Produktkatalog Spir Mekanisk 2018

Spiroslo

AS KAREA-Varbas

Spireaveien 8. 0580 Oslo.

Mekanisk

Mekanisk avdeling

Rev

Produktkatalog

Produktkatalog

PRODUKTKATALOG 2018

Produktkata

MEKANISK PRODUKSJON

Rev-1 Rev-1

2016

AS KAREA-Varbas

Spireaveien 8. 0580 Oslo. No

Utgave 1.18

AS KAREA-Varbas

Spire

AS KAREA-Varbas

Spireaveien 8. 0580 8. 0580 Oslo. Oslo. Norge. Norge. Tlf Tlf 90067777. varbasmek@karea-varbas.no. www.karea-varbas.no


Rosenholmveien 6, 1252 Oslo

+47 900 67 777

mekanisk@spiroslo.no

Ta kontakt med vår mekaniske avdeling

i dag om du ønsker et prisoverslag,

eller bare har et spørsmål.

www.spirmekanisk.no

Obs! Det tas forbehold om endringer og trykkfeil.


HVEM ER VI?

Mekanisk avdeling i Spir Oslo har i over 50 år tilegnet

seg en bred produksjonserfaring. Gjennom tett samarbeid

bidrar vi med å løse våre kunder utfordringer.

I et bredt spekter av maskiner produseres mange typer

metalliske komponenter, utført effektivt av våre fagarbeidere

og lærlinger.

Vi designer, utvikler og produserer våre egne og kunders

produkter. Med høy grad av fleksibilitet utvikler våre

industridesignere produkter tilpasset markedets ønske

om design, kvalitet, holdbarhet og harmoni med miljøet.

For å oppnå en god balanse fokuseres det på detaljer,

som fører til produkter med høy grad av funksjonalitet

og estetikk.

Som du vil se i vår produktkatalog, har vi produkter

som passer både ute og inne. Avhenging av produktets

størrelse og form, utføres de i forskjellige materialer som

stål, rustfritt stål, aluminium og med kebonyfuru.

VÅRE PRODUKTER

Spir Mek, en avdeling av Spir Oslo, har en produktlinje

som går fra gatemøbler til interiør. Designet for kvalitet

og holdbarhet, funksjonalitet og for å ha en estetisk

utførelse. Å kombinere disse faktorene er ingen enkel

oppgave, men å se forbindelsen dem imellom, er en

viktig forutsetning når vi utvikler våre produkter.

Vår katalog inneholder et bredt utvalg av produkter.

Piknik-bord (rasteplassbord), inne- og utebenker,

avfalls-kasser/skap, sykkelstativ, romdelere, utepeiser,

m.m. Produkter utført i varmgalvanisert stål, rustfritt

stål og aluminium, sammen med Kebony Furu.

Ved siden av vår standard produksjonslinje, kan kunder

etter ønske få interiør og eksteriørmøbler, designet og

tilpasset for urbane og rurale fasiliteter.

I Spir Oslo har vi skapt et miljø med teamarbeid, hvor

hver medarbeider ser viktigheten av andres bidrag og

du som kunde er en viktig del av dette.

Et felles arbeid mellom kundens ønsker, design,

produksjon, administrasjon og salg gir oss et resultat

som tilfredsstller de fleste.

PARKMØBLER I URBANMØBLER I BORD

BENKER I AVFALLSBEHOLDERE I MILJØSKAP

UTEPEISER OG TILBEHØR I SYKKELSTATIV

ARMATUR TIL LEDPANELER


PARKMØBLER

Parkmøbler: Løren

Parkmøbler: Ulven


PARKMØBLER

Spir Mek har et stort utvalg av bord som blir designet

for tøff behandling i et aktivt miljø, som krever kvalitet

og holdbarhet.

Vi tilpasser varierte alternativer etter kunders behov.

For å sikre en større korrosjonsmotstand, blir våre bord

antikorrosjonsbehandlet før lakkering.

De ulike modellene vi tilbyr, produseres i aluminium og

med Kebony Furu.

LØREN

Art.nr. 191050

LØREN

Art.nr. 191051

BARNAS BORD

Art.nr. 191052

VIKA

Art.nr. 191151 - Benk

Art.nr. 191152 - Bord

VÅLERENGA

Art.nr. 191059

ULVEN

Art.nr. 191056 - Benk

Art.nr. 191120 - Bord


PARKMØBLER

Piknikbord med sykkelstativ / Design: Jan Melsom

LØREN

LØREN

Art.nr 191050 Piknikbord med sykkelstativ

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191050

Art.nr 191050

Mål:

Høyde:

743 mm

Bredde:

2362 mm

Dybde:

1500 mm

Teknisk data:

Materialer: Teknisk data: Aluminium

Materialer: Kebony 6mm stål Furuplate og tre

Behandling:

Lakk Lakk og beis

Festes: Kan boltes fast

Standard

Standard

farger:

farger

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

6


PARKMØBLER

Piknikbord / Design: Jan Melsom

LØREN

LØREN

Art.nr 191051 Piknikbord

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191051

Art.nr 191051

Mål:

Høyde: 2113 743 mm

Bredde:

2052 743 mm

Dybde:

1500 mm

Teknisk data:

Teknisk Materialer: data: Aluminium

Materialer: Kebony 6mm stål Furu plate og tre

Behandling: Lakk

og beis

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

Standard farger

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

7


PARKMØBLER

PARKMØBLER

Bord med u-formet bordplate / Design: Jan Melsom

Bord med u-formet bordplate. / Design: Jan Melsom

BARNASBORD

BARNASBORD

Art.nr. 191052

Art.nr. 191052

Mål:

Mål: Høyde: 592 mm

Høyde: Bredde 1846 592 mm

Bredde: Dybde: 1846 mm

Dybde Bordplate: 1250 1846 x mm 1250 mm

Bordplate: 1250 x1250 mm

Teknisk data:

Materialer: Teknisk data: Aluminium

Materialer: Formica Aluminium

Behandling: LakkFormica

Festes: Behandling: Kan boltes Lakk fast

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

Standard farger

RAL 7046 RAL 5015 RAL 6018 RAL 3020

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

1250

1846

RAL 2003 RAL 1028

1250

1846

1006

1250

1846

8

6


PARKMØBLER

Bord Bord med med sirkelåpning sirkelåpning i bordplaten. i bordplaten // Design: Design: Jan Jan Melsom Melsom

BARNASBORD

Art.nr. 191053

Art.nr. 191053

Mål:

Høyde: Mål: 592 mm

Bredde Høyde: 1846 592 mm

Dybde: Bredde: 1846 mm

Bordplate: Dybde 1250 1846 x 1250 mm

Bordplate: 1250 x 1250

Teknisk data:

Materialer: Teknisk data: Aluminim

Material e r : Formica Aluminium

Behandling: LakkFormica

Festes: Behandling: Kan boltes Lakk fast

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

Standard farger

1250

1846

1006

1250

1846

RAL 7046 RAL 5015 RAL 6018 RAL 3020

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 2003

RAL 1028

1250

1846

7

9


PARKMØBLER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

VÅLERENGA

VÅLERENGA

Art.nr 191059 Parkbenk (boltes)

Design: Karea-Varbas

Art.nr. 191059

Art.nr 191054

Mål:

Høyde: Mål: 740 mm

Høyde: 740 mm

Bredde 2133 mm

Bredde: 2133 mm

Dybde:

1363 1363 mm mm

Teknisk data:

Materialer: Aluminium

Teknisk data: Kebony Furu

Behandling: Materialer: Lakk 5mm stål plate og tre

Behandling: Lakk og beis

Festes: Kan boltes fast

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

10


PARKMØBLER

PARKMØBLER

Bord med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

Bord med bolte- eller støpefeste. / Design: Jan Melsom

Bord med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

ULVEN

ULVEN ULVEN

Art. nr.

Feste

191120 - 3 planker bolter

191122 - 3 planker støpt

Art.

191123 nr.

- 4 planker Feste

bolter

Art. nr.

Feste

191120 Art. 191124 nr. -

-

4

3

planker

planker bolter

Feste støpt

191123 - 4 planker bolter

191122 - 3 planker støpt

Art. 191124

nr.

- 4 planker

Feste

støpt

191120 - 3 planker bolter

191123 - 4 planker bolter

191122 - 3 planker støpt

191124 - 4 planker støpt

Mål:

Mål:

Høyde:

748 mm

Høyde:

Bredde: 740 2400 mm

Mål:

Bredde:

Dybde 2400 634 mm, 3 planker

Høyde: 748 mm

Dybde:

Bredde: 634 852

2400 mm,

mm 34 planker

Dybde 852 634 mm, 43 planker

852 mm, 4 planker

Teknisk data:

Teknisk Material e data:

r :

Aluminium

Materialer: Aluminium

Behandling: Teknisk data: Kebony furu

Kebony Lakk Furu

Material e r : Aluminium

Behandling: Festes: Lakk

Kan boltes eller støpes fast

Kebony furu

Festes: Behandling: Kan boltes Lakk eller støpes fast

Festes:

Standard farger:

Kan boltes eller støpes fast

9

9

11


PARKMØBLER

Parkbenk

Parkbenk

med

med

boltefeste.

boltefeste

/

/

Design:

Design:

Jan

Jan

Melsom

Melsom

VIKA VIKA

Art.nr. 191152

Art.nr. 191152

Mål:

Høyde:

Mål:

724 mm

Bredde Høyde: 1566 724 mm mm

Dybde: Bredde: 834 1566 mm mm

Dybde 834 mm

Teknisk data:

Materialer: Aluminium

Teknisk data: Kebony Furu

Behandling:

Material e r : Lakk

Stål og Kobony furu

Festes: Behandling: Kan Lak boltes fast

Festes: Kan boltes fast

724

Standard RAL farger farger: leveres etter forespørsel

RAL 7046

RAL 7024

1566

834

12

10


PARKMØBLER

Parkmøbler: Ulven

Parkmøbler: Bjerke


BENKER

Parkmøbler: Økern

Parkmøbler: Bjerke


BJERKE

BENKER

Parkbenk med støpe- elle boltefeste / Design: Jan Melsom

Art. nr. Feste

191054 bolter

Mål:

867 mm

648 mm

Materialer:

Aluminium

Lakk

RAL 7024

RAL 7046

BENKER

Benkene produserer vi etter samme prinsipper som

bordene. De tåler tøff behandling og du finner modeller

som passer inn i de fleste miljøer. Laget med tanke

på funksjonalitet, vil våre benker være en integrert del

av det offentlige rom, ute og inne.

