

Frittstående trommel med 25 meter 11,5

mm slange, koplinger og strålerør

2 50 10646 04254 3

2415 2’n1 Compact Reel

Frittstående trommel eller veggmontert

trommel med veggbraketter, manuelt

viklingssystem med innebygd slangeføring

og 25 meter 11,5 mm slange, koplinger

og strålerør

2 50 10646 04263 5

Compact Cart

FORPAKNING

STREKKODE

(Patent nr. 0500591.3)

Den Compact Cart kombinerer fordelene

ved Compact Enclosed Reel med 30 meter

slange, og er dessuten usedvanlig flyttbar og

svært lett å bruke.

• Compact Cart har en solid kasse, som

gjør at slangen oppbevares pent og

ordentlig. Strålerør, vannings- og

tilførselsslanger kan oppbevares trygt på

det dryppsikre stativet til tilbehør.

• Lett tilbakespoling kombinert med et

inspeksjonsvindu samt fjernstyrt

manuell vikling gjør at slangen kan

spoles inn og vikles opp slik at du

unngår skitne hender.

• Det 900 mm høye håndtaket som er

mykt å ta i kan heves eller senkes så det

er lett å sette vekk. Brede hjul gjør at

vognen er stø og lett å flytte rundt

omkring i hagen. Et integrert

bærehåndtak gjør det lett å løfte opp og

ned trappetrinn.

2416 0000 Compact Cart 1 50 10646 04527 8

Compact Cart med 30 meter 11,5 mm

slange.

2416 1240 Compact Cart 1 50 10646 04529 2

Compact Cart med 25 meter 15 mm

slange.


O P P B E V A R I N G A V S L A N G E

7

2410

2412

2420

2422

2475

2471

2477

2398

2488

FORPAKNING

STREKKODE

Kompakte tromler

2410 30 meter slangetrommel

Trommel, lett i vekt, rommer inntil 30

meter 12,5 mm slange med 1 stk. 2166

slangekopling.

2412 30 meter slangetrommel med

2 50 10646 01505 9

15 meter universalslange

Som 2410 ovenfor samt 15 meter

universalslange og koplinger.

2 50 10646 01504 2

2420 30 meter veggmontert trommel

Veggmontert trommel, lett i vekt,

komplett med slangeføring og alle

koplinger.

2 50 10646 01506 6

2422 30 meter veggmontert trommel

med 15 meter universalslange 2 50 10646 01507 3

Som 2420 ovenfor samt 15 meter

universalslange.

Oppbevaring av slange - Montert

Tromler

2475 2’n1 system til oppbevaring av

slange, uten slange

Komplett med veggbraketter og 2166

slangekopling.

2471 2’n1 system til oppbevaring av slange,

5 50 10646 04647 3

med 25 meter universalslange

Som 2475 samt 25 meter slange og

koplinger.

2477 2’n1system til oppbevaring av slange

2 50 10646 04330 4

med 50 meter universalslange

Som 2475 samt 50 meter slange og

koplinger.

2 50 10646 04649 7

Vogner

2398 60 m slangevogn uten slange

Robust og flyttbar slangevogn.

2488 60 meter slangevogn med

5 50 10646 00962 1

25 meter universalslange 2 50 10646 00830 3


O P P B E V A R I N G A V S L A N G E

8

2431

2431

2434

2436

2437

Innebygd med løsninger for oppbevaring

av slange

Kan brukes som trommel eller

veggmontert trommel

PACK

QTY

BARCODE

45m

2431 2-i-1 trommel

Med 25 m universalslange, komplett med

veggbrakett og armatur

2 50 10646 05222 1

2432 45 m slangevogn 2 50 10646 05223 8

med 20 m universalslange og

armatur

2434 60 m slangevogn

med 30 m universalslange og

armatur

Ferdig montert, mykt håndtak og punkt

for oppbevaring av ekstrautstyr

2 50 10646 05225 2

2435 60 m slangevogn

med 50 m universalslange og

armatur

Ferdig montert, mykt håndtak og punkt

for oppbevaring av ekstrautstyr

2 50 10646 05224 5

2437 60 m Ultra Metal slangevogn

Ferdig montert uten slange

Mykt håndtak og punkt for oppbevaring

av ekstrautstyr

2 50 10646 05226 9

2436 60 m Ultra Metal slangevogn

med 30 m universalslange og

armatur

Ferdig montert, mykt håndtak og punkt

for oppbevaring av ekstrautstyr

1 50 10646 05265 8

6005 Slangekoplingssett

Koplet slangesystemet til hagekranen,

komplett med 1,5 meter slange, 2 stk.

2166 koplinger til slangeenden samt

2175 krankopling.

5 50 10646 01273 7

2360 Slangeoppheng

Veggmontert oppheng og

oppbevaringsenhet til 30 meter 12,5 mm

slange.

10 50 10646 00734 4


S L A N G E T E K N O L O G I

En slange, enten den skal brukes i et lite hjørne

eller en stor hage, er helt nødvendig hageutstyr.

Men ikke alle slanger er bygd på samme måte.

Hozelock-Tricoflex slanger er utprøvd, testet og

godkjent av kresne hagefolk over hele verden og

er referansen på kvalitet.

Hva gjør at våre slanger er unike?

Veveprosessen vi har enerett på gir imponerende

antivridningsegenskaper. Selve vevingen

karakteriseres ved at det brukes snelleteknologi,

og den meget finmaskete vevingen orienteres

rundt slangens akse. Resultatet er at

trykkdeformasjon minimaliseres, slangen vil ikke

sno seg og er lett å vikle opp.

Flere lag med Hozelock celle-PVC gir en unik

følelse av fjæring i håndflaten når du holder

slangen: dette er Soft-kontakten.

Hozelock ekspertise garanterer fleksibilitet uten

floking, og unngår floker og kinker som kan

blokkere vannstrømningen: dette er Flexprinsippet.

9

Ultra-soft, ultra-hendig og likevel lett: skummet

med høy fjæringsgrad gir perfekt balanse og

makeløs komfort. Vanning blir altså den rene

fornøyelse for hagefolk.


S L A N G E

Proff sortiment

5

10

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Super Tricoflex ® Expert

5 lags slange med flettet forsterkning. Veldig fleksibelt ekstra tykt

ytterlag. ”Soft & Flex teknologi”, noe som gjør den usedvanlig

komfortabel og bruke. Fri for tungmetaller og resirkulerte metaller.

