Instructiuni-de-utilizare-a-usilor-de-garaj-sectionale doorTECK

smilo.holding

Smilo®Holding produce, în principal, uși de garaj și usi industriale doorTECK® și operează, prin distribuitorii săi, pe tot teritoriul național, precum și la export. De asemenea, Smilo®Holding oferă și alte categorii de produse: accesorii porți, automatizări, bariere, rulouri, feronerie, rampe de egalizare, porți industriale, uși frigorifice, obturatoare termice, uși și perdele PVC, sisteme de control acces, grilaje metalice, uși rezistente la foc, uși rapide, automatizări industriale, trape de fum și altele.

Instrucţiuni de utilizare a

uşilor secţionale

doorTECK ®


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

CUPRINS

1. INTRODUCERE 2

2. MOD DE FUNCŢIONARE 3

2. 1. Acţionarea manuală a uşii 3

2. 2. Acţionarea electrică a uşii 4

2. 3. Condiţii de mediu 5

2. 4. Alte precizări 5

3. ÎNTREŢINERE 6

3. 1. Lunar 6

3. 2. Trimestrial 6

3. 3. Tensionarea arcurilor 7

3. 4. Verifi carea arcurilor 7

4. OPERAŢIUNI INTERZISE 8


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ® 1

Stimaţi clienţi,

Ne bucurăm că aţi ales produsele fi rmei noastre şi vă mulţumim pentru opţiunea

dumneavoastră.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni deoarece vă oferă informaţii importante

despre modul de utilizare a uşilor secţionale, astfel încât să benefi ciaţi de acest produs timp

îndelungat, fără a întâmpina probleme.

Vă rugăm să păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni!


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

1. INTRODUCERE

Montarea, întreţinerea, reparaţia şi demontarea uşilor secţionale trebuie să fi e executate de

către persoane competente. Aceste persoane trebuie să cunoască şi să respecte normele

naţionale de tehnica securităţii muncii. Înainte de darea în folosinţă a uşii se verifi că dacă

aceasta se afl ă într-un stadiu mecanic fără defect şi, deci, echilibrată astfel încât să poată fi

acţionată manual.

Înainte de a vă prezenta modalităţile de funcţionare a uşilor doorTECK ® , vă rugăm să citiţi

cu atenţie menţiunile de mai jos:

Nu ataşaţi pe uşă elemente suplimentare de construcţie!

- Arcurile de torsiune sunt calibrate exact pentru greutatea uşii. Elementele

constructive suplimentare suprasolicită arcurile, micşorând durata lor de viaţă

şi îngreunează manevrele de deschidere şi închidere, existând posibilitatea să

bruscheze uşa la închidere.

Pericol de accidentare!

- La apariţia unor probleme în funcţionarea uşii (funcţionare greoaie sau alte

defecte/anomalii – sunete neobişnuite, elemente care atârnă sau se găsesc în

alte poziţii decât înainte etc.), contactaţi imediat o persoană competentă pentru

verifi carea sau, eventual, reparaţia uşii.

- Folosiţi întotdeauna cuplajele originale ale fabricantului.

- Montată profesional şi verifi cată, uşa secţională este uşor de acţionat.

- Acţionarea uşii se face de către persoane adulte care au dobândit în prealabil

cunoştinţe despre modul de utilizare al uşii, precum şi al acţionării electrice.

- Asiguraţi-vă că în timpul acţionării uşii (manual sau electric) în zona de mişcare

a acesteia nu se afl ă nici o persoană (în special copii!) sau obiecte care, prin

prezenţa lor, să se interpună mişcării uşii.

Nu modificaţi şi nu înlăturaţi părţi funcţionale!

- S-ar putea ca prin aceasta să scoateţi din funcţiune elemente importante de

siguranţă sau puteţi suferi răni grave slăbind componente care sunt asamblate

sub tensiune mecanică.

- Evitaţi orice intervenţie asupra componentelor uşii şi contactaţi pentru siguranţa

personală şi a celor din jur, instalatorul autorizat.

2


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ® 3

2. MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE A UŞILOR SECŢIONALE doorTECK ®

2.1. Acţionarea manuală a uşii

-

-

-

-

-

-

-

-

Pentru închiderea şi deschiderea manuală a uşii se vor folosi mânerele, sau

lanţurile prevăzute în acest scop.

