Fossenes Rike 2020 - Sommermagasin for Sunndal

suns40365

Fossenes Rike - sommermagasin for Sunndal 2020: Her finner du informasjon om attraksjoner, aktiviteter, overnatting og handel i Sunndal. Nytt i år er turer om vinteren.

SUNNDAL 2020 /// LAND OF WATERFALLS

10

Verdens

lengste trapp

– opp Europas høysete foss. Vinnutrappa

blir en spektakulær opplevelse.

14

Norges

villeste omvei

Aursjøvegen blir av mange betegnet som

tøffere enn Trollstigen.

48

Vinter i

Sunndal

Sunndalsfjella byr på toppturer i

verdensklasse.


SPEKTAKULÆR OVERNATTING

MED NYDELIG UTSIKT: Artic

Dome på Fugelvåg Camping

FOTO: FUGELVÅG CAMPING

Utgiver:

Sunndal Næringsforening v/

Handelsforum og Reiselivsforum

Sunndal kommune

Sunndal Næringsselskap

Prosjektgruppe:

• Mette Sæter Ormset, prosjektleder.,

Sunndal Næringsselskap

• Sigrun Rødset og Ole Magne Ansnes,

Sunndal kommune

VELKOMMEN

TIL SUNNDAL!

- og bli med inn i Fossenes Rike

GODT UTGANGSPUNKT FOR TOPPTURER: Phillipshaugen

omkranset av fjella i Øksendalen

FOTO: PHILLIPSHAUGEN

Tekst

• Tommy Fossum, Ole Magne Ansnes,

Sigrun Rødset

Coverfoto

Vinnu - Europas høyeste fossefall.

Foto: Lars Olav Melkild

Grafisk design

Eggedosis AS

Trykk, 2019

Artko AS

SSunndal er vill og vakker, og er rik på mektige fjell og spektakulære

fossefall. Og fossene er ikke bare vakre å se på. Fossene og vannkrafta

har også lagt grunnlag for det moderne industrisamfunnet Sunndal er

i dag, og er derfor en viktig del av vår identitet.

ESSENSEN. I magasinet Fossenes rike finner du essensen av hva

Sunndal er og hva Sunndal har å by på, både av natur, opplevelser, mat,

overnatting og handelsmuligheter.

Vi håper dette kan friste deg til å utforske Sunndal, enten du bor her

eller bare er på besøk.

Velkommen til Fossenes Rike!

Sunndal is wild and beautiful, full of impressive mountains

and spectacular waterfalls. The waterfalls are more than just

nice to look at. The hydroelectricity they produce has laid the

groundwork for the industry based society in Sunndal today, and

are therefore an important part of our identity.

In the magazine ‹Fossenes Rike›, you will learn about the essence

of Sunndal, what Sunndal has to offer: nature, experiences, food,

accommodation, and shopping opportunities. We hope this

tempts you into exploring Sunndal, whether you live here or are

here to visit.

Welcome to Fossenes Rike!

MMANGFOLD. Sunndalsregionen byr på et

stort mangfold av varierte godbiter. I magasinet

presenteres et godt utvalg.

FOTO: LEDIARD FOTO

HHISTORISKE SUNNDAL. I magasinet får

du kjennskap til starten på turismen i Sunndal

og oppleve det rosefargedet møtet til Beatrix

og Nico Jungman.

MALT AV NICO JUNGMAN

FOSSENES

FOSSENES

2 RIKE

RIKE 3


DISSE FEM

FOSSENE

MÅ DU SE!

VINNU: Vinnu stuper ned

fjellsiden ved rasteplassen

på Holskeidet mellom

Sunndalsøra og Grøa.

Fossen, som ofte sprer seg

som et brudeslør langs

fjellsiden, rangeres som den

sjette høyeste i verden!

FOTO: TOMMY FOSSUM

Få steder i verden har

så mange imponerende

fosser som Sunndal. Her

er de fem fossene du må

se i regionen.

Av Tommy Fossum

Fossene bruser og bekkene synger i Sunndal

om våren og sommeren. Ikke minst under

snøsmeltingen, eller etter et ordentlig regnvær

som forsterkes ytterligere med høye temperaturer

i fjellet.

Totalt 70 små og store fosser er registrert

bare i Sunndalen. I tillegg kommer alle de levende

vannfallene i Øksendal, Jordalsgrend,

Innerdalen og på Ålvundeid og i Ålvundfjord.

TUR-SUKSESS. Men ingen foss har fått mer

oppmerksomhet enn Vinnu, som sees godt

der den stuper ned fra Trollheimen-sida og

ned mot Sunndalen. Amerikanske fossekikkere

har utropt fossen til verdens sjette høyeste

fossefall med sine 865 meter. Fossen er

dermed den høyeste på det Eurasiatiske kontinentet

og fossen rangeres som nr. 91 blant

verdens flotteste fosser.

Etter at stien opp til fossen ble etablert og

tatt i bruk våren 2018, har 4500 signert seg inn

i Stikk ut-bøkene ved fossen. Bøkene lå ute

perioden 1. mai til 31. oktober, men det var

mange som besøkte fossen både før og etter at

bøkene ble lagt ut.

- Jeg vil anta at det var minst 5000 turer i

2018, sier grunneier Lars Olav Melkild. Han

har selv lagt til rette for det flotte turbildet.

- Området hvor stien går ble beskrevet som

frodig rasmark. Det var i høyeste grad en dekkende

beskrivelse, humrer Melkild. Han tror

turmålet har blitt en suksess fordi dette er en

tur som er lett tilgjengelig, har god parkering

og som gir en høy grad av opplevelse.

- Det er ikke så mange steder du kommer så

tett innunder en foss som dette etter en relativt

kort tur, sier Melkild.

BREVANNET GIR LIV. Vannet fra fossen

kommer fra isbreen Vinnu, som er den største

isbreen mellom Svartisen og Jostedalsbreen.

Brevannet gir liv til fossen - en spektakulær

turistmagnet. Men også Midt-Norges største

isbre har blitt mindre. Bare i perioden 2006 til

2013 trakk breen seg tilbake 45 meter. En mindre

isbre ville ha redusert fossen som stuper

ned i Sunndalen, som bruker å være spesielt

imponerende i juni. Bilder viste tydelig at store

områder rundt breen var avsmeltet, ettersom

laven ikke hadde etablert seg og fjellet

har en lys grå farge.

De siste bildene breforsker Atle Nesje har

studert viser imidlertid at breen har minket

mye mindre enn andre breer i Sør-Norge, kun

noen meter.

- Jeg mistenker at det er en vindeffekt som

gir breen påfyll av mye nedbør, spesielt når

vindretningen er fra vest og nordvest. Breen

er rett og slett mer robust enn andre isbreer.

Vinnubreen er en av de mindre truede breene

vi har og sannsynligvis en av de siste som vil

forsvinne her til lands, sier Nesje.

TA TUREN UNDER FOSSEN! Fra rasteplassen

på Holskeidet har du fin utsikt til

Vinnu og flere andre fosser, som Harema, Skorga

og Fossa. Går du langs sykkelstien noen

hundre meter oppover dalen fra rasteplassen,

kan du følge en nylig tilrettelagt sti som tar

deg under selve fossen. En fin og lett tilgjengelig

tur.

Skorga, som kommer ned litt lengre er øst,

er verdens sjuende høyeste med sine 864 me-

1 VINNU. Over en av Norges flotteste rasteplasser

stuper verdens sjette lengste foss,

Vinnu, 865 meter ned fjellsiden. Den ligger på

en 77. plass på World›s Top 100 Highest Rated

Waterfalls, i følge worldwaterdatabase.com.

På samme liste kommer Svøufallet inn på en

91. plass.

Vinnu ved rasteplassen på Holskeidet mellom

Sunndalsøra og Grøa rangeres som den

høyeste i Norge!

Fossen har riktig nok varierende vannmengde,

og er mest imponerende i juni, ikke

minst etter et kraftig regnskyll.

Ikke rart fossen, eller «fallet» som sunndalinger

liker å kalle slike naturfenomen, også

karakteriseres som et brudeslør når vinden

tar tak i fjellsidene. Da er det viktig å passe på

hvor du kjører på riksveien, for ofte står bilturister

mer eller mindre i veibanen for å fotografere

det imponerende skuet!

FOTO: TOMMY FOSSUM

PS! Vet du hva som

er definisjonen på en

foss? Jo, det er en del av

elven der vannet har et

tilnærmet loddrett fall.

Med tilnærmet loddrett

fall menes et fall som er

brattere enn 30 grader

eller omkring 2 meters

fall per meter horisontal

lengde, i følge Norges

vassdrags- og

energidirektorat.

THESE 5 WATERFALLS ARE A

MUST SEE!

Few places have as many impressive

waterfalls as Sunndal. Here are the five

must see waterfalls in the region.

You can hear the gushing waterfalls and

creeks in Sunndalen in the spring and

summer, especially during snow melt or

after heavy rains. The Sunndal National

Park center has 70 registered waterfalls in

Sunndalen, not including the many more

in Øksendal, Jordalsgrenda, Innerdalen,

Ålvundeid and Ålvundfjord, with the

hidden jewel of Smiset waterfall.

GLACIER WATER GIVES LIFE. Vinnu

is the most well-known, being the 6th

highest waterfall in the world and highest

on the Eurasian continent, 865 m of fall.

The water runs from the shrinking Vinnu

glacier, which has receded 45 m from

2006-2013. The melting glacier provides

life for this waterfall, and a spectacular

tourist attraction.

TAKE A TRIP UNDER A WATERFALL!

From the picnic area at Holskeidet, there

are nice views of many waterfalls in the

area. If you want an up close experience,

you can follow the bike path a few hundred

meters up the valley, before turning

onto a trail that will lead you up to under

the waterfall.

A bit farther east, you will find Skorga,

the world´s 7th highest waterfall, at 864 m

high. Tågfossen in Litldalen is the 27th

highest. Many of the waterfalls also provide

excellent photo opportunities, especially

the waterfalls in Åmontan.

PS! Do you know the definition of a waterfall?

It is part of a river where the water

is falling near vertically. By near vertical

it means it is a steeper than 30 degrees, or

falling about 2 m vertically for 1 m horizontally,

as stated by the Norwegian Authority

for water and Energy.

1 VINNU. Above one of Norway’s most

beautiful roadside picnic areas at Holskeidet,

one can see the Vinnu waterfall.

This is the world›s 6th longest waterfall,

falling 865 m down the mountainside.

The volume of water varies here, and can

be most impressive during snow melting

in June or after heavy rains. This characteristic

waterfalls looks like a bridal veil

as the wind catches the water as it cascades

down the mountainside.

FOSSENES

FOSSENES

4 RIKE

RIKE 5

STI:

Flere tusen

mennesker

har tatt turen

opp stien og til

fossen Vinnu i

Sunndalen.

ter. Tågfossen i Litldalen er nummer 27 blant

verdens høyeste fossefall. For 30 av fossene

er det registrert gode plasser der de kan sees

og fotograferes. Her byr fossene i Åmotan på

uante fotomuligheter - både over, ved siden og

under fossene!


MEKTIG: Det er verdt å ta

turen til Lindalsfallet.

ÅMOTAN: Elvemøte. Et

imponerende skue.

VAKRESTE: Hestehale-fossen

Svøufallet rangeres som en

av de vakreste i Norge av

worldwaterfalldatabase.com..

FOTO: ELIN S. SAUR

FOTO: LEDIARD FOTO

FOTO: LEDIARD FOTO

ÅMØTET. «Å» betyr elv – og «mota» betyr

møte. Åmotan betyr rett og slett elvemøte – og

bedre definisjon kan det ikke bli på det naturfenomenet

sør for Gjøra, der elver fra seks

daler møtes: Lindøla fra øst, Skiråa og Reppa

fra sør, Grøvu og Geitåa fra sørvest og Svøu fra

vest. Noen av elvene møtes før selve juvet, og

tre av elvene kaster seg ned i selve juvet. Reppa

er den første fossen du ser, enten du kjører opp

til Jenstad eller oppover Snøgutu mot Svisdalen,

Grødalen og Hafsåsen, men Lindalsfallet

og Svøufallet er de mest imponerende som

kaster seg ned i juvet.

Over juvet klorer gamle fjellgårder seg fast i

berget. Her har det bodd folk i flere hundre år

og kulturlandskapet vitner om arbeid og slit.

Åmotan er unikt også botanisk med innslag

både fra høyfjellsflora, fuktkrevende bergvegetasjon

og varmekjær edelløvskog.

PS! Du får uansett mest utbytte av å oppleve

Åmotan ved å være med på en guidet tur med

www.visitwaterfalls.no.

2 LINDALSFALLET. Lindalsfallet, eller Lindalsfossen,

er den mektigste fossen som kommer

ned i Åmotan i øvre Sunndal. Det frie

droppet er på 110 meter.

Lindalsfallet ligger skjult både fra Jenstad

og Svisdalen - og krever at man går en bit.

Ørnsnydda på Jenstadsida er et flott utsiktspunkt

mot Lindalsfallet, og er definitivt verdt

turen, men vær forsiktig langs kanten av juvet.

Her er en del løse stein- og jordmasser.

3 SVØUFALLET. Svøufallet er rangert blant

de 100 flotteste fossene i verden! Ved parkeringsplassen

ved Fallet på vei opp til Svisdalen,

står du bokstavelig talt rett over Svøufallet

og ser fossen stupe ned 156 meter. Samlet fall

er derimot på 313 meter.

Vil du gå ned i Åmotan og oppleve intensiteten

fra Svøufallet, som er en såkalt hestehale-foss,

er det best å gå ned fra Jenstad. Her

kan vi love deg en ordentlig kalddusj. Her, tett

på elvene, får du virkelig oppleve Åmotan,

ikke minst under vårflommen eller etter heftig

regnvær inne på fjellet. Her kan Åmotan ta

pusten fra deg – i dobbelt forstand.

ÅMØTET. «Å» means river and «mota»

means meet, and so Åmotan makes for a fitting

name. Around Åmotan, rivers from six

different valleys come together. Lindalsfallet

and Svøufallet are the most impressive as

they fall down the side on the canyon and

into the Grøvu river. Her you can find unique

flora from the high mountains, moist

cliff side plants, and deciduous forest.

PS! You will get the most out of your trip

to Åmotan by joining a guided tour by www.

visitwaterfalls.no

2 LINDALSFALLET. Lindalsfallet, or Lindalsfossen,

is the most mighty of the waterfalls

into Åmotan. A free fall of 110 m! Lindalsfallet

is hidden gem you have to walk

to see. Ørnsnydda at Jenstadsida is a great

viewpoint for the waterfall. Be careful near

the edge of the canyon, the rocks are loose.

3 SVØUFALLET. Svøufallet is ranked as

one of the 100 most beautiful waterfalls in

the world! From the parking by Fallet, on

the way up to Svisdalen, you can peer right

into the waterfall. To experience the full intensity

of the 313 m waterfall, you can walk

down to Åmotan from Jenstad. This trip will

take you close to the river, give you a nice

cold shower, and take your breath away.

FOSSENES

FOSSENES

6 RIKE

RIKE 7


…AND ALONG NORWAY’S

WILDEST DETOUR!

Although Trollstigen is much better

known, many believe that Aursjøvegen

is a tougher experience! And there are

waterfalls to see all along the way from

Sunndalsøra to Eidsvag.

Even though most of the water in this

area is dammed and diverted, there are

still many impressive free flowing waterfalls.

The two most impressive being Tågfossen

and Mardalsfossen.

In 1914, construction started on the

Aura powerstation, but due to the delays

from WWI and WWII, it was not finished

until after WWII. The construction of

the road employed up to 2000 labourers

from both Norway and Sweden during its

peak.

4 TÅGFOSSEN. Tågfossen flows from

Tågvatna lake (1.088 moh) to Dalavatnet

in the bottom of the valley, with a free fall

of more than 700 m. Tågfossen is especially

impressive early in the summer, and

on very warm days. It is nearly dry by late

summer. Tågfossen is the 28th highest

waterfall in the world, with the 9th highest

free fall. This area is popular for base

jumpers in the summer and ice climbers

in the winter.

700: Togfossen øverst i Litldalen i Sunndal

har et fritt fall på over 700 meter.

ALLE FOTO: LEDIARD FOTO

SPEKTAKULÆRT: Norges tøffeste omvei

byr på spektakulær utsikt og vakker idyll.

5 MARDALSFOSSEN. You can’t visit

Eikesdalen without exploring Mardalsfossen,

a multi-stage waterfall. The waterfall

is 655 m tall all together, with a

297 m free falling section(water level dependent).

From the parking in Mardalen,

there is a marked trail to the waterfall.

This 45 min walk takes you right up the

base of the waterfall, with the possibility

of a nice cold shower for those interested.

The Mardøla river is a regulated river, and

has a release of 3 cms from June 20 - August

20 for tourism.

...OG LANGS NORGES VILLESTE OM-

VEI. Trollstigen er langt mer kjent, men mange

mener at Aursjøvegen er tøffere. Og fosseopplevelsene

står i kø langs denne veien fra

Sunndalsøra til Eidsvåg. Selv om mesteparten

av vannet i dette området er temmet i store

damanlegg og går i rør, er det også mange

imponerende frittfallende fosser. De to mest

imponerende er Tågfossen og Mardalsfossen.

Det er spor etter mye anleggsarbeid langs

Aursjøvegen. I 1914 startet arbeidet med å

bygge Aura kraftanlegg. På det meste var om

lag 2000 rallare fra Norge og Sverige i sving

her, men arbeidet stoppet opp under 1. verdenskrig.

Under 2. verdenskrig forsøkte nazistene

å starte opp igjen arbeidet, men det var

først etter krigen arbeidet ble realisert.

8 FOSSENES

RIKE

4 TÅGFOSSEN. Tågfossen, eller Tågbekken

som lokalbefolkningen kaller den, kommer

ned fra Tågvatna (1.088 moh) og ender ned i

Dalavatnet i bunnen av dalen. Dermed har

Tågfossen et fritt fall på over 700 meter.

Tidlig på sommeren, spesielt etter varmt

vær, er Tågfossen imponerende, men den er

mer eller mindre tørr sent på sommeren. Den

rangeres som den 28. høyeste fossen i verden,

men kommer inn på en 9. plass med det lengste

sammenhengende fallet med sine 706 meter.

Her ved Tågfossen er også et populært sted

for basehoppere, og fossen er også populær

blant isklatrere om vinteren.

5 MARDALSFOSSEN. I Eikesdalen er det

umulig å ikke oppdage Mardalsfossen, en

flertrinns stupfoss. Fallet er totalt på 655 meter,

mens det høyeste fallet oppgis å være på

297 meter, skjønt høyden varierer fra kilde til

kilde. Fra parkeringsplassen i Mardalen er det

merket sti opp til fossen. Turen tar ca. 45 minutter.

