30.10.2018 Views

Veggmontert kontrollpanel

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Veggmontert</strong><br />

<strong>kontrollpanel</strong><br />

Et stødig og sikkert panel med nedfellbar databenk.<br />

Dimensjoner:<br />

800 x 184 x 1400 mm<br />

Egenskaper<br />

Panelet gir god<br />

arealutnyttelse og<br />

ergonomisk<br />

arbeidshøyde. Brukes som<br />

databenk samt<br />

arbeidsbenk.<br />

Funksjon<br />

<strong>Veggmontert</strong> panel med stødig<br />

nedfellbar databenk. Det er<br />

også utstyrt med gassfjærer<br />

slik at man kan justere vinkelen<br />

enkelt.<br />

Godkjenninger<br />

Panelet er<br />

produsert i henhold til<br />

ISO 13920-AE og<br />

ISO 2768.<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

1


Bruksområder<br />

Til plassering av stasjoner, datamaskiner og brukt<br />

som arbeidsbenk.<br />

• Datamaskin<br />

• Stasjon<br />

• Arbeidsbenk<br />

Produktet er ikke begrenset til bruksområdet foreslått.<br />

Egenskaper<br />

Under vises en rekke av egenskapene produktet<br />

leveres med.<br />

• Lang levetid<br />

• Syrefast stål (316L)<br />

• Nedfellbar<br />

• Ergonomisk høyde<br />

• Kabelgjennomgang<br />

• Enkel lukke/stenge-mekanisme<br />

• HMS-vennlig<br />

• Justerbare gassfjæringer<br />

Om oss<br />

Nordic Steel Group er et av Norges største<br />

stålsenter. Vi skal være den beste mekaniske<br />

leverandøren som gjennom kunnskap og service,<br />

forstår og løser kundens behov.<br />

• Jæren, Rogaland<br />

• 4000 m2 produksjon i Norge<br />

• Egen teknisk avdeling<br />

• Alle godkjenninger og sertifiseringer<br />

Tlf: 46 90 00 00 - Orstadvegen 128A,<br />

4353 Klepp stasjon - post@nordicsteel.no<br />

www.nordicsteel.no - www.nordicsteelproducts.no<br />

NORDIC STEEL<br />

part of great solutions<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!