Manevraţi uşa fără să o bruscaţi.

Menţineţi tot timpul controlul asupra mişcării uşii şi frânaţi mişcarea când uşa se

apropie de poziţiile fi nale (nu deschideţi/închideţi cu avânt uşa şi nu-i daţi drumul

să se trântească la capetele de cursă!)

Ridicaţi uşa până la poziţia maximă unde o puteţi încă ţine cu mâna (dacă nu

aveţi dispozitive ajutătoare pentru manevrarea uşii), astfel ca să o puteţi şi

închide la loc.

Dacă uşa este acţionată cu palan cu lanţ, manipulaţi lanţul în ritm constant fără

smucituri şi urmăriţi lanţul, pentru a nu fi ochiuri de lanţ care se răsucesc şi pot

bloca dispozitivul.

La coborâre, urmăriţi ca uşa să pornească odată cu rotirea axului (prin

intermediul palanului) şi, în acest sens, la pornirea manevrei trageţi doar foarte

încet de lanţ.

Odată ajunse uşile la capetele de curse, nu forţaţi lanţul în continuare, deoarece

în poziţia deschis uşa va reveni la poziţia în care poate sta în repaus stabil

(netensionat), iar în poziţia închis riscaţi să cadă cablurile de pe tamburi.

Aducerea uşii în poziţia închis nu înseamnă implicit şi încuierea acesteia; pentru

a asigura uşa, folosiţi încuietorile automate, încuietorile cu cheie sau zăvoarele

(numai dacă uşa nu are automatizare!).

ATENŢIE!

Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în preajma uşilor şi asiguraţi-vă ca nu

introduc degetele şi mâinile în spaţiile dintre panouri sau la alte componente

ale uşii!

Nu treceţi pe sub o uşă afl ată în mişcare şi educaţi copiii, explicându-le că

uşa de garaj nu este un loc de joacă, ci un loc periculos unde pot apărea

accidentări!


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

2. 2. Acţionarea electrică a uşii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu acţionaţi operatorul electric dacă uşile sunt asigurate cu elemente de blocare.

Apăsaţi butonul de pe telecomandă pentru a deschide uşa şi acelaşi buton

pentru închiderea ei.

Dacă apăsaţi butonul pentru a doua oară în timpul ridicării, uşa se va opri în

poziţia în care se afl ă; acest lucru este valabil şi în celălalt sens de mişcare.

Dacă se doreşte, se poate decupla operatorul, iar uşa poate fi acţionată manual.

Atunci când utilizaţi telecomanda sau panoul de perete rămâneţi lângă uşă până

când aceasta este închisă complet.

Pentru uşile ce funcţionează acţionate cu un motor trifazic de 0,5KW, comanda

de bază se realizează de la panoul de control.

Panoul de control al automatizării este prevăzut cu trei butoane, marcate vizibil

cu semnele: ↑ SUS, ↓ JOS, ◙ STOP – oprire de urgenţă.

Acţionarea uşii în sensul dorit se va face prin apăsarea scurtă a butonului

aferent. Sensul de deplasare apare pe afi şajul automatizării (la cele prevăzute cu

afi şaj).

Cursa de deschidere/închidere a uşii este limitată electronic; uşa se opreşte

singură la deschidere maximă precum şi la închidere maximă.

Automatizarea este completată cu dispozitiv contra închiderii accidentale

(opţional). Dacă pe traiectul de închidere va întâlni un obstacol, aceasta se va

opri şi va porni înapoi, pe sensul de deschidere, până la limita maximă.

Utilizatorul care manevrează panoul de comandă este responsabil pentru

siguranţa în perimetrul uşii pe tot timpul cât se afl ă la panoul de comandă!

Astfel, el este obligat să se asigure că manevra poate fi executată în siguranţă,

iar dacă apare o situaţie neprevăzută, el trebuie să întrerupă imediat manevra

(eventual să pornească o manevră în sens opus, dacă acest lucru se poate

executa în siguranţă pentru a detensiona situaţia creată!).

ATENŢIE!

Pentru a nu ajunge copiii la panoul de comandă, poziţionaţi-l pe perete la

minim 1,5 m faţă de sol.

Nu lăsaţi nici o telecomandă la îndemâna copiilor pentru a evita orice

accident.