Du kan gå helt inntil fossen, men vær

forberedt på en dusj. Begge fallene er stupfosser

og det øverste fallet er den høyeste. Fossen

ender i en del mindre kaskadefall ved bunnen.

Elva Mardøla er regulert til kraftutbygging

i Grytten kraftverk men fra 20. juni til

20. august slippes det tre kubikkmeter vann i

sekundet hele døgnet på grunn av turismen.

Resten av året ledes vannet til vannmagasinene

Grøttavatnet og Mongevatnet.

MARDALSFOSSEN:

Det er godt med

en dusj etter turen

opp til fossen.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS


VERDENS

LENGSTE TRAPP

- OPP EUROPAS

HØYESTE FOSS

EUROPAS HØYESTE: Utsikt

til Vinnubreen og Europas

høysete foss, Vinnu.

SOMMER: Vinnu i

sommerprakt.

FOTO: BENTE JOHANSSON

The world›s longest staircase - up Europe›s tallest waterfall! The Vinnu stairs can be

the world›s longest sherpa stairs, if it reaches the top of Europe›s tallest waterfall, Vinnu.

But first the stairs will be built up to about 430 meters above sea level. Here people will

have a unique and spectacular natural experience - with the waterfall plunging down the

mountain, and the valley and the river far down there and on the other side the mountain

Storkalkinn at 1880 meters above sea level. There are no such high mountains that are closer

to the sea in the whole of Northern Europe.

FOTO: OLE MAGNE ANSNES

Av Ole Magne Ansnes

Vinnutrappa kan bli verdens lengste sherpatrapp,

om man kommer seg opp til øverste

fossefallet i Europas høyeste foss, Vinnu.

Men; i første omgang vil det handle om å bygge

trapp opp til cirka 430 meter over havet.

Allerede da, vil folk kunne få en helt unik og

spektakulær naturopplevelse – med fossen

som stuper utfor, dalen og elva langt der nede

og med utsikt mot Storkalkinn på 1880 meter

over havet. Det er ingen så høye fjell som ligger

nærmere sjøen i hele Nord-Europa.

- Dette er et prosjekt jeg fikk lyst til å engasjere

meg i. Her kan vi få betydelige ringvirkninger

for Sunndal og regionen for øvrig, sier

styreleder Per Steinar Husby i Vinnutrappas

Venner.

Venneforeningen drifter hele prosjektet i

samarbeid med administrasjonen i Sunndal

kommune. Dette etter følgende vedtak i Sunndal

kommunestyre i desember 2019: «Dette

prosjektet har stort potensiale som en bærekraftig

attraksjon som også fremmer folkehelsa.

Arbeiderpartiet, SV og MDG ber derfor

Kulturtjenesten om å følge opp dette arbeidet,

når nødvendig i samarbeid med Plan-, miljøog

næringstjenesten, for og bidra til at dette

prosjektet realiseres på best mulig måte».

REISELIVSPLANEN. Vinnutrappa er også

et viktig prosjekt i reiselivsplanen for Sunndal

kommune, og Sunndal næringsselskap har allerede

bevilget en million kroner til arbeidet.

- Målet var å komme i gang allerede i 2020,

med korona-situasjonen satte en stopper også

for våre planer. Men, vi gir ikke opp. Langt

ifra. Arbeidet fram mot byggestart fortsetter

for fullt, med søknader og ulike utredninger,

sier Husby.

Utredningene vil blant annet gå på parke-

ring, biologisk mangfold, skredfare og økonomi.

HVA ØNSKER MAN SEG SÅ AV PRO-

SJEKTET? Det første man tenker på, er de

spektakulære opplevelsene, det å få oppleve

Sunndal vill og vakker på nært hold. Så handler

det om ringvirkningen for handel og service.

Vinnu kan fort bli en gullgruve.

- At jeg ikke hadde sett denne fossen, dette

enorme potensialet, var det første stibygger

Geirr Vetti sa da han kom til Sunndal på befaring

i området høsten 2019.

- Og jeg som trodde jeg hadde oversikt over

alle mulige trappeprosjekt i landet. Så har jeg

ikke oppdaget denne muligheten opp langs

Europas høyeste foss, la Vetti til, lettere oppgitt

over egen «forsømmelse».

TI-TUSENVIS. Han mener Sunndal her

har et prosjekt som kan skaffe ulike aktører i

Sunndal millioner av kroner i økt omsetning.

Å tippe på tall er vanskelig, men Vetti tror

trappa kommer til å bli besøkt av ti-tusenvis

av mennesker hvert år.

KJØP AV TRINN. Interessen for Vinnutrappa

er stor i Sunndal, og enkeltpersoner har

allerede kjøpt seg trinn. Dette er da en del

av finansieringen av prosjektet. Ellers vil det

handle om sponsorer, ulike tilskudd, spillemidler

og offentlig støtte.

- Jeg er helt sikker på at dette blir en god investering.

Jeg gleder meg til fortsettelsen og

arbeidet fram mot en realisering, sier styreleder

Per Steinar Husby.

FOSSENES

FOSSENES

10 RIKE

RIKE 11


EYSTEIN EIER

NORGES VAKRESTE DAL

Det er over 50 år siden landets første landskapsvernområde ble opprettet i

Innerdalen. Ingen er gladere for det enn eieren.

Av Tommy Fossum

DInnerdalen venter også i år mange besøkende

og mange vil få oppleve den flotte dalen

og setra som ligger idyllisk ved vannet. Hele

verneområdet og Renndølssetra eies i dag av

Eystein Opdøl.

MAKSIMUM SKJØNNHET. I 1740 kjøpte

Opdøl-familien Innerdalen, som over lengre

tid er omtalt som Norges vakreste dal. Den avdøde

filosofen, klatreren og forfatteren Arne

Næss utdypte dette på sin måte: - Maksimum

skjønnhet og storslagenhet pr kubikkmeter.

Landskapet veksler ualminnelig fort når man

beveger seg i terrenget og avstandene er påfallende

små pr. underverk. Dagens grunneier,

Eystein Opdøl, er enig i Næss sin definisjon.

- Dalen er utrolig vakker, og jeg er glad for at

den er vernet. At den er vernet er det beste som

kunne ha skjedd dalen og naturen her.

VILLE BYGGE UT DALEN. Det var bestefaren

til dagens eier av Innerdalen som fikk

vernet dalen, som var hans egen private

grunn. Kristiansund Elektrisitetsverk siklet

etter å bygge ut vannkraften i fjellområdet på

60-tallet. Grunneier Øystein Opdøl, som forvaltet

av den største eiendommen i nedslagsfeltet,

sa tvert nei til planene. Han ville føre

arven med utnyttelse av jordbruksområdene

videre, særlig innenfor sauedrift og seterdrift.

Tilbud om høye erstatninger prellet av på bonden

Opdøl.

- Vi vil ikke ha noe lus-øre for å få ødelagt

elva og naturen, ble det sagt på grunneiermøtet

20. januar 1965, der motstanden mot

kraftverkplanene ble manifestert. I stedet for

storstilt utbygging ble dalen vernet.

GLAD DALEN ER VERNET. I dag er barnebarnet

Eystein glad for at bestefaren Øystein

ikke lot seg overtale.

- Det er kjempemessig og en utrolig spesiell

historie. Aller helst ville bestefar at Innerdalen

skulle bli nasjonalpark, men det gikk ikke

an på den tida ettersom alt var privat grunn,

forteller Eystein Opdøl. Han synes at vernet er

den desidert beste måten å utnytte naturen i

Innerdalen på.

- Området har mye større verdi slik som den

er nå enn med en bilvei helt inn. Da ville dalen

blitt lik slik det er veldig mange andre steder.

Jeg kunne kanskje hatt mer penger på konto,

men penger er ikke alt. Selv om jeg i alle fall

av og til kunne ha tenkt meg fyldigere konto

når man sitter med 20 gamle hus, sier Eystein

og ler.

FOLK VIL OPPLEVE «NOE EKTE». Han

er sikker på at det faktum at besøkende i dalen

må gå drøye tre kilometer - og svette litt - gjør

at det er litt ekstra stas å komme til Innerdalen.

- Du må gjøre en liten innsats for å komme

hit. Men så etter den siste bakken og over kanten

på steinura, så ser du utover hele dalen.

Det er en veldig fin måte å oppleve dalen og

naturen her på.

De siste ti årene har økningen i besøkende

i Innerdalen steget betydelig. I fjor ble 15 000

besøkende registrert av en automatisk teller

på vei inn Innerdalen. Nå er det ikke lenger

bare fjellvandrere som går fra hytte til hytte i

Trollheimen som dominerer på Renndølsetra

eller Innerdal Turisthytte, men turister som

bor på hyttene i flere dager og som tar mindre

turer med utgangspunkt fra hyttene.

- Vi forvalter Innerdalen så godt vi kan. Stadig

flere besøker oss og dalen. Mange vil oppleve

dyra på setra og naturen her. Jeg tror det

handler om at flere og flere bor i byene og vil se

og oppleve noe ekte.

EYSTEIN OPDØL: er glad bestefaren hans fikk vernet

store deler av arven hans. – Vernet er den beste måten

å utnytte naturen i Innerdalen på, mener Opdøl.

FOTO: JAN HÅVARD KNEE

BADEIDYLL: Finn ditt eget basseng i Innerdalen.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS

Å GÅ DRØYE TRE

KILOMETER - OG SVETTE

.

LITT - GJØR AT DET ER LITT

EKSTRA STAS Å KOMME TIL

INNERDALEN

FOSSENES

FOSSENES

12 RIKE

RIKE 13

FOTO: ØYVIND LEREN


NORGES

VILLESTE OMVEI

SYKKELEVENTYR: Aursjøveien er kjent som en av

norges fineste fjellveger og utrolig fin for sykkelister.

Ikke mange veier slår råskapen til det mektige

landskapet som Aursjøvegen snirkler seg gjennom.

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS

Av Tommy Fossum

MMange mener at Aursjøvegen er tøffere enn

sikk-sakk-veien Trollstigen i Romsdalen. For

opplevelsene står i kø langs denne veien fra

Sunndalsøra til Eidsvåg. Her er noe av det du

kan se og oppleve på turen:

BASEHOPPERNES PARADIS. Når du kjørrer

noen kilometer opp Litldalen fra Sunndalsøra

og ser deg opp til venstre, så kan du

forestille deg at dette er et populært område

for basehoppere fra hele verden. Å hoppe med

vingedrakt fra Langrabbpiken beskrives av

basehopperne som det ultimate kicket. Nabofjellet,

Hårstadnebba, er et krevende fjell å

hoppe fra fordi veggen ikke er overhengende

slik som i Togveggen lenger inn i Litldalen. En

russisk basehopper har gjennomført et frittfall

på 1 minutt og 23 sekunderfra Hårstadnebba.

Hoppet omtales som en uoffisiell verdensrekord.

RALLARLIV. Ser du godt etter, vil du se spor

etter mye arbeid og slit i Litldalen. I 1914 startet

arbeidet med å bygge Aura kraftanlegg. På

det meste var om lag 2000 rallare fra Norge og

Sverige i sving på Sunndalsøra og oppover Litldalen.

Det ble bygd jernbane oppover dalen

og flere taubane-anlegg fra dalen og opp på

fjellet. Så hvis du sykler opp den tidsvis bratte

Aursjøvegen, så vit at i dette området er det

mange som har svettet mye før deg.

flintavslag samt et ildsted bare ved Reinsvatnet

- og fastslår at boplassen er minst 11 000

år gammel.

SETERLIV. Oppe på selve fjellet ligger Torbuvollen,

en seter med ku og geit og foredling

av all melka på setra. Her produseres både

rømme og smør, brun og kvit ost. Setra har

også tilbud om servering samt overnatting i

et lite anneks. Etter avtale kan det også tilbys

guidet kulturvandring i området. Også på turistforeningens

hytte Aursjøhytta kan du kjøpe

middag og overnatte.

AURSTUPET. Oppe på toppen, 950 meter

over havet, kan du oppleve en litt mindre versjon

av Trolltunga, der en fjellformasjon gir en

sjelden luftig utsikt over Eikesdalen. Dette er

ikke noe for deg som sliter med høydeskrekk.

Aurstupet er også et populært sted for basehoppere,

i likhet med Vikesoksa og Katthammeren

i Eikesdal.

IMPONERENDE FOSSEFALL. Selv om mye

vann går i rør i dette området, er det også mange

imponerende frittfallende fosser. Når du

kommer ned i Eikesdalen ser du Mardalsfossen.

Det frie fossefallet er 297 meter - og den

totale høyden er 655 meter. Fra parkeringsplassen

i Mardalen er det merket sti opp til

fossen.

LUFTIG: fjellformasjon

gir en sjelden luftig

utsikt over Eikesdalen.

HÅRNÅLSVINGER. Selve Aursjøvegen er

i seg selv spennende – og anbefales absolutt

ikke for bilister som har med campingvogn.

Du må svinge deg opp og ned på smal vei opp

og ned fjellsidene med flere 180 graders hårnålsvinger

- og i Finnsetlia må du gjennom en

mørklagt vendetunnel. Naturen er dramatisk,

så ta deg god tid - og nyt.

DE FØRSTE NORDMENNENE. Reinsvatnet

tømmes for vann da Aura kraftanlegg moderniseres

og vedlikeholdes i 2006. Etter 50 år

med utvasking finner arkeologene en rekke

unike boplasser ved Aursjøen, men boplassen

ved Reinsvatnet vekker størst interesse. Arkeologene

finner flere hele pilspisser, flere tusen

FOSSEN. Turen tar ca. 45 minutter. Du kan

gå helt inntil fossen, men vær forberedt på en

dusj. Fossen er regulert, men har garantert

vannføring fra 20.6. til 20.8.

BJØRNSTJERNE. Det er storslått og vakkert

gjennom Eikesdalen, forbi Eresfjord og landskapet

flater ut når du nærmer deg Eidsvåg.

Nede på Prestneset ligger det flere tydelige

gravhauger fra tidlig vikingtid – og på selve

Prestegarden vokste dikteren Bjørnstjerne

Bjørnson opp. I fortellinga Blakken skriver

han: «En av de skjønneste gaarder i landet -

her vokste mine inntrykk».

Det siste kan nok flere si etter å ha kjørt Aursjøvegen.

FOSSENES

FOSSENES

14 RIKE

RIKE 15


ANNONSE

Av Tommy Fossum

SUNNDAL

ER VERDIFULL

2/3 er vernet

MIDT I SENTRUM AV SUNNDALSØRA

Sunndalsøra Hotell er et trivelig hotell med hjemmekoselig

atmosfære. Hotellet ligger midt i sentrum av

Sunndalsøra, og er det perfekte utgangspunkt for deg

som enten reiser med jobben eller ferierer i Sunndalsregionen.

Naturen i Sunndal er storslagen - og det er ikke

tilfeldig at Stortinget vedtok å opprette landets første

landskapsvernområde på 73 kvadratkilometer i Innerdalen,

Norges vakreste dal. På 50 år har det ene verneområdet

etter det andre blitt innlemmet i naturområder i Norge

som er ekstra verdt å ta vare på og vernet.

HER ER LISTA:

• Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble

det største sammenhengende verneområdet

i Norge da nasjonalparken ble vedtatt

3. mai 2002. Bakgrunnen er at siste rest av

Europas villreinstamme skal tas vare på.

• Ottem naturreservat har en av de største

høystaude-gråorskogslokalitetene i fylket,

samt en mindre bestand av varmekjær

almeskog med det naturlige plante- og

dyrelivet og med alle de naturlige økologiske

prosessene som må tas vare på.

• Småvollen naturreservat har en floristisk

interessant almeskogslokalitet

i den indre delen av Sunndalen

med naturlig plante- og dyreliv.

• Knutsliøya naturreservat har et sjeldent

frodig skogsområde langs elva

Driva med innslag av varmekjær vegetasjon

med naturlig plante- og dyreliv.

• Oppdølstranda naturreservat er et område

som har truet, sjelden og sårbar natur i form

av en stor og nær urørt fjordli med varmekjær

vegetasjon i ulike utforminger og tilhørende

vegetasjonstyper opp mot fjellet.

• Hisdalen naturreservat ved Sunndalsfjorden

har et rikt biologisk mangfold i

form av naturtyper, økosystemer, arter

og naturlige økologiske prosesser. Området

inneholder truet og sjelden natur.

• Gjørashaugen naturreservat er et skogområde

med omfattende naturlig plante- og

dyreliv. Lokaliteten har mange vegetasjonstyper

og er en av de mest artsrike lokalitetene

i fylket.

• Øksendalsøra naturreservat har et sterkt

biologisk mangfold, der vernemålet er å

frede elvedeltaet sin økologiske og morfologiske

funksjon i et av de siste gjenværende,

til dels urørte elvedeltaene i fylket.

• Innerdalen Landskapsvernområde har et

vakkert naturlandskap som på grunn av

topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig

rekreativ og naturvitenskapelig verdi.

• Trollheimen Landskapsvernområde har et

særpreget og vakkert fjellområde med skog

og seterdaler og et rikt plante- og dyreliv

• Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

har et egenartet og vakkert naturlandskap.

• Åmotan - Grøvudalen landskapsvernområde

byr på et særpreget og vakkert

natur- og kulturlandskap, der seterbebyggelse,

setervoller og kulturminner etter

fangst, jordbruk og beitebruk utgjør

en vesentlig del av landskapets egenart.

Rommene har forskjellige størrelser og prisklasser. Fri

parkering rett over gaten. Gratis trådløst internett på

alle rom. I TV-stuen i 2. etasje kan du nyte kaffe og

annen drikke sammen med venner og kolleger. Frokost

inkludert i prisen, bufféten serveres i lobbyen i 1. etasje.

I hotellbygningen finnes to restauranter – restauranten

Nyhaven og den intime italienske bistroen og pizzeriaen

Napoli. Kultur- og musikkpuben Øra Kafe med

mye aktivitet holder også til i bygningen. Du kan også

få thai-massasje på hotellet.

Sunndalsøra Hotell is located in the middle of Sunndalsøra with free parking across the street. The rooms have different sizes and price

ranges. Free wireless internet in all rooms. In the TV lounge on the 2nd floor you can enjoy coffee and other drinks with friends and colleagues.

Breakfast included in the price. Nyhaven restaurant and Napoli is located in the same building with the culture and music pub Øra Café.

W www.sunndalsora.no

BESØK INNERDAL TURISTHYTTE!

Norges vakreste dal, Innerdalen,

har i en årrekke vært et populært

turmål. Olav Innerdal startet, som

en av de første i landet, klatrekurs

her. Han hadde også mange førstebestigninger.

Olav og Betzy

var kjent for god mat og ett godt

vertskap for alle.

Det har vært drevet med turisme

siden Innerdal Turisthytte ble

bygget av Halvor Innerdal i 1889,

som en av de første turisthyttene

nord for Dovre. I dag er det Torill

og Iver Innerdal som driver den.

