CERVA - Fridrich&Fridrich - Safety Products 2018-2019 (RO/EN)

metatools

SAFETY

PRODUCTS

www.cerva.com/fridrich-fridrich

FIGHTING FOR

THE BEST PRICE

20182019


EN

COLLECTION FRIDRICH & FRIDRICH

Price, price and price again as one of the main criteria

when acquiring a product from the assortment of

protective work gear. The added value in the form of

associated services or other support is not in demand. Your

customer demands a certified product at discount conditions

- nowadays most probably one of the conditions your

customers have. Surely each one of you has encountered this

when participating in major tenders or acquiring larger orders.

We offer you a solution. Fighting for the best price is the

main motto of the Fridrich & Fridrich brand and the entire

product collection.

The Fridrich & Fridrich collection was developed based on

market demands with the objective of satisfying the needs

of customer while participating in major tenders or acquiring

larger jobs, where you have not yet been competitive.

This brand’s portfolio consists of basic work clothing, footwear,

gloves, eyewear and earphones. The product assortment is

designed so that you are able to satisfy the demand for

complete protection of workers in both summer and winter.

Products come from factories where protective gear has

been manufactured for decades and thus you can rely on it.

Moreover, the ban on child labour is strictly respected here.

CZ

KOLEKCE FRIDRICH & FRIDRICH

Cena, cena a zase cena jako jedno z hlavních kritérií při

pořízení výrobků ze sortimentu ochranných pracovních

pomůcek. Přidaná hodnota ve formě navázaných služeb

či další podpory není žádaná. Váš zákazník požaduje

certifikovaný výrobek za diskontních podmínek, v dnešní

době pravděpodobně jeden z požadavků vašich zákazníků.

S tímto se jistě každý z vás již setkal při účasti ve velkých

výběrových řízeních či získávání větších zakázek.

Přinášíme vám řešení. Fighting for the best price

(v překladu „bojujíc za nejlepší cenu“) je hlavním mottem

značky FF a celé kolekce výrobků.

Kolekce Fridrich & Fridrich byla vyvinuta na základě

požadavků z trhu s cílem vyhovět zákazníkům právě při

účasti ve velkých tendrech či při získávání větších zakázek,

kde jste dosud nebyli konkurenceschopní.

Portfolio této značky se skládá ze základních pracovních

oděvů, bot, rukavic, brýlí a sluchátek. Skladba produktů je

navržena tak, abyste byli schopni uspokojit poptávku na

kompletní ochranu pracovníků, jak v letní, tak zimní sezóně.

Produkty pochází z továren, kde výroba ochranných pomůcek

probíhá již desítky let, a proto se na ně lze spolehnout.

Zároveň je zde striktně dodržován zákaz dětské práce.

SK

KOLEKCIA FRIDRICH & FRIDRICH

Cena, cena a zasa cena ako jedno z hlavných kritérií

pri obstarávaní výrobkov zo sortimentu ochranných

pracovných pomôcok. Pridaná hodnota vo forme

naviazaných služieb či ďalšej podpory nie je žiadaná. Váš

zákazník požaduje certifikovaný výrobok za diskontných

podmienok, v dnešnej dobe pravdepodobne jedna

z požiadaviek vašich zákazníkov. S týmto sa už každý z vás

určite stretol pri účasti vo veľkých výberových konaniach

či získavaní väčších zákaziek. Prinášame vám riešenie.

Fighting for the best price (v preklade „bojujúc za najlepšiu

cenu“) je hlavným mottom značky FF a celej kolekcie

výrobkov. Kolekcia Fridrich & Fridrich bola vyvinutá na

MOQ

základe požiadaviek z trhu s cieľom vyhovieť zákazníkom

práve pri účasti vo veľkých tendroch či pri získavaní väčších

zákaziek, kde ste neboli doteraz konkurencieschopný.

Portfólio tejto značky sa skladá zo základných pracovných

odevov, topánok, rukavíc, okuliarov a slúchadiel. Skladba

produktov je navrhnutá tak, aby ste boli schopný uspokojiť

dopyt na kompletnú ochranu pracovníkov, ako v letnej,

tak aj v zimnej sezóne. Produkty pochádzajú z tovární, kde

výroba ochranných pomôcok prebieha už desiatky rokov,

a preto sa na nich dá spoľahnúť. Zároveň je tu striktne

dodržiavaný zákaz detskej práce.


HU

FRIDRICH & FRIDRICH TERMÉKVÁLASZTÉK

Ár, ár és megint ár, az egyik legfontosabb szempont,

mikor védőfelszerelést kell választani a rendelkezésre

álló kínálatból. Hozzáadott érték, vagy egyéb támogatás

nem szerepel a kívánságok között. Vevője tanúsított

termékeket keres diszkont árakon – manapság talán ez a

legfontosabb kívánság, amit hallhat. Bizonyára találkozott

már ezzel a szituációval a jelentősebb pályázatokon, vagy

nagy ajánlatok készítésénél.

Most megoldást kínálunk Önnek. Harcoljunk a legjobb

árért – ez a mottója a Fridrich & Fridrich márkának és a teljes

termékválasztéknak.

A termékválaszték az alapvető típusait tartalmazza

a munkaruháknak, munka és védőlábbeliknek,

védőkesztyűknek, szemvédőknek és hallásvédő

eszközöknek. A termékválasztékot úgy állítottuk össze, hogy

Ön képes legyen vevője igényeit teljeskörűen kiszolgálni

munkavédelmi felszerelésekkel nyáron és télen egyaránt. A

termékeket évtizedes tapasztalatokkal bíró gyártók állítják elő,

ezért a minőségben megbízhat! Ezen felül, a gyermekmunka

tilalmát szigorúan betartják szállítóink.

PL

KOLEKCJA FRIDRICH & FRIDRICH

Cena, cena i jeszcze raz cena jako główne kryterium

decyzji przy zakupie środków ochrony osobistej.

Wartość dodana w postaci poziomu obsługi oraz

innego wsparcia nie jest istotna czy wymagana. Klient

oczekuje certyfikowanego wyrobu w najniższej cenie –

to obecnie najprawdopodobniej jeden z głównych

warunków decyzyjnych przedstawianych przez klientów.

Z pewnością każdy z Was doświadczył tego biorąc udział

w przetargach lub dokonując większych zakupów.

Mamy rozwiązanie. Konkurencja cena jest głównym mottem

marki Fridrich & Fridrich i całej kolekcji produktów do niej

należących.

Produkty Fridrich & Fridrich podążają za wymaganiami

rynkowymi i są nakierunkowane na spełnienie wymagań

klientów uczestniczących w dużych postępowaniach

przetargowych lub starających się o duże kontrakty, w których

do tej pory nie byli oni konkurencyjni.

W ramach tej marki oferowane są podstawowe ubrania

robocze, obuwie ochronne, rękawice, ochronniki wzroku

oraz słuchu. Asortyment został dobrany w taki sposób, aby

zaspokoić potrzeby klientów w zakresie pełnej

ochrony pracownika zarówno latem, jak i zimą.

Wszystkie wyroby należące do tej linii pochodzą z fabryk,

w których środki ochrony indywidualnej produkowane są od

dziesięcioleci, przez co można na nich polegać. Co więcej, w

fabrykach tych ściśle przestrzegany jest zakaz zatrudniania

dzieci.

RO

COLECŢIA FRIDRICH & FRIDRICH

Preţul, preţul şi iar preţul… De cele mai multe ori, este

unul dintre criteriile principale la achiziţionarea unui

produs din oferta de echipamente de protecţie de pe

piaţă. Valoarea adăugată sub forma serviciilor asociate

sau altor servicii de asistenţă nu este inclusă în cerere.

Să presupunem că unul dintre clienţii dvs. are nevoie

de produse certificate în condiţii de discount – în zilele

noastre, este probabil una dintre condiţiile cele mai des

întâlnite. Cu siguranţă, fiecare dintre dvs. s-a confruntat cu

această situaţie atunci când a participat la licitaţii mari sau

a negociat comenzi cu volum mare.

Vă oferim o soluţie. Luptăm pentru cel mai bun preţ. Acesta

este moto-ul mărcii Fridrich & Fridrich şi al întregii sale colecţii

de produse.

Colecţia Fridrich & Fridrich a fost dezvoltată pe baza

cerinţelor pieţei, având ca obiectiv satisfacerea necesităţilor

clientului, în cadrul licitaţiilor sau comenzilor cu volum mare,

la care nu aţi putut oferi soluţii competitive.

Portofoliul acestei mărci constă în îmbrăcăminte şi

încălţăminte de lucru, mănuşi şi ochelari de protecţie,

precum şi căşti fonoizolante. Sortimentul de produse este

astfel conceput pentru ca dvs. să puteţi satisface necesităţile

complete ale oricărui client, în materie de echipamente de

protecţie, atât pentru vară, cât şi pentru iarnă.


GARMENTS

ODĚVY

ODEVY

RUHÁZAT

ODZIEŻ

ÎMBRĂCĂMINTE


CARL BE-01-002

SAP: 03010263 XX XXX

MOQ: 1/20

48-62

EN

Jacket with multifunctional pockets,

reinforced elbows.

Colour: 00 grey, 65 black

Material: 20 % cotton, 80 % polyester,

235 g /m², reinforcement polyester OXFORD

HU

Munkakabát számos praktikus zsebbel,

könyéken és vállakon erősítésekkel.

Szín: 00 szürke, 65 fekete

Anyag: 20 % pamut, 80 % poliészter,

235 g /m², erősítés poliészter OXFORD

CZ

Bunda s multifunkčními kapsami, zesílením

na loktech.

Barva: 00 šedá, 65 černá

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zesílení polyester OXFORD

PL

Bluza z praktycznymi, wielofunkcyjnymi

kieszeniami, wzmocnienia na łokciach.

Kolor: 00 szary, 65 czarny

Materiał: 20 % bawełna, 80 % poliester,

235 g /m², wzmocnienia wykonane z poliestru

OXFORD

SK

Bunda s multifunkčnými vreckami, zosilnenie

na lakťoch.

Farba: 00 sivá, 65 čierna

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zosilnenie polyester OXFORD

RO

Jachetă cu buzunare multifuncţionale.

Întărituri la coate.

Culoare: 00 gri, 65 negru

Material: 20 % bumbac, 80 % poliester,

235 g /m², întărituri poliester OXFORD

www.cerva.com/fridrich-fridrich 3


CARL BE-01-003

SAP: 03020167 XX XXX

MOQ: 1/20

48-62

EN

Pants with multifunctional pockets,

reinforced knees with pockets for knee

protectors.

Colour: 00 grey, 65 black

Material: 20 % cotton, 80 % polyester,

235 g /m², reinforcement polyester OXFORD

HU

Derekas nadrág praktikus zsebekkel, térden

erősítés, térdpárna behelyezhető.