De lages for å kunne boltes eller støpes fast.

Varierte alternativer tilpasses etter våre kunders behov.

For å sikre en større korrosjonsmotstand, blir våre

benker antikorrosjonsbehandlet før lakkering.

Modellene vi tilbyr kommer i forskjellige størrelser og

produseres i aluminium, varmgalvanisert stål

og Kebony Furu.

BENKER

Parkbenk med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

ULVEN

BJERKE

Art.nr. 191054

ULVEN

Art.nr. 191056

Art. nr. Feste

191056 bolter

191157 støpt

Kebony furu

eller støpes fast

2400 mm

191155 støpt

Festes: Kan boltes

Behandling:

Teknisk data:

Høyde:

Dybde

Standard farger

Bredde:

Mål:

Høyde: 458 mm

Bredde: 2400 mm

Dybde 447 mm

Teknisk data:

Materialer: Aluminium

Kebony furu

Behandling: Lakk

Festes: Kan boltes

eller støpes fast

Standard farger

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

VÅLERENGA MED RYGGSTØTTE

Art.nr. 191058

14

VIKA

Art.nr. 191151

15

SOGN MED RYGGSTØTTE

Art.nr. 191155

SOGN

Art.nr. 191156


BENKER

BENKER

Parkbenk med støpe- elle boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med støpe- elle boltefeste Design: Jan Melsom

Parkbenk med støpe- eller boltefeste. / Design: Jan Melsom

BJERKE

BJERKE

Art. nr. Feste

191054 Art. nr.

Art. nr. bolter

Feste

Feste

191054 bolter

191155 191054 støpt bolter

191155 støpt

191155 støpt

Mål:

Mål:

Høyde:

Høyde:

Bredde:

Bredde:

Dybde

Dybde:

867 mm

867 2400 867 mm

mm

2400 648 mm

648 648 mm mm

Teknisk data:

Teknisk data:

Materialer: Teknisk data: Aluminium

Materialer:

Aluminium

Materialer: Kebony Aluminium

Kebony Furu

furu

Behandling: Lakk Kebony Lakk furu

Behandling:

Festes: Kan Lakk

Kan boltes eller

Festes:

Kan boltes

støpes eller støpes fast

fast

eller støpes fast

Standard Standard farger:

farger

RAL 7046

RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

16

14

14


BENKER

BENKER

Parkbenk med bolte- eller støpefeste Design: Jan Melsom

Parkbenk med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

ULVEN

ULVEN

Art. nr. Feste

Art. nr. Feste

Art. 191056 nr. Feste bolter

191056 bolter

191056 191157 bolter støpt

191157 støpt

191157 støpt

Mål:

Mål:

Høyde:

Høyde:

Bredde:

Bredde: Dybde

Dybde:

458 mm

458 2400 mm

mm

2400 447 mm

447 447 mm

Teknisk data: data:

Materialer:

Teknisk data: Aluminium

Materialer: Kebony Aluminium

Furu furu

Behandling:

Lakk Kebony Lakk furu

Behandling:

Lakk

Festes: Kan Kan boltes boltes eller

Festes: eller Kan boltes

støpes støpes fast

eller støpes fast fast

Standard farger

Standard farger:

RAL 7046 RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

15

15

17


BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

VÅLERENGA

VÅLERENGA

Art.nr. 191058

Art.nr. 191058

Mål:

Mål: Høyde: 806 mm

Høyde: Bredde: 806 1880 mm mm

Dybde 536 mm

Bredde 1880 mm

Dybde: 536 mm

Teknisk data: data:

Materialer:

Aluminium

Kebony furu

Kebony Furu

Behandling: Lakk

Behandling:

Festes:

Lakk

Kan boltes fast

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

18

16


BENKER

BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

VÅLERENGA

VÅLERENGA

Art.nr. 191086

Art.nr. 191086

Mål:

Mål: Høyde: 440 mm

Høyde: Bredde: 440 1880 mm

Bredde Dybde 1880 450 mm

Dybde: 450 mm

Teknisk data:

Materialer:

Aluminium

Kebony Furu furu

Behandling:

Lakk Lakk

Festes: Kan boltes fast

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

17

19


BENKER

BENKER

BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

SOGN

SOGN

SOGN

Feste

Art. nr.

Feste

bolter 191155 Art. nr.

bolter Feste

støpt 191156 191155 støpt bolter

191156 støpt

Mål:

Mål: Høyde:

822 mmHøyde:

Bredde: Mål:

1600 mmBredde

Dybde Høyde:

570 mmDybde:

Bredde:

Dybde

822 mm

822 1600 mm mm

1600 570 822 mm

570 1600 mm mm

570 mm

Teknisk data: data:

Materialer:

e r : Stål Stål

ata: Teknisk data: Kebony Kebony Furu furu

Stål

Behandling:

Material e r : Varmegalvanisert

Varmgalvanisert

Stål og Kebony furu

Kebony Festes: Behandling: furu Kan Kan Varmgalvanisert

boltes eller eller støpes fast

Varmgalvanisert

Festes: støpes Kan boltes fast eller støpes fast

Kan boltes eller støpes fast

RAL farger leveres etter forespørsel

Standard farger:

RAL farger leveres etter forespørsel

veres etter forespørsel

RAL 7046 RAL 7024

1600

1600

1600

1000

570

822

442 822 822

442

442

RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

1000

1000

570

570

20

18

18

18


BENKER

BENKER

BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med støpefeste / Design: Jan Melsom

SOGN

SOGN

SOGN

Art.

Art.

nr.

nr.

Feste

Feste

191157

Art. 191157 nr.

bolter

Feste bolter

191157 bolter

191159

191159

støpt

støpt

191159 støpt

Mål:

Høyde: Mål:

Bredde:

Høyde:

Dybde Dybde: Bredde:

Dybde

437 mm

1600 437 mm

464 1600 mm

mm

464 mm

Teknisk data:

Teknisk Materialer: data: Stål

Material Teknisk e r : data: Kebony Stål Furu

Behandling:

Material e r : Varmegalvanisert

Kebony Stål og furu Kebony furu

Festes: Behandling: Kan Varmgalvanisert

boltes eller

Festes: Kan Kan boltes eller eller støpes fast

støpes fast

fast

RAL Standard farger leveres farger: etter forespørsel

RAL farger leveres etter forespørsel

1600

1600

1000

1000

464

464

437

437

RAL 7046 RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

19

19

21


BENKER

BENKER

BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

VIKA

VIKA

VIKA

Art. nr. 191151

Art.nr. nr. 191151 191151

Mål:

Høyde: Mål:

434 mm

Bredde: Høyde:

1566434 mm 434 mm mm

Dybde

Bredde: 4181566 mm mm

Dybde:

418 mm

Teknisk Teknisk data: data:

Materialer: Materialer: Teknisk data: Aluminium

Material e r : Kebony Stål furu og Furu Kebony furu

Behandling:

Behandling: Lakk

Lak

Festes: Festes:

Kan Kan Kan boltes boltes fast fast fast

Standard

Standard

farger

farger:

RAL farger leveres etter forespørsel

1566

1566

418

418

434

434

RAL 7046 RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

22

20

20


BENKER

Parkbenk med boltefeste / Design: Jan Melsom

CIRCULAR

Art.nr 191115 Bord (boltes)

CIRCULAR

CIRCULAR

Art.nr 191115 Bord (boltes)

CIRCULAR

Art.nr 191115 Bord (boltes

Art.nr 191115

e

eis

s fast

Mål: Art.nr. 191155

Høyde: 600 mm

Bredde: Mål: 3000 mm

Dybde Høyde: 3000 600 mm

Bredde 3000 mm

Dybde: 3000

Art.nr

mm

191115

Teknisk data: data:

Materialer: Mål: Aluminium Stål og tre

Behandling: Høyde: Kebony Lakk og Furu 600 beismm

Festes: Behandling: Bredde: Lakk Kan boltes 3000 fast mm

Festes: Dybde Kan boltes 3000 fastmm

Standard farger:

Teknisk data:

Materialer: Stål og tre

Behandling: Lakk og beis

Festes: RAL 7024 Kan boltes fast

RAL 7046

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

tter forespørsel

Standard farger

RAL 7046

RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

23


BENKER

PARKMØBLER

BENKER

Art.nr. Sirkulær 191052 benk / med Bord boltefeste med åpen / Design: bordplate Jan / Design: MelsomJan Melsom

