28.09.2017 Views

ParnassNORGE17

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

JULEKORT2017


Til inntekt for

I over 100 år har Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet for å

bekjempe sykdom, redde liv og bedre folks helse. Vi er en viktig bidragsyter

til forskning på hjerte- og karsykdommer.

P1

Motiv nr. 57-001

Prisgruppe B

150x150 mm

Til tross for alle framskritt tar dessverre hjertesykdommer og

hjerneslag fortsatt flest liv i Norge. De er også viktigste årsaken til nedsatt

funksjonsevne og varig uførhet blant nordmenn. Støtte til forskning

redder liv og gir dem som rammes et bedre liv. Dagens forskning er

morgendagens behandling.

Deres firma kan bidra ved at hvert julekort dere kjøper gir inntekter

som er øremerket den livsviktige hjerte- og karforskningen.

Din helse - vår hjertesak!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er

en frivillig, humanitær organisasjon med

helselag og demensforeninger over hele

landet. Vårt mål er å bekjempe hjerteog

karsykdommer og demens. Dette

gjør vi med forskning, informasjon,

forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er

interesseorganisasjon for personer med

demens og deres pårørende. Vårt arbeid

finansieres med innsamlede midler og gaver.

Hjerte- og karsykdom

De fleste i Norge er på ulike måter berørt

av hjerte og karsykdom. Nesten 31 prosent

av alle dødsfall skyldes disse sykdommene,

og over 450 000 mennesker lever med en

hjerte- eller karsykdom.

Vi er en stor bidragsyter til norsk hjerteog

karforskning. Våre forskere er blant de

beste i landet og anerkjente internasjonalt.

Forskningsresultatene har lagt grunnlaget

for bedre forebygging, behandling og

diagnostikk av hjerte- og karsykdom. I 2012

har vi bevilget 20 millioner til hjerte- og

karforskningen.

Ønsker dere heller å gi en gave, kan dere benytte kontonummer

1644 08 46665.

Med vennlig hilsen

Lisbet Rugtvedt

generalsekretær

Nasjonalforeningen for folkehelsen

1 kg godteri og Mannerströms pepperkvern

og rivjern på kjøpet!

Eksklusivt todelt sett i

akasietre som består av

pepperkvern og rivjern i

meget høy kvalitet.

Kvernen har keramisk

kvernverk.

Høyde kvern: 26 cm,

høyde rivjern: 28 cm

Leveres i eksklusiv gaveeske.

P2

Motiv nr. 57-005

Prisgruppe C

165x165 mm

Alt vi vet om sykdom, dødsårsaker,

forebygging og behandling er bygget

på forskning. Dagens forskning er

morgendagens behandling. De som rammes

av hjerte- og karsykdommer får i dag en

behandling som ville vært utenkelig bare

for 15 til 20 år siden. Det er svært viktig

at denne gode utviklingen fortsetter. Dere

kan bidra til det!

Tilbudet om premier

gjelder ved bestilling

t.o.m. 20. november

2017.

I tillegg til posen med 1 kg

godteri får du, ved en bestilling

på minst 350 julekort, også

et sett med Mannerströms

pepperkvern og rivjern.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

3


P3

Motiv nr. 57-006

Prisgruppe B

150x150 mm

P5

Gullfoliert

Motiv nr. 55-001

Prisgruppe D

165x165 mm

P4

Motiv nr. 57-003

Prisgruppe C

165x165 mm

P6

Gullfoliert

Motiv nr. 55-003

Prisgruppe D

165x165 mm

4

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

5


P7

Lillan Michelin

Motiv nr. 52-009

Prisgruppe C

150x150 mm

P10 Lillan Michelin

Motiv nr. 54-021 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P11

Motiv nr. 56-015 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P8

Motiv nr. 55-011 • Prisgruppe B • 150x150 mm

P9

Motiv nr. 55-022 • Prisgruppe B • 150x150 mm

P12

Motiv nr. 56-016 • Prisgruppe C • 140x195 mm

P13

Motiv nr. 56-019 • Prisgruppe C • 140x195 mm

6

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. 7


P18

Eva Melhuish

Gullfoliert

Motiv nr. 54-033

Prisgruppe D

165x165 mm

P14 Eva Melhuish

Sølvfoliert • Motiv nr. 55-008 • Prisgruppe D • 165x165 mm

P15 Eva Melhuish

Sølvfoliert • Motiv nr. 53-030 • Prisgruppe D • 150x150 mm

P16 Eva Melhuish

Sølvfoliert • Motiv nr. 53-031 • Prisgruppe D • 150x150 mm

P17 Eva Melhuish

Motiv nr. 53-033 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P19

Motiv nr. 56-012 • Prisgruppe C • 140x195 mm

P20 Eva Melhuish

Motiv nr. 55-005 • Prisgruppe C • 140x195 mm

8

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. 9


P23

Motiv nr. 57-002

Prisgruppe C

165x165 mm

P21

Motiv nr. 56-017 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P22

Motiv nr. 56-021 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P24 Lillan Michelin

