de porumb marca Pioneer - DuPont Pioneer Hi-Bred International ...

public.pioneer.com

de porumb marca Pioneer - DuPont Pioneer Hi-Bred International ...

CATALOG 2012


FilozoFia Pioneer Pe termen lung

Henry Wallace, unul dintre primii dezvoltatori ai semințelor hibride de porumb, a fondat Pioneer Hi-Bred International Inc. în SUA în 1926. El a considerat și a dovedit

că, prin controlul polenizării încrucișate al diferitelor plante, se pot crea hibrizi noi care să aibă caracteristici îmbunătățite, aliniate la condițiile specifice de

dezvoltare și la cerințele de producție. Începând de la această descoperire inovatoare, firma Pioneer a devenit lider mondial în tehnologia de ameliorare a plantelor,

investind milioane de dolari în fiecare an pentru a crea produse performante. Compania este reprezentată în mai mult de 63 de țări din toată lumea, dezvoltând,

producând, vânzând și sprijinind cele mai bune linii disponibile de producere a semințelor.

Obiectivele companiei

Cele trei obiective-cheie de cercetare și dezvoltare ale companiei sunt:

1. Creșterea producției pe unitatea de suprafață

2. Reducerea pierderilor de recoltă , a costurilor și a riscurilor fermierilor

3. Crearea valorii în recoltă

Pioneer Hi-Bred International Inc. reprezintă o combinație unică de civilizații diferite, experiență și cunoștiințe acumulate în toate țările lumii în care activează.

Tehnologiile noastre, precum și mediul de afaceri s-au schimbat permanent de-a lungul anilor, însă, putem afirma cu fermitate că misiunea noastră în ceea ce

privește activitatea de cercetare, producere și comercializare a produselor, precum și mentalitatea personalului Pioneer, a rămas neschimbată față de principiile

care au fost instituite la data înființării companiei, și anume:

1. realizăm produse performante, adaptate fiecărui tip de piață;

2. colaborăm în mod onest cu toți clienții și partenerii noștri de afaceri;

3. promovăm produsele în mod susținut, respectând în totalitate principiile de piață;

4. suntem alături de clienții și partenerii noștri, asigurându-le tot sprijinul de care au nevoie (produse performante, asistență tehnică, etc.) pentru a obține profitul

maxim posibil folosind produsele noastre.

Firma Pioneer este lider mondial în producerea, procesarea și comercializarea semințelor de porumb. Cei peste optzeci de ani de experiență în domeniul cercetării

garantează calitatea produselor prezente în piață.

Aveți încredere în Pioneer, pentru că întotdeauna calitatea semințelor Pioneer este garantată! Aveți încredere în noi, pentru că Pioneer vă ajută într-un mod

direct și personal!

Marca Pioneer este asociată cu noțiunea de calitate excepțională. În anii din urmă, tot mai mulți fermieri au putut observa că angajații Pioneer oferă întotdeauna

o mână de ajutor fermierilor români în toate fazele derulării verigilor tehnologice. Specialiștii Pioneer au ca sarcină principală consilierea dumneavoastră în toate

problemele specifice. Serviciul de deservire al clienților Pioneer cuprinde toate acele activități ale firmei, care asigură fermierului o mai bună informare care să se

materializeze în cele mai bune rezultate posibile. Toți angajații și colaboratorii Pioneer sunt conștienți de faptul că succesul firmei noastre se bazează pe succesul

fiecăruia dintre dumneavoastră.


Gama de Produse marca Pioneer ® Pentru anul 2012

Echipa pionEEr pag 2

cErcEtarEa Științifică pag 4

noUa noMEncLatUră a hiBriZiLor pionEEr pag 6

ZonELE DE faVoraBiLitatE a hiBriZiLor DE porUMB pag 8

hiBriZi noi Marca pionEEr pag 10

p8400 pag 11

pr39D81 pag 12

pr39r20 pag 13

pr39B76 pag 14

pr39f58 pag 15

pr38n86 pag 16

cLarica pag 17

p9025 pag 18

pr38a79 pag 19

pr38a24 pag 20

p9578 pag 21

p9494 pag 22

pr37n01 pag 23

pr37Y12 pag 24

pr37M34 pag 25

pr37f73 pag 26

pr36r10 pag 27

pr36D79 pag 28

pr36V52 pag 29

pr36V74 pag 30

pr36K67 pag 31

pr35f38 pag 32

pr35p12 pag 33

fLorEncia pag 34

pr35t36 pag 35

principaLELE caractEriStici aLE hiBriZiLor DE porUMB pag 36

inocULanții pionEEr pag 37

proDUcția Și UtiLiZarEa fUraJELor DE caLitatE pag 38

conținUt În SEMințE pag 39

hiBriZi pEntrU SiLoZ pag 40

SoLUții DU pont pEntrU protEcția cULtUrii DE porUMB pag 42

opinii aLE fErMiEriLor pag 43

pr63a86 pag 50

pr63a90 pag 51

pr64f50 pag 52

pr64a89 pag 53

LUpoaiE (oroBanchE cUMana) pag 54

pr64a71 pag 55

hiBriZi DE fLoarEa SoarELUi rEZiStEnți La pag 56

ErBiciDELE SULfoniL- UrEicE

noUa GEnErațiE DE hiBriZi DE fLoarEa SoarELUi pag 58

cE aparțin tEhnoLoGiEi EXprESS ®

p64LE19 pag 59

p64LE20 pag 60

p64LE25 pag 61

pr64h42 pag 62

pr64h32 pag 63

p64BB01 pag 64

principaLELE caractEriStici aLE hiBriZiLor DE fLoarEa SoarELUi pag 65

opinii aLE fErMiEriLor pag 66

cELE Mai iMportantE EtapE În EVoLUția rapițEi pionEEr pag 70

hiBriZi DE rapiță pag 71

rEcoManDăriLE pionEEr pEntrU cULtiVatorii DE pag 73

hiBriZi DE rapiță MaXiMUS ®

SoiUri DE Soia pag 74

Stația DE conDiționarE pag 76

pionEEr farMEr’S cLUB pag 77

portfoLio farM pag 78

SpEciaLiȘtii EchipEi pionEEr pag 84

1


2

Pioneer sPrijină deciziile clienților

aveți o mulțime de decizii de luat atunci când cultivați plante de o viață. Una dintre cele mai importante este cu cine să colaborați, cu cine să faceți afaceri. În mod evident,

vreți resurse fiabile și eficiente. Uneori însă, este la fel de important să colaborați cu persoane de încredere, persoane care să prezinte interes pentru satisfacerea

nevoilor dumneavoastră.

Echipa specialiștilor în vânzări pioneer reprezintă punctul cheie în relațiile cu dumneavoastră. Ei depun eforturi pentru a vă menține încrederea și pentru a vă oferi sfaturi

de care să beneficiați pe termen lung. Încercăm să vindem, dar în același timp să vă sfătuim pentru a obține cele mai bune performanțe cu produsele și serviciile noastre.

acest aspect se referă la modul în care, în afacerile agricole se poate profita de avantajul de a fi informat și de a avea surse de informație de încredere. fiecare persoană

care deține o afacere trebuie să dispună de un consiliu consultativ, necesită consilieri de încredere care să îl sprijine în luarea unor decizii grele, decisive.

Și cercetătorii pioneer au de luat decizii în ceea ce privește produsele, caracteristicile acestora. ca și cultivatorii, trebuie să decidă cu ce produse vor continua și la care

vor renunța. iar pioneer nu poate lua decizii care să conducă la îmbunătățirea produselor fără sprijinul unor oameni înțelepți. ca și majoritatea deținătorilor de afaceri

în agricultură, și specialiștii pioneer colectează la rândul lor informații, făcând astfel alegeri bine gândite.

ne-ar face plăcere să facem parte din cercul dumneavoastră de consilieri. Specialiștii noștri în vânzări vă pot furniza informații care să vă ajute să luați deciziile dificile.

Suntem conștienți că dumneavoastră, fiind deținătorul afacerii, trebuie să luați decizia finală, dar dorim să aveți certitudinea că puteți conta pe sfaturile practice și pe

sprijinul oferit de personalul pionEEr.

Succesul firmei noastre se bazează pe succesul fiecăruia dintre dumneavoastră !

echipa Pioneer

Kara BÉla

Operations Sales Manager

East Europe

cHaVdar docHeV

Director Operațiuni România

telefon: 021 303 53 02

fax: 021 303 53 01

chavdar.dochev@pioneer.com

maria cÎrjă

Director Tehnic și Marketing

telefon: 021 303 53 07

Mobil: 0746 228 902

maria.cirja@pioneer.com

ecHiPa Pioneer lucrează

seVastian Proca

Director Regional - România Nord

Zonele: 3, 6, 7, 8, 9

Mobil: 0742 017 977

sevastian.proca@pioneer.com

jean ionescu

Director Regional - România Sud

Zonele: 1, 2, 4, 5

Mobil: 0740 111 034

jean.ionescu@pioneer.com


Pentru succesul fermierilor din românia

Viorel drăGuȘin

Director Zona 1

Mobil: 0746 230 344

viorel.dragusin@pioneer.com

liliana ciulu

Director Zona 5

Mobil: 0746 204 477

liliana.ciulu@pioneer.com

BoGdan HuȘtiu

Director Zona 2

Mobil: 0742 955 479

bogdan.hustiu@pioneer.com

miKY BaBuȘcoV

Director Zona 6

Mobil: 0742 258 878

miky.babuscov@pioneer.com

ioan neȘtian

Director Zona 3

Mobil: 0745 625 674

ioan.nestian@pioneer.com

cristian deliu

Director Zona 7

Mobil: 0742 258 879

cristian.deliu@pioneer.com

aleXandru GHita

Director Zona 4

Mobil: 0747 013 115

alexandru.ghita@pioneer.com

florian BoncHiȘ

Director Zona 8

Mobil: 0745 122 989

florian.bonchis@pioneer.com

dorin Burciu

Director Zona 9

Mobil: 0751 010 487

dorin.burciu@pioneer.com

3


4

cercetarea Științifică

De mai bine de un deceniu, programul de cercetare la porumb este

axat pe testarea complexă în condițiile ecologice ale româniei a noilor

hibrizi de porumb pioneer, din fazele timpurii de ameliorare până

la precomerciali, sub aspectul performanțelor de producție, dar și

al stabilității producției și însușirilor agronomice cu importanță

economică:

• toleranța la secetă și arșiță

• toleranța la temperaturile scăzute din primăvară

• rezistența la frângerea și căderea tulpinilor

• toleranța la principalele boli și dăunători

• ritm rapid de pierdere a apei din bob la maturitate, etc

rețeaua ecologică de testare cuprinde un număr de 12 localități,

amplasate pe întreg teritoriul țării, acoperind grupele de maturitate

de la timpurie până la semitardivă (fao 250-550) și se face pe zeci de

mii de parcele experimentale, prin folosirea unei baze umane și

materiale superioare corespunzătoare.

ECHIPA DE CERCETARE DIN ROMÂNIA


Garanția unor HiBirzi suPeriori Pe Piața românească

Experimentarea în culturi comparative reprezintă primul pas și cel mai

important dintr-un sistem complex de încercare și selecție a hibrizilor

de porumb superiori, adaptați condițiilor specifice din românia și

cu însușiri agronomice valoroase, care sunt propuși a fi introduși în

cultură în următorii ani.

Sistemul complex și științific de cercetare practicat de către

compania pioneer în românia și peste tot în lume, reprezintă

garanția superiorității produselor pioneer și confirmarea crezului

companiei noastre - acela de a acționa cu și în favoarea fermierilor de

pretutindeni.

Datorită rezultatelor cercetărilor firmei pioneer, la care

departamentul de cercetare din românia este parte activă, în prezent

stau la dispoziția dumneavoastră în Europa peste 260 de hibrizi de

porumb superiori, marca pioneer, din grupe de maturitate diferite.

Dr. Ing. Ciocăzanu Ion

Director de cercetare

5


6

noua nomenclatură Pioneer ® a hibrizilor de porumb

nu este foarte dificil să înțelegeți noul sistem o dată ce l-ați decodat. noul număr pentru

hibridul de porumb se bazează pe maturitate.

Beneficiile acestui sistem:

crește abilitatea noastră de a identifica noi caracteristici și tehnologii captivante

pe care le oferim clienților.

ajută fermierii să identifice mai rapid componentele genetice de bază și

caracteristicile pe care le urmăresc în semințele achiziționate.

pentru o explicație mai detaliată despre modul cum funcționează sistemul de

denumire studiați noul Sistem de numerotare din tabelul de mai jos:

noua denumire a hibrizilor de porumb

P

Hibrid

Pioneer

CRM

Grupa de maturitate

95 78 E

Număr randomizat

01 - 99

Valabil pentru fiecare CRM

Caracteristica hibridului

Waxy (E)


noua nomenclatură Pioneer ® a hibrizilor de floarea soarelui

pentru o explicație mai detaliată despre modul cum funcționează sistemul de

denumire studiați noul Sistem de numerotare din tabelul de mai jos:

noua denumire a hibrizilor de floarea soarelui

P

Hibrid

Pioneer

64 LE 19

6 = Hibrid de floarea soarelui

4 = Maturitatea hibridului

L = Hibrid Linoleic

E = Rezistență la Express

19 = Număr randomizat

7


8

leGenda

n Zona I

n Zona II

n Zona III

n Zona IV

n Zona V

n Zona VI

zonele de favorabilitate a hibrizilor


de porumb marca Pioneer ®

GruPa de

maturitate

a HiBrizilor

fao crm

zone de

Vânzare

Pioneer

Hibrizi extratimpurii 260-280 85 3, 7, 9

zona i

>1600 0 c

zonarea termică a HiBrizilor de PorumB marca Pioneer În funcție de cele 6 zone

de faVoraBilitate termică Pentru PorumB din românia

zona ii

1500-1600 0 c

zona iii

1400-1500 0 c

Hibrizi timpurii 280-300 90 3, 6, 7, 8, 9 Clarica

Hibrizi semitimpurii 350-400 95 3, 6, 7, 8, 9

Hibrizi semitardivi

400-450 100

1, 2, 3 (parțial),

4, 5, 6, 8

450-500 103 1, 2, 4, 5, 6, 8

Hibrizi tardivi 500-550 108 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

PR36R10

PR36V52

PR36V74

PR36D79

PR35F38

PR35P12

PR36K67

PR35T36

Florencia

Coralba

PR34Y02

PR36R10

PR36V52

PR36V74

PR36D79

PR35F38

PR35P12

PR36K67

PR35T36

Florencia

Coralba

PR34Y02

PR38A24

P9578

PR37Y12

PR37N01

P9494

PR37M34

PR37F73

PR36R10

PR36V52

PR36V74

PR36D79

PR35F38

PR35P12

PR36K67

PR35T36

Florencia

Coralba

PR34Y02

zona iV

1200-1400 0 c

P8400

PR39D81

PR39B76

PR39R20

PR39F58

PR38N86

PR38A79

P9025

Clarica

PR38A24

P9578

PR37Y12

PR37N01

P9494

PR37M34

PR37F73

PR36R10

PR36V52

PR36V74

PR36D79

zona V

1000-1200 0 c

P8400

PR39D81

PR39B76

PR39R20

PR39F58

PR38N86

PR38A79

P9025

Clarica

PR38A24

P9578

PR37Y12

PR37N01

P9494

PR37M34

PR37F73

zona Vi

800-1000 0 c

P8400

PR39D81

PR39B76

PR39R20

PR39F58

PR38N86

PR38A79

P9025

9


10

Hibrizi noi marca Pioneer ®

PorumB

floarea soarelui

P8400

FAO 250 CRM 84

P64le25

RM 43

Pr64H42

RM 43

P64BB01

RM 43

nou !

nou !

nou !

nou !


sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 250 / CRM 84

P8400

noul campion timpuriu

nou !

caracteristici generale

hibridul timpuriu, rezistent la secetă, p8400

este un bun înlocuitor pentru pr39D81, cu o

capacitate de producție mai mare și același

procent de umiditate. tulpina este de talie

mijlocie, cu frunze poziționate semi-erect,

de culoare verde-închis. Știuletele este de

dimensiune mijlocie, uniform, de formă cilindroconică.

Bobul este mijlociu-mare, dentat, de

culoare galbenă.

avantaje

• Manifestă o bună rezistență la frângere și

dere

• Poate fi semănat la densități mari, având o

mare plasticitate ecologică

În regim optim de cultură, se recomandă cultivarea cu densități între 65.000 și 70.000 de plante recoltabile la ha, iar în condiții de irigare se recomandă până la 70.000 - 80.000 plante la ha. Este

pretabil pentru însămânțare timpurie. În cazul însămânțării la începutul lui aprilie se poate recolta deja la începutul lui septembrie cu un procent de umiditate în boabe foarte scăzut.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

12.5

Performanțe de Producție P8400

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

15.7

14.3 14.0

MOLDOVA TRANSILVANIA

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

11


12

marinescu Gheorghe

sc 7 tălpășești

Bălești, județul Gorj

cultiv în medie anual 100 ha porumb pentru boabe,

numai cu hibrizii pioneer. această genetică îmi oferă

siguranța unor producții sigure și ridicate. În fiecare

an folosesc 2-3 hibrizi de porumb. pentru 2011 am ales

pr39D81, pr37Y12 și pr37M34.

