03.09.2013 Views

Artikelinformation - TeamOlmed

Artikelinformation - TeamOlmed

Artikelinformation - TeamOlmed

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

206680 Swedish knee cage<br />

Rygg<br />

309030 One size ryggbandage, gråblå<br />

30300 Ryggbandage Dorsum MX Svart<br />

4<br />

2011-11-08<br />

Ett svart elastiskt ryggbandage tillverkat av MMC, Micro Climate Cotton, för optimal komfort. Bandaget har fyra<br />

stabiliserande plastskenor i öppna fickor i ryggdelen. De två individuellt korsade banden i ryggen ger en<br />

utmärkt och justerbar stabilitet. Hakfästningen på dragbanden har gjorts enkla att öppna och stänga.<br />

Kardborrestängningen på framsidan har försetts med greppöglor för att förenkla appliceringen för patienter<br />

med greppsvårigheter.Specification:<br />

Storlek Längd (cm)<br />

Small 70-80<br />

Medium 80-90<br />

Large 90-100<br />

X-Large 100-110

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!