Motiv nr. 52-006 • Prisgruppe B • 115x170 mm

P25 Motiv nr. 56-013 • Prisgruppe B • 115x170 mm

10

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. 11


P26

Julehandel

Gullpreget. Kraftig hvitt

papir med struktur.

Motiv nr. 50-113

Prisgruppe C

155x155 mm

P28 Gullfoliert

Motiv nr. 53-007 • Prisgruppe C • 195x140 mm

P27

Motiv nr. 55-015

Prisgruppe C

165x165 mm

P29

Motiv nr. 54-042 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P30

Gullfoliert • Motiv nr. 55-004 • Prisgruppe D • 165x165 mm

12

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. * Les mer om våre tilbud på side 26.

13


P31 Gullfoliert

Motiv nr. 51-053 • Prisgruppe C • 150x150 mm

P32 Motiv nr. 54-024 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P35

Motiv nr. 52-021 • Prisgruppe C • 150x150 mm

P34 Fire kuler

Motiv nr. 52-034 • Prisgruppe B • 115x170 mm

P33 Motiv nr. 54-029 • Prisgruppe B • 170x115 mm

P36 Motiv nr. 53-027 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P37 Motiv nr. 53-025 • Prisgruppe C • 165x165 mm

14

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. * Les mer om våre tilbud på side 26.

15


P42

Motiv nr. 57-004

Prisgruppe B

150x150 mm

P38 Carina Ståhlberg

Motiv nr. 52-013 • Prisgruppe B • 150x150 mm

P39 Carina Ståhlberg

Motiv nr. 51-055 • Prisgruppe B • 150x150 mm

Cyclus – vi tenker

miljø hele veien

100 % returpapir

P43

Motiv nr. 55-002

Prisgruppe B

150x150 mm

P40 I skinnet fra gatelykten. Carina Ståhlberg

Motiv nr. 59-711 • Prisgruppe A • 115 x170 mm

P41 Gaver på vei. Carina Ståhlberg

Motiv nr. 61-003 • Prisgruppe A • 115 x170 mm

16

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. * Les mer om våre tilbud på side 26.

17


P48

Motiv nr. 55-006

Prisgruppe C

165x165 mm

P44 Carina Ståhlberg

Motiv nr. 53-018 • Prisgruppe B • 150x150 mm

P45

Motiv nr. 54-031 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P46

Motiv nr. 52-040 • Prisgruppe A • 115x170 mm

P47 Nisselykt

Motiv nr. 52-031 • Prisgruppe A • 115x170 mm

P49 Lillan Michelin

Gullfoliert • Motiv nr. 52-007 • Prisgruppe C • 115x170 mm

P50 Lillan Michelin

Motiv nr. 51-056 • Prisgruppe A • 115x170 mm

18

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. * Les mer om våre tilbud på side 26.

19


P34 Nissefar i sleden.

Motiv nr. 50-029 • Prisgruppe C • 195x135 mm

P37

Motiv nr. 56-022 • Prisgruppe B • 115x170 mm

P38 Pepperkakefest

Delvis lakkert • Motiv nr. 52-025 • Prisgruppe B • 115x170 mm

P35

Motiv nr. 55-013 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P36

Motiv nr. 53-041 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P39 Motiv nr. 53-043 • Prisgruppe B • 170x115 mm

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

20 21


P40

Rimfrosne bær

Motiv nr. 50-027

Prisgruppe C

165x165 mm

P42

Motiv nr. 56-014

Prisgruppe C

165x165 mm

P41

Motiv nr. 52-001

Prisgruppe C

150x150 mm

P43

Motiv nr. 51-009 • Prisgruppe C • 165x165 mm

P44 Vinterbekk

Sølvfoliert • Motiv nr. 52-029 • Prisgruppe D • 165x165 mm

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26.

