stiga-ligaen 2012-2013

bordtennis.no
  • No tags were found...

stiga-ligaen 2012-2013

Laksevåg, B-72 og Volda & Ørstakan vinne årets StigaligaTekst og foto:Per-Morten HalvorsenRegjerende mester Laksevåg BTKEiker, Modum og Fokus kjemperom den siste sluttspillplassenDet er allerede spilt en rundeav årets Stiga-liga, en liga som iår teller kun 6 lag. Det er selvsagtbeklagelig at kun seksklubber ønsker å stille i vårthøyeste seriespill. Men når deter sagt, tror vi at serien kan blimer interessant da vi anser atalle de seks lagene har mulighettil å nå sluttspillet.Bortsett fra Heddals opptredende to siste sesongenehar vår øverste divisjon beståttav 6 klubber hvor ta avklubbene har stilt med hvertsitt farmerlag.Tre klubber skiller seg ut:STIGALIGAEN 2012/2013B-72, Laksevåg og nykommerVolda og Ørsta. Men det skalikke mange feilskjær til fra disseklubbene før både Eiker,Modum og Fokus gjør demrangen stridig.Vi holder imidlertid de treførstenevnte som de tre størstefavorittene til å nå sluttspillet.Dersom Eiker bruker sinesvenske forsterkninger flittig,bør de ta den siste sluttspillplassen.Men vi avskriver ikkehverken Modum eller Fokus.Litt underlig å ikke nevne Modum,med hele 9 seriegull påsamvittigheten, som en av favorittene.Modum trapperimidlertid ned gulljakta etterfjorårets «miss» og satser påegne krefter. I hvert fall detteåret. Men det ryktes at flereårigevinner av «Årets lagspiller»Wang Bing er tilbake igodt gammelt slag og da må viikke helt se bort fra gutta fraModum.Selv om vi tror at Fokusikke vil sette sitt preg på åretsStiga-liga, kan de fort snuse påden siste sluttspillplassen omklubben har flyt.Første serierunde viser atserien kan bli jevn. Laksevåghar god kontroll på Fokus, selvom Mangelrud klubben tar ledelsen.B-72 vinner mot et Eiker-laguten forsterkningerutenlands. NykommerVolda/Ørsta vinner, men deter først etter å ha avvergetmatchball fra Pål Korsgård ogModum.Våre tre favoritter tar hversin seier i åpningsrunden. Nesterunde vil vise om det er Eikereller Modum som tarkomandoen om den sistesluttspillplassen.