+47 71 69 88 00

service@sunndalsora.no

Anlegget består i dag av Nyhytta,

som ble bygd i 1989 med 27 senger,

stor spisesal, peisestue og resepsjon.

Varmt og kaldt vann på

alle rom. Dusj og toalett i korridor.

Hytta er betjent fra 1. juni til 1. oktober.

DNT-rabatt gis. Utenom sesong

er det åpent for bestilling for

mer enn 15 personer. I sesongen

serveres tradisjonell mat som

blant annet rømmegrøt, fjellørret,

vafler med Sunndalsgrøt. A la

carte og søndagsbuffet i juli - august.

Alle rettigheter.

Turisthytta samarbeider med

Kristiansund og Nordmøre Turistforening,

som disponerer låven

med 20 senger som er betjent på

sommeren, men selvbetjent på

vinteren. Gammelhytta er selvbetjent

og har 32 senger.

SENTRALT: Sunndalsøra Hotell ligger

midt i sentrum av Sunndalsøra

FOTO: TOMMY RUSTAD

VERTSKAP: Torill og Iver

Innerdal er vertskap ved

Innerdal turisthytte.

FOTO: INNERDAL TURISTHYTTE

Between peaks and glaciers lies the lush and beautiful Innerdalen. Here, at the foot of the mountain Innerdalstårnet, Innerdal Turisthytte

offers you accommodation and food. Welcome!

16 FOSSENES

RIKE

GRØVUDALEN: Nesten 2/3- deler av Sunndal kommune

er vernet, deriblant Grøvudalen, der du kan besøke

seter som er i drift i dag og bo på turisthytte.

FOTO: TOMMY FOSSUM

• Torbudalen biotopvernområde er vernet

fordi det sikrer viktige trekkområder og

binder sammen beite- og kalvingsområdene

for villreinen i Snøhettastammen.

W www.innerdalturisthytte.no

71 69 79 90/ 416 28 209

Innerdal Turisthytte, Innerdalen

Iver.i@live.no og torill.innerdal@hotmail.com

FOSSENES

RIKE

17


SETERLANDET

For 100 år siden var om lag 200 setre i drift om somrene i Sunndal. I dag driftes tre

av setrene, og de ønsker sommergjester velkommen på besøk.

Av Tommy Fossum

I seterlandet Sunndal tar du som gjest del i et

tradisjonelt seterliv blant folket på setra, og

som oftest tett på sauer, geiter, høner, katter og

kyr. Her lages seterkosten på tradisjonelt vis,

og seterkosten smaker enda bedre når du sitter

tett ved eldgamle seterhus i vill fjellnatur,

der mye av naturen er så sjelden og verdifull at

svært mye av den er vernet. Hele 2/3-deler av

Sunndal kommune er vernet!

KJØR ELLER GÅ TIL SETERS. I Sunndal

kan du både kjøre, gå en tur langs vei eller en

noe lengre tur langs vei eller sti for å komme

til seters. Alle de tre setrene ønsker dagsbesøk

hjertelig velkommen – og byr på servering av

kaffe og vafler, og ofte også rømme og rømmegrøt.

Setrene selger også seterprodukter

direkte fra setra. Ved besøk på setrene kan du

etter avtale delta i fjøsstell og ved foredling av

melk. Ikke langt fra setrene finnes overnattingsmuligheter,

blant annet har Kristiansund

og Nordmøre Turistforening turisthyttene

Aursjøhytta ikke langt fra Torbuvollen,

Grøvudalshytta bare noen hundre meter fra

Inner Gammelsetra og Innerdalshytta noen

hundre meter fra Renndølsetra..

VERN OG BRUK. Alle disse tre setrene ligger

i storslått fjellandskap, der svært mye av

naturen er karakterisert som så verdifull at

den er vernet.

VILLREIN. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

ble det største sammenhengende

verneområdet i Norge da nasjonalparken ble

vedtatt 3. mai 2002. Bakgrunnen er at siste rest

av Europas villreinstamme skal tas vare på. I

dette fjellområdet ligger Torbuvollen og Inner

Gammelsetra.

Torbuvollen: www.brubekken.weebly.com

Renndølsetra: www.innerdalen.com

Inner Gammelsetra:

www.innergammelsetra.no

INNERDALEN: Seterlivet i

Innerdalen er godt for to- og

firbeinte.

FOTO: REIDUN B. RØDSET

1INNER GAMMELSETRA. Inner Gammelsetra

er også en del av Åmotan - Grøvudalen

landskapsvernområde, som byr på et særpreget

og vakkert natur- og kulturlandskap, der

seterbebyggelse, setervoller og kulturminner

etter fangst, jordbruk og beitebruk utgjør en

vesentlig del av landskapets egenart.

2

RENNDØLSETRA. Innerdalen landskapsvernområde

har et vakkert naturlandskap

som på grunn av topografi, vassdrag og vegetasjon

har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig

verdi. Renndølsetra ligger i hjertet av

Trollheimen landskapsvernområde, som har

et særpreget og vakkert fjellområde med skog

og seterdaler og et rikt plante- og dyreliv. Dette

ble for 51 år siden Norges første landskapsvernområde.

3

TORBUVOLLEN. Torbuvollen er lokalisert

ikke langt unna Torbudalen biotopvernområde,

som er et viktig trekkområde som binder

sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen

i Snøhettastammen.

Mer informasjon om setring og seterhistorie

i Sunndal kan du finne i de nylig utgitte

bøkene «Seterbok for Sunndal – setre og

kulturlandskap knytt til Sunndalsføret» og

«Setrer og kulturlandskap i Ålvundeid og

Ålvundfjord», som kan fås kjøpt i den lokale

bokhandelen.

FOSSENES

FOSSENES

18 RIKE

RIKE 19

FAKTA

Setrenes blomstringstid var

i middelalderen og frem til

begynnelsen av 1900-tallet,

da det ble grunnlagt større

ysterier i dalene. Disse

kunne produsere osten

billigere enn setrene, noe

som skapte en merkbar

konkurranse. Situasjonen

ble forverret ytterligere på

1960-tallet, da arbeidskraft

ble dyrere, mens produktog

transportpriser sank.

Inntil da hadde arbeidskraft

vært billig og produkt- og

transportpriser høye.

Den arbeidsintensive

seterdriften hadde dermed

mistet sine tidligere

fordeler. Det fulgte en til

dels drastisk nedgang. I

deler av de sydlige Alpene

ble mer enn 60 % av setrene

lagt ned. Andre deler av

Alpene har klart å bevare

mange setrer, best står

det til med seterdriften i

Tirol, der bare rundt 10 % av

setrene ble avviklet.

Setrene som er igjen, har

blitt betydelig modernisert.

De fleste har fått

veiforbindelse, slik at det

har blitt mulig for budeia/

budøren å dagpendle til og

fra setra, og å frakte melken

til dalen til videre foredling.

Dugnadsinnsatsen har blitt

redusert eller avskaffet.

Også driftsformene med

flere høydetrinn har blitt

forenklet eller avskaffet.

Andelen av ungdyr har økt

på bekostning av melkekyr.

Det varierte

landskapsbildet i mange

fjellområder med veksel

mellom skog og artsrike

gresslier skyldes i stor grad

seterdrift. Uten seterdrift

hadde den subalpine

høydesonen vært dominert

INNER GAMMELSETRA: Tradisjonene holdes i

hevd på setrene i Sunndal.

av nokså artsfattige skoger.

Ofte har seterdriften

også ført til at tregrensen

sank (i Alpene med

opptil 400 høydemeter).

Nedleggelsen av setrer

har derfor stor betydning

for kulturlandskapet.

Uten beiting gror de åpne

beiteområdene igjen,

og artsrike enger viker

for artsfattig buskas. I

bratt terreng øker også

erosjonsfaren, siden

kortbeitet gress er mer

motstandsdyktig mot store

nedbørsmengder. For å

bevare kulturlandskapet i

fjellene, mottar seterdrift

nå i mange land økonomisk

støtte.

Kilde: Wikipedia

FOTO: PRIVAT


ANNONSE

Siste nytt

I TODALSFJORDPROSJEKTET

GAMMELSETRA: Inner

Gammelsetra ligger vakkert

til i særegent kulturlandskap i

Grøvudalen.

FOTO: ODA SVISDAL

Grafisk design: Amfi Amfi Kreativ AS AS

Todalsfjordprosjektet er prioritert som

nr. 1 av Møre og Romsdal sine større

samferdselsprosjekt, og det er politisk

enighet rundt behovet for en ny veistrekning

med bru over Todalsfjorden.

Nå er arbeidet med kommunedelplanen i

gang. Dette blir en viktig vekstimpuls for

hele Indre Nordmøre.

Følg Todalsfjordprosjektet på

todalsfjordprosjektet.no

Mountainfarms of Sunndal

Visit the mountain farms in Sunndal

where you can take part in traditional

farminglife close to sheep, goats, hens,

cats and cows. The products are made in

the traditional way, and the food you’re

served here taste extraordinary when you

sit close to old-fashioned farmhouses in

wild mountains, where much of nature

is so rare and valuable that much of it is

protected. 2/3 of Sunndal municipality is

protected.

Dovre-Sunndalsfjella National Park

is located in a high mountain area of

Dovre and Sunndalsfjella. The park was

created in 2002 to preserve an intact

alpine ecosystem, and it covers an area

of 1.693 km². The mountain farms Inner

Gammelsetra in Grøvudalen valley and

Torbuvollen in Torbudalen valley are

both located in this area.

Trollheimen (the home of the Trolls) is a

mountain range on the border between

Møre og Romsdal and Trøndelag. In

the west, the mountains are of alpine

character. Innerdalen is one of the gates

into Trollheimen, and is often called

Norway’s most beautiful valley. A hike

into Innerdalen is well worth spending

a day, where you can enjoy the beautiful

nature and experience the traditional

mountain farming at Renndølsetra.

Foto: Øivind Leren

Den nye fergefrie strekningen vil gi oss en helt

Den nye fergefrie strekningen vil gi oss en helt

annen dynamikk. Vi blir en 24/7-region, noe

annen dynamikk. Vi blir en 24/7-region, noe

som gagner både næringsliv, kulturliv,

som gagner både næringsliv, kulturliv,

pendlere og folk flest. Med et sammenhengende

veinett som alltid er åpent, vil det

pendlere og folk flest. Med et sammenhengende

veinett som alltid er åpent, vil det

bli mulig for eksempel bo Surnadal og

bli mulig for eksempel å bo i Surnadal og

jobbe Kristiansund. Kort sagt åpner vi opp

jobbe i Kristiansund. Kort sagt åpner vi opp

regionen for en helt ny måte tenke

regionen for en helt ny måte å tenke

rekruttering, arbeidsmarked og bolyst på.

rekruttering, arbeidsmarked og bolyst på.

GRATIS FREMTIDEN

GRATIS I FREMTIDEN

Todalsfjordprosjektet blir avhengig av bompengefinansiering.

Det betyr at strekningen

Todalsfjordprosjektet blir avhengig av bompengefinansiering.

Det betyr at strekningen

fortsetter koste litt de første tiårene. Etter

fortsetter å koste litt de første tiårene. Etter

nedbetalingsperioden, blir reisen gratis for

nedbetalingsperioden, blir reisen gratis – for

første gang. Bompengeprisen vil ligge rundt

første gang. Bompengeprisen vil ligge rundt

det samme som en fergebillett med obligatorisk

svele omtrent hundre kroner. Med rabatt-

det samme som en fergebillett med obligatorisk

svele - omtrent hundre kroner. Med rabattkort

slipper man unna med halve

kort slipper man unna med halve prisen.

prisen.

arbeidet er gjort, har man kunnskapen som

arbeidet er gjort, har man kunnskapen som

POSITIVT FOR HELE SAMFUNNET

POSITIVT FOR HELE SAMFUNNET

trengs for finne den beste bruplasseringen

trengs for å finne den beste bruplasseringen

Innen ti år kan du etter all sannsynlighet

– Innen ti år kan du etter all sannsynlighet

og veiløsninger.

og veiløsninger.

suse fra Sunndal til Surnadal helt uten tenke

suse fra Sunndal til Surnadal helt uten å tenke

på fergeruter! Ikke bare blir det en mer

på fergeruter! Ikke bare blir det en mer

MEDVIRKNING

behagelig hverdag for privatpersoner og

MEDVIRKNING

behagelig hverdag for privatpersoner og

Innen utgangen av 2019 skal Veivesenet sende pendlere, men også bedriftene vil få store

Veivesenet sendte over planforslag til

pendlere, men også bedriftene vil få store

over planforslag til kommunene. Høring og fordeler. Alle vi som jobber med prosjektet ser

kommunene i 2019. Høring og bearbeidelse fordeler. Alle vi som jobber med prosjektet ser

bearbeidelse skjer i 2020 før det til slutt fattes bare muligheter, og gleder oss til fortsettelsen,

skjer i 2020 før det til slutt fattes et endelig bare muligheter, og gleder oss til fortsettelsen,

et endelig vedtak om byggestart. Målet vårt i sier Bergsvein Brøske, daglig leder vedtak om byggestart. Målet vårt i Todalsfjord- sier Bergsvein Brøske, daglig leder i

Todalsfjordprosjektet AS er byggestart rundt Todalsfjordprosjektet.

prosjektet AS er byggestart rundt 2025. Todalsfjordprosjektet.

2025.

Kommunedelplan framdrift:

Kommunedelplan - framdrift:

Planforslag til kommunen innan utgangen av 2019

• Planforslag er sendt over til kommunene

• Planforslag vedtatt innan innen utgangen av 2020.

TORBUVOLLEN: Melka på setra blir

utnyttet også til osteproduksjon.

RENNDØLSETRA: På

setrene kan du få

servert tradisjonell

seterkost – og

selvfølgelig vafler

og kaffe.

TIDEN FREMOVER

TIDEN FREMOVER

Nå starter det konkrete arbeidet med planlegge

tunneler, veier og bruer. løpet av året

Nå starter det konkrete arbeidet med å planlegge

tunneler, veier og bruer. I løpet av året

skal det bestemmes hvor og hvordan fjorden

skal det bestemmes hvor og hvordan fjorden

skal krysses. Veivesenet skal avklare grunnforholdene

rundt brukryssing og tunnel-

skal krysses. Veivesenet skal avklare grunnforholdene

rundt brukryssing og tunnelpåhugg

sammen med geologer, slik at det blir

påhugg sammen med geologer, slik at det blir

mulig avklare linjene for tunnelene fjellet.

mulig å avklare linjene for tunnelene i fjellet.

Kulturminner skal også kartlegges. Når dette

Kulturminner skal også kartlegges. Når dette

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/

FOTO: SIGRUN RØDSET

20 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

21


ANNONSE

ANNONSE

SKISPOR: Nyoppkjørte skispor

finner du i hyttefeltet.

HISTORIE: Vikingene kommer til Leikvin

siste helga i mai, men det er flere

arrangementer utover sommeren.

Sunndalregionens historie er samlet på Leikvin.

LIV OG RØRE PÅ LEIKVIN

I norrøne sagaer hører man om leikvollr, hvor

ungdom møttes til lek og idrett. Navn som Løken

og Leikvin antyder hvor slike plasser har

ligget i Norge – og ikke noe sted kler navnet

bedre i enn Leikvin-området i Sunndal.

Først er det Vikingmarked siste helga i mai,

som trekker til seg vikinger fra hele Skandinavia

og Island. Her er det salg av keramikk,

smykker og våpen – og ikke minst demonstrasjon

og forklaring hvordan vikingene levde.

Så er det Leikvinstemne der barn og unge fra

kulturskolen opptrer. Det blir sunndalsmesterskap

i «bakelsgraut», det vil si den nokså særsunndalske

tradisjonen med å ha grøt i vaffel,

hvor publikum får anledning til å stemme på

sin favoritt. Dessuten konkurranser slik som

sunndalsmesterskap i «rævkrok».

Deretter er det Livat på Leikvin! Her møter

Frua og ensemblet i musikkspillet publikum i

sine kostymer på Leikvin. Vi stemmer på denvakreste

høna, det blir allsang med Karen og

Lars, fluebinding, steving, tautrekking med

rødluegutta og folk – og hesteridning og dyr.

Selve Sunndal bygdemuseum består av 13

bygninger med spennende utstillinger. Hovedtema

for utstillingene er britisk lakseturisme,

men det er også mye lokal sunndalskultur

samt en arkeologisk utstilling.

Museet er en del av Leikvin kulturminnepark,

som består av Phillipshagen, et gravfelt fra

jernalderen og graven til Barbara Arbuthnott

og hennes sønn James, som døde for 150 år

siden i 2018. Flere av Arbuthnotts omgangskrets

og medarbeidere ligger også gravlagt

her på kirkegården ved Løykja kapell.

FOTO: LEDIARD FOTO

Vel 200 graver er registrert på selve gravfeltet,

men feltet har bestått av kanskje oppimot

500 graver. I tillegg til røyser og hauger finnes

skipsformede graver samt en stjerneformet

og tre trekantede gravminner. Stjernen og trekantene

er uvanlige og nyere forskning spekulerer

i om de markerer kultsteder.

Museet er åpent i perioden 15. Juni - 15.

august fra tirsdag til søndag fra klokka 12 til

17, onsdager i juli til kl 19.

Sunndal museum is part of Leikvin

heritage park. Here you find an exhibition

of the British “salmonlords” who came to

Nordmøre between 1850 and 1950, not at

least Barbara Arbuthnott. You’ll find a lot

of interesting local history here.

During the summer there are many

different events at Leikvin. Viking

market, game performances and meeting

with the actors from the musical «Lady

Arbuthnott - frua på Elverhøy».

MAGISKE TROLLTIND

Området ligger i en fantastisk natur oppi mot

500 meter over havet med utsikt til Sunndalsfjorden.

Det grenser til Dovrefjell og Sunndalsfjella

Nasjonalpark med Eikesdalsfjella

som mektig bakteppe. Her har du muligheter

til turer i late lier og myrer med mange slags

bær, eller beseire stolte høyreiste topper opp

mot 1800 meter over havet. Både i den friskt

strømmende Jordalselva og i en rekke vann

og tjern er det både fiske- og bademuligheter.

Så langt er 32 tomter ferdig opparbeidet og

10 av tomtene er solgt – og seks hytter er

oppført eller er under oppføring, i et område

hvor det er regulert inn over 100 hyttetomter.

Arkitektkontoret Rever & Drage har sammen

med lokale håndverkere i Lervirke utviklet en

hytte som ligger i Trolltind hytteområde som

har fått flere omtaler i internasjonale arkitekt

publikasjoner.

Fra Molde til Jordalsgrenda er det ca. 70 km,

ca. en times kjøretur. Fra Kristiansund er det

ca. 92 km og tar ca. 1 time og 20 minutter å

kjøre.

OMTALE: Denne hytta har fått mye omtale den

siste tiden. Den ligger i Trolltind hytteområde i

Jordalsgrenda i Sunndal.

Rett under majestetiske Trolltind i Jordalsgrenda i Sunndal finner du Trolltind hyttefelt.