La pr39D81, deși este un hibrid timpuriu, producția

obținută a fost de 8.300 kg/ha, iar la pr37M34 și

pr37Y12 producțiile au fost între 8.500 și 8.700 kg/ha.

De asemenea an de an organizez loturi demonstrative

de porumb și am constatat la toți hibrizii un potențial

de producție foarte ridicat și o deosebită rezistență la

secetă, ceea ce îmi dă încredere că există la această

companie o preocupare permanentă de a veni cu ceva

nou și bun.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 270 / CRM 84

Pr39d81

Hibridul zonelor de nord

caracteristici generale

hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic procent

de umiditate în momentul recoltării din întreaga

grupă. plantă echilibrată, știulete cu inserție

medie, bob dentat de culoare galben intens.

Este deosebit de stabil datorită rezistenței

excepționale la condițiile de secetă.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la principalele boli ale

porumbului

Performanțe de Producție Pr39d81

MOLDOVA TRANSILVANIA

Este recomandat pentru toate zonele de cultură ale porumbului, este pretabil la însămânțare timpurie. În cazul în care se seamănă la începutul lunii aprilie, se poate recolta la începutul lui

septembrie cu un procent de umiditate în boabe foarte scăzut. Se recomandă pentru producția de etanol. Densitate: 65.000 - 70.000 plante/ha la neirigat și 70.000 - 80.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

17.4

13.6

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


ing. scarlat constantin

sc agral mixt

andrieșeni, județul iași

productivitatea excelentă pentru această grupă de

maturitate, calitatea foarte bună pentru morărit și

stabilitatea sunt caracteristicile care fac ca pr39r20

să fie hibridul meu preferat atunci când vine vorba de

porumb cu bob sticlos. Îl cultiv de 3 ani și producțiile au

oscilat constant între 8 și 10 tone.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 280 / CRM 86

Pr39r20

te salvează

caracteristici generale

hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic procent

de umiditate în momentul recoltării din întreaga

grupă. Este deosebit de stabil datorită toleranței

la condițiile de secetă. Bob sticlos de culoare

galben-portocaliu, foarte bun pentru producția

de mălai.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la principalele boli

ale porumbului

• Conținut foarte mare în amidon

Este recomandat pentru toate zonele de cultură ale porumbului, este pretabil la însămânțare timpurie. În cazul în care se seamănă la începutul lunii aprilie, se poate recolta la începutul lui

septembrie cu un procent de umiditate în boabe foarte scăzut. Se recomandă pentru producția de etanol. Densitate: 65.000 - 70.000 plante/ha la neirigat și 70.000 - 80.000 plante/ha la irigat.

13


14

speith alexandru

sc schwab agro Prod srl

ardud, județul satu mare

În anul 2011 am cultivat peste 600 de hectare de

porumb pioneer, din hibrizii pr38B76, pr38a24,

pr37Y12, pr37M34 și pr37f73.

nivelul ridicat al producțiilor obținute, precum și

umiditatea scăzută înregistrată la recoltare, ne-au

demonstrat valoarea geneticii pioneer și de aceea

recomandăm cu încredere aceste produse și altor

fermieri. anul viitor intenționăm să cultivăm pe o

suprafață importantă și hibrizi din noua genetică

pioneer, hibrizi care în încercările făcute pe terenurile

noastre ne-au asigurat producții foarte ridicate.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 280 / CRM 85

Pr39B76

campionul grupei

caracteristici generale

hibrid simplu, timpuriu, cu un raport producțieumiditate

foarte bun, tolerează seceta foarte

bine pentru această grupă de maturitate. Este

deosebit de stabil datorită rezistenței

excepționale la condițiile de secetă. planta

foarte înaltă cu inserție medie a știuletelui, bob

dentat de culoare galben intens.

avantaje

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență foarte bună la principalele boli ale

porumbului

Performanțe de Producție Pr39B76

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA TRANSILVANIA

Este recomandat pentru toate zonele de cultură ale porumbului, este pretabil la însămânțare timpurie. Densitate: 65.000 - 70.000 plante/ha la neirigat și 70.000 - 80.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.0

16.0

14.4 14.4

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 285 / CRM 91

Pr39f58

campionul timpuriu

caracteristici generale

hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic procent

de umiditate în momentul recoltării din întreaga

grupă. Este deosebit de stabil datorită rezistenței

excepționale la condițiile de secetă. plantă înaltă

cu inserție medie, bob dentat de culoare galbenă

cu un conținut foarte ridicat în amidon.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la principalele boli ale

porumbului

Este recomandat pentru zonele colinare de cultură ale porumbului, este pretabil la însămânțare timpurie. Se recomandă pentru producția de biogaz. Densitate: 65.000 - 70.000 plante/ha la

neirigat și 70.000 - 80.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.7

Performanțe de Producție Pr39f58

15.1

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

16.6

14.5

MOLDOVA TRANSILVANIA

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

15


16

matieș ioan

sc entopat srl

mireșu mare, județul maramureș

am organizat un lot demonstrativ cu câțiva hibrizi

timpurii pentru a testa și în zona noastră noile

produse ale firmei Pioneer. Am obținut producții

excelente la pr38a79 (12.040 kg boabe/ha) și la

pr38n86 (11.245 kg boabe/ha).

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 300 / CRM 90

Pr38n86

modest dar puternic

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, oferind producții

neașteptat de mari în condiții de climă

semi-umedă. plantă foarte înaltă, știulete cu

inserție înaltă, bob dentat de culoare galbenă.

avantaje

• Tolerant la secetă și arșiță

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

Performanțe de Producție Pr38n86

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA TRANSILVANIA

Este recomandat în zonele de câmpie, subcolinare și colinare. În condițiile asigurării cu substanțe nutritive corespunzătoare este capabil de producții excepționale. reacționează foarte bine la o

tehnologie intensivă. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.9

15.0

17.3

15.1

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

FAO 300 / CRM 89

clarica

Bun și la siloz

caracteristici generale

hibrid simplu, timpuriu, cu potențial de producție

mare, depășind frecvent pragul de 9 tone/ha. Bob

dentat, galben-portocaliu. plantă cu arhitectură

echilibrată și inserție medie a știuletelui.

avantaje

• Tolerant la secetă și arșiță

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

Este recomandat în zonele de câmpie, subcolinare și colinare cu frecvente temperaturi scăzute în primăvară. potențialul ridicat de producție și conținutul mare de proteine în bob face ca acest

hibrid să fie cultivat de fermierii care folosesc recolta pentru zootehnia proprie. Densitate: 65.000 - 70.000 plante/ha la neirigat, 70.000 - 80.000 plante/ha la irigat și 80.000 - 100.000 plante/ha

pentru siloz.

17


18

ing. mărginean Valentin

târnăveni

județul mureș

În anul 2011 am cultivat o suprafață de 200 ha cu hibrizi

pioneer. am ales să cultiv 4 hibrizi pentru boabe p9025,

pr38a79, pr38a24 și pr38r92.

La hibridul p9025 am obținut pe cele 60 ha producții

cuprise între 9.000 și 10.500 cu o umiditate cuprinsă

între 14-16%. am fost mulțumit de performanța

hibrizilor Pioneer și în condițiile extrem de dificile

ale anului 2011 cu friguri aspre în lunile mai și iunie,

precum și grindina și seceta accentuată din ultima

fază de vegetație.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 300 / CRM 90

P9025

caractere noi

caracteristici generale

hibrid semitimpuriu, cu o capacitate foarte mare

de producție și un foarte bun raport producție/

umiditate. plantă echilibrată cu inserție medie

a știuletelui, știulete conic, bob semisticlos cu

infuzie de indurata.

avantaje

• Plantă de înălțime medie

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător

• Foarte bună toleranță la secetă

• Pierde rapid apa la maturitate

Performanțe de Producție P9025

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA TRANSILVANIA

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride și semiumede din vestul și sud-estul țării. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la

irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.4

16.0

17.3

15.4

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


truță aurel

sc Gran rom srl

turda, județul cluj

Eu sunt un adept al siguranței în agricultură și de

aceea cultiv hibrizi Pioneer care în fiecare an, începând

din 1996, când am cultivat pentru prima dată hibrizi

de porumb pioneer, m-au convins cu productivitatea lor

ridicată și mai ales constantă.

anul acesta am rămas plăcut impresionat de hibrizii

de porumb ai companiei pioneer. La hibrizii pr38a79

și pr38a24 am obținut producții chiar și peste

12.000 kg/ha și asta în condițiile de secetă accentuată

din această toamnă.

pentru a avea rezultate, trebuie îmbinată tehnologia

intensivă cu hibrizi de cea mai bună calitate.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 300 / CRM 91

Pr38a79

dublă performanță

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu un raport

producție-umiditate foarte bun pentru această

grupă de maturitate. plantă echilibrată, cu

inserție medie a știuleților cu bob dentat. Este

deosebit de stabil datorită rezistenței

excepționale la condițiile de secetă.

avantaje

• Tolerant la secetă și arșiță

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la principalele boli ale

porumbului

Este recomandat pentru toate zonele de cultură ale porumbului în special semi-aride înlocuind pe Monalisa și pe pr38V91. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat, 65.000 - 70.000 plante/

ha la irigat și 80.000 - 100.000 plante/ha pentru siloz.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.9

Performanțe de Producție Pr38a79

14.2

BANAT MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

15.5

17.2

MOLDOVA TRANSILVANIA

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

19


20

oliviu Buzgău

sc agrind tășnad sa

tășnad, județul satu mare

pr38a24 rămane o certitudine pentru noi, reușind

producții foarte bune și în acest an, în condiții de secetă

accentuată. aveți încredere în hibrizii pioneer !

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 350 / CRM 96

Pr38a24

cel pe care te poți baza

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu o capacitate de

producție remarcabilă pentru această grupă de

maturitate. plantă de înălțime medie, cu inserție

semi-înaltă a știuletelui, bob dentat de culoare

galben-portocaliu. Este deosebit de stabil

datorită rezistenței excepționale la condițiile de

secetă.

avantaje

• Toleranță la secetă și arșiță

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la sfredelitorul

porumbului (ostrinia nublialis)

Performanțe de Producție Pr38a24

15.9

14.5

13.7 13.7 13.8

13.6

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA

Este recomandat în zonele de câmpie, subcolinare și colinare. Se recomandă ca furaj în hrana porcinelor și păsărilor. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat, 65.000 - 70.000 plante/ha la

irigat și 80.000 - 100.000 plante/ha pentru siloz.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

17.7

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


trifan nicolae

sc agrotrifan srl

utvin, județul timiș

anul acesta am cultivat porumb pionEEr pe suprafața

de 500 ha, cu mai mulți hibrizi, din care p9578, pr37n01

și pr36V74 au fost remarcații mei. anul viitor voi

crește suprafața exclusiv cu hibrizi de generație nouă

pionEEr. Încă o dată, dacă mai era cazul, hibrizii

pionEEr mi-au demonstrat că mă pot baza pe ei în

condiții normale, dar și în anii dificili, cum a fost 2011.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 380 / CRM 94

P9578

te uimește

caracteristici generale

hibrid semitimpuriu, cu capacitate de producție

superioară grupei. plantă de înălțime medie cu

inserție înaltă a știuletelui. Boabele sunt mari,

dentate, de culoare galben închis.

avantaje

• Plantă de înălțime medie

• Pierde apa foarte repede la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător

• Bună toleranță la secetă

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride din vestul și sud-estul țării. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.0 12.9

Performanțe de Producție P9578

13.8

14.7

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

18.1

14.1

12.2

16.6

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

21


22

mihai Budai

sc agroind cauaceu sa

diosig, județul Bihor

Îmi place să experimentez performanțele tehnologice

ale hibrizilor de porumb și nu numai. hibrizii care s-au

remarcat excelent în condițiile acestui an sunt p9494,

pr36V74 și pr36K67 cu producții medii în parcelele

comerciale de peste 12.500 kg/ha. 2011 este un an de

referință pentru pioneer, an în care hibrizii acestei

companii au dovedit încă o dată că au potențial de

producție ridicat și constant, indiferent de vreme.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 380 / CRM 97

P9494

nu doar nou

caracteristici generale

hibrid de top în ceea ce privește producția în

Europa de Est. plantă echilibrată, știulete conic

îngroșat cu inserție medie și boabe dentate.

avantaje

• Plantă de înălțime medie

• Pierde apa foarte repede la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător

• Bună toleranță la secetă

• Toleranță bună la Fusarium

Performanțe de Producție P9494

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semiaride din vestul și sud-estul țării. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

13.0

12.9

13.2

14.9

19.1

13.7

12.4

16.6

25

20

15

10

5

0

Umiditate %


mozer francisc

societatea agricola Petrești

Petrești, județul satu mare

folosim de foarte mulți ani hibrizii pioneer, încă de la

apariția lor în românia. cultivăm anual 1.200 ha de

porumb, care sunt ocupate de hibrizii pioneer.

hibrizii pioneer nu te lasă la greu nici în condiții

climatice neprielnice, dacă se aplică o tehnologie

corectă.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 380 / CRM 97

Pr37n01

Producții

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu capacitate

de producție foarte mare în condiții de climă

semiaridă din românia. plantă cu arhitectură

echilibrată, inserție medie spre înaltă a

știuletului, bob dentat de culoare galbenă.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Prezintă caracterul „stay green“

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistent la principalele boli ale porumbului

Este recomandat în zonele semiaride datorită toleranței remarcabile la secetă. producțiile cele mai bune se obțin la densități ridicate. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și

65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.1

Performanțe de Producție Pr37n01

14.7

13.7

15.5

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

18.0

14.6

13.8

16.9

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

23


24

tache constantin

sc osantino srl

Ghidici, județul dolj

Sunt un cultivator fidel al geneticii Pioneer indiferent

de cultură. La porumb în 2011 am ales 2 hibrizi: ribera

și pr37Y12. pe cele 80 ha pe care am cultivat hibridul

ribera, am obținut o producție medie de 8.7 t/ha, iar

hibridul pr37Y12 a dat cele mai bune rezultate.

producția pe care am realizat-o la acest hibrid a fost

de 10.5 t/ha pe 220 ha.

Îmi mențin convingerea că performanța de producție

a produselor pioneer este una foarte greu de întrecut.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 380 / CRM 97

Pr37Y12

rezistentul

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu potențial de

producție foarte mare, cu rezistență foarte bună

la temperaturile scăzute din primăvară. plantă

cu arhitectură echilibrată, unghiul de inserție

al frunzelor mai mic, știulete cu inserție medieînaltă,

bob dentat de culoare galben intens.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Prezintă caracterul „stay green“

• Pierde apa rapid la maturitate

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistent la principalele boli ale porumbului

inclusiv tăciunele inflorescențelor (Sorosporium

holci sorghi)

Performanțe de Producție Pr37Y12

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Este recomandat în zonele de câmpie și subcolinare cu frecvente temperaturi scăzute în primăvară. producțiile cele mai bune se obțin la densități ridicate. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la

neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.0

13.5 13.8

15.5

19.1

14.5

13.1

17.3

25

20

15

10

5

0

Umiditate %


Holhoș ioan și Holhoș claudiu

sc agrohol srl

Valea lui mihai, județul Bihor

folosim hibridul pr37M34 încă de la apariția lui pe

piață, sunt câțiva ani buni de atunci, dar niciodată nu

am fost dezamăgiți. cultivăm an de an hibrizi marca

pioneer, aceștia ne-au oferit satisfacții atât din punct

de vedere al producției cât și al calității.

pr37M34 este hibridul care prin performanțele

sale productive confirmă alegerea noastră și

recomandarea de a-l folosi cu încredere.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 390 / CRM 99

Pr37m34

ribera / campionul

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, adaptat la

toate zonele de cultură ale porumbului, cu

capacitate de producții foarte mari în zone cu

condiții mijlocii și bune. planta este de înălțime

medie, știuleții au inserție medie și boabele sunt

dentate.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Prezintă caracterul „stay green“

• Rezistență bună la frângere și cădere

Performanțe de Producție Pr37m34

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA

Este recomandat în zonele cu favorabilitate medie și medie spre ridicată pentru cultura porumbului și în sudul, sud-vestul și sud-estul româniei. producțiile cele mai bune se obțin la densități

ridicate. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.4

16.6

15.2

18.6

13.2 13.7 13.6

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

25


26

ing. Pop livia

sc flora sa

Periam, județul timiș

Societatea noastră cultivă an de an hibrizi de

porumb, floarea soarelui și rapiță pioneer.

