14.03.2024 Views

12 Bunataturile saptamanii 15.03-21.03.2024

12 Bunataturile saptamanii 15.03-21.03.2024

12 Bunataturile saptamanii 15.03-21.03.2024

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bunătățurile<br />

săptămânii<br />

<strong>15.03</strong> - <strong>21.03.2024</strong><br />

Jambon de porc, feliat<br />

- per kg<br />

File de Pangasius<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 200 - 300 g<br />

- Acvacultură Vietnam<br />

- per kg<br />

28<br />

Lămâi<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

4 25<br />

Coaste de porc frăgezite<br />

- per kg<br />

33 39<br />

18 99 24 99<br />

Macrou eviscerat<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Captură Shetland Marea Britanie<br />

- per kg<br />

28 99 2 99<br />

Produs de captură<br />

Morcovi<br />

- România<br />

- 1 kg<br />

- per pungă<br />

COCORICO<br />

Aripi de pui întregi,<br />

cu vârf<br />

- cca 850 g<br />

- per kg<br />

16 69<br />

Creveți cruzi întregi<br />

- Produs decongelat<br />

- Calibru 40 - 50<br />

- Acvacultură Ecuador / Vietnam<br />

- per kg<br />

47 99<br />

Prețuri valabile în toate magazinele Selgros. Urmărește ofertele noastre pe www.selgros.ro<br />

Dovlecei<br />

- Turcia<br />

- per kg<br />

4 89<br />

Ofertele sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele SELGROS, în limita stocului existent. Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros conform condiţiilor de bază<br />

ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros.<br />

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.<br />

În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron. Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA.<br />

SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!