CIRCULAR LØREN

CIRCULAR

Art.nr 191115 Bord (boltes)

Art.nr 191115 Bord (boltes)

CIRCULAR

Art.nr 191115 Bord (boltes)

Art.nr 191115

191115

Mål:

Art.nr. 000000 191115

Høyde: 600 mm

Bredde:

Mål: Art.nr 191115 3000 mm

Dybde 3000 mm

Høyde: 600 mm

Bredde: 3000 mm

Dybde Mål: 3000 mm

Høyde: 600 mm

Bredde: 3000 mm

Teknisk Dybde data: 3000 mm

Materialer: Stål og tre

Behandling: Teknisk data: Lakk og beis

Festes: Kan boltes fast

Materialer: Stål og tre

Behandling: Lakk og beis

Festes: Teknisk data: Kan boltes fast

Materialer: Stål og tre

Standard Behandling: fargerLakk og beis

Festes: Kan boltes fast

Standard farger

RAL 7046 RAL 7024

Andre Standard RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

24 Parkmøbler: Økern


k med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige bredde og fot. / Design: Jan Melsom

PARKMØBLER

PARKMØBLER

ØKERN

ØKERN

Benk med boltefeste som passer til til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige bredde og fot. / Design: Jan Melsom

Benk med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellig bredde og fot. / Design: Jan Melson

TE SETE

FOT med FOT armlene MED ARMLENE

SETE

FOT med armlene

. nr. Art.nr.

1

Bredde

Bredde

Ref.nr. Ref.nr.

Art. nr. Bredde Ref.nr.

135 191135

191135 1480 mm1480 191138

1480 mm

mm

191138 191138

andre modeller For

For andre

andre se modeller,

modeller side 26se se side

side 28.

26

26

:

de:

e:

e

Mål:

Mål:

Bredde:

Bredde: Høyde: 1480 mm

1480 Høyde:

1480

799

mm

Høyde: Bredde

mm

Dybde 799 mm

799 799 mm mm

Dybde: 650 650 mm

650 mm

mm

Teknisk data:

Teknisk data:

Materialer: Teknisk data: Aluminium

isk data: Material Behandling:

Material e r : Lakk

Behandling:

Stål

Lakk

Aluminium

rial e r : Festes: Behandling: Aluminium Lakk

Festes: Kan

Festes:

Kan boltes boltes fast

ndling: Lakk

fast:

Kan boltes fast:

es: Kan boltes fast:

1480

1480

1480

622

622

622

Standard farger:

Standard farger:

dard farger:

440

440

799

799

RAL

RAL

7046

9006 RAL 7024 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

006 RAL 7046 RAL 7024

e RAL farger leveres etter forespørsel

1584

1584

1584

650

650

650

23

23

25


24

PARKMØBLER

PARKMØBLER

ØKERN

ØKERN

ØKERN

Benk med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder og fot.

Design: Jan Melsom

Benk PARKMØBLER

med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder og fot.

Design: Jan Melsom

Benk med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder og fot. / Design: Jan Melsom

FOT

Bredde

SETE

SETE

FOT

FOT

1

Ref.nr.

Art. SETE Art.

nr.

nr.

Bredde

Bredde Ref.nr. FOT

1480 mm

Art. nr.

191135 1Art. 191135 nr. 1480

191083

Bredde 1480 mm

Boltes

mm 191083 Ref.nr. Boltes bolter

deller For se 191135 andre side modeller 26 1480 se mm side 26 191083 Boltes

For andre modeller, se side 28

For andre modeller se side 26

ARMLENE

Ref.nr.

191142 Set

ARMLENE

Ref.nr. Art. ARMLENE nr.

191142 Ref.nr. Set

191142 Set

Mål:

Bredde:

Mål:

mm

0 mm

Høyde: Høyde: 7991480 mm mm

mmDybde

Bredde:

1480 mm

Høyde:

622799 mm mm

mm

799 mm

Dybde: 622 622 mm mm

Teknisk Teknisk data: data:

Material Teknisk Materialer: e r : data: Aluminium Stål

Behandling: Material e r : Lakk

Aluminium

Stål

Festes: Behandling:

Festes: Kan Kan Lakk boltes fast:

Lakk

fast

Festes: Kan boltes fast:

Kan boltes fast:

Standard farger:

Standard farger:

er:

RAL 9006 RAL 7046 RAL 7024

RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

L 7046 RAL 7024

r leveres etter forespørsel

26

1480

24

24

1480

1480


PARKMØBLER

ØKERN

ØKERN

ØKERN

Benk med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder, fot eller armlene.

Design: Jan Melsom

Benk PARKMØBLER

med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder, fot eller armlene.

Design: Jan Melsom

Benk PARKMØBLER

med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder, fot eller armlene.

Design: Jan Melsom

Benk med boltefeste som passer til urbanmiljø. Velg mellom forskjellige setebredder, fot eller armlene.

Design: Jan Melsom

SETE

FOT

1Art. nr. Bredde Ref.nr.

191135 SETE 1480 mm FOT 191084 Boltes

1 SETE

FOT

Art. nr. Bredde

Art. nr. Bredde Art. 191085 Ref.nr.

nr. Støpes

For 191135 SETE andre modeller 1480 mm se side 26191084 FOT Boltes

1191135 Art. nr.

1480

Bredde

mm 191084

Ref.nr.

bolter

191085 Støpes

Mål: 191135 1480 mm

191085

191084

støpt

For andre modeller se side 26

Boltes

For andre modeller, se side 28

Bredde: 1480 mm 191085 Støpes

Høyde: Mål: For andre 799 modeller mm se side 26

ARMLENE

Ref.nr.

ARMLENE 191142 Set

ARMLENE

Ref.nr.

Art. nr.

191142 ARMLENESet

191142

Ref.nr.

Set

191142 Set

Dybde 650 mm

1480

Bredde: 1480 mm

Høyde: Mål:

799 mm

Dybde Teknisk Høyde: data: 1480 650 mm

1480

Material

Bredde: 1480 mm

Bredde e r : 799 mm Aluminium

Behandling: Høyde: 799 mm

Dybde:

622 650 mm Lakk

Teknisk Festes: data: Kan mmboltes eller støpes fast:

1480

Material e r : Aluminium

Behandling:

Teknisk data: Lakk

Festes: Materialer: Teknisk data: Aluminium Kan boltes eller støpes fast:

Standard Behandling:

Material e r : farger: Lakk Aluminium

Festes: Behandling: Kan Lakk boltes fast

Festes: Kan boltes eller støpes fast:

Standard farger:

RAL 9006 RAL 7046 RAL 7024

Andre

Standard RAL farger

farger:

leveres etter forespørsel

RAL 9006 RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 9006 RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

25

25

25

27


PARKMØBLER

PARKMØBLER

Mål:

Mål:

600

622

ØKERN

ØKERN

Økern benker passer utmerkert til urbanmiljø. Finnes i flere forskjellige bredder. Kan kombineres med flere

Økern typer armlener benker passer og fotfester. utmerket Festes til urbanmiljø. med bolter Finnes eller i flere støpes forskjellige / Design: bredder. Jan Melsom Kan kombineres med flere typer

armlener og fotfester. Festes med bolter eller støpes. / Design: Jan Melsom

450

596

Art.nr.191128

650

Art.nr.191139. Kan boltes fast

623

Art.nr.191134

648

Art.nr.191138. Kan boltes fast

Art.nr.191135

Art.nr.191083. Kan boltes fast

Art.nr.191136

Art.nr.191084. Kan boltes fast

Art.nr.191085. Kan støpes fast

Teknisk data:

Materialer: Aluminium

Behandling: Teknisk data: Lakk

Material e r : Aluminium

Behandling: Lakk

570

280

Standard farger:

Art.nr.191142

RAL 9006 RAL 7046 RAL 7024

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

28

26


BENKER

Parkmøbler: Økern

Parkmøbler: Disen


AVFALLSBEHOLDERE

Avfallsbeholder: Grefsen

Avfallsbeholder: Hovin


AVFALLSBEHOLDERE

Designet for kvalitet og holdbarhet, har Spir Mek

et stort utvalg av søppelkasser.

Med tanke på funksjonalitet lager vi våre avfallsbeholdere

for å bli en integrert del av det offentlige rom,

ute og inne.

De ulike modellene vi tilbyr, produseres i aluminium.

Som et alternativ kan produktet merkes med en logo

eller et bedriftsnavn, om kunden ønsker det.

For å sikre en større korrosjonsmotstand, blir våre

avfallsbeholdere antikorrosjonsbehandlet før lakkering.

HOVIN

Art.nr. 191060

HOVIN

Art.nr. 191061

GREFSEN

Art.nr. 191065

GREFSEN

Art.nr. 191064

MIDDELALDER

Art.nr. 191069

MIDDELALDER

Art.nr. 191071

GREFSEN

Art.nr. 191063

GREFSEN

Art.nr. 191068

BRYNSENG

Art.nr. 191148

GREFSEN

Art.nr. 191067

GREFSEN

Art.nr. 191066


Avfallsbeholder 95 liter med regnskydd. Beskytter avfall ved regn eller snø. / Design: Jan Melsom

AVFALLSBEHOLDERE

HOVIN

HOVIN

Art.nr 191060 Avfallbeholder 95 L

Avfallsbeholder 95 liter med regnskydd. Beskytter avfall ved regn eller snø. / Design: Jan Melsom

Design: Jan Melsom

Askebegeret kan dekoreres med logoen.