La porumb, hibridul pr37f73 s-a comportat

remarcabil în condițiile unui an cu secetă prelungită.

anul acesta am cultivat 400 ha de porumb din care

250 de ha au fost cu hibrizi pioneer, unde am obținut

o producție medie de peste 9.000 kg/ha.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

FAO 390 / CRM 99

Pr37f73

adaptabil și stabil

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu o excepțională

adaptabilitate și stabilitate asigurând producții

stabile și sigure. plantă echilibrată cu caractere

agronomice excepționale, știulete cu inserție

medie spre înaltă, bob dentat de culoare

galbenă.

avantaje

• Tolerant la secetă

• Prezintă caracterul „stay green“

• Rezistență bună la frângere și cădere

Performanțe de Producție Pr37f73

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA

Se poate cultiva cu rezultate bune în toate zonele de câmpie și deal. Acest hibrid are un comportament optim la o densitate mai redusă în funcție de zonă. Poate fi folosit ca furaj în hrana

păsărilor și animalelor. Densitate: 60.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.4

14.7

14.8

16.2

21.9

14.5

13.6

25

20

15

10

5

0

Umiditate %


zănoagă florin

sc first farms agro east srl

făurei, județul Brăila

anul acesta pe 950 ha am cultivat șase hibrizi de

porumb pioneer, de la fao 350 până la fao 470

printre care și pr36r10. pe întreaga perioadă de

vegetație, condițiile de climă au fost favorabile

culturii de porumb, în consecință, la neirigat, s-au

obținut producții de circa 10 tone/hectar.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 400 / CRM 101

Pr36r10

se adaptează cel mai ușor

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu o arhitectură

echilibrată și cu cea mai bună capacitate de

adaptare dintre toți hibrizii grupei. plantă de

înălțime medie, cu inserție medie a știuletelui,

boabe dentate.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Tolerant la secetă, cu randamente deosebite în

anii secetoși

• Rezistență bună la frângere și cădere

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul și vestul țării. Datorită faptului că se menține verde până la maturitate se poate cultiva și pentru siloz.

Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

27


28

tarcza Gavril și tarcza tiberiu

sc Gabitar srl

Valea lui mihai, județul Bihor

În toți acești ani de când lucrez cu produsele pioneer,

pe lângă capacitatea deosebită de producție am

remarcat și un aspect deosebit de important pentru

noi, pentru fermieri și anume, ritmul rapid de pierdere

al apei din bob la maturitate. anul acesta am reușit

să obținem producții de peste 10.000 kg/ha la toți

hibrizii pioneer cultivați. primul în top este pr36D79

cu o producție medie de peste 11.500 kg/ha

recomand cu încredere să mergeți pe hibrizii pioneer.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 430 / CRM 100

Pr36d79

Producții mari

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu un potențial foarte

ridicat de producție. Înflorește devreme, are

arhitectură echilibrată cu „stay green“ foarte

bun la maturitate. Știuletele este lung, conic cu

bob dentat.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Tolerant la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Ritm rapid de pierdere a apei din bob

Performanțe de Producție Pr36d79

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede ale româniei. Se vor evita zonele infectate de sfredelitorul porumbului (ostrinia nublialis). Densitate:

55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

15.7

15.5

15.3

17.3

23.6

14.9

14.7

14.0

25

20

15

10

5

0

Umiditate %


mateiu corvin Petru

sc agronevada tim srl

Voiteg, județul timiș

hibrizii de porumb pionEEr au ocupat peste 1.000 ha

în cadrul fermei, iar în anul 2012 intenționez să cresc

suprafața de porumb în special cu hibrizi pionEEr de

generație nouă, cum sunt pr36V52, pr36V74, p9578,

p9494. am încredere că folosind hibrizii de porumb

pionEEr voi obține producțiile scontate.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 430 / CRM 101

Pr36V52

cel fără pretenții

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu mare potențial de

producție și un pachet de caractere agronomice și

rezistență la boli, performant. plantă echilibrată,

știulete cu inserție medie, bob dentat de culoare

galben intens.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

semi-aride și semi-umede

• Tolerant la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie și deal din sudul, vestul și estul țării. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

14.8

Performanțe de Producție Pr36V52

13.7

16.0

17.0

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

20.2

14.9

14.3

13.9

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

25

20

15

10

5

0

Umiditate %

29


30

Veres arpad

sc Veres agro Prod com srl

Piscolt, județul satu mare

cultiv hibrizi pioneer de mai mulți ani. De-a lungul

timpului, exigențele mele au corespuns cu calitatea

și productivitatea hibrizilor pioneer. pentru acest

an am ales mai mulți hibrizi din mai multe grupe de

maturitate. cu hibridul pr36V74 am obținut o

producție medie de peste 13.800 kg/ha iar la pr35t36

am obținut 14.500 kg/ha.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 430 / CRM 101

Pr36V74

nou și promite

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu raport umiditateproducție

foarte bun pentru zonele semi-umede,

foarte stabil datorită toleranței la secetă. plantă

cu arhitectură echilibrată, cu inserție medie a

știuletelui. Este un hibrid cu știulete foarte mare,

conic, cu boabe dentate și profunde.

avantaje

• Plantă de înălțime medie

• Tolerant la secetă

• Pierde apa foarte bine

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător

Performanțe de Producție Pr36V74

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie și deal din sudul, vestul și estul țării. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

15.7

14.8

16.1

18.0

21.7

15.0

15.1

14.2

25

20

15

10

5

0

Umiditate %


cuc ioan

sc Patrol service srl

Biharia, județul Bihor

Prosperitatea este strâns legată cu profitabilitatea,

calitatea și tehnologia de ultimă oră. Întotdeauna

am fost deschis către parteneriate solide, motiv

pentru care pioneer este alături de afacerea mea de

multă vreme. an de an am obținut producții deosebite

cultivând hibrizii cu cele mai înalte standarde

tehnologice. În timp m-am convins că pioneer înseamnă

siguranță și profit.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 450 / CRM 102

Pr36K67

cel mai productiv

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu un potențial foarte

mare de producție în condițiile unei tehnologii

intensive. plantă cu talie înaltă, inserție medieînaltă

a știuletelui, cu boabe dentate de culoare

galbenă.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Tolerant la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Ritm rapid de pierdere a apei la maturitate

(până la 0,4% / zi)

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul și vestul țării destinate hibrizilor semitardivi. Este un hibrid recomandat pentru producția de bioetanol. Se

recomandă a se semăna cât mai devreme. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

16.3

Performanțe de Producție Pr36K67

17.3

16.8

18.6

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

15.6 15.6

14.2

MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

31


32

Brânceanu andrei

sc agrinatura srl

alexandria, județul teleorman

colaborarea companiei agrinatura cu pioneer an de an

ne-a adus beneficii prin realizarea de producții ridicate

la porumb, floarea soarelui și rapiță.

anul acesta am cultivat porumb pe o suprafață de

630 ha 100% cu hibrizi de porumb marca pioneer, iar

la pr35f38 am obținut o producție de 10.500 kg/ha

la STAS. Porumbul este cea mai profitabilă cultură

pentru fermieri și recomand acest hibrid stabil pentru

primăvara anului 2012.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 450 / CRM 107

Pr35f38

cel mai stabil

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu un potențial de

producție foarte ridicat (15-16 tone/ha). are

un ritm rapid de creștere în primele faze de

vegetație. plantă de înălțime medie, știulete

cu inserție medie, bob semident cu infuzie de

indurata.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Rezistență foarte bună la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Ritm rapid de pierdere a apei

15.9 15.8

Performanțe de Producție Pr35f38

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul și vestul țării, cu tehnologie intensivă și la irigat. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000

plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

16.9

17.7

15.4

15.3

14.4

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


dracman irinel

sc midagro srl

dobroteşti, județul teleorman

Societatea noastră administrează 2.400 ha. an de an

folosim hibrizi pioneer atât la floare, cât și la porumb.

anul acesta, din suprafața de 200 ha porumb, 150 ha

au fost hibrizi pioneer. rezultate deosebite am avut

la hibridul pr35p12 unde, pe o suprafață de 50 ha cu o

densitate la recoltare de 66.000 plante/ha, am obținut

la neirigat 12 t/ha.

acest hibrid se va regăsi cu siguranță pe cea mai mare

parte din suprafața destinată culturii de porumb.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 470 / CRM 104

Pr35P12

Producții sigure

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu un potențial de

producție foarte ridicat (12-15 tone/ha). tulpină

înaltă, frunze în poziție semi-erectă de culoare

verde închis. „Stay green“ pronunțat la maturitate.

Știulete cu inserție medie, bob dentat de culoare

galbenă.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Tolerant la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Ritm rapid de pierdere a apei

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul și vestul țării, cu tehnologie intensivă și la irigat. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000

plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

16.1

Performanțe de Producție Pr35P12

16.4

16.3

17.7

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

15.1

16.0

14.9

MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

20

15

10

5

0

Umiditate %

33


34

stan mihai

sc agroind mih srl

stejaru, județul teleorman

Suntem dedicați 100% geneticii pioneer, fapt demonstrat

prin cultivarea suprafețelor alocate culturilor de

rapiță, floarea soarelui și porumb cu hibrizi pioneer.

În acest an porumbul a fost pentru societatea pe care

o reprezint cea mai profitabilă cultură, obținând la

florencia o producție în boabe de 11 t/ha.

pentru a avea siguranța producțiilor bune mizăm în

continuare pe o genetică de calitate.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

FAO 490 / CRM 104

florencia

relația de lungă durată

caracteristici generale

hibrid simplu, semitardiv, cu o excelentă

capacitate de producție și o remarcabilă

rezistență la secetă. plantă înaltă cu aparat

foliar foarte bogat, arhitectură echilibrată,

știulete cu inserție medie. Bob mare, dentat

galben-pai.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Pierde rapid apa la maturitatea fiziologică

„dry down“

• O foarte bună rezistență la secetă

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele de câmpie din sudul și vestul țării, cu precădere în zonele fără irigații, afectate de secetă. Densitate: 55.000 - 65.000 plante/ha la

neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.


arsinte ionică

jimbolia

județul timiș

cultiv hibridul 35t36 încă de când a ieșit pe piață.

chiar și anul acesta sunt foarte mulțumit de

rezultate, deși a fost un an greu. Este un hibrid

excelent, care în condiții de tehnologie intensivă,

dă satisfacții foarte mari. rezultatele pe ultimii doi

ani pe suprafața mare: în 2010 am avut producție de

12-14 t/ha, iar în 2011 producția este între 10-13 t/ha la o

densitate de semănat 75-80 mii plante/ha.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid tardiv

FAO 500 / CRM 107

Pr35t36

Încearcă-l să te convingi

caracteristici generale

hibrid simplu, tardiv, cu un potențial de producție

foarte ridicat (15-16 tone/ha). are un ritm rapid

de creștere în primele faze de vegetație. plantă

cu talie medie, știulete cu inserție medie și bob

semisticlos de culoare galben-portocaliu.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice

• Tolerant la secetă

• Rezistență bună la frângere și cădere

• Ritm rapid de pierdere a apei

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede ale româniei. Se vor evita zonele infectate de sfredelitorul porumbului (ostrinia nublialis). Densitate:

55.000 - 65.000 plante/ha la neirigat și 65.000 - 70.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Producție

Umiditate

17.2

Performanțe de Producție Pr35t36

18.0

17.6

19.5

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

15.8

16.6

15.4

MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

25

20

15

10

5

0

Umiditate %

35


36

maturitate

HiBridul crm zone fao

teXtura

BoBului

textura

bobului

Principalele caracteristici morfologice și însușiri fiziologice

ale hibrizilor de porumb Pioneer ®

Producție ÎnsuȘiri de rezistență calitatea BoBului utilizare

notă pentru

producție în

raport cu

umiditatea

toleranță la

secetă

rezistență la

fuzarioza

știuleților

(fusarium sp)

rezistență la

tăciunele comun

(ustilago maydis)

Pierderea

apei din boabe la

maturitatea

fiziologică

% ulei în

boabe

conținutul în

proteină %

conținutul în

amidon

P8400 85 250 5 9 7 6 7 7 3.9 10.1 73 B

PR39D81 85 270 5 9 7 6 7 6 4.0 9.9 73 B

PR39R20 85 280 2 8 - 5 6 7 3.9 9.2 71 B

PR39B76 85 280 5 8 7 6 7 7 3.9 10 71 B

BoaBe siloz

PR39F58 90 285 5 8 5 6 8 8 3.9 9.8 73 B S

PR38N86 90 300 5 9 7 6 8 7 3.9 9.6 72 B

PR38A79 90 300 5 9 7 8 8 8 4.1 10 73 B S

P9025 90 300 3 8 7 8 8 8 4.0 10.2 71 B

PR38A24 95 350 5 8 7 6 6 7 3.8 10.8 71 B S

PR37Y12 95 380 5 9 8 8 8 9 3.9 9.58 73 B

PR37N01 95 380 5 9 7 8 9 9 3.9 10.2 72 B

P9578 95 380 5 9 7 8 9 8 4.0 10.3 73 B

P9494 95 380 5 9 7 8 9 8 4.0 10.5 72 B

PR37F73 100 390 5 9 8 7 7 7 4.0 10.7 72 B S

PR37M34/RIBERA 100 390 5 8 8 6 8 7 3.9 10.2 71 B S

PR36R10 100 400 5 8 7 6 9 7 3.8 9.6 70 B S

PR36V74 100 430 5 9 7 8 9 8 4.0 10.8 73 B

PR36V52 100 430 5 9 8 8 9 8 4.0 10.9 72 B

PR36D79 100 430 5 9 7 7 8 8 4.0 9.8 72 B

PR36K67 103 450 5 9 7.4 6 7 7 3.8 10.5 72.3 B S

PR35P12 103 470 5 8 8 6 7 6 4.0 10.1 72 B S

PR35T36 103 500 3 9 8 7 8 9 3.9 10.1 73 B S

PR35F38 103 450 4 9 8 8 9 9 4.0 10.5 73 B S

FLORENCIA/3573 103 490 5 8 9 5 7 8 4.0 9.8 71.2 B S

CORALBA 108 500 5 9 8 6 8 10.2 71.2 S

PR34Y02 108 530 5 9 7 6 8 10.2 71.2 S

leGenda textura Bobului Producție Însușiri de rezistență calitate bob

2 - sticlos 7 - satisfăcătoare 9 - excelent 5 - mediu Proteine - 8-11%

3 - semisticlos 8 - bună 8 - foarte bună 4 - sub medie Amidon - 65-73%

4 - semidentat 9 - foarte bună 7 - bun - foarte bun 3 - sensibil Ulei - 3.5-4.5%

5 - dentat 6 - bun


numele

Produsului

P 1188 pentru toate tipurile de furaj (Multicrop)

inoculanții Pioneer ®

aditiVii furajeri marca Pioneer oferă soluții Pentru majoritatea ProBlemelor de Însilozare

tipul furajului formulare formă de ambalare rata de aplicare aparat aplicator rezervor Volum inoculabil*

20 kg / sac 0.5 kg / tonă

60 (120) tone

P 1132 Siloz integral de porumb 20 kg / sac 0.5 kg / tonă 60 (120) tone

Gandy

Gr

30 (60) kg

(cu extensie)

P 1155 fân de lucernă 10 / 20 kg / sac 1 kg / tonă 30 (60) tone

P 11a44 pentru toate tipurile de furaj (Multicrop) 20 kg / sac 0.5 kg / tonă 60 (120) tone

P 1155 fân de lucernă Ws 5 sticle x 20 g / cutie 0.8 g / tonă ag-spray 100 litri 25 tone

P 1188 pentru toate tipurile de furaj (Multicrop)

P 1132 Siloz integral de porumb

P 11c33 Siloz integral de porumb

P 11G22 ierburi și cereale recoltabile integral

P 11B91 porumb cu umiditate ridicată

Ws

8 / 40 / 200 g / sticlă 0.8 g / tonă

10 / 50 / 250 g / sticlă 1 g / tonă

P11cft Siloz integral de porumb 75 / 375 g / sticlă 1.5 g / tonă

appli-pro SLV

(ag-spray)

P 11H50 Siloz integral de lucernă Ws 40 g / sticlă 0.8 g / tonă appli-pro SLV

Pdfm

*aditiv furajer în hrana porcilor

și a păsărilor

Gr = granular Ws = solubil în apă * - cu un rezervor plin

ag - spray

200 / 2 x 2.5

(100) litri

2 x 2.5

(100 litri)

800 / 2 x 250 (50) tone

2 x 250 (50) tone

Gr 20 kg / sac 0.5 kg / tonă 20 - 40 tone

Gandy

appli-Pro ® slV

37


38

Producția și utilizarea furajelor de calitate

HRANA DE CALITATE

SUCCESUL OBȚINERII PRODUCȚIILOR

RIDICATE DE LAPTE

HRANA = HRANA INGERATĂ x CALITATE

15 kg SU/zi

650 kg greutate

• Amidon & Zahăr • Fibre

20 kg lapte/zi

• Digestibilitate • Vitamine & Minerale

DIRIJAREA PROCESULUI

DE FERMENTAȚIE PE

CALE BIOLOGICĂ

cho solubil în siloz

acizi organici

(principal acid lactic)

ph scade rapid

siloz stabil

pH scăzut

inhibă

fermentația

secundară

FERMENTAȚIA ESTE REALIZATĂ

BACTERIILE LACTICE

ÎN

CONDIȚII ANAEROBE

CU

SUBSTRAT SUFICIENT

ÎNSILOZAREA

ESTE UN PROCES

DE FERMENTARE


COMPOZIȚIA PLANTEI

DE PORUMB

conținut în semințe

Tulpină 20-40%

Pănuşi 6-8%

Frunze 15-25%

Rahis (spindle) 6-10%

Semințe 20-50%

CONȚINUTUL ÎN

SEMINȚE ESTE

DETERMINAT GENETIC

STADIUL DE RECOLTARE

METODA “LINIA LAPTELUI”

Linia Laptelui 1/3

(28 - 30% SU)

Linia Laptelui 2/3

(30 - 35% SU)

punctul negru

(matur)

39


40

Hibrizi pentru siloz

FAO 500 / CRM 107 FAO 530 / CRM 108

coralBa Pr34Y02

sfaturi pentru fermieri

nu cedează

caracteristici generale

hibrid simplu, tardiv, cu un potențial de producție foarte ridicat (80-90 tone/ha). plantă foarte

înaltă, foliaj bogat, știulete cu inserție înaltă, lung, de formă conică îngroșată, randament în

semințe ridicat, bob dentat de culoare galbenă.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice pentru siloz

• Digestibilitate ridicată a silozului

• Stabilitate foarte bună a producțiilor de siloz

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt nordul și centrul țării. Densitate:

70.000 - 80.000 plante recoltabile/ha.

sfaturi pentru fermieri

campion la proteine

caracteristici generale

hibrid simplu, tardiv, cu un potențial de producție foarte ridicat (80-90 tone/ha). are un ritm

rapid de creștere în primele faze de vegetație. plantă foarte înaltă, foliaj bogat, știulete cu

inserție medie, lung, de formă conică îngroșată, randament în semințe ridicat, bob semidentat

de culoare galbenă.

avantaje

• Adaptabilitate la diferite condiții ecologice pentru siloz

• Digestibilitate ridicată a silozului

• Stabilitate foarte bună a producțiilor de siloz

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt nordul și centrul țării. Densitate:

70.000 - 80.000 plante recoltabile/ha.


ing. jans jasman

d.n. agrar Holding

alba iulia, județul alba

Hibrizi pentru siloz

D.n. agrar holding face parte din concernul D.n. aGrar care are 4 ferme în românia

și 5 în Germania. D.n. agrar holding lucrează o suprafață de 2.600 de hectare dintre care

600 sunt cultivate cu porumb, iar din acestea 300 sunt cu porumb siloz. La indicațiile

specialiștilor din cadrul firmei PIONEER, cu care avem o colaborare excepțională, am ales

pentru producția de porumb de siloz în anul 2011 hibrizii coraLBa și pr34Y02 la care

am obținut o producție de 60 tone la hectar.