FOTO: TOM AUGER / REVER & DRAGE.

Under the majestic mountain

Trolltind in Jordalsgrenda in Sunndal

you will find an impressing area where

you can build your own cabbin. The area

is located in a magnificent scenery up to

500 meters above sea level with views to

the Sunndalsfjord.

W www.nordmore.museum.no/sunndal 974 71 942

Sunndal bygdemuseum, Leikvinvegen 21, 6612 Grøa

www.trolltindhyttefelt.no

+47 901 57 992

Trolltind Utvikling, Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

22 23

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

ANDRE BOLLER: Konditoriet i Amfi Sunndal

med Anne Grete Meringdal og Astrid

Reistadbakk byr på et bredt utvalg av

bakervarer, lønsj- og middagsretter.

DALENS ELDSTE OG BESTE

FOTO: LEDIARD FOTO

FOTO: LEDIARD FOTO

I dag driver 5. generasjon Johansen, Arne, bakeri

og conditori på Sunndalsøra. Johansen

Bakeri er Sunndalsøras eldste bedrift og er,

som den alltid har vært, en familiebedrift.

I dag er det nesten 40 ansatte ved bakeriet

Sunndalsøra som i tillegg driver konditori

i Amfi Sunndal og Amfi Surnadal, samt kantiner

ved Sunndal vidaregåande skole og Hydro

Sunndal.

Bedriften tilbyr et bredt utvalg innenfor bakervarer,

kantine- og cateringvirksomhet, og utvikler

seg stadig, men holder fast på klassikere

som «pizzaen på bakar’n». Pizzaen er fortsatt

en av favorittene blant publikum, slik den har

vært de siste 30 årene. Vaffel med sunndalsgrøt

og sveler hos Johansen er også populære

produkter, men de siste årene har bakar’n

utviklet nye lunsjprodukter – som hamburger,

club sandwich og kyllingsalat der selvsagt

brødet er i fokus.

Bedriften er også kjent for sine gode og dekorative

kaker, der romkaken er kjent langt ut

over kommunegrensene.

Velkommen!

Johansen bakeri is Sunndal’s oldest

company. Welcome to the local bakery!

NILS BRÜGGARE (1851 - 1931) JOHAN A. MARINIUS (1879 - 1952) NIELS (1904 - 1978) JON EGIL (1943 - 2009) ARNE (1969 -)

Trenger du eller bilen påfyll? Du finner det meste på Best Sunndal og Melkild Bilverksted.

FULL SERVICE? VELKOMMEN!

Melkild Bilverksted er blant de eldste bedriftene

i Sunndal – og tilbyr sammen med Best

Sunndal mer enn noen gang.

Siste nyheten er at verkstedet har agentur for

Husqvarnas store vareutvalg, som for våren

og sommeren 2018 er fra praktiske robotgressklippere,

effektive høytrykksvaskere og

avanserte gressklippere. Er du ute etter henger,

er verkstedet også forhandlere av Tysse.

Verkstedet er for øvrig godkjent for å utføre

service og reparasjoner på alle kjøretøy opp til

7500 kilo.

Hos Best Sunndal finner du alt en bensinstasjon

skal ha, som drivstoff og vaskeanlegg –

og litt til. Her finner du en variert meny med

alt fra vaffel med Sunndalsgrøt og tradisjonell

matpakke til vårruller og selvsagt burger. «Ingen

fest uten burger på Best»

- Hos oss får både du og kjøretøyet forpleining

og påfyll. Velkommen innom! sier Dag Nikolai

Gjersvoll.

FOTO: LEDIARD FOTO

At Best Sunndal you will find

everything a gas station should have -

and more. Here you will find a varied

menu and of course “the famous burger

from Best”.

Latest news from Melkild Bilverksted is

that they have agencies for all products

from Husqvarna and Tysse. The garage is

approved to perform services and repairs

on all vehicles up to 7500 kilos.

71 68 91 90

post@johansen-bakeri.no JohansenBakeri Johansen-Conditori-As W www.johansen-bakeri.no

W www.melkild.no 71 69 99 90 Nordmørsvegen 35, 6600 Sunndalsøra Butikk/deler: dag@melkild.no Daglig leder: haakon@melkild.no

FOSSENES

24 25

RIKE

FOSSENES

RIKE


Kom deg ut på tur i ville, vakre Sunndal.

Naturen venter på deg! Her er forslag på tre

enkle turer – og tre noe mer krevende turer.

VANSKELIGHETS-

GRAD/DIFFICULTY:

Lett / easy:

Enkelt terreng med lite stigning.

Easy terrain with small gradients.

TURER FRA

VEIKANTEN

Turene er merket av på kartet side 58.

The hikes are all marked on the map, page 58.

Av Tommy Fossum

Middels / medium:

Enkelt terreng med noe stigning.

Easy terrain with som steeper gradients.

Krevende /challenging:

Terreng med noen brattere passasjer og

litt luftige omgivelser.

Terrain with some steeper passages and

dramatic surroundings.

GRAVEMSSETRENE: Har du

observert alle seterene som ligger

helt øverst i Sunndalen?

FOTO: TOR HELGE GRAVEM

FOSSENES

FOSSENES

26 RIKE

RIKE 27

1

3Et

Har du observert alle seterene som

ligger helt øverst i Sunndalen? Her oppe i

fjellbjørkebeltet, like øst for Gjøra, ligger flere

setervanger. Naturen er i ferd med å ta over

flere av seterlykkjene eller stølene, som var

viktige for gårdene om sommeren fram til

1960-tallet. Noen bygninger er vedlikeholdt

og brukes for det meste i forbindelse med

hjort- og elgjakta.

Halvveis opp til Gravemsetrene passeres utsiktspunktet

på Tjøruhammaren. Der er det

postkasse ved masta. Vel oppe på Gravemsetra

kan turen forlenges. Ved postkassa nederst

på setervangen kan man forlenge turen ved å

gå til Gjørasetra, Lihjellsetra og Morka og videre

fra Morka ned til Grensen gård ved Driva,

eller ned til Liahjell gård. Ved å følge den gamle

stien får man mange opplevelser med fine

minner fra seterdriften.

Turen vil ta 1,5 time tur/retur og passer godt

for barn.

GRAVEMSSETRENE

Start /starting point:

Gjøra camping/Nyheim Lodge

Parkering/parking: merket parkering/

marked parking

Lengde /distance:

Begge veier 2,8 km/both ways 2,8 km

Høydemeter / meters: 650 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

Enkelt terreng med noe stigning/easy

terrain with some steeper gradients.

FJORDPARKEN: Dette er en enkel tur, som

starter midt i sentrum av Sunndalsøra

– og som passer for alle.

FOTO: SIGRUN RØDSET

2Turen går på asfalt – og kan dermed også benyttes

av rullestolbrukere. Turen starter midt i

sentrum av dagens Sunndalsøra – og avslutter

hvor det gamle strandstedet Sunndalsøra lå.

Strandstedet ble bombet under aprildagene

ved begynnelsen av 2. verdenskrig i 1940, men

ble fjernet helt med byggingen aluminiumsverket

i 50-årene.

Følg gangveien fra parkeringsplassen ved Øratorget/Europris

i retning Ålvundeid. Gå over

gangfeltet ved rundkjøringen og ta første eller

andre fotovergang etter rundkjøringen. Følg

FV 70 langs Nordmørsvegen til skiltet merket

Fjordparken og ta til høyre ved bensinstasjonen

Best. Følg Høgbakkvegen og Flaggnutvegen

til veis ende. Alternativ rute er å gå langs

RV 70 direkte til Fjordparken. Postkassen finner

du ved parkeringsplassen i Fjordparken.

Turen og postkassen er tilrettelagt med hensyn

til rullestolbrukere. I Fjordparken er det

fint tilrettelagt med bord og benker og flott utsikt

utover Sunndalsfjorden og mot Flånebba.

1 FJORDPARKEN: 2

Start /starting point:

Øratorget

Parkering /parking:

Sentrum/city center

Lengde/distance:

begge veier 2,4 km/both ways 2,4 km

Høydemeter/meters: 80 m

Vanskelighetsgrad/difficulty:

lett/easy

FOTO: SIGRUN RØDSET

av de mest populære turmålene de siste

årene er turen opp til fossen Vinnu - og

gjerne opp til utsiktspunktet Tappann. Her

er det ryddet fin sti – og her kommer du tett

på verdens 5. høyeste fossefall med sine 865

meter totale fallhøyde.

Vinnu har sitt utspring fra isbreen

Vinnufonna, den største isbreen mellom

Jostedalsbreen og Svartisen. Isbreen har ikke

hatt så stor tilbakegang som de fleste andre

isbreene i landet, men fikk en knekk etter den

varme sommeren i 2018. Høy fuktighet og

solvendt li gjør stedet spesielt frodig. Det er

registrert flere rødlistearter i artsdatabanken

i området, deriblant den sjeldne Mnemosynesommerfuglen.

VINNU,

TAPPAN

Start /starting point:

Seks km opp dalen fra Sunndalsøra

møter du rasteplassen på Holskeidet.

Selve stien opp til fossen starter

til venstre etter noen hundre meter

opp dalen. Six km up the valley from

Sunndalsøra you will find Holskeidet. Walk

100 meters from here and you find the start

of the path.

Parkering / parking:

Holskeidet

Lengde/distance: Begge veier 1,8 km/

both ways 1,8 km

Høydemeter /meters: 200 m

Vanskelighetsgrad/difficulty:

lett/easy

VINNU: Veien opp går

langs en fin sti.

3


6Dette er en alpin fjelltur. Trolltind er både

bratt og luftig, men samtidig er det både trygt

og lett å komme seg opp til toppen. Det går vei

helt opp til 500 høydemeter og turen opp er

ikke på mer enn 5 km. Altså; et alpint fjell som

er tilgjengelig for mange, til alle årstider.

På turen opp får du også muligheten til å gå

over en isbre uten at det er behov for stegjern

eller annet sikringsutstyr.

Like opp for parkeringsplassen går du over

elva og fortsetter inn flata i sørvestlig retning.

Det er dårlig med sti. Men du skal passere

på sydsiden av Varghaugen. Når terrenget

begynner å bli brattere går du i nordvestlig

retning og opp ei bratt ur til ryggen av fjellet.

Videre følger du ryggen helt til du kommer

opp til breen som ligger ved foten av Trolltind.

Mange går samme vei både opp og ned. Da

unngår du det bratteste partiet, men det gir

mindre variasjon.

TROLLTIND

6

4Stortuva er fjellet som ruver over Ålvundfjord - og er på 1030 meter over havet. Toppen kan nås

fra flere kanter, blant annet via Halsakammen, Ålvundsetra eller Rennsetvatnet. Stien opp fra

Ålvundsetra/Halsakammen betraktes som lett klatring på enkelte partier. Om sommeren er det

finest å gå om Halsakammen på merket sti/løype innover via Vardhaugen og opp bratt sti til

ryggen av Stortuva. Hvis du sliter i høyden kan det være best å gå fra Rennsetvatnet. Fra toppen

av Stortuva ser du mange fjorder og store deler av Nordmøre – og på klare finværsdager ser du

fiskeværet Grip som klorer seg fast i havgapet.

STORTUVA

Start/starting point:

Ålvundfjord/ved Solhøgda leirsted

Parkering/parking: nedenfor/by

Solhøgda/ved skogsvei

Lengde/distance: 8,3 km t/r / roundtrip,

merket sti /marked path

Høydemeter / meters: 1030 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

krevende /challenging

STORTUA: På toppen av Stortuva har du

fantastisk utsikt til fjord og fjell

4 LITLKALKINN

5

Start: Mæle-sida, ved elva Harema.

Parkering/parking: Parker på veiskuldra.

By the road.

Lengde /distance: Begge veier 4,6 km/

both ways 4,6 km

Høydemeter /meters: 1389 m

Vanskelighetsgrad /difficulty:

krevende/challenging

FOTO: SIGRUN RØDSET

LITLKLAKINN: Ingen plasser får du bedre utsikt

over Sunndalsøra enn fra Litlklakinn.

FOTO: HILDE ANDERSEN

5Litjkalken er en luftig topp som gir en spektakulær

utsikt over Sunndalsøra og fjella rundt.

Det er sparsomt med egnede parkeringsplasser

ved stien som tar deg opp Haremdalen og

Litlkalkinn fra Mæle-sida, men sørg for å parker

slik at større kjøretøy også kan passere.

De første 10 minuttene, på Mæle-sida, går

i skog på flatt terreng. Deretter blir det noe

brattere, men stien opp mot Haremdalen

er velbrukt og fin – og det er flott utsikt over

Sunndalen hele veien, der en går i bruset av

elva Harema. Utsikten er imponerende til

Hovsnebba og Furunebba.

I Haremdalen er det fint å raste ved ruinene

av ei hytte som den tyske okkupasjonsmakten

satte opp under 2. verdskrig. Herfra går turen

videre opp til Litlkalkinn. Stien er merket og

vardet hele veien opp. På toppen er utsikten

nydelig.

Start /starting point:

Følg FV62 mellom Sunndalsøra og

Eidsvåg. Ca 100 meter fra åpningen

av tunnelen ved Jordalsgrenda tar du

opp bomveien som går langs Storelva/

Jordalselva. Parkering i enden av veien.

Follow FV 62 between Sunndalsøra and

Eidvåg. About 100 meters from the tunel in

Jordalsgrenda, drive a toll road up close to

Storelva/Jordalselva. Marked parking at the

end of the road.

Parkering / parking: merket parkering/

marked parking

Lengde /distance: 10 km begge veier/10

km both ways

Høydemeter / meters: 1343 m

Vanskelighetsgrad / difficulty:

krevende/challenging

3 easy hikes, and 3 a bit more

challenging hikes in Sunndal.

The nature is waiting for you! Sunndal is

full of possibilities and hikes for all tastes

– here are some tips.

ALLE DISSE TURENE OG FLERE TURTIPS I SUNNDAL OG

OMRÅDET RUNDT FINNER DU PÅ MOROTUR.NO

TROLLTIND: (1347moh) er et

fint turmål vinter som sommer.

FOTO: SIGRUN RØDSET

Make sure you have dressed properly for

the hike, have enough food and drink and

take it easy. Have a nice trip!

All these tours and other hikes in Sunndal

and the surrounding area can be found at

www.morotur.no

FOSSENES

FOSSENES

28 RIKE

RIKE 29


ANNONSE

ANNONSE

NÅR DU

TRENGER

KVALITET,

KOMMER DU TIL

FELLESKJØPET

Hos Felleskjøpet finner

du det meste du

trenger til hagen, ferien

og kjæledyrene.

Felleskjøpet har vært en ledende

faghandel i Norge i over 120 år. De

første hundre årene har vi vært en

sentral støttespiller for norsk landbruk.

Det er vi fortsatt og det vil vi

alltid være, men de siste årene fører

vi også et mye bredere utvalg av

kvalitetsvarer beregnet på forbrukere

flest. Takket være store innkjøp

og effektiv distribusjon kan vi

tilby våre kunder gode produkter til

gunstige priser.

VELKOMEN TIL RENNDØLSETRA!

NYT: På Renndølsetra

får du kjøpt en kopp

kaffe og nydelige

vaffler.

FOTO: PER KVALVIK

Dette gjelder ikke minst innenfor

segmentet hjem og fritid, der vi har

rikholdig tilbud til kjæledyr, bil, garasje

og bod, huset, hagen, skog og

ved, friluft, jakt, verktøy og jernvare,

barn og leker, fritidsklær og -sko.

- Felleskjøpet har kompetente

medhjelpere, som kan forvandle

falleferdige hager til idyller hvor familien

kan tilbringe tid. Derfor har

vi et spesielt godt tilbud innenfor

hage og hageredskap. Vi fører alt

i fra enkle blomsterkurver til avanserte

plenklippere, både selvgående

robotklippere og plentraktorer.

Hagegleden starter hos oss, sier

butikksjef ved Felleskjøpets avdeling

Sunndalsøra, Jan Egil Gjermundnes.

- Det er lett å finne hva man trenger

hos Felleskjøpet, så velkommen

innom!

Det er lett å finne det man trenger

på Felleskjøpet!

Kvar sommar sidan 1740 har familien Opdøl

flytta dyra til setra i Innerdalen vest i Trollheimen,

30 minutt kjøring frå Sunndalsøra.

Her kan du bo, berre for å slappe av og nyte

seterstemninga, eller som utgangspunkt for

fjellturar.

- Vi har også ein seterkafe der vi serverer

vafler og enkel mat om du berre har tid til ein

dagstur. Kyrne beiter rundt setra, der vi også

har sauer, griser og høner, sier eier av setra,

Eystein Opdøl, som også er grunneigar i mesteparten

av Innerdalen.

Renndølsetra ligg i Norges første landskapsvernområde,

Innerdalen, oppretta i 1967

på grunn av den spektakulære naturen.

Det er totalt 27 overnattingsplasser fordelt

på seks rom, Raudhytta og fjøset. I tillegg utropte

leserne av britiske The Guardian nylig at

teltplassen ved Renndølssetra er den fineste

telplassen i Europa.

- Det synes vi sjølsagt er «kjøle» trivelig, sier

Opdøl.

Det er 3,5 km, eller omlag ein time, å gå frå

parkeringsplassen og inn til setra.

Det er også en seterkafe som er åpen kvar dag

frå 12:00-17:00 i sesongen. Du kan også kjøpe

ulike heimelaga produkt på setra. Vi lager rømme,

smør og forskjellige typer yoghurt.

Every summer since 1740 the

Opdøl family has moved their cattle

to Innerdalen west in Trollheimen, 30

minutes drive from Sunndalsøra. Here

you can just relax and enjoy the nature

or use it as a “basecamp” for mountain

walks. You will find a cafe here, you can

sty the night and you can buy homemade

products like sour cream, butter and

different types of yogurt. It take about

one hour to walk from the pariking in

Nerdal to Renndølsetra. Welcome!

FAGHANDEL: Felleskjøpet har alt du

trenger til ferie, fritid og arbeid.

Felleskjøpet has averything

you need for holiday,

leisure and work. - We have a

good selection of equipment

for camping and activities outdoor.

FOTO: LEDIARD FOTO

W www.innerdalen.com

+47 913 23 199

post@innerdalen.com

renndolsetra

Renndølsetra / Renndølsetra turisthytte

W www.felleskjopet.no

+47 72 50 50 50

Hovsvegen 25, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

30 31

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

EN HEMMELIG

HAGEPERLE

Oppdageren, eventyreren og reiselivskongen

Etheltbert Lort Phillips etablerte en egen

engelsk hage i Sunndalen.

Av Tommy Fossum

RHODODENDRO: Phillipshagen i Leikvin kulturminnepark,

sju kilometer oppover dalen fra Sunndalsøra,

byr på sterke farger og dufter under blomstringen av

de mektige rhododendronene. Her er Mrs Chalmers

(Marit Synnøve Berg) og William Arbuthnott (Jonas

Nerland) fra musikalen Lady Arbuthnott – Frua på

Elverhøy på besøk i den engelske hagen.