4


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ® 5

2. 3. Condiţii de mediu:

Uşa de garaj este prevăzută pentru următoarele condiţii de funcţionare:

o

- Temperatură exterioară: cuprinsă între -30 C şi 60 o C.

- Umiditatea relativă a aerului: cuprinsă între 20% şi 90%.

În caz de temperaturi scăzute, vă recomandăm să gresaţi garniturile pentru a preveni

ruperea acestora.

2. 4. Alte menţiuni:

Utilizatorul trebuie SĂ ÎNTRERUPĂ orice manevră imediat ce constată:

-

-

-

-

-

-

-

anomalii în funcţionare motorului (de ex.: sunete neobişnuite, scântei, fum,

fl acără etc.)

anomalii in funcţionarea uşii (de ex.: la pornirea motorului uşa rămâne pe loc,

trosnituri puternice etc.)

arcurile prezintă urme de uzură sau sunt rupte (chiar dacă este un singur arc)

cablurile sunt deteriorate, agăţate sau rupte

sunt declanşate accesorii de protecţie (protecţia contra ruperii arcului sau

cablului)

persoane tranzitează zona de manevră, fi e pe jos, fi e cu vehicule (în special la

manevrele de coborâre)

dacă în timpul acţionării electrice a fost declanşată siguranţa electrică de la

reţeaua de alimentare, aceasta nu va fi reactivată până la verifi carea amănunţită

a automatizării de către instalator pentru a identifica şi înlătura cauza.

În cazul în care automatizarea este alimentată corect, dar la acţionarea butoanelor aceasta

nu funcţionează, se verifi că:

-

-

-

-

-

-

-

existenţa tensiunii de alimentare la reţeaua electrică (de către persoane abilitate)

cuplarea în modul de funcţionare electric a deblocatorului (se trage în jos de

mânerul de culoare verde de pe şnur)

se desface de către persoana autorizată capacul operatorului (panoul de control) şi se

verifică siguranţa fuzibilă de 1A; dacă este arsă, se identifică cauza, apoi se înlocuieşte

dacă automatizarea nu porneşte, se trece în modul de lucru manual (se trage în

jos de mânerul de culoare roşu de pe şnur) şi se anunţă echipa de service

în cazul în care există bariere de fotocelule, se verifi că să nu fi e obturate

trasmiţătorul sau receptorul

se verifi că bateria din telecomandă

în cazul în care ledul telecomenzii indică tensiune în baterie, dar telecomanda nu

acţionează motorul, se va acţiona motorul numai din butonul de interior, si se va

anunţa echipa de service.

Dacă motorul nu funcţionează şi sunt date condiţiile de funcţionare manuală a uşii, acţionaţi

deblocatorul şi efectuaţi manevrele manuale conform celor descrise mai sus.


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

3. ÎNTREŢINERE

3. 1. Lunar

Vă rugăm să efectuaţi urmatoarele operaţiuni:

-

-

-

-

-

-

se curăţă de praf şi impurităţi interiorul şinelor de ghidare

se verifi că poziţia garniturilor de etanşare, în special a celei inferioare

se verifi că (vizual) integritatea spirelor arcurilor de torsiune

se inspectează cablurile de tracţiune şi poziţia frânelor de cablu

se inspectează poziţia cablurilor de alimentare, precum şi a cablurilor

elementelor de siguranţă electronice

dacă există uşă pietonală, se verifi că inchiderea corectă a acesteia, precum şi

funcţionarea corectă a amortizorului acesteia şi a senzorului (dacă uşa are în

dotare).

3. 2. Trimestrial

Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos:

-

-

-

-

balamalele şi axa rolelor se curăţă cu ulei WD 40 (sau echivalent), pentru a se

asigura culisarea şi ungerea optimă

pentru curăţirea şi întreţinerea panourilor este sufi cientă apa curată; în

cazul unor murdăriri mai puternice se poate folosi apă caldă cu un detergent

nespumant neutru (detergent casnic cu valoarea pH 7)

geamul acrilic din vitraje NU SE CURĂŢĂ CU CĂRPE, PERII SAU ORICE ALT

SUPORT – startul de UV superfi cial se va deteriora şi zgâria!

se verifi că balansul uşii prin deschiderea acesteia circa 50 cm; dacă uşa nu se

mişcă în nici un sens, balansul este bun; dacă tinde să se mişte în unul dintre

sensuri (sus sau jos), atunci balansul nu este realizat şi în acest caz trebuie

reglat de către un specialist.