Silozul de porumb este un furaj deosebit de valoros în alimentația rumegătoarelor și în

special a bovinelor, contribuind substanțial prin valoarea sa energetică ridicată la sporirea

și ieftinirea producției de carne și lapte, astfel că nu trebuie să lipsească din nici o fermă.

contrar sintagmei că silozul poți să-l faci din orice hibrid de porumb, sfatul meu

pentru crescătorii de bovine este să ia în considerare următorii parametri care trebuie

să fie foarte ridicați: digestibilitatea materiei organice din masa verde însilozată,

proporția de știuleți din masa verde însilozată, procentul de substanță uscată și de

știuleți, nivelul producției la hectar.

toți acești parametri sunt asigurați în optim de hibrizii de porumb pionEEr, iar în fermele

dumneavoastră va exista un siloz de calitate superioară.

41


42

Basis ®

ariGo ®

soluții duPont - pentru protecția

culturii de Porumb

PrinciPal ®

titus ®

titus ® Plus

aVaunt ®


II Bădoiu Răzvan - Bădoiu Anca Luncăvița, Județul Tulcea

Împreună cu fiul meu lucrez o suprafață de 520 ha în localitatea Luncăvița, județul Tulcea. Anul acesta am cultivat pe o suprafață de 140 ha mai mulți hibrizi Pioneer din

grupe de maturitate diferite. am fost foarte încântată de hibridul pr36V74 deoarece s-a remarcat printr-o bună toleranță la secetă, pierdere rapidă a apei din bob,

rezistență la frângere și un potențial de producție foarte bun. producția medie pe 70 ha la acest hibrid este de 10.500 kg/ha în condiții de neirigat. recomand fermierilor care

cultivă porumb pe teren de baltă, hibridul pr36V74.

Ing. Aedin Celzin SC Micul Agricultor SRL Osmancea, Județul Constanța

anul acesta am cultivat hibrizi de porumb pioner pe o suprafață de 131 ha, obținând producții foarte bune. cel mai impresionat am fost de hibridul pr38a24 la care am obținut

o producție medie de 8.800 kg/ha pe o suprafață de 55 ha în condiții de neirigat. Datorită pierderii rapide a apei din bob ce a facilitat recoltarea la o umiditate de 14-15%, anul

viitor voi crește suprafața semănată cu acest hibrid.

Spătaru Tudorel SC Tedexim SRL Urleasca, Județul Brăila

cultivăm de aproape zece ani hibrizi de porumb pioneer. anul trecut, pentru a cunoaște mai bine noii hibrizi de porumb promovați de compania pioneer, am organizat un lot

demonstrativ cu 35 de hibrizi. am remarcat hibridul pr36V74, iar anul acesta am obținut producții de circa 12.5 tone/hectar.

Ing. Stănescu Valentin Romina Company SRL Izvoru, Județul Argeș

cultivăm porumb și floarea soarelui pioneer de care suntem foarte mulțumiți. hibrizii de porumb pe care i-am avut anul acesta în cultură au fost pr37M34 și pr38a24 la

care am obținut între 10.000 și 11.000 kg/ha. Uniformitatea, rezistența la diverși factori negativi de mediu și productivitatea hibrizilor Pioneer au condus la o profitabilitate

foarte bună. În primăvara 2012 vom semăna exclusiv hibrizi pioneer !

Neaga Alexandru SC Holland Diary Farm Naipu, Județul Giurgiu

Am cultivat în primăvara acestui an cu hibrizii Pioneer PR37F73, PR37M34 şi PR35F38 o suprafață de 170 hectare, rezultatele obținute fiind cuprinse între 8500-9000 kg/ha,

iar la hibridul pr34Y02 am avut o producție de 45 tone siloz. apreciez în mod deosebit ritmul rapid de pierdere a apei la maturitate.

Leopold Zoltan SC Danca SRL Turda, Județul Cluj

pentru mine, compania pioneer este o tradiție. am avut în cultură hibrizi de porumb pioneer de la început, din momentul în care ei au apărut pe piața din românia. După părerea

mea sunt cei mai performanți hibrizi de porumb, cu calități excepționale, dintre care putem aminti pierderea rapidă a apei la maturitate, rezistența foarte mare la secetă și

nu în ultimul rând productivitatea ridicată a acestora. anul acesta am obținut la pr38a24 o producție medie de 11.500 kg/ha, iar la pr38a79 o medie de peste 12.000 kg/ha.

pentru anul viitor m-am hotărât să introduc în cultură, la recomandarea sprecialiștilor companiei pioneer și unii hibrizi noi din genetica pioneer și anume: p9025, p9494,

p9578 pe care i-am urmărit în loturile demonstrative din zona noastră și care au dat rezultate foarte bune.

opinii ale fermierilor

43


opinii ale fermierilor

44

Aflat Diana SC Agroferm Brăteiu, Județul Sibiu

De la începutul activității noastre, respectiv anul 2001, cultivăm hibrizii de porumb marca PIONEER, suprafața extinzându-se în fiecare an. Societățile SC AGROFERM,

Sc BioaGrar, Sc tarnaVE lucrează în prezent o suprafață ce depășește 4.000 ha teren arabil, din care 1.500 ha este cultivată cu porumb, hibrizii pionEEr având o pondere

de peste 80%. Producțiile „grele” obținute în anul 2011 la hibrizii PR38A79, PR38A24, PR37Y12, PR37N01, P9578, atât în culturile comerciale cât și în loturile demonstrative,

ne-au convins că alături de factorii pedoclimatici și o tehnologie performantă, semințele hibrizilor pionEEr ne pot asigura succesul.

Ciobanu Gheorghe SC Tarcea Agro SRL Tarcea, Județul Bihor

Cultiv de ani de zile cu mare satisfacție hibrizii Pioneer și am fost multumiți de fiecare dată de producțiile obținute și calitatea recoltelor. Acesta este principalul motiv

pentru care în fiecare an mergem pe mâna geneticii Pioneer și a recomandărilor făcute de specialiștii Pioneer.

Ing. Damian Virgil Societatea Agricolă Cornești Târnava Corneşti, Județul Mureș

În anul 2011 am cultivat o suprafață cu porumb de 372 ha din care 280 ha cu hibrizi pioneer. am ales să cultiv 3 hibrizi pentru boabe pr39D81, pr38a79 și pr38a24. pentru

recoltarea în știuleti am optat pentru pr36r10. am fost foarte mulțumit de raportul producție umiditate la hibridul pr38a79 la care am obținut pe cele 50 ha cultivate

producții între 8.000 și 11.000 kg/ha la o umiditate cuprinsă între 14.5-16.5. Și în condițiile destul de dificile din punct de vedere climatic din anul 2011 în care grindina și seceta

au diminuat serios producția, hibrizii de porumb pioneer au demonstrat stabilitate și siguranță.

Molcut Constantin SC Molagro SRL Lovrin, Județul Timiş

cultiv hibrizii de porumb pioneer de 10 ani și de atunci am rămas plăcut impresionat de calitatea și productivitatea acestora. De 5 ani cultiv constant pe o suprafață de

150 ha hibridul PR37M34 și am obținut producții foarte bune. Anul acesta am realizat o producție de 8.500 kg/ha, în condițiile destul de dificile din punct de vedere climatic

ale anului 2011.

Dobrescu Gigi SC Scottfarm Măceșu de Sus, Județul Dolj

Suntem o unitate care investește în performanță și calitate. În acest an am cultivat hibrizi de porumb pioneer pe o suprafață de 475 ha. Genotipurile pe care le-am ales au

fost pr37M34, pr37Y12, pr35f38, pr35p12 și tradiționalul hibrid florencia. producțiile obținute au fost între 8.500 și 9.000 kg/ha, foarte bune, cu atât mai mult ținând cont

de faptul că în zona în care ne aflăm, cultura porumbului a fost afectată de lipsa de precipitații.

Hartwing Zahn Sânnicolau Mare, Județul Timiș

toată suprafața de porumb în anul 2011 a fost cultivată cu hibrizi pioneer performanți din grupa semitardivă, cum sunt pr35f38 și pr35t36 la care am obținut producții

foarte bune între 9.500 și 10.700 kg/ha. recomand cu încredere hibrizii de porumb pioneer, datorită productivității lor foarte ridicate dar și a faptului că pierd apa repede

la maturitate.


Ing. Popa Sever Sedomar Grup SA Rociu, Județul Argeș

am cultivat hibrizii pr37n01, pr37Y12 și pr38a24 pe cea mai mare parte din suprafața cu porumb, obținând recolte foarte bune. Sunt mulțumit de stabilitatea pe care o

confirmă an de an și recomand cu căldură și siguranță cultivarea hibrizilor de porumb Pioneer !

Ovidiu Ștefănescu Comloșu Mare, Județul Timiș

Cultiv hibrizii Pioneer din 1993 și de fiecare dată aleg hibrizii noi din portofoliu. Anul acesta am avut în cultură hibridul PR37N01. Sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute.

În condițiile anului trecut am avut peste 12 t/ha, iar anul acesta, fiind un an secetos, am atins 9.3 t/ha.

Bâlea Vasile & Bâlea Nicolae SC Vanib Ceres SRL Jijila, Județul Tulcea

anul acesta am cultivat trei hibrizi de porumb pioneer din aceeași grupă de maturitate pe o suprafață de peste 100 ha. La toți hibrizii am obținut producții foarte bune și toți

s-au comportat foarte bine, atât la condițiile de secetă din ultima perioadă de vegetație, cât și la cădere și frângere. am ales hibridul pr37n01 la care, în condiții de neirigat, am

obținut o medie de 9.400kg/ha. convingerea noastră că am ales foarte bine hibrizii a fost întărită de rezultatele obținute la loturile demonstrative atât la floarea soarelui cât

și la porumb. a fost o ocazie să vedem la noi în fermă de la semănat până la recoltat, mai mulți hibrizi pioneer precum și potențialul productiv al acestora.

Iancu Nicoleta Ianca, Județul Brăila

cu ani în urmă ne temeam să cultivăm hibrizi tardivi peste fao 500 deoarece nu puteam recolta la umiditate optimă și cheltuiam foarte mult cu uscarea. În momentul în

care specialiștii pioneer ne-au informat că una din caracteristicile importante ale hibrizilor de porumb pioneer este pierderea apei din bob la maturitate am avut curajul să

cultivăm hibrizi de fao peste 500. În anul 2010 la pr35t36 am obținut o producție de 12.700 kg boabe/ha, la umiditate de 18%, recoltat la data de 10 octombrie.

Tiplea Florin SC Agrofrig SRL Toager, Județul Timiș

În acest an am cultivat o suprafață de 600 ha cu hibrizi pioneer printre care se numără pr37M34, pr36D79, pr36V52, dar hibridul care m-a impresionat cel mai mult a

fost PR36V74. Am rămas plăcut impresionat de comportamentul în vegetație și cel mai important de productivitatea acestuia. În anul 2012, PR36V74 va fi cu siguranță

fundația structurii de hibrizi pe care mă voi baza.

Racman Biță SC Racman SRL Hodivoaia, Județul Giurgiu

În primăvara acestui an am cultivat cu hibridul pr35f38 o suprafață de 200 ha, producția medie a fost de 10.920 kg/ha la o umiditate de 14-15%, cu o fertilizare la semănat

pe rând și alta la prășit. De asemenea am cultivat 400 ha cu floarea soarelui doar cu hibridul p64LE19, producția a fost cuprinsă între 3.300 și 4.000 kg/ha în funcție de

gradul de fertilizare aplicat.

opinii ale fermierilor

45


opinii ale fermierilor

46

Tucuina Cristian SA Bancom Comloșu Mare, Județul Timiș

Cultivăm hibrizii Pioneer de 12 ani și de fiecare dată am fost multumiți de rezultate. Obișnuim să folosim în special hibrizii noi ai companiei. Anul acesta la 36V74 am obținut

11.7 t/ha. Media fermei a fost peste 10 t/ha pe o suprafață de 400 ha cultivată 100% cu hibrizii pioneer.

Dutkas Gavril SC Agrogab SRL Chiraleu, Județul Bihor

În acest an am cultivat hibrizii pr36D79, pr36V52 și pr35f38 cu care am obținut producții foarte bune, în ciuda faptului că ne-am confruntat cu o secetă accentuată în

zona noastră. Loturile demonstrative realizate împreună cu compania pioneer m-au ajutat să aleg cei mai buni și cei mai adaptați hibrizi pentru exploatația mea.

recomand cu încredere hibrizii pioneer, mai ales pr36D79.

Gabor Constantin SC Cereal Constantin SRL Batar, Județul Bihor

calitatea porumbului și producțiile sunt foarte importante pentru noi. Mare parte din porumbul obținut în ferma vegetală este procesată pentru furaj. pioneer este favorit

în acest sens deoarece obținem producții foarte bune și stabile. Tehnologia performantă a hibrizilor este pusă în evidență atunci când ne confruntăm cu ani agricoli dificili.

Ing. Diana Ursales SC Transavia SA Alba Iulia, Județul Alba

hibrizii de porumb pe care Societatea transavia i-a ales pentru însămânțare în acest an au fost: pr37Y12 (800 ha) obținând o producție medie de 10.000 kg/ha, pr37n01

(500 ha) cu o producție medie de circa 10.000 kg/ha, pr38n86 (400 ha) cu o producție medie de circa 9.000 kg/ha, pr39D81 (250 ha) la care am obținut o medie de

9.000 kg/ha și pr38a24 (250 ha) la care s-a obținut o medie de producție de 9.000 kg/ha. Menționăm că majoritatea terenurilor noastre au fost arate în primăvara anului

2011 și suntem foarte multumiți de producțiile obținute în acest an.

Negrei Sorin SA Mănăștureana Mănăștur, Județul Arad

Unitatea noastră lucrează 600 ha din care aproximativ 200 ha sunt cu porumb. an de an cultiv un sortiment destul de larg de hibrizi pioneer deorece sunt foarte bine

adaptați zonei noastre, sunt stabili și aduc tot timpul profit și satisfacții. Voi cultiva în continuare hibrizii de porumb Pioneer.

Hotnog Vasile SC Geada SRL Movila Miresii, Județul Brăila

cultivăm hibrizii de porumb pioneer pe cea mai mare parte din suprafața alocată de către societate acestei culturi. De-a lungul timpului am cultivat hibrizi precum

fLorEncia, pr35p12, pr35t06, pr36K67 cu rezultate foarte bune, iar anul acesta, pe lângă hibrizii menționați, am cultivat pr36V74 la care am obținut producții excelente.

Pe viitor voi ramane fidel hibrizilor de porumb Pioneer deoarece aceștia mi-au căștigat pe deplin încrederea.


Erdei Robert Salonta, Județul Bihor

Întotdeuna am încercat să mă pun la curent cu tot ce apare pe piață în materie de noutăți tehnologice la porumb, prin urmare am termeni de comparație permanent. În

condițiile unui an destul de nefavorabil sunt foarte mulțumit de hibrizii pioneer, în special de pr36K67 și pr35f38.