FOTO: TOMMY FOSSUM

Kjør Aursjøvegen - og opplev

storslåtte fosser og fjell-Norge

fra bilen.

NORGES

VILLESTE

OMVEI

Langs Aursjøvegen er opplevelsene og mulighetene

mange. På den 55 km lange strekningen

mellom Litldalen og Finnset finner du

fine bademuligheter, spennende jettegryter,

tradisjonell seterdrift, avslappende gapahuker,

magiske Aurstupet og mange muligheter for

flotte turer, jakt og fiske. Vel 13000 biler kjører

den tøffe vegen med hårnålsvinger årlig.

Fra Litldalen og Eikesdalen ser du fra bilvinduet

noen av fjellene som basehoppere fra hele

verden besøker årlig. Her er det spor etter rallarliv,

som til slutt fikk temt naturkreftene og

bygd ut Aura, som i dag er et av de største

damanleggene i landet. Spor etter de første

nordmennene, så langt tilbake som 11 000 år

siden, er funnet her.

Den ligger sju kilometer oppover dalen fra

Sunndalsøra – og like ved Sunndal bygdemuseum,

engelskhuset Elverhøy som Barbara

Arbuthnott bygde for 150 år siden og et stort

gravfelt. Hele området kalles Leikvin kulturminnepark.

Ethelbert Lort Phillips forelsket seg i Sunndalen

etter sitt første besøk i 1886 – og investerte

betydelige summer i sine lodger hvor

hans gjester fra den britiske overklassen

fisket og ferierte. Like ved hans lodge, Hvilestedet,

som tragisk brant ned, anla han og

hans kone Louise Jane Forbes Lort Phillips,

en stor hage med importerte planter, spesielt

rododendron. Hun tegnet alle gjestehus som

skilte seg ut fra eksisterende byggeskikk i området.

Paret delte en sterk interesse for alt naturen

hadde å by på, ikke minst planter. De to

brakte med seg planter fra England og fjerne

himmelstrøk til den frodige Sunndalen. Det

er registrert 50 plantearter i den hagen, hvor

det i Lort Phillips levetid var en mengde fuglehus

og verpekasser – og da selvsagt et yrende

32 FOSSENES

RIKE

fugleliv. Det skulle da bare mangle for et par

som brukte vintrene på sydligere breddegrader

for nettopp å studere fugler.

Da hagen ble etablert i 1890-årene var den

enestående i sitt slag nord for Dovrefjell, men

etter at Hvilestedet brant ned på begynnelsen

av 1900-tallet, forfalt hagen. Lort Phillips var

knust etter branntragedien – og det sies at han

ikke ville tilbake til eiendommen.

Hagen har fått varierende omtanke opp

gjennom årene, ikke minst under andre verdenskrig

da nazistene brukte hagen som parkeringsplass

for kanoner og utstyr, men heldigvis

har hagen fått et løft de siste årene.

Spesielt under rhododendronblomstringen

er det en stor opplevelse å tusle i parken en

sin sommerdag med intense farger og dufter.

Ta med deg en piknikkurv og kos deg i hagen

mellom Apeskrekk-trærne, svære bøketrær,

bambuser, lerker og storslåtte gullregn.

I samme område ligger museet som består

av 13 bygninger som viser mange sider av

bygdas historie. Kulturminneparken består

også av et gravfelt fra jernalderen og graven

til Barbara Arbuthnott, hennes sønn James og

flere av hennes nære venner og medarbeider,

er verdt å oppleve på kirkegården ved Løykja

kapell.

www.sunndal.com

Many wealthy people from Great

Britain came to Sunndal and other

parts of Norway to fish salmon and to

do mountainwalking from 1850 to 1950.

Ethelbert Lort Phillips was one of them.

He created also a English garden close to

Leikvin. Today, you can experience more

than 50 species of plants in a true British

landscape garden. Take a picnic and

enjoy the blooming!

www.visitaursjovegen.no

+47 70 23 88 00

STORSLÅTT: Tågfossen brukes til isklatring på

vinteren og er et flott skue på sommerstid.

Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

FOTO: TERJE ERSTAD

Selv om mye vann går i rør i dette området,

er det også mange imponerende frittfallende

fosser, som Tågfossen i Litldalen og Mardalsfossen

i Eikesdalen. Det var i disse traktene

nasjonaldikteren Bjørnstjerne Bjørnson vokste

opp.

Velkommen til Aursjøvegen!

Along the mountainroad Aursjøvegen

there are beautiful small and large

waterfalls, several hiking trails,

viewpoints and places for picnic. Several

mountain lakes are suited for fishing and

canoeing. After a 400 metres light walk

from the car road, you will find yourself

on the edge of Aurstupet, with many

hundreds of metres of cliff below you.

terje.erstad@sunndals.net

FOSSENES

RIKE

33


ANNONSE

ANNONSE

VELKOMMEN TIL UTISTU GIKLING

I tillegg til tradisjonell gårdsdrift tilbyr vi overnatting

i eget hus, utleie av lakseelv og egen

gårdsbutikk med skinnsøm på «Stabburet».

I gårdsbutikken selger vi ulike produkt av kasjmirgeitskinn

og saueskinn. Vi trykker også

navn og annet på produktene våre for å gjøre

de mer personlig. Vi har også andre produkter

som egner seg fint som gaver til den som har

alt. Velkommen innom!

Utistu Gikling offers accommodation

in own house, rental om salmonriver and

own farm shop.

post@gikling.no

+47 994 56 604 Hoåsvegen 892, 6612 Grøa

ØRATORGET: Sosialt

samlingssted for

aktivitet eller

avslapping – midt i

sentrum.

FOTO: LEDIARD FOTO

FOSSENES

34 35

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

SUSU-PROGRAMMET

SUNNDAL-SURNADAL

– sammen for en døgnåpen region i vekst

Fra venstre: Per Helge Malvik,Karin Halle, Kim Stian Bråstad, Anne Gulla Hagen, Harald Bredesen,Mette Sæter Ormset

Vi kjenner de gode fiskeplassene i Driva.

FURU LAKSVALD OG CAMPINGSENTER

Furu Laksvald og Campingsenter ligger like

ovenfor Sunndalsøra sentrum i retning Oppdal,

og er et egnet utgangspunkt for laksefiske

i Driva og turer i området, for eksempel til

Vinnu, verdens fjerde høyeste fossefall, noen

steinkast unna.

Campingplassen har eget laksvald og god

kunnskap om laksefiske og fiskeplasser. Vi har

hytter med felles sanitæranlegg, og fine plasser

for bobiler og campingvogner.

Campingplassen er medlem i NB Bobilcampkjeden

og NBCC Topp Camping.

IDYLL: Campingsentret er en NBCC Topp Camping

for bobilturister og har også hytter for fiskere og

turister.

ALLE FOTO: FURU CAMPINGSENTER

Furu Laksvald and campsite is

an NBCC Top Camping for motorists

and also has cabins for fishermen and

tourists. It is a suitable starting point for

salmon fishing in Driva and tours in the

area, for example to the world›s fourth

highest waterfall, Vinnufossen.

W www.furu-campingsenter.no post@furu-campingsenter.no Furu Laksvald og Campingsenter 913 33 065 / 957 31 623

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommuner

med mål om å øke folketall og antall arbeidsplasser, og utvikle regionen som felles arbeids-,

bo- og sørvisregion (ABS-region).

20 års erfaring med fagbrev.

SUNNDALSØRA BLOMSTER

Næringslivet i Surnadal og Sunndal har hatt en positiv

utvikling de senere åra. En ferjefri Todalsfjord er viktig for

å gi grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen vår. I

SuSu-programmet samarbeider kommunene med fylkeskommunen

og lokalt næringsliv for å bidra til god regionutvikling,

i samspill med en rekke andre aktører.

Bedrifter i Surnadal og Sunndal kan søke om tilskudd til

bedriftsretta tiltak. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller

inngår i en klar vekststrategi skal prioriteres. Ordningen har

vært en suksess, og har bidratt til at det har blitt skapt over

200 nye arbeidsplasser i ulike bedrifter i begge kommuner

siden oppstarten av SuSu-programmet i 2014. Søknader

behandles løpende etter hvert som de kommer inn.

Som følge av koronakrisen har både Surnadal og Sunndal

kommune satt av ekstraordinære midler til tiltak i bedrifter

som er særlig rammet av krisen.

I SUNS og i Surnadal kommune finner du godt kvalifiserte

rådgivere som tilbyr gratis rådgiving til alle som vil starte

bedrift.

Blomster til både

sorg og glede.

Du ringer, vi bringer,

eller send oss en

mail.

Ta en titt på vår

facebookside.

For mer informasjon om

SuSu-programmet, og hva

som skjer framover, sjekk ut

hjemmesida vår: susu.no

SKANN KODEN!

Ta kontakt med en av oss i SuSu-administrasjonen dersom du

ønsker bistand til å søke om tilskudd, har et prosjekt du

vil søke støtte til, eller vurderer å etablere en ny bedrift.

Vi kan også gi veiledning og råd om andre støtteordninger.

Kontaktinfo:

karin.halle@surnadal.kommune tlf. 416 19 200, eller

post@suns.no. tlf. 71 68 99 70 - suns.no.

+47 469 37 699

post@sunndalsorablomster.no

Sunndalsøra Blomster

BLOMSTER: Mali

Romundstad på

Sunndalsøra blomster

hjelper deg å uttrykke

deg med blomster.

FOTO: LEDIARD FOTO

Hverdager: 1000 – 1700 • Lørdag: 1000 – 1400

FOSSENES

36 37

RIKE

FOSSENES

RIKE


NAUSTA

PÅ INSTA

Sju røde naust i Sunndalsøra

småbåthavn har blitt

Instagram-fenomen.

INSTAGRAM: Disse naustene i småbåthavna

Sunndalsøra er sett av trolig flere millioner

mennesker gjennom Instagram og andre

nettsteder de siste årene.

Av Tommy Fossum

FOTO: OLE ERIK LOE

M- Motivet fanger øyet. Kontrastene med den

steile Hovsnebba i bakgrunnen og symmetrien

og fargene på naustene er fine, samt speilingen

i vannet foran, gir mye inntrykk, sier

hobbyfotograf Ole Erik Loe. Han har tatt flere

tusen eksponeringer av det populære motivet.

Han er ikke alene. På Instagram, Facebook,

Flickr og andre nettsteder ligger det et utall

bilder av motivet fotografert til alle døgnets

tider og årstider.

- Det er overraskende mange bilder fra fotografer

fra hele Europa, og så er det åpenbart

veldig mange fra Norge som er innom småbåthavna

for å fange motivet, sier Loe.

Trolig har flere millioner mennesker sett

naust-motivet på forskjellige sider de siste årene.

Motivet har også blitt et eget puslespill, i

1000 biter, i den nye serien til puslespillprodusenten

Ravensburger. Niels Tichelar foreviget

motivet på puslespillet, som bare i Sunndal er

solgt i flere hundre eksemplarer.

Naustene markedsfører Sunndal og trekker

til seg tilreisende, men det er mange flere

motiver fra den mektige Sunndalsnaturen

som er populære på nettet. Renndølsetra i

Innerdalen har opplevd at tilreisende fra Qatar,

USA og flere fra Europa har kommet ens

ærend for å besøke setra og Innerdalen etter å

ha oppdaget stedet på Instagram.

- For noen år siden dukket et flott bilde opp

på Instagram med setertunet og med tårnet i

bakgrunnen. Jeg vet ikke hvem som tok bildet,

men det har hatt stor effekt for oss. Vi har hatt

flere gjester som har sagt at de måtte komme

til Norge for å oppleve setra og Innerdalen

etter at de hadde sett bildet. Det sier ikke lite,

sier Eystein Opdøl. Han sier det er viktig for

alle som driver med reiseliv at slike populære

fotomotiver deles på nettet.

- Derfor må vi finne og utvikle flere slike

fine fotopunkt, skjønt de dukker ofte opp av

seg selv.

FOSSENES

FOSSENES

38 RIKE

RIKE 39


ANNONSE

ANNONSE

Aldri før har så mange vært så aktive

HAR UTSTYRET DU TRENGER

Det merker Sunndal Sport 1 godt. Butikken har

alt som små og store trenger for små og store

turer. I skogen. På fjellet. Langs elva. Eller på

fjorden.

- Vi bruker naturen mer enn noen gang i fritiden

vår. Ikke minst er det stadig flere som bruker

alle de flotte turmulighetene vi har i Sunndalsregionen.

Dette merker vi selvsagt godt på

salget vårt, for folk vil ha godt utstyr, spesielt

sko, sier daglig leder for Sunndal Sport 1, Peder

Hagen. Han fører utstyr til alt du trenger

for aktiviteter – fra enkle trimturer til fots eller

padling - til ekstremtur på ski eller sykkel.

- Vi har alt som trengs for en aktiv hverdag, sier

Peder.

Sunndal Sport1 fikk forleden en epost fra en

tysk kunde som handlet i butikken i fjor, og

som fortsatt nærmest var målløs av turanbefalingen

han fikk i butikken, nemlig en tur fra

Torbudalen og innover Raubergstæla.

- Han var så fornøyd med opplevelsen at han

måtte takke. Han gikk ikke i kø og fikk oppleve

fjellet alene. Det var han åpenbart svært glad

for.

- Skjønner vi hva vi har utenfor stuedøra vår

her i Sunndal?

- Nei, ren natur og stillhet i fantastisk fjellandskap

er stadig færre forunt.

TORBUVOLLEN:

SÆTRA I FJELLHEIMEN

TILLTSFULLE: Både dyr og

budeier er glade for besøk.

Brubæken Gårdsmeieri gir deg

lokale mattradisjoner.

Torbuvollen ligger vakkert til i Torbudalen, tre

mil opp Aursjøvegen frå Sunndalsøra. Her går

det bilveg helt fram – og her er det drift med

ku og geit og all foredling av melka skjer på

setra. Det produseres både rømme og smør,

brun og hvit ost, som du kan nyte på setra.

Etter avtale kan det også tilbys guidet kulturvandring

i området. Her er det mye historie å

fortelle. I Torbudalen og traktene rundt Aursjøen

er det registrert spor av mennesker som er

oppimot 10 - 11000 år gamle og det er flere

spor etter eldgammel samedrift.

Når du tar turen til Torbuvollen kjører du også

hele eller deler av spektakulære Aursjøvegen

med tøff høyfjellsnatur, spennende veier og

kulturminner.

Velkommen!

In July and August we move to the

mountain farm Torbuvollen where the

“seter” is located, in the municipality of

Sunndal, at Aursjøvegen. We welcome

guests all summer for accommodation

and dining. There is a roadway all the way

to Torbuvollen. Welcome!

STORT UTVALG: De

ansatte ved Sunndal

Sport 1 tilbyr det meste

for den aktive.

FOTO: TOMMY RUSTAD

ALLE FOTO: LEDIARD FOTO

Never before have so many been

so active – and Sunndal Sport 1 has

everything you need for small trips

or longer journeys. - People want

equipment with high quality, especially

shoes, says manager for Sunndal Sport

1, Peder Hagen. He provides equipment

for everything you need for all kind of

activities.

TA MED HJEM: Oster, rømme og

smør er til salgs på setra.

FOTO: STEIN BRUBÆK

SETER: Torbuvollen tar vare

på gamle tradisjoner. Man

kommer helt fram med bil.

FOTO: STEIN BRUBÆK

FISKE: Fjellvannene

er fulle av ørret.

FOTO: STEIN BRUBÆK

W www.sport1.no/butikker/sport-1-sunndal

sunndal.sport@sport1.no

+47 71 69 15 22 Hverdager: 0900 – 1900 • Lørdag: 0900 – 1600

W www.brubekken.weebly.com +47 915 63 259

stein359@gmail.com

FOSSENES

40 41

RIKE

FOSSENES

RIKE


Gode

HVERDAGS-

OPPLEVELSER

HOS ALTI SUNNDAL

Når man legger ut på bilferie i Norges langstrakte land, er

det lett å tenke på selve reisen som et ork. Men hvis du ser

bilturen som en del av ferieopplevelsen blir det straks mye

hyggeligere. Stopp opp, kjøp en is, nyt vakker natur og

oppdag fine ting på steder hvor du stopper.

Hos oss finner du det meste på ett sted.

Bruk litt tid når du er på senteret. Stopp og prat med noen du

kjenner. Ta deg en kaffe. Så kommer du hjem igjen med alt

du trenger, og et smil om munnen.

La deg friste av

god mat hos oss!

Sånn er det med hverdagen også.

Hverdagen handler ofte om å få ting gjort.

Enten det er vårrengjøring hjemme, hagearbeid, husmaling,

eller du skal oppdatere klær og utstyr til vårens turopplevelser

i Sunndalsfjellene: Trikset er å finne hverdagslykken.

Ta det med ro.

KLÆR, SKO OG TILBEHØR

CUBUS

DRESSMANN

EUROSKO

IVAR ØVERLIE OPTIKER OG URMAKER

LINDEX

ZAVANNA

HJEM OG HOBBY

ARK BOKHANDEL

JYSK

MØBELHUSET

NILLE

PRINCESS

TILBORDS

Velkommen til en trygg handel!

Hilsen alle oss på Alti Sunndal.

F

Alti Sunndal

er senteret mellom

fjellene med mangfoldig

utvalg av butikker.

Velkommen til

29

FLOTTE BUTIKKER

Foto: Timian og Persille

i

HELSE OG VELVÆRE

APOTEK 1

BRAPUNKT AKUPUNKTUR

FITNESSPOINT SUNNDALSØRA

HÅRSMIA

KVERVIL’N

LIFE

RENATAS BEAUTY CARE

THE LOOX

Se butikkenes åpningstider på

www.alti.no/sunndal/åpningstider

Følg oss på

MAT OG DRIKKE

EXTRA - POST I BUTIKK

JOHANSEN BAKERI

REMA 1000

PN ASIABUTIKKEN

TIMIAN & PERSILLE

VINMONOPOLET

SPORT OG FRITID

INTERSPORT

SPORT 1 SUNNDAL SPORT

SPORT OUTLET

Fra Litj-Kalken

Vinnufossen - Europas

høyeste fossefall

Grafisk design: amfikreativ.no

Åpent: 10–19 (16)

Mer av det som gjør deg glad

www.alti.no/sunndal

Mer av det som gjør deg glad


ANNONSE

LOKAL, MEN GLOBAL

Hycast AS er en lokal bedrift med et globalt

marked. Teknologibedriften er utstyrsleverandør

til internasjonal aluminiumindustri.

Selskapet har 55 kompetente og engasjerte

medarbeidere som hver dag arbeider for å gjøre

Hydros støperier sikrere og mer konkurransedyktig.

