29.11.2023 Views

49 Bunataturi proaspete 01.12-07.12.2023

49 Bunataturi proaspete 01.12-07.12.2023

49 Bunataturi proaspete 01.12-07.12.2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PP<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

Revista <strong>49</strong> • Perioada: Vi. <strong>01.12</strong>. - Jo. <strong>07.12.2023</strong><br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Piept de pui cu os<br />

- cca 1500 g<br />

- per kg<br />

18 99


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

reuecte<br />

mid&prime<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

6 39<br />

2 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

<br />

Pulpe inferioare<br />

de pui<br />

- 370 g<br />

- per buc.<br />

6 39<br />

<br />

Pulpe superioare<br />

de pui, cu os<br />

- cca 850 g<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

16 99<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

3


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Lavrac<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

29 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare 24<br />

r<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

99<br />

4 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

Ptrecert<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 200 - 400 g<br />

- Acvacultură Bulgaria<br />

- per kg<br />

27 99<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

reecru<br />

întregi<br />

- Calibru 40 - 50<br />

- Acvacultură Ecuador /<br />

Vietnam<br />

- per kg<br />

47 99<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

5


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

rerșuute<br />

- Turcia<br />

- 500 g<br />

- per caserolă<br />

7 99<br />

tre<br />

Fabio<br />

- per kg<br />

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

9 98<br />

6 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

7<br />

Ardei gras<br />

Bianca<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

99<br />

Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește<br />

7


Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

ere<br />

Jonaprince<br />

- România<br />

- per kg<br />

3 75<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!