Szín: 00 szürke, 65 fekete

Anyag: 20 % pamut, 80 % poliészter,

235 g /m², erősítés poliészter OXFORD

CZ

Kalhoty do pasu s multifunkčními kapsami,

zesílením na kolenou s možností vložení

nákoleníku.

Barva: 00 šedá, 65 černá

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zesílení polyester OXFORD

PL

Spodnie robocze do pasa z praktycznymi,

wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmacniane

na kolanach. Posiadają kieszenie

na ochraniacze na kolana.

Kolor: 00 szary, 65 czarny

Materiał: 20 % bawełna, 80 % poliester,

235 g /m², wzmocnienia wykonane z poliestru

OXFORD

SK

Nohavice do pása s multifunkčnými

vreckami, zosilnenie na kolenách

s možnosťou vloženia nákolenníkov.

Farba: 00 sivá, 65 čierna

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zosilnenie polyester OXFORD

RO

Pantaloni cu buzunare multifuncţionale,

întărituri la genunchi, cu buzunare pentru

genunchiere.

Culoare: 00 gri, 65 negru

Material: 20 % bumbac, 80 % poliester,

235 g /m², întărituri poliester OXFORD

4

www.cerva.com/fridrich-fridrich


CARL BE-01-004

SAP: 03020168 XX XXX

MOQ: 1/20

48-62

EN

Bib pants with multifunctional pockets,

reinforced knees with pockets for knee

protectors.

Colour: 00 grey, 65 black

Material: 20 % cotton, 80 % polyester,

235 g /m², reinforcement polyester OXFORD

HU

Kantáros nadrág praktikus zsebekkel, térden

erősítés, térdpárna behelyezhető.

Szín: 00 szürke, 65 fekete

Anyag: 20 % pamut, 80 % poliészter,

235 g /m², erősítés poliészter OXFORD

CZ

Kalhoty s laclem, s multifunkčními kapsami,

zesílením na kolenou s možností vložení

nákoleníku.

Barva: 00 šedá, 65 černá

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zesílení polyester OXFORD

PL

Spodnie robocze ogrodniczki z praktycznymi,

wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmacniane

na kolanach. Posiadają kieszenie

na ochraniacze na kolana.

Kolor: 00 szary, 65 czarny

Materiał: 20 % bawełna, 80 % poliester,

235 g /m², wzmocnienia wykonane z poliestru

OXFORD

SK

Nohavice s náprsenkou, s multifunkčnými

vreckami, zosilnenie na kolenách

s možnosťou vloženia nákolenníkov.

Farba: 00 sivá, 65 čierna

Materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester,

235 g /m², zosilnenie polyester OXFORD

RO

Salopetă cu buzunare multifuncţionale,

întărituri la genunchi, cu buzunare pentru

genunchiere.

Culoare: 00 gri, 65 negru

Material: 20 % bumbac, 80 % poliester,

235 g /m², întărituri poliester OXFORD

www.cerva.com/fridrich-fridrich 5


JOEL BE-01-001

SAP: 03120042 XX XXX

MOQ: 1/20

46-64

EN

Jacket with button closure and a total

of 3 pockets, pants reinforced knees and

loose drawstring waist.

Colour: 40 blue, 10 green

Material: 100 % cotton, 220 g /m²

HU

Derekas nadrág praktikus zsebekkel, térden

erősítés, térdpárna behelyezhető.

Szín: 40 szürke, 10 zöld

Anyag: 100 % pamut, 220 g /m²

CZ

Bunda se třemi předními kapsami. Kalhoty

stažitelné na tkaničku.

Barva: 40 modrá, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 220 g /m²

PL

Bluza z trzema przednimi kieszeniami,

spodnie w talii regulowane sznurkiem.

Kolor: 40 niebieski, 10 zielony

Materiał: 100 % bawełna, 220 g /m²

SK

Montérková bunda a nohavice do pása.

Bunda má zapínanie na gombíky a 3 vrecká,

zdvojené kolená a voľný pás so sťahovaním

na šnúrku.

Farba: 40 modrá, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 220 g /m²

RO

Jachetă cu trei buzunare frontale, pantaloni

cu talie ajustabilă cu şiret.

Culoare: 40 albastru, 10 verde

Material: 100 % bumbac, 220 g /m²

6

www.cerva.com/fridrich-fridrich


RALF BE-01-005

SAP: 03120047 XX XXX

MOQ: 1/10

44-64

EN

Jacket with button closure and 2 pockets,

bib pants have 4 pockets, pocket for tape

measure on the side

Colour: 40 blue, 41 navy, 10 green

Material: 100 % cotton, 240 g /m²

HU

Kabát gombolással záródik, 2 zseb gombos

hajtókával, kantáros nadrág 4 zsebbel,

oldalzseb collstoknak.

Szín: 40 szürke, 41 sötétkék, 10 zöld

Anyag: 100 % pamut, 240 g /m²

CZ

Bunda má zapínání na knoflíky a 2 kapsy,

kalhoty s laclem mají 4 kapsy, na boku

kapsa na metr.

Barva: 40 modrá, 41 navy, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

PL

Bluza zapinana na guziki, posiada 2

kieszenie, ogrodniczki posiadają 4 kieszenie

i boczną kieszonkę na miarkę.

Kolor: 40 niebieski, 41 granatowy, 10 zielony

Materiał: 100 % bawełna, 240 g /m²

SK

Montérková bunda a nohavice s náprsenkou.

Bunda má zapínanie na gombíky a 2 vrecká.

Nohavice s náprsenkou majú 4 vrecká,

na boku vrecko na meter.

Farba: 40 modrá, 41 tm. modrá, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

RO

Jachetă cu închidere cu nasturi şi 2

buzunare, salopetă cu 4 buzunare şi buzunar

pentru ruletă pe lateral.

Culoare: 40 albastru, 41 bleumarin, 10 verde

Material: 100 % bumbac, 240 g /m²

www.cerva.com/fridrich-fridrich 7


UWE BE-01-007

SAP: 03020338 XX XXX

MOQ: 1/10

44-64

EN

Men's working pants with 2 side pockets and

2 back pockets in a basic pattern.

Colour: 40 blue, 41 navy, 10 green

Material: 100 % cotton, 240 g /m²

HU

Férfi nadrág 2 oldalzsebbel és 2 hátsó

zsebbel.

Szín: 40 szürke, 41 sötétkék, 10 zöld

Anyag: 100 % pamut, 240 g /m²

CZ

Pánské montérkové kalhoty se dvěma

bočními kapsami a dvěma kapsami

na zadním díle.

Barva: 40 modrá, 41 navy, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

PL

Męskie spodnie robocze prostego kroju z 2

bocznymi kieszeniami.

Kolor: 40 niebieski, 41 granatowy, 10 zielony

Materiał: 100 % bawełna, 240 g /m²

SK

Pánske montérkové nohavice s dvomi

bočnými vreckami a dvomi vreckami na

zadnej časti.

Farba: 40 modrá, 41 tm. modrá, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

RO

Pantaloni de lucru pentru bărbaţi cu 2

buzunare laterale și 2 buzunare în spate, cu o

croială clasică.

Culoare: 40 albastru, 41 bleumarin, 10 verde

Material: 100 % bumbac, 240 g /m²

8

www.cerva.com/fridrich-fridrich


UDO BE-01-006

SAP: 03020222 XX XXX

MOQ: 1/10

44-64

EN

Men's working bib pants with 2 side pockets

and 2 back pockets in a basic pattern.

Colour: 40 blue, 41 navy, 10 green

Material: 100 % cotton, 240 g /m²

HU

Férfi mellesnadrág 2 oldalzsebbel és 2 hátsó

zsebbel.

Szín: 40 szürke, 41 sötétkék, 10 zöld

Anyag: 100 % pamut, 240 g /m²

CZ

Pánské montérkové kalhoty s laclem se

dvěma bočními kapsami a dvěma kapsami

na zadním díle.

Barva: 40 modrá, 41 navy, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

PL

Męskie ogrodniczki robocze prostego kroju z

2 bocznymi kieszeniami.

Kolor: 40 niebieski, 41 granatowy, 10 zielony

Materiał: 100 % bawełna, 240 g /m²

SK

Pánske montérkové nohavice s náprsenkou

s dvomi bočnými vreckami a dvomi vreckami

na zadnej časti.

Farba: 40 modrá, 41 tm. modrá, 10 zelená

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²

RO

Salopetă de lucru pentru bărbaţi cu 2

buzunare laterale și 2 buzunare în spate, cu o

croială clasică.

Culoare: 40 albastru, 41 bleumarin, 10 verde

Material: 100 % bumbac, 240 g /m²

www.cerva.com/fridrich-fridrich 9


KURT BE-02-004

SAP: 03010261 XX XXX

MOQ: 1/20

M-3XL

EN

Fleece jacket of classical design with

two front pockets and one breast pocket.

Colour: 60 black, 00 grey, 41 blue

Material: 100% polyester, 240 g/m 2 ,

anti-pilling treatment inside

HU

Klasszikus szabású polár kardigán két

mellső zsebbel és cipzáras felső zsebbel.

Szín: 60 fekete, 00 szürke, 41 sötétkék

Anyag: 100% poliészter, 240 g/m 2 , belső

bolyhodást gátló kikészítésbelső olyhodást

gátló kikészítés

CZ

Fleecová bunda klasického střihu se dvěma

kapsami a náprsní kapsičkou na zip.

Barva: 60 černá, 00 šedá, 41 modrá

Materiál: 100% polyester, 240 g/m 2 ,

anti-pillingová úprava na vnější straně

PL

Kurtka z polaru o klasycznym kroju, posiada

dwie przednie kieszenie oraz kieszeń

piersiową.

Kolor: 60 czarny, 00 szary, 41 granatowy

Materiał: 100% poliester, 240 g/m 2 ,

od wewnątrz niemechacące się wykończenie

SK

Fleecová bunda klasického strihu s dvomi

vreckami a náprsným vreckom na zips.

Farba: 60 čierná, 00 sivá, 41 modrá

Materiál: 100 % polyester, 240 g /m², vo vnútri

antipílingová úprava

RO

Jachetă fleece cu croială clasică, cu două

buzunare frontale şi un buzunar la piept.

Culoare: 60 negru, 00 gri, 41 bleumarin

Material: 100% poliester, 240 g/m 2 ,

tratament anti-pilling pe interior

10

www.cerva.com/fridrich-fridrich


ERNST BE-02-003

SAP: 03010260 XX XXX

MOQ: 1/20

M-3XL

EN

Softshell jacket with two front pocket,

zippered closure.

Colour: 60 black, 00 grey

Material: Softshell, 270 g/m 2

HU

Egyenes szabású softshell cipzáras dzseki

két zsebbel.

Szín: 60 fekete, 00 szürke

Anyag: Softshell, 270 g /m²

CZ

Celopropínací softshellová bunda se dvěma

předními lištovými kapsami.

