21.02.2024 Views

09 Bunataturile saptamanii 23.02-29.02.2024

09 Bunataturile saptamanii 23.02-29.02.2024

09 Bunataturile saptamanii 23.02-29.02.2024

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bunătățurile<br />

săptămânii<br />

<strong>23.02</strong> - <strong>29.02.2024</strong><br />

Antricot de vită, feliat<br />

- per kg<br />

51 49<br />

File de somon fără piele<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 700 -1300 g<br />

- Acvacultură Norvegia<br />

- per kg<br />

84<br />

Grapefruit roșu<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

4 49<br />

Cotlet haiducesc<br />

- per kg<br />

File de Pangasius<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 200 - 300 g<br />

- Acvacultură Vietnam<br />

- per kg<br />

35 99 28<br />

99<br />

84 99 3 59<br />

Roșii cherry<br />

- Turcia<br />

- 500 g<br />

- per caserolă<br />

6 99<br />

COCORICO<br />

Aripi de pui secționate<br />

mid & prime<br />

- per kg<br />

15 99<br />

Creveți întregi prefierți<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 40 - 60<br />

- Acvacultură Ecuador<br />

- per kg<br />

49 99<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Ceapă galbenă<br />

- per kg<br />

Ofertele sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent. Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază<br />

ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!