22 23


P47 Motiv nr. 56-018 • Prisgruppe B • 170x115 mm

P45 Gulldryss

Gullfoliert • Motiv nr. 52-020 • Prisgruppe C • 195x140 mm

P46 Gullfoliert

Motiv nr. 53-011 • Prisgruppe C • 195x140 mm

P48 Motiv nr. 53-044 • Prisgruppe B • 115x170 mm

P49 Fargesprakende jul

Effektgullfoliert • Motiv nr. 52-026 • Prisgruppe D • 140x195 mm

24

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. * Les mer om våre tilbud på side 26.

25


Våre hurtigsvarpremier

1 kg godteri og Mannerströms pepperkvern og rivjern på kjøpet!

• 30% rabatt på trykkostnaden når du

bestiller minst 350 kort før 10. oktober.

• 10% rabatt på kortprisen når du

bestiller før 15. oktober.

• Gratis innsidetrykk

i grått når du bestiller

minst 300 kort før

20. oktober og velger

å trykke alt i vår

gråfarge PMS 430.

Hurtigsvarpremie

Bestill minst 200 julekort før

15 november og få en pose med

godteri med på kjøpet.

I tillegg til posen med 1 kg godteri får du, ved en

bestilling på minst 350 julekort, også et sett med

Mannerströms pepperkvern og rivjern.

Eksklusivt todelt sett i akasietre som består av

pepperkvern og rivjern i meget høy kvalitet.

Kvernen har keramisk kvernverk.

Høyde kvern: 26 cm, høyde rivjern: 28 cm

Leveres i eksklusiv gaveeske.

Tilbudet om premier gjelder ved bestilling t.o.m. 20.

november 2017.

Prisliste for julekort inkl. konvolutt. 10% rabatt på

kortprisen når du bestiller før 15. oktober.

Antall

Minimumsbestilling: 50 kort per motiv

Leveransevilkår

Leveransetid :

Praktisk informasjon

Prisgrupper

A B C D E

50 – 249 8,45 8,95 9,95 10,95 11,45

250 – 499 8,20 8,70 9,70 10,70 11,20

500 – 999 7,70 8,20 9,20 10,20 10,70

1000 – 1999 7,20 7,70 8,70 9,70 10,20

2000 – Be om tilbud - ring 21 62 89 50

Kortene sendes fra oss 2 – 4 uker etter

godkjent korrektur.

Ekspressordre : 15 % tillegg på totalsummen, minimum kr 900,-

Betalingsvilkår : 15 dager netto.

Merverdiavgift og frakt kommer i tillegg.

Kortene og konvoluttene er fremstilt av miljøvennlig papir.

Konvolutten inngår i prisen.

Alle kortene er doble.

Kortene leveres flate.

Ved valg av ulike julekort med samme trykk, velg

alltid stående eller liggende kort med samme

format for å unngå ekstra trykkostnad.

Merk at fargene i logoen kan endre nyanser når den blir

trykket på tonet papir.

Vi sender gjerne prøvekort.

Prisliste for trykk av firmanavn og

julehilsen

Opplag Pris per Pris per

opp til standardfarge PMS-farge

Blå PMS 280 Valgfri

Grå PMS 430

Rød PMS 485

Svart

50 ex 450:- 700:-

100 ex 475:- 725:-

200 ex 560:- 810:-

300 ex 645:- 895:-

400 ex 730:- 980:-

500 ex 815:- 1 065:-

600 ex 860:- 1 110:-

700 ex 890:- 1 140:-

800 ex 920:- 1 170:-

900 ex 950:- 1 200:-

1000 ex 980:- 1 230:-

följ 100 ex +50:- +50:-

30% RABATT

på trykkostnaden når du bestiller

minst 350 kort før 10. oktober.

Gratis innsidetrykk

i grått når du bestiller minst 300 kort før 20. oktober og

velger å trykke alt i vår gråfarge PMS 430.

PMS

280

PMS

430

PMS

485

Svart

og sender vår logo til

post@parnassforlag.com

post@parnassforlag.com eller fakses til 21 62 89 51

26

Gratis innsidetrykk i grått.* 30 % rabatt på trykkostnaden.* 10 % rabatt på kortprisen.*

* Les mer om våre tilbud på side 26. 27


Julehilsninger

som kan velges ved trykking av din logo

AKERSGATA 43 • 0158 OSLO • TLF. 21 62 89 50 • FAKS 21 62 89 51 • julekort@parnassforlag.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!