Barva: 60 černá, 00 šedá

Materiál: Softshell, 270 g/m²

PL

Kurtka softshellowa, zapinana na zamek

błyskawiczny z dwiema przednimi

kieszeniami.

Kolor: 60 czarny, 00 szary

Materiał: Softshell, 270 g /m²

SK

Softshellová bunda s dvomi prednými

lištovými vreckami.

Farba: 60 čierná, 00 sivá

Materiál: Softshell, 270 g /m²

RO

Jachetă softshell cu fermoar, cu două

buzunare frontale.

Culoare: 60 negru, 00 gri

Material: Softshell, 270 g /m²

www.cerva.com/fridrich-fridrich 11


HEINZ BE-04-002

SAP: 03030072 XX XXX

MOQ: 1/20

M-3XL

EN

Thermoinsulated waterproof vest with

a covered zipper, two front pockets and one

breast pocket with Velcro.

Colour: 60 black, 41 navy

Material: Oxford, 200 D polyester,

lining 100% polyester

HU

Melegen bélelt vízálló mellény fedett

cipzárral, két mellső zsebbel és egy

tépőzáras mellzsebbel.

Szín: 60 fekete, 41 sötétkék

Anyag: Oxford, 200D poliészter,

bélés: 100% poliészter

CZ

Zateplená nepromokavá vesta s překrytým

zipem, se dvěma předními kapsami

a náprsní kapsou na suchý zip.

Barva: 60 černá, 41 navy

Materiál: Oxford, 200D polyester,

podšívka: 100% polyester

PL

Termoizolowana, wodoodporna kamizelka

zapinana na zamek kryty plisą, dwie

przednie kieszenie oraz kieszeń piersiowa

zapinane na rzep.

Kolor: 60 czarny, 41 granatowy

Materiał: Oxford, poliester 200D,

podszewka: 100% poliester

SK

Zateplená nepremokavá vesta s prekrytým

zipsom, s dvomi prednými vreckami

a náprsným vreckom na suchý zips.

Farba: 60 čierná, 41 tm. modrá

Materiál: Oxford, 200D polyester, podšívka:

100 % polyester

RO

Vestă termoizolantă, impermeabilă, cu

fermoar acoperit, două buzunare frontale şi

un buzunar la piept cu Velcro.

Culoare: 60 negru, 41 bleumarin

Material: Oxford, poliester 200D,

căptuşeala: 100% poliester

12

www.cerva.com/fridrich-fridrich


ERICH BE-02-001

SAP: 03010258 41 XXX

MOQ: 1/10

S-3XL

EN

Winter thermoinsulated zipper jacket with

removable hood. Two large front pockets

and two smaller breast pockets with Velcro.

Colour: blue

Material: 100% polyester, insulation and

lining 100% polyester

HU

Melegen bélelt cipzáras dzseki levehető

kapucnival. Két nagy alsó és két kisebb felső

zsebekkel, minden tépőzáras hajtókákkal.

Szín: sötétkék

Anyag: 100% poliészter, bélés

és belső anyag 100% poliészter

CZ

Zimní zateplená celopropínací bunda

s odepínatelnou kapucí, překrytým zipem.

Dvě velké přední kapsy a dvě menší náprsní

kapsy na suchý zip.

Barva: navy

Materiál: 100% polyester, zateplení

a podšívka 100% polyeste

PL

Zimowa, termoizolowana kurtka, zapinana

na zamek błyskawiczny, z odpinanym

kapturem.

Posiada dwie przednie kieszenie oraz dwie

kieszonki piersiowe zapinane na rzep.

Kolor: granatowy

Materiał: 100% poliester, izolacja

i podszewka wykonane z 100% poliestru

SK

Zimná zateplená bunda s odopínateľnou

kapucňou, prekrytým zipsom. Dve veľké

predné vrecká a dve menšie náprsné vrecká

na suchý zips.

Farba: modrá

Materiál: 100 % polyester, zateplenie

a podšívka 100 % polyester

RO

Jachetă de iarnă termoizolantă, cu fermoar, cu

glugă detaşabilă două buzunare frontale mari

şi două buzunare mai mici la piept, cu Velcro.

Culoare: bleumarin

Material: 100 % poliester, inserţie şi

căptuşeală 100 % poliester

www.cerva.com/fridrich-fridrich 13


ERICH BE-03-001

SAP: 03020165 41 XXX

MOQ: 1/20

S-3XL

EN

Winter bib pants

Colour: blue

Material: 100% polyester, insulation and

lining 100% polyester

HU

Téli kantáros nadrág

Szín: sötétkék

Anyag: 100% poliészter, bélés

és belső anyag 100% poliészter

CZ

Zimní kalhoty s laclem

Barva: navy

Materiál: 100% polyester, zateplení

a podšívka 100% polyester

PL

Termoizolowane spodnie ogrodniczki

Kolor: granatowy

Materiał: 100% poliester, izolacja

i podszewka wykonane z 100% poliestru

SK

Zimné nohavice s náprsenkou

Farba: modrá

Materiál: 100 % polyester, zateplenie

a podšívka 100 % polyester

RO

Salopetă termoizolantă

Culoare: bleumarin

Material: 100 % poliester, inserţie şi

căptuşeală 100 % poliester

14

www.cerva.com/fridrich-fridrich


BRUNO BE-04-003

SAP: 03030074 XX 999

MOQ: 1/100

UNI

2

EN ISO 20471:

2013

EN

High visibility safety vest. Velcro fastening.

Colour: 79 reflective yellow, 96 reflective

orange

Material: 100% polyester

HU

Jólláthatósági biztonsági mellény vízszintes

csíkokkal, tépőzárral.

Szín: 79 sárga, 96 narancssárga

Anyag: 100% poliészter

CZ

Bezpečnostní vesta s vysokou viditelností.

Zapínání na suchý zip.

Barva: 79 reflexní žlutá, 96 reflexní

oranžová

Materiál: 100% polyester

PL

Kamizelka wysokiej widoczności,

zapinana na rzep..

Kolor: 79 odblaskowy żółty, 96 odblaskowy

pomarańczowy

Materiał: 100% poliester

SK

Bezpečnostná vesta s vysokou viditeľnosťou,

zapínanie na suchý zips.

Farba: 79 reflexná žltá, 96 reflexná oranžová

Materiál: 100 % polyester

RO

Vestă de protecţie cu vizibilitate ridicată,

fixare Velcro.

Culoare: 79 galben, 96 oranj

Material: 100 % poliester

www.cerva.com/fridrich-fridrich 15


SHOES

OBUV

OBUV

LÁBBELIK

OBUWIE

ÎNCĂLŢĂMINTE


BONN SC-01-001 SANDAL S1 SRC

SAP: 02030058 60 XXX

MOQ: 1/10

35-48

EN

SAFETY SANDAL S1

Safety sandals with steel toe cap, PU/PU

sole, oil resistant. Upper – embosed split

leather.

HU

BIZTONSÁGI SZANDÁL S1

Biztonsági szandál acél orrmerevítővel,

olajálló PU/PU talppal, hasítottbőr felsőrész.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁLY S1

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou,

PU/PU podrážkou, rezistentní olejům

a svrškem z kůže.

PL

SANDAŁY OCHRONNE S1

Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem.

Podeszwa wykonana z PU/PU odporna

na oleje. Cholewka z wykonane ze skóry.

SK

BEZPEČNOSTNÉ SANDÁLE S1

Bezpečnostné sandále s oceľovou

bezpečnostnou špicou, PU/PU podošvou

rezistentnou voči olejom. Zvršok – reliéfna

štiepená koža.

RO

SANDALE DE PROTECŢIE S1

Sandale de protecţie cu bombeu de oţel.

Talpa PU / PU, rezistentă la uleiuri. Parte

superioară din piele

www.cerva.com/fridrich-fridrich 17


BONN SC-01-002 SANDAL O1 SRC

SAP: 02030070 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

WORK SANDAL O1

Work sandals with PU/PU antistatic

sole, oil resistant. Upper - embosed split

leather.

HU

MUNKASZANDÁL O1

Munkaszandál PU/PU antisztatikus, olajálló

PU/PU talppal, hasítottbőr felsőrész.

CZ

PRACOVNÍ SANDÁLY O1

Pracovní sandály s PU/PU antistatickou

podrážkou rezistentní olejům.

Svršek – reliéfní štípaná kůže.

PL

SANDAŁY ROBOCZE O1

Sandały robocze z antystatyczną. Podeszwa

wykonana z PU/PU odporna na oleje.

Cholewka wykonana z tłoczonej skóry

dwoinowej.

SK

PRACOVNÉ SANDÁLE O1

Pracovné sandále s PU/PU antistatickou

podošvou odolnou voči olejom. Zvršok –

reliéfna štiepená koža.

RO

SANDALE DE LUCRU O1

Sandale de lucru cu talpă PU/PU anti-statică.

Rezistentă la uleiuri. Parte superioară din

piele.

18

www.cerva.com/fridrich-fridrich


ULM SC-02-001 LOW S1 SRC

SAP: 02010146 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

SAFETY SHOES LOW S1

Safety shoes with steel toe cap, PU/PU

sole, oil resistant. Upper – embosed split

leather.

HU

BIZTONSÁGI FÉLCIPŐ S1

Biztonsági cipő acél orrmerevítővel, olajálló

PU / PU talppal, hasítottbőr felsőrész.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA S1

Bezpečnostní polobotky s ocelovou

tužinkou, PU/PU podrážkou, rezistentní

olejům a svrškem z kůže.

PL

OCHRONNE PÓŁBUTY S1

Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem.

Podeszwa wykonana z PU/PU odporna

na oleje. Cholewka z wykonane ze skóry.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POLTOPÁNKY S1

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou

bezpečnostnou špicou, PU/PU podošvou

rezistentnou voči olejom. Zvršok – reliéfna

štiepená koža.

RO

PANTOFI DE PROTECŢIE S1

Pantofi de protecţie cu bombeu de oţel. Talpă

PU / PU, rezistentă la uleiuri. Parte superioară

din piele.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 19


ULM SC-02-006 LOW O1 SRC

SAP: 02010182 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

SAFETY SHOES LOW O1

Work low shoes with PU/PU antistatic sole,

oil resistant. Upper - embosed split leather.

HU

BIZTONSÁGI FÉLCIPŐ O1

Munkacipő PU/PU antisztatikus, olajálló

PU/PU talppal, hasítottbőr felsőrész.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA O1

Pracovní polobotky s PU/PU antistatickou

podrážkou rezistentní olejům. Svršek –

reliéfní štípaná kůže.

PL

OCHRONNE PÓŁBUTY O1

Półbuty robocze z antystatyczną. Podeszwa

wykonana z PU/PU odporna na oleje.

Cholewka wykonana z tłoczonej skóry

dwoinowej.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POLTOPÁNKY O1

Pracovné poltopánky s PU/PU antistatickou

podošvou odolnou voči olejom. Zvršok –

reliéfna štiepená koža.