B-72SpillereEskild Jørgensen (17), EricBerner (25), Soumyajit Gosch(19), Hajin He (30), MagnusMolin (33). Reserve: RaymondGonzales (37)Eskild JørgensenCoachEskild JørgensenÅrets B-72-lag virker sterkereenn på mange år. Lørenskogklubbenhar hele tre utenlandskespillere i troppen og vil ha etord med i laget når de gjevestegevinstene skal deles ut til våren.Den indiske landslagsspillerenSoumyajit Ghosh er ranket 183 iverden og vil bli vanskelig å hamleopp med i årets Stigaserie.Også vinner av Modum Open201, kinsesiske Hajin He, blir åfinne høyt oppe i kampen om«årets lagspiller». Problemet forB-72 er at de ikke kan stille isamme match grunnet regler iNBTF som sier at kun to spillereutenfor EU ikke kan spille samtidig.Men lørenskog-klubben harMagnus Molin i bakhånd og EricBerner har gjort sine saker bradenne høsten, selv om Europaligakvalifiseringeni Fornebu-hallenvar en liten nedtur.Målsetting«Vi satser på å gå til sluttspill også tar vi det derfra», sier SteinarNilsen i B-72. «Når vi signerteHajin, var vi ikke klar over at viikke kunne bruke Ghosh og Hajini samme kamp slik som svenskespillere kan brukes. Men vihar samtidig et sterkt ønske omå gi våre egne spillere (Eric ogEskild) best mulig matching. Såslik sett er det greit. Men kommervi oss til sluttspill, blir detmed et toppet lag. Det krever atspillere i sluttspillet har minimumfem kamper i grunnserien»,sier Nilsen.Steinar Nilsen liker ikke at detkun er 6 lag i årets serie, menaksepterer at klubbene bruk ressurseneforskjellig. I hvilke kamperklubbene velger å stille sittsterkeste lag, gjør årets utgave avEliteserien veldig uforutsigbart.Men jeg tror det er veldig forutsigbartnår det kommer til endeligplassering i serien, avslutterNilsenGrunnserietips1) Laksevåg 2) Volda og Ørsta3) B-72 4) Eiker 5) Modum6) Fokus.Seriemester 2012/2013Laksevåg BTKEiker BTKSpillereRoar Blikken (46), Linus Brännström(22), Erik Doval (17),Peter Nilsson (39), VegardSandberg (18), AndreasTörnkvist (23).Andreas TörnkvistCoachJan Sandberg/Roar BlikkenÅrets utgave av Eiker kan fortta en plass i sluttspillet. Jan Sandberghar tatt farvel med to svenskespillere, men har fått inn AndreasTörnkvist (tidligere Heddal)i stallen. Med Peter Nilssonog Linus Brännström skal dettevære bra nok til å holde sluttspillnivå.Men klubben ønskernok å bruke både Vegard ogErik. I tillegg kan veteranen RoarBlikken vinne i tredje posisjonom klubben ønsker å brukeham.Målsetting«Det er meldt inn mye bra spillerei årets eliteserie, men det erjo usikkert hvem som kommertil å bli brukt. Vi har også myebra i stallen nå, men har ogsåtanke om å bruke egne spillere istørre grad», sier Jan Sandberg.«Vi satser imidlertid på en plassi sluttspillet».«Det er litt trist at de storeklubbene ikke ser verdien i åvære med i eliteserien. Både Herosog Stavanger satser på åvinne 1. divisjon, men takker neitil en plass i eliteserien. Det ertrist. Det er eliteserien vi kanmarkedsføre på nasjonalt plan»,sier Jan Sandberg.«6 lag i eliteserien viser at vier inne i en krise. Det er klubbenesom må gjøre noe meddette. Det gjenspeiler vel hvordandet står til i norsk bordtennisfor tiden.Det fungerer på grasrota.Stevnene i Norge er godt besøkt,men det er tydeligvis fåklubber som har ressurser ogvilje til å utvikle spillere som kanbli bra både nasjonalt og internasjonalt»,avslutter Mr. Eiker.Grunnserietips1) Laksevåg 2) B-72 3) Eiker4) Volda og Ørsta 5) Fokus6) ModumSeriemester 2012/2013Laksevåg BTKFokus BTKSpillereEspen Flaglien (17), KristofferHellerud (22), Eskil Lindholm(18). Reserver: Jørgen Johansen(17), Chris Jonassen (34),Magnus Mæland (18),Marcus Wæstad (17).CoachChris JonassenEspen FlaglienDet er lenge siden Fokus BTKyppet seg i toppen av eliteserien.Siste Fokus-seier er helt tilbaketil 2005. Unggutta i Manglerudklubbentar et steg for hvert år,men er ennå ikke gode nok til åhamle opp med de andre lagenesom topper lagene med utenlandskespillere. Fokus har valgtå satse på «egne» spillere de senereårene, i håp om at detteskal gi suksess på sikt. Dette kande godt lykkes med, men det eret lite stykke før klubben er tilbakei toppen på senioenivå inorsk bordtennis.Målsetting«Målet er en 4. plass og dermedsluttspillplass», sier klubbens coachChriss Jonassen. «Men vi eravhengig av å møte de andre lagenenår de ikke stiller med sinesvenske forsterkninger.Våre egne spillere begynner åbli så bra nå at det hadde værtmeningsløst å forsterke med utlendinger.Målet er å vinne serienen dag med egne spillere. Om totil fire år kan vi være der, mendet kommer selvsagt an på hvormye import de andre lagene stillermed. Dersom det blir flereutenlandske spillere som inneharen plass mellom 200 og 300 iverden i eliteserien, har vi ikkesjans til å nå målet vårt», sierChriss.«I utgangspunktet er ikke bordtennis-Norgestort nok til å ha 8stabile lag i eliteserien. Kanskje 6lag er bra slik det er nå», sierChriss Jonassen. Med 6 lag i Stiga-ligaener ikke Fokus-coachenhelt sikker på at tremannslag erdet rette. «De klubbene somstiller i årets øverste divisjon erSTIGALIGAEN 2012/2013