Coneac Marian SC Agroport & Company SRL Vezendiu, Județul Satu Mare

Performanțele deosebite ale noilor hibrizi Pioneerdetermină să afirm că o sămânță de calitate constituie factorul decisiv în realizarea unor producții mari. Producțiile

obținute cu acești hibrizi întăresc pe deplin sloganul Pioneer “Tehnologia care produce”.

Popa Marian SC Polirom Prod SRL Scurtu, Județul Teleorman

Cultiv hibrizi Pioneer de 30 de ani, rezultatele de producție fiind foarte bune an de an. În anul 2011 am cultivat 350 hectare doar cu hibrizi Pioneer, din care 170 ha cu hibridul

PR37M34, cu rezultate de producție de 10.500 kg boabe la hectar și 180 ha cu hibridul PR37N01, producția medie rezultată fiind de 11.800 kg/ha, aceste producții fiind

posibile folosind doze optime de îngrășăminte și aplicând erbicide de ultimă generație.

Ing. Borsos Cristian SC Crosswind SRL Petroasa Mare, Județul Timiș

anul acesta am semănat jumătate din suprafața noastră de porumb cu hibrizi pioneer. am fost foarte multumiți de producțiile obținute de la toți acești hibrizi, în condițiile

de anul acesta, dar în special de pr37Y12 și pr36K67 care au dat producții de peste 9 tone/ha.

Varga Marcel SC Rândunica Prest SRL Andrid, Județul Satu Mare

anul acesta am cultivat 735 de ha porumb pioneer, cu hibrizi din mai multe grupe de maturitate, iar pe o parcelă de 105 ha lucrată primul an , am realizat 9.300 kg/ha la

hibridul PR37N01. Anul viitor o să dublez suprafața cu acest hibrid, datorită profitului pe care l-am obținut în urma cultivării acestui hibrid.

Cernat Eugen SC Charon Agro SRL Movila Miresii, Județul Brăila

Anul acesta am cultivat hibridul de porumb PR36V74 și hibridul de floarea soarelui PR64E71 ai firmei Pioneer, hibrizi care s-au remarcat în loturile demonstrative

organizate de societatea noastră anul trecut. ambele culturi arată foarte bine în vegetație și așteptăm producții foarte bune. cu siguranță voi cultiva și pe viitor hibrizi pioneer,

deoarece aceștia au demonstrat că sunt printre cei mai competitivi hibrizi de pe piață.

opinii ale fermierilor

47


opinii ale fermierilor

48

Mihai Dorina SC Mondoconsult SRL Murani, Județul Timiș

În acest an am cultivat peste 400 ha cu porumb și floarea soarelui Pioneer. Hibrizii cultivați s-au remarcat mai ales prin rezistența deosebită la stresul hidric, plantele fiind

foarte viguroase, această caracteristică resimțindu-se mai ales în producțiile obținute. pentru anul 2012 vom însămânța toată suprafața rămasă pentru primavară,

aproximativ 540 ha, cu produse pioneer.

Radu Jolța SC Vestagrar SRL Marghita, Județul Bihor

Deşi anul a fost capricios cu precipitații foarte scăzute, hibrizii pioneer cultivați s-au comportat foarte bine. Valoarea genetică deosebită, dublată de respectarea cu

strictețe a verigilor tehnologice, face ca și în condiții de neirigare să obținem rezultate deosebite. Împreună cu firma Pioneer, an de an înființăm loturi demonstrative, loturi

pe care le urmăresc cu mare atenție pe toată perioada de vegetație și care reprezintă pentru mine garanția alegerii pe care o fac în anul următor. Vă recomand hibrizii de

porumb marca pioneer.

Torj Alin SC Torja SRL Inand, Județul Bihor

pioneer este prezent în topul preferințelor noastre de mulți ani. În ferma noastră hibrizii pioneer ocupă 90% din totalul suprafeței cultivate cu porumb. consecvent ne

punem la curent cu noutățile și observăm comportamentul tuturor hibrizilor prin loturile comparative organizate împreună cu colegii noștri de la pioneer, ceea ce ne-a ajutat

să luăm cele mai bune decizii în fiecare an.

Reinhold Kruger SC K&K Agroservices SRL Semlac, Județul Arad

De când am început să lucrez în România lucrez cu firma Pioneer, iar hibrizii lor s-au îmbunătățit de la an la an. Anul acesta am cultivat hibridul PR37N01 pe o suprafață

de aproximativ 300 de ha și am obținut o producție medie de 11.500 kg/ha. pe viitor voi încerca și alți hibrizi noi de la pioneer și am încredere că îmi vor da la fel de mari

satisfacții.

Socolan Vasile Aurel SC Soco Agro SRL Andrid, Județul Satu Mare

Încă de la început am cultivat hibrizi marca Pioneer. În fiecare an am obținut producții bune sau foarte bune. Constanța producțiilor ne face să obținem siguranță deplină

atunci când începem un nou an agricol. În fiecare an am ales mai mulți hibrizi și întotdeauna am fost mulțumit. Este cert că parteneriatul cu Pioneer reprezintă cheia

profitabilității indiferent de incertitudinile pieței.

Birau Nicolae SC Bir-Clan Varias, Județul Timiș

cultiv anual hibrizi de porumb și floarea soarelui pioneer. anul acesta am cultivat pe o suprafață de 280 ha cu pr37M34 și pr37f73 obținând producții cuprinse între

8.000 - 10.200 kg/ha. Acești hibrizi au confirmat și în condițiile unui an dificil.


Ciucoș Marius SC Agrocronos SRL Carei, Județul Satu Mare

anul acesta, în condiții de secetă , m-au surprins plăcut hibrizii de generație nouă printre care pr36V74, la care am obținut o producție de peste 11.000 kg/ha. apreciez

eforturile companiei pioneer de a ne aduce an de an hibrizi tot mai performanți și foarte bine adaptați la condițiile grele cu care ne confruntăm.

Sabados Mihai Cărani, Județul Timiș

Sunt un fan al companiei pioneer și cultiv hibrizii pioneer de la începutul anilor ‘90. randamentul bun pe care îl au acești hibrizi m-au convins să-i cultiv an de an. recomand

hibrizii pioneer tuturor celor care doresc sa aibă rezultate deosebite.

Mălan Marius SC Oliver Iberica SRL Ghiorac, Județul Bihor

porumbul este cultura mea favorită. pe parcursul anilor am experimentat multe variante de hibrizi însă pioneer s-a dovedit partenerul ideal, indiferent de vitregiile vremii.

pentru 2012 voi dubla suprafața ocupată de hibrizii pioneer în 2011, de la 250 ha, la 500 ha.

Ing. Alin Oală SC Arno Flora SRL Arad

anul acesta am cultivat 550 ha de porumb doar cu hibrizi pioneer, din care 350 ha cu hibridul pr38a24 la care am obținut o producție medie de peste 8.000 kg/ha în condiții

de secetă cumplită care ne-a afectat foarte tare cultura de porumb. Am încercat și alți hibrizi de la Pioneer, dar pe suprafețe mai mici, care s-au dovedit la fel de eficienți în

lupta cu seceta din acest an.

Ing. Iuhasz Mihai - Boroșovici Ioan Nădlac, Județul Arad

De-a lungul timpului am încercat mai mulți hibrizi de porumb de la mai multe companii, însă hibrizii Pioneer ne-au convins de fiecare dată datorită stabilității producțiilor pe

care le dau an de an, iar anul acesta hibrizi ca pr37n01 și pr35f38 ne-au adus producții de peste 9.000 kg/ha pe cele 150 ha pe care le cultivăm cu porumb.

Sala Victor SC Sala Agrotrading SRL Ciumeghiu, Județul Bihor

Profitabilitatea este parametrul pe care marjez când vine vorba de alegerea partenerilor. Hibrizii Pioneer mi-au uimit așteptările și în cazul unui an climatic secetos ca

2011. rezultatele comparative din loturile comerciale m-au convins și de această dată că pioneer este primul în topul preferințelor mele.

opinii ale fermierilor

49


50

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

Hibrid timpuriu cu o bună

capacitate de adaptare și

potențial mare de producție

caracteristici generale

hibrid simplu timpuriu, cu potențial de producție

ridicat și cu o bună stabilitate a producției.

tolerant la secetă. toleranță la lupoaie rasa E

(orobanche cumana).

toleranță mană (plasmopora helianti rasa 304,

710). toleranță la atacul de phomopsis helianthi.

tolerant la Sclerotinia. rezistență foarte bună la

dere și frângere. Grad înalt de autofertilitate.

descriere morfo-fiziologică

Talie: mijlocie

Foliaj: bogat, de culoare verde închis

Capitul: mijlociu-mare, înclinat, bine acoperit cu

semințe, ușor convex

Sămânța: are MMB cuprinsă între 60 g și

MhL = 38-40 kg/hl

Conținut de ulei: este de 50%

Pr63a86

RM 37

Performanțe de Producție Pr63a86

Producție

Umiditate

7.3 7.3

7.2

BANAT BĂRĂGAN MUNTENIA OLTENIA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în zonele infestate cu lupoaie - rasa E (Orobanche cumana). O atenție deosebită se va acorda amplasării

culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și

phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 55.000 plante/ha la neirigat și 55.000 - 57.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

6.0

5.4

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %


ii dumitru a. ciprian

Însurăței

județul Brăila

cultiv hibrizii de floarea soarelui pioneer de aproxi-

mativ 5 ani și am fost foarte mulțumit întotdeauna

de rezultatele obținute. pe 80% din suprafață am

folosit hibrizii ce se pretează la erbicidarea cu Express,

respectiv pr64E71 și p64LE20, întrucât pe langă faptul

că elimină problema îmburuienării cuturii, îmi permit

realizarea unor producții bune.

Anul acesta am realizat împreună cu firma Pioneer un

lot demonstrativ de floarea soarelui în care mi-a atras

atenția un hibrid timpuriu și anume pr63a90 care

s-a prezentat foarte bine atât în vegetație cât și la

recoltare, fapt care m-a determinat să îl cultiv anul

viitor. În continuare voi rămâne fidel hibrizilor de

floarea soarelui pioneer.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

capabil de producții mari în

contextul celor mai diverse

condiții climatice

caracteristici generale

Este cel mai cultivat hibrid de floarea soarelui

din Europa (1 milion ha). hibrid simplu timpuriu,

cu potențial de producție ridicat și cu o bună

stabilitate a producției. toleranță la lupoaie

rasa E (orobanche cumana). toleranță la mană

(plasmopora helianti rasa Europeană 304).

toleranță la atacul de phomopsis helianthi.

rezistență foarte bună la cădere și frângere.

Grad înalt de autofertilitate.

descriere morfo-fiziologică

Talie: mijlocie-înaltă

Foliaj: bogat, de culoare verde închis

Capitul: mijlociu-mare, înclinat, bine acoperit cu

semințe, ușor convex

Sămânța: are MMB cuprinsă între 60-65 g și

MhL = 38-40 kg/hl

Conținut de ulei: este de 46%

Pr63a90

RM 40

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în zonele infestate cu lupoaie - rasa E (Orobanche cumana). O atenție deosebită se va acorda amplasării

culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și

phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 55.000 plante/ha la neirigat și 55.000 - 57.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

6.5

Performanțe de Producție Pr63a90

6.4

6.8

7.5

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

7.9

7.5

5.7

8.0

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %

51


52

ing. jurubiță marius

argeș agro Proiect srl

Hărșești, județul argeș

am remarcat hibridul pr64f50 în lotul demonstrativ

de floarea soarelui înființat în anul 2010 unde a obținut

o producție excepțională (peste 4.5 t/ha).

A confirmat și în cultura comercială cu producții între

3.300 și 3.700 kg/ha în anul 2011. cultivând hibrizii de

floarea soarelui pioneer am ajuns la o producție medie

la care nici nu speram în anii anteriori. hibrizii de floarea

soarelui pioneer sunt alegerea cea mai inspirată pentru

cei care își doresc producții foarte bune în condiții de

siguranță.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

Hibrid simplu, semitimpuriu

cu potențial foarte ridicat

de producție

caracteristici generale

tolerant la lupoaie (orobanche cumana) rasa

E. rezistență genetică la mană rasele 304

și 710. tolerant la phomopsis și Sclerotinia.

are o bună rezistență la cădere și frângere.

toleranță la secetă și arșiță. Grad ridicat de

autofertilitate înregistrând producții ridicate în

zone cu entomofaună polenizatoare mai redusă.

descriere morfo-fiziologică

Talie: înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, convex,

bine acoperit cu semințe

Sămânța: de mărime mijlocie, cu MMB-ul 61-65 g

și MhL de 45-47 kg/hl

Conținut de ulei: 45-47%

Pr64f50

RM 43

Performanțe de Producție Pr64f50

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie - rasa E (Orobanche cumana). O atenție deosebită se va acorda amplasării

culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și

phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 52.000 plante/ha la neirigat și 52.000 - 55.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

6.2

5.8

8.5

6.4

7.9

7.8

6.1

10.0

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %


iancu nicoleta

ianca

județul Brăila

De aproape cinci ani întreaga suprafață înființată de

noi cu floarea soarelui este cultivată numai cu hibrizi

pioneer. am folosit atât tehnologia ExpressSun, ce

constă în cultivarea unor hibrizi toleranți la erbicidul

Express 50 SG, cât și hibrizii convenționali. cele mai

bune rezultate de producție, 3.950 kg/ha, le-am obținut

la hibridul pr64a89, cultivat pe o solă fără infestare cu

buruieni dicotiledonate.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitardiv

Hibrid simplu semitardiv, cu

o bună plasticitate ecologică și

toleranță la atacul de lupoaie

rasa e (orobanche cumana)

caracteristici generale

rezistență genetică la atacul de mană

(plasmopara helianti) rasa 304, existentă în

românia, toleranță bună față de pătarea brună

și frângerea tulpinilor cauzată de patogenul

phomopsis helianthi.

tolerant față de putregaiul alb și cenuşiu al

tulpinilor și calatidiilor produs de Sclerotinia

sclerotiorum. hibridul are o bună rezistență la

secetă și arșiță.

descriere morfo-fiziologică

Talie: înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde cu nuanțe

închise

Capitul: mare, convex, cu poziție penduloasă, bine

acoperit cu semințe

Sămânța: de mărime mijlocie cu MMB 65 g și

MhL = 40-43 kg/hl

Conținut de ulei: 46-47%

Pr64a89

RM 48

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în zonele infestate cu lupoaie rasa E (Orobanche cumana). O atenție deosebită se va acorda amplasării

culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și

phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 52.000 plante/ha la neirigat și 52.000 - 55.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

6.4

Performanțe de Producție Pr64a89

8.1

8.5

7.5

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

8.4

7.8

6.7

9.0

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %

53


54

Dr. Ing. Neno Nenov

Cercetător Floarea Soarelui

luPoaie (orobanche cumana)

un parazit deosebit de păgubitor pentru cultura florii-soarelui

Lupoaia parazitează cultura florii-soarelui și produce pierderi însemnate de recoltă, care pot ajunge până

la compromiterea totală a culturii în situația unei infestări puternice. compania pioneer vine în sprijinul

fermierilor cultivatori de floarea soarelui și are ca obiectiv strategic în programele de cercetare, crearea de

hibrizi cu rezistență genetică față de acest parazit.

