10.12.2021 Views

EC Fine Jewelry Høsten 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

H Ø S T E N 2 0 2 1


Helt siden 1914 har kvalitetsbevisste<br />

kunder funnet sine<br />

smykkefavoritter fra Einar<br />

Christophersen, <strong>EC</strong>. Kunnskapen<br />

bæres videre av våre dedikerte<br />

håndverkere.<br />

På Sandnes produserer vi<br />

klassiske gull og diamantvarer<br />

med kjærlighet, kunnskap og<br />

tradisjoner.


INNHOLDSFORTEGNELSE<br />

ENSTENS 6 - 27<br />

CARINA 6 - 9<br />

POLARIS 10 - 15<br />

SUPERSTAR 16 - 21<br />

CAPELLA 22 - 27<br />

ALLIANSE 28 - 57<br />

BETA 28 - 33<br />

SIGMA 34 - 39<br />

SIGMA DOBBEL 40 - 43<br />

DELTA 44 - 49<br />

ALLIANSE KAMPANJE 50 - 55<br />

ALLIANSEARMBÅND 56 - 57<br />

DIAMANTARMBÅND 58 - 59<br />

TENNISARMBÅND 60 - 62<br />

ROSETTER 63 - 69<br />

GULL MED EDELSTENER 70 - 79<br />

DIAMANTØREPYNT 80 - 85<br />

DIAMANTANHENG 86 - 91<br />

HÅNDLAGET SPESIALBESTILLING 92 - 95<br />

DIAMANTRING 96 - 105<br />

GULL MED FARGEDE STENER 106 - 115<br />

KAMÉ 116 - 117<br />

HERRE 118 - 125<br />

BASE GULL 126 - 147


5<br />

D I A M A N T E N S 4 C


Carina<br />

Modell med 6 klør i diamantkvalitet w.si.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


8<br />

C A R I N A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 516854<br />

7 051240 516885<br />

7 051240 516892<br />

1215511-015 0,15 1 x 0,15 WSI2 10 599 ,-<br />

1215511-025 0,25 1 x 0,25 WSI2 16 999 ,-<br />

1215511-050 0,50 1 x 0,50 WSI2 39 999 ,-<br />

*<br />

*<br />

*<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 516861<br />

7 051240 516908<br />

7 051240 516915<br />

1615511-015 0,15 1 x 0,15 WSI2 7 699 ,-<br />

1615511-025 0,25 1 x 0,25 WSI2 11 999 ,-<br />

1615511-050 0,50 1 x 0,50 WSI2 34 999 ,-<br />

*<br />

*<br />

*<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 516878<br />

7 051240 516922<br />

7 051240 516939<br />

1415511-020 0,20 2 x 0,10 WSI2 8 999 ,- *<br />

1415511-040 0,40 2 x 0,20 WSI2 18 599 ,- *<br />

1415511-060 0,60 2 x 0,30 WSI2 34 999 ,- *<br />

* NYE VEIL. PRISER


9<br />

C A R I N A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 540859<br />

7 024742 486888<br />

7 051240 540705<br />

2215511-015 0,15 1 x 0,15 WSI2 10 599 ,-<br />

2215511-025 0,25 1 x 0,25 WSI2 16 999 ,-<br />

2215511-050 0,50 1 x 0,50 WSI2 39 999 ,-<br />

*<br />

*<br />

*<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 024742 486895<br />

7 024742 486901<br />

7 024742 486918<br />

2615511-015 0,15 1 x 0,15 WSI2 7 699 ,-<br />

2615511-025 0,25 1 x 0,25 WSI2 11 999 ,-<br />

2615511-050 0,50 1 x 0,50 WSI2 34 999 ,-<br />

*<br />

*<br />

*<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 540804<br />

7 024742 486925<br />

7 024742 486932<br />

2415511-020 0,20 2 x 0,10 WSI2 8 999 ,-<br />

2415511-040 0,40 2 x 0,20 WSI2 18 599 ,-<br />

2415511-060 0,60 2 x 0,30 WSI2 34 999 ,-<br />

* NYE VEIL. PRISER<br />

*<br />

*<br />

*


Polaris<br />

Klassisk modell med 6 klør.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


12<br />

P O L A R I S


13<br />

P O L A R I S<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 212879<br />

7 051240 212923<br />

7 051240 212978<br />

7 051240 213029<br />

7 051240 213074<br />

7 051240 213128<br />

7 051240 213173<br />

7 051240 213227<br />

7 051240 213272<br />

7 051240 213326<br />

1213001-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 6 799 ,-<br />

1213001-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 8 849 ,-<br />

1213001-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 11 899 ,-<br />

1213001-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 15 899 ,-<br />

1213001-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 18 499 ,-<br />

1213001-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 23 699 ,-<br />

1213001-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 26 849 ,-<br />

1213001-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 33 999 ,-<br />

1213001-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 40 499 ,-<br />

1213001-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 44 999 ,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 223707<br />

7 051240 223752<br />

7 051240 223806<br />

7 051240 223851<br />

7 051240 223905<br />

7 051240 223950<br />

7 051240 224001<br />

7 051240 224056<br />

7 051240 224100<br />

7 051240 224155<br />

1613001-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 4 799 ,-<br />

1613001-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 6 949 ,-<br />

1613001-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 9 949 ,-<br />

1613001-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 13 799 ,-<br />

1613001-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 16 749 ,-<br />

1613001-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 21 499 ,-<br />

1613001-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 24 499 ,-<br />

1613001-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 32 199 ,-<br />

1613001-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 40 499 ,-<br />

1613001-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 43 599 ,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 219939<br />

7 051240 219984<br />

7 051240 220034<br />

7 051240 220089<br />

7 051240 220133<br />

7 051240 220188<br />

7 051240 220232<br />

7 051240 220287<br />

7 024742 487199<br />

7 024742 487205<br />

1413001-10 0,10 2 x 0,05 TWSI 6 699 ,-<br />

1413001-20 0,20 2 x 0,10 TWSI 11 549 ,-<br />

1413001-30 0,30 2 x 0,15 TWSI 15 999 ,-<br />

1413001-40 0,40 2 x 0,20 TWSI 24 599 ,-<br />

1413001-50 0,50 2 x 0,25 TWSI 29 799 ,-<br />

1413001-60 0,60 2 x 0,30 TWSI 37 999 ,-<br />

1413001-70 0,70 2 x 0,35 TWSI 43 999 ,-<br />

1413001-80 0,80 2 x 0,40 TWSI 55 999 ,-<br />

1413001-90 0,90 2 x 0,45 TWSI 67 999 ,-<br />

1413001-100 1,00 2 x 0,50 TWSI 75 999 ,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


14<br />

P O L A R I S


15<br />

P O L A R I S<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 229020<br />

7 051240 229044<br />

7 051240 229068<br />

7 051240 229082<br />

7 051240 229105<br />

7 051240 229129<br />

7 051240 229143<br />

7 051240 229150<br />

7 024742 487168<br />

7 024742 487175<br />

2213001-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 6 799 ,-<br />

2213001-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 8 849 ,-<br />

2213001-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 11 899 ,-<br />

2213001-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 15 899 ,-<br />

2213001-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 18 499 ,-<br />

2213001-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 23 699 ,-<br />

2213001-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 26 849 ,-<br />

2213001-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 33 999 ,-<br />

2213001-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 40 499 ,-<br />

2213001-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 44 999 ,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 242999<br />