Egnet for større oppgaver og profesjonelt bruk og i enhver

temperatur.

• 40 års garanti

• -20 til +60 grader

Grå

Ø (mm) 15

PLNE (bar) 25

Super Tricoflex ®

5 lags slange med flettet forsterkning. Veldig fleksibel ekstra tykt

ytterlag. ”Soft & Flex teknologi”, noe som gjør den usedvanlig

komfortabel og bruke.

Fri for tungmetaller og resirkulerte metaller. Egnet for større

oppgaver og profesjonelt bruk og i enhver temperatur.

• 30 års garanti

• -20 +60°C

Ø (mm) 12.5 15 19

PLNE (bar) 30 30 28

Tricoflex ®

Grønn

Ø (mm) 15

PLNE (bar) 30

5 lags slange med flettet forsterkning. ”Soft & Flex teknologi” på

diameter mindre enn 25mm. Fleksibel, meget lett å håndtere og

ekstremt motstandsdyktig mot å vri seg. Tung, tykk og laget av meget

slitesterke materialer.

Egnet for større oppgaver og profesjonelt bruk og i enhver

temperatur. Leveres i gul eller grønn farge.

• 20 års garanti

• -20 +60°C

Ø (mm) 12.5 15 19 25

PLNE (bar) 25 25 23 22


S L A N G E

11

5

4

5

3

4

Startsett med koplinger og vannslange

4

3

2

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Best - Vrifri

Ultraflex

5 lags slange med flettet forsterkning. Veldig fleksibel ekstra tykt

ytterlag. “Soft & Flex Technology” og “High Resilience Foam” gjør

den usedvanlig komfortabel å bruke og særdeles flokesikker.

Fri for tungmetaller og resirkulerte metaller. Egnet for større

oppgaver og profesjonelt bruk og i enhver temperatur.

• 20 års garanti’

• -20 til 60 grader

Ø (mm) 12.5 15 19

PLNE (bar) 25 22 22

Bedre - Vrifri

Supaflex

5 lags slange med flettet forsterkning. Innerste lag godkjent for

drikkvann. ”Soft & Flex teknologi”, noe som gjør den usedvanlig

komfortabel og bruke.

• 15 års garanti’

• -20 til 60 grader

Ø (mm) 12.5 15 19 25

PLNE (bar) 20 20 16 16

God - Armert slange

Evergreen Pro

4 lags slange med flettet armering. Ekstra kraftig konstruksjon for

slitestyrke og lang brukstid. Til generelle bruksområder.

• 10 års garanti’

• -20 til 60 grader

Ø (mm) 12.5 19

PLNE (bar) 28 24

Evergreen

3 lags slange med flettet armering. Til generelle bruksområder.

• 5 års garanti’

• -20 til 60 grader

Ø (mm) 12.5 15 19 25

PLNE (bar) 25 12 17 17


S L A N G E

Tekniske slanger

Spesielle vanningsslanger

12

Prisme

Flettet armert PVC-slange. Matkvalitet.

Ø (mm) 4 - 40mm • Foreligger på spole.

WP (bar) 8 - 15 • -15 +60°C

Spirabel ® SNT

Flettet armert PVC-slange. Matkvalitet.

Til innsuging og forsyning.

Ø (mm) 20 - 40mm • Foreligger i kveil.

WP (bar) 5 • -15 +60°C

Cristal

Uarmert PVC-slange.

Til de fleste bruksområder ved lavt trykk.

Ø (mm) 3 - 38mm • Foreligger på spole.

WP (bar) 1 • -15 +60°C

Tricoflat ®

Flettet armert PVC-slange.

Til vannforsyning og tømming.

Ø (mm) 35 40 45 • Foreligger på spole.

WP (bar) 8 8 8 • -15 +60°C

Tricoflex ® Yachting

5 lags slange med flettet armering til de fleste bruksområder. Fri for

tungmetaller og resirkulerte materialer. Fleksibel og sterk. Hvitt ytre

lag gjør den lite iøynefallende på båten og ved svømmebassenget.

• 15 års garanti.

Ø (mm) 12.5 15 19

• -15 +60°C

PLNE (bar) 25 25 23

Rubvyl

4 lags slange med flettet armering. Tung, tykk og meget sterk.

Beregnet til anleggsarbeid/konstruksjon. Foreligger i sort og

rustfarget gummifinish.

Ø (mm) 15 19 • 12 års garanti.

PLNE (bar) 25 22 • -15 +60°C

Sprederslange

3-kanals perforert slange. Metallkoplinger montert. En 7,5m lengde

dekker et areal på 50m2 og en 15m lengde vil dekke 100 m2, med

trykk på 3 bar.

• 10 års garanti.

Svetteslange startsett

20 meter med svetteslange som drypper vann langs hele slangelengden.

Leveres med koplinger, trykkregulator og endestopp. Ideell for vanning

av plen og nyplanting.

Ø (mm) 13


K O P L I N G E R

13

2176

2184

2175

2167

2274

2159

2177

2158

2304

2181

2155

2150

2293

2100

FORPAKNING

STREKKODE

2159 19mm ( 3 ⁄4") BSP - Innendørs krankopling

For moderne kjøkkenkraner. Med denne krankoplingen kan man på en

forsvarlig måte midlertidig feste en Hozelock kopling til en kjøkkenkran.

10 50 10646 05194 1

2176 Rund krankopling

For standard rund eller oval kran (maks 18mm diameter), tettes ved å

stramme slangeklemmen.

10 50 10646 00506 7

2177 Rund kopling for blandingsbatteri

Som 2176, men passer til større kraner på blandingsbatterier (maks 24mm

diameter).

Krankoplinger med BSP-gjenger

Krankoplinger for innendørs og utendørs bruk. Koplingen skrus på

vannkranen. Med en hunnkopling i enden av slangen oppnår du en rask

tilknytning og et fleksibelt system. Innvendige pakninger kan skiftes ut.

10 50 10646 00507 4

2184 19mm ( 3 ⁄4") BSP-gjenger

adaptere på 12mm (

10 50 10646 00525 8

1 ⁄2") medfølger.

2158 22mm (1") BSP-gjenger. 10 50 10646 00523 4

2167 19mm ( 3 ⁄4") BSP-gjenger. 10 50 10646 00524 1

2304 22mm gjenger. 10 50 10646 00526 5

2274 Universal krankopling

Denne krankoplingen er beregnet for et stort antall av forskjellige typer

kraner såvel runde som firkantede med maksimumsmål på (høyde x

bredde) 43 x 34mm. Koplingen leveres med et utvalg av pakninger slik at

en lekkasjefri montering oppnås.