Important!

-

-

-

de câte ori este necesar, panourile se curăţă cu apă şi detergent (necoroziv),

fără a se aplica jet puternic de apă pe suprafaţa acestora

pe timp de iarnă, se curăţă gheaţa depusă în spaţiul exterior dintre panouri sau

pe garnitura inferioară a uşii

NU se ung părţile mobile sau şinele cu vazelină sau similar.

6


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ® 7

3. 3. Tensionarea arcurilor

Valoarea de tensionare de pe plăcuţa de identifi care este o valoare orientativă.

Foaia de uşă are la o tensionare corectă a arcurilor cursei uşii o tendinţă uşoară spre în sus.

La fi ecare întreţinere se verifi că tensiunea din arcuri pentru ca, eventual, să se tensioneze

din nou.

Arcurile de torsiune sunt prevăzute pentru un anumit număr de cicluri (cca. 15.000), după

care trebuie înlocuite (la depăşirea numărului de cicluri, arcurile îşi pierd efi cienţa şi nu mai

ajută uşa la ridicare, iar după un timp se pot rupe).

Pentru toate operaţiile asupra arcurilor solicitaţi intervenţia montatorilor!

3. 4. Verificarea arcurilor:

a. Uşi acţionate manual:

1.

2.

deschideţi uşa de garaj până la nivelul taliei

dacă arcurile nu sunt slăbite sau supratensionate, ar trebui să menţină uşa la

acest nivel.

b. Uşi acţionate electric:

1.

2.

3.

deconectaţi operatorul electric al uşii

deschideţi uşa de garaj până la nivelul taliei

daca arcurile nu sunt slăbite sau supratensionate, ar trebui să menţină uşa la

acest nivel.

ATENŢIE!

- Nu lubrifi aţi şinele de rulare!

- O verifi care insufi cientă sau o întreţinere greşită poate conduce la deteriorări şi

chiar la accidente!

- Solicitaţi periodic (cel puţin o dată la 6 luni) verifi carea uşii de către o fi rmă

specializată!

- Neefectuarea întreţinerii regulate duce la pierderea garanţiei!


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

4. OPERAŢIUNI INTERZISE

Dorim să vă atragem atenţia că absolut toate operaţiunile de mai jos reprezintă PERICOL

DE ACCIDENT, prin urmare vă rugăm să le acordaţi o atenţie deosebită!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lovirea ansamblului căilor de ghidare

detensionarea arcurilor, tensionarea acestora sau forţarea angrenajelor de

susţinere a acestora

deschiderea capacului automatizării de către persoane neautorizate

introducerea de obiecte în interiorul şinelor de ghidare

atingerea cablurilor de tracţiune şi a tamburilor de înfăşurare a cablurilor de

tracţiune

atingerea sistemelor de siguranţă mecanice (frânele de arc şi de cablu)

acţionarea cu putere a lanţului automatizării, pentru a nu se crea posibilitatea

blocării acestuia

în nici o împrejurare frânele blocate NU se vor debloca de utilizator

dacă uşa este blocată NU se va forţa inchiderea sau deschiderea acesteia

dacă uşa sau căile de rulare au fost lovite, NU se încearcă repunerea în stare

de funcţionare. NU se încearcă modifi carea poziţiei uşii, prin deschiderea sau

închiderea acesteia

TREBUIE ASIGURAT PERIMETRUL ASTFEL CA NIMENI SA NU TREACĂ

PE SUB UŞĂ, SAU SĂ ÎNCERCE SĂ MANEVREZE UŞA! - orice asemenea

tentative pot produce leziuni grave, chiar mortale!

trecerea uşii peste limita maximă de deschidere în varianta de operare manuală

sau forţarea închiderii acesteia peste un obstacol – în acest caz cablurile se vor

slăbi de pe tamburi şi frânele se vor bloca.

8


Instrucţiuni de utilizare a uşilor secţionale doorTECK ®

sc Aria Door srl

(membră a Smilo ® Holding)

calea baciului 2F – 2G | RO-400230, cluj-napoca

T: (+4) 0264 - 453.032 | T/F: (+4) 0264 - 439.928

info@smilo.ro | www.smilo.ro

Copyright © SMILO HOLDING ® 2011. Toate drepturile rezervate.


Date identifi care instalator:

More magazines by this user
Similar magazines