kanskje kapable til å stille medfire sterke spillere. Det blir litt«dødt» slik det spilles nå medbare 3 på hvert lag», avslutterChriss Jonassen.Grunnserietips1) Volda og Ørsta 2) Laksevåg3) B-72 4) Fokus 5) Eiker6) ModumSeriemester 2012/2013Laksevåg BTKLaksevåg BTKSpillereTobias Bergman (24), Lucian Fillimon(32), Peter Hedram (32),Anders Hovden (44), ChristianIbenfeldt (37), Anton Landgren(23), Hampus Nordberg (25),Lars Rønneberg (19), An Shu(28), Hampus Søderlund (18),Yang Xu (21)Lars RønnebergCoachAnders Hovden/Otto HatlebakkFjorårets seriemester ser ut til ågå for sitt andre strake seriemesterskap.Klubben har meldtinn hele elleve utlendinger. Mendet trengs kanskje også dersomklubben skal gjenta fjorårssuksessen.Da Espen Rønneberg ogHan Xiaopeng takket for seg iklubben, måtte Otto Hatlebakkforsterke med andre spillereutenfor Bergen i håp om å gjentafjorårsseieren.Målsetting«Målsetningen er å bli blant defire beste», er den korte meldingenfra Otto Hatlebakk.Derimot er han mildt sagtforbannet og oppgitt over at detgår over 6 uker mellom førsteog andre match for klubbens 2.lag. Serieforeningen har bestemtat spillere som skal rykke opp tileliteserien, må ha spilt minst tokamper for 2. laget før de kan taplass i eliteserielaget.Grunnserietips1) B-72 2) Volda og Ørsta3) Eiker 4) Laksevåg5) Fokus 6) Modum.Seriemester 2012/2013B-72Modum BTKSpillereWang Bing (25), Truls Christensen(18), Lasse Holm (35, PålKorsgård (21).Wang BingCoachMagnus GundersenKlubben med 6 strake og i alt 9seriegull og enda flere sluttspill -finaler bak seg, må troligen kjempefor å unngå sisteplassen iårets eliteserie. Det er uvant åikke ha Modum som en av favorittenetil seriemesterskapet.Klubben har rett og slett valgten annen strategi enn tidligereår. Det gjør det derfor vanskeligå se årets utgave av Modum tilen av forhåndsfavorittene. WangBing virker å være tilbake i godtslag igjen, så vi vil ikke avskriveklubben helt i kampen om ensluttspillplass.«Vi har lyst til å satse på de somkan trene i klubben. Vi vil hamoinger. Det blir det en bedreklubb av». Det er Magnus Gundersensom uttaler seg. «Vi vetjo hvordan det er å vinne seriegullog tar gjerne et nytt gull.Men vi har noen begrensninger iforhold til å oppnå det vi hargjort de senere årene», sierklubbens hovedtrener til «NorskBordtennis»Målsetting«Vi har muligheter til å ta «noenskalper.» Hver lagseier er bonusfor oss i år. Målsetningen er forsåvidtå holde oss. Men tilsiervårt nivå 1. divisjon får vi avfinneoss med det. Tror imidlertid vi ergode nok for Eliteserien meddette laget.Jeg ser ikke bort fra at WangBing kan bli årets lagspiller noken gang. Gjør han det, kan hanfort ta to matcher i mange lagkamper.Da er vi kun en seier fraå vinne hele matchen», filosofererMagnus GundersenGundersen har også noen meningerom årets utgave av Stigaligaen.«Det er alltid spennendemed eliteserien. Vi har imidlertidgjort et trekk i år som jeg trorandre kan komme til å følge etter.Jeg tror det blir fler og flernordmenn i eliteserien etterhvert..Det er synd med kun 6 lag,men jeg tror det har noe medalle utlendingene å gjøre. Vi skalha import, men ikke så mange.Det er to sider av denne saken.Det er bra for spillere som EspenRønneberg å få bryne seg påalle utlendingene. For de som liggerlitt etter er imidlertid ikkedette like positivt», avslutterGundersen.Grunnserietips1) Laksevåg 2) B-72 3) Eiker4) Volda og Ørsta 5) Modum6) FokusSeriemester 2012/2013Laksevåg BTKVolda og ØrstaSpillereViktor Brodd (22), Reinis Burgis(28), Jiang Chang Hong (24), JimmyJin (18), Kim Nylander (25),Espen Rønneberg (23).Espen RønnebergCoachTor HallaråkerNykommer i årets Stiga-serie Voldaog Ørsta BTK gjør som HeddalBTK gjorde for to sesongersiden. De takker ja til eliteseriespillselv om de i utgangspunktetikke er kvalifisert. Ingen av de kvalifiserteklubbene i divisjonspilletønsket imidlertid å være med idet gode selskap. Derfor åpnetdet seg en mulighet for Tor Hallaråkersklubb. som vant 2. divisjon.Klubben kan vær et av finalelagenetil slutt. I hvert fall når vi serhvilke spillere klubben har rapportertinn. Kinesiske Jiang ChangHong, som også spiller for Warta iSverige, er en av tre fire spilleresom kan gå gjennom årets serieuten tap. Med Reinis Burgis fraLatvia, som bor i Volda på tredjeåret, og Espen Rønneberg i lagoppstillingen,er det få av de andreklubbene som kan hamle oppmed nykommeren.Målsetting«Hvis vi får være skadefrie, børvi nå et sluttspill», er Tor Hallaråkersnoe forsiktige uttalelse.«B-72 og Laksevåg ser sterke utpå papiret. Det er for optimistiskå tro at vi skal vinne i vår førstesesong i eliteserien. Det krever ialle fall at alle har dagen samtidig»,sier Hallaråker som gjerneskulle ha sett at årets Stigaligainneholdt 8 lag.Grunnserietips1) B-72 2) Volda og Ørsta 3)Laksevåg 4) Eiker 5) Fokus6) ModumSeriemester 2012/2013B-72STIGALIGAEN 2012/2013