În ultima perioadă, parazitul lupoaie sau Orobanche cumana a devenit tot mai

agresiv pentru floarea soarelui, afectând o suprafață de aproximativ 200.000

hectare în județele constanța, tulcea, ialomița, Brăila și Buzău, cu tendința de

extindere și în zonele limitrofe acestui areal. compania pioneer pune la dispoziția

cultivatorilor hibrizi rezistenți la rasele cunoscute până în prezent. astfel,

hibrizii pr63a90, pr64a86, pr64a83, pr64a89, sunt rezistenți la rasa E de

lupoaie care predomină în românia la nivelul anului 2005. În ultimul timp, și în

special în 2008, a avut loc o creștere a agresivității acestui parazit, prin apariția

unor noi rase, mai păgubitoare, ce au produs pagube în arealul cel mai afectat

de lupoaie. practicarea în ultimii ani de către fermierii din arealul de răspândire

a parazitului a unei rotații neraționale, în unele cazuri redusă la doi ani, grâu

de toamnă - floarea soarelui (în loc de minimum 4-5 ani, cât prevăd tehnologiile existente) a contribuit

esențial la apariția de noi rase, dar mai ales la nivelul surprinzător de ridicat al extinderii și gradului de atac

al infestării cu această nouă rasă în 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011. considerăm că avem obligația morală

și profesională de a semnala acest fenomen astfel încât să se intervină în timp util în vederea evitării

proliferării fenomenului, cu consecințe negative considerabile asupra unei zone de mare însemnătate

pentru cultura florii-soarelui în țara noastră. trebuie însă să subliniem că utilizarea exclusivă a controlului

genetic nu este suficientă pentru încetinirea și stăvilirea evoluției și extinderii noilor rase de lupoaie, fără a

se acorda atenția cuvenită și altor factori cum ar fi informarea și instruirea corespunzătoare a fermierilor cu

privire la folosirea de hibrizi rezistenți, respectarea asolamentului, monitorizarea atentă a evoluției raselor,

etc.

compania pioneer a lansat pe piață în cursul anului 2006 hibridul pr64a71 cu rezistență totală față de noile

rase de lupoaie mai agresive decât rasa E. În anul 2008 s-a introdus hibridul pr64E71 rezistent la erbicidul

Express ® 50 SG, iar începând cu 2010 s-au lansat pr64f66 și p64LE20, noua generație de hibrizi rezistenți

la rasele de orobanche mai mult decât rasa E.


otaru doru

sc ador cons srl

Bordei Verde, județul Brăila

În zonă ne-am confruntat în ultimii 5-6 ani cu prezența

raselor agresive de orobanche, peste rasa E, de aceea,

atât noi, cât și colegii fermieri din zonă cultivăm

hibrizi rezistenți de la pioneer, iar în solele unde nu

avem probleme cu buruienile dicotiledonate, deci nu

este necesară aplicarea unui erbicid postemergent

care să le controleze, utilizăm hibridul pr64a71 care an

de an ne oferă satisfacții.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

toleranța față de bolile specifice

precum și comportamentul bun

la condițiile de stres conferă

acestui hibrid un potențial de

producție sporit

caracteristici generale

hibrid simplu, semitimpuriu, cu rezistență

genetică la Lupoaie orobanche cumana, rase

fiziologice mai agresive decât rasa E, cu o mare

plasticitate ecologică, fiind recomandat a fi

cultivat în toate zonele de cultură. Este rezistent

și la rasa de mană 304 existentă în românia.

descriere morfo-fiziologică

Talie: mijlocie-înaltă

Foliaj: abundent

Capitul: mare, convex, poziție penduloasă

Sămânța: are MMB cuprinsă între 60-65 g

și MhL = 38-40 kg/hl

Conținut de ulei: 46-48%

Pr64a71

RM 46

Se recomandă a fi cultivat cu precădere în arealul de răspândire a lupoaiei din România și în special pe terenurile infestate puternic cu lupoaie (Orobanche cumana). O atenție deosebită se

va acorda amplasării culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de

Sclerotinia sclerotiorum și phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 52.000 plante/ha la neirigat și 52.000 - 55.000 plante/ha la irigat.

55


56

Hibrizi de floarea soarelui rezistenți la erbicidele sulfonil-ureice

o mare problemă cu care se confruntă cultura florii-soarelui în românia este combaterea buruienilor

dicotiledonate în perioada postemergentă. Deosebit de păgubitoare sunt pălămida (cirsium arvense) și

corneții (Xantium strumarium). combaterea acestora pe cale mecanică postemergentă nu este întotdeauna

eficientă, iar încercările cu diverse erbicide aplicate preemergent sau postemergent nu au fost eficiente sau

au produs fenomene grave de fitotoxicitate la plantele de floarea soarelui.

companiile Dupont ® şi pioneer ® au dezvoltat o tehnologie de combatere postemergentă a buruienilor

cu erbicidul Express ® 50 SG aplicat unor hibrizi speciali de floarea soarelui ce au rezistență genetică la

acest tratament. prin cultivarea acestor hibrizi se pot combate buruienile dicotiledonate prin aplicarea de

tratamente în primele faze de vegetație ale florii-soarelui, stadiul de vegetație al buruienilor trebuind să fie

acela de „rozetă“ iar al florii-soarelui de 4-8 frunze.

primul hibrid PR64E83 a fost lansat în anul 2006. fermierii au realizat producții deosebite cu ajutorul

acestei tehnologii care a permis combaterea „buruienilor problemă”. În anul 2008 compania Pioneer adaugă

în ofertă un nou hibrid pr64E71 rezistent atât la erbicidul Express ® cât și la rasele de lupoaie mai virulente

decât rasa E cunoscută până în anul 2006 în românia. În 2009 se lansează P64LE19 și P64LE20, noile

versiuni ale hibrizilor pr64E83 și pr64E71, cu rezistență la erbicidul Express ® , iar în 2010 apare hibridul

P64LE25. tratamentul se aplică în primele faze de vegetație ale florii-soarelui (4-6 frunze) când buruienile

sunt în faza de „rozetă”. Este necesară respectarea cu exactitate a recomandărilor companiilor DuPont ® și

pioneer ® pentru aplicarea erbicidului Express ® 50 SG.

Erbicidul se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibrizii pioneer P64LE19, P64LE20 și P64LE25 !

Se interzice folosirea Express ® în solele însămânțate cu alți hibrizi !

Evitați confuziile !

Verficați dacă sunteți în posesia hibridului P64LE19, P64LE20 și P64LE25 !

atenție la litera E ! aceasta trebuie să fie cuprinsă în codul hibridului p64LE19, p64LE20 și p64LE25 !

Veți avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în special pălămidă și corneți !

Doza de utilizare: 30 g/ha.


expresssun tm

DuPont TM

ExpressSun TM

Pioneer ® + duPont = expresssun tm

HiBrizii Express ® 50 SG Extra protecție

p64LE19 Erbicid în postemergență Extra producție

p64LE20 pentru controlul buruienilor Extra profit

p64LE25 cu frunză lată

cea mai avansată tehnologie în cultura florii-soarelui

tehnologia ExpressSun tM constă în cultivarea hibrizilor de floarea soarelui pioneer ®

p64LE19, p64LE20 și p64LE25 toleranți la erbicidul sulfoniureic Express ® 50 SG

pentru controlul buruienilor cu frunză lată inclusiv speciile de Xanthium, cirsium și

Datura. Este cea mai eficientă și avantajoasă tehnologie pentru obținerea unor culturi

curate de buruieni și producții ridicate.

® și tM sunt mărci înregistrate ale companiilor Dupont de nemours, pioneer și companiilor afiliate.


58

avantaje:

rezistență totală la erbicidul express ®

noua generație de hibrizi de floarea soarelui

ce aparțin tehnologiei express ®

P64le19 P64le20 P64le25

rezistență genetică la toate rasele de mană existente în românia: 304, 710, 714

rezistență la rasele de orobanche mai agresive decât rasa e (P64le20)

excepțională rezistență la secetă și arșiță

Hibrizi cu cel mai mare procent de autopolenizare (min. 85%)

semințe tratate cu cel mai complet tratament fungic (apron+maxim)

nou !


negrilă florin

sc agrospicul Babiciu

Babiciu, județul olt

Din primul an când a apărut tehnologia Express, am

optat pentru aceasta și am devenit un cultivator

constant și fidel al acesteia pentru că este singura care

combate pălămida din cultura de floarea soarelui.

anul acesta specialiștii pioneer m-au convins că

p64LE19 este cel mai performant hibrid d.p.d.v. al

obiectivelor pe care un fermier le are la floarea

soarelui. rezultatele au fost pe măsura așteptărilor iar

producția realizată la p64LE19 m-a determinat încă o

data să spun că pioneer este cel mai bun.

sfaturi pentru fermieri

Hibrid semitimpuriu

Hibrid simplu, semitimpuriu cu

potențial foarte ridicat și stabil

de producție, cu rezistență

la erbicidul eXPress ®

caracteristici generale

tolerant la lupoaie (orobanche cumana) rasa E.

rezistență genetică la mană rasa 304, 710, 714.

tolerant la phomopsis și Sclerotinia. are o bună

rezistență la cădere și frângere.

toleranță la secetă și arșiță. Grad ridicat de

autofertilitate înregistrând producții ridicate în

zone cu entomofaună polenizatoare mai redusă.

descriere morfo-fiziologică

Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, bine

acoperit cu semințe

Sămânța: de mărime mijlocie, cu MMB-ul 61-65 g

Conținut de ulei: 45-46%

P64le19

RM 46

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie rasa E (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni

dicotiledonate. o atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul

bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și Phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 52.000 plante/ha la neirigat și 52.000 - 55.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

6.1

Performanțe de Producție P64le19

6.3

7.7

7.1

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

8.7

7.8

6.2

10.0

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

12

10

8

6

4

2

0

Umiditate %

59


60

ing. sofone nicolaie

sc Viana land srl

Biruința, județul constanța

anul acesta am cultivat floarea soarelui pe o suprafață

de 465 ha, obținând o producție medie de 3.500 kg/ha.

cei mai productivi hibrizi cultivați au fost noii hibrizi

pioneer p64LE20 - 3.700 kg/ha și p64LE19 - 3.800 kg/ha.

Îmi mențin convingerea că performanța de producție

a produselor pioneer este una foarte greu de întrecut.

Hibrid semitimpuriu

Hibrid simplu, semitimpuriu cu

potențial foarte ridicat și stabil

de producție, cu rezistență

la erbicidul eXPress ®

caracteristici generale

tolerant la lupoaie (orobanche cumana) mai mult

decât rasa E. rezistență genetică la mană rasa

304, 710, 714. tolerant la phomopsis și Sclerotinia.

are o bună rezistență la cădere și frângere.

toleranță la secetă și arșiță. Grad ridicat de

autofertilitate înregistrând producții ridicate în

zone cu entomofaună polenizatoare mai redusă.

descriere morfo-fiziologică

Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, semipendul, bine acoperit

cu semințe

Sămânța: de mărime mijlocie, cu MMB-ul 61-65 g

Conținut de ulei: 44-45%

P64le20

RM 46

Performanțe de Producție P64le20

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

sfaturi pentru fermieri

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie mai agresive decât rasa E (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad

ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate. o atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament rațional de minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este

obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și Phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 52.000 plante/ha la neirigat și

52.000 - 55.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

6.1

5.8

7.3

6.5

8.0

7.7

6.0

9.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %


ing. titianu liviu

sc agro Grup import-export srl

Brăila, județul Brăila

anual organizăm loturi demonstrative pioneer și

suntem foarte mulțumiți de faptul că, valorificând

în producție rezultatele obținute la loturi, avem

rezultate deosebite în producție. În anul 2010, cu

ajutorul specialiștilor pioneer, am organizat un lot

de floarea soarelui care a cuprins cei mai noi hibrizi

produși de pioneer, hibrizii viitorului.

am remarcat în mod deosebit hibridul p64LE25, care

s-a evidențiat atât prin producții foarte bune cât și

prin caracter pregnant “stay green” și deosebita

toleranță la boli. În anul 2012 ne gândim să-l cultivăm

pe minim 100 ha.

Hibrid semitimpuriu

Hibrid simplu, semitimpuriu, cu

potențial foarte ridicat și stabil

de producție, cu rezistență

la erbicidul eXPress ®

caracteristici generale

tolerant la lupoaie (orobanche cumana) inclusiv

rasa E. toleranță mare la phomopsis și Sclerotinia

precum și la noile rase de mană (710 și 714). are o

bună rezistență la cădere și frângere.

toleranță foarte bună la secetă și arșiță. Grad

ridicat de autofertilitate înregistrând producții

ridicate în zone cu entomofaună polenizatoare

mai redusă. hibrid cu talie mijlocie. Sistem

radicular foarte bine dezvoltat, cu capacitate de

explorare foarte ridicată.

descriere morfo-fiziologică

Talie: medie-înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, bine

acoperit cu semințe

Sămânța: de mărime mijlocie, cu MMB-ul 61-65 g

Conținut de ulei: 45-46%

P64le25

RM 43

nou !

sfaturi pentru fermieri

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie rasa E (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni

dicotiledonate anuale și perene. o atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament rațional de minimum 4 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru

a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și Phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densități recomandate: 50.000 - 52.000 plante la recoltare/ha la

neirigat și 52.000 - 55.000 plante la recoltare/ha la irigat.

Producție Kg/ha

3.800

3.700

3.600

3.500

3.400

3.300

3.200

3.100

3.000

2.900

2.800

Performanțe de Producție P64le25

7.3

Producție

Umiditate

6.8

BĂRĂGAN DOBROGEA MUNTENIA

7.2

8

7

6

5

4

3

2

1

Umiditate %

61


62

sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

Pr64H42 este un hibrid simplu

de floarea soarelui, cu conținut

ridicat de acid oleic în structura

acizilor grași nesaturați și face

parte din grupa de maturitate

a hibrizilor timpurii cu toleranță

la erbicidul express 50 sG

caracteristici generale

• Potențial ridicat de producție pentru

germoplasma de tip ho în condițiile aplicării

unei tehnologii intensive

• Rezistență față de atacul de Sclerotinia pe

capitul

• Rezistent față de toate rasele de mană

(plasmopara helianthi) existente în românia

• Grad ridicat de autofertilitate

• Nu prezintă țoleranță față de lupoaie

(orobanche cumana)

• Asigurarea unei distanțe de izolare de 200 de

metri față de altă solă cultivată cu floarea

soarelui este necesară în vederea obținerii

conținutului de acid oleic de peste 90%

Pr64H42

RM 43

nou !

Performanțe de Producție Pr64H42

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

MOLDOVA MUNTENIA OLTENIA TRANSILVANIA

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie - rasa E. O atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un

asolament rațional de minimum 4 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și Phomopsis helianthi

precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 55.000 plante/ha la neirigat și 55.000 - 57.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

5.9

7.3

7.4

6.8

8.6

7.8

6.2

9.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %


sfaturi pentru fermieri

Hibrid timpuriu

Pr64H32 este un hibrid simplu

de floarea soarelui, cu conținut

ridicat de acid oleic în structura

acizilor grași nesaturați și face

parte din grupa de maturitate a

hibrizilor timpurii

caracteristici generale

• Potențial ridicat de producție pentru

germoplasma de tip ho în condițiile aplicării

unei tehnologii intensive

• Rezistență față de atacul de Sclerotinia pe

capitul

• Rezistent față de toate rasele de mană

(plasmopara helianthi) existente în românia

• Grad ridicat de autofertilitate

• Toleranță față de parazitul lupoaie rasa E

(orobanche cumana)

• Asigurarea unei distanțe de izolare de 500 de

metri față de altă solă cultivată cu floarea

soarelui este necesară în vederea obținerii

conținutului de acid oleic de peste 90%

Pr64H32

RM 43

Performanțe de Producție Pr64H32

BANAT BĂRĂGAN DOBROGEA MUNTENIA OLTENIA MARAMUREȘ

ȘI CRIȘANA

Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie - rasa E. O atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un

asolament rațional de minimum 5-6 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice produse de Sclerotinia sclerotiorum și Phomopsis helianthi

precum și a infestării cu lupoaie. Densitate: 50.000 - 55.000 plante/ha la neirigat și 55.000 - 57.000 plante/ha la irigat.

Producție Kg/ha

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Producție

Umiditate

7.2 7.2

6.8

7.6

5.9

6.0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Umiditate %

63


64

Hibrid timpuriu

cu un potențial de producție

ridicat, semințele sunt utilizate

în hrana păsărilor

caracteristici generale

perioada de vegetație până la maturitatea

fiziologică, într-un sezon normal este de 112-114

zile. rezistent la toate rasele de Lupoaie (inclusiv

rasa h) precum și la rasele de mană din grupele

304, 710 și 714.

descriere morfo-fiziologică

Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu, jumatate înclinat, formă ușor

convexă

Sămânța: hibrid cu semințe mici, albe cu dungi

gri-negre

Conținut de ulei: scăzut, aproximativ 35-36%,

ceea ce îl recomandă pentru hrana păsărilor

P64BB01

RM 43

nou !

sfaturi pentru fermieri

Se recomandă creșterea dozei de azot cu 10% pentru a scădea procentul de ulei din semințe și folosirea a cel puțin unui fungicid (în buton floral) pentru obținerea unor producții ridicate. o

atenție deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament rațional de minimum 4 ani. Respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni atacul bolilor specifice

produse de Sclerotinia sclerotiorum și phomopsis helianthi precum și a infestării cu lupoaie. Densități recomandate: 50.000 - 52.000 plante la recoltare/ha la neirigat și 52.000 - 55.000 plante la

recoltare/ha la irigat.


Principalele caracteristici morfologice și însușiri fiziologice

ale hibrizilor de floarea soarelui Pioneer ®

HiBrid rm

linoleic/

High oleic

rezistența

la mană

rezistența

la lupoaie

notă

conținut

în ulei

notă

derea din

rădăcină

rezistența

la Phoma

rezistența

la sclerotinia

rezistența

la secetă

Pr63a86 37 L 304, 710 E 8 6 6 6 7 8

Pr63a90 40 L 304 E 8 8 7 7 8 9

Pr64a71 46 L 304 mai mult decât E 8 8 8 6 7 8

Pr64a89 48 L 304 E 8 8 7 7 8 9

Pr64f50 43 L 304, 710 E 8 8 8 7 8 9

P64le19 46 L 304, 710, 714 E 9 8 8 7 9 9

P64le20 46 L 304, 710, 714 mai mult decât E 8 8 7 7 8 9

P64le25 43 L 304, 710, 714 E 8 8 8 8 8 9

Pr64H32 43 h 304, 710 E 8 7 6 6 8 8

Pr64H42 43 h 304, 710 E 8 6 6 7 7 8

P64BB01 43 BrD 304, 710, 714 mai mult decât E 8 8 8 8 8 8

leGenda l - linoleic note

H - high oleic 9 - excelent

8 - foarte bun

7 - bun

6 - satisfăcător

Producție

65


opinii ale fermierilor 66

Târziu Vasile Lucian SC Agrobilan SRL Cenad, Județul Timiș

Cultiv hibrizii Pioneer încă de la înființarea societății și în fiecare an am avut rezultate deosebite. Anul acesta am cultivat hibridul de floarea soarelui P64LE19 pe o

suprafață de 135 ha și am avut producții de peste 3.000 kg/ha, iar la porumb la hibridul PR37A24 am producții bune pe fondul unui an dificil. Doresc să afirm faptul că sunt

foarte mulțumit de producțiile obținute și cu siguranță pe viitor voi continua să cultiv hibrizii pioneer.