For å skaffe finansiering til utvikling

av fremtidige produkt og ny teknologi selger vi

i tillegg utstyr til internasjonal aluminiumsindustri.

- Dette er oppsummert i vår visjon: «Game

Changer Casthouse Technology», sier daglig

leder Ola Ulvund, som er stolt av at Hycast er

i god utvikling. Siden oppstarten i 1990 har

selskapets omsetning og antall ansatte økt

betydelig. Både i 2017 og 2018 var vi nominert

til Innovasjon Norge sin Eksportpris, og kom

i 2018 helt til finalen sammen med to andre

bedrifter i Norge. I 2017 vant selskapet den

lokale næringslivsprisen «Storskrymten» i

Sunndal.

For 2018 omsatte Hycast for ca. 300 millioner

kroner, og foretar årlig lokale innkjøp av varer

og tjenester for over 100 millioner kroner.

- Dette gir betydelige ringvirkninger i lokalsamfunnet

og regionen.

10 TING DU

MÅ OPPLEVE

I SUNNDAL

1 4 8

BESØKE NORGES VAKRESTE DAL.

Innerdalen - Renndølssetra - Innerdalshytta -

Innerdalstårnet

SE MUSIKKSPILLET «LADY

Arbuthnott Frua på Elverhøy»

- Norges beste amatørteater

Besøke vårt handelssentrum

7- Koselig, og alt på ett sted.

TA EN TUR TIL GRØVUDALEN

- Oppleve ekte seterdrift - salg av ost og

rømme

Hycast AS has expertise within aluminium casthouse technology and core competencies within project management, engineering

(mechanical and electrical/automation) and process know-how. Activities within the core competence areas are performed by own resources,

while other services are purchased from external partners.

FOTO: EYSTEIN OPDØL

FOTO: TOMMY RUSTAD

FOTO: NILS TORSKE

W www.hycast.no +47 716 93 8 00 Industrivegen 49. 6600 Sunndalsøra

Bilfinger Sunndalsøra

TUNG PÅ FAG – LETT Å SPØRRE

Vi leverer et bredt spekter av produkter og

tjenester innenfor

• Ildfast

• Muring

• Betongsaging

• Kjerneboring

• Bemanningsutleie

• Overaltebehandling

Vi tilbyr også utleie av maskiner og utstyr:

Å leie utstyr til byggeprosjekter er både

billigere og enklere enn å kjøpe. I samarbeid

med Cramo tilbyr vi et bredt utvalg av

maskiner, brakker, lifter og annet utstyr.

Utstyrspakken består utelukkende av

moderne produkter fra kjente varemerker.

For mer info, se www.cramo.no

2 5 9

TOPPTUR PÅ SKI.

Vi har fjell i verdensklasse

FOTO: DANIEL KVALVIK/SUNNDAL SKI SESSION

FOTO: TOMMY RUSTAD

3 6 10

SE VINNU.

Verdens 4. høyeste fossefall

BESØKE ÅMOTAN.

Et juv der 4 fossefall møtes

KJØRE, ELLER SYKLE AURSJØVEGEN.

En spektakulær fjellovergang

FJELLVANDRING

- i Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark og

Trollheimen

FOTO: TOMMY FOSSUM

ØKSENDALSØRA.

Gammelt strandsted og levende kulturminne

• Ildfast • Overflatebehandling • Muring •

• Vaktmestertjenester • Bemanning • Med mer

W www.bilfinger.com 03247 Litldalsvegen 7, 6600 Sunndalsøra

FOTO: JAN HAFSÅS

FOTO: TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORGE AS

FOTO: GUNNAR ERSTAD

44 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

45


1904: Strandstedet Sundalsoren

sett fra kaia i 1904.

1904: «Woman spinning,

Sundalsoren».

ROSEFARGET MØTE

Det britisk-hollandske paret Beatrix og Nico Jungman forelsket seg i Sunndalen

på sin reise for over 100 år siden. I boka «Norway», som kom ut i 1905, skryter de

av dalen og folket. Nico Jungman var en kjent landskapsmaler og flere bilder fra

Sunndal preger boken.

Av Tommy Fossum

DDe første turistene i Sunndal og Norge skrev

reiseskildringer, som de enten publiserte i bøker,

tidsskrifter eller aviser. Skildringene ble

ofte opplest i festlige sammenkomster.

Slik ble Norge som ferieland markedsført

for velstående briter i reiselivets begynnelse

rundt midten av 1800-tallet. Beretningenes

kvaliteter er høyst varierende. Noen ramser

opp hverdagslige hendelser uten engasjement,

mens noen briljerer med en fortellerglede

med treffende, sarkastiske historier krydret

med en sjarmerende blanding av storøyet forbauselse

og akademisk snusfornuft.

VARM VELKOMST. Her er et oversatt utdrag

fra praktboken «Norway», der paret har kommet

ned fra Oppdal med hest og karjol, og hvor

de to åpenbart lar seg begeistre:

- Vi fikk en varm mottakelse fra vår vert og

hans familie da vi ankom Gjøra (skysstasjon,

journ.anm.). Lysovnen lyste opp et stort rom

som var fint innredet med to bokslignende

1904: Strandstedet Sundalsoren

sett fra kaia i 1904.

ALLE BILDER MALT AV NICO JUNGMAN

senger av tvilsom form. I rommet var også en

liten stol, et bord med en krukke, et vaskefat

og to små håndklær, et skrivebord, og mange

fotografier av den kongelige familien.

På rommet vårt plagdes jeg av en stor spyflue.

Vi prøvde med flere av våre insektsmidler

- til ingen nytte. Det hjerteløse insektet ville

ikke forlate oss. De åpne vinduene fristet ikke.

Hver kveld da vi gikk til sengs, begynte fluen

å summe lavt, og plage mitt temperament og

min søvn. Min mann, Nico, hadde ikke noe

imot summingen i det hele tatt.

Spisestuen på Gjøra var imponerende. Jeg

satt i en utskåret stol med skinnende fløyel,

og vi spiste med vakkert sølvtøy. Sukkeret ble

servert fra den fineste og eldste bollen jeg noensinne

har sett. Skapet, skjenken og klokken

var vakkert utskåret i tre og rosemalt.

I tre dager serverte de oss de beste måltider.

«OVERMÅTE VAKKERT». Ved siden av stasjonsbygningen,

tror jeg, ligger bygningen

som i tidligere tider var selve stasjonen. Her

bor det nå en engelsk familie (Crookshank-familien,

journ. anm., som leide her fram til de

bygde Nyheim Lodge 1905), som bruker sommeren

til å fiske og vandre. Den engelsktalende

mannen vi møtte på veien var «the gentlemans

«gillie» (kleppar, rorskar, hjelper, journ.

anm.). Her ble vi underholdt med gestikulerende

laksehistorier, og da vi forlot stasjonen

fikk vi med oss mye lesestoff.

1904: Sundalsøren ble

et rosefarget minne for

Beatrix og Nico Jungman.

Dette malte den

engelsk-nederlandske

maleren da han besøkte

strandstedet i 1904.

Dette området er overmåte vakkert. Veien

følger elva, som gleder våre venner med laks,

og som snirkler seg i flere miles gjennom de

smale passene som fjellene presser seg rundt.

De snødekte fjellene åpenbarer seg når skyenes

slør som omslutter dem løfter seg for å tillate

et syn av toppene.

Stasjonen er et koselig sted mellom disse

snødekte toppene. Atmosfæren her er mykere

enn ved både de foregående - og etterfølgende

- stasjonene.

Mellom Gjøra og vårt neste hvilested, Sundalsøren,

kjørte vi gjennom et storslått landskap.

Jeg tror det vil bli innrømmet at Sunndal

er minst like vakker og storslått som den berømte

Romsdalen.

Fra veien kan man se isbreer og snøkledte

fjelltopper. Her og der er det advarselsskilt

som oppfordrer reisende til å kjøre fort forbi

utsatte strekninger. Dette er mer spesielt for

vinteren, når store snøskred er hyppige.

«COULEUR DE ROSE». Veien går på kryss

og tvers over elven. Vi kjørte over bro etter

bro, over elven og til den andre siden. Elven

har ikke tatt hensyn til menneskenes behov

for komfortabel reise.

Vi ankom Sundalsøren ved solnedgang, og

ble bergtatt av snøfjellenes skjønnhet. Om det

skyldes vår ankomst i den herlige solnedgangen,

eller om stedet virkelig har en så individuell

sjarm, kan jeg ikke si; men for meg er

Sundalsøren et «couleur de rose» (rosefarget,

journ.anm.) minne.

Dette er en liten fiskerlandsby ved fjordens

ende. Fiskernes lave hus er bygget i det kuperte

værharde området. På den steinede stranden

framfor husene henger fiskegarnene. To

kaier strekker sine lange armer ut i fjorden, og

fra det ytterste punktet får man en herlig utsikt

over landsbyen. Stedets karakter er nederlandsk.

Det er nesten som om en liten gate

fra Volendam hadde blitt dumpet ned mellom

de snøkledte fjellsidene.

Vi syntes det var trist å forlate dette sjarmerende

stedet da den lille dampbåten ringte

med klokka. Langsomt tøffet vi utover fjorden

og la til kai ved en ny liten landsby på venstre

bredd. Her plukket vi opp tre engelske fluefiskere,

som hadde forlatt sin destinasjon, uthvilte

og forfrisket.

The British-Dutch couple Beatrix and

Nico Jungman fell in love with Sunndalen

on their journey for over 100 years ago.

In the book «Norway», which came out

in 1905, they praise the valley and the

people. Nico Jungman was a famous

landscape painter and several pictures

from Sunndal characterize the book.

FOSSENES

FOSSENES

46 RIKE

RIKE 47


VINTER I SUNNDAL

Sunndalsfjella byr på toppturer i verdensklasse! Fra Øksendal,

Jordalsgrenda og Ålvundeid når du spektakulære topper, og skikjørere fra

fjern og nær valfarter til Sunndal for å sjekke ut mektige Sunndalsfjell.

I HØYDEN. Fra Trolltind. i Jordalsgrenda

er det lett tilgang til mange flotte topper. Her

kommer en høyt opp og får dermed lett tilgang

til fjella. Trolltind (1347 moh) og Åbittind

(1396 moh) er populære mål.

BRANDSTAD I ØKSENDAL ER ET GODT UTGANGSPUNKT FOR MANGE TOPPTU-

RER. Mange av toppene ligger imidlertid vilt og litt uoppnåelig til, men Øksendalsfjella og

Brandstad byr også på turer for de som ønsker enklere turer. Det unike med Øksendal er at det

finnes turer for alle fra en og samme parkeringsplass. Fløtatind (1711 moh) er en av klassikerne

i Øksendalsfjella.

Er det dårlig vær og uforsvarlig å dra på topptur, er det mulig å benytte seg av de «heisløse

skianleggene» ved Brandstad. Her er det ryddet to traseer for all underskog, noe som gir flotte

muligheter til skikjøring i skogen, uansett vær.

HEISLØS SKIKJØRING: Trygg

kjøring i skogen ved Brandstad

SKISPOR: Floatinden.

FOTO: LARS MARIUS BRÆIN

FOTO: DANIEL KVALVIK

FOTO: CONTRAST ADVENTURE

Sunndalsfjella offers top world class

tours! From Øksendal, Jordalsgrenda

and Ålvundeid you reach spectacular

peaks, and skiers from far and near

come to Sunndal to check out the mighty

mountains.

SAUFJELLET: I Øksendal.

Sunndal Ski Session takes place in

March / April each year. Check out

www.skisession.no and join the next big

adventure!

FOTO: LARS MARIUS BRÆIN

FOSSENES

FOSSENES

48 RIKE

RIKE 49

FRA TOPPEN

av Trolltind (1347 moh)

FOTO: SIGRUN RØDSET


ANNONSE

TOPP. Toppturfestivalen Sunndal Ski Session.

FOTO: DANIEL KVALVIK

FRA ÅLVUNDEID/VIRUMDALEN: er

Dronningkrona (1816 moh) og Kongskrona

(1818 moh) (Dronninga og Kongen) populære

turmål. Turen til Kongen går fra Nerdalen,

inn Grasdalen og over Vinnubreen, mens

turen til Dronninga går fra Dalsbø litt lenger

nede i dalen. Også Grøvelnebba, en litt mer

luftig topp på 1428 moh, nås fra Dalsbø. Grøvelnebba

krever sikring i tau siste stykket.

OPPKJØRTE LØYPER. er det også flere av

i Sunndal. Grødalen er det vinterparadis for

mange, med oppkjørte løyper og fjell som frister.

Gapahuken ved Stortæla er et fint turmål. I

tillegg til Grødalen, finner du oppkjørte løyper

på Ålvundeid, Grøa, Gjøra og i Øksendal.

OVERNATTING. Phillipshaugen

Lodge i Øksendal, Camp Dronningkrona

i Virumdalen og Fugelvåg

camping i Ålvundfjord, er

alle steder som har gode fasiliteter

til vinterturisten. For et fullstendig

overnattingstilbud i Sunndal, sjekk

www.sunndal.com.

SETTER SUNNDALSFJELLA PÅ KARTET. Toppturfestivalen Sunndal Ski Session går av

stabelen i mars/april hvert år, og er med på å sette Sunndalsfjella på toppturkartet. Se www.

skisession.no

ET MUSIKALSK EVENTYR

«Hvis der ved noen vugge er blitt sunget en sang om glede og

smerte, roser og torner, da måtte det være ved hennes».

Dette skrev journalist Sara Marie Kogsvig i

1933 den første store artikkelen om det kontrastfylte

og begivenhetsrike livet til Barbara

Arbuthnott. Artikkelen inspirerte Eiliv Odde

Hauge til å skrive boka «Lady Arbuthnott og

hennes menn». Siden er det gitt ut flere bøker,

produsert tv-serie, skrevet et utall artikler - og

ikke minst; siden 1996 har forestillingen «Lady

Arbuthnott – Frua på Elverhøy» bergtatt så vel

publikum som kritikere i Sunndal kulturhus.

Det er en bragd i seg selv.

Vel 150 mennesker er årlig involvert i produksjonen

– og det legges ned minst 10 000

dugnadstimer i å få på plass det «fenomenale

fenomenet Ladyen», som Riksteatersjef Tom

Remlov uttrykte det.

I 2021 markeres 25 årsjubileet for musikkspillet.

Det er bare å glede seg!

I forestillingsperioden samarbeider JazzåTeatret

produksjon med flere andre aktører om

flere arrangementer under vignetten Ørafest.

LADY: D«Barbara Arbuthnott» i

Yngvild Grotmols skikkelse foran

Elverhøy, som Arbuthnott bygde

i 1868 og hvor hun bodde fram til

hun gikk konkurs.

FOTO: NATHAN LEDIARD

JazzåTeatret produksjon tilbyr også «High

tea» med tablå med noen av karakterene i

musikalen Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy!

Hvor? På Leikvin eller i et av lodgene som

britiske aristokrater bygde for over 100 år siden

i Sunndal! Meny: «High Tea» med varierte

sandwicher, scones, kaker, og selvsagt te og

champagne. Under High Tea blir du guidet

gjennom engelsktida i Sunndalen, og spesielt

Barbara Arbuthnotts liv. Mer informasjon på

ladyarbuthnott.no – eller kontakt oss på ladyarbuthnott@gmail.com

This musical tells the story of the

wealthy scottish Hon Mrs Barbara

Arbuthnott, who moved to Sunndal and

lived an exciting life with love, intrigue

and drama in the small community for

150 years ago. The musical has been

played every year since 1996, and the

audience loves the performance - and has

received good reviews for its high quality.

Welcome!

FOTO: SIGRUN RØDSET

W www.ladyarbuthnott.no

ladyarbuthnott@gmail.com

50 FOSSENES

RIKE

FOSSENES

RIKE

51


ANNONSE

ANNONSE

Hos B. Watten på Sunndalsøra finner du årets moter for ungdom, herre og dame!

FRISK OPP GARDEROBEN!

Mote har alltid handlet om å se fremover, men

aldri uten å ha med elementer fra fortiden.

Vårtrenden på damesiden er skjørt med lengde,

avslappet yttertøy i flatterende og komfortable

fasonger, skjorter og sett i same mønster

og farger. Dessuten ser vi mindre av de

smale buksene og mer av de vide. Damemerker

i butikken er Part Two, Samsøe, Wrangler,

Bitte Kai Rand, Mansted, bukser fra Five units,

Mac og Ivy.

På herresiden er det også mye bukser med

vidde og skjorter. Dressen går mer mot grått,

striper og ruter er aktuelt både på dress og

blazer. Litt friere tøyler til å blande farger og

tekstiler med dine klassiske penklær. I år kan

mannen bruke vesker som gjerne skal være i

diskre farger som sort, brunt og marineblått.

Herremerker i butikken er Gabba, Wrangler,

Matinique, Samsøe, Fat moose, Bruun & Stengade,

dresser fra Frislid, skjorter fra Van Heusen,

voksent utvalg på Meyer bukser og Clipper

strikkevarer.

SOMMERENS FARGER: Lys beige, rødt, lys blå, indigo denim, gult mot oransje, dypere grønt,

men også skarp grønn. - Frisk opp garderoben – velkommen innom, sier Birgitte Watten.

FOTO: LEDIARD FOTO

At B. Watten in Sunndalsøra you will find fashionable clothes for youth, men and women!

SJELEFRED: Sjelefred

ved Håkodalshytta.

Sunndal Fjellstyre manages a part of Dovrefjell - Sunndalsfjella National Park. Sunndal

fjellstyre has four cabins in the high mountains for rent.

FJELLET

KALLER

Sunndal Fjellstyre har fire hytter i høyfjellet

til utleie samt et eget gapahukanlegg i

Torbudalen.

Torbudalshytta, Håkodalshytta, Storvassbua

og Karistu ligger nær eller helt i vannkanten av

fine fiskevann i Sunndalsfjella, som er et fjelleventyr

for friluftsfolk, jegere og fiskere. Alle

hyttene er utstyrt med kokemuligheter, ved og

gass. Alt du må huske er å ta med er sovepose

og mat. Ved alle hyttene kan du også benytte

båt, og tre av hyttene har også garn til fri bruk.

Her finnes lekker ørret og noen få vann har

også harr. Fiskekortene gjelder for hele året –

og hyttene leies ut gjennom iNatur.no

Sunndal Fjellstyre står også bak Vikseterplassen

i Torbudalen, et gapahukanlegg med varmestue

og bålplass i midten av anlegget.

Velkommen til fjellet – og undringens verden.

+47 71 69 18 18 Åkersgt 5, 6600 Sunndalsøra bwattenas Hverdager: 1000 - 1900 • Lørdag: 1000 - 1600

W www.sunndal-fjellstyre.no

SMS 414 59 647

sunndal@fjellstyrene.no

Næringshuset, Auragt 3, 6600 Sunndalsøra

Coop Ålvundeid har alt det du trenger til turen til Innerdalen eller andre fine turmål i sommer.

