2012 nummer 4 - Minkyrka

minkyrka.se

2012 nummer 4 - Minkyrka

Kyrkoherden har ordetFör världen - i tiden!En svensk turist kom med påresa till det heliga landet på ensista minuten-chans och hademed sig i sitt huvud skolans religionsundervisningoch kanskevaga minnen från konfirmationsläsningom Israel, Palestina ochJerusalem.Väl på plats i det heliga landet kundehan läsa vägskyltar som visade till Betlehemoch Jeriko, Nasaret och Gennesaretssjö. Och i Jerusalem: vandringenfrån Olivberget till den heliga gravenskyrka – till sist kunde turisten intehålla tyst utan utbrast: SÅ DET ÄR PÅRIKTIGT!!!Ja, vänner, som läser detta: det är påriktigt det vi gör som kristna och i kyrkan!Kristen tro handlar om en Gudsom möter i världen och i tiden. När vifirar jul handlar det om hur Gud vid enalldeles bestämd tid och en bestämdplats tog plats i vår värld genom JesusKristus. Detta är det alldeles unika medkristen tro: kroppsligt – världsligt –mänskligt! Och samtidigt himmelsktoch gudomligt!Guds väg för att älska en vilsen världoch mänsklighet tillbaka till sig kundeinte gå någon annan väg än att bli enav oss – dela våra liv av glädje ochsorg, skratt och tårar, ensamhet ochgemenskap. Här är kristen tro unik –en Gud som inte viker för någotmänskligt utan går in i det och delardet!Därför: när vi tänder stjärnor ochljus, tar fram tomtar, änglar och prydnaderoch skall fira jul ligger i grundendet stora och härliga: vi har en Gudsom är för världen i tiden!Och än mer: detta är en verklighetsom gäller inte bara i advent och juloch all dess härliga stämning – det gällervarje dag, hela året: därför ringerklockorna till mötet med evighetensHerre mitt i tiden både i Mönsteråskyrka och i Fliseryds kyrksal! Vi haren Gud som är för världen mitt i tiden!Läs gärna om både världen och tideni Bibeln, i Lukas evangelium kapitel 2och verserna 1-20. Eller ännu hellre –kom till gudstjänst där detta är dengoda påminnelsen gång på gång: Gudär för världen i tiden – och för dig ochmig!MED TILLÖNSKAN OM GODAHELGER!Alf JohanssonKyrkoherde i Mönsterås och FliserydDet var på tidenFliseryds kyrka.Mer än en har uttryckt sig ungefär så när äntligenarbetet med att göra bjälklag och nytt golv i Fliserydskyrka kom i gång för några veckor sedan. Enligt planenskall den här etappen av arbetet med kyrkan varaklart omkring 1 februari nästa år.En ny ansökan har sänts in till länsstyrelsen vad gäller nästaetapp: att få kyrkorummet i ordning för att fira gudstjänst i igen.Det handlar om målning, att ställa tillbaka bänkar och att få tillett kor som fungerar med delaktighet och flexibilitet. När länsstyrelsensbeslut kommer vet vi inte men förhoppningen är attvi under hösten skall kunna komma tillbaka till kyrkan.Nu gläder vi oss över att äntligen saker händer med kyrkanoch säger:det var på tiden!2

More magazines by this user
Similar magazines