Nya Varvet - Civilförsvarsförbundet Göteborg

gbgcivil.se

Nya Varvet - Civilförsvarsförbundet Göteborg

Sverige hölls utanför andra världskriget, men en av de

mest dramatiska händelserna var minsprängningen av

ubåten Ulven, som utgick från Nya Varvet våren 1943.

Samtliga besättningsmän miste livet.

Jordfästningen ägde rum på Nya Varvets idrottsplats.

Några mannar ligger också begravda på den närbelägna

kyrkogården. Övriga kistor sändes till hemförsamlingarna,

där förkrossade anhöriga väntade.

Men på det hela taget förskonades vårt land från andra

världskrigets fasor, medan Europa lades i ruiner.

Ubåten Ulven i docka efter katastrofen.

Similar magazines