KLAR FOR TURISTENE

Butikken, som ligger ved selve innkjørselen mot Norges vakreste dal,

Innerdalen, har foruten et rikt vareutvalg toalett og dusjmuligheter for

turister og andre besøkende.

- De siste årene har vi merket en betydelig omsetningsøkning, som i stor

grad skyldes alle besøkende i Innerdalen. Spesielt juli har vi hatt en stor

omsetningsøkning. Jo bedre vær, desto større omsetning for oss, så vi

håper selvsagt på en god og varm sommer. Blir den ordentlig varm har

vi også iskald slush, en ordentlig brain cooler, og mye annen god drikke,

sier butikksjef Svein Kåre Ulvund.

Foruten et rikholdig vareutvalg, salg av drivstoff, døgnåpne toaletter og

dusj, er det også post-i-butikk ved den eneste butikken på Ålvundeid –

og selvsagt det naturlige møtestedet for lokalbefolkningen.

Coop Marked Ålvundeid har sommeråpent fra 20. juni og ut august fra

mandag til fredag 9 til 21. På lørdag er butikken åpen fra 9 til 18.

GAMLE TRADISJONER I UNGE HENDER

GRØVUDALEN: I Grøvudalen er det

unge hender som viderefører de

gamel tradisjonene.

Opplev tradisjonell seterdrift på Inner

Gammelsetra i Grøvudalen!

Etter en god times tur til fots innover frodige

Grøvudalen kommer du til setergrenda Gammelsetra.

Her har det vært kontinuerlig seterdrift

i hundrevis av år. På Inner Gammelsetra,

blir de gamle setertradisjonene holdt i hevd

hovedsakelig av entusiastiske ungdommer.

Her kan du følge ostekoking på nært hold, og

få servert ekte seterkost. Her arrangeres også

seterkurs hver sommer, som i år blir i uke 28.

Det er også mulig å være med på seteropphold

gjennom sommeren.

Seterdriverne, som har fått «Finseprisen» for

arbeidet med å ta vare på seterhusa og setertradisjonene,

ønsker alle velkommen på besøk

i sommer!

COOP MARKED ÅLVUNDEID: Butikksjef Svein

Kåre Ulvund er klar for sommeren.

FOTO: TOMMY FOSSUM

Coop Marked Ålvundeid have a rich selection in groceries, but

here you can also purchase fuel to your car. Here are also toilets

and showers accessible 24/7.

FOTO: MARTIN GJELLESTAD

At Inner Gammelsetra the traditions are held mainly by enthusiastic youngsters. Here you can follow the cheeseproduction and enjoy, in

a unique atmosphere, a traditional mountain farm-meal after a walk through beautiful Grøvudalen.

W https://coop.no/butikker/marked/alvundeid-2401/

+47 97 99 48 62

alvundeid.marked@coop.no

Eidavegen 33, 6620 Ålvundeid

W www.innergammelsetra.no

454 20 140/952 36 889

post@innergammelsetra.no

Inner Gammelsetra i Grøvudalen

FOSSENES

52 53

RIKE

FOSSENES

RIKE


ANNONSE

ANNONSE

NYT LIVET I FUGELVÅGEN

Fugelvåg Camping er et naturlig utgangpunkt

for å oppdage alt det Nordmøre har å by på.

Campingplassen har døgnplasser for bobil,

campingvogn eller telt, i tillegg til hytteutleie.

Alt dette bare et steinkast fra strandkanten.

Fugelvåg camping har også helårsplasser

og sesongplasser. Her er det muligheter for

å få seg en rimelig «hyttetomt» helt nede ved

fjorden i rolige og naturskjønne omgivelser.

Med Fugelvåg Camping som utgangspunkt er

severdigheter som Innerdalen, Aursjøvegen,

Åmotan og Trollstigen innen rekkevidde. Alternativt

kan man nyte naturen som omringer

campingplassen enten det er for en topptur,

skogstur, strandliv eller båtliv. Solnedgangene

er fantastiske. Velkommen!

VANGSHAUGEN

en historisk juvel

LATE DAGER: Med Fugelvåg camping

som utgangspunkt kan du nå flere

severdigheter i regionen.

Fugelvåg Camping is a natural

starting point for discovering everything

that Nordmøre has to offer. The campsite

is located right by the beachfront. With

Fugelvåg Camping as a starting point

are sights such as the Atlantic Road and

Innerdalen within easy reach.

FOTO: FUGLEVÅG CAMPING

W www.fugelvag-camping.no

+47 40 20 66 07

fugelvagcamping@gmail.com

Vågaveien 5, 6622 Ålvundfjord

TRÆDAL HOTELL OG TURISTSENTER

BRATT: Trædal hotell og turistsenter

ligger ved foten av Kalkinn.

Den britiske reiselivskongen Ethelbert Lort

Phillips la grunnsteinen for det som i dag er

Trædal Hotell og Turistsenter, som ligger like

utenfor sentrum av Sunndalsøra. Hotellet er

vakkert plassert med utsikt over Sunndalsfjorden

og de storslåtte fjellene i Litldalen.

Vi tilbyr overnatting i hotell, leiligheter, hihostels

Sunndalsøra og campinghytter. I tillegg

har vi caravanplass til campingvogner, bobil

og telt. Med utgangspunkt i Trædal Hotell og

Turistsenter er flere severdigheter, aktiviteter

og utflukter i Sunndal tilgjengelig. Vi samarbeider

tett med lokale guider og tur- og aktivitetsfirmaet

Contrast Adventure Norway for

å tilby våre gjester en unik opplevelse i vakre

Sunndal. Vi selger fiskekort i Driva, Litledalselva

og Usma.

Velkommen til Vangshaugen

Ta turen fra Gjøra øverst i Sunndalen forbi gamle fjellgårder og Åmotans mektige fossefall til Grødalen.

Her møter du frodige lier, elver og vatn omkranset av Sunndalsfjellas høye topper.

Ved Storvatnet kommer du til Vangshaugen, en flott betjent turisthytte, bygd opp rundt sportsvillaen til

Ethelbert Lort-Phillips fra 1911.

Opplevelser

Atmosfæren fra engelsktida sitter fortsatt i veggene, og med interiør i gammel stil kan man drømme seg

tilbake til en svunnen tid. Turismen på tidlig 1900-tall baserte seg på naturopplevelser og

fiskemuligheter. Naturopplevelser er sentralt også i dag, Vangshaugen er et naturlig utgangspunkt for

turer i DNTs rutenett i Dovre- og Sunndalsfjella eller mot Trollheimen. Det er også mange muligheter for

dagsturer med utgangspunkt i Vangshaugen.

Servering

På Vangshaugen serveres tradisjonsmat, du kan ta turen for en enkel lunsj eller nyte en 3-retters middag.

Stedet har alle rettigheter og har gode fasiliteter for arrangement, selskap og konferanser. Skal du eller

ditt firma ha arrangement vil vi gjerne høre i fra deg.

Vangshaugen: 905 47 837 Kristiansund og Nordmøre Turistforening: 71 67 69 37 Mail: turist@knt.no Web:www.kntur.no

Trædal Hotel is located just outside the center of Sunndalsøra. The hotel is beautifully located overlooking Sunndalsfjorden and mountains

of Litldalen. We offer accommodation in hotels, apartments, hihostels and camping cabins. In addition, we have caravan site for tents,

motorhomes and caravans.

Opplevelser for livet

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

W http://tredal.com/kontaktoss

+47 71 69 87 00

post@tredal.com

Lort Philipsveg 50, 6600 Sunndalsøra

FOSSENES

54 55

RIKE

FOSSENES

RIKE


mna

åa

kken

Hammarkaia

Hammaren

Hammaren

SUNNDALSØRA

Nyttige linker:

www.sunndal.com

www.visitnorthwest.com

www.visitwaterfalls.no

www.sunndal.kommune.no

INSTAGRAMFAVORITTER:

Båthusene i småbåthavna

Naustørsnippen

Notbøneset

Tredalskeila

Naustøra

Sunndalsfjorden

Håsøran

Industrivegen

Idrettsplass

Nordøra

16

Fjordparken

66

Hydro Aluminium

Driva

Bruflata

65

Sunndal Jeger og

Fiskeforenings

nærmiljøområde

Tømmeplass

for bobil

Ytter Geilbekken

Hønsvikura

Hesthamran

7

Nordmørsvegen

55

Åkersøra

Flaggnutvegen

54 56

Mongstugata

Romsdalsvegen

Ragnvald

18

2

1 7

Jonas

Reins ga te

Blakstads

Storøra

Drivavegen

Ellefstolgata

8

20

gat e

Auragata

Killurdgata

Nedgardsgata

Kaptein Drejers gate

69

10 4 3

43

50

14 17

53 12

Keilgata

Åkersgata

57

Hovsvegen

Myragata

Kyrkjegata

9

Østistugata

Prestvegen

Kilura

Hov

Bjørgs gate

SPISE- OG SERVERINGSSTEDER / WHERE TO EAT AND DRINK

1 East og West restaurant • Sunndalsøra • 95 33 84 87

2 Johansen conditori • www.johansen-bakeri.no • 71 68 91 90

3 Napoli restaurant • Sunndalsøra • 41 61 06 59

4 Nyhaven restaurant • FB Nyhaven restaurannt • 99 89 43 04

5 Nyheim Lodge, Gjøra • www.nyheimlodge.no • 91 68 97 02

6 Phillipshaugen Lodge, Øksendalen • www.phillipshaugen.no • 916 33 763

7 Rallarn Pub og Scene • Sunndalsøra • 94 37 06 55

8 Spiskammerset • FB Kammerset og Spiskammerset • 71 69 01 85

9 Timian og Persille • www.timianogpersille.no • 97 51 73 20

10 Sham gatekjøkken • 97 96 34 00

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

14 Øra kafe • www.orakafe.no • 45 51 72 56

15 Vangshaugen fjellstue • www.kntur.no • 71 69 57 11

Sunndalsvegen

Ringvegen

Lykkjevegen

Kilurdbekken

OVERNATTING / ACCOMODATION

Hoteller / Hotels

6 Phillipshaugen Lodge • www.phillipshaugen.no • 916 33 763

43 Sunndalsøra Hotell • www.sunndalsora.no • 71 69 88 88

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

5 Nyheim Lodge • www. nyheimlodge.no • 916 89 702

Camping

24 Furu camping

Øver Høgdin

25 Furu Laksvald og campingsenter • www.furucampingsenter.no • 91 33 30 65

26 Fugelvåg Camping • www.fugelvag-camping.no • 40 20 66 07

27 Gjøra Camping • www.nisja.no • 91 73 79 75

28 Myren Camping • www.myrencamping.com • 71 69 45 60

11 Trædal hotell og turistsenter • www.tredal.com • 71 69 87 00

29 Sætran camping • www.satran-camping.com • 71 69 58 11 / 41 42 90 45

Fagerhaugvegen

Øster Killurdbekken

65 Tømmeplass for bobil /Waste disposal for motorhomes

Hytter og andre overnattingssteder /

Cabins and other accomodation

38 Alfheim, Grødalen • www.nordmore.museum.no • 90 56 64 08

39 Nesøya Brygge • www.fjordfiske.com • 90 63 07 54

40 Renndølsetra • www.innerdalen.com • 91 32 31 99

41 Rødset Gard • www.roedset.no • 91 57 72 86

42 Camp Dronningkrona • www. dronningkrona.no • 962 10 382

Turistforeningens hytter

Se www.kntut.no for oversikt over hytter og turforslag

30 Aursjøhytta Turistforeningshytte

31 Eiriksvollen Turistforeningshytte

32 Grøvudalshytta Turistforeningshytte

33 Innerdal Turisthytte

34 Loennechenbua Turistforeningshytte

35 Raubergshytta Turistforeningshytte

15 Vangshaugen Turistforeningshytte

37 Vollasetra Turistforeningshytte

Holten

60 Åmotdalshytta

61 Gammelsetra, Dindalen

Krokvegen

Ole Bruseths gate

Snarvegen

Fjellvegen

Torsgata

Parkvegen

Fagerhaugbekken

Fagerhaugan

Trauget

Fagerhaugan

68

Sande Stadion

Sande Skole

51

BENSINSTASJONER / GAS STATIONS

17 Circle K • FB Circle K Sunndalsøra • 94 18 94 51

18 Melkild Best Sunndal • FB Best Sunndal • 90 17 18 10

20 Uno-X • Ubetjent

21 Coop Ålvundeid • Coop Ålvundeid

DAGLIGVAREBUTIKKER UTENOM SENTRUM /

GROCERY STORES OUTSIDE SUNNDALSØRA

21 Coop Marked Hovsnebba Ålvundeid • Ålvundeid

23 Joker Ålvundfjord • Ålvundfjord

TURISTINFORMASJON/BROSJYRER

50 Sunndal kulturhus

19 Sunndalsporten • www.sunndal.com / visitwaterfalls.no • 93051752

SETERDRIFT / MOUNTAIN FARMS

46 Inner Gammelsetra • www.innergammelsetra.no • 45 42 Grønsletta 01 40

40 Renndølsetra • www.innerdalen.com • 91 32 31 99

48 Torbuvollen • www.sbrubaek@c2i.net • 91 56 32 59

ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER / ATTRACTIONS AND ACTIVITIES

1 Åmotan

2 Innerdalen

3 Aursjøvegen

4 Øksendalsøra

5 Flåøya

6 Vinnu

7 Driva

* Fiskekort Driva • www.sjff.net • 46 88 75 14

* Fiskekort Fjellvatn • www.Sunndal-fjellstyre.no • 41 45 96 47

45 Leikvin Bygdemuseum • www.nordmore.museum.no • 90 56 64 08

65 Nærmiljøanlegg Driva

Kufonna

Drivapromenaden, tursti

50 Sunndal kulturhus, kino / cinema: www.sunndalkulturhus.no

51 Sunndal svømmehall / indoor swimming: sunndal.kommune.no

52 Sunndal sportshall • www.sunndal.kommune.no

53 Sunndal folkebibliotek / library: www.sunndal.kommune.no • 71 69 91 80

67 Visningsverk Aura (kraftverk) / Aura Power Plant Visitor Center

• www.statkraft.no • 71 69 3 00/957 25 441

68 Fagerhaugan idrettspark med turløyper, tennisbane mm

69 Skatepark

66 Fjordparken

70 Badeplass/badestrand / bathing spot/beach

71 Sunndal golfklubb • www.sunndal-golfklubb.no • 957 26 500

Høgslåbekken

LEGEHJELP / MEDICAL HELP

54 Sunndal lege- og helsesenter • 71 69 40 20/ 116 117/113

55 Sunndal medisinske senter • 71 68 90 00/116 117/113

56 Legevakt / emergency medical help • 116 117/113

POLITI

57 70 11 87 00/02800/112

Sportshall

52

Høgslåbekken

Oreiman

ra kraftverk

67

Sjølsengvegen

Sjølsenga

Tredalsøra

Sjølseng

Fåtjønnin

Litldalsvegen

Litldalselva

Naustvegen

Bekkøra

Tredal skole

Pollbekken

71

Tredalspollen

Kviturvegen

Pollgata

Tore Håsos veg

Nygata

Romsdalsvegen

Tredalsvegen

Håsenvegen

Keilfaret

Kalkvegen

Polløra

Hamna

Grytlaet

Kvitura

Slettgata

Plassgata

Teiggata

Verksbyvegen

Engvegen

Hjellbakkvegen

Oldervegen

Elvavegen

Hjelltrøa

Hjellbakkan

Driva

Håshjellan

Håshjellan

Storøra

Sydøra

Øranvegen

Håshjelløran

Skjøllendgata

Erik Hauge alle

Skjølløndneset

Skjølløndøran

Skjøllendøran

Hovenvegen

Sandbrekkgata

Sande

Langslågata

Sandegata

Kleivhølgata

Landstøvegen

Gr ø nnslettgata

Skolevegen

Sunndalsvegen

Øyagata

Sunndal Vidaregåande skole Svømmehall

Sunndal ungdomsskole

Hovenvegen

Lilletrøa

Leirdamman

Ivar Seljedals gate

Skippergata

Trøagata

Blindjogata

Hagavegen

Glukstads gate

Einvegen

Sandlykkja

Melan

Presthagan

Brandeingata

Høgslågata

Driva

Buråket

Blind-Jo- bekken

Hagan

Odden

Øykjeføruhaugen

Myran

Oppigard

Lensmannsøra

Karihaugan

Stykket

Furugrenda

Oppkastet

Negardsø

Lort Phillips'