Cruciani Candio SC Ital Grau SRL Deduleşti, Județul Brăila

Deşi am cultivat hibrizii de floarea soarelui pioneer pe terenuri cu fertilitate scăzută, prin respectarea tuturor verigilor tehnologice, am obținut mereu rezultate foarte bune.

hibridul p64LE19 face parte din noua generație de hibrizi de floarea soarelui pioneer ce aparțin tehnologiei ExpressSun, are o toleranță foarte bună la secetă și arșiță

respectiv procent foarte mare de semințe formate după valul de temperaturi de 38-39°c din timpul polenizării.

AF. Bacu Laurențiu Maglavit, Județul Dolj

P64LE19 este hibridul care confirmă prin performanțele de producție, investiția mea în Pioneer. Pe cele 100 ha cultivate cu acest hibrid am obținut o producție medie de

3.000 kg/ha. Sunt foarte mulțumit !

Rezeanu Mihai - Rezeanu Dan SC Refdan Islaz, Județul Teleorman

În structura de culturi a societății pe care o administrăm, floarea soarelui ocupă o suprafață însemnată ca și pondere. alături de hibridul pr63a90 pentru acest an am ales

pe cea mai mare parte din suprafață hibrizii p64LE19 și p64LE20, pentru multitudinea de avantaje pe care le oferă aceștia: rezistența la stres hidric și termic, rezistența

la întreg complexul de boli, cultura curată de buruieni. producția obținută la p64LE19 a fost de 3.800 kg/ha, pe cele mai bune sole, iar media pe cele 630 ha, 2.800 kg/ha.

Ticra Iosif SC Agroleg SA Silistraru, Județul Brăila

De zece ani, întreaga suprafață cultivată de noi cu floarea soarelui, este ocupată cu hibrizi pioneer, atât hibrizi convenționali cât și hibrizi toleranți la erbicidul

sulfonilureic postemergent - Express 50 SG. În fiecare an, chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile, producțiile medii obținute nu au coborât sub 3.000 kg/ha. Anul

acesta cultivăm din generația nouă de hibrizi pioneer hibridul p64LE20 care, pe lângă rezistență totală la Express mai are și alte calități, respectiv rezistența genetică la

toate rasele de mană existente în românia și la rasele de orobanche mai agresive decât rasa E.


Dobrilă Vasile SC Davex Agro SRL Chișcani, Județul Brăila

cultiv hibrizii de floarea soarelui pioneer de mai mult timp. am început cu hibrizi convenționali precum pr64a83 și pr64a71, în timp am introdus în cultura comercială a

societății hibrizi rezistenți la erbicidul Express (PR64E83 și PR64E71). În prezent, întreaga suprafață de floarea soarelui este semănată cu cea mai nouă genetică a firmei

pioneer și anume hibridul p64LE20, la care producția a fost peste 3.000 kg/ha. cu siguranță pe viitor voi cultiva hibrizi de floarea soarelui pioneer întrucât aceștia mi-au

câștigat pe deplin încrederea.

Stănescu Alin - Stănescu Mirel SC Agromiral Vișina, Județul Olt

hibridul p64LE19 este deosebit de rezistent la seceta și arșița care caracterizează climatul zonei în care ne desfășurăm activitatea. La fel am remarcat planta verde

și viguroasă care denotă o deosebită rezistență la boli a acestui hibrid. În final, media de 3.100 kg/ha, obținută pe cele 110 ha ne-a convins că P64LE19 a fost alegerea cea

mai bună.

Popa Ciprian SC Fermaliment SRL & SC Milionarul SRL Cazașu, Județul Brăila

În ultimii trei ani, pe întreaga suprafață înființată cu floarea soarelui, am cultivat hibridul PR64E83 și am beneficiat din plin de avantajele oferite de Tehnologia

ExpressSun obținând rezultate deosebite. anul acesta am cultivat hibridul p64LE19, care face parte din noua generație de hibrizi de floarea soarelui pioneer ce aparțin

tehnologiei ExpressSun și am obținut producții de 3.500 kg/ha.

II Mosescu Dobre Lanurile, Județul Brăila

cultiv hibrizi de porumb și floarea soarelui pioneer de aproximativ 8 ani pe întreaga suprafață exploatată și întotdeauna am obținut rezultate foarte bune. anul acesta atât

în cultura comercială cât și în lotul demonstrativ organizat pentru firma Pioneer, mi-a atras atenția un hibrid de floarea soarelui, și anume PR64F50 care anunță producții

foarte ridicate. Acest hibrid este impresionant ca vigurozitate a tulpinii dar mai ales datorită dimensiunii calatidiului. Cu siguranță voi rămâne și pe viitor fidel hibrizilor

pioneer atât la porumb cât și la floarea soarelui întrucât mi-au demonstrat de-a lungul timpului, faptul că sunt cea mai viabilă soluție pentru a obține producții mari chiar și în

condițiile unor ani capricioși.

Cernat Eugen SC Charon Agro SRL Movila Miresii, Județul Brăila

Anul acesta am cultivat hibridul de porumb PR36V74 și hibridul de floarea soarelui PR64E71 ai firmei Pioneer, hibrizi care s-au remarcat în loturile demonstrative organizate

de societatea noastră anul trecut. ambele culturi arată foarte bine în vegetație și așteptăm producții foarte bune. cu siguranță voi cultiva și pe viitor hibrizi pioneer, deoarece

aceștia au demonstrat că sunt printre cei mai competitivi hibrizi de pe piață.

opinii ale fermierilor

67


opinii ale fermierilor

68

Ing. Dorobanțu Dezideriu SC Urluiu Prod SRL Bogdana, Județul Teleorman

De mai mulți ani nu ne lipsesc din câmp hibrizii pioneer. În acest an hibridul p64LE19 s-a comportat exemplar, motiv pentru care îl vom cultiva pe toată suprafața alocată

culturii de floarea soarelui. Pentru rezultate bune mizăm pe o firmă cu renume.

Popa Marian SC Polirom Prod SRL Scurtu, Județul Teleorman

În ultimii ani am cultivat numai hibrizi de floarea soarelui pioneer și din observațiile făcute în loturile demonstrative din cadrul fermei am ales să cultiv în anul 2011 hibridul

p64LE20 și pr64f50 pe o suprafață de 180 ha. La hibridul p64LE20 am obținut o producție medie la hectar de 3.050 kg/ha, iar la hibridul convențional pr64f50 am obținut

o producție record pentru zona noastră de 3.800 kg/ha. consider hibridul pr64f50 unul dintre cei mai buni hibrizi din piață cu producție foarte mare, în condițiile în care este

cultivat pe terenurile neinfestate cu buruienile problemă cunoscute în cultura de floarea soarelui.

Diaconu Stela SA Agromec Vișina Vișina, Județul Olt

Suntem o unitate mare și performantă. administrăm 4.500 ha, iar floarea deține o pondere mare din structura de culturi. anul acesta am ales să cultivăm hibridul p64LE19 pe

o suprafață de 800 ha, iar rezultatul a fost că am avut o cultură de floarea soarelui curată de buruieni, iar producțiile obținute în funcție de sole au fost între 2.500 și

3.000 kg/ha. Succesul constă în folosirea celor mai bune produse de pe piață, de înaltă calitate și standarde, caracteristici pe care le-am întâlnit întotdeauna la genetica

pioneer.

Hotnog Vasile SC Geada SRL Movila Miresii, Județul Brăila

În fiecare an societatea noastră realizează loturi demonstrative împreună cu firma Pioneer. Din hibrizii care se evidențiază în aceste loturi demonstrative, sunt aleși

hibrizii care sunt luați în cultură în anul următor. anul acesta hibrizii care s-au prezentat cel mai bine în vegetație au fost pr64LE20, pr64f50 din noua generație, precum și

bine cunoscuții PR64E83 și PR64E71. Vom cultiva și pe viitor hibrizi de floarea soarelui Pioneer întrucât aceștia au fost în fiecare an la înălțime.

Grozăvescu Ștefan SC Agrimarco Radomirești, Județul Olt

administrez o societate agricolă de 965 ha și evident, an de an îmi doresc să realizez performanțe productive în condiții de siguranță având în vedere climatul secetos în

care îmi desfășor afacerea. pr64f50 este unul dintre hibrizii care corespund exigențelor mele. pe cele 110 ha cultivate cu acest hibrid, am obținut o producție medie de

3.200 kg/ha.


Schulschi Alexandru Lacu Sarat, Județul Brăila

anul acesta am cultivat întreaga suprafață de floarea soarelui cu hibridul p64LE19, din noua generație de hibrizi pioneer rezistenți la erbicidul Express. am organizat și un

lot demonstrativ cu 12 hibrizi de floarea soarelui pioneer, din care s-a evidențiat hibridul pr64f50 prin rezistență la secetă și arșiță și procent mare de polenizare. producția

obținută a fost de peste 3.500 kg/ha.

Buzuriu Ionuț SC Cosden Dărvari, Județul Mehedinți

Suntem exigenți în alegerea hibrizilor pe care îi cultivăm în cadrul exploatației agricole pe care o deținem. producția de 3.000 kg/ha, realizată pe cele 180 ha cultivate cu

hibridul pr64LE19, ne-a convins că alegerea făcută a fost cea mai bună.

Malaia Aurel - Tomaselli Daniele SC Roagrigest Group SRL Ianca, Județul Brăila

tehnologia ExpressSun lansată de Dupont și pioneer este una dintre cele mai inovatoare soluții de creștere a productivității în agricultură, iar noi, prin cultivarea hibrizilor

PR64E71 și P64LE20 beneficiem din plin de aceasta. Pentru noi Pioneer înseamnă Profesionalism - Parteneriat - Profit !

Roman Iliuță AF. Roman Sapata, Județul Dolj

hibridul p64LE19 este cel care mi-a asigurat o cultură curată de buruieni la floarea soarelui și o producție de 3.000 kg/ha pe o suprafață de 80 ha. alegerea făcută m-a

convins încă o dată că produsele noi marca pioneer sunt cele mai performante, iar hibridul p64LE19 este cel care conferă garanția unei producții mari și o siguranță a

acesteia în condiții de secetă și arșiță.

PFI Dobie Toader Poiana Mare, Județul Dolj

În ultimii ani am cultivat în exclusivitate hibrizi marca pioneer. În 2011 încrederea mea în aceste produse mi-a fost încă o dată răsplătită, deorece, la recomandarea

specialiștilor pioneer am ales hibridul de floarea soarelui pr64f50 pe care l-am cultivat pe o suprafață de 150 ha. producția obținută a fost de 3.000 kg/ha, iar rezistența

la secetă și arșiță una excepțională, ținând cont de faptul că zona în care mă aflu a fost ocolită de precipitații.

opinii ale fermierilor

69


70

2011

primul

hibrid

cLEarfiELD ®

lansat

pe piață

2009

cele mai importante etape în evoluția rapiței Pioneer ®

2005

1996 1995

1989

pioneer a

decis să se

focuseze

pe hibrizi

noua nomenclatură a Hibrizilor de rapiță

Exemplu: Pt200cl ₋ hibrizi înalți cu tehnologia cLEarfiELD ®

PX100cl - hibrizi MaXiMUS ® cu tehnologia cLEarfiELD ®

Toți hibrizii noi vor începe cu „P”

1.000.000

de hectare

s-au cultivat

cu MaXiMUS ®

„T” pentru hibrizii înalți

„X” pentru hibrizii MAXIMUS ®

S-a obținut

primul restaurator

de fertilitate

oGUra-inra cu

conținut redus în

glucozinolați

P t 200 cl

P X 100 cl

200 pentru hibrizii înalți

S-a înregistrat

primul hibrid

MaXiMUS ®

în Europa

(pr45D01)

100 pentru hibrizii MaXiMUS ®

pioneer a

început

ameliorarea

rapiței

PX100cl Pt200cl

„CL” - se folosește la sfârșitul hibrizilor

care se numesc „CLEARFIELD”

2004

S-a înregistrat

primul hibrid

pioneer

în Europa

(pr46W31)

Clearfield ® este marcă înregistrată a BaSf


Hibrizi de rapiță

Semitimpuriu Semitimpuriu Timpuriu

Pr45d03 Pr45d05 Pr44d06

steaua maximus ®

caracteristici generale

• D03 s-a cultivat pe jumătate de milion de hectare în

Europa pe diferite tipuri de sol și condiții de mediu.

• Este un standard de producție la rapiță care întotdeauna

a confirmat. Aceasta îl face pe D03 un hibrid nelipsit.

• Conținutul de glucozinolați este 12-14 µmol/g. Hibridul

și-a dovedit întotdeauna performanțele în ultimii 5 ani.

• Înălțimea medie a plantelor este de 120-130 cm, în

condiții normale de creștere. PR45D03 prezintă

fertilitate foarte bună în silicve și rezistență la iernare.

sfaturi pentru fermieri

Este cel mai popular hibrid pioneer, recomandat pentru

toți cultivatorii de rapiță deoarece este cel mai rentabil

dintre hibrizii din gama MaXiMUS ® .

Pretendentul

caracteristici generale

• Pe lângă rezistența la cădere, conținutul de glucozinolați

este foarte scăzut, 12-14 µmol/g.

• Înălțimea medie este de 120-125 cm, în condiții normale

de cultură.

• Deoarece acest hibrid provine din noua generație, are o

bună toleranță la Sclerotinia și va arăta mult mai bine la

maturitate.

sfaturi pentru fermieri

pr45D05 întrunește toate provocările legate de cultura

modernă a rapiței, prin urmare, îl recomandăm fermierilor

inovatori.

Prima pasăre

caracteristici generale

• PR44D06 este cel mai performant hibrid MAXIMUS ® .

Conținutul în ulei este foarte mare, similar cu PR46W14.

• are un comportament stabil atât toamna cât și iarna,

care îi asigură rezistența la iernare. D06 are o toleranță

avansată la boli comparativ cu generația anterioară

Maximus ® . Este foarte bine adaptat la semănatul timpuriu.

• Conținutul în glucozinolați este 12-14 µmol/g, iar

înălțimea plantelor este de 130-140 cm în condiții

normale de cultură și mediu.

sfaturi pentru fermieri

Este recomandat pentru cultivatorii de MaXiMUS ® care

au ca țintă recoltarea timpurie și toleranța avansată la

boli.

71


72

Hibrizi de rapiță

Semitimpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu

Pr46W14 Pr46W20 Pr44W29

caracteristici generale

etalon

• PR46W14 grupează stabilitatea, performanțele mari de

producție și conținutul foarte ridicat de ulei într-un hibrid.

Crește foarte repede în toamnă, ceea ce face să fie o

foarte bună variantă pentru semănatul întârziat.

• Înălțimea medie a plantelor este 160-170 cm, conținutul

de glucozinolați este extrem de redus, 10,5-15 µmol/g în

condiții normale de cultură.

Hibridul prezintă toleranță foarte bună la secetă și arșiță,

rezistență bună la iernare și scuturare.

sfaturi pentru fermieri

pr46W14 este un hibrid destinat fermierilor care doresc

o gamă largă de semănat, performanță ridicată și

caracteristici excelente de calitate a boabelor.

caracteristici generale

fără riscuri dedere

• Acest hibrid are un conținut foarte mare în ulei. Datorită

creșterii și tendinței reduse de alungire în toamnă,

recomandăm acest hibrid pentru semănat timpuriu.

• Înflorește și fructifică devreme, ceea ce determină o

recoltare timpurie. chiar dacă înălțimea plantei este de

155-165 cm în condiții normale, PR46W20 are o

rezistență excelentă la cădere.

• Conținutul în glucozinolați este foarte mic, 11-14,5

µmol/g.

sfaturi pentru fermieri

acest hibrid se recomandă fermierilor care cultivă rapița

convențională și vor să reducă pierderile determinate de

dere.

caracteristici generale

noul care promite

• W29 este un hibrid cu înălțime medie în grupa hibrizilor

semitimpurii.

• Este unul din hibrizii cu talie înaltă care înflorește mai

târziu, dar cu maturare semitimpurie.