10 50 10646 00853 2

2181 Tilbakeslagsventil

Tilbakeslagsventil i plast benyttes på utvendig gjengede kraner for å hindre

tilbakeslag av forurenset vann til hovedvannledningen. Passer til 12mm,

15mm, 19mm kraner med BSP-gjenger.

5 50 10646 01897 5

2155 Dobbel krankopling

To slanger kan koples til én kran. Man kan velge å bruke den ene eller

begge slangene, eller vannet kan skrus av. Komplett med

5 50 10646 00784 9

3 ⁄4" BSP gjenger og

mellomstykker for å tilpasse kraner med 5 ⁄8" BSP og 1 ⁄2" BSP gjenger.

2150 Fireveis krankopling

Gjør at vannforsyningen kan fordeles på inntil fire utløp, hvorav opptil to

med elektronisk vanningskontroll.

2 50 10646 02187 6

2293 Y-kopling

Y-formet slangeskjøt for avgrening i to retninger.

Reparasjonskopling

Til å utbedre skade eller til å skjøte to slanger.

10 50 10646 00510 4

2100 Til 12,5mm slange

2100 9008 dobbelpakning bestående

10 50 10646 00513 5

av 2 x 2100 10 50 10646 00864 8

2200 Til 19mm slange 10 50 10646 00533 3


K O P L I N G E R

2291 Dobbel han-kopling 10 50 10646 00520 3

Til å skjøte to slanger. Brukes sammen med 2166 hurtigkopling.

Mellomstykker til tilbehør

Mellomstykke med gjenger med hannkopling.

2289 3 ⁄4" BSP hanngjenger 10 50 10646 00538 8

2170 Mellomstykke til flat slange 10 50 10646 00794 8

Mellomstykke med gjenger med hunnkopling og 3 ⁄4" BSP hanngjenger.

Koplinger til slangeende

Tilkoples krankoplingen. Kommer med anti-vri mutter og forbedret grep.

2050 Til 12,5-15 mm ( 1 ⁄2" og 5 ⁄8") slange 10 50 10646 05143 9

2050 0025 Dobbelpakning med

2 stk. 2166 10 50 10646 05144 6

2060 Til 19 mm ( 3 ⁄4") slange 10 50 10646 05147 7

Vannstopp koplinger

Integrert ventil stenger av vanntilførselen automatisk når

sprøytemunnstykke, pistol eller spreder ikke er i bruk. Kommer med antivri

mutter og forbedret grep.

2055 Til 12,5-15 mm ( 1 ⁄2 " og 5 ⁄8 ") slange 10 50 10646 05146 0

2065 Til 19 mm ( 3 ⁄4 ") slange 10 50 10646 05148 4

2172 3705 Hagekran startersett

Et fullstendig gjør det selv sett til montering på en hagekran. Inkluderer

dobbel tilbakeslagsventil, slange og koplinger. (Ikke illustrert)

14 50 10646 03776 1

2292 Strålerør

Regulerbart sprøytemunnstykke med hannkopling.

10 50 10646 00518 0

2294 De-Luxe strålerør

Førsteklasses regulerbart sprøytemunnstykke, mykt å ta i. Sprøytemønster

varierer fra fin dusj til kraftig stråle, med positiv "klikk av" funksjon.

5 50 10646 02679 6

Nyhet - Metallkoplinger

14

FORPAKNING

STREKKODE

Krankoplinger med gjenger

Krankoplinger for innendørs og utendørs bruk. Koplingen skrus på

vannkranen. Med en hunnkopling i enden av slangen oppnår du en rask

tilknytning og et fleksibelt system. Innvendige pakninger kan skiftes ut.

2041 19mm ( 3 ⁄4") BSP-gjenger

adaptere på 12mm (

10 50 10646 05231 3

1 ⁄2") medfølger.

2042 22mm (1") BSP-gjenger. 10 50 10646 05232 0

2044 Dobbel han-kopling 10 50 10646 05234 4

Til å skjøte to slanger. Brukes sammen med 2030/2040 hurtigkopling.

Reparasjonskopling

Til å utbedre skade eller til å skjøte to slanger.

2043 Til 12,5mm slange 10 50 10646 05233 7

Koplinger til slangeende

Tilkoples krankoplingen. Kommer med anti-vri mutter og forbedret grep.

2030 Til 12,5-15 mm ( 1 ⁄2" og 5 ⁄8") slange 10 50 10646 05227 6

2040 Til 19 mm ( 3 ⁄4") slange 10 50 10646 05229 0

Vannstopp koplinger

Integrert ventil stenger av vanntilførselen automatisk når

sprøytemunnstykke, pistol eller spreder ikke er i bruk. Kommer med antivri

mutter og forbedret grep.

2035 Til 12,5-15 mm ( 1 ⁄2" og 5 ⁄8") slange 10 50 10646 05228 3

2045 Til 19 mm ( 3 ⁄4") slange 10 50 10646 05230 6

2291

2289

2170

2050

205 5

2292 2294

2041

2042

2044

2043

2030

2035


K O P L I N G E R

15

Krankoplinger

Fireveis krankopling

Slangekoplinger

Utstyr til slangeende

15


P I S T O L E R

Hozelocks to vanningspistoler kombinerer overlegen ytelse med ergonomi

ved å ta i bruk det siste innen design og produksjons metoder for å bidra

til markedsledende produkter som gir mye for pengene.

Mange nye funksjoner inkludert en myk behagelig trykkregulator for

komfortabel bruk, som kan låses i faste posisjoner for ekstra komfort ved

lengre vanningsjobber.

Jetstråle pistolen, som har 3 vanningsmønstre – kraftig jetstråle for

rengjøring i hagen, bred kon dusj for generell vanning og et eget

mønster for hurtigfylling, vil være det beste valget forbrukere som

ønsker en billig vanningspistol for rengjøring eller enkle

vanningsjobber i hagen.

Multistråle pistolen er en gartners verktøy og kommer med 5

nyttige strålemønstre - kraftig jetstråle for rengjøring i hagen,

bred kon dusj for generell vanning og et eget mønster for

hurtigfylling, en flat stråle for vaskejobber og en fin dusj som

virker nesten som vanlig regn, veldig skånsom for roser og nye

planter.