veg

Leitet

Tredalen

Øran

Øyan

M

Øyabakkan

11

Hestdalen

Kleivhamran

Hjellbakkan


Snøtinden

Romsdal

NesKleive

F62

R a u m a

E39

Mauset Kortgarden

Talset

Nesa

Sotåa

Skjørsetra

Ullaland Åfløylia

Rødhesten

Reitasetra Myrasetra

Sotnakken

Storhaugen

Rød Harholten

Tjelle

Ljøsta Høvika

Nesset F62

Nesset Eidsvåg kommune

Snøfjellet

Barsteinen

Skåla

Hjellen

Bukta

Åram

Langfjorden

Gauprøra

Prestaksla

kålsetra

Sandnes

Horsgård

Trollhaug

Ytre Bogge F660

F660

Indre Bogge

Indre Skorga

Årset

Myklebostad

Vistdal

Eresfjorden

Inner-Mittet

Skorgedalen

Lange

Kaldberget

F660

Mork

Ytre Mittet

Ytre Slemmå

Rjuptinden

Liasætra

Daurmålhaugen

Holm

Vistdalen

N e s s e t

Ødegård

rje

Dale

Nonshaugen

Skarven

Mittetdalen

Snarketinden

Nerland

Slemmemyrane

Hansetsætra

Oppdal

Nauste

Langadalen

Syltebø

Herjevatnet

Skrokkensetra Storfjellet

Blåfjellet

Husby

Bollfjellvatnet

Frisvoll

F660

Tarløysa

Nebba

Måsvassbu

Ljøsåtind Kjøvdalen

Vistdalsheia

Eresfjord

da

idet

E136

tskolten

F63

Eidssetra

Roaldset

Oppdølselva

E39

da

t

jukehus

Eide

em

rdset

F64

Åndal

Innfjordstunnelen Varden

Finnan

Torvika

Raudheia

Skarven

Veblungsnes Grytten

Setnesmoen

Svartebottstinden

Isterdalen

Slettvikane

Langfjelldalen

Bjorstadfjellet

elangdalen

Breifjellet

lehornet

Krynkelvatnet

Karitinden

Dronninga

Kongen

Tjønnebu

Tjørnane

Bispen

F63

Gaupset

Bjerkeset

Batnfjordelva

Furset

Fuglehaugen

Skorga

Trollstigen

Trollstigheimen

Storfjellet

Storfjellet

Fursetsetra

Einangen

Skallelva

Kvasstinden

Isfjorden

Rauma Åndalsnes kommune

Istra

Soggemoen

Storgrovfjellet

Stigbotthornet

Ulvådalen

Alnesdalen

Norvikstølen

Sjømælingsfjellet Skei

Gjemnes Batnfjordsøra kommune

Larssetra

Silset

Gravfjellet

Ljøsådalen

Ingridsetra

Mjelva

Åk

Trollveggen

Trolltindan

Bjørnebottvatnet

Innergardssetra

Silsetvatnet

Lykkja

Breivikheia

Breitinden

Ytterhaugan

Breivika

Hole

Venja

E136

Søre Isglupen

Skarfjellet

Storbreen

Bjørnabottinden

Nørdre Isglupen

Bjørnegga

Såta

Istadlia

Isfjorden Hen Kavli

Grøtta

F64

Moa

Blånebba

Romsdalshornet

Slettflybottvatnet

Salhøa

Vermevatnet

Hånådalstinden

Horgheim

Langvatnet

Skansen

Seterdalen

Steinløysa

Snortungen

Alnes

Mannen

Osvatnet

Liabygda

Venjesdalssetra

Store Venjetinden

Romsdalen

Kors

Tua

Trollvatnet

Oltervatnet

Måsvasstind

Sollia

Loftskarstinden

Kalskråtinden

Mebotnen

Svartevatnet

Vermedalen

Storelva

Unjem

Isa

Øvre Åsen

Skarvskaregga

Grovaskarsbotnen

Vakkerstøylen

Svarttinden

Vermetinden

Marstein

Ny Jord

Kvanndalstindan

Remmem

Midthøa

Duå

Åfløya

F665

Stor-Gusjåsen

Dalsbygda

Mongefossen

Dønttinden

Skirifjellet

Veslbotnen

Hattan

Osmarka

Klauva

SkiriE136

Duåsen

F62

Hanaset

Borga

Førholen

Heggem

Vetafjellet

KyrkjetaketKjøvskartinden

Kavlisetra

Unjemsbotn

Erstaddalen

Glutra

Døntebotnen

Verma

Fosterlågen

Grøvdal

Morstøl

Fleskevatnet

Flatmark

Veslfjellet

Rangåhøgda

Rauma

Reitan

Fostervollen

Slenessetra

Vasstindbu

Horndalen

Grøttabotnen

Hersel

Øye

Rødsetrin

Kjerringlia

Rabben

Morgådalstindan

Bjørnabotnhøgda

Storbreen

Grøttavatnet

Midthøin

Stokke

Skredin

Blikåsen

Kalvgjeltinden

Verma

Sletta Øverdalen

Helvetestinden

Mardalsbotnen Mardalsvatna

E136

Fagerlia

Kvitfjellet

Svartvassbu

F665 Aspåsen

Åbakkfjellet

Gjuratinden

Hoemsbreen

Fossafjellet

Evelsfonnhøa

Fosnahøgdin

Storfjellet

Raudsandvatnet

Grønfjellet

Nebba

Slenes

Horne

Sjøvdøla

Nyheitinden

Eira Øverås

Angvika

Haltvikan

Brakstad F666

Raudsand

Neverlia

Goksøyra

Eikesdalsvatnet

Hoemsbu

Hoemtinden Hoemsetra

Hauduken

Store Sandgrovvatnet

Sandgrovbotnen

Raudstøl

Ytste Mardøla

Brulia Brue

Kleiva

Flemsetra

Mardalsfossen

Mardalen

Ytste Bruåbotnen

Sandgroveggen

Eikesdalen

Reitan

Kaldbottinden

Sjølia

Bersås

Meisalvatnet

Bjørktinden

Hegerberget

Ormset

Honnhammaren

TovenTalset Eidsøra

Vike

Bruåbottmillo

Inste Bruåbotnen

Kleneggen

Kaldhøa

Raudmyrhøa

Toppen

Meringdal

Bøvervatn

Børa

Børa

Grovåkampen

Skarven

Meisalfjellet

Sandviksbotnen

Middagshaugen

Tingvoll

Tingvoll

kommune

Stølbygda

Stølvatnet

Stølan

Gjørsvikfjellet

R70

Meisalstranda

Svenslia

Vikesoksa

Breitelnebba

Midtfonntindan

Solvang

Rottås

Ballstad

Stordalen

Kjerkjeberget

Reinstinden

Storset

Vollan Vågbøen

Bergslia

Hanem

Bruksgrenda

Jøvika

Ballsneset

F62

Blåbotnen

Myran

Røttingsnes

Bjørkholsetra

Vollan

Reinsvatnet

Vasslia

R70

Flå

Flåøya

Hjellen

Dalavatnet

Styggdalen

Holbuvatnet

Litltågkollen

Sollia

Kroken

Hals

F670

Årammen R70

Røset

Valset

Ålvundeidet Børsetlauvet

Ålvundeid

Tågvatna

Storkalkinn

Nedre Skarvdalsvatnet

Søya

Haltbakkan

Dordinakkan

Skarvvatnet

Dalsbøen

F671

Nordviksetra

Hjellnes

Todalsfjorden

Øksendal

Øksendalstunnelen

Fulånebba

Husby

Sandvikhaugen

4

Grasdalen

Nordmørsskaret

Erstadbotnen Øksendalsøra

Vika

F62

Storvikan

Storstølen

Børstølen

Kanndalssetra

Skrommelnebba

Bakkan

Smedstad

Ryssdalsnebba

29

Vinnufjellet

Setran

2

Børset

Nonshaugen

Krokshamna

Hovsnebba

6

Hydro Aluminium

Skjorta Frusalvatnet

Hjellen Husbysetran

Sunndal

Bruset

F670 Holten

7 24 25

Sjølsenga

R70

Vikfjellet Tredalen

Furu 3

Øksendalen

Vinnu 6

Holssanden

Ljøsåbotnen

Brandstadbu

Kleppen

Hoven Hol

5

Knubben

Driva

HårstadHårstadnebba

Leikvin 45

Hjellbønebba

Fløtatinden

Vikehaugen

Kjøtåfjellet

Eikesdalen

Litlevatnet

Tverrgrovbotnen

Høvelkampen

Blåfjellet

Vardfjellet

Reitan

Einlia

Trolltinden

Setra

Gravdalen

Storflåa

Gravdalsvatnet

Kjøtåvatnet

Ettare Bøvervatnet

Kollhøi

Isløypet

6

Breitela

Langfjellet

Vikebotnen

Trollvatnet

Finnset

Vika

Jønnstad

Slotthøa

Meisingset

Hanemsvatnet

Ryssdalen

Trolltinden

Ytste Ramnåhøa

Svarthøi

Løypåvollen

Inste Mølmsvatnet

Skar

Jordalsgrenda

Havdalen

Sunndalsfjorden

Liasetrin

Reinsvassbua

Stordalsåa

Inste Ramnåhøa

Bukkeskreden

Langtjønne

Mehøi

Seljefonnin

Storhøi

Åsprong

Torsknyken

Hafstadvatnet

Hufatet

Mjølkill

Salsnebba

Øksendalstjønnin

Gråhøa

Odden

Aura

Sandneset

Søre Steinbruhøa

Vakkerdalen

Stordalen

Mulvikknuken

Brøskja

Nesøya

Stangvikfjorden

Ålvundfjorden

Litlhøa

Nes

Smisetnebba

Bøneset

Flånebba

Nørdre Steinbruhøa

Torbusnyta

Storbolla

Vangsbotn

39

70

5

Seljebøbotnen

Aursjøvegen

3

Osvatnet

Stangvik

Heimdal

Rykkjem

Litldalen

Tågfossen

Dalen

Torbudalen

Aursjøhytta

Vangsvatnet

Ålvund

Seljebøen

Hjellan

Øygarden

Langvatnet

Oppdøl

Stortågkollen

Sandvatnet

30

41

70

26

70

Torbuvatnet

48

Kvanne

Handlarstuhamran

23 70

Rennsetvatnet

21

Nylykkja

Aursjøhøi

Viromdalen

Storsetra

S u n n d a l

D o v r e f j e l l - S u n n d a l s f j e l l a

Raudbergstela

Purkhamran

Aursjøen

Strengen

Røen

4

Stortuva

Mohaugen

Purkflåa

Håkodalstela

Drøppingan

Virom

Rambjøra

Grånebba

Gjerstad

Nordvik

Viromkjerringa

Ålvundelva

Hovenmannen

Kaldfonna

Smellfonnebba

Vardfjellet

Nedre Håkodalsvatnet

Krøshøa

42

Serkjedalen

Skjellbreia

Raubergshytta

Langranden

Øvre Håkodalsvatnet

Storpurka

Raudhøa

Skjenna

Storskarhøa

Pollen

Kvennbøen

F670

Fossafjellet

Ytre Sula

Indre Sula

TodalsøraKvennsetdalen

Dalasetra

Dalen

Grøa

Grynningsdalen

Storglupvatnet

Sandremvatna

Seterfjellet

Kvennset

Todalen

Husby

Todalshytta

Bruset

Trolla

Renndølsetra

Innerdalshytta

Flatvad

S u r n a d a l

Åsen

Øvstbødalen

Mellingan

Øvstbøen

Bollknubben

Sunndalen

Tåga

Såtbakkollen

Grinaren

Moen

Faleøyan

Fale

Råa R70

Åkerssetra

Grødalen

Brandeinsetra

Storvatnet

Renndalen

Innerdalen

Skarfjellet Innerdalstårnet

Storvatnet

Flatvaddalen

Grøa Hoås

Håkodalshøa

Nørdre Svarthammaren

Geitavollen

35

Bjørnhovda

Geitåhøi

Geitådalen

Stoplan

Langtjønna

Kvennbøsetrin

Bjøråskaret

Skarfjellet

Kvenndøla

Storfjellet

Snøfjellet

ÅLESUND

40

33

Geitådalen

Råstu

Høgtunga

Eggekollan

Gråhøa

Romåa

Todalen

Taløyan

Storbotnen

2

Seterknubben

Trollhøtta

Melsseterkollen

Kringlehøa

Storsomrungnebba

Snøva

Gammelseterhaugen

Alfheim

Svøu

Holbekksetra

Geitåa

Litlaurhøa

Flya

31

Søyåa

Holtasetra

Romådalen

Langvatnet

Vanghøa

Kårvatn

Øvre Grinarvatna

Grøvudalshytta

Grøvu

Grønlia

Grønliskaret

Grønliskarstinden

46 32

Grytvatnet

28

Blåhøa

Kåsa

Tverrådalen

Stortela

Myra

Fauskefjellet

38

Blånebba

Toåa

Hallen

Trollheimen

Romfo

Vangshaugen

Nonsfjellkollen

Raudbekkjekollen

Nørdre Salhøtjønna

Tverråbotnfjellet

Kråkbotnen

Klingfjellet

Fremre Grynningshøa

Tøftvangen

Kufjellet

Langøyfjellet

Seterfjellet

Rognnebba

Gammelseterfjellet

15

Vinddøldalen

Fruhøtta

Naustådalen

Neådalsvatna

Neådalen

Mardølhøa

Tohatten

Ottdalen

Ottemsøyan

Vinddøla

Indre Grynningshøa

Kollifjellet

Hafsåsen

Grøvu

Åmotan

Svisdalen

Hælfjellet Fjellgardan

Jenstad

Røymoen

Kvitådalshøa

Storkollen

Salhøa

Midtre Salhøtjønne

Søre Salhøtjønne

Atlanterhavsveien

Høa

Tovatna

Reppa

Reppdalen

Istjønna

MOLDE

Ottem

Lågtangan

Øvre Kløftsetra Skrøåfjellet

Vassdalsfjellet

Graslitinden

Bjørbekkje

Reppdalstangan

Hjelle

Høgtangan

Litlskrymten

Storskrymten

Leirsjøtelet

Lontjønna

Nonshøa

1

Fagerlidalen

Neådalssnota

R70

Fagerlidalsvatna

Salen

Volladalen

Hjellmoen Storøya

Skirådalen

Linndøla

Gammelsetra

Tindfjellet

Breiskaret

Vollasetra

Snota

Svarthaugen

Svartvatnet

Grøafjellet

Svartdalskollen

Kråkvasstinden

27

Grytholet

Storligrenda

Storlidalen

Folda

Krokbygda

Grensa

Vollan

Gravemssetrin

Slettfjellet

Storvatnet

Gråhøsteinslægda

Skulan

Storbekkhøa

Gråhøin

Sandåa

37

19 22

1

5

61

Linndalen

Blåfjellet

Loennechenbua

Foldsjøen

Aunbakksetra

Gråhaugen

Folddalen

Folddalen

Fallan

Hyttdalen

Bårdsgarden

Ångardsvatnet

Roksdalskammen

Svorundfjellet

Langvatnet

Åmotdalshytta

Åmotsvatnet

KRISTIANSUND

ÅNDALSNES

Trollstigen

34

Urdvatnet

60

Klevgardan

Larstjørnin

Skarven

Ångarden

Storgrøhausen

Ura

Gråsjøen

Bossvasshøgda

Løsetsetra

Vassendsætrin

Veggasætra

Snøfjellskollan

Gråhøin

Åmotsflyin

Okla

Fossåa

Bølu

Kufjellet

Liagarden

Trollheimshytta

Snydda

Mellomfjellet

Gjerdet

R70

Bøluvatna

Slettåa

Fossådalsvatnet

Mjølkskåla

Dalsvatnet

Dalen

Storhaugen

Gjerdhøa

Sæthøa

Holberget

Svartdalen

Slipran

Kamtjønnin

Gjevillvasskamban

Gråhøa

Svartdalskollen

Flatbekktjønna

Dindalen

Åmotselva

Tilset

Skardkollen

Korgtjønna

Vinndøla

Vinndalssætrin

Lønset

Trollhøtta

Trollhøtta

Svartådalen

Geithøtta

Blåhøa

Nonsfjellet

Horvlia

Rønningen

Nerholsætra

Dindalshytta

Dindøla

Reinheim

Svarttjønnin

Blåhøtjønna

Gjevillvatnet

Veggen

Blokkhus

Litlrindvatnet

Rindhatten

Langvatnet

Svartåa

Falkfangarhøa

Storhornet


Løsetsetra

Storrindvatnet

Sandhaugan

Langfjellet

Gjørdøldalen

Tyrikvamfjellet

Øyan Gjevilvasshytta

Klettsætra

Soløyfjellet

Grøtsætra

Veslhornet

Bjørnatelin

Raudfjellet

Langvatnet

Raudfjellvatnet

Gammelsæterdalen

Høghødalen

Høghøa

Svahøa

Grøna

Langtjønna

Sessåkersætra

Stølen

Trondfjellet

Skrikhøa

Hovden

Jølvatnet

Jøldalshytta

Gråfjellet

Svartdalssætrin

Skaret

Vognillssætra

Hornet

Gravurfjellet

Jøla

Langvasskjølen

Grøliin

Vekveselva

Hindset Stensem

Sunndalsøra Elghøa - Trondheim Sætran (via E6) 180 km

Breen

R70

Egga

Ålbu

Vognillan

Sunndalsøra - Surnadal 43 km Tørvesgrenda

Vinndalen

Driva

Hoksengmoan

Utem

Snøfjellstjønna

Tverrfjellet

SUNNDAL

Tjønnglupen

Namnlauskollen

Gravbekken

Dovrefjell og

Sunndalsfjella

Langodden

Nasjonalpark

Tjønngluptjønnin

Uv

Ishol

Brattskarven

Gottemsætra

Stølen

Åmotsdalen

Storbrean

Storkinn

Minnilldalsglupen

Tythøkollen

Tythøa

Raudhøa

Minnilla

AVSTANDER/DISTANCE:

Sunndalsøra - Molde 85 km

Morka

Gråurdfjellet

Moan

Nysætra

Sunndalsøra - Kristiansund 100 km

Sunndalsøra - Oppdal 65 km

Tronda

Kvernbekkhøa

Sletthøa

Nystugguhøa

Svarthaugen

Minnilldalen

Gregosen

Skugglisætrin

SkoremRisgrenda

E6

O p p d a l

Gottem

Vålåskaret

Resvatnet

Resheim

Remma

Nonshøsætra

Skarvatnet

Stølegga

Sætra

Kinna

Sætran

Fossem

Mågålaupet

Vamran

Engan

Hesthåggåhøa

Stølådalen

Driva

TRONDHEIM

Skarvollen

Skardalen

Kleva

Nidarosdomen

Snøve

E6

Hol

Ondusfjellet

Svarthamm

Heldalssætrin

Bakk-kjølen

Nerskogen

Dalasæ

Haga

Lånksætra

Solbakken

Vika


Lossætrin

Kvolvtjønnin

Storkvolve

Brattskarven

Finnpiggan

Oppdal

Risberget Trøasætra

Storslåtta

Sno

Blå

Røtvegen

Oppdal Op ko

Kåsa

Mjøa

Oppheim

Storhøa

Hevle

Hevlessætra

Brustølan

Medlisætrin

Store Ristjønna Vinstradalen

Vinstra

Drivdalen

OPPDAL

Forbregd

Drivstoggo

Driva

Brattstigen

Nestasvollan

Finnshøa

Finnsjøen

Vårstigsætra

Re

Minnillkroke

Prestaur

Bjørkg

Allm

Ryphusan

Ves


SUNNDAL KOMMUNE

VELKOMMEN TIL SUNNDAL!

FOTO: Lediard Foto

SJEKK UT:

SUNNDAL SVØMMEHALL

SUNNDAL KULTURHUS

SUNNDAL FOLKEBIBLIOTEK

ØRATORGET

Sunndal svømmehall er lokalisert

på Sande ved idrettsanlegg og

skoleområde. Svømmehallen har 2

basseng og er tilpasset bevegelseshemmede.

Kiosksalg ved inngang.

Se åpningstider på

www.sunndal.kommune.no

Sunndal kulturhus kan du

se kino, konserter, teater og

forestillinger.

Se kinoprogram og åpningstider:

www.sunndalkulturhus.no

Sunndal folkebibliotek ligger

sentralt til på Øratorget ved Sunndal

kulturhus. Her kan du låne bøker,

lese aviser, låne PC eller bruke

gratis wifi.

Se åpningstider på:

www.sunndal.kommune.no

Test ut skateparken eller spill bordtennis!

Skateboard og pingpongutstyr

kan lånes på kulturhuset.

Startpunkt for Stikk UT!-tur til

Fjordparken.

Vi anbefaler: Ta en Stikk UT-tur til Fjordparken for å nyte fjordutsikten eller en spasertur langs elva (Drivapromenaden) via Driva bru.

OPPLEV

SUNNDAL

Se mer informasjon på

www.sunndal.kommune.no

www.facebook.com/sunndalkommune

W

INFORMASJON OM SUNNDAL

www.sunndal.com og

www.visitnorthwest.no/fossenes-rike/

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

sunndalvillogvakker

TURISTINFORMASJON/BROSJYRER

Sunndal kulturhus, Tlf.: 906 48 693

More magazines by this user
Similar magazines