2019 SKOLESAMBAND.NO

Umiddelbar og effektiv kommunikasjon for bruk på skoler, skolefritidsordninger, i barnehager mm. Trygghet, sikkerhet, beredskap, trivsel.