16

FORPAKNING

STREKKODE

2674 Jetstråle pistol

Leveres med 3 vanningsmønstre -

kraftig jetstråle, bred kon, og hurtigfylling

5 50 10646 04861 3

2676 Multistråle pistol

Leveres med 5 nyttige vanningsmønstre –

Kraftig jetstråle, bred kon, hurtigfylling,

flat stråle og skånsom rosedusj.

5 50 10646 04863 7


P I S T O L E R

17

2690 2691

2686

2682

2684

2687 2687

2688 2688

Metall serie

FORPAKNING

STREKKODE

2690 Regulerbar strålepistol

Pistol av metall med sprøytemønstrene

stråle eller dusj.

6 50 10646 03780 8

2691 Pistol av metall med dusjhode

Pistol av metall har åtte forskjellige

sprøytemønstre.

Ultra serien

Hozelocks Ultra serie kombinerer flott

utseende, komfortable, myke materialer

og utmerket ergonomisk utførelse med en

rekke virkelig nyttige sprøytemønstre uten

sidestykke. En variabel trykkregulator

med to trinns låsemekanisme gjør at

pistolene er ideelle til enhver hagejobb.

6 50 10646 03781 5

2682 Hozelock Ultra 6

Har opsjonene stråle, dusj og sprøyting

med hurtigfylling, noe som gjør Ultra 6

spesielt egnet til rengjøring.

5 50 10646 03759 4

2684 Hozelock Ultra 9

En slangepistol med mange

bruksområder, som stråle, dusj,

hurtigfylling og sprøytemønstre med

metallspreder.

5 50 10646 03760 0

2686 Hozelock Ultra 12

Flott, allsidig sprøytepistol med valg av

stråle, dusj, hurtigfylling, viftemønster og

sprøytemønstre med spreder av messing,

samt en skånsom sprøyting tilsatt luft,

ideell til vanning av krukker og urner.

Tilbaketrykksregulatoren gjør at pistolen

er svært lett å bruke.

Ultra Metal serien

Kombinerer de ledende

sprøyteegenskapene til Ultra pistol serien

med metallkonstruksjon. Hoveddelen av

trykkstøpt metall gjør den usedvanlig

solid, og et belegg av elastomer gjør

pistolene meget holdbare og gode å holde

i. Alle pistoler har en kraftig plettert

hann-ende av metall, avtrekkerlås og

tilbaketrykksregulator.

5 50 10646 03762 4

2687 Ultra Metal 10

Ultra kraftig sprøytepistol har opsjonene

stråle, dusj og hurtigfylling, og gjør den

ideell til alle rengjøringsoppgaver.

5 50 10646 04524 7

2688 Ultra Metal 14

Ultra kraftig konstruksjon og overlegne

sprøyteegenskaper gjør at dette er pistolen

som hageeksperter velger. Den har stråle,

dusj, hurtigfylling, vifte, fin dusj og

sprøytemønster med messingbelagt

spreder, samt en skånsom sprøyting tilsatt

luft, ideell til vanning av krukker og

urner.

5 50 10646 04522 3


S L A N G E E N D E

18

2607

2602

2605

2603

2601

2604

2644

2652 Lansesprøyte med dobbel funksjon

Langtrekkende lanse med skånsomt

dusjhode. Har låsbar av/på avtrekker og

strømningsregulator, samt tilføring av luft

for å unngå sprut

5 50 10646 01239 3

2644 Teleskopisk metallanse

Teleskopisk metallanse med vinkelhode og

valg av 8 sprøytemønstre. Kan forlenges

med 45 cm

5 50 10646 04128 7

2652

2644

FORPAKNING

STREKKODE

Roterende bilbørste

Et sortiment bestående av 2 roterende

bilbørster hvor vanntrykket roterer

børstehodet for et godt

rengjøringsresultat.

Begge børstene er utstyrt med justering av

vinkelen på børstehodet og av/på kontroll

for regulering av vannmengde. Børstene

har et kammer for flytende såpe.

Resultatet av vaskingen vil være avhengig

av vanntrykket – minimum 2 bar.

2605 Kort roterende bilbørste

Til bruk for familiebiler, motorsykler og

mopeder.

3 50 10646 03585 9

2607 Lang roterende bilbørste

Til bruk for større biler "4X4" og

campingvogner.

3 50 10646 03588 0

2601 Børste til bilhjulene

Børsten er designet til bruk for vasking av

hjul og felger. Børsten er komfortabel å

holde og enkel å bruke. Leveres med

av/på kontroll for regulering av

vannmengde samt såpestaver.

3 50 10646 03674 0

2603 Bilbørste

Benyttes sammen med såpestaver.

3 50 10646 03273 5

2602 Bilbørste med jetdyse

Vendbar kontroll gir mulighet for bruk av

børsten med bare vann eller vann blandet

med såpe. Leveres med kammer for

flytende såpe.

3 50 10646 00820 4

2604 Profesjonell bilbørste

Langtrekkende skaft, regulerbart

børstehode og av/på-kontroll for

regulering av vannmengde. Leveres med

kammer for flytende såpe.

3 50 10646 00821 1

2621 Såpestaver 10 50 10646 00572 2


S P R E D E R E

19

10m

5m

10m

2515 2515

5m

Ø9m Ø10m

5m

10m

2.5m

7m

16m

7m

8m

2510 2510

2520 2520

Alle Hozelock spredere egner seg til å

brukes med vanntrykk fra 1 bar til 10 bar.

Oppgitt område er 4 bar.

FORPAKNING

STREKKODE

2515 Vortex 8 spreder

Førsteklasses spreder med skalainnstilling

med valg av 8 sprøytemønstre som egner

seg til alle vanningsfasonger og typer –

liten halvsirkel, stor halvsirkel, tåkedis,

stripe, stor sirkel, liten sirkel, firkant og

fjernstråle. Komplett med myk

innstillingsring som er lett å holde, slik at

sprøytemønstrene kan forandres selv om

hendene er våte. Dekker et område på

79 m

5 50 10646 04553 7

2 (Største diameter 10 m). Montert

på en sledebase for å egne seg til alle

overflaters

2510 Vortex spreder på pigg

Høyeffekt toarmet spreder på pigg.

Bruker 8 stråler til effektiv vanning av

gresstorv og etablerte planter. Dekker et

område på 177 m

5 50 10646 04552 0

2 (Største diameter 15

m). Montert på en kraftig pigg for å

brukes til plener og blomsterbed. .