Askebegeret kan dekoreres med logo.

Kan leveres med eller uten askebeger i

rustfritt stål

Kan leveres med eller uten askebeger i

rustfritt stål.

Art.nr. 191060

Art.nr. 191060

Mål: Firma logo kan skæres etter forespørsel

Høyde: Mål: 858 mm

Bredde: Høyde: 480 mm 858 mm

Dybde Bredde Art.nr 1230 191060 mm 480 mm Avfallsbeholder 95 L

Dybde:

Mål:

1230 mm

Høyde: 858 mm

Teknisk Teknisk Bredde: data: data: 480 mm

Materialer:

Dybde 1230 Aluminium

Materialer:

mm

Aluminium

Behandling: Behandling: Lakk

Festes: Teknisk Lakk data:

Festes:

Kan boltes fast

Materialer:

Kan boltes

4mm

fast:

stål plate

Behandling: Lakk

Festes: Kan boltes fast

Standard Standard fargerfarger:

Kan leveres med eller uten askebeger

Askebeger i rustfritt stål

RAL 7046RAL 7046RAL 7024 RAL 7024

Andre RAL Andre farger RAL leveres farger leveres etter forespørsel etter forespørsel

32

30


AVFALLSBEHOLDERE

AVFALLSBEHOLDERE

Avfallsbeholder 95 liter / Design: Jan Melsom

Avfallsbeholder 95 liter. / Design: Jan Melsom

HOVIN

HOVIN

HOVIN

Art.nr 191061 Avfallsbeholder 95 L

Design: Jan Melsom

Askebegeret kan dekoreres med logo.

Askebegeret kan dekoreres med logoen.

Kan leveres med eller uten askebeger i i

rustfritt stål.

Art.nr. 191061

Firma logo kan skæres etter forespørsel

Mål:

Høyde:

858 mm

Bredde: Art.nr 191061 480 mm

Avfallsbeholder 95 L

Dybde: 348 mm

Mål:

Høyde: Teknisk data: 858 mm

Bredde: 480 mm

Teknisk Materialer: data: Aluminium

Dybde 348 mm

Material Behandling: e r : Lakk Stål

Behand Teknisk Festes: li n g : data: Kan Lakk boltes fast

Festes: Materialer: Kan 4mm boltes stål plate fast:

Behandling: Lakk

Festes: Kan boltes fast

Standard Standard farger:

farger

Kan leveres med eller uten askebeger

Askebeger i rustfritt stål

RAL

RAL

7046 RAL

7046 RAL

7024

7024

Andre

Andre

RAL

RAL

farger

farger

leveres

leveres

etter

etter

forespørsel

forespørsel

31

33


TILBEHØR

TILBEHØR

Askebeger i rustfritt står som kan brukes f.eks. med Hovin avfallsbeholder. / Design: Jan Melsom

Askebeger i rustfritt står som kan brukes f.eks. med Hovin avfallsbeholder. / Design: Jan Melsom

HOVIN

HOVIN

HOV

Art.nr 191062 Ask

Design: Jan M

Art.nr. Art.nr. 191062

Mål: Mål:

Høyde: Høyde:

Bredde:

Bredde

Dybde

Dybde:

220 220 mm

122 mmArt.nr 191062 Askebeger

122 mm

81 mm

81 mm

Mål:

Teknisk data:

Teknisk Høyde: 220 mm

Materialer: data: Rustfritt Bredde: AISI 316122

mm

Materialer: Rustfritt Dybdestål

81 mm

Askebeger i ru

Teknisk data:

Materialer: Rustfritt stål

34

32


AVFALLSBEHOLDERE

Avfallsbeholder 70 liter. / Design: Jan Melsom

GRE

GREFSEN

GREFSEN

Art.nr Avfa

Art.nr Avfallsbeholder 70 L Des

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191065 Art.nr. 191063 Art.nr. 191064

Mål:

Diameter: Ø 460 mm

Mål: Høyde: 748 mm Mål:

Diameter: Ø 460 mm Diameter: Ø 460 mm

Høyde: Teknisk data: 748 mm

Høyde: 748 mm

Materialer: Aluminium

Behandling: Teknisk data: Lakk Teknisk data:

Feste: Materialer: Kan Stål boltes plate

Materialer: fast

Stål plate

Behandling: Lakk

Behandling: Lakk

Festes: Kan boltes fast

Lås:

Kan leveres

Festes:

med lås

Kan boltes fast

Lås:

Kan leveres med lås

Standard farger:

Standard farger

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

35


AVFALLSBEHOLDERE

GREFSEN

GREFSEN

Art.nr Avfallsbeholder 70 L

Avfallsbeholder 70 liter med regnskydd. Gir god beskyttelse av avfall ved regn eller snø. / Design: Jan Melsom

Design: Jan Melsom

GR

Art.nr A

D

Art.nr. 191068 Art.nr. 191067 Art.nr. 191066

Mål:

Mål:

Diameter: Ø 460 mm og Ø 600 mm

Diameter: Ø 460 mm

Høyde: 973 mm

Mål:

Høyde: 748 mm

Teknisk Diameter: data: Ø 460 mm

Høyde: 748 mm Teknisk data:

Materialer: Aluminium

Materialer: Stål plate

Behandling: Lakk

Teknisk data:

Behandling: Lakk

Festes: Kan boltes fast

Materialer: Stål plate Festes: Kan boltes fast

Behandling: Lakk

Lås:

Kan leveres med lås

Festes: Kan boltes fast

Lås:

Kan leveres Standard med lås farger

Standard farger:

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

36


AVFALLSBEHOLDERE

AVFALLSBEHOLDERE

MIDDELALDER

MIDDELALDER

MIDDELALDER

Avfallsbeholder 85 liter med regnskydd. Bolte- eller støpefestes / Design: Jan Melsom

Avfallsbeholder 100 L. Art.nr 191069 (boltes). Art.nr 191070 (støpes)

Avfallsbeholder 100 liter med regnskydd. Gir god beskyttelse av avfall ved regn eller snø.

Design: Jan Melsom

Bolte- eller støpefestes. / Design: Jan Melsom

Art. nr. Feste

Art.nr. Feste

191069 bolter

191069 bolter

191070

191070

støpt

støpt

Mål:

Mål: Diameter: Ø 510 mm og Ø 770 mm

Diameter: Avfallsbeholder Høyde: Ø 1200 510 og mm 100 Ø 770 L. mm Art.nr 191069 (boltes).

Høyde:

1200 mm

Mål:

Teknisk data:

Diameter: Ø 510 og Ø 770 mm

Materialer:

Høyde: 1200

Aluminium

mm

Behandling: Lakk

Teknisk Festes:

data: data: Kan boltes eller støpes fast

Materialer:

Stål Stål plate

Behand Behandling:

n g : Lakk Lakk

Festes: Festes: Kan Kan boltes boltes eller eller støpes støpes fast fast

Lås:

Kan leveres med lås

Standard farger:

Standard farger

Art.nr 191070 (støpes)

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

RAL Andre 7046 RAL 7024 RAL 6005

RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

35

37


AVFALLSBEHOLDERE

AVFALLSBEHOLDERE

MIDDELALDER

MIDDELALDER

MIDDELALDER

Avfallsbeholder 100 liter med bolte- eller støpefeste / Design: Jan Melsom

Avfallsbeholder 100 L. Art.nr 191071 (boltes). Art.nr 191072 (støpes)

Avfallsbeholder 100 liter med bolte- eller støpefeste. / Design: Jan Melsom

Design: Jan Melsom

Art.nr.

nr.

Feste

191071 bolter

191072 støpt støpt

Mål:

Diameter: Diameter: Ø 510 510 og mm 650 og mm Ø 650 mm

Avfallsbeholde Høyde: 947 mm 100 947 L. mm Art.nr 191071 (boltes).

Mål:

Teknisk data:

Diameter: Ø 510 og Ø 650 mm

Høyde:

Materialer:

947

Aluminium

mm

Teknisk Behandling: data: Lakk

Materialer: Teknisk Festes: data: Kan Stålboltes eller støpes fast

Behand Materialer: li n g : Lakk Stål plate

Festes: Behandling: Kan Lakk boltes eller støpes fast

Festes: Kan boltes eller støpes fast

Lås:

Kan leveres med lås

Standard Standard Lås: farger farger:

Art.nr 191072 (støpes)

RAL RAL 7046 7046 RAL RAL 7024 7024 RAL RAL 6005 6005

Andre RAL RAL farger leveres etter etter forespørsel

38

36


AVFALLSBEHOLDERE

AVFALLSBEHOLDERE

Avfallsbeholder 80 liter / Design: Jan Melsom

Avfallsbeholder 80 liter. / Design: Jan Melsom

Avfallsbeholder 100 L.

MIDDELALDER

Art.nr 191071 (boltes).

BRYNSENG

BRYNSENG

Art.nr 191072 (støpes)

Design: Jan Melsom

Art.nr. Art.nr. 191148

Mål: Mål:

Høyde: 1040 mm

Høyde: 1040 mm

Avfallsbeholde 100 L. Art.nr 191071 (boltes).

