Daha fazla bilgi için lütfen BoilerTec broşürümüzü ... - Castolin Eutectic

castolin.com

Daha fazla bilgi için lütfen BoilerTec broşürümüzü ... - Castolin Eutectic

Kazan tamir ve yenileme-

Aşınmaya ve korozyona

karşı çözümler

Maliyet azaltma

Üretkenliği arttırma

Malzeme ve hizmet için güvenilir partner

Aşınma/korozyon çözümleri için geniş

olanaklar

Kazan tamir ve bakımında uzman kadro


Kazan tamiri

Kazan tamir uzmanları

Kazanlar, yüksek sıcaklıkta

etkisi oldukça artan korozyon

ve erozyondan aşırı derecede

aşınmaya uğrayan büyük ve

pahalı donanımlardır. İncelenen

aşınmanın kesin tipi bir kazanın

bir parçasından diğerine değişir

ve kazanın genel dizaynından ve

yakıt cinsinden etkilenir. Castolin

Eutectic koruyucu kaplamaları

aşınmış kazan parçalarının

çalışma ömrünü önemli ölçüde

uzatır, bu parçaları kaplanmamış

yeni parçalara göre daha

dayanıklı hale getirir. Castolin

Eutectic koruyucu kaplamaları

aşınmış parçaların yenileri ile

değiştirilmesine göre çok daha

maliyet tasarrufu ve malzemede

doğrudan tasarruf ve duruşlarda

önemli azalmalar