2520 Vortex 2’n1 spreder

Firearmet roterende spreder, som enten

kan brukes som strålesprøyting til

vanning av gresstorv og etablerte planter,

eller som dusjsprøyting til vanning av

ømfintlige planter eller frøplanter.

Sprøytemåten forandres ved å vri på

knotten som er lett å ta i. Dekker et

maksimalt område på 254 m

5 50 10646 04554 4

2 (Største

diameter 18 m). Montert på en sledebase

for å egne seg til alle overflater.


S P R E D E R E

20

2974

2972 2975

2976 2976

2977 2977

2332

2333

2335 2336

FORPAKNING

STREKKODE

Aquastorm spredere

Aquastorm serien foreligger som girdrevne

spredere med et sirkelformet

sprøytemønster, eller som pulserende

spredere med et rektangelformet

sprøytemønster. Den innovative girkassen

med innebygd clutch garanterer

markedets beste ytelse og driftsikkerhet,

samtidig som den forhindrer feilbruk.

Alle modellene tilbyr komplett justering

av strålemønsteret.

2972 AquaStorm 15

Sektorspreder med 15 dyser i

aluminiumsbommen. Dekning opptil

180 m

5 50 10646 03767 9

2

2974 AquaStorm 17 5 50 10646 03768 6

Sektorspreder med 17 dyser i

aluminiumsbommen. Dekning opptil

200 m 2

2975 AquaStorm 20

Sektorspreder med 20 dyser.

Messingdysene gir en mer definert

sprøyting og større dekning. Dekning

opptil 260 m

5 50 10646 03769 3

2

AquaStorm 2’n1

Førsteklasses pulserende spreder byr på to

sprøytemønstre: stråle og dusj.

2976 AquaStorm 2’n1 2 50 10646 03770 9

Spreder med 16 stråledyser til vanning av

plen og 5 dusjdyser til vanning av

nysådde planter. Dekning ca. 230 m 2

2977 AquaStorm 2’n1 XL

Spreder med 20 stråledyser til vanning av

plen, 5 dusjdyser til vanning av nysådde

planter, og har også breddejustering.

Dekning ca. 320 m

2 50 10646 03771 6

2

The Aquastorm 360°

Som standardproduktet samt

dusjsprøyting til vanning av nysådde

plener og planter.

The Aquastorm 360° serien har 5

stråledyser til vanning av plen. Dekning

ca. 314 m2 eller 20 m diameter.

2332 Aquastorm 360º Spike

Justerbar sirkelspreder med metallpigg

5 50 10646 04278 9

2333 Aquastorm 360° Sled 5 50 10646 04279 6

Justerbar sirkelspreder med sledebase.

2335 Aquastorm 360° 2’n1 Spike 5 50 10646 04280 2

Justerbar sirkelspreder med metallpigg

2336 Aquastorm 360° 2’n1 Sled 5 50 10646 04281 9

Justerbar sirkelspreder med sledebase.


A Q U A P O D

21

Aquapod - Lettvint vanningssystem

(EU-patent nr. 0513850.8)

Aquapod, som byr på lettvint vanning, vil

vanne planter og krukker automatisk, og

er spesielt beregnet på "ferievanning" så

vel som travle hagefolk.

Det er enkelt og greit å installere, det tar

under fem minutter. Det er bare fire deler,

og hver Aquapod glir harmonisk inn med

terrassen.

Hele systemet bruker 90 % mindre vann

enn de vanlige manuelle

vanningsinnretningene.

Hver Aquapod er forsynt med fem

slanger, og i enden av hver av dem er det

en selvrensende trykkregulerende

dryppdyse. Hver slange kan dras ut og

spoles inn hver for seg, alt etter terrassens

planløsning, og gir dermed maksimal

fleksibilitet. Skulle planløsningen av

terrassen forandres, kan Aquapod justeres

på et par minutter.

Systemet egner seg også til større terrasser;

flere Auqapod-enheter kan tilføyes på et

par minutter med opptil ni Aquapodenheter

som kan betjenes fra én kran.

FORPAKNING

STREKKODE

2822 Vanningssett til drivhus

Dette settet er perfekt til vanning av

planter og grønnsaker i et drivhus. Vanner

10 planter i krukker. To Aquapod (inkl.

10 stk. dryppdyser), pluss trykkregulator

med to utløp, 20 meter 4 mm slange, 10

pigger.

5 50 10646 04532 2

2823 Automatisk ferievanningssett

Vanner automatisk 10 planter i krukker.

Settet til helautomatisk vanning

inkluderer en AC Plus vanningscomputer,

to Aquapod-enheter (inkl. 10 stk.

dryppdyser), trykkregulator med to utløp,

20 meter 4 mm slange, 10 pigger.

5 50 10646 04533 9

2824 Plus Aquapod

En Aquapod (inkl. 5 stk. dryppdyser), 5

pigger, mellomstykker for å konvertere

trykkregulatorer med 1 eller 2 utløp til 2

eller 3 utløp.

5 50 10646 04534 6

2825 Plus sett til ampel og hekk

For å forlenge systemet slik at det kan

vanne opptil 5 ampler eller 2,5 meter

hekk.

Består av: Fem dryppdyser med

trykkutjevning (4 liter i timen), 10 meter

4 mm slange, 5 pigger og en T-kopling.

5 50 10646 04535 3

2772 10 meter 4 mm slange 5 50 10646 04030 3

Gjør det mulig å tilføye flere Aquapodenheter.

Består av en 10 meter lang 4 mm

slange.


A U T O M A T I S K V A N N I N G

2755

22

2754

2756

6762

6755

FORPAKNING

STREKKODE

2754 Mini Auto sett

Til nøyaktig vanning av enten en 10 m

hekk, eller 15 krukker med planter.

Inneholder: Trykkforminsker, 15 meter 4

mm mikroslange, 10 veggklips og 10

pigger til 4 mm mikroslange, 15

dryppdyser med trykkutjevning, samt

koplinger

5 50 10646 04009 9

2755 Maxi Auto sett

Til nøyaktig vanning av enten en 10 m

hekk, eller 20 krukker med planter.

Inneholder: Trykkforminsker, 15 meter 13

mm hovedslange, 10 meter 4 mm

mikroslange, 5 stk. 13 mm veggklips, 10

stk. 4 mm veggklips, 10 stk. 13 mm

pigger, 10 stk. 4 mm pigger, 20

dryppdyser med trykkutjevning, samt

koplinger.

