08.02.2024 Views

07 Bunataturi 09-15.02.2024

07 Bunataturi 09-15.02.2024

07 Bunataturi 09-15.02.2024

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bunătățurile<br />

săptămânii<br />

<strong>09</strong>.02 - <strong>15.02.2024</strong><br />

Pulpă de vită<br />

- per kg<br />

40 49<br />

Lavrac<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

31 99 8 99<br />

Căpșuni<br />

- 250 g<br />

- per caserolă<br />

Piept de porc, afumat<br />

- per kg<br />

Creveți întregi prefierți<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 40 - 60<br />

- Acvacultură Ecuador<br />

- per kg<br />

34 39 49 99<br />

Ardei kapia roșu<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

9 98<br />

COCORICO<br />

Pulpe inferioare de pui<br />

- per kg<br />

14 39<br />

Stridii vii<br />

- Ediție specială<br />

- Calibru N2<br />

- Acvacultură Franța<br />

- per kg<br />

39 99<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Castraveți Fabio<br />

- per kg<br />

9 98<br />

Ofertele sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent. Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază<br />

ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!