RO

PANTOFI DE PROTECŢIE O1

Pantofi de lucru, cu talpă PU/PU

anti-statică. Rezistentă la uleiuri. Parte

superioară din piele.

20

www.cerva.com/fridrich-fridrich


KIEL SC-02-002 LOW S3 SRC

SAP: 02010158 60 XXX

MOQ: 1/10

38-47

EN

SAFETY SHOES LOW S3

Safety low shoes with steel toe cap and

steel antiperforation midsole. PU/PU sole,

oil resistant. Upper – embosed split leather.

Silver reflective elements.

HU

BIZTONSÁGI FÉLCIPŐ S3

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel és

átszúrás ellen védő acél köztalppal. Olajálló

PU / PU talppal, hasítottbőr felsőrész. Ezüst

színű fényvisszavető elemekkel.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA S3

Bezpečnostní polobotka s ocelovou

tužinkou, stélkou proti propíchnutí, PU/PU

podrážkou rezistentní olejům a svrškem

z kůže. Stříbrné reflexní doplňky.

PL

OCHRONNE PÓŁBUTY S3

Ochronne półbuty ze stalowym podnoskiem

i stalową wkładką antyprzebiciową.

Podeszwa wykonana z PU/PU odporna

na oleje. Cholewka wykonana z tłoczonej

skóry dwoinowej. Srebrne elementy

odblaskowe.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POLTOPÁNKY S3

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou

bezpečnostnou špicou a oceľovou stielkou

odolnou voči prepichnutiu. PU/PU podošva

odolná voči olejom. Zvršok – reliéfna

štiepená koža. Strieborné reflexné doplnky.

RO

PANTOFI DE PROTECŢIE S3

Pantofi de protecţie, cu bombeu și lamelă

antiperforaţie din oţel. Talpă PU / PU,

rezistentă la uleiuri. Parte superioară din

piele. Elemente reflectorizante argintii.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 21


MAINZ SC-03-001ANKLE S1P SRC

SAP: 02020477 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

SAFETY SHOES ANKLE S1P

Safety low shoes with steel toe cap and

steel antiperforation midsole. PU/PU sole,

oil resistant. Upper – embosed split leather.

Silver reflective elements.

HU

BIZTONSÁGI BAKANCS S1P

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel és

átszúrás ellen védő acél köztalppal. Olajálló

PU / PU talppal, hasítottbőr felsőrész. Ezüst

színű fényvisszavető elemekkel.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV S1P

Bezpečnostní polobotka s ocelovou

tužinkou, stélkou proti propíchnutí, PU/PU

podrážkou rezistentní olejům a svrškem

z kůže. Stříbrné reflexní doplňky.

PL

TRZEWIKI OCHRONNE S1P

Ochronne półbuty ze stalowym podnoskiem

i stalową wkładką antyprzebiciową.

Podeszwa wykonana z PU/PU odporna

na oleje. Cholewka wykonana z tłoczonej

skóry dwoinowej. Srebrne elementy

odblaskowe.

SK

BEZPEČNOSTNÁ ČLENKOVÁ OBUV S1P

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou

bezpečnostnou špicou, stielkou proti

prepichnutiu, PU/PU podošvou rezistentnou

voči olejom. Zvršok – reliéfna štiepená koža.

RO

GHETE DE PROTECŢIE S1P

Pantofi de protecţie, cu bombeu și lamelă

antiperforaţie din oţel. Talpă PU / PU,

rezistentă la uleiuri. Parte superioară din

piele. Elemente reflectorizante argintii.

22

www.cerva.com/fridrich-fridrich


MAINZ SC-03-002 WINTER ANKLE S1 SRC

SAP: 02020478 60 XXX

MOQ: 1/10

38-48

EN

SAFETY SHOES ANKLE S1

THERMOINSULATED

Thermoinsulated safety shoes with steel toe

cap, PU/PU sole, oil resistant. Upper

- embosed split leather.

HU

MELEGEN BÉLELT

BIZTONSÁGI BAKANCS S1

Melegen bélelt biztonsági bakancs acél

orrmerevítővel, olajálló PU/PU talppal,

hasítottbőr felsőrész.

CZ

ZATEPLENÁ BEZPEČNOSTNÍ

KOTNÍKOVÁ OBUV S1

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou

tužinkou, zateplené umělým kožíškem, PU/

PU podrážkou, rezistentní olejům. Svršek –

reliéfní štípaná kůže.

PL

TRZEWIKI OCHRONNE

TERMOIZOLOWANE S1

Termoizolowane trzewiki ochronne ze

stalowym podnoskiem. Podeszwa wykonana

z PU/PU odporna na oleje. Cholewka

wykonana z tłoczonej skóry dwoinowej.

SK

BEZPEČNOSTNÁ ZATEPLENÁ

ČLENKOVÁ OBUV S1

Bezpečnostná zateplená členková obuv

s oceľovou bezpečnostnou špicou, PU/

PU podošvou rezistentnou voči pohonným

hmotám a s koženým zvrškom.

RO

GHETE DE PROTECŢIE S1

TERMOIZOLANTE

Ghete de protecţie termoizolante, cu

bombeu de oţel. Talpă PU/PU, rezistentă la

uleiuri. Parte superioară din piele.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 23


MAINZ SC-03-007 ANKLE O1 SRC

SAP: 02020528 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

WORK SHOES ANKLE O1

Work ankle shoes with PU/PU antistatic sole,

oil resistant. Upper - embosed split leather.

HU

MUNKABAKANCS O1

Munkabakancs PU/PU antisztatikus, olajálló

PU/PU talppal, hasítottbőr felsőrész.

CZ

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV O1

Pracovní kotníková obuv s PU/PU

antistatickou podrážkou rezistentní olejům.

Svršek – reliéfní štípaná kůže.

PL

ROBOCZE TRZEWIKI O1

Trzewiki robocze z antystatyczną. Podeszwa

wykonana z PU/PU odporna na oleje.

SK

BEZPEČNOSTNÁ ČLENKOVÁ OBUV O1

Pracovná členková obuv s PU/PU

antistatickou podošvou odolnou voči olejom.

Zvršok – reliéfna štiepená koža.

RO

GHETE DE LUCRU O1

Ghete de lucru cu talpă PU/PU anti-statică.

Rezistentă la uleiuri. Parte superioară din

piele.

24

www.cerva.com/fridrich-fridrich


JENA SC-03-003 ANKLE S3 SRC

SAP: 02020491 60 XXX

MOQ: 1/10

36-48

EN

SAFETY SHOES ANKLE S3

Safety ankle shoes with steel toe cap,

anti-perforation midsole, PU/PU sole, oil

resistant. Upper – embosed split leather.

Silver reflective elements.

HU

BIZTONSÁGI MAGAS SZÁRÚ SURRANÓ S3

Biztonsági bakancs acél lábujjvédővel,

átszúrás elleni köztalp, olajálló PU / PU

talppal, hasítottbőr felsőrész. Ezüst színű

fényvisszavető elemekkel.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV S3

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou

tužinkou, stélkou proti propíchnutí, PU/PU

podrážkou rezistentní olejům a svrškem

z kůže. Stříbrné reflexní doplňky.

PL

WYSOKIE TRZEWIKI OCHRONNE S3

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem,

wkładką antyprzebiciową. Podeszwa

wykonana z PU/PU odporna na oleje.

Cholewka wykonana z tłoczonej skóry

dwoinowej. Srebrne elementy odblaskowe.

SK

BEZPEČNOSTNÁ ČLENKOVÁ OBUV S3

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou

bezpečnostnou špicou, stielkou proti

prepichnutiu, PU/PU podošvou rezistentnou

voči olejom. Zvršok – reliéfna štiepená koža.

Strieborné reflexné doplnky.

RO

BOCANCI DE PROTECŢIE S3

Ghete de protecţie cu bombeu și lamelă

antiperforaţie din oţel. Talpă PU / PU,

rezistentă la uleiuri. Parte superioară din

piele. Elemente reflectorizante argintii.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 25


HOF SC-03-009 HIGH ANKLE S3 SRA

SAP: 02040097 60 XXX

MOQ: 1/10

39-47

EN

SAFETY SHOES HIGH ANKLE S3

Safety High Ankle shoes – safety steel

toe cap and steel insole, PU/PU outsole

antistatic and oil resistant, energy absorption

in heel area, upper - black buffalo print split

leather water resistant.

HU

BIZTONSÁGI MAGAS SZÁRÚ SURRANÓ S3

Biztonsági magas szárú surranó - acél

lábujjvédővel és acél talplemezzel,

PU / PU antisztatikus és üzemenyagálló

talppal, energiaelnyelő sarokrésszel,

mintázott, vízálló hasított bivalybőr

felsőrésszel.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ VYSOKÁ OBUV S3

Bezpečnostní vysoká obuv s kovovou

tužinkou a stélkou proti propichu. PU/PU

antistatická podrážka rezistentní olejům,

absorpcí energie v patě. Voděodolný svršek

z embosované štípané kůže.

PL

WYSOKIE TRZEWIKI OCHRONNE S3

Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym

podnoskiem i stalową wkładką

antyprzebiciową, antystatyczna,

olejoodporna podeszwa wykonana z PU/

PU. Absorpcja energii w obcasie. Cholewka

wykonana z czarnej, wodoodpornej

zadrukowanej skóry typu Buffalo.

SK

BEZPEČNOSTNÁ VYSOKÁ OBUV S3

Vysoká obuv s kovovou bezpečnostnou

špicou a stielkou proti prepichnutiu. PU/PU

antistatická podošva rezistentná voči olejom,

absorpcia energie v päte. Vodeodolný

zvršok z embosovanej štiepenej kože.

RO

BOCANCI DE PROTECŢIE S3

Bocanci de protecţie înalţi cu bombeu de

protecţie din oţel şi lamelă antiperforaţie din

oţel. Talpă exterioară din PU / PU, antistatică

şi rezistentă la contactul cu uleiul, absorbţia

şocurilor în zona călcâiului. Faţă neagră din

piele şpalt de bivol, rezistentă la apă.

26

www.cerva.com/fridrich-fridrich


HOF SC-03-010 HIGH ANKLE

WINTER S3 CI SRA

SAP: 02040098 60 XXX

MOQ: 1/10

39-47

EN

SAFETY SHOES HIGH ANKLE S3 CI

Safety High Ankle shoes – safety steel toe

cap and steel insole, PU/PU outsole antistatic

and oil resistant, energy absorption in heel

area, upper - black buffalo print split leather

water resistant, lining grey artificial fur.

HU

BIZTONSÁGI MAGAS SZÁRÚ SURRANÓ S3 CI

Biztonsági magas szárú surranó - acél

lábujjvédővel és acél talplemezzel, PU / PU

antisztatikus és üzemenyagálló talppal,

erengiaelnyelő sarokrésszel, mintázott, vízálló

hasított bivalybőr felsőrésszel, szürke műszőrme

béléssel.