• PR44W29 prezintă performanțe excelente de producție

observate în sistemul de testare în Europa de Est.

sfaturi pentru fermieri

recomandat pentru semănatul semitârziu pentru

fermierii care consideră producția ca obiectiv principal.


ecomandările Pioneer pentru cultivatorii de hibrizi

de rapiță maXimus ®

Înălțime mică a plantei

la înflorire

pierderi reduse la efectuarea

tratamentelor terestre

rezistență remarcabilă

la cădere

Un număr

impresionant

de silicve

8.000 silicve/m 2

rEcoLtat SEMănat

avantajele hibrizilor

maXimus ®

de la semănat la recoltat

Maturare uniformă

și rapidă

pierderi reduse

o recoltare mai rapidă

și mai ieftină

Un sistem de rădăcini

puternice

rezistență foarte bună

la iernare

asimilarea îmbunătățită

a nutrienților

Ramificare bogată

Un număr mai mare

de silicve

Maturare uniformă

pericolul de alungire a

tulpinii este foarte redus

nu există tendința

creșterii exagerate

înainte de iarnă

73


74

soiuri de soia

Timpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu

Pr91m10 Pr92B63 Pr92m22

caracteristici generale

Soi timpuriu din grupa i de maturitate. Bobul este mare,

sferic, uniform, cu hilul de culoare galben-deschisă. conținut

în proteină ridicat (peste 36%). Se recomandă densități

de semănat mai mari, care să asigure minimum 500.000

de plante recoltabile la ha. tolerează atacul de mană pe

tulpină și păstăi. Se poate cultiva în toate zonele favorabile

acestei culturi. Datorită precocității sale se poate cultiva și

spre zonele mai nordice.

Ticra Iosif SC Agroleg SA Silistraru, Județul Brăila

Soia este o cultură foarte importantă pentru noi, atât prin

producțiile medii obținute, cât mai ales prin faptul că este o

excelentă plantă premergătoare pentru cultura de porumb -

lot semincer. anual cultivăm cu soia 100-120 ha, numai soiuri

pioneer, în special pr92B63 și obținem producții medii de

4-4.5 tone/ha.

caracteristici generale

Soi semitimpuriu cu un excelent potențial productiv. Bob

mare, uniform, sferic, cu hilul de culoare cafenie. conținut

ridicat în proteină. Densitățile de semănat trebuie să

asigure minimum 450.000 de plante recoltabile la ha. Se

poate cultiva în toate zonele favorabile acestei culturi.

Datorită precocității sale se poate cultiva și spre zonele mai

nordice.

caracteristici generale

Soi semitimpuriu cu un excelent potențial productiv și

conținut în proteină remarcabil. Se poate cultiva în toate

zonele favorabile. Densitățile de semănat trebuie să

asigure minimum 450.000 de plante recoltabile la hectar.

Spătaru Tudorel SC Tedexim SRL

Urleasca, Județul Brăila

anual cultivăm cu soia 80-100 ha. am reușit să stăpânim

tehnologia convențională de cultivare, iar soiul pr92B63 ne

aduce, în fiecare an, producții de peste 4.000 kg/ha.


soiuri de soia

prin tratamentul corespunzător al semințelor de soia (marca pioneer) cu produsul

nitragin Bac Soia, obțineți sporuri însemnate de producție, precum și o calitate

superioară a producției. ca plantă leguminoasă, soia are posibilitatea de a utiliza

azotul atmosferic în nutriție, prin simbioză cu bacteriile din genul rhizobium și

Bradyrhizobium. astfel, se pot economisi până la 60 kg (îngrășământ substanță

activă) care pot fi folosite la alte culturi. Folosirea preparatului bacterian Nitragin

Bac Soia este o metodă ieftină, simplă, care poate aduce sporuri substanțiale de

recoltă.

Alte avantaje ale utilizării acestui preparat sunt:

• calitatea producției de soia se îmbunătățește prin creșterea conținutului de azot din

boabe;

• cultura care urmează beneficiează de efectul acumulării biologice a azotului în sol;

• s-a observat o mobilizare a fosfaților puțin mobili din sol;

• influențează pozitiv structura și fertilitatea solului.

În experiențele efectuate în românia s-a constatat o perfectă compatibilitate între

soiurile de soia marca Pioneer și produsul Nitragin Bac Soia, pe care firma Pioneer îl

pune la dispoziția cultivatorilor. nitragin Bac Soia este o cultură bacteriană pură pe

substrat solid (granule) în stare activă, ușor solubilă în apă, ambalat în pliculețe de

300 g. conținutul unui plic serveşte pentru tratarea seminței pentru 1 ha (85 - 125 kg).

MOD DE FOLOSIRE: se dizolvă conținutul unui plic (300 g) în 0.75 - 1 L apă curată la

temperatura obișnuită, în vase de plastic sau emailate (se evită apa cu clor din rețeaua

orașelor, care distruge bacteriile). tratarea umedă a semințelor se realizează prin

aplicarea suspensiei cât mai uniform pe suprafața semințelor, ferindu-le de razele

soarelui (sămânța tratată se seamănă în aceeași zi). Se pot folosi diferite dispozitive

(de tip porsolator) care însă nu trebuie să conțină urme de substanțe toxice.

PĂSTRAREA: produsul se păstrează în magazii răcoroase (sub 15 0 c), ferit de umezeală

și de razele solare directe.

nitraGin

Bac soia

75


76

stația de condiționare

Pioneer înseamnă calitate !

ne străduim să producem cele mai bune produse de pe piața semințelor. angajamentul

nostru către calitate înseamnă să ascultăm clienții, partenerii noștri și să înțelegem

solicitările lor față de produsele și serviciile noastre. răspundem prompt, sigur și la

timp pentru a dezvolta cerințele și așteptările lor, acest lucru ajută la o continuă

îmbunătățire a activității.

Iată și câțiva din factorii cheie în activitatea de producție la Pioneer:

Siguranța la locul de muncă - este cea mai importantă sarcină de serviciu a fiecăruia

dintre noi. Dorim ca toți angajații noștri să se întoarcă acasă sănătoși și în siguranță

la familiile lor; activitățile pe care le desfășurăm atât în câmp cât și în stațiile de

procesare să se facă în deplină protecție.

Calitatea - suntem și vom fi lideri pe piața semințelor din România în special datorită

calității și ne referim aici la germinație, puritate, aspect comercial al semințelor cât și a

valorii serviciilor noastre.

Furnizor de încredere - ne străduim să livrăm clienților noștri produsele cerute la timp

și la locul potrivit. Vom satisface cerințele clienților oferind soluții în cadrul acestei

activități bine gestionate din punct de vedere managerial.

Permanenta îmbunătățire a productivității - continuăm să îmbunătățim eficiența

activității noastre pentru îndeplinirea cerințelor față de produsele și serviciile noastre.

căutăm să concentrăm investițiile spre oportunități de creștere a afacerilor cât și de

a ajunge la un maxim al activității de producere și procesare prin investiții, întreținere și

creativitate.

Recrutarea și dezvoltarea unei echipe profesioniste - căutăm să încadrăm în echipa

noastră pentru fiecare poziție cea mai bună persoană posibilă, din punct de vedere

profesional; apreciem foarte mult aportul fiecărui angajat, dedicația, dezvoltarea sa

profesională cât și atitudinea pozitivă în scopul creșterii unei atmosfere plăcute și

eficiente în cadrul echipei noastre.

În cadrul echipei de producție la Pioneer România, 96 de angajați lucrează pentru a

îndeplini aceste cerințe adăugând și mult suflet în: Tehnologia care produce !


Pioneer farmer’s club

pioneer a venit cu o inițiativă în premieră în românia, creată pentru nevoile speciale

ale partenerilor săi de încredere

Pioneer Farmer’s Club

primul club de elită dedicat fermierilor români.

Accesul în club este rezervat partenerilor de tradiție Pioneer, categoriile clubului fiind

Silver, Gold și platinium, reflectate atât în cadrul personalizat de membru cât și în setul

de beneficii.

toți membri clubului vor avea acces la oferte și promoții speciale, vor putea testa în

premieră cele mai noi produse - tehnologii și servicii pioneer, vor primi informații de

utilitate deosebită prin ziarul clubului și prin conturile personalizate de pe portalul

clubului și vor fi invitați la evenimente speciale.

77


78

Portfolio farm

ticra iosif sc aGroleG sa silistraru județul Brăila

colaborarea specială pe care o avem cu compania pioneer s-a materializat începând

cu anul 2010 prin parteneriatul la Portfolio Farm - cel mai important

program de promovare pioneer.

Suprafața de 7.8 hectare poziționată la Dn 2B Brăila - Buzău, în localitatea

Silistraru, reprezintă platforma de prezentare a celor mai performanți

hibrizi de porumb, floarea soarelui și soiuri de soia pioneer.


Portfolio farm

emil turdeanu aGroturdean imPeX turda județul cluj

anul 2010 a constituit anul de lansare a celui mai important program de promovare

a produselor din agricultura românească, program lansat de firma Pioneer sub

denumirea de portfolio farm. Mă bucur că în anul 2011 am avut ocazia să

colaborez cu firma Pioneer la acest proiect și totodată mă bucur că am

reușit împreună cu specialiștii firmei să-l finalizăm cu success. În ceea

ce privește proiectul, acesta a fost realizat în localitatea turda,

pe terenul deținut de Sc agroturdean impex SrL.

am avut în cultură 14 hibrizi de porumb consacrați pentru

boabe, 10 hibrizi recomandați pentru cultura porumbului destinat

însilozării, 6 hibrizi din noua genetică pioneer destinați producției de

boabe. De asemenea, în structura portfolio farm am avut și 3 soiuri de

soia. cu toate că anul 2011 nu a fost un an bun din punct de vedere al regimului

pluviometric, produsele pioneer au dovedit aceeași constanță pozitivă cu care

ne-am obișnuit an de an.

am rămas plăcut impresionat de hibrizii din noua generație care au dat în urma

recoltărilor efectuate la fața locului rezultate excepționale, manifestând și o

rezistență mărită la secetă dar și o răsărire explozivă și uniformă.

79


80

PoP ioan ceraGrim unGHeni județul mureȘ

Portfolio farm

Suntem extrem de bucuroși că am reușit pe sfârșit de vară a anului 2011 să organizăm

cea mai mare sărbătoare câmpenească ce a avut loc pe meleaguri transilvănene.

Sub denumirea de pioneer portfolio farm, sărbătoarea a adunat peste 350 de

fermieri din transilvania în ferma domnului ing. pop ioan administrator

al societății agricole ceragrim, unde ne-am putut bucura de expoziția

celor mai buni hibrizi de porumb de pe piața românească, hibrizii

pioneer și de un spectacol popular și artistic deosebit.

În numele companiei pioneer dorim să le

mulțumim în mod deosebit domnului ing. pop ioan și

întregului colectiv al ceragrim că au făcut ca această expoziție

a celor mai productivi hibrizi de porumb să fie pusă în practică impecabil

pentru ca dumneavoastră, fermierii din transilvania, alături de compania pioneer,

să petrecem o zi de neuitat pe valea târnavei Mici.

Vă dorim un an 2012 roditor și profitabil alături de produsele companiei Pioneer.

Cîrjă Maria, Sevastian Proca, Deliu Cristian


Portfolio farm

inG. Șef Vasile iacoB tce 3 Brazi Piatra neamț județul neamț

În ziua de 30 august 2011 compania pioneer a demonstrat că este o forță pe piața

de sămânță din românia, adunând în ferma Zanești (neamț) un număr de

circa 800 fermieri și oficialități din toate zonele Moldovei.

Este de departe cel mai mare eveniment organizat

vreodată în zona Moldovei de o companie de sămânță și nu

putem fi decât foarte mândri de faptul că am fost parteneri cu Pioneer

pentru punerea în practică a acestui proiect de înaltă ținută profesională.

81


82

Portfolio farm

radu jolța sc VestaGrar srl marGHita județul BiHor

Deși anul a fost capricios cu precipitații foarte scăzute, hibrizii pioneer cultivați s-au

comportat foarte bine. Valoarea genetică deosebită, dublată de respectarea

cu strictețe a verigilor tehnologice, face ca și în condiții de neirigare să

obținem rezultate deosebite. Împreună cu firma Pioneer, an de an

înființăm loturi demonstrative, loturi pe care le urmăresc

cu mare atenție pe toată perioada de vegetație și care

reprezintă pentru mine garanția alegerii

pe care o fac în anul următor.

În 2010 pioneer a lansat un program de prezentare

a hibrizilor din portofoliul pioneer care a continuat cu succes

și în 2011. aceste platforme au fost organizate în Marghita, județul Bihor

sub denumirea de portfolio farm și au reunit un număr impresionant de fermieri

din zona de vest a româniei.


84

IONESCU JEAN

DirEctor VânZări roMânia SUD

Mobil: 0740 111 034

E-mail: jean.ionescu@pioneer.com

DRĂGUȘIN VIOREL

Director Vânzări Zona 1

Mobil: 0746 230 344

viorel.dragusin@pioneer.com

PRODAN DORINA

tulcea

NOVAC MARIAN

constanța

SENIUC CĂTĂLIN

ialomița

OMET DANIEL

călărași

TĂRCATU LAURA

constanța

PREPELIȚĂ IULIANA

ialomița

0748 858 809

0749 251 481

0746 057 907

0755 099 209

0740 825 591

0745 696 438

HUȘTIU BOGDAN

Director Vânzări Zona 2

Mobil: 0742 955 479

bogdan.hustiu@pioneer.com

BARBU GEORGIAN

Buzău

CIOBOTARU COSMIN

Brăila

DUMITRU MANUELA

Brăila

KRAMPULZ DIETER

Galați

SAGHIAN ALIN

Galați, Vrancea

specialiștii echipei Pioneer

0746 590 494

0729 095 177

0755 123 362

0728 078 976

0744 341 943

0765 418 066

GHITA ALEXANDRU

Director Vânzări Zona 4

Mobil: 0747 013 115

alexandru.ghita@pioneer.com

PÂRVU FLORIN

teleorman

BĂCANU COSMIN

teleorman

STANCIU CORINA

argeș, Dâmbovița, prahova

CĂLIN LUCIAN

teleorman, Giurgiu, ilfov

0765 527 267

0741 111 448

0722 468 303

0766 302 851

CIULU LILIANA

Director Vânzări Zona 5

Mobil: 0746 204 477

liliana.ciulu@pioneer.com

RADU MIRON

Vâlcea, olt

MORARU CRISTIAN

olt

CÎRSTEA MĂDĂLINA

Dolj

CROITORU ILIE

Gorj, Mehedinți, Dolj

0741 020 729

0747 616 777

0740 381 372

0755 031 699

TATU MĂDĂLINA

asistent Marketing și Vânzări

Mobil: 0746 123 920


PROCA SEVASTIAN

Director Vânzări românia norD

mobil: 0742 017 977

e-mail: sevastian.proca@pioneer.com

NEȘTIAN IOAN

Director Vânzări zona 3

mobil: 0745 625 674

ioan.nestian@pioneer.com

BURUIANĂ MIHAELA

iași

HONCERIU VLĂDUȚ

Botoșani, Suceava

MĂGUREANU IONEL

neamț

URICARU VALERIU

Bacău

LUPU ELVIS

iași, neamț

PICIOROAGĂ ȘTEFAN

Vaslui

0732 161 171

0749 289 878

0740 219 417

0751 079 353

0758 925 283

0743 035 090

Specialiștii Echipei Pioneer

BABUȘCOV MIKY

Director Vânzări zona 6

mobil: 0742 258 878

miky.babuscov@pioneer.com

LUCA SORIN

arad

SÂMBOTIN ADRIAN

timiș

PERTE CASIAN

timiș

CREȚU FLORIN

timiș, caraș Severin

GORGAN SEBASTIAN

timiș, Hunedoara

ZEMORA ANDREI

timiș

ALDA ONIȘOR

timiș

SÂRB CRINA

arad

ARSINTE CORNELIA

timiș

LAZĂR ALIN

timiș, caraș Severin

0726 287 622

0741 180 508

0744 554 527

0746 036 977

0743 131 990

0726 314 597

0745 651 994

0748 401 092

0728 038 079

0722 717 829

0723 466 084

DELIU CRISTIAN

Director Vânzări zona 7

mobil: 0742 258 879

cristian.deliu@pioneer.com

MESZAROS ZOLTAN

Harghita, covasna

MUREȘAN FLORIN

mureș, Bistrița

0744 644 408

0732 164 321

BONCHIȘ FLORIAN

Director Vânzări zona 8

mobil: 0745 122 989

florian.bonchis@pioneer.com

SUCIU CRISTIAN

Satu mare

SAVIN RAUL

Bihor

GOIA EMIL

maramureș, Sălaj

ACIU FLORIN

Satu mare

0765 384 872

0743 086 997

0751 101 211

0748 539 958

BURCIU DORIN

Director Vânzări zona 9

mobil: 0751 010 487

dorin.burciu@pioneer.com

IRIMIE LILIANA

Sibiu

FLOREA TUDOR

cluj

OANA OLIMPIU

alba

MARTIN OVIDIU IULIU

alba

0746 085 606

0740 076 490

0745 858 044

0744 607 638

GAVRILĂ VLAD

asistent marketing și Vânzări

mobil: 0744 373 331


Dragi fermieri !

Vă rugăm să ne contactați cu încredere! Este o

plăcere pentru echipa noastră să vă răspundă la

întrebări. Vă împărtășim cu drag experiența noastră

și așteptăm opiniile și ideile dumneavoastră!

PIONEER HI-BRED ROMÂNIA SRL

DN 2, km. 19,7, Comuna Găneasa

Sat Șindrilița, Județul Ilfov

Telefon: 021/303.53.00, Fax: 021/303.53.01

www.pioneer.com/romania

More magazines by this user
Similar magazines