08.06.2023 Views

24-25 Bunataturi italiene 2023

24-25 Bunataturi italiene 2023 online

24-25 Bunataturi italiene 2023 online

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUNĂTĂȚURI<br />

ITALIENE<br />

NOUTĂȚI ÎN SORTIMENT ........ PAG. 4<br />

LASAGNA & PASTE FRESH / DRY ........ PAG. 12<br />

CUPRINS<br />

SOSURI ........ PAG. 22<br />

PIZZA ........ PAG. 28<br />

BRÂNZETURI & LACTATE ........ PAG. 32<br />

ULEI DE MĂSLINE ........ PAG. 52<br />

PEȘTE & FRUCTE DE MARE ........ PAG. 56<br />

CARNE & PREPARATE DIN CARNE ........ PAG. 60<br />

LEGUME & FRUCTE ........ PAG. 64<br />

ALTE PRODUSE ALIMENTARE ........ PAG. 66<br />

ÎNGHEȚATĂ & DESERTURI ........ PAG. 78<br />

CAFEA ........ PAG. 92<br />

BĂUTURI ALCOOLICE & NEALCOOLICE ........ PAG. 104


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


6 Înapoi la cuprins<br />

- Produs captură


Înapoi la cuprins<br />

7


8 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

9


10 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

11


12 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

13


14 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

15


16 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

17


18 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

19


20 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

21


22 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

23


<strong>24</strong> Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

<strong>25</strong>


26 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

27


28 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

29


30 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

31


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


36 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

37


38 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

39


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


42 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

43


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


50 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

51


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


58 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

59


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


62 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

63


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


68 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

69


70 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

71


72 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

73


74 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

75


76 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

77


78 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

79


80 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

81


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


84 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

85


86 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

87


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


90 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

91


92 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

93


94 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

95


96 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

97


98 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

99


100 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

101


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


108 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

109


110 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

111


112 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

113


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins


128 Înapoi la cuprins


Înapoi la cuprins<br />

129


Înapoi la cuprins<br />

Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent.<br />

Accesul și vânzarea se fac pe baza cardului Selgros, conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole și preţuri sunt prezentate sub rezerva greșelilor de tipar. În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa și Visa Electron.<br />

Preţurile sunt exprimate în lei și includ TVA. SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea București 231, Brașov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!