5 50 10646 04010 5

2756 Deluxe Auto sett

Til vanning av 20 krukker med planter

eller 10 m hekk eller et blomsterbed på 5

x 2 meter. Inneholder: AC Plus

vanningscomputer, trykkforminsker, 15

meter 13 mm hovedslange, 10 meter 4

mm mikroslange, 5 stk. 13 mm veggklips,

5 stk. 4 mm veggklips, 10 stk. 13 mm

pigger, 10 stk. 4 mm pigger, 20

dryppdyser med trykkutjevning samt

koplinger.

Standard svetteslange dia 12.5mm

5 50 10646 04011 2

6762 lengde - 15m 5 50 10646 01031 3

6764 lengde - 25m

Vanner bed og ranker uten spill av vann.

Denne svetteslangen er ideell for

nyplantninger og hekker. Leveres

komplett med System 2-koplinger som

tillater at flere slangelengder koples

sammen i serier.

4LPH (liter pr time) Dryppslange

13mm trykkregulert dryppslange med

4LPH (liter pr time) dryppdyser for hver

30 cm. Brukes utstrukket for vanning av

ranker.

5 50 10646 01297 3

2774 Dryppslange - 25m 5 50 10646 04015 0

2775 Dryppslange - 50m

Sprinklerslange

5 50 10646 04016 7

6755 lengde - 7.5m 10 50 10646 00688 0

6756 lengde - 15m

Perforert flat slange som gir en skånsom

spredereffekt når den brukes vendt opp,

mens den fukter godt når den snus og

vendes ned. Leveres med endestopp og

kopling som skrus inn. Kan seriekoples.

5 50 10646 00945 4


A U T O M A T I S K V A N N I N G

23

2705

2701

2700

FORPAKNING

STREKKODE

2705 Aqua Control 1

Elektronisk vanningscomputer som

programmeres ved hjelp av bryter. AC 1

tilbyr variasjon på vanningen fra én dag i

uken til fire ganger om dagen. Åtte ferdig

innstilte programmer tilbyr 5

valgmuligheter for variabel varighet av

vanning én gang om dagen. Tilkoplings

størrelser 1/2”, 3/4” og 1”

2 50 10646 01802 9

2700 Aqua Control Plus

Elektronisk vanningscomputer som

programmeres ved hjelp av bryter og

taster. Brukeren kan innstille aktuell tid,

starttid for vanning, vanningstid og

varighet. Under programmeringen vil et

"beep" bekrefte innstillingen. Hvert

enkelt element i programmeringen kan

forandres uten at en helt ny

programmering må utføres. Tilkoplings

størrelser 1/2”, 3/4” og 1”

2 50 10646 03675 7

2701 Aqua Control Pro og Regnsensor 2

Den nye vanningscomputeren er enkel og

ta i bruk, og den er svært fleksibel, den

kommer med et stort interaktivt LCD

display, den er lett å bruke, som dagens

mobil telefoner. Den sparer på

vannforbruket når den benyttes sammen

med en regnsensor (selges separat),

sensoren sørger for å overstyre

computeren når det regner, så ikke man

bruker unødig med vann. Det er 4 måter

og programmere den på:

■ ”Ett trykk” for umiddelbar vanning

■ Velge mellom 13 forhåndslagrede

programmer

■ ”Vanningshjelper” – Bare følg de

interaktive instruksene

■ ”Vanningsmanager” – med opp til 4

forskjellige program pr dag!

Store fargede knapper for enkel

programmering,

Tilkoplings størrelser 1/2”, 3/4” og 1”

50 10646 05259 7


A U T O M A T I S K V A N N I N G

24

2760

A

2767

B

2788

C

2184

2050

2050

6 8

12

1 2

3 24

180

4 2

24

5

150

23

3

6

120 22

7 7

90 21

8 1

20

9

75 electronic 2

19

10

60 18

11 3

S 45 17 12

16 15 14 13 5

30 7

25 20 15 10

ON

OFF

AUTO

RUN TIME MINUTES

FREQ.HRS FREQ.DAYS

2767

2778

2767

2766

2050

2055

2289

2760

2771

2763

2764

2768

2765

2777

2700

2766

6 8

12

1 2

3 24

180

4 2

24

5

150

23

3

6

120 22

7 7

90 21

8 1

20

9

75 electronic 2

19

10

60 18

11 3

S 45 17 12

16 15 14 13 5

30 7

25 20 15 10

2778

2776

ON

OFF

AUTO

RUN TIME MINUTES

2771 2781

2790

2786

2791

2150

2767

2781

2794

2793

2792

2782

2777

2785

2779

2797 2796

2782

2784 2783

2795

2772

2773

Krankoplinger

2700

FREQ.HRS FREQ.DAYS

2760

2788

2771

2770

2769

2798

2789

2769

2769

2769

2799

2760

Hovedslange

Dryppslanger

2760 13mm 2150

Krankoplinger

FORPAKNING FORPAKNING

STREKKODE

2150 Fireveis krankopling 1 2 50 10646 02187 6

Gjør at vannforsyningen kan

fordeles på inntil 4 uttak hvorav

opptil 2 tilkoplet med elektroniske

vanningscomputere.

2289 Mellomstykke med

hanntilkopling 1 10 50 10646 00538 8

Benyttes til å forbinde 2760

trykkregulator til Hozelocks

hurtigkoplinger.

2760 Trykkregulator 1 5 50 10646 04012 9

Reduserer trykket til konstant 20 psi

(1,5 bar) for optimal utnyttelse.

Leveres med 13mm og 4mm uttak.


A U T O M A T I S K V A N N I N G

2764 2765

13mm 13mm

2766 2767

13mm

2768 2769

2779 2770

2771 2799

2772 2776

2777 2778

2781 2782

25

13mm

13mm 13mm

13mm 13mm

13mm 13mm

4mm 4mm

4mm

4mm &

13mm

4mm 4mm

13mm

Dryppvanningssystem

13mm Hovedslange.

Fleksibel, UV-bestandig, sentral hovedslange.

2764 25m 13mm hovedslange 25m 5 50 10646 04018 1

2765 Kontrollventil – 13mm 1 5 50 10646 04019 8

Kontrollventilen monteres på hovedslangen (13mm) og benyttes til å justere

vannmengden.