STIGA -LIGAEN SESONGEN 2012-2013KAMP DAG DATO KL STED OverdommerVolda og Ørsta - Modum Torsdag 04.10.12 18.30 Volda Frank FalchFokus - Laksevåg Torsdag 04.10.12 18.30 Oslo Erik BergerseterEiker - B-72 Torsdag 04.10.12 18.30 Hokksund Haakon HallingstadModum - Eiker Torsdag 22.11.12 18.30 Modum Haakon HallingstadB-72 - Fokus Torsdag 22.11.12 18.30 Lørenskog Erik BergerseterLaksevåg - Volda og Ørsta Fredag 23.11.12 18.30 Bergen Don AlexanderFokus - Modum Torsdag 13.12.11 18.30 Oslo Aud AarnesEiker - Volda og Ørsta Fredag 14.12.11 18.30 Hokksund Gjermund LudvigsenB-72 - Laksevåg Fredag 14.12.11 18.30 Lørenskog Erik LindholmLaksevåg - Modum Lørdag 15.12.12 12.00 Modum Arild HansenEiker - Fokus Lørdag 15.12.12 12.00 Modum Gjermund LudvigsenVolda og Ørsta - B-72 Lørdag 15.12.12 12.00 Modum Haakon HallingstadModum - B-72 Lørdag 15.12.12 16.00 Modum Arild HansenEiker - Laksevåg Lørdag 15.12.12 16.00 Modum Haakon HallingstadFokus - Volda og Ørsta Lørdag 15.12.12 16.00 Modum Gjermund LudvigsenFokus - Eiker Torsdag 17.01.13 18.30 Oslo Aud AarnesB-72 - Volda og Ørsta Torsdag 17.01.13 18.30 Lørenskog Geir TollerudModum - Laksevåg Torsdag 17.01.13 18.00 Modum Haakon HallingstadFokus - B-72 Torsdag 31.01.13 18.30 Oslo Aud AarnesLaksevåg - Eiker Lørdag 02.02.13 12.00 Bergen Tor BakkeModum - Volda og Ørsta Lørdag 02.02.13 12.00 Bergen Anders HovdenLaksevåg - Fokus Lørdag 02.02.13 16.00 Bergen Tor BakkeB-72 - Modum Lørdag 02.02.13 16.00 Bergen Anders HovdenVolda og Ørsta - Eiker Lørdag 02.02.13 16.00 Bergen Helene NesheimB-72 - Eiker Søndag 03.02.13 13.00 Bergen Anders HovdenModum - Fokus Søndag 03.02.13 13.00 Bergen Helene NesheimVolda og Ørsta - Laksevåg Søndag 03.02.13 13.00 Bergen Tor BakkeEiker - Modum Torsdag 28.02.13 18.30 Hokksund Haakon HallingstadVolda og Ørsta - Fokus Torsdag 28.02.13 18.30 Volda Frank FalchLaksevåg - B-72 Torsdag 28.02.13 18.30 Bergen Don Alexander6/7 mars semifinale 1 • 6/7 mars semifinale 2 • 14 mars finale

More magazines by this user
Similar magazines