CZ

BEZPEČNOSTNÍ VYSOKÁ OBUV S3 CI

Bezpečnostní vysoká obuv s kovovou

tužinkou a stélkou proti propichu. PU/PU

antistatická podrážka rezistentní olejům,

absorpcí energie v patě. Voděodolný svršek

z embosované štípané kůže. Zateplené

umělou kožešinou.

PL

WYSOKIE TRZEWIKI OCHRONNE S3 CI

Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym

podnoskiem i stalową wkładką

antyprzebiciową. Antystatyczna,

olejoodporna podeszwa wykonana z PU/

PU. Absorpcja energii w obcasie. Cholewka

wykonana z czarnej, wodoodpornej

zadrukowanej skóry typu Buffalo.

Od wewnątrz ocieplane, wyściełane szarym,

sztucznym futerkiem.

SK

BEZPEČNOSTNÁ VYSOKÁ OBUV S3 CI

Vysoká obuv s kovovou bezpečnostnou

špicou a stielkou proti prepichnutiu. PU/PU

antistatická podošva rezistentná voči olejom,

absorpcia energie v päte. Vodeodolný zvršok

z embosovanej štiepenej kože. Zateplené

umelou kožušinou.

RO

BOCANCI DE PROTECŢIE S3 CI

Bocanci de protecţie înalţi cu bombeu

și lamelă antiperforaţie din oţel. Talpă

exterioară din PU / PU, antistatică şi

rezistentă la contactul cu uleiul, absorbţia

şocurilor în zona călcâiului. Faţă neagră din

piele şpalt de bivol, rezistentă la apă, interior

din blană artificială gri.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 27


FULDA SC-03-006 FARMER ANKLE

SAP: 02020529 82 XXX

MOQ: 1/10

38-48

EN

WORK SHOES ANKLE

Work ankle shoes “Farmer design”. Oil resis

tant PU/PU sole. Comfortable shoes with

made of Nubuck split leather.

HU

MUNKABAKANCS

Munkabakancs „farmer“ stílusban. Olajálló

PU/PU talppal. Kényelmes bakancs nubuk

felsőrésszel.

CZ

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s PU/

PU podrážkou rezistentní olejům. Pohodlná

obuv se svrškem z kvalitní broušené

štípenky Nubuck.

PL

ROBOCZE TRZEWIKI

Wygodne robocze trzewiki „farmerki“.

Olejoodporna podeszwa wykonana z PU/

PU. Wygodne obuwie wykonane z licowej

skóry nubukowej.

SK

PRACOVNÁ ČLENKOVÁ OBUV

Pracovná členková obuv „farmárka“ s PU/

PU podošvou rezistentnou voči olejom.

Pohodlná obuv so zvrškom z kvalitnej lícovej

kože Nubuck.

RO

GHETE DE LUCRU

Incălţăminte de lucru cu “design Farmer”.

Talpă PU/PU rezistentă la uleiuri.

Încălțăminte confortabilă din piele Nubuck.

28

www.cerva.com/fridrich-fridrich


GLOVES

RUKAVICE

RUKAVICE

VÉDŐKESZTYŰK

RĘKAWICE

MĂNUŞI


MAGPIE LIGHT HS-01-003

SAP: 01010091 99 105

MOQ: 12/72

10

EN 388

1111

EN

Gloves with cowsplit leather, reinforced palm

with lining, textile fabric on the back.

HU

Kombinált védőkesztyű – hasított marhabőr

tenyér, textil kézhát. A tenyéren erősítéssel,

merev mandzsettával.

CZ

Kombinované rukavice z hovězí štípenky

a textilu. Zesílená dlaň s podšívkou, tkanina

na hřbetu.

PL

Rękawice wzmacniane skórą – dwoina

bydlęca/tkanina. W części dłonicowej

wzmacniane podszewką, tkanina

na wierzchu dłoni i mankiecie.

SK

Kombinované rukavice z hovädzej štiepenky

a textilu. Zosilnená dlaň s podšívkou, tkanina

na chrbte.

RO

Mănuşi fabricate dintr-o singură bucată de

piele şpalt de bovină, căptuşite în palmă, cu

dosul palmei din material textil, degetul mare

şi vârfurile degetelor acoperite cu piele.

30

www.cerva.com/fridrich-fridrich


EIDER LIGHT HS-01-002

SAP: 01010090 99 105

MOQ: 12/120

10

EN 388

1111

EN

Gloves made from one piece of cow split

leather, lined in the palm, textile fabric on

the back, all leather thumbs and covered

fingertips.

HU

Egyetlen darab hasított marhabőrből készült

védőkesztyű, bélelt tenyér, textil kézhát

és mandzsetta, hüvelykujj és körömvédő

bőrből.

CZ

Rukavice vyrobené z jednoho kusu hovězí

štípenky, v dlani s podšívkou, tkanina

na hřbetu. Celokožené palce a překryté

špičky prstů.

PL

Rękawice wykonane z jednego

kawałka dwoiny bydlęcej, z podszewką

po wewnętrznej stronie dłoni, tkanina

tekstylna po stronie wierzchniej dłoni,

kciuk i koniuszki palców całoskórzane,

wykończone mankietem.

SK

Rukavice vyrobené z jedného kusu hovädzej

štiepenky, v dlani s podšívkou, tkanina

na chrbte. Celokožené palce a prekryté

špičky prstov.

RO

Mănuşi fabricate dintr-o singură bucată de

piele şpalt de bovină, căptuşite în palmă, cu

dosul palmei din material textil, degetul mare

şi vârfurile degetelor acoperite cu piele.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 31


GULL LIGHT HS-01-001

SAP: 01010089 99 105

MOQ: 12/120

10

EN 388

1111

EN

Gloves made of cow split leather, lined in the

palm, back and cuff made of textile fabric.

HU

Hasított marhabőrből készült védőkesztyű,

bélelt tenyér, textil kézhát és mandzsetta,

hüvelykujj és körömvédő bőrből.

CZ

Rukavice vyrobené z jednoho kusu hovězí

štípenky, v dlani s podšívkou, tkanina

na hřbetu. Celokožené palce a překryté

špičky prstů.

PL

Rękawice wykonane z jednego

kawałka dwoiny bydlęcej, z podszewką

po wewnętrznej stronie dłoni, tkanina

tekstylna po stronie wierzchniej dłoni,

kciuk i koniuszki palców całoskórzane,

wykończone mankietem.

SK

Rukavice vyrobené z jedného kusu hovädzej

štiepenky, v dlani s podšívkou, tkanina

na chrbte. Celokožené palce a prekryté

špičky prstov.

RO

Mănuşi fabricate dintr-o singură bucată de

piele şpalt de bovină, căptuşite în palmă, cu

dosul palmei din material textil, degetul mare

şi vârfurile degetelor acoperite cu piele.

32

www.cerva.com/fridrich-fridrich


TERN LIGHT HS-01-004

SAP: 01010109 99 100

MOQ: 12/120

10

EN 388

1111

EN

Gloves made of cow split leather, lined in the

palm, back and cuff of fabric.

HU

Kombinált védőkesztyű marha hasított

bőrből, bélelt tenyérrel, kézfej és mandzsetta

pamutból.

CZ

Rukavice z hovězí štípenky v dlani

s podšívkou, hřbet a manžeta z tkaniny.

PL

Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej

z wyściółka w części chwytnej. Część

wierzchnia oraz mankiet wykonane

z tkaniny.

SK

Rukavice z hovädzej štiepenky v dlani

s podšívkou, chrbát a manžeta z tkaniny.

RO

Mănuşi din şpalt de bovină căptuşite în

palmă, cu ţesătură de bumbac dungat pe

dosul palmei şi manşetă.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 33


CHUKAR WINTER LIGHT HS-01-005

SAP: 01010114 10 110

MOQ: 12/72

11

EN

Winter combined gloves, palm of vinyl,

back and cuff of mixture cotton/polyester.

Comfortable and soft even at low

temperatures.

HU

Téli kombinált védőkesztyű, PVC tenyér,

kézhát és mandzsetta pamut/poliészter

keverék. Kényelmes és puha még alacsony

hőmérsékleten is.

CZ

Zimní kombinované rukavice, dlaň z vinylu,

hřbet a manžeta ze směsi bavlna/polyester.

Pohodlné a měkké i při nízských teplotách.

PL

Zimowe rękwice kombinowane, część

dłonicowa wykonana z winylu, część

wierzchnia z mieszanki bawełny i poliestru.

Wygodne i miękkie nawet podczas

użytkowania w niskich temperaturach.

SK

Zimné kombinované rukavice, dlaň z vinylu,

chrbát a manžeta zo zmesi bavlna/polyester.

Pohodlné a mäkké i pri nízkych teplotách.

RO

Mănuşi de iarnă, cu stratul din palmă fabricat

din vinilin, spatele şi manşeta din bumbac/

poliester. Confortabile şi moi, chiar şi la

temperaturi reduse.

34

www.cerva.com/fridrich-fridrich


JAY LIGHT HS-01-006

SAP: 01010157 99 100

MOQ: 12/120

10

EN 388

2223

EN

Gloves with pigskin palm with lining and

fabric back and cuff.

HU

Sertés színbőr tenyerű védőkesztyű, szövet

kézfejjel és merev mandzsettával.

CZ

Rukavice z vepřové lícovky v dlani

s podšívkou, hřbet a manžeta z tkaniny.

PL

Podszewkowane rękawice w części

dłonicowej wykonane ze świńskiej skóry.

Mankiety oraz część grzbietowa wykonane

z materiału.

SK

Rukavice z bravčovej lícovky v dlani s

podšívkou, chrbát a manžeta z tkaniny.

RO

Mănuși cu palme din piele de porc cu

întăritură, dosul palmei și manșete din

material textil.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 35


MERLIN LIGHT HS-02-002

SAP: 01020085 99 110

MOQ: 12/120

11

EN 388 EN 407 EN 12477

2122 41xx3x Typ B

EN

Leather gloves from cowsplit leather, with

15 cm wide cuff, without lining.

Certificate: welding B type.

HU

Hasított marhabőr hegesztőkesztyű, 15 cm

széles mandzsettával, bélés nélkül. B tip.

CZ

Celokožené rukavice z hověží štípenky,

s 15 cm širokou manžetou, bez podšívky.

Certifikát: svářečské práce – typ B.

PL

Skórzane rękawice wykonane z dwoiny

bydlęcej. Bez podszewki. Mankiet o długości

15 cm. Certyfikat: prace spawalnicze typ B.

SK

Celokožené rukavice z hovädzej štiepenky,

s 15 cm širokou manžetou, bez podšívky.

Certifikát: zváračské práce – typ B.

RO

Mănuși din piele șpalt de bovină, 15 cm

lăţime manșetă, fără căptușeală.

Certificat: sudura de tip B.

