Follo 360 no - COWI

cowi.no

Follo 360 no - COWI

6 FOLLOTUNNELEN

Kathrine Kalager peker mot Ekebergåsen.

Her starter Norges lengste jernbanetunnel.

6


7

HER BYGGER

VI NORGES

LENGSTE

JERNBANETUNNEL

Follotunnelen skjærer inn i Ekebergåsen og dukker

frem i dagens lys i Ski. Tunnelen har to separate løp

og vil legge føringer for høyhastighetsbane til kontinentet,

samt godstrafikk til Alnabru. COWI vant det

prestisjefylte oppdraget.

7


8 FOLLOTUNNELEN

Med kontrakten på Follotunnelen, signerte COWIs

divisjon for samferdsel nok et prestisjeoppdrag.

Kontrakten inkluderer alle jernbanetekniske fag,

unntatt signal. Seieren bekrefter at COWI er helt i tet når det

gjelder jernbaneteknisk kompetanse i Norge. Anne Kathrine

Kalager, prosjektsjef i Jernbaneverket og ansvarlig for utbyggingen

av Follotunnelen, begrunner valget:

COWI vant på meget god oppgaveforståelse og en

overbevisende kompetanse og kapasitet til å gjennomføre

oppdraget. Det skriftlige tilbudet med dokumentasjon,

samt oppfølgende presentasjoner og møter, ga oss tillit til at

COWI har kompetanse til også å takle utforutsette situasjoner.

Det er ikke mulig å ta høyde for alt.

Hva er den største utfordringen i et prosjekt som dette?

–Sikkerheten; den skal være styrende for alt. Prosjektet

går mye lengre enn vi er vant med i forhold til RAMS-analyser,

det er viktig for å verifisere at de riktige ting er gjort

riktig, og ikke minst; i riktig rekkefølge. Denne delen av

oppdraget har vi satt inn store ressurser på. I tillegg krever

prosjektet masse nytenking, mange av løsningene er ikke

bygget tidligere i Norge. Eksempelvis skal vi bygge den 20

kilometer lange tunnelen med to separate løp. Her kan man

utnytte tverrforbindelser mellom tunnelløpene til plassering

av en del jernbanetekniske installasjoner. Anne Kathrine

Kalager tilføyer: COWI er kreative, jeg vet også at dere har

tittet ut i Europa for å høste erfaringer.

Norge er et lite land, miljøene er små. Ikke greit å juge på

seg kompetanse?

–Det er klart vi snakker sammen innad i miljøene, sjekker

referanser, deler erfaringer. Jernbaneverket har samarbeidet

med COWI i store oppdrag og vet hva dere er gode

for. Dessuten er det ikke sjelden at vi her i Jernbaneverket tar

en prat med en annen stor utbygger, Statens vegvesen.

–All erfaring tilsier at dere i COWI ikke er redde for å

komme med forslag og argumentere for dem. Samtidig er

dere bra på å ta tilbakemeldinger og svare på en konstruktiv

måte.

FRA NERD TIL PARTNER

Mens rådgiverne ser for seg en posisjon som partnere,

betegnes mange fortsatt som nerder. Det er Anne Kathrine

Kalager klar over, men ikke nødvendigvis enig i.

–Å sette merkelapp på en hel yrkesgruppe, er en

kjent sport. Det er trygt og nødvendig med skikkelige

fagspesialister backstage, i tillegg til rådgivere med evne til å

JERNBANEVERKET EN

KREVENDE OG RAUS

PARTNER

Kontraktsansvarlig hos COWI, Geir Vidar Bratli og

kollega og oppdragsansvarlig Andreas Ovedal, er øre til

øre av begeistring over de nye utfordringene.

–At COWI skal utrede de tekniske anleggene for et så

fremtidsrettet prosjekt, er meget inspirerende, sier

Geir Vidar Bratli. – Vi har en unik erfaringskompetanse

fra store oppdrag som Nye Lysaker stasjon, Alnabru

Godsterminal og Fellesprosjektet E6/Dovrebanen. I

tillegg til kompetanse fra våre ulike miljøer i Norge,

topper vi laget med spesialistkompetanse fra Danmark.

Dette gir topp score på organisering, oppgaveforståelse,

kompetanse og gjennomføringsevne.

Andreas Ovedal roser Jernbaneverket, som gir COWI

mulighet til å være banebrytende.

