Travhästen nr 1 - ASVT

asvt.se.space2u.com

Travhästen nr 1 - ASVT

Elitloppsvinnaren Torvald Palema, som avslutar loppen med sin speciella speed, vann även överlägset

Europas Grand Prix. Foto: Claes Kärrstrand

6

psyke av det slag som brukar kallas

benådat. Verkligt fina hästar.

”Årets 2-åring” Raja Mirchi inte att

förglömma.

Det svenska administrativa systemet

för fördelning av totalisatoröverskottet

innebär i princip att penningstapelns

höjd bestäms av föregående års resultat.

Eftersom 2008 var ett år av stiltje

på totalisatorn utvecklades prispengarna

på landets banor inte riktigt som

vi önskat.

För uppfödarnas del kompenseras vi

någorlunda av specifika penningmedel

till ”nya hästar” och med premier på

pengar upp till miljonen vunna i utlandet.

Den så kallade handelsbalansen

blev för övrigt hela 40 miljoner plus.

Nu har vi under 2010 all anledning

att vänta oss bättre – mycket bättre –

Travhästen nr 1 • 2010

tider för Svensk Travsport. Tack vare

den stora omsättningen på totalisatorn

2009 kan ATG nu lämna över

minst 109 nya miljoner till Sporten.

Pengarna levereras till travsällskapen

som individuellt bestämmer hur dessa

medel skall brukas. Varken STC eller

ASVT har någon direkt bestämmanderätt

därvidlag.

Ryktet – men bara ryktet – gör gällande

att hälften av de 109 miljonerna

ska läggas på prispengarna. Det är

givetvis välkommet för travsportens

alla aktiva. Vi har dock anledning att

arbeta för en ökad procentandel av

prispengarna. Jag uppmuntrar därför

alla ASVT:s medlemmar, som ute i

travsällskapen från olika positioner kan

agera och påverka penningskörden, att

göra detta till uppfödarnas och hästägarnas

bästa.

Prispengarna är i lika hög grad som

stallbackarna ”ett eftersatt behov” som

måste åtgärdas!

Under lång tid har ASVT:s företrädare

arbetat för ett ”stovänligare” tävlande

och prisklimat. I denna strävan har vi

fullt stöd från samtliga BAS-organisationer.

Vägen fram mot bättre tider för

våra ston syns stundtals både lång och

smal.

År 2009 gick dock cirka en miljon

mer av prispotten till ston, jämfört

med till hingstar och valacker året

före. Där ser vi det första resultatet av

alla nya högt doterade stolopp. Jag är

särskilt glad över den serie som kallas

Diamantstoet.

Vi kan ju bara tänka oss hur det

hade sett ut på tävlingssidan för stona

om inte särskilda åtgärder vidtagits. Ett

sto skall kunna värderas inte bara ur

ett avelsperspektiv utan också utifrån

möjligheten att tjäna pengar på travbanan.

I ännu större utsträckning måste

därför våra ston få möjlighet att tävla

mot ston. I denna strävan får vi aldrig

förtröttas.

En puff i rätt riktning gav till exempel

Elitauktionen där medianpriset på

hingstar och valacker låg på 212 000

kronor och på stona förträffliga

201 000 kronor. Trots det bistra ekonomiska

läget i världen blev också såväl

köpare som säljare glatt överraskade

över att så många hästar hittade nya

ägare under hela Kriterieauktionen.

Anmärkningsvärt och glädjande

är att ATG/STC efter konsultation

med ASVT beslutat att öppna alla

löpningar inom V75 för svenskfödda

hästar oavsett var de ägs eller var de

tränas. Detta ger många fördelar. De

höga prispengarna inom V75 måste

fresta hästägare både i våra nordiska

grannländer, i Italien, i Tyskland och

varför inte i Frankrike och i USA?

En ny marknad för oss uppfödare i

Sverige kanske? Rimligen borde detta

även påverka den allmänna prisbilden

på unghästar såväl som antalet ston

som sätts i aveln.

Travsporten och konkurrensen blir

för varje år hårdare. Det krävs fler

hästar för att hålla tävlingar av klass.

Oavsett importer har vi tvingats åse

hur en mängd lopp inte fylls med hästar

– något som var otänkbart bara för

ett par, tre år sedan.

Eftersom hästarna över tiden i snitt

More magazines by this user
Similar magazines