14.12.2020 Views

Mancare gatita acasa - reset irish pub

Restaurant Irish Pub by Reset din Brăila te așteaptă cu un meniu cu preparate pentru acasă, pe care le poți savura cu bucurie, gustul fiind unul desăvârșit. Aceeași mâncare delicioasă ca la restaurant, doar că o vom livra la domiciliu. Dacă dorești mâncare cu livrare la domiciliu în Brăila, alege din Meniul Mâncare Gătită Acasă.

Restaurant Irish Pub by Reset din Brăila te așteaptă cu un meniu cu preparate pentru acasă, pe care le poți savura cu bucurie, gustul fiind unul desăvârșit. Aceeași mâncare delicioasă ca la restaurant, doar că o vom livra la domiciliu. Dacă dorești mâncare cu livrare la domiciliu în Brăila, alege din Meniul Mâncare Gătită Acasă.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!