90° L-skjøtestykke – 13mm

Benyttes til et 90o bend av hovedslangen.

2766 0000 - blisterforpakning

T-skjøtestykke – 13mm

Benyttes til forgrening av hovedslangen.

2 10 50 10646 04020 4

2767 0000 - blisterforpakning

Rett skjøtestykke – 13mm

Benyttes til å forlenge hovedslangen

2 10 50 10646 04022 8

2768 0000 - blisterforpakning 2 10 50 10646 04024 2

2769 Endeplugg – 13mm

Benyttes for å lukke enden av hovedslangen.

3 10 50 10646 04026 6

2779 Hullplugg

Tetter hull i hovedslangen.

10 10 50 10646 04035 8

Pigg – 13mm

Benyttes til å holde hovedslangen i stilling.

2770 0000 - blisterforpakning 5 10 50 10646 04027 3

2771 Veggklips – 13mm

Benyttes til montering til vegg eller gjerde.

10 10 50 10646 04029 7

2799 Hullpipe

Benyttes til å lage hull i hovedslangen og montering av jetspredere.

1 10 50 10646 04062 4

4mm

FORPAKNING FORPAKNING

STREKKODE

4mm Mikroslange

Mikroslange benyttes til den enkelte plante. Fleksibel og UV-bestandig.

2772 - 10m 4mm hovedslange 10m 5 50 10646 04030 3

2776 Kontrollventil – 4mm

Kontrollventilen monteres på mikroslangen (4mm) og benyttes til å stoppe

eller justere vannmengden.

2 5 50 10646 04032 7

2777 T-skjøtestykke – 4mm

Benyttes til forgrening av mikroslangen.

10 10 50 10646 04033 4

2778 Rett skjøtestykke – 4mm

Benyttes til å kople mikroslange til hovedslange eller 2 lengder av

mikroslange/mikrosvetteslange

10 10 50 10646 04034 1

Pigg – 4mm

Benyttes til å holde mikroslangen i stilling.

2781 0000 - blisterforpakning 10 10 50 10646 04036 5

2782 Veggklips – 4mm 10 10 50 10646 04038 9

Benyttes til montering til vegg eller gjerde


A U T O M A T I S K V A N N I N G

2783

2785

2787

26

4 L/H

MAX

4 L/H

AUTO

4 L/H

MAX

30cm

2784

2786

2788

2789 2790

2791

2793

2795

2797

55L/H

MAX

2 m

55L/H

MAX

2 m

55L/H

MAX

2 m

55L/H

MAX

50cm

2792

2794

2796

2798

4 L/H

AUTO

40L/H

MAX

30cm

40L/H

MAX

30cm

55L/H

MAX

2 m

55L/H

MAX

2 m

55L/H

MAX

2 m

33L/H

MAX

2 m

82L/H

MAX

3 m

Dyser

FORPAKNING FORPAKNING

STREKKODE

4LPH (liter pr time) Endedyse

Enkel dyse som gir 4 liter pr time ved 1.5 bar.

2783 0000 - blisterforpakning 10 5 50 10646 04039 6

4LPH (liter pr time) Trykk-kompenserende dyse

Selvregulerende dyse beregnet for å gi konstant 4 liter pr time uavhengig av

vanntrykket.

2784 0000 - blisterforpakning

4LPH (liter pr time) Trykk-kompenserende endedyse

Selvregulerende dyse beregnet for å gi konstant 4 liter pr time uavhengig av

vanntrykket.

5 5 50 10646 04042 6

2785 0000 - blisterforpakning

Justerbar minispreder (0-40 liter pr time)

Minispreder med justerbar vannmengde.

5 10 50 10646 04043 3

2786 0000 - blisterforpakning

Justerbar ende-minispreder (0-40 liter pr time)

Minispreder med justerbar vannmengde.

5 5 50 10646 04046 4

2787 0000 - blisterforpakning

Justerbar ende-minispreder på pigg (0-40 liter pr time)

Justerbar minispreder montert på en 12 cm høy pigg. Komplett med 4mm

slangeadapter.

10 5 50 10646 04048 8

2788 0000 - blisterforpakning 5 5 50 10646 04050 1

2789 Ekstra høy pigg

Kan benyttes til alle mikrosprederne for å øke høyden av spredermønsteret

til 35 cm.

3 5 50 10646 04052 5

2790 90º Mikrojet

Gir et vanningsmønster for

6 10 50 10646 04053 2

1 ⁄4 av sirkelen.

2791 180º Mikrojet

Gir et vanningsmønster for

6 10 50 10646 04054 9

1 ⁄2 av sirkelen.

2792 360º Mikrojet

Gir et vanningsmønster for hele sirkelen.

6 10 50 10646 04055 6

2793 90º Justerbar mikrojet

Gir et justerbart vanningsmønster for

3 10 50 10646 04056 3

1 ⁄4 av sirkelen.

2794 180º Justerbar mikrojet

Gir et justerbart vanningsmønster for

3 10 50 10646 04057 0

1 ⁄2 av sirkelen.

2795 360º Justerbar mikrojet

Gir et justerbart vanningsmønster for hele sirkelen.

3 10 50 10646 04058 7

2796 Strip mikrojet

Gir et smalt og langt vanningsmønster.

6 10 50 10646 04059 4

2797 Mister mikrojet

Gir en fin konsentrert dusj.

6 10 50 10646 04060 0

2798 360º Minispreder

Justerbar roterende minispreder med full sirkeldekning.

2 10 50 10646 04061 7


S P R Ø Y T E R

Det nye sortimentet av Killaspray inneholder nå 6 modeller: 1.25, 5, 7,

10, 12 og 16 liter. Alle trykksprøytene gir enkel, sikker og

kostnadsbesparende tilføring av vann, insektmidler, soppmidler og

lignende.

Killaspray sortimentet inneholder:

■ Ny salgsforpakning

■ Glassfiber lanse og låsbar funksjonsknapp

■ Justerbart munnstykke, jetstråle, kon og fin dusj.

■ Metall komponenter i pumpemekanismen for holdbarhet og

ergonomisk pumping av trykk.