Bredde: Bredde: 480 mm

480 mm

Dybde Dybde:

Mål: 350 350 mm mm

Diameter: Ø 510 og Ø 650 mm

Høyde:

Teknisk data:

947 mm

Teknisk Materialer: data: Aluminium

Materialer Teknisk Behandling: : data: Varmgalvanisert

Aluminium

Behand

Materialer:

Festes: li n g : Kan Varmgalvanisert

Stål boltes plate fast

Festes:

Behandling:

Kan

Lakk

boltes fast:

Festes: Kan boltes eller støpes fast

Lås:

Kan leveres med lås

Standard farger:

Standard farger

Art.nr 191072 (støpes)

843

1040

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

RAL 7046 RAL 7024 RAL 6005

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

380

480

300

350

37

39


AVFALLSBEHOLDERE

Parkmøbler: Bjerke

Avfallsbeholder: Middelalder

Avfallsbeholder: Grefsen


AVFALLSBEHOLDERE

Parkmøbler: Ulven

Parkmøbler: Circular


MILJØSKAP

Miljøskap: Alna 111

Miljøskap: Alna 108


MILJØSKAP

Miljøskapene våre er nettopp det, miljøskapende!

Skapene er designet for å bidra til et renere og penere

miljø i boligomgivelser slik at avfall har sin faste plass

inne i skapene og ikke tilfeldig plassert langs husveggen.

I tillegg til at vi har tenkt på at miljøet skal se penere ut

har vi også tenkt sikkerhet i design og utførelse.

Skapene kan om ønskelig låses slik at ikke hvem som

helst har tilgang til avfallet og det er laget luker som

bidrar til at kildesorteringen går enklere.

Vi vil gjerne bidra til ytterligere sikkerhet, derfor

tilbyr vi våre kunder å isolere skapene med brannhemmende

materialer slik at en spredning fra en eventuell

brann i avfallet forsinkes betraktelig.

Skapene kan designes med borettslagets logo, navn e.l.

etter kundens ønsker.

Standard material er aluminium.

For å sikre en større korrosjonsmotstand blir våre miljø

skap antikorrosjonsbehandlet før lakkering.

Avfallsbeholdere langs husvegger er en brannrisiko og

det er åpenbart et forebyggende tiltak at beholdere

kan låses.

ALNA 107

Art.nr. 191107

ALNA 108

Art.nr. 191108

ALNA 113

Art.nr. 191113

ALNA 111

Art.nr. 191111

ALNA 112

Art.nr. 191112


MILJØSKAP 126 L

MILJØSKAP 126 L

Miljøskap 126 liter. / Design: Jan Melsom

Miljøskap 126 liter. / Design: Jan Melsom

ALNA 107

ALNA 107

ALNA

Art.nr 191107

Design: Jan Melsom

Kan leveres med askebeger i rustfritt stål.

Kan leveres med askebeger i rustfritt stål

Art.nr.

Art.nr.

191107

191107

Mål: Art.nr 191107

Mål:

Høyde: 1132 mm

Høyde: 1132 mm

Mål: Bredde: 546

546

mm

Bredde: mm

Høyde: 1132 Dybde Dybde: 446 mm

Bredde: 546 mm

Dybde

Teknisk data: 446 mm

Teknisk Materialer: data: Aluminium

Material e r : Aluminium

Behand Teknisk Behandling:

li n g : data: Lakk

Lakk

Materialer: Stål plate

Behandling: Lakk

Standard farger:

Standard farger

RAL 7035 RAL 7046

RAL 7035 RAL 7046

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Kan leveres med eller uten askebeger

Askebeger i rustfritt stål

44

42


MILJØSKAP 180 180 L L

Miljøskap som passer til til 180 180 liter liter container (ikke (ikke inkludert). / Design: / Design: Jan Melsom Jan Melsom

ALNA

ALNA 108

Art.nr 191108

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191108

Art.nr 191108

Art.nr. Mål: 191108

Høyde: 1270 mm

Mål:

Bredde: Mål: 730 mm

Høyde: 1270 Høyde: Dybde:

Bredde:

1270

815 mm

730 mm

Bredde:

mm

Dybde

730

815

mm

mm

Dybde Teknisk data: 815 mm

Materialer: Aluminium

Behandling: Teknisk data: Lakk

Teknisk data:

Materialer: Stål plate

Material

Behandling:

e r : Aluminium Lakk

Behand li n g : Lakk

Standard farger:

Standard farger

RAL 7035 RAL 7046

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

RAL 7035 RAL 7046

(Kontainer ikke inkludert)

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

45

43


MILJØSKAP 2X180 L

MILJØSKAP 2 X 180 L

Dobbelt miljøskap 2 x 180 liter. for kombinerte containere (ikke inkludert). / Design: Jan Melsom

ALNA 111

ALNA 111

ALNA

Dobbelt miljøskap 2 x 180 liter. For kombinerte containere (ikke inkludert). / Design: Jan Melsom Art.nr 191111

Design: Karea-Varbas

Art.nr Art.nr. 191111 191111

Mål:

Mål: Art.nr 191111

Høyde: 1600 mm

Bredde: Høyde: 1620 1600 mm mm

Dybde Mål: Bredde: 880 1620 mm mm

Høyde: Dybde: 1600 880 mm

Bredde: 1620 mm

Dybde Teknisk data: 880 mm

Materialer: Aluminium

Behand Behandling:

n g :

Teknisk data:

Lakk

Materialer: Stål plate

Behandling: Lakk

(Kontainer ikke inkludert)

Standard farger farger:

RAL 7035 RAL 7046

RAL 7035 RAL 7046

Andre

Andre

RAL

RAL

farger

farger

leveres

leveres

etter

etter forespørsel

forespørsel

46

44


MILJØSKAP

MILJØSKAP

Stort miljøskap for 360 liter container, ikke inkludert. / Design: Jan Melsom

Stort miljøskap for 360 liter container (ikke inkludert). / Design: Jan Melsom

ALNA 112

ALNA 112

ALNA

Art.nr 191112

Design: Karea-Varbas

Art.nr. Art.nr. 191112 191112

Mål: Mål: Art.nr 191112

Høyde: 1600 mm

Høyde: 1600 mm

Bredde: 1620 mm

Dybde Bredde: Mål: 880 1620 mm mm

Dybde: Høyde: 880 1600 mm

Bredde: 1620 mm

Teknisk Dybde

data: 880 mm

Materialer: e r : Aluminium

Behandling:

n g :

Teknisk data:

Lakk

Materialer: Stål plate

Behandling: Lakk

(Kontainer ikke inkludert)

Standard farger:

RAL

RAL

7035

7035

RAL

RAL

7046

7046

Andre Andre RAL RAL farger farger leveres leveres etter etter forespørsel forespørsel

45

47


MILJØSKAP

MILJØSKAP

Stort miljøskap for 360 liter container. Container er ikke inkludert. Åpning på smalside / Design:

ALNA 113

ALNA Jan Melsom 113

ALNA

Stort miljøskap for 360 liter container (ikke inkludert). Åpning på smalside. / Design: Jan Melsom Art.nr 191113

Design: Karea-Varbas

Art.nr. Art.nr. 191113

Art.nr 191113

Mål: Mål:

Høyde: Høyde: 1845 1845 mm mm

Bredde: Mål:

920 mm

Dybde: Høyde:

1520 1845 mm mm

Bredde: 920 mm

Dybde 1520 mm

Teknisk data:

Teknisk Materialer: data: Aluminium

Material e r :

Behandling:

Aluminium

Behand Teknisk li n g : data: Lakk

Lakk

Materialer: Stål plate

Behandling: Lakk

(Kontainer ikke inkludert)

Standard

Standard farger:

farger

RAL 7035 RAL 7046

RAL 7035 RAL 7046

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

48

46


MILJØSKAP

Miljøskap: Alna 107

AS KAREA-VARBAS Avd. Spireavn. 8, 0580 Oslo. Postboks 106 Økern, 0509 Oslo. Tlf. 90 06 77 77


UTEPEISER

Utepeis: Holmlia


Våre utepeiser utmerker seg med så vel som særpreg i

utforming, som ved kvalitet og holdbarhet.

Våre utepeiser utmerker seg med så vel som særpreg

Med tanke på funksjonalitet, er utepeisene utformet for

i utforming, som ved kvalitet og holdbarhet.

å kunne plasseres frittstående, eller opp mot vegg (mur).

Med tanke på funksjonalitet, er utepeisene utformet

for å kunne plasseres frittstående, eller opp mot

vegg (mur).

UTEPEISER

UTEPEISER

Utepeisene blir produsert i Corten stål.

Utepeisene blir produsert i stål, med tanke på

kvalitet og holdbarhet. For å sikre en større

korrosjonsmotstand, blir våre peiser antikorrosjonsbehandlet

før lakkering.

