23.10.2018 Views

Uttrekkbart heavy duty kabinett

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Uttrekkbart</strong><br />

<strong>heavy</strong> <strong>duty</strong> <strong>kabinett</strong><br />

Heavy <strong>duty</strong> <strong>kabinett</strong> for oppbevaring av verktøy og<br />

utstyr.<br />

Dimensjoner:<br />

1800 x 245 x 728 mm<br />

Egenskaper<br />

<strong>Uttrekkbart</strong><br />

<strong>heavy</strong> <strong>duty</strong> <strong>kabinett</strong> brukt til<br />

oppbevaring av verktøy og<br />

utstyr. Kabinettet passer i de<br />

fleste innredninger<br />

og skapløsninger.<br />

Funksjon<br />

Heavy <strong>duty</strong> <strong>kabinett</strong> med<br />

uttrekkbare skuffer med to<br />

åpne-lukke hengsler. Med en<br />

bæreevne på<br />

inntil 120 kg per skuff.<br />

Godkjenninger<br />

Kabinettet er<br />

produsert i henhold til<br />

ISO 13920-AE og<br />

ISO 2768.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

47


Bruksområder<br />

Til oppbevaring og lagring av forskjellige verktøy<br />

og utstyr.<br />

• Verktøy<br />

• Utstyr<br />

• Logistikk<br />

• Transport<br />

• Innredning<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Kan fås i alle materialer<br />

• Lett håndterbar<br />

• Bæreevne 120 kg per skuff<br />

• Sikker håndtering<br />

• Lukke- og åpne mekanisme<br />

• HMS-vennlig<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!