36

www.cerva.com/fridrich-fridrich


SANDPIPER LIGHT HS-02-001

SAP: 01020053 99 110

MOQ: 12/60

11

EN 388 EN 407 EN 12477

2122 312x3x Typ A

EN

Full leather gloves from cowsplit leather,

32 cm length, with lining.

Certificate: welding – A type.

HU

Színbőr védőkesztyű hasított marhabőrből,

32 cm hosszú, bélelt.

Tanúsítvány: hegesztés – A típus.

CZ

Celokožené rukavice z hovězí štípenky,

v délce 33 cm, s podšívkou. Certifikát:

svářečské práce – typ A.

PL

Rękawice całodłonicowe skórzane,

o długości 33 cm. Wykonane z dwoiny

bydlęcej z wyścióką.

Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

SK

Celokožené rukavice z hovädzej štiepenky,

v dĺžke 32 cm, s podšívkou.

Certifikát: zváračské práce – typ A.

RO

Mănuşi din piele şpalt de bovină, de 32 cm

lungime, cu căptuşeală textilă.

Certificat: lucrări de sudură, tip A

www.cerva.com/fridrich-fridrich 37


BABBLER LIGHT HS-04-001

SAP: 01080058 99 XXX

MOQ: 12/120

6-11

EN 388

3131

EN

Knitted seamless polyester gloves with nitrile

layer on palm and fingers.

HU

Kötött PES kesztyű nitril mártott tenyérrel,

rugalmas mandzsettával.

CZ

Pletené bezešvé polyesterové rukavice,

dlaně máčené v nitrilu.

PL

Bezszwowe, dziane rękawice poliestrowe w

części dłonicowej powlekane nitrylem.

SK

Pletené bezšvové polyesterové rukavice

s vrstvou nitrilu v dlani a na prstoch.

RO

Mănuși tricotate din poliester cu palma și

degetele imersate în nitril.

38

www.cerva.com/fridrich-fridrich


BUNTING LIGHT HS-04-003

SAP: 01080063 XX XXX; 01080063 XX XXX VAM*

MOQ: 12/240

6-11

EN 388

4131

EN

Knitted seamless polyester, gloves with thin

layer of polyurethane on palm and fingers

and elastic cuff.

* Vending machines packaging

Colour: 60 black, 80 white

HU

Kötött PES kesztyű PU mártott tenyérrel,

rugalmas mandzsettával.

* Eszközkiadó automatához optimalizált

csomagolás

Colour: 60 fekete, 80 fehér

CZ

Pletené bezešvé polyesterové rukavice

máčené v PU v dlani a na prstech, elastická

manžeta.

* Kompaktní balení pro VAM

Colour: 60 černá, 80 bílá

PL

Bezszwowe, dziane rękawice poliestrowe w

części dłonicowej i na palcach powlekane

poliuretanem. Elastyczne mankiety.

* Kompaktowe opakowanie do automatów

vendingowych

Colour: 60 czarny, 80 białe

SK

Pletené, bezšvové, polyesterové, rukavice

s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani

a na prstoch a pružnou manžetou.

* Kompaktné balenie pre VAM

Colour: 60 čierna, 80 biela

RO

Mănuși tricotate din poliester, cu PU imersat

pe palmă și degete, manșetă elastică.

* Ambalare pentru automate (vending

machines)

Culoare: 60 negru, 80 alb

www.cerva.com/fridrich-fridrich 39


STINT LIGHT HS-04-017

SAP: 01130092 99 XXX

MOQ: 12/120

6-11

EN 388

4342

EN

Knitted seamless gloves, anti cut level 3,

grey PU layer on palm and fingers, elastic

cuff.

HU

Kötött vágásbiztos védőkesztyű, 3-as

vágásbiztonsággal. Spandex/üvegszálnylon

alapanyag, tenyéren PU mártással,

rugalmas mandzsettával.

CZ

Pletené bezešvé rukavice kategorie prořezu

3, šedý PU na dlani a prstech, pružná

manžeta.

PL

Dziane, bezszwowe rękawice. Odporność

na przecięcie 3. Powlekane szarym lateksem

w części dłonicowej i na palcach. Elastyczny

mankiet.

SK

Pletené bezšvové polyesterové rukavice

s vrstvou nitrilu v dlani a na prstoch.

RO

Mănuși tricotate necusute, rezistenţă la

tăiere nivel 3, strat PU gri pe palmă și

degete, manșetă elastică.

40

www.cerva.com/fridrich-fridrich


ROOK LIGHT HS-04-018

SAP: 01130093 99 XXX

MOQ: 12/120

6-11

EN 388

4543

EN

Knitted seamless gloves, anti cut level 5,

grey PU layer on palm and fingers, elastic

cuff.

HU

Kötött vágásbiztos védőkesztyű, 5-ös

vágásbiztonsággal. Spandex /üvegszálnylon

alapanyag, tenyéren PU mártással,

rugalmas mandzsettával.

CZ

Pletené bezešvé rukavice kategorie prořezu

5, šedý PU na dlani a prstech, pružná

manžeta.

PL

Dziane, bezszwowe rękawice. Odporność

na przecięcie 5. Powlekane szarym PU

w części dłonicowej i na palcach. Elastyczny

mankiet.

SK

Pletené bezšvové rukavice kategórie

prerezu 5, sivý PU na dlani a prstoch,

pružná manžeta.

RO

Mănuși tricotate necusute, rezistenţă la

tăiere nivel 5, strat PU gri pe palmă și

degete, manșetă elastică.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 41


LARK LIGHT HS-04-010

SAP: 01080067 80 xxx

MOQ: 12/240

6-10

EN

Knitted seamless nylon gloves, with thin

layer of polyurethane finger tips and elastic

cuff.

HU

Kötött PES kesztyű ujjbegyen PU mártással,

rugalmas mandzsettával.

CZ

Pletené bezešvé polyesterové rukavice,

máčené v PU na prstech, elastická manžeta.

PL

Lekkie, paroprzepuszczalne rekawice

poliestrowe z powleczeniem z PU

na palcach i elastycznym mankietem.

SK

Pletené bezšvové nylonové rukavice, tenká

vrstva PU na prstoch, elastická manžeta.

RO

Mănuși tricotate din nailon, cu PU imersat pe

palmă și degete, manșetă elastică.

42

www.cerva.com/fridrich-fridrich


NIGHTJAR LIGHT HS-04-014

SAP: 01060022 44 100

MOQ: 12/60

10

EN 388

2142

EN Acryl gloves dipped in blue latex. HU Akril védőkesztyű kék latexbe mártva.

CZ Rukavice z akrylu, máčené v modrém latexu. PL

Rękawice akrylowe częściowo powlekane

niebieskim lateksem.

SK Rukavice z akrylu, máčané v modrom latexe. RO Mănuşi din acril acoperite cu latex albastru.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 43


DIPPER LIGHT HS-04-002

SAP: 01080061 xx xxx

MOQ: 12/120

8, 10

10

EN 388

3131

EN

Knitted seamless gloves made of cotton/

polyester blend, latex dipped, with anti-slip

finish on palm and fingers.

Colour: 10 yellow-green, 60 grey-blue

HU

Kötött kevertszálas (pamut / PES)

védőkesztyű, tenyéren latex mártással

és csúszásbiztos texturált felülettel.

Szín: 10 sárga-zöld, 60 szürke-kék

CZ

Pletené bezešvé rukavice ze směsi

bavlna/polyester. Polomáčené v latexu,

s protiskluzným povrchem v dlani

a na prstech.

Barva: 10 žlutá-zelená, 60 šedá-modrá

PL

Dzianinowe rękawice bezszwowe wykonane

z mieszanki bawełny i poliestru, powlekane

lateksem. Posiadają antypoślizgowe

wykończenie w części chwytnej dłoni

i palców.

Kolor: 10 żółto-zielone, 60 szaro-niebieskie

SK

Pletené bezšvové rukavice zo zmesi

bavlna/polyester. Polomáčené v latexe,

s protišmykovým povrchom v dlani

a na prstoch.

Farba: 10 žltá-zelená, 60 šedá-modrá

RO

Mănuşi tricotate dintr-o bucată, fabricate din

amestec de bumbac şi poliester, impregnate

în latex, cu finisaj anti-alunecare pe palmă

şi degete.

Culoare: 10 galben-verde, 60 gri-albastru

44

www.cerva.com/fridrich-fridrich


HORNBILL LIGHT HS-04-012

SAP: 01080081 99 100

MOQ: 12/120

10

EN 388 EN 407

2131 x1xxxx

EN

Knitted seamless polyester gloves, with

black latex coating on palm and fingers,

elastic cuff.

HU

Kötött PES kesztyű tenyéren fekete latex

mártással, rugalmas

mandzsettával.

CZ

Pletené bezešvé polyesterové rukavice,

máčené v černém latexu na dlani

a na prstech, pružná manžeta

PL

Dziane, bezszwowe rękawice poliestrowe

powlekane czarnym lateksem. Elastyczne

mankiety.

SK

Pletené bezšvové polyesterové rukavice,

máčané v čiernom latexe na dlani

a na prstoch, pružná manžeta.

RO

Mănuși tricotate din poliester, imersate în

latex negru, manșetă elastică.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 45


REDWING LIGHT HS-04-007

SAP: 01060019 99 100

MOQ: 12/120

10

EN 388

3232

EN

Knitted gloves made of strong

polyester / cotton blended yarn, latex

impregnated, with extra latex layer on palm

and fingers.

HU

Kötött kevertszálas védőkesztyű erős

PES / pamut szálból, latex impregnálással és

extra latex mártással tenyéren.

CZ

Pletené rukavice ze směsi polyester / bavlna,

impregnované v latexu, s extra vrstvou

latexu v dlani a na prstech.

PL

Dzianinowe rękawice wykonane

z wytrzymałej przędzy poliestrowobawełnianej,

impregnowane lateksem,

z dodatkową lateksową powłoką w części

chwytnej dłoni i palców.

SK

Pletené rukavice zo zmesi polyester/bavlna,

impregnované v latexe, s extra vrstvou

latexu v dlani a na prstoch.

RO

Mănuşi tricotate din fir de poliester cu

bumbac, impregnate în latex, cu un strat

suplimentar de latex pe palmă şi degete.

46

www.cerva.com/fridrich-fridrich


HARRIER LIGHT HS-04-009

SAP: 01070058 99 xxx

MOQ: 12/120

7-10

EN 388

4111

EN

Sewn gloves from cotton interlock, nitrile

dipped, with elastic knitted wrist.

HU

Pamutkelméből varrott védőkesztyű,

nitrillel ökölcsontig mártott, rugalmas kötött

mandzsettával.

CZ

Šité rukavice z bavlny, máčené v nitrilu,

s pružným nápletem na zápěstí.

PL

Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej,

powlekane nitrylem, wykończone

elastycznym ściągaczem.