HOLMLIA

Art.nr. 191074 191074

EKEBERG EKEBERG

HOLMLIA HOLMLIA

Art.nr. Art.nr. 191073 191073 Art.nr. Art.nr. 191075 191075

49


UTEPEISER

UTEPEISER

Peis med tradisjonelt utseende med flammebeskyttelse / Design: Jan Melsom

Peis med tradisjonelt utseende med flammebeskyttelse . / Design: Jan Melsom

EKEBERG

Art.nr 191073 Peis

EKEBERG

EKEBERG

EKEBERG

Design: Jan Melsom

Art.nr 191073 Peis

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191073

.nr 191073 Art.nr. Peis191073

l: Mål: Mål:

de: 2447

Høyde: Høyde: mm

2447

2447

mm

mm

de: 850 Art.nr Bredde: mm191073 Peis 850 mm

de 608 Bredde: mm Dybde 850 mm 608 mm

Mål: Dybde: 608 mm

nisk data: Høyde: 2447 mm

erialer: Bredde: 2-4mm stål 850 plate

Teknisk Teknisk data: data: mm

andling: Dybde Lakk 608 mm

tes: Materialer: Kan boltes

e r :

fast Corten Corten stål stål

eres i 3 deler Behandling: Teknisk data:

n g Lakk : Lakk

Materialer: 2-4mm stål plate

ndard farger Behandling: Leveres i 3 deler

Leveres i 3 deler Lakk

Festes: Kan boltes fast

Leveres i 3 deler

T SORT

Standard farger farger:

re RAL farger leveres etter forespørsel

MATT MATT SORT SORT

Andre Andre RAL RAL farger farger leveres leveres etter etter forespørsel

52

50


UTEPEISER

HOLMLIA HOLMLIA

HOLMLIA

HOLMLIA

Peis som passer i moderne omgivelser med flammebeskyttelse / Design: Jan Melsom Art.nr 191074 Peis

UTEPEISER

Design: Jan Melsom

Art.nr 191074 Peis

Peis som passer i moderne omgivelser med flammebeskyttelse. / Design: Jan Melsom

Design: Jan Melsom

Art.nr. Art.nr. 191074 191074

rt.nr 191074 Peis

Mål:

ål: Høyde: Mål:

mm

øyde: Bredde: Art.nr Høyde:

1624 mm 191074 6971624 mm Peis mm

Bredde: 697 mm

redde: Dybde: Mål: 697 mm

ybde

Dybde

602 mm

602 mm

602 mm

Høyde: 1624 mm

eknisk

Teknisk Bredde: data:

data: 697 mm

aterialer:

Materialer:

Dybde Teknisk 602

4mm stål data: Corten mm

plate

stål

ehandling: Behandling: Materialer Lakk : Lakk Corten stål

Teknisk

estes: Behandl

data:

Kan i n boltes g : fast Lakk

Materialer: 4mm stål plate

tandard Behandling: farger Lakk

Festes: Kan boltes fast

Standard farger:

ATT Standard SORT farger

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

MATT SORT

MATT SORT Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

51

53


UTEPEISER

Peis som passer til moderne bylandskap / Design: Jan Melsom

UTEPEISER

Peis som passer til moderne bylandskap. / Design: Jan Melsom

HOLMLIA

HOLMLIA

Art.nr 191075 Peis

HOLMLIA

HOLMLIA

Design: Jan Melsom

Art.nr 191075 Peis

Design: Jan Melsom

Art.nr. 191075

Art.nr. 191075

rt.nr 191075

Mål:

Peis

Høyde: Mål: 1624 mm

ål: Bredde: 697 mm

Høyde: 1624 mm

øyde: Dybde 1624 mm 602 mm

Bredde: Art.nr 191075 697 mm Peis

redde: 697 mm

ybde

Dybde:

Mål: 602 mm

602 mm

Teknisk Høyde: data: 1624 mm

eknisk Material data: Teknisk Bredde: e r : data: 697 Corten mm stål

aterialer: Behand Materialer:

Dybde li n 4mm g : stål 602 Lakk Corten plate mm stål

ehandling: Behandling: Lakk Lakk

estes: Teknisk Kan boltes data: fast

Materialer: 4mm stål plate

tandard Behandling: farger Lakk

Festes: Kan boltes fast

tandard farger

Standard farger:

ATT SORT

ndre RAL farger leveres etter forespørsel

ATT SORT

MATT SORT

ndre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

54

52


TILBEHØR

TILBEHØR

TILBEHØR

TILBEHØR

Art.nr. 191109 / Vedkurv / Design: Jan Melsom

Vedkurv.

Art.nr. 191109

/ Design:

/

Jan

Vedkurv

Melsom

/ Design: Jan Melsom

Art.nr. 191109 / Vedkurv / Design: Jan Melsom

Art.nr. 191109 / Vedkurv / Design: Jan Melsom

HOLMLIA

HOLMLIA

HOLMLIA

HOLMLIA

HOLMLIA

Design: Jan Melsom

Vedkurv

Art.nr. 191109

Art.nr 191109

Mål:

Mål: Høyde: 500 mm

Lengde: Bredde: Mål: 356 500 mm

Bredde: 356 mm

Dybde: Lengde: 322 500 mm

Høyde: Mål: 322 mm

Bredde: Mål: Lengde: 356 mm

Standard Høyde: Lengde: Bredde: farger:

322 mm

Bredde: Høyde:

Mål:

Høyde:

Lengde:

Bredde:

MATT Høyde: SVART

Teknisk data:

Teknisk Materialer: data: Corten stål

Materialer:

Teknisk

Behandling: Stål

data:

Lakk plate

Behandling: Lakk

Materialer: Teknisk data: Corten stål

Behand Teknisk Materialer: l i n g : data: Lakk Corten stål

500 mm

500 356 mm Materialer: Behand l i n g : Corten Lakk stål

356 322 mm Behand Teknisk l i n g : data: Lakk

322

500

mm

mm Materialer: Corten stål

356 mm Behand l i n g : Lakk

Andre 322 mm RAL farger leveres etter forespørsel

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

Art.nr. 191110 / Grillrist som kan brukes med Holmlia-peisen / Design: Jan Melsom

Grillrist Art.nr. som 191110 kan brukes / Grillrist med som Holmlia-peisen. kan brukes med / Design: Holmlia-peisen Jan Melsom/ Design: Jan Melsom

Art.nr. 191110 / Grillrist som kan brukes med Holmlia-peisen / Design: Jan Melsom

Art.nr. 191110 / Grillrist som kan brukes med Holmlia-peisen / Design: Jan Melsom

Grillrist tilpasset Homilia peisen

Art.nr. 191110

Mål:

Mål: Mål:

Lengde:

Mål: 424 mm

Høyde:

Lengde:

424 mm

424 367 mm

Bredde: mm

Lengde: Bredde:

367 mm

Høyde: 367 150 Dybde:

Bredde: Mål: Høyde:

150 mm

150 mm

Høyde:

Lengde:

Bredde:

Høyde:

424 mm

424 367 mm

367 150 mm

150

424

mm

mm

367 mm

150 mm

Teknisk Teknisk

Materialer: Teknisk data: data:

Rustfritt data:

Materialer:

AISI 316

Teknisk Materialer: Materialer: data: Rustfritt stål Stål

Materialer: Behandling: Rustfritt Lakk AISI 316

Teknisk data:

Materialer:

Rustfritt AISI 316

Rustfritt AISI 316

53 53

53

55


TILBEHØR

TILBEHØR

MONO-LIT

MONO-LIT

Vedstativ i rustfritt stål. Bredde: 38 cm. Dybde: 30 cm. Finnes i høyder 45, 64, 97 og 140 cm

Design: Jan Melsom

Vedstativ rustfritt stål. Bredde: 38 cm. Dybde: 30 cm. Finnes i høyder 45, 64, 97 og 140 cm

Design: Vedstativ Jan i rustfritt Melsomstål. Bredde: 38 cm. Dybde: 30 cm. Finnes i høyder 45, 64, 97 og 140 cm. / Design: Jan Melsom

Art.nr. 191076 Art.nr. 191077 Art.nr. 191078 Art.nr. 191079

Art.nr. 191076 Art.nr. 191077 Art.nr. 191078 Art.nr. 191079

Bredde: Art.nr. Høyde 380 mm

Art.nr. 191076 Art.nr. 191077 Art.nr. 191078 Art.nr. 191079

191076 1400 mm

191077 1000 mm

Bredde: Art.nr. 191078 Høyde 650 380 mm

Art.

191079

nr. Høyde

191076 1400 450 mm mm

191077

191076

1000

140 cm

mm

191078 191077 97 650 cmmm

191079 191078 64 450 cmmm

191079 45 cm

Teknisk data:

Material e r : Rustfritt stål

Teknisk data:

Teknisk

Materialer:

data:

Rustfritt tål

Material e r : Rustfritt stål

54

56

54


UTEPEISER

Utepeis: Holmlia

Utepeis: Ekeberg

Utepeis: Holmlia


RAMMER

Ledarmatur Frogner


KAREA-VARBAS

MONTERINGSRAMMER

KAREA-VARBAS

TIL LEDARMATURER

MONTERINGSRAMMER TIL LEDAR

KAREA-VARBAS

I et tett samarbeid med grossister og elektrikere har vi løst mange ut

I et tett samarbeid med grossister og elektrikere har av vi LED paneler Samtidig i har tak vi og hatt himlinger. stor fokus på monteringsvennlighet

løst mange utfordringer ved montering av LED-paneler for å holde kostnadene nede for montør og sluttkunde.

i tak MONTERINGSRAMMER og himlinger.

Vi har TIL hatt TIL LEDARMATURER

fokus på kvalitet, estetikk og at rammene skal passe i det

monteres. Montører kan fortelle om opptil 70 % spart monteringstid

har

MONTERINGSRAMMER

Vi har hatt I et fokus tett samarbeid på kvalitet, estetikk med grossister og at rammene og elektrikere

Samtidig har

TIL

ved vi

vi

løst bruk hatt

LEDARMATURER

I et tett samarbeid med grossister og elektrikere har vi løst mange mange av stort utfordringer våre fokus

utfordringer rammer. på ved monteringsvennlighet Rammene montasje ved montasje produseres i for å holde k

skal av passe LED av paneler i LED det miljøet paneler i tak de og i skal tak himlinger. monteres. og himlinger.

montør og

stål

sluttkunde.

og lakkeres.