■ Transparente beholdere for korrekt blanding av diverse midler

■ Killaspray 5, 7, 10, 12 & 16 liters trykksprøyter kommer med

bærestropp

3 års garanti (med unntak av pakninger, slange og lanse)

27

4602

4605

4607

4610

4612

FORPAKNING

STREKKODE

4607

Killaspray®

4602 Killaspray® 1.25 Liter 6 50 10646 04873 6

4605 Killaspray® 5 Liter 6 50 10646 04874 3

4607 Killaspray® 7 Liter 6 50 10646 04875 0

4610 Killaspray® 10 Liter 4 50 10646 04877 4

4612 Killaspray® 12 Liter 2 50 10646 04876 7

4616 Killaspray® 16 Liter 1 50 10646 04878 1


S P R Ø Y T E R

Det nye sortimentet av Killaspray Pluss inneholder nå 5 modeller: 5, 7,

10, 12 og 16 liter. Killaspray Pluss trykksprøyter har blitt designet for å

appellere til hageentusiaster samt de som er interessert i trykksprøyter med

klassens beste ytelse. Egenskapene til disse trykksprøytene gjør de til en

sann glede og bruke, d gir enkel, sikker og kostnadsbesparende tilføring av

vann, insektmidler, soppmidler og gjødning.

Killaspray Pluss inneholder:

■ Ny salgsforpakning

■ Stor av/på knapp med eget filter for å forhindre tilstopping

■ Teleskopisk lanse for lang rekkevidde (50 til 85cm) og for å forhindre at

man bøyer lansen

■ Justerbart munnstykke, jetstråle, kon og fin dusj.

■ Metall komponenter i pumpemekanismen for holdbarhet og

ergonomisk pumping av trykk.

■ Transparente beholdere for korrekt blanding av diverse midler

■ Alle modeller kommer med komfortable, justerbare bærestropper.

5 års garanti (med unntak av pakninger, slange og lanse)

28

4905

4907

4910

Killaspray® Plus

4916

FORPAKNING

STREKKODE

4907

4905 Killaspray Plus® 5 Liter 6 50 10646 04879 8

4907 Killaspray Plus® 7 Liter 6 50 10646 04880 4

4910 Killaspray Plus® 10 Liter 4 50 10646 04881 1

4912 Killaspray Plus® 12 Liter 2 50 10646 04882 8

4916 Killaspray Plus® 16 Liter 1 50 10646 04883 5


S P R Ø Y T E R

En serie med rimelige, enkle trykksprøyter til utendørs bruk, lette å bruke, foreligger i 3

størrelser: 5, 7 og 10 liter. Promo-sprøytene er flerbrukssprøyter og er ideelle til

behandling av planter, grønnsaker og frukttrær.

Promo serien har:

■ Låsbar av/på strømningsregulering og trigger

■ Sprøytemunnstykke som lett kan justeres fra stråle til punktbehandling til kjegle og dis

for påføring av kjemikalier på større områder

■ Lett å fylle, med vid, lav hals

■ Lett, ergonomisk pumpehåndtak gjør det enkelt å sette under trykk

■ Transparent, gradert flaske for nøyaktig blanding og dosering av kjemikalier

4005

4007

4010

29

FORPAKNING

STREKKODE

Promo

4005 Promo 5 Liter 6 50 10646 04870 5

4007 Promo 7 Liter 6 50 10646 04871 2

4010 Promo 10 Liter 4 50 10646 04872 9


S P R Ø Y T E R

Spraymist – Innendørs håndsprøyter

Sortimentet består av tre små håndsprøyter for innendørs bruk.

Alle med justerbare dyser som går fra jetstråle til fin dusj.

Viton® – Trykksprøyte for

kjemikalier

Sortimentet består av fire

trykksprøyter laget for tøffe

oppgaver som krever at man

kan benytte aggressive

kjemikalier. Sprøytene kommer

med Viton® pakninger og

lanse i stål.

Ta kontakt med din forhandler

for informasjon.

Viton® er et registrert

varemerke fra Dupont

Kompakt bærbar dusj som består av en 5 liters trykksprøyte som er lett å

kontrollere, samt 2 meter slange. Dusjtid ca 3 minutter.

30

5105

5102

5105

5107

5110

5102 Viton® -1,25 Liter 6 50 10646 04884 2

5105 Viton® - 5 Liter 6 50 10646 04886 6

5107 Viton® - 7 Liter 6 50 10646 04885 9

5110 Viton® - 10 Liter 4 50 10646 04887 3

4140

4120

4121

4122

4120 0,5 liter Spraymist håndsprøyte 50 50 10646 04866 8

4121 1,0 liter Spraymist håndsprøyte 20 50 10646 04867 5

4122 1,25 liter Spraymist trykksprøyte 6 50 10646 04868 2

4140

4140 4’n 1 Portashower® 6 50 10646 05136 1


S P R Ø Y T E T I L B E H Ø R

En omfattende serie med reservedeler og ekstrautstyr til bruk med

Hozelock trykksprøyter.

31

4916

4916

4916

4091 Årlig servicesett - 1.25ltr 5 50 10646 04954 2

4092 Årlig servicesett 5 50 10646 04955 9

4093 Årlig servicesett - 12 & 16ltr 5 50 10646 04956 6

4094 Årlig servicesett - Viton 5 50 10646 04957 3

4095 Pumpetønne - Promo 5 50 10646 04958 0

4096 Pumpetønne - Killaspray 5 50 10646 04959 7

4097 Pumpemontasje - Knapsack 5 50 10646 04960 3

4098 Pumpemontasje - Viton 5 50 10646 05111 8

4099 1.3m Slange 5 50 10646 05112 5

4100 1.5m Ryggsekkslange 5 50 10646 04982 5

4101 Dypperørmontasje 5 50 10646 04962 7

4102 Trykkregulatormontasje 5 50 10646 04963 4

4103 Sprøytedysesett 5 50 10646 04964 1

4104 Avtrekkermontasje - Promo/Viton 5 50 10646 04965 8

4105 Avtrekkermontasje - Killaspray &

Knapsack 5 50 10646 04966 5

4106 Forlengelseslanse 5 50 10646 04967 2

4107 Teleskoplanse 5 50 10646 04968 9

4108 Bæresele - Promo/Viton 5 50 10646 04969 6

4109 Bæresele - Knapsack 5 50 10646 04970 2

4110 Bæresele - Killaspray 5 50 10646 04971 9

4111 Vanning av røtter Kjegle til gjødsling 5 50 10646 04972 6

4112 Wgressmiddel kjegle 5 50 10646 04973 3

4113 Vanning av ampler 5 50 10646 04974 0

4916

4916

FORPAKNING

STREKKODE

4916

More magazines by this user
Similar magazines