SK

Šité rukavice z bavlny, máčané v nitrile,

s pružným nápletom na zápästí.

RO

Mănuşi cusute, din tricot de bumbac,

impregnate în nitril, cu manşetă tricotată,

elastică.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 47


SWIFT LIGHT HS-04-008

SAP: 01070057 99 100

MOQ: 12/120

10

EN 388

4211

EN

Sewn gloves from cotton interlock, nitrile

dipped, with tough cuff.

HU

Pamutkelméből varrott védőkesztyű, nitrillel

ökölcsontig mártott, merev mandzsettával.

CZ

Šité rukavice z bavlny, máčení v nitrilu,

s pevnou manžetou.

PL

Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej,

powlekane nitrylem, wykończone

mankietem.

SK

Šité rukavice z bavlny, máčané v nitrile,

s pevnou manžetou.

RO

Mănuşi cusute, din tricot de bumbac,

impregnate în nitril, cu manşetă rigidă.

48

www.cerva.com/fridrich-fridrich


TWITE LIGHT HS-04-005

SAP: 01070056 99 100

MOQ: 12/120

10

EN

Sewn gloves from cotton, half natural latex

dipped.

HU

Varrott pamutkesztyű latex mártással.

CZ

Šité bavlněné rukavice, polomáčené

v přírodním latexu.

PL

Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej,

powlekane naturalnym lateksem.

SK

Šité rukavice z bavlny, polomáčané

v prírodnom latexe.

RO

Mănuşi din bumbac imersate în latex seminatural.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 49


REDSTART LIGHT HS-04-004

SAP: 01070055 99 100

MOQ: 12/120

10

EN

PVC coated sewn cotton tricot gloves,

available in length 35 cm.

HU

Varrott pamut védőkesztyű, teljes hosszban

PVC mártással, hossza 35 cm.

CZ

Šité bavlněné rukavice máčené v PVC,

v délce 35 cm.

PL

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,

powlekane PVC, o długości 35 cm.

SK

Šité bavlnené rukavice máčané v PVC,

v dĺžke 35 cm.

RO

Mănuşi cusute - tricot interlock din bumbac,

imersate în PVC, lungime 35 cm.

50

www.cerva.com/fridrich-fridrich


BULBUL LIGHT HS-04-013

SAP: 01040034 99 100

MOQ: 12/300

10

EN

Knitted gloves made of mixture cotton/

polyester.

HU

Kötött védőkesztyű, pamut/poliészter

keverék.

CZ

Pletené rukavice ze směsi bavlny

a polyesteru.

PL

Rękawice dziane wykonane z mieszanki

bawełny i poliestru.

SK

Pletené rukavice zo zmesi bavlny

a polyesteru.

RO

Mănuşi tricotate, fabricate dintr-un amestec

de bumbac/poliester.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 51


BUSTARD EVO LIGHT HS-04-015

SAP: 01060023 99 XXX

MOQ: 12/600

6-12

EN

Seamless polyester gloves with PVC dots in

palm. Elastic cuff.

HU

Kötött PES védőkesztyű, tenyerén PVC

pöttyökkel, rugalmas mandzsettával.

CZ

Bezešvé rukavice z polyesteru s PVC terčíky

v dlani. Pružná manžeta.

PL

Bezszwowe rękawice poliestrowe

z nakropieniem z PVC i elastycznym

mankietem.

SK

Bezšvové rukavice z polyesteru s PVC

terčíkmi v dlani. Pružná manžeta.

RO

Mănuşi din poliester fără cusături, cu puncte

din PVC în palmă şi manşetă elastică.

52

www.cerva.com/fridrich-fridrich


PLOVER LIGHT HS-04-011

SAP: 01060020 99 100

MOQ: 12/300

10

EN

Knitted seamless gloves from

polyester / cotton blend, with PVC dots on

palm and fingers.

HU

Poliészter / pamut keverékből készült,

varratmentes kötött kesztyű PVC-vel

pontozott tenyérrel és ujjakkal.

CZ

Pletené bezešvé rukavice ze směsi

polyester / bavlna, s PVC terčíky v dlani

a na prstech.

PL

Dziane, bezszwowe rękawice wykonane

z mieszanej przędzy poliester/bawełna,

nakrapiane PVC w części chwytnej dłoni

i na palcach.

SK

Pletené, bezšvové rukavice, zo zmesi

polyester/bavlna s PVC terčíkmi v dlani

a na prstoch.

RO

Mănuşi tricotate din poliester / bumbac alb,

manşetă elastică, pe palmă şi pe degete

aplicaţii punctiforme albastre din PVC.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 53


QUAIL LIGHT HS-04-006

SAP: 01060018 99 100

MOQ: 12/300

10

EN

Knitted seamless gloves from

polyester / cotton blend, with PVC dots on

palm, back and fingers.

HU

Kötött kevertszálas (PES / pamut)

védőkesztyű, PVC pöttyökkel mindkét

oldalán.

CZ

Pletené bezešvé rukavice ze směsi

polyester / bavlna, s PVC terčíky v dlani,

na hřbetu a prstech.

PL

Dzianinowe, obustronne rękawice

bezszwowe wykonane z mieszanki poliestru

i bawełny, z obustronnym nakropieniem

PVC.

SK

Pletené bezšvové rukavice zo zmesi

polyester/bavlna, s PVC terčíkmi v dlani,

na chrbte a prstoch.

RO

Mănuşi tricotate dintr-o bucată, cu două

feţe, din amestec de poliester şi bumbac, cu

puncte din PVC pe palmă, dosul palmei

şi degete.

54

www.cerva.com/fridrich-fridrich


STARLING LIGHT HS-05-001

SAP: 01110016 99 XXX

MOQ: 12/240

7-10

EN

Latex gloves with antislip finish on palm and

fingers.

HU

Latex védőkesztyű csúszásbiztos texturált

felülettel tenyéren és az ujjakon, bolyhosított

belső.

CZ

Latexové rukavice s protiskluzovou úpravou

v dlani a na prstech.

PL

Rękawice lateksowe z antypoślizgowym

wykończeniem na wewnętrznej stronie dłoni

i palców.

SK

Latexové rukavice s protišmykovou úpravou

v dlani a na prstoch.

RO

Mănuşi din latex, cu finisaj anti-alunecare pe

palmă şi degete.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 55


SPOONBILL LIGHT HS-06-011

SAP: 01090051 99 XXX

MOQ: 1/10

7-10

EN

Disposable nitrile powder-free gloves. 200

pieces in a box. Economic package and

weight of gloves. Suitable for short term

contact with foods.

HU

Egyszer használatos nitril kesztyű,

púdermentes. 200 db / csomag. Gazdaságos

kiszerelés. Élelmiszerekkel való rövid idejű

érintkezésre alkalmas.

CZ

Jednorázové nitrilové nepudrované rukavice,

balené po 200 ks v boxu. Ekonomické balení

a ekonomická váha rukavic.

PL

Jednorazowe niepudrowane rękawice

nitrylowe. 200 szt. w kartoniku. Ekonomiczne

opakowanie i waga rękawic.

SK

Jednorazové nitrilové nepudrované rukavice,

balené po 200 ks v boxe. Ekonomické

balenie a ekonomická váha rukavíc.

RO

Mănuşi din nitril de unică folosinţă, fără

pudră. Cutie cu 200 buc. Pachet economic,

cu un număr mare de mănuşi, destinate a fi

utilizate în manipularea de scurtă durată a

alimentelor.

56

www.cerva.com/fridrich-fridrich


LOON LIGHT HS-06-002

SAP: 01090052 99 XXX

MOQ: 1/10 - 200 ks v balení

7-10

EN

Disposable latex powdered gloves suitable

for short term contact with foods. Gloves

attested for direct contact with fatty food.

HU

Egyszerhasználatos latex púderes kesztyű.

Alkalmas élelmiszerekkel történő rövid

érintkezésre. Zsíros éllemiszerekkel is

vizsgálva.

CZ

Jednorázové latexové pudrované rukavice

vhodné pro krátkodobý styk s potravinami.

Rukavice atestovány pro přímý styk

s tukovými potravinami.

PL

Jednorazowe, pudrowane rękawice

lateksowe odpowiednie do krótkotrwałego

kontaktu z tłustą żywnością.

SK

Jednorazové latexové pudrované rukavice

vhodné na krátkodobý styk s potravinami.

Rukavice atestované pre priamy styk

s tukovými potravinami.

RO

Mănuși de latex de unică folosinţă potrivite

pentru un contact pe termen scurt cu

alimente. Mănuși atestate pentru contactul

direct cu alimente grase.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 57


GLASSES AND EARMUFFS

BRÝLE A SLUCHÁTKA

OKULIARE A SLÚCHADLÁ

SZEMÜVEGEK ÉS FÜLTOKOK

GOGLE I NAUSZNIKI

ANTIFOANE EXTERNE ŞI

OCHELARI DE PROTECŢIE


MOSEL GS-01-001

SAP: 04020082 20 999

MOQ: 1/50

25 dB

SNR

EN

Very light dielectric ear muffs.

EN 352-1

HU

Rendkívül könnyű, elektromosan szigetelő

fültok.

EN 352-1

CZ

Velmi lehká dielektrická sluchátka.

EN 352-1

PL

Bardzo lekkie nauszniki dielektryczne.

EN 352-1

SK

Ochranné slúchadlá GS-01-001

Veľmi ľahké dielektrické slúchadlá.

EN 352-1

RO

Antifoane externe foarte uşoare, dielectrice.

EN 352-1

www.cerva.com/fridrich-fridrich 59


EMS GS-01-002

SAP: 04020108 99 999

MOQ: 1/40

32 dB

SNR

EN

Wire ear muffs. EVA headband.

EN 352-1: 2002

HU

Rendkívül könnyű, fejpántos, kényelmes

fültok, piros csészékkel.

A fejpánt anyaga EVA.

EN 352-1: 2002

CZ

Mušlové chraniče sluchu, hlavový oblouk

z materiálu EVA.

EN 352-1: 2002

PL

Nauszniki ochronne na pałąku wykonanym

z miękkiej pianki EVA.

EN 352-1: 2002

SK

Mušľové chrániče sluchu, hlavový oblúk

z materiálu EVA.

EN 352-1: 2002

RO

Antifoane cu fir. Bandă EVA.

EN 352-1: 2002

60

www.cerva.com/fridrich-fridrich


RHEIN AS-01-002

SAP: 05010483 81 999

MOQ: 1/300

EN

Protective glasses with 1 FT class of visor

acording to EN 166. Protective glasses

designed for low impact energy at extreme

temperatures.

HU

Védőszemüveg víztiszta lencsével. Optikai

minőség 1, védelmi képesség FT (alacsony

energiájú ütések ellen szélsőséges

hőmérsékleten is).

CZ

Ochranné brýle se zorníkem třídy 1 FT dle

normy EN 166, jsou navrženy aby ochránily

zrak před nárazem rychle letících částic

s nízkou energií při extrémních teplotách.

