Lengste

Jeg som er ringest blant ringe - leseprøve
Veimerker - leseprøve