–Som nevnt har vi hatt mange, store og spennende

oppdrag for Jernbaneverket. De er en krevende og

utrolig spennende oppdragsgiver, med mye kompetanse

i egen organisasjon. Derfor er det viktig ikke å overse

betydningen av andre ting enn de faglige. Dette krever

mye av oss som rådgivere, derfor er det så utrolig deilig

og lykkes.

favne helheten, stille spørsmål, sy det hele sammen. Og, ikke

minst, ha faglig og sosial intelligens til å kommunisere med

kunden på vegne av hele teamet. Vi trenger begge kategoriene,

i en verden med stadig mer komplekse utfordringer og

sofistikerte løsninger.

Anne Kathrine Kalager har klare krav til sin drømmerådgiver.

–Min drømmerådgiver ser helheten, og vurderer prosjektet

i en større sammenheng enn hva kontrakten tar høyde

for. Gjør oss oppmerksom på utfordringer vi selv ikke har

sett. Skisserer ulike scenarioer og konsekvenser. Med større

sammenheng, mener jeg overfor både det aktuelle og tilgrensede

prosjekt, samt konsekvenser for drift, vedlikehold,

energiforbruk og miljøbelastninger, tilgjengelighet, trygghet

for brukerne etc. En rådgiver som ser denne helheten,


9

Anne Kathrine Kalager og

oppdragsansvarlig hos

COWI, Andreas Overdal.

Fakta om

Follotunnelen

Trasé Oslo - Ski

Norges lengste - 20 kilometer

Norges første med to separate løp

Tverrforbindelse ca hver 500 meter

Norges første infrastrukturprosjekt med

miljøregnskap

KL-anlegg med Autotrafo-system

Dimensjonert for hastighet 250 km/t

Dette skal COWI levere

Høyspent og lavspent elkraft forsyningsanlegg

med fjernstyring/overvåking

Vurdering fastspor kontra ballastspor

Utrede løsninger for sprengt og boret (TBM)

drivemetode

Tele-/kommunikasjonsanlegg inkl GSM,

GSM-R og TETRA-anlegg

speiler også sin arbeidsplass på en

tillitvekkende måte.

VI SKAL GJØRE

HVERANDRE GODE

Et vellykket partnerskap forutsetter

balanse mellom de involverte. Også i

det profesjonelle livet må makta vike,

om forholdet skal bli fruktbart, mener

Anne Kathrine Kalager.

–Jernbaneverket er opptatt av leverandørutvikling,

i dette ligger en klar

forståelse for at vi selv må bidra og

skape klima for utvikling. Vi har for

lengst innsett at fastpris kan hemme

kreativiteten og bidra til at rådgiverne

griper til hyllevareløsninger. Da er vi

farlig nær et dårlig samarbeidsklima

med krangel om endringer og tillegg,

i stedet for å bruke tiden på å finne

fram til de beste løsningene. Selv

om det er vi som setter grenser og

skjærer igjennom, er vi helt avhengig

av et kreativt og tillitsfullt samspill

med våre leverandører. Uttrykket kan

virke forslitt; det handler om å gjøre

hverandre gode.

SELVTILLIT ER SEXY

Anna Kathrine Kalager understreker

at selvstendighet er en viktig faktor.

–Jeg ønsker å presisere at Jernbaneverket

ikke ønsker nikkedukker,

men selvstendige partnere med gode

og argumenterte løsningsforslag.

Selvtillitt er sexy. Vi kommer heller

ikke utenom betydningen av god

personkjemi, derfor er forhandlings-/

oppfølgingsmøter et must. Først da

kjenner vi om personmatchen er på

plass.

–Akkurat nå har jeg ett uløst

ønske; fysisk å sitte sammen med

rådgivningsteamet, dele energi og

dynamikk, effektivisere prosessen.

Kommunikasjonen internt i de ulike

samarbeidsmiljøene er gull verd. Som

ansvarlig utbygger av Follotunnelen,

skal også vi i Jernbaneverket ha en

god kommunikasjon med offentlige

etater, politiske miljøer, media,

grunneiere og andre berøre parter.

Da er det godt med kort avstand til

kvalifiserte rådgivere.

Mobilt internett for tog

Rømnings-/tunnelsikringsanlegg med

belysning

Vurdering adgangskontroll og overvåking

Detaljplan til høring april 2012

Godkjent detaljplan september 2012

„All erfaring tilsier at dere

i COWI ikke er redde for

å komme med forslag og

argumentere for dem“

ANNE KATHRINE KALAGER, PROSJEKTSJEF, JERNBANEVERKET

More magazines by this user
Similar magazines