PL

Okulary ochronne klasa 1FT zgodne

z normą EN 166. Okulary ochronne

zaprojektowane z myślą o ochronie przed

cząsteczkami o niskiej energii uderzenia w

ekstremalnych temperaturach.

SK

Ochranné okuliare so zorníkom triedy 1FT

podľa normy EN 166, sú navrhnuté tak, aby

ochránili zrak pred nárazom rýchlo letiacich

častíc s nízkou energiou pri extrémnych

teplotách.

RO

Ochelari de protecţie cu clasa vizorului de 1

FT în conformitate cu EN 166. Ochelarii de

protecţie sunt concepuți pentru energia

de impact redus la temperaturi extreme.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 61


DONAU AS-01-001

SAP: 05010482 81 999

MOQ: 1/240

EN

Protective glasses with clear polycarbonate

lens, 1 S class of visor according to EN 166.

Protective glasses designed for protection

against small particles.

HU

Védőszemüveg víztiszta lencsével. Optikai

minőség 1, védelmi képesség S (közepes

energiájú ütések ellen). 1 S EN 166.

CZ

Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým

zorníkem třídy 1 S dle EN 166, jsou

navrženy tak, aby spolehlivě ochránily zrak

před letícími částicemi.

PL

Okulary ochronne zbezbarwymi

polikarbonowymi szybkami, klas 1S

zgodne z normą EN 166. Okulary ochronne

zaprojektowane z myślą o ochronie przed

drobnymi cząsteczkami.

SK

Ochranné okuliare s čírym

polykarbonátovým zorníkom triedy 1 S podľa

EN 166, sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo

ochránili zrak pred letiacimi časticami.

RO

Ochelari de protecţie cu lentile incolore

din policarbonat, clasa vizorului este 1 S

în conformitate cu EN166. Ochelarii de

protecţie sunt concepuţi pentru protecţie

împotriva particulelor mici.

62

www.cerva.com/fridrich-fridrich


ELBE AS-02-001

SAP: 05010484 81 999

MOQ: 1/200

EN

Goggles with flat PC visor and soft plastic

facepiece, indirect ventilation. EN 166 1 BT.

HU

Védőszemüveg sík PC lencsével és puha

műanyag arcrésszel, indirekt szellőzéssel.

EN 166 1 BT.

CZ

Ochranné brýle s plochým PC zorníkem

a měkkou plastovou lícnicí, nepřímá

ventilace. EN 166 1 BT.

PL

Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim

wizjerem PC oraz miękkim, plastycznym

wykończeniem. EN 166 1 BT.

SK

Ochranné okuliare s plochým PC zorníkom

a mäkkou plastovou lícnicou, nepriama

ventilácia. EN 166 1 BT.

RO

Ochelari cu vizor plat din policarbonat,

ventilaţie indirectă şi cu ramă din plastic

moale. EN 166 1 BT.

www.cerva.com/fridrich-fridrich 63


ODER AS-02-002

SAP: 05010485 81 999

MOQ: 1/200

EN

Directly ventilated goggles with flat PC visor

and soft plastic facepiece. EN 166 1 BT.

HU

Közvetlen szellőzésű védőszemüveg sík PC

lencsével és puha műanyag arcrésszel.

EN 166 1 BT.

CZ

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC

zorníkem a měkkou plastovou lícnicí.

EN 166 1 BT.

PL

Okulary ochronne z wentylacją

bezpośrednią, płaską szybką PC i miękką,

plastikową częścią twarzową.

EN 166 1 BT.

SK

Ochranné priamo vetrané okuliare s plochým

PC zorníkom a mäkkou plastovou lícnicou.

EN 166 1 BT.

RO

Ochelari cu ventilaţie directă, cu vizor plat,

din policarbonat şi ramă din plastic moale.

EN 166 1 BT.

64

www.cerva.com/fridrich-fridrich


STANDARDS

NORMY

NORMY

SZABVÁNYOK

NORMY

STANDARDE

EN ISO 20471 EN 388:2016 EN 407 EN 12477

hight-visibility

warning clothing for

professional use

mechanical hazards

a) abrasion resistance (0–4)

b) blade cut resistance (0–5)

c) tear resistance (0–4)

d) puncture resistance (0–4)

e) cut resistance ISO 13997 (A-F)

f) impact protection (P)

protection against heat and flame

a) burning behaviour

b) contact heat resistance

c) convective heat resistant

d) radiant heat resistance

e) resistance to small drops of molten metal

f) convective heat resistance resistance to large

quantity of molten metal

welder gloves

výstražné oděvy

s vysokou viditelností

pro profesionální

použití

mechanická rizika

a) proti otěru (0–4)

b) proti řezu (0–5)

c) proti protržení (0–4)

d) proti propíchnutí (0–4)

e) odolnost proti řezu dle ISO 13997 (A-F)

f) odolnost proti nárazu (P)

ochrana proti teplu a plameni

a) chování při hoření

b) odolnost proti kontaktnímu teplu

c) odolnost proti konvekčnímu teplu

d) odolnost proti sálavému teplu

e) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu

f) odolnost proti velkému množství roztaveného kovu

rukavice pro svářeče

výstražné odevy

s vysokou

viditeľnosťou pre

profesionálne použitie

Mechanické riziká

a) proti oteru (0–4)

b) proti rezu (0–5)

c) proti pretrhnutiu (0–4)

d) proti prepichnutiu (0–4)

e) odolnosť proti rezu podľa ISO (A-F)

f) odolnosť proti nárazu (P)

Ochrana proti teplu a plameňu

a) správanie pri horení

b) odolnosť proti kontaktnému teplu

c) odolnosť proti konvenčnému teplu

d) odolnosť proti sálavému teplu

e) odolnosť proti rozstreku roztaveného kovu

f) odolnosť proti veľkému množstvu roztaveného kovu

rukavice pre zváračov

jó láthatóságú

biztonsági ruházat

szakmai használatra

mechanikai kockázatok

a) dörzsölésnek ellenálló (0–4)

b) vágásnak ellenálló (0–5)

c) szakításnak ellenálló (0–4)

d) átszúrásnak ellenálló (0–4)

e) vágásnak ellenálló ISO 13997 (A–F)

f) ütés ellen védő (P)

hő és láng elleni védelem

a) égési viselkedés

b) kontakthővel szembeni ellenállás

c) vezetéses hővel szembeni ellenállás

d) sugárzó hővel szembeni ellenállás

e) olvadt fém fröccsenésével szembeni ellenállás

f) nagy mennyiségű olvadt fémmel

szembeni ellenállás

hegesztő kesztyű

Odzież ostrzegawcza

wysokiej widoczności

do użytku

profesjonalnego

Rękawice zabezpieczające przed urazami

mechanicznymi

a) obtarciem (0–4)

b) przecięciem (0–5)

c) rozdarciem (0–4)

d) przekłuciem (0–4)

e) odporność na przecięcie ISO 13997 (A–F)

f) ochrona przed uderzeniem (P)

Ochrona przed ryzykiem termicznym

a) odporność na kontakt z ogniem

b) odporność na kontakt z gorącymi przedmiotami

c) odporność na ciepło konwekcyjne

d) odporność na ciepło promieniowania

e) odporność na odpryski małych kropel ciekłego

metalu

f) odporność na odpryski dużej ilości ciekłego metalu

Rękawice dla

spawaczy

îmbrăcăminte de

avertizare de înaltă

vizibilitate pentru

utilizare profesională

pericole mecanice

a) rezistenţă la abraziune (0–4)

b) rezistenţă la tăierea cu o lamă (0–5)

c) rezistenţă la rupere (0–4)

d) rezistenţă la înţepare (0–4)

e) rezistenţă la tăiere ISO 13997 (A–F)

f) protecţie la impact (P)

protecţie împotriva căldurii și focului

a) comportament la ardere

b) rezistenţă la căldura de contact

c) rezistenţă la căldura de convecţie

d) rezistenţă la căldura radiantă

e) rezistenţă la picături mici de metal topit

f) rezistenţă la căldură de convecţie

rezistenţă la cantitate mare de metal topit

mănuși de sudor


EXPLANATORY NOTES

VYSVĚTLIVKY

VYSVETLIVKY

MAGYARÁZATOK

OBJAŚNIENIA

EXPLICAŢII

Suitable for winter

Safety toe cap

Antiperforation steel

midsole

Water resistant upper

Antistatic shoes

Vhodné na zimní

období

Bezpečnostní tužinka

ve špičce

Stélka proti propíchnutí Svršek odolný vodě Antistatická obuv

Vhodné na zimné

obdobie

Bezpečnostná špica

Stielka proti

prepichnutiu

Zvršok odolný voči

vode

Absorpcia energie

v päte

Télen használható

Orrmerevítő

Átszúrás elleni acél

talpbetét

Vízálló felsőrész

Energia elnyelő

sarokrész

Na zimę

Podnosek ochronny

Wkładka

antyprzebiciowa

Nieprzemakalna górna

część obuwia

System absorpcji

energii w obcasie

Potrivit pentru iarnă

Bombeu de protecţie

Lamelă de oţel

antiperforaţie

Faţă rezistentă la apă

Absorbţie a energiei la

nivelul călcâiului


Breathable upper

Protection against cold

Oil and fuel resistant

sole

Antislip sole

Antistatic shoes

Prodyšný svršek

Zateplená obuv

Podrážka odolná

olejům

Protiskluzová podrážka

Antistatická obuv

Priedušný zvršok

Zateplená obuv

Podošva odolná voči

olejom

Protišmyková podošva

Antistatická obuv

Lélegző felsőrész

Hideg elleni védelem

Olaj és üzemanyagálló

talp

Csúszásgátló talp

Antisztatikus cipő

Górna część buta

z oddychającego

materiału

Obuwie ocieplane

Podeszwa odporna

na olej i paliwa

Podeszwa

antypoślizgowa

Obuwie antystatyczne

Faţă respirabilă

Protecţie împotriva

frigului

Talpă rezistentă la

uleiuri și combustibili

Talpă anti-alunecare

Pantofi antistatici


NOTES / POZNÁMKY / POZNÁMKY / FELJEGYZÉSEK / NOTATKI / NOTĂ


www.cerva.com/fridrich-fridrich

EN Any print faults, image and product specification changes reserved.

CZ Tiskové chyby, změny ve vyobrazení a specifikaci produktů vyhrazeny.

SK Tlačové chyby, zmeny vo vyobrazení a špecifikácii produktov vyhradené.

HU A nyomtatási hibák, a képek és a termékleírások megváltoztatásának jogát fenntratjuk.

PL Jakiekolwiek wady druku i zmian obrazów oraz w specyfikacji produktów zastrzeżone.

RO Ne rezervăm dreptul pentru eventuale greşeli de tipar, schimbări de imagini și amănunte cu privire la produse.

More magazines by this user
Similar magazines