7 051240 243019<br />

7 051240 243033<br />

7 051240 243057<br />

7 051240 243071<br />

7 051240 243095<br />

7 051240 243118<br />

7 051240 243125<br />

7 051240 243132<br />

7 051240 243149<br />

2613001-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 4 799 ,-<br />

2613001-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 6 949 ,-<br />

2613001-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 9 949 ,-<br />

2613001-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 13 799 ,-<br />

2613001-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 16 749 ,-<br />

2613001-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 21 499 ,-<br />

2613001-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 24 499 ,-<br />

2613001-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 32 199 ,-<br />

2613001-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 40 499 ,-<br />

2613001-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 43 599 ,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 238633<br />

7 051240 238657<br />

7 051240 238671<br />

7 051240 238695<br />

7 051240 238718<br />

7 051240 238732<br />

7 051240 238756<br />

7 024742 487182<br />

7 024742 487212<br />

7 024742 487229<br />

2413001-10 0,10 2 x 0,05 TWSI 6 699 ,-<br />

2413001-20 0,20 2 x 0,10 TWSI 11 549 ,-<br />

2413001-30 0,30 2 x 0,15 TWSI 15 999 ,-<br />

2413001-40 0,40 2 x 0,20 TWSI 24 599 ,-<br />

2413001-50 0,50 2 x 0,25 TWSI 29 799 ,-<br />

2413001-60 0,60 2 x 0,30 TWSI 37 999 ,-<br />

2413001-70 0,70 2 x 0,35 TWSI 43 999 ,-<br />

2413001-80 0,80 2 x 0,40 TWSI 55 999 ,-<br />

2413001-90 0,90 2 x 0,45 TWSI 67 999 ,-<br />

2413001-100 1,00 2 x 0,50 TWSI 75 999 ,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


Superstar<br />

Kraftig modell med 6 klør.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


18<br />

S U P E R S T A R


19<br />

S U P E R S T A R<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 000292<br />

7 051240 000315<br />

7 051240 000322<br />

7 051240 000339<br />

7 051240 402867<br />

7 051240 435964<br />

7 051240 435971<br />

7 051240 528956<br />

7 051240 485754<br />

7 051240 485808<br />

1210003-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 7 199,-<br />

1210003-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 8 999,-<br />

1210003-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 11 999,-<br />

1210003-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 14 449,-<br />

1210003-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 17 499,-<br />

1210003-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 22 999,-<br />

1210003-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 25 499,-<br />

1210003-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 31 999,-<br />

1210003-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 37 999,-<br />

1210003-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 44 999,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 011472<br />

7 051240 011496<br />

7 051240 011502<br />

7 051240 011519<br />

7 051240 445420<br />

7 051240 445437<br />

7 051240 445444<br />

7 051240 445451<br />

7 051240 486355<br />

7 051240 486409<br />

1610003-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 5 049,-<br />

1610003-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 6 599,-<br />

1610003-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 9 499,-<br />

1610003-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 11 999,-<br />

1610003-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 13 999,-<br />

1610003-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 18 999,-<br />

1610003-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 21 749,-<br />

1610003-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 28 999,-<br />

1610003-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 34 999,-<br />

1610003-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 38 999,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 009325<br />

7 051240 009349<br />

7 051240 009356<br />

7 051240 304581<br />

7 051240 009363<br />

7 051240 451506<br />

7 051240 451551<br />

7 051240 451605<br />

7 024742 486857<br />

7 051240 525566<br />

1410003-10 0,10 2 x 0,05 TWSI 6 699,-<br />

1410003-20 0,20 2 x 0,10 TWSI 10 999,-<br />

1410003-30 0,30 2 x 0,15 TWSI 15 499,-<br />

1410003-40 0,40 2 x 0,20 TWSI 22 999,-<br />

1410003-50 0,50 2 x 0,25 TWSI 29 499,-<br />

1410003-60 0,60 2 x 0,30 TWSI 37 999,-<br />

1410003-70 0,70 2 x 0,35 TWSI 42 999,-<br />

1410003-80 0,80 2 x 0,40 TWSI 54 999,-<br />

1410003-90 0,90 2 x 0,45 TWSI 66 999,-<br />

1410003-100 1,00 2 x 0,50 TWSI 74 999,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


20<br />

S U P E R S T A R


21<br />

S U P E R S T A R<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 024742 487243<br />

7 024742 487250<br />

7 051240 480902<br />

7 051240 527713<br />

7 024742 487267<br />

7 051240 527720<br />

7 024742 487274<br />

7 024742 487281<br />

7 024742 487298<br />

7 024742 487304<br />

2210003-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 7 199,-<br />

2210003-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 8 999,-<br />

2210003-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 11 999,-<br />

2210003-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 14 449,-<br />

2210003-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 17 499,-<br />

2210003-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 22 999,-<br />

2210003-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 25 499,-<br />

2210003-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 31 999,-<br />

2210003-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 37 999,-<br />

2210003-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 44 999,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 024742 487311<br />

7 024742 487328<br />

7 051240 480926<br />

7 051240 527737<br />

7 051240 528895<br />

7 024742 487335<br />

7 024742 487342<br />

7 024742 487359<br />

7 024742 487366<br />

7 024742 487373<br />

2610003-05 0,05 1 x 0,05 TWSI 5 049,-<br />

2610003-10 0,10 1 x 0,10 TWSI 6 599,-<br />

2610003-15 0,15 1 x 0,15 TWSI 9 499,-<br />

2610003-20 0,20 1 x 0,20 TWSI 11 999,-<br />

2610003-25 0,25 1 x 0,25 TWSI 13 999,-<br />

2610003-30 0,30 1 x 0,30 TWSI 18 999,-<br />

2610003-35 0,35 1 x 0,35 TWSI 21 749,-<br />

2610003-40 0,40 1 x 0,40 TWSI 28 999,-<br />

2610003-45 0,45 1 x 0,45 TWSI 34 999,-<br />

2610003-50 0,50 1 x 0,50 TWSI 38 999,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 024742 487380<br />

7 051240 499225<br />

7 051240 480919<br />

7 024742 487397<br />

7 024742 487403<br />

7 024742 487410<br />

7 024742 487427<br />

7 024742 487434<br />

7 024742 487441<br />

7 024742 487458<br />

2410003-10 0,10 2 x 0,05 TWSI 6 699,-<br />

2410003-20 0,20 2 x 0,10 TWSI 10 999,-<br />

2410003-30 0,30 2 x 0,15 TWSI 15 499,-<br />

2410003-40 0,40 2 x 0,20 TWSI 22 999,-<br />

2410003-50 0,50 2 x 0,25 TWSI 29 499,-<br />

2410003-60 0,60 2 x 0,30 TWSI 37 999,-<br />

2410003-70 0,70 2 x 0,35 TWSI 42 999,-<br />

2410003-80 0,80 2 x 0,40 TWSI 54 999,-<br />

2410003-90 0,90 2 x 0,45 TWSI 66 999,-<br />

2410003-100 1,00 2 x 0,50 TWSI 74 999,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


Capella<br />

Samme kraftige 6-klørs modell som<br />

Superstar, med wp1 diamantkvalitet.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


24<br />

C A P E L L A


25<br />

C A P E L L A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 000025<br />

7 051240 000063<br />

7 051240 000117<br />

7 051240 000162<br />

7 051240 000216<br />

7 051240 401150<br />

7 051240 000254<br />

7 051240 000261<br />

7 051240 000278<br />

7 051240 000285<br />

1210002-05 0,05 1 x 0,05 WP1 6 999 ,- 4 899,-<br />

1210002-10 0,10 1 x 0,10 WP1 8 899 ,- 6 249,-<br />

1210002-15 0,15 1 x 0,15 WP1 11 349 ,- 7 949,-<br />

1210002-20 0,20 1 x 0,20 WP1 13 999 ,- 9 799,-<br />

1210002-25 0,25 1 x 0,25 WP1 16 749 ,- 11 749,-<br />

1210002-30 0,30 1 x 0,30 WP1 20 999 ,- 14 699,-<br />

1210002-35 0,35 1 x 0,35 WP1 23 299 ,- 16 299,-<br />

1210002-40 0,40 1 x 0,40 WP1 27 999 ,- 19 599,-<br />

1210002-45 0,45 1 x 0,45 WP1 31 699 ,- 22 199,-<br />

1210002-50 0,50 1 x 0,50 WP1 39 999 ,- 27 999,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 011205<br />

7 051240 011243<br />

7 051240 011298<br />

7 051240 011342<br />

7 051240 011397<br />

7 051240 411746<br />

7 051240 011434<br />

7 051240 011441<br />

7 051240 011458<br />

7 051240 011465<br />

1610002-05 0,05 1 x 0,05 WP1 4 899 ,- 3 449,-<br />

1610002-10 0,10 1 x 0,10 WP1 6 499 ,- 4 549,-<br />

1610002-15 0,15 1 x 0,15 WP1 8 749 ,- 6 149,-<br />

1610002-20 0,20 1 x 0,20 WP1 11 249 ,- 7 899,-<br />

1610002-25 0,25 1 x 0,25 WP1 13 249 ,- 9 299,-<br />

1610002-30 0,30 1 x 0,30 WP1 17 249 ,- 12 099,-<br />

1610002-35 0,35 1 x 0,35 WP1 19 549 ,- 13 699,-<br />

1610002-40 0,40 1 x 0,40 WP1 23 499 ,- 16 449,-<br />

1610002-45 0,45 1 x 0,45 WP1 27 999 ,- 19 599,-<br />

1610002-50 0,50 1 x 0,50 WP1 34 499 ,- 24 149,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 472532<br />

7 051240 472587<br />

7 051240 472631<br />

7 051240 472686<br />

7 051240 472730<br />

7 051240 472761<br />

7 051240 472778<br />

7 051240 472785<br />

7 024742 486864<br />

7 024742 486871<br />

1410002-10 0,10 2 x 0,05 WP1 6 599 ,- 4 649,-<br />

1410002-20 0,20 2 x 0,10 WP1 10 799 ,- 7 549,-<br />

1410002-30 0,30 2 x 0,15 WP1 14 599 ,- 10 199,-<br />

1410002-40 0,40 2 x 0,20 WP1 21 649 ,- 15 149,-<br />

1410002-50 0,50 2 x 0,25 WP1 27 699 ,- 19 399,-<br />

1410002-60 0,60 2 x 0,30 WP1 34 999 ,- 24 499,-<br />

1410002-70 0,70 2 x 0,35 WP1 39 549 ,- 27 699,-<br />

1410002-80 0,80 2 x 0,40 WP1 48 299 ,- 33 799,-<br />

1410002-90 0,90 2 x 0,45 WP1 57 499,- 40 249,-<br />

1410002-100 1,00 2 x 0,50 WP1 69 999 ,- 48 999,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


26<br />

C A P E L L A


27<br />

C A P E L L A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 521841<br />

7 051240 500976<br />

7 051240 433274<br />

7 051240 518261<br />

7 051240 518278<br />

7 051240 527805<br />

7 024742 486949<br />

7 051240 520585<br />

7 024742 486956<br />

7 051240 514140<br />

2210002-05 0,05 1 x 0,05 WP1 6 999 ,- 4 899,-<br />

2210002-10 0,10 1 x 0,10 WP1 8 899 ,- 6 249,-<br />

2210002-15 0,15 1 x 0,15 WP1 11 349 ,- 7 949,-<br />

2210002-20 0,20 1 x 0,20 WP1 13 999 ,- 9 799,-<br />

2210002-25 0,25 1 x 0,25 WP1 16 749 ,- 11 749,-<br />

2210002-30 0,30 1 x 0,30 WP1 20 999 ,- 14 699,-<br />

2210002-35 0,35 1 x 0,35 WP1 23 299 ,- 16 299,-<br />

2210002-40 0,40 1 x 0,40 WP1 27 999 ,- 19 599,-<br />

2210002-45 0,45 1 x 0,45 WP1 31 699 ,- 22 199,-<br />

2210002-50 0,50 1 x 0,50 WP1 39 999 ,- 27 999,-<br />

ANHENG VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 024742 486963<br />

7 051240 521117<br />

7 024742 486970<br />

7 051240 528963<br />

7 051240 528970<br />

7 051240 531499<br />

7 024742 486987<br />

7 024742 486994<br />

7 024742 487007<br />

7 051240 520578<br />

2610002-05 0,05 1 x 0,05 WP1 4 899 ,- 3 449,-<br />

2610002-10 0,10 1 x 0,10 WP1 6 499 ,- 4 549,-<br />

2610002-15 0,15 1 x 0,15 WP1 8 749 ,- 6 149,-<br />

2610002-20 0,20 1 x 0,20 WP1 11 249 ,- 7 899,-<br />

2610002-25 0,25 1 x 0,25 WP1 13 249 ,- 9 299,-<br />

2610002-30 0,30 1 x 0,30 WP1 17 249 ,- 12 099,-<br />

2610002-35 0,35 1 x 0,35 WP1 19 549 ,- 13 699,-<br />

2610002-40 0,40 1 x 0,40 WP1 23 499 ,- 16 449,-<br />

2610002-45 0,45 1 x 0,45 WP1 27 999 ,- 19 599,-<br />

2610002-50 0,50 1 x 0,50 WP1 34 499 ,- 24 149,-<br />

ØREPYNT VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 515550<br />

7 051240 521780<br />

7 024742 487014<br />

7 051240 521148<br />

7 024742 487021<br />

7 024742 487038<br />

7 024742 487045<br />

7 024742 487052<br />

7 024742 487069<br />

7 024742 487076<br />

2410002-10 0,10 2 x 0,05 WP1 6 599 ,- 4 649,-<br />

2410002-20 0,20 2 x 0,10 WP1 10 799 ,- 7 549,-<br />

2410002-30 0,30 2 x 0,15 WP1 14 599 ,- 10 199,-<br />

2410002-40 0,40 2 x 0,20 WP1 21 649 ,- 15 149,-<br />

2410002-50 0,50 2 x 0,25 WP1 27 699 ,- 19 399,-<br />

2410002-60 0,60 2 x 0,30 WP1 34 999 ,- 24 499,-<br />

2410002-70 0,70 2 x 0,35 WP1 39 549 ,- 27 699,-<br />

2410002-80 0,80 2 x 0,40 WP1 48 299 ,- 33 799,-<br />

2410002-90 0,90 2 x 0,45 WP1 57 499,- 40 249,-<br />

2410002-100 1,00 2 x 0,50 WP1 69 999 ,- 48 999,-<br />

*Vi priser større diamanter på forespørsel


Beta<br />

Modell som er avrundet inn- og utvendig.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


30<br />

B E T A


31<br />

B E T A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 196186<br />

7 051240 003712<br />

7 051240 003880<br />

7 051240 283831<br />

7 051240 283848<br />

7 051240 295179<br />

7 051240 196193<br />

7 051240 004375<br />

7 051240 212831<br />

7 051240 283862<br />

7 051240 283879<br />

7 051240 295247<br />

7 051240 196209<br />

7 051240 212848<br />

7 051240 212855<br />

7 051240 283909<br />

7 051240 283923<br />

7 051240 295315<br />

7 051240 196216<br />

7 051240 212862<br />

7 051240 005860<br />

7 051240 006041<br />

7 051240 006201<br />

7 051240 295384<br />

7 051240 331938<br />

7 051240 315624<br />

7 051240 315631<br />

7 051240 315648<br />

7 051240 331945<br />

7 051240 331938<br />

7 051240 333253<br />

7 051240 333260<br />

7 051240 333277<br />

7 051240 333291<br />

1290245 - 3,0 mm bred, uten diamant 6 399 ,-<br />

1210045-03 0,03 3,0 mm bred, 1 x 0,03 TWSI 7 649 ,-<br />

1210045-09 0,09 3,0 mm bred, 3 x 0,03 TWSI 9 999 ,-<br />

1210045-15 0,15 3,0 mm bred, 5 x 0,03 TWSI 12 349 ,-<br />

1210045-21 0,21 3,0 mm bred, 7 x 0,03 TWSI 14 899 ,-<br />

R1210045-03 0,03 Refatting 1 x 0,03 TWSI 1 999 ,-<br />

1290246 - 3,4 mm bred, uten diamant 7 299 ,-<br />

1210046-05 0,05 3,4 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 9 299 ,-<br />

1210046-15 0,15 3,4 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 12 599 ,-<br />

1210046-25 0,25 3,4 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 16 249 ,-<br />

1210046-35 0,35 3,4 mm bred, 7 x 0,05 TWSI 19 999 ,-<br />

R1210046-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 899 ,-<br />

1290247 - 3,8 mm bred, uten diamant 7 999 ,-<br />

1210047-07 0,07 3,8 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 10 299 ,-<br />

1210047-21 0,21 3,8 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 14 699 ,-<br />

1210047-35 0,35 3,8 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 18 899 ,-<br />

1210047-49 0,49 3,8 mm bred, 7 x 0,07 TWSI 23 499 ,-<br />

R1210047-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 3 349 ,-<br />

1290248 - 4,2 mm bred, uten diamant 9 499 ,-<br />

1210048-10 0,10 4,2 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 13 249 ,-<br />

1210048-30 0,30 4,2 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 20 099 ,-<br />

1210048-50 0,50 4,2 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 27 399 ,-<br />

1210048-70 0,70 4,2 mm bred, 7 x 0,10 TWSI 33 249 ,-<br />

R1210048-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 5 549 ,-<br />

1290280 - 5,0 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

1210280-15 0,15 5,0 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 18 499 ,-<br />

1210280-45 0,45 5,0 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 29 999 ,-<br />

1210280-75 0,75 5,0 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 39 999 ,-<br />

R1210280-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 8 149 ,-<br />

1290280 - 5,0 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

1210281-20 0,20 5,0 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 21 699 ,-<br />

1210281-60 0,60 5,0 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 35 999 ,-<br />

1210281-100 1,00 5,0 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1210281-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 599 ,-


32<br />

B E T A


33<br />

B E T A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 196735<br />

7 051240 018839<br />

7 051240 019003<br />

7 051240 019171<br />

7 051240 283855<br />

7 051240 295179<br />

7 051240 196742<br />

7 051240 019492<br />

7 051240 019669<br />

7 051240 283886<br />

7 051240 283893<br />

7 051240 295247<br />

7 051240 196759<br />

7 051240 228993<br />

7 051240 303775<br />

7 051240 283930<br />

7 051240 283916<br />

7 051240 295315<br />

7 051240 196766<br />

7 051240 020795<br />

7 051240 283947<br />

7 051240 021129<br />

7 051240 021280<br />

7 051240 295384<br />

7 051240 442795<br />

7 051240 540781<br />

7 024742 487120<br />

7 024742 487137<br />

7 051240 331945<br />

7 051240 442795<br />

7 051240 454668<br />

7 024742 487144<br />

7 024742 487151<br />

7 051240 333291<br />

2290245 - 3,0 mm bred, uten diamant 6 399 ,-<br />

2210045-03 0,03 3,0 mm bred, 1 x 0,03 TWSI 7 649 ,-<br />

2210045-09 0,09 3,0 mm bred, 3 x 0,03 TWSI 9 999 ,-<br />

2210045-15 0,15 3,0 mm bred, 5 x 0,03 TWSI 12 349 ,-<br />

2210045-21 0,21 3,0 mm bred, 7 x 0,03 TWSI 14 899 ,-<br />

R1210045-03 0,03 Refatting 1 x 0,03 TWSI 1 999 ,-<br />

2290246 - 3,4 mm bred, uten diamant 7 299 ,-<br />

2210046-05 0,05 3,4 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 9 299 ,-<br />

2210046-15 0,15 3,4 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 12 599 ,-<br />

2210046-25 0,25 3,4 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 16 249 ,-<br />

2210046-35 0,35 3,4 mm bred, 7 x 0,05 TWSI 19 999 ,-<br />

R1210046-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 899 ,-<br />

2290247 - 3,8 mm bred, uten diamant 7 999 ,-<br />

2210047-07 0,07 3,8 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 10 299 ,-<br />

2210047-21 0,21 3,8 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 14 699 ,-<br />

2210047-35 0,35 3,8 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 18 899 ,-<br />

2210047-49 0,49 3,8 mm bred, 7 x 0,07 TWSI 23 499 ,-<br />

R1210047-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 3 349 ,-<br />

2290248 - 4,2 mm bred, uten diamant 9 499 ,-<br />

2210048-10 0,10 4,2 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 13 249 ,-<br />

2210048-30 0,30 4,2 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 20 099 ,-<br />

2210048-50 0,50 4,2 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 27 399 ,-<br />

2210048-70 0,70 4,2 mm bred, 7 x 0,10 TWSI 33 249 ,-<br />

R1210048-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 5 549 ,-<br />

2290280 - 5,0 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

2210280-15 0,15 5,0 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 18 499 ,-<br />

2210280-45 0,45 5,0 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 29 999 ,-<br />

2210280-75 0,75 5,0 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 39 999 ,-<br />

R1210280-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 8 149 ,-<br />

2290280 - 5,0 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

2210281-20 0,20 5,0 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 21 699 ,-<br />

2210281-60 0,60 5,0 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 35 999 ,-<br />

2210281-100 1,00 5,0 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1210281-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 599 ,-


Sigma<br />

Modell med kraftig skinne og opphøyde<br />

klør. Finnes både i hvitt og gult gull.


36<br />

S I G M A


37<br />

S I G M A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 219823<br />

7 051240 216228<br />

7 051240 216235<br />

7 051240 216242<br />

7 051240 380868<br />

7 051240 219830<br />

7 051240 216259<br />

7 051240 216266<br />

7 051240 216273<br />

7 051240 380875<br />

7 051240 380714<br />

7 051240 216280<br />

7 051240 216297<br />

7 051240 216303<br />

7 051240 299580<br />

7 051240 216310<br />

7 051240 216327<br />

7 051240 216334<br />

7 051240 299603<br />

7 051240 216341<br />

7 051240 216358<br />

7 051240 216365<br />

7 051240 299627<br />

7 051240 352117<br />

7 051240 216389<br />

7 051240 216396<br />

7 051240 216372<br />

7 051240 299641<br />

1293191 - 3,5 mm bred, uten diamant 7 499 ,-<br />

1213192-05 0,05 3,5 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 9 399 ,-<br />

1213192-15 0,15 3,5 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 13 499 ,-<br />

1213192-25 0,25 3,5 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 17 399 ,-<br />

R1213192-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 799 ,-<br />

1293193 - 3,8 mm bred, uten diamant 8 249 ,-<br />

1213193-07 0,07 3,8 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 10 599 ,-<br />

1213193-21 0,21 3,8 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 15 399 ,-<br />

1213193-35 0,35 3,8 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 19 999 ,-<br />

R1213193-07 0,07 1 x 0,07 Refatting TWSI 3 249 ,-<br />

1293194 - 4,2 mm bred, uten diamant 9 199 ,-<br />

1213194-10 0,10 4,2 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 12 999 ,-<br />

1213194-30 0,30 4,2 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 20 399 ,-<br />

1213194-50 0,50 4,2 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 27 999 ,-<br />

R1213194-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 4 699 ,-<br />

1213195-12 0,12 4,2 mm bred, 1 x 0,12 TWSI 13 899 ,-<br />

1213195-36 0,36 4,2 mm bred, 3 x 0,12 TWSI 22 199 ,-<br />

1213195-60 0,60 4,2 mm bred, 5 x 0,12 TWSI 29 999 ,-<br />

R1213195-12 0,12 Refatting 1 x 0,12 TWSI 5 299 ,-<br />

1213196-15 0,15 4,2 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 16 499 ,-<br />

1213196-45 0,45 4,2 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 27 999 ,-<br />

1213196-75 0,75 4,2 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 37 999 ,-<br />

R1213196-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 7 099 ,-<br />

1293197 - 4,7 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

1213197-20 0,20 4,7 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 21 499 ,-<br />

1213197-60 0,60 4,7 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 36 999 ,-<br />

1213197-100 1,00 4,7 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1213197-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 749 ,-


38<br />

S I G M A


39<br />

S I G M A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 238299<br />

7 051240 231214<br />

7 051240 231221<br />

7 051240 231238<br />

7 051240 380868<br />

7 051240 238305<br />

7 051240 231245<br />

7 051240 231252<br />

7 051240 231269<br />

7 051240 380875<br />

7 051240 380721<br />

7 051240 231276<br />

7 051240 231283<br />

7 051240 231290<br />

7 051240 299580<br />

7 051240 231306<br />

7 051240 231313<br />

7 051240 231320<br />

7 051240 299603<br />

7 051240 231337<br />

7 051240 231344<br />

7 051240 231351<br />

7 051240 299627<br />

7 051240 380738<br />

7 051240 231375<br />

7 051240 231382<br />

7 051240 231368<br />

7 051240 299641<br />

2293191 - 3,5 mm bred, uten diamant 7 499 ,-<br />

2213192-05 0,05 3,5 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 9 399 ,-<br />

2213192-15 0,15 3,5 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 13 499 ,-<br />

2213192-25 0,25 3,5 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 17 399 ,-<br />

R1213192-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 799 ,-<br />

2293193 - 3,8 mm bred, uten diamant 8 249 ,-<br />

2213193-07 0,07 3,8 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 10 599 ,-<br />

2213193-21 0,21 3,8 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 15 399 ,-<br />

2213193-35 0,35 3,8 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 19 999 ,-<br />

R1213193-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 3 249 ,-<br />

2293194 - 4,2 mm bred, uten diamant 9 199 ,-<br />

2213194-10 0,10 4,2 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 12 999 ,-<br />

2213194-30 0,30 4,2 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 20 399 ,-<br />

2213194-50 0,50 4,2 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 27 999 ,-<br />

R1213194-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 4 699 ,-<br />

2213195-12 0,12 4,2 mm bred, 1 x 0,12 TWSI 13 899 ,-<br />

2213195-36 0,36 4,2 mm bred, 3 x 0,12 TWSI 22 199 ,-<br />

2213195-60 0,60 4,2 mm bred, 5 x 0,12 TWSI 29 999 ,-<br />

R1213195-12 0,12 1 x 0,12 TWSI 5 299 ,-<br />

2213196-15 0,15 4,2 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 16 499 ,-<br />

2213196-45 0,45 4,2 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 27 999 ,-<br />

2213196-75 0,75 4,2 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 37 999 ,-<br />

R1213196-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 7 099 ,-<br />

2293197 - 4,7 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

2213197-20 0,20 4,7 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 21 499 ,-<br />

2213197-60 0,60 4,7 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 36 999 ,-<br />

2213197-100 1,00 4,7 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1213197-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 749 ,-


Sigma dobbel<br />

En kraftig ring på 5,5 - 7,5mm bredde<br />

med 2 skinner ifattet et lite utvalg av<br />

diamanter på alt fra 10-18 diamanter<br />

i 0,03-0,10 carat twsi kvalitet.<br />

Ringen kan ikke refattes, men kan<br />

leveres som dobbel allianse i forløp,<br />

og finnes både i hvitt og gult gull.


42<br />

S I G M A D O B B E L<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 216808<br />

7 051240 216815<br />

7 051240 216822<br />

7 051240 216839<br />

7 051240 216846<br />

7 051240 216853<br />

7 051240 216860<br />

1213239-54 0,54 5,5 mm bred, 18 x 0,03 TWSI 26 599 ,-<br />

1213240-50 0,50 6,7 mm bred, 10 x 0,05 TWSI 25 599 ,-<br />

1213240-70 0,70 6,7 mm bred, 14 x 0,05 TWSI 27 899 ,-<br />

1213241-70 0,70 7,5 mm bred, 10 x 0,07 TWSI 34 999 ,-<br />

1213241-98 0,98 7,5 mm bred, 14 x 0,07 TWSI 39 999<br />

1213242-100 1,00 7,5 mm bred, 10 x 0,10 TWSI 48 999 ,-<br />

1213242-120 1,20 7,5 mm bred, 12 x 0,10 TWSI 54 999 ,-


43<br />

S I G M A D O B B E L<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 231849<br />

7 051240 311442<br />

7 051240 231856<br />

7 051240 304055<br />

7 051240 231863<br />

7 051240 231870<br />

7 051240 231887<br />

2213239-54 0,54 5,5 mm bred, 18 x 0,03 TWSI 26 599 ,-<br />

2213240-50 0,50 6,7 mm bred, 10 x 0,05 TWSI 25 599 ,-<br />

2213240-70 0,70 6,7 mm bred, 14 x 0,05 TWSI 27 899 ,-<br />

2213241-70 0,70 7,5 mm bred, 10 x 0,07 TWSI 34 999 ,-<br />

2213241-98 0,98 7,5 mm bred, 14 x 0,07 TWSI 39 999<br />

2213242-100 1,00 7,5 mm bred, 10 x 0,10 TWSI 48 999 ,-<br />

2213242-120 1,20 7,5 mm bred, 12 x 0,10 TWSI 54 999 ,-<br />

Skinnen er bredere på toppen. Bredden oppgitt over er på det bredeste.


Delta<br />

Diamantene er stikkfattede,<br />

og ligger godt beskyttet i skinnen.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


46<br />

D E L T A


47<br />

D E L T A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 219649<br />

7 051240 215337<br />

7 051240 215344<br />

7 051240 215351<br />

7 051240 299351<br />

7 051240 219687<br />

7 051240 215467<br />

7 051240 215474<br />

7 051240 215481<br />

7 051240 299375<br />

7 051240 219687<br />

7 051240 215498<br />

7 051240 215504<br />

7 051240 215511<br />

7 051240 299399<br />

7 051240 417588<br />

7 051240 215528<br />

7 051240 215535<br />

7 051240 215542<br />

7 051240 299412<br />

7 051240 466166<br />

7 051240 417564<br />

7 051240 466258<br />

7 051240 421363<br />

7 051240 472808<br />

7 051240 466173<br />

7 051240 417571<br />

7 051240 519602<br />

7 051240 429192<br />

7 051240 451124<br />

1293111 - 3,0 mm bred, uten diamant 7 699 ,-<br />

1213111-03 0,03 3,0 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 8 849 ,-<br />

1213111-09 0,09 3,0 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 11 199 ,-<br />

1213111-15 0,15 3,0 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 14 499 ,-<br />

R1213111-03 0,03 Refatting 1 x 0,05 TWSI 1 849 ,-<br />

1293131 - 3,5 mm bred, uten diamant 9 299 ,-<br />

1213131-05 0,05 3,5 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 11 499 ,-<br />

1213131-15 0,15 3,5 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 14 599 ,-<br />

1213131-25 0,25 3,5 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 17 799 ,-<br />

R1213131-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 399 ,-<br />

1293131 - 3,5 mm bred, uten diamant 9 299 ,-<br />

1213132-07 0,07 3,5 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 12 149 ,-<br />

1213132-21 0,21 3,5 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 16 299 ,-<br />

1213132-35 0,35 3,5 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 20 499 ,-<br />

R1213132-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 2 849 ,-<br />

1293133 - 4,0 mm bred, uten diamant 11 399 ,-<br />

1213133-10 0,10 4,0 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 14 999 ,-<br />

1213133-30 0,30 4,0 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 22 299<br />

1213133-50 0,50 4,0 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 29 999 ,-<br />

R1213133-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 4 299 ,-<br />

1293134 - 4,5 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

1213134-15 0,15 4,5 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 19 199 ,-<br />

1213134-45 0,45 4,5 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 29 999 ,-<br />

1213134-75 0,75 4,5 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 37 299<br />

R1213134-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 6 699 ,-<br />

1293135 - 5,0 mm bred, uten diamant 14 299 ,-<br />

1213135-20 0,20 5,0 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 23 499 ,-<br />

1213135-60 0,60 5,0 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 38 999 ,-<br />

1213135-100 1,00 5,0 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1213135-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 299 ,-


48<br />

D E L T A


49<br />

D E L T A<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 238114<br />

7 051240 230385<br />

7 051240 230392<br />

7 051240 230408<br />

7 051240 299351<br />

7 051240 238152<br />

7 051240 230484<br />

7 051240 230491<br />

7 051240 230507<br />

7 051240 299375<br />

7 051240 238152<br />

7 051240 230514<br />

7 051240 230521<br />

7 051240 230538<br />

7 051240 299399<br />

7 051240 417595<br />

7 051240 230545<br />

7 051240 230552<br />

7 051240 230569<br />

7 051240 299412<br />

7 051240 466180<br />

7 051240 451056<br />

7 051240 451063<br />

7 051240 451070<br />

7 051240 472808<br />

7 051240 466197<br />

7 051240 451094<br />

7 051240 451100<br />

7 051240 451087<br />

7 051240 451124<br />

2293111 - 3,0 mm bred, uten diamant 7 699 ,-<br />

2213111-03 0,03 3,0 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 8 849 ,-<br />

2213111-09 0,09 3,0 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 11 199 ,-<br />

2213111-15 0,15 3,0 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 14 499 ,-<br />

R1213111-03 0,03 Refatting 1 x 0,05 TWSI 1 849 ,-<br />

2293131 - 3,5 mm bred, uten diamant 9 299 ,-<br />

2213131-05 0,05 3,5 mm bred, 1 x 0,05 TWSI 11 499 ,-<br />

2213131-15 0,15 3,5 mm bred, 3 x 0,05 TWSI 14 599 ,-<br />

2213131-25 0,25 3,5 mm bred, 5 x 0,05 TWSI 17 799 ,-<br />

R1213131-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 399 ,-<br />

2293131 - 3,5 mm bred, uten diamant 9 299 ,-<br />

2213132-07 0,07 3,5 mm bred, 1 x 0,07 TWSI 12 149 ,-<br />

2213132-21 0,21 3,5 mm bred, 3 x 0,07 TWSI 16 299 ,-<br />

2213132-35 0,35 3,5 mm bred, 5 x 0,07 TWSI 20 499 ,-<br />

R1213132-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 2 849 ,-<br />

2293133 - 4,0 mm bred, uten diamant 11 399 ,-<br />

2213133-10 0,10 4,0 mm bred, 1 x 0,10 TWSI 14 999 ,-<br />

2213133-30 0,30 4,0 mm bred, 3 x 0,10 TWSI 22 299<br />

2213133-50 0,50 4,0 mm bred, 5 x 0,10 TWSI 29 999 ,-<br />

R1213133-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 4 299 ,-<br />

2293134 - 4,5 mm bred, uten diamant 12 999 ,-<br />

2213134-15 0,15 4,5 mm bred, 1 x 0,15 TWSI 19 199 ,-<br />

2213134-45 0,45 4,5 mm bred, 3 x 0,15 TWSI 29 999 ,-<br />

2213134-75 0,75 4,5 mm bred, 5 x 0,15 TWSI 37 299<br />

R1213134-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 6 699 ,-<br />

2293135 - 5,0 mm bred, uten diamant 14 299 ,-<br />

2213135-20 0,20 5,0 mm bred, 1 x 0,20 TWSI 23 499 ,-<br />

2213135-60 0,60 5,0 mm bred, 3 x 0,20 TWSI 38 999 ,-<br />

2213135-100 1,00 5,0 mm bred, 5 x 0,20 TWSI 54 999 ,-<br />

R1213135-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 299 ,-


Allianse<br />

Modellen ligner Beta, men er lettere<br />

og leveres med diamantkvalitet wp1.<br />

Finnes både i hvitt og gult gull.


52<br />

ALLIANSE KAMPANJEMODELL


53<br />

ALLIANSE KAMPANJEMODELL<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 380776<br />

7 051240 311459<br />

7 051240 311619<br />

7 051240 311770<br />

7 051240 314337<br />

7 051240 487444<br />

7 051240 311930<br />

7 051240 312098<br />

7 051240 312258<br />

7 051240 314351<br />

7 051240 380783<br />

7 051240 312418<br />

7 051240 312586<br />

7 051240 312746<br />

7 051240 314368<br />

7 051240 466227<br />

7 051240 417113<br />

7 051240 417120<br />

7 051240 417137<br />

7 051240 417151<br />

1290276 - 3,3 mm bred, uten diamant 6 999 ,- 4 899 ,-<br />

1210276-04 0,04 3,3 mm bred, 1 x 0,04 WP1 8 549 ,- 5 999 ,-<br />

1210276-12 0,12 3,3 mm bred, 3 x 0,04 WP1 11 449 ,- 7 999 ,-<br />

1210276-20 0,20 3,3 mm bred, 5 x 0,04 WP1 14 599 ,- 10 199 ,-<br />

R1210276-04 0,04 Refatting 1 x 0,04 WP1 2 299 ,- -<br />

1290277 - 3,5 mm bred, uten diamant 7 499 ,- 5 249 ,-<br />

1210277-06 0,06 3,5 mm bred, 1 x 0,06 WP1 9 349 ,- 6 499 ,-<br />

1210277-18 0,18 3,5 mm bred, 3 x 0,06 WP1 13 349 ,- 9 349 ,-<br />

1210277-30 0,30 3,5 mm bred, 5 x 0,06 WP1 16 749 ,- 11 699 ,-<br />

R1210277-06 0,06 Refatting 1 x 0,06 WP1 2 899 ,- -<br />

1290278 - 3,7 mm bred, uten diamant 8 299 ,- 5 799 ,-<br />

1210278-09 0,09 3,7 mm bred, 1 x 0,09 WP1 11 249 ,- 7 899 ,-<br />

1210278-27 0,27 3,7 mm bred, 3 x 0,09 WP1 17 249 ,- 12 099 ,-<br />

1210278-45 0,45 3,7 mm bred, 5 x 0,09 WP1 23 999 ,- 16 799 ,-<br />

R1210278-09 0,09 Refatting 1 x 0,09 WP1 4 249 ,- -<br />

1290279 - 4,0 mm bred, uten diamant 9 299 ,- 6 499 ,-<br />

1210279-12 0,12 4,0 mm bred, 1 x 0,12 WP1 12 749 ,- 8 949 ,-<br />

1210279-36 0,36 4,0 mm bred, 3 x 0,12 WP1 20 749 ,- 14 499 ,-<br />

1210279-60 0,60 4,0 mm bred, 5 x 0,12 WP1 27 999 ,- 19 599 ,-<br />

R1210279-12 0,12 Refatting 1 x 0,12 WP1 5 199 ,- -


54<br />

ALLIANSE KAMPANJEMODELL


55<br />

ALLIANSE KAMPANJEMODELL<br />

RING VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS VEIL. TILBUD<br />

7 051240 380806<br />

7 051240 312906<br />

7 051240 313064<br />

7 051240 313224<br />

7 051240 314337<br />

7 024742 487083<br />

7 051240 313385<br />

7 051240 313545<br />

7 051240 313705<br />

7 051240 314351<br />

7 051240 380790<br />

7 051240 313866<br />

7 051240 314016<br />

7 051240 314177<br />

7 051240 314368<br />

7 051240 466234<br />

7 051240 451131<br />

7 051240 451148<br />

7 051240 451155<br />

7 051240 417151<br />

2290276 - 3,3 mm bred, uten diamant 6 999 ,- 4 899 ,-<br />

2210276-04 0,04 3,3 mm bred, 1 x 0,04 WP1 8 549 ,- 5 999 ,-<br />

2210276-12 0,12 3,3 mm bred, 3 x 0,04 WP1 11 449 ,- 7 999 ,-<br />

2210276-20 0,20 3,3 mm bred, 5 x 0,04 WP1 14 599 ,- 10 199 ,-<br />

R1210276-04 0,04 Refatting 1 x 0,04 WP1 2 299 ,- -<br />

2290277 - 3,5 mm bred, uten diamant 7 499 ,- 5 249 ,-<br />

2210277-06 0,06 3,5 mm bred, 1 x 0,06 WP1 9 349 ,- 6 499 ,-<br />

2210277-18 0,18 3,5 mm bred, 3 x 0,06 WP1 13 349 ,- 9 349 ,-<br />

2210277-30 0,30 3,5 mm bred, 5 x 0,06 WP1 16 749 ,- 11 699 ,-<br />

R1210277-06 0,06 Refatting 1 x 0,06 WP1 2 899 ,- -<br />

2290278 - 3,7 mm bred, uten diamant 8 299 ,- 5 799 ,-<br />

2210278-09 0,09 3,7 mm bred, 1 x 0,09 WP1 11 249 ,- 7 899 ,-<br />

2210278-27 0,27 3,7 mm bred, 3 x 0,09 WP1 17 249 ,- 12 099 ,-<br />

2210278-45 0,45 3,7 mm bred, 5 x 0,09 WP1 23 999 ,- 16 799 ,-<br />

R1210278-09 0,09 Refatting 1 x 0,09 WP1 4 249 ,- -<br />

2290279 - 4,0 mm bred, uten diamant 9 299 ,- 6 499 ,-<br />

2210279-12 0,12 4,0 mm bred, 1 x 0,12 WP1 12 749 ,- 8 949 ,-<br />

2210279-36 0,36 4,0 mm bred, 3 x 0,12 WP1 20 749 ,- 14 499 ,-<br />

2210279-60 0,60 4,0 mm bred, 5 x 0,12 WP1 27 999 ,- 19 599 ,-<br />

R1210279-12 0,12 Refatting 1 x 0,12 WP1 5 199 ,- -


56<br />

A L L I A N S E A R M B Å N D<br />

KLASSISK ARMBÅND I HVITT GULL.<br />

BESTILLINGSVARE. KAN OGSÅ SKAFFES I GULT GULL.


57<br />

A L L I A N S E A R M B Å N D<br />

ARMBÅND VARENR. CARAT INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 478947<br />

7 051240 479777<br />

7 051240 479784<br />

7 051240 479791<br />

7 051240 479951<br />

7 051240 479807<br />

7 051240 479814<br />

7 051240 479821<br />

7 051240 479968<br />

7 051240 479838<br />

7 051240 479845<br />

7 051240 479852<br />

7 051240 479975<br />

7 051240 479869<br />

7 051240 479876<br />

7 051240 479883<br />

7 051240 479982<br />

7 051240 479753<br />

7 051240 479890<br />

7 051240 479906<br />

7 051240 479913<br />

7 051240 479999<br />

7 051240 479760<br />

7 051240 479920<br />

7 051240 479937<br />

7 051240 479944<br />

7 051240 480001<br />

1890310 - 4x4 mm, uten diamant 29 599 ,-<br />

1810303-03 0,03 4x4 mm, 1 x 0,03 TWSI 34 999 ,-<br />

1810303-09 0,09 4x4 mm, 3 x 0,03 TWSI 38 999 ,-<br />

1810303-15 0,15 4x4 mm, 5 x 0,03 TWSI 42 499 ,-<br />

R1810303-03 0,03 Refatting 1 x 0,03 TWSI 1 799 ,-<br />

1810305-05 0,05 4x4 mm, 1 x 0,05 TWSI 35 999 ,-<br />

1810305-15 0,15 4x4 mm, 3 x 0,05 TWSI 40 999 ,-<br />

1810305-25 0,25 4x4 mm, 5 x 0,05 TWSI 42 449 ,-<br />

R1810305-05 0,05 Refatting 1 x 0,05 TWSI 2 499 ,-<br />

1810307-07 0,07 4x4 mm, 1 x 0,07 TWSI 36 499 ,-<br />

1810307-21 0,21 4x4 mm, 3 x 0,07 TWSI 42 999 ,-<br />

1810307-35 0,35 4x4 mm, 5 x 0,07 TWSI 49 999 ,-<br />

R1810307-07 0,07 Refatting 1 x 0,07 TWSI 3 199 ,-<br />

1810310-10 0,10 4x4 mm, 1 x 0,10 TWSI 39 999 ,-<br />

1810310-30 0,30 4x4 mm, 3 x 0,10 TWSI 49 999 ,-<br />

1810310-50 0,50 4x4 mm, 5 x 0,10 TWSI 59 999 ,-<br />

R1810310-10 0,10 Refatting 1 x 0,10 TWSI 4 999 ,-<br />

1890315 - 4,5x4,5 mm, uten diamant 33 249 ,-<br />

1810315-15 0,15 4,5x4,5 mm, 1 x 0,15 TWSI 46 999 ,-<br />

1810315-45 0,45 4,5x4,5 mm, 3 x 0,15 TWSI 61 999 ,-<br />

1810315-75 0,75 4,5x4,5 mm, 5 x 0,15 TWSI 72 499 ,-<br />

R1810315-15 0,15 Refatting 1 x 0,15 TWSI 7 499 ,-<br />

1890320 - 5,5x5,5 mm, uten diamant 36 999 ,-<br />

1810320-20 0,20 5,5x5,5 mm, 1 x 0,20 TWSI 55 999 ,-<br />

1810320-60 0,60 5,5x5,5 mm, 3 x 0,20 TWSI 71 999 ,-<br />

1810320-100 1,00 5,5x5,5 mm, 5 x 0,20 TWSI 85 999 ,-<br />

R1810320-20 0,20 Refatting 1 x 0,20 TWSI 10 499 ,-


58<br />

D I A M A N T A R M B Å N D<br />

18650005-050<br />

18150006-500<br />

ARMBÅND VARENR. INFO VEIL. PRIS<br />

7 024742 487823<br />

7 024742 487830<br />

18650005-050 WG ARMRING 0,50 CT WSI 34 990,-<br />

18150006-500 WG DIAMANTARMBÅND 5,00 CT WSI 150 000,-


Armring i hvitt gull med 0,50 ct WSI diamanter


60<br />

T E N N I S A R M B Å N D<br />

1815001-500<br />

1815003-500-18<br />

ARMBÅND VARENR. INFO VEIL. PRIS<br />

7 051240 489967<br />

7 051240 489974<br />

7 051240 520684<br />

7 051240 499263<br />

7 051240 520691<br />

7 051240 520707<br />

7 051240 520714<br />

7 051240 520721<br />

7 051240 520738<br />

7 051240 520745<br />

1815001-100 WG ARMB 1,00 TWSI 94 BR KASSEL 67 999 ,-<br />

1815001-250 WG ARMB 2,50 TWSI 82 BR KASSEL 114 999 ,-<br />

1815001-500 WG ARMB 5,00 TWSI 62 BR KASSEL 199 999 ,-<br />

1815002-100-18 WG ARMB 1,00 TWSI 91 BR KASSEL 46 249,-<br />

1815002-150-18 WG ARMB 1,50 TWSI 83 BR KASSEL 59 999,-<br />

1815002-200-18 WG ARMB 2,00 TWSI 80 BR KASSEL 74 999,-<br />

1815002-250-18 WG ARMB 2,50 TWSI 71 BR KASSEL 89 999,-<br />

1815002-300-18 WG ARMB 3,00 TWSI 67 BR KASSEL 104 999,-<br />

1815002-400-18 WG ARMB 4,00 TWSI 60 BR KASSEL 132 499,-<br />

1815002-500-18 WG ARMB 5,00 TWSI 54 BR KASSEL 179 999,-


61<br />

T E N N I S A R M B Å N D<br />

18150016-200-18<br />

18150011-250-17<br />

ARMBÅND VARENR. INFO VEIL. PRIS<br />

18150016-200-18 WG ARMB 2,00 TWSI 43 990,-<br />

18150011-250-17 WG ARMB 2,50 TWSI 55 999,-


62<br />

T E N N I S A R M B Å N D<br />

18150010-100-18<br />

WG DIAMANTARMBÅND<br />

1,00 TWSI<br />

Veil. pris NOK 24.990,00<br />

28150010-100-18<br />

GG DIAMANTARMBÅND<br />

1,00 TWSI<br />

Veil. pris NOK 24.990,00<br />

18150016-200S-18<br />

WG DIAMANTARMBÅND<br />

2,00 TWSI SORT DIA<br />

Veil. pris NOK 23.990,00


63<br />

R O S E T T E R


64<br />

R O S E T T E R


65<br />

R O S E T T E R<br />

* * *<br />

* Produseres på Sandnes


Diamantring i hvitt gull med smaragd


67<br />

R O S E T T E R


68<br />

R O S E T T E R


Diamantringer i hvitt gull med rubin, safir og smaragd


70<br />

GULL MED EDELSTENER


71<br />

GULL MED EDELSTENER


72<br />

GULL MED EDELSTENER


73<br />

GULL MED EDELSTENER


74<br />

GULL MED EDELSTENER


Ringer i gult gull med edelstener og diamanter


Anheng i gult gull med rubiner og diamanter


77<br />

GULL MED EDELSTENER


78<br />

GULL MED EDELSTENER


Anheng i hvitt gull med safirer


Øredobber i hvitt gull med diamanter


81<br />

D I A M A N T Ø R E P Y N T


82<br />

D I A M A N T Ø R E P Y N T


Øredobber i hvitt gull med 0,50 carat diamanter


Creoler i gult gull med diamanter


85<br />

D I A M A N T Ø R E P Y N T


86<br />

D I A M A N T A N H E N G


Hjerteanheng i hvitt gull med 0,48 carat diamanter


Anheng i gult gull med diamanter


89<br />

D I A M A N T A N H E N G


90<br />

D I A M A N T A N H E N G


Anheng i hvitt gull med diamanter


Vår designerring er noe<br />

av det vi er mest stolt<br />

over å vise fram!<br />

Den skiller seg ut med sine<br />

rette fine linjer og representerer<br />

noe av det flotteste av norsk<br />

håndverk. Den er både røff og<br />

klassisk – og passer den som<br />

virkelig vil skille seg ut.


93<br />

HÅNDLAGET SPESIALBESTILLING<br />

*Pris på forespørsel


94<br />

HÅNDLAGET SPESIALBESTILLING<br />

*Pris på forespørsel


Ring i hvitt gull med diamanter


97<br />

D I A M A N T R I N G


98<br />

D I A M A N T R I N G


Ring i hvitt gull med diamanter


101<br />

D I A M A N T R I N G


102<br />

D I A M A N T R I N G


Ring i hvitt gull med diamanter


104<br />

D I A M A N T R I N G


105<br />

D I A M A N T R I N G


Øredobber i hvitt gull med ametyst og diamanter


107<br />

GULL MED FARGEDE STENER


108<br />

GULL MED FARGEDE STENER


Øredobber i rosé gull med morganitt og diamanter


110<br />

GULL MED FARGEDE STENER


Anheng i gult gull med blå topaz


Øredobber og anheng i gult gull med røkkvarts


113<br />

GULL MED FARGEDE STENER


114<br />

GULL MED FARGEDE STENER


Ring i gult gull med granat oval


Anheng og ørepynt i gult gull med kamé


117<br />

K A M É


Ring i gult gull med sort onyx


119<br />

H E R R E


120<br />

H E R R E


121<br />

H E R R E


122<br />

H E R R E


Slipsnål i hvitt gull


124<br />

H E R R E


125<br />

H E R R E


BASE GULL<br />

NC CHRISTOPHERSEN


127<br />

BASE GULL - ANHENG HJERTER<br />

*<br />

*<br />

* Kan graveres.


128<br />

BASE GULL - ANHENG HJERTER<br />

* *<br />

NY<br />

NY<br />

59211<br />

59210


129<br />

BASE GULL - ANHENG HJERTER NORSKPRODUSERT<br />

* *<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

2690287<br />

2690286<br />

* Kan graveres.


130<br />

BASE GULL - ANHENG HJERTER NORSKPRODUSERT<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*


131<br />

BASE GULL - ANHENG PLATER<br />

NY<br />

NY<br />

*<br />

*<br />

* *<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

* Kan graveres.


132<br />

BASE GULL - ANHENG PLATER NORSKPRODUSERT<br />

* *<br />

* *<br />

* *<br />

*


133<br />

BASE GULL - ANHENG KORS<br />

* Kan graveres.


134<br />

BASE GULL - ANHENG KORS<br />

56748


135<br />

BASE GULL - ANHENG KORS NORSKPRODUSERT<br />

*<br />

*<br />

* *<br />

* *<br />

* *<br />

* *<br />

* Kan graveres.


NY NY<br />

136<br />

BASE GULL - MEDALJONGER


137<br />

BASE GULL - ØREDOBBER


138<br />

BASE GULL - ØREDOBBER


139<br />

BASE GULL - ØREDOBBER


140<br />

BASE GULL - ØREDOBBER


141<br />

BASE GULL - ØREDOBBER


142<br />

BASE GULL - ØREDOBBER<br />

NY<br />

NY


143<br />

BASE GULL - ØREDOBBER<br />

NY<br />

NY NY NY


144<br />

BASE GULL - ARMRINGER<br />

* *<br />

* *<br />

*


145<br />

BASE GULL - FERSKVANNSPERLER<br />

* Kan graveres.


146<br />

BASE GULL - FERSKVANNSPERLER


147<br />

BASE GULL - FERSKVANNSPERLER


NC Christophersen AS | Postboks 9019 Sørlandsparken, NO-4696 Kristiansand, Norway | Telefon kundesenter Kristiansand: 37 00 36 36<br />

Postboks 1233, NO-4391 Sandnes, Norway | Telefon kundesenter Sandnes: 51 70 60 00 | www.ncchristophersen.no<br />

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer | SSR reklamebyrå | 0590 | Varenr. 416

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!