I et tett samarbeid med grossister og elektrikere Montører har kan vi fortelle løst mange om opptil utfordringer 70 % spart ved monteringstid montasje ved bruk av

Vi har av

Vi hatt LED

har fokus paneler

hatt fokus på kvalitet, i tak og

på kvalitet, estetikk himlinger.

estetikk og at rammene og at rammene skal passe skal passe i det miljøet i det miljøet de skal de skal

monteres. monteres.

Rammene produseres i stål og lakkeres.

Samtidig Vi har

Samtidig har hatt vi har hatt fokus

vi stort på

hatt fokus kvalitet,

stort fokus på monteringsvennlighet estetikk og at rammene

på monteringsvennlighet for skal å holde passe

for å holde kostnadene i det miljøet

kostnadene nede for skal

nede for

montør monteres.

montør og sluttkunde. og sluttkunde.

Montører Samtidig

Montører kan fortelle har vi

kan fortelle om hatt opptil stort

om 70 fokus

opptil % spart på monteringsvennlighet

70 % monteringstid spart monteringstid ved bruk for å

ved av holde

bruk våre kostnadene

av rammer. nede for

våre rammer.

montør og sluttkunde.

Armatur

Rammene Montører

Rammene produseres kan fortelle

produseres i stål om og i stål lakkeres. opptil 70 % spart monteringstid ved bruk av våre rammer.

og Armatur lakkeres.

Rammene produseres i stål og lakkeres.

Led lampe, (ikke inklude

LED lampe er ikke inkludert

Rammer

Armatur Armatur

Armatur

Led lampe, Led lampe, (ikke inkludert) (ikke inkludert)

Led lampe, (ikke inkludert)

Rammer

Rammer Rammer

Rammer

Art.nr 191099 Art.nr 191101

Art.nr 191100 Art.nr 191102

Art.nr 191099 Art.nr 191099 Art.nr 191101 Art.nr 191101

Art.nr 191100 Art.nr 191100 Art.nr 191102

Art.nr. 191099

Art.nr 191102

Art.nr 191099 Art.nr 191101

Art.nr 191100 Art.nr. 191100

Art.nr 191102

Art.nr. 191101

Art.nr. 191102

Art.nr 191103 Art.nr 191105

Art.nr 191104 Art.nr 191106

Art.nr 191103 Art.nr 191103 Art.nr. 191103 Art.nr 191105 Art.nr 191105

Art.nr 191104 Art.nr 191104 Art.nr. 191104 Art.nr 191106 Art.nr 191106

Art.nr 191103 Art.nr 191105

Art.nr 191104 Art.nr 191106

Art.nr. 191105

Art.nr. 191106


ARMATUR TIL LED-PANELER

Moderne armatur til LED-panel, 596 x 596 mm. / Design: Jan Melsom

FROGNER

Art.nr 191099 armatur 40mm tykkelse

Art.nr 191100 armatur Art.nr 50mm 191100 tykkelse armatur 50mm tykkelse

Art.nr 191099 191100 armatur 50mm 40mm tykkelse

Design: Art.nr Jan Melsom 191099 Design: armatur Jan 40mm Melsom tykkelse

Art.nr Design: Jan Melsom

FROGNER

191100 armatur 50mm tykkelse

Art.nr 191100 armatur 50mm tykkelse

Art.nr 191099 armatur FROGNER

40mm Design: tykkelse Jan Melsom

Design: Jan Melsom

Art.nr Art.nr 191100 191101 armatur armatur 50mm tykkelse 40mm tykkelse

Art.nr 191102 Design: armatur Jan Melsom 50mm tykkelse

Design: Jan Melsom

Armatur til led lamper 596x596 mm

mper 596x596 mm Art.nr 191099, armatur 40mm tykkelse

Armatur 191100

Art.nr til led 50

191100, lamper mm

armatur 596x596 50mm mm tykkelse

matur 40mm tykkelse

matur 50mm Armatur tykkelse til led lamper 296x1196 mm

Armatur

Art.nr 191099,

til led

armatur

lamper

40mm

596x596

tykkelse

mm

Art.nr Armatur 191100, 191101, til led armatur lamper 50mm 40mm 596x596 tykkelse

mm

Art.nr 191099, 191102, Mål:

armatur 50mm 40mm tykkelse

Art.nr Art.nr 191100, 191099,

Armaturarmatur armatur 50mm 40mm

Ramme tykkelse tykkelse

Art.nr 191100, Lengde: armatur 629 50mm Lengde: tykkelse 642 mm

il led lamper Mål:

596x596 Bredde: 629 mm

Bredde: 642 mm

Mål: Ramme Høyde: 40-50 mm

099, armatur Ramme Armatur Lengde: 40mm 642 mm tykkelse Ramme

Mål:

100, armatur Lengde: Bredde: 1242

50mm 629 tykkelse Lengde:

Mål: 642 mm

642 mm

Bredde: Armatur Teknisk 342 629 data: Bredde: Standard 642 farger mm

Høyde:

Armatur

642 mm Ramme

40-50

40-50 Ramme

Lengde: Armatur 629 mm Lengde: 642 mm

Bredde: Lengde:

Lengde:

Lengde:

Bredde: Materialer: 1226 629 Stål plate

Standard Behandling: farger

629

mm

Bredde: 642 mm

Høyde:

Bredde: 642 mm

Bredde:

40-50 329 Lakk RAL 9010

Teknisk Høyde:

Festes: data: 40-50 629 mm

mm

mm

Høyde:

40-50 mm

Kan boltes Standard Andre farger RAL farger leveres etter forespørsel

Ramme

l plate Teknisk

629 mm

data:

Standard farger

Teknisk Lengde: 642 mm

k Materialer:

data:

Standard farger

RAL 9010

boltes 629 mm

Stål

Andre RAL farger Bredde: Stål

plate

plate

Behandling:

Materialer: Stål

leveres etter 642 forespørsel mm

Lakk

0-50 mm

Lakk

RAL 9010

Festes:

Festes: Materialer:

Behandling: Lakk Kan

Kan Stål plate boltes

boltes Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Behandling:

Materialer:

Lakk Stål plate RAL 9010

Festes: Standard Behandling: Lakk RAL 9010

Standard

farger:

Festes: farger Kan boltes Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Kan boltes Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Standard farger

ata:

Art.nr. Høyde

191099 40 mm

329

40-50

342

40-50

40-50

40-50

629

40-50

40-50

40-50

40-50

1226

40-50

40-50

40-50 40-50

629

629

629

629

629

40-50 1242

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

RAL 9010

Stål plate

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Lakk RAL 9010

Kan boltes Andre RAL farger leveres etter forespørsel

60

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil


ARMATUR TIL LED-PANELER

Moderne armatur til LED-panel, 596 x 1196 mm. / Design: Jan Melsom

FROGNER

FROGNER

FROGNER

FROGNER

Art.nr 191101 armatur 40mm tykkelse

Art.nr 191101 191102 armatur armatur 40mm 50mm tykkelse tykkelse

Art.nr 191102 armatur Design: 50mm tykkelse Jan Melsom

Art.nr 191101 armatur 40mm tykkelse

Design: Jan Melsom

Art.nr 191102 armatur 50mm tykkelse

Design: Jan Melsom

Art.nr. Høyde

191101 40 mm

191102 50 mm

Armatur til led lamper 296x1196 mm

Art.nr Armatur 191101, til led armatur lamper 40mm 296x1196 tykkelse mm

Art.nr

Art.nr. 191102,

000000

191101, armatur 50mm 40mm tykkelse

Art.nr 191102, armatur 50mm tykkelse

Mål:

atur til

Mål:

led Mål: lamper 296x1196 mm

Ramme

r 191101, Lengde: Ramme armatur 124240mm tykkelse

r 191102, Bredde: Lengde:

armatur 342 1242 50mm tykkelse

Armatur Bredde: 342 mm

Lengde: Armatur

1226 mm

Bredde: Lengde: 329 1226 mm

mm

me Høyde: Bredde: 40-50 329 mm

Høyde: 40-50 mm

de: 1242 mm

Teknisk data:

e: 342 Teknisk mm

Materialer: data: Stål

plate

Materialer:

Stål plate 40-50

tur Behandling: Lakk

Festes: Behandling: Kan Lakk boltes

de: 1226 Festes: mm Kan boltes

de: Standard 329 Standard mm farger:

farger

e: 40-50 Standard mm farger

40-50

40-50

40-50

329 329

40-50 40-50

342 342

1226

1226 1242

1242

1226

1242

isk data:

RAL 9010

rialer: RAL Stål 9010

Andre RAL plate farger leveres etter forespørsel

ndling: Andre LakkRAL farger leveres etter forespørsel

s: Kan boltes

329

342

dard farger

61


ARMATUR TIL LED-PANELER

Moderne armatur til LED-panel, 146 x 1196 mm. / Design: Jan Melsom

FROGNER

FROGNER

Art.nr 191103 armatur 40mm tykkelse

Art.nr

Art.nr

191104

191103

armatur

armatur

50mm

40mm

tykkelse

tykkelse

Art.nr 191104 armatur 50mm tykkelse

Design: Jan Melsom

Design: Jan Jan Melsom

Art.nr. Høyde

191103 40 mm

Armatur 191104til led 50 lamper mm 146x1196 mm

til led mm

Art.nr Armatur 191103, til led armatur lamper 40mm 146x1196 tykkelse mm

Art.nr 191104, 191103, armatur 50mm 40mm tykkelse

Art.nr 191104, armatur 50mm tykkelse

Mål:

Mål:

Ramme Mål:

Lengde: Ramme Mål: Ramme 1242 mm

Bredde: Lengde: Ramme Lengde: 191 1242 1242 mm

mm

Bredde: Lengde: Bredde: 1242 191 191 mm

Armatur

Bredde: 342 mm

Lengde: Armatur

1226 mm

Armatur

Bredde: Lengde:

1226 179 mm

Høyde: Bredde: Lengde: 1226 40-50 179 179 mm

mm

mm

Høyde: Bredde:

Høyde: 40-50 191 mm

40-50 mm

Teknisk Høyde: data: 40-50 mm

Materialer:

Teknisk data: Stål plate

Behandling: Materialer: Teknisk Materialer: data: Lakk Stål Stål plate plate

Festes: Behandling:

Materialer:

Behandling: Stål Kan Lakk Lakk boltes

Festes: Behandling:

Festes: Lakk Kan Kan boltes boltes

Standard farger

Standard farger:

40-50

40-50 40-50

40-50

40-50

40-50

179

179

179

191

191

191

1226

1226

1242

1226

1242 1242

RAL 9010

Andre RAL RAL 9010 9010 RAL farger leveres etter forespørsel

Andre Andre RAL RAL farger farger leveres leveres etter etter forespørsel forespørsel

62


ARMATUR TIL LED-PANELER

Moderne armatur til LED-panel, 96 x 1196 mm. / Design: Jan Melsom

Art.nr 191105 armatur 40mm tykkelse

Art.nr 191106 armatur 50mm tykkelse

FROGNER

Design: Jan Melsom

FROGNER

Art.nr 191105 armatur 40mm tykkelse

Art.nr 191105 191106 armatur 40mm 50mm tykkelse tykkelse

Art.nr 191106 armatur Design: 50mm Jan tykkelse Melsom

Design: Jan Melsom

Armatur Art.nr. til led lamper Høyde 96x1196 mm

Art.nr 191105, armatur 40 40mm tykkelse

Art.nr 191106, armatur 50 50mm tykkelse

Armatur Armatur til led til led lamper lamper 96x1196 96x1196 mm mm

Mål:

Art.nr

Art.nr

191105,

191105,

armatur

armatur

40mm

40mm

tykkelse

tykkelse

Ramme Art.nr 191106, armatur 50mm tykkelse

Art.nr 191106, armatur 50mm tykkelse

Lengde:

Bredde:

1242 mm

142 mm

Mål:

Mål:

Armatur Mål: Ramme

Lengde: Ramme Ramme Lengde: 1226 mm1242 mm

Bredde: Lengde: Lengde: Bredde: 129 mm1242 142 mm

Høyde: Bredde: Bredde: 40-50 mm 142 142 mm mm

Armatur

Armatur Lengde: 1226 mm

Teknisk

Lengde:

Lengde: data:

Bredde: 1226

1226

129 mm

mm

mm

Materialer:

Bredde: Bredde: Høyde: Stål 129 40-50 129 plate mm mm mm

Behandling:

Høyde: Høyde: 40-50 Lakk40-50 mm mm

Festes: Kan boltes

Teknisk data:

Teknisk Teknisk Materialer: data: data:

Standard

Materialer: Materialer:

Behandling: farger Stål

Stål Lakk plate

Behandling: Lakk

Stål plate

Behandling: Festes:

Lakk

Kan boltes

Festes: Kan boltes

Standard farger:

RAL 9010

Andre

Standard

RAL farger

farger

leveres etter forespørsel

40-50

129

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

142

129

129

142

142

1226

1242

1226

1226

1242

1242

RAL 9010

RAL 9010

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

Andre RAL farger leveres etter forespørsel

63


SYKKELSTATIV

Avfallsbeholder: Grefsen

Sykkelstativ: 098

Sykkelstativ: 092


SYKKELSTATIV

Våre sykkelstativ er designet for sikker parkering av

sykler, men vi stopper ikke der. Vi ønsker at flere av

våre stativer skal ha flere bruksområder. Derfor er noen

designet slik at de vil fungere godt som et gjerde / skille

samtidig som man kan låse sykler.

Stativer kan etter kundens ønsker utføres med

borettslagsnavn, en logo, et nummer eller lignende.

Sykkelstativene leveres som standard i rustfritt stål,

ellers i varmgalvanisert stål.

092

Art.nr. 191092

093

Art.nr. 191093

094

Art.nr. 191094

098

Art.nr. 191098

096

Art.nr. 191096

097

Art.nr. 191097


SYKKELSTATIV

SYKKELSTATIV

Art.nr 191092

Sykkelstativ i galvanisert stål. Kan monteres stående eller liggende. / Design: Jan Melsom

Design: Karea-Varbas

092

SYKKELSTATIV

Art.nr 191092

Design: Karea-Varbas

rt.nr. 191092

ål:

øyde:

redde:

ybde

Art.nr. 191092

228 mm

Mål: 525 mm

Høyde: 221 mm228 mm

Bredde: 525 mm

Dybde: 221 mm

Teknisk data:

eknisk

Materialer:

data:

Rustfritt AISI 316 eller

aterialer: Rustfritt Varmgalvanisert AISI 316 ellerstål

Festes: Varmgalvanisert Kan boltes fast stål

estes: Kan boltes fast

64

66


SYKKE

SYKKELSTATIV

Sykkelstativ i galvanisert stål. Kan monteres stående eller liggende. / Design: Jan Melsom

093

Art.nr. 191093

ål:

øyde:

redde:

ybde

Art.nr. 191093

234 mm

Mål: 650 mm

Høyde: 190 mm234 mm

Bredde: 650 mm

Dybde: 190 mm

Teknisk data:

eknisk data:

Materialer: Rustfritt AISI 316 eller

aterialer: Rustfritt

varmegalvanisert

AISI 316 eller

stål

Festes:

Varmgalvanisert

Kan boltes fast

stål

estes: Kan boltes fast

65

67


Design: Karea-Varbas

SYKKELSTATIV

Sykkelstativ i galvanisert stål. Kan monteres stående eller liggende. / Design: Jan Melsom

094

SYKKELSTATIV

Art.nr 191094

Design: Karea-Varbas

t.nr. 191094

ål:

yde:

dde:

bde

Art.nr. 191094

Mål:

Høyde: 437 mm

Bredde: 437 mm 650 mm

Dybde: 650 mm 180 mm

180 mm

Teknisk data:

e: 437 Materialer: mm Rustfritt AISI 316 eller

e: 650 mm

varmegalvanisert stål

180 mm

knisk data: Festes: Kan boltes fast

terialer: Rustfritt AISI 316 eller

Varmgalvanisert stål

stes: Kan boltes fast

68

66


SYKKELSTATIV

Sykkelstativ i galvanisert stål. / Design: Jan Melsom

096

rt.nr. 191096

ål:

øyde:

redde:

ybde

Art.nr. 191096

Mål:

974 mm

Høyde: 974 mm

2460 mm

Bredde:

346 mm

2460 mm

Dybde: 346 mm

Teknisk data:

Materialer: Rustfritt AISI 316 eller

eknisk data: varmegalvanisert stål

aterialer: Festes: Rustfritt Kan AISI boltes 316 fast eller

Varmgalvanisert stål

estes: Kan boltes fast

67

69


SYKKELSTATIV

Sykkestativ i galvanisert stål. / Design: Jan Melsom

097

Art.nr. 191097

ål:

Høyde:

redde:

ybde

Art.nr. 191097

Mål:

1144 mm

Høyde: 1144 mm

2960 mm

Bredde:

240 mm

2960 mm

Dybde: 240 mm

Teknisk data:

Materialer: Rustfritt AISI 316 eller

eknisk data: varmegalvanisert stål

aterialer: Festes: Rustfritt Kan AISI boltes 316 fast eller

Varmgalvanisert stål

Festes: Kan boltes fast

70

68


SYKKELSTATIV

Sykkestativ i galvanisert stål. / Design: Jan Melsom

098

SYKKELSTATIV

Art.nr 19109

Design: Karea-Varba

Art.nr. 191098

Mål:

Høyde: Art.nr. 191098 210 mm

Bredde: 2980 mm

Dybde: 400 mm

Mål:

Høyde: 210 mm

Bredde: 2980 mm

Teknisk

Dybde:

data:

400 mm

Materialer: Rustfritt AISI 316 eller

Teknisk data:

Varmgalvanisert stål

Festes: Materialer: Rustfritt Kan boltes AISI 316 fast eller

varmegalvanisert stål

Festes: Kan boltes fast

69

71


BJERKE

191155 støpt

bolter

191054

BENKER

Mål:

867 mm

648 mm

Materialer:

Aluminium

Lakk

Obs! Det tas forbehold om endringer og trykkfeil.

Foto: J. Melson

Parkbenk med støpe- elle boltefeste / Design: Jan Melsom

Art. nr. Feste

Rosenholmveien 6, 1252 Oslo | Postboks 62 Holmlia, 1201 Oslo | Tlf. 900 67 777 | www.spiroslo.no | mekanisk@spiroslo.no

Kebony furu

eller støpes fast

2400 mm

Behandling:

Teknisk data:

Festes: Kan boltes

Høyde:

Dybde

Bredde:


Rosenholmveien 6, 1252 Oslo | Postboks 62 Holmlia, 1201 Oslo | Tlf. 900 67 777 | www.spirmekanisk.no | mekanisk@spiroslo.no

Obs! Det tas forbehold om endringer og trykkfeil.


PRODUKTKATALOG 2018

MEKANISK PRODUKSJON

More magazines by this user
Similar magazines