Att förstå och behandla erektil dysfunktion

pfizerhalsa.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion

dragna. Via nervimpulser slappnar muskelcellerna i blodkärlen

av och tillflödet kan öka. Svällkropparna som finns i

penis fylls och volymen ökar. Det gör att avflödet försvåras

och erektionen kan accelerera. När svällkropparna är maximalt

utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett

faktum. Erektionen avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande

kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker

trycket i svällkropparna och blodet rinner undan.

Vad innebär erektil dysfunktion?

Om man med viss regelbundenhet saknar förmåga att få

erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag, kallas

det erektil dysfunktion (ED). Orsakerna till detta kan vara

Blodkärl

Erektil

vävnad

Sädesledare

Urinblåsa

Prostata

Te stikel

4

Erektil vävnad – fylls med

blod när mannen stimuleras

sexuellt, vilket gör att penis

styvnar och mannen får

stånd.

Sädesledare – härigenom

passerar sädesvätskan vid

en orgasm.

Blodkärl – gör att blodet kan

cirkulera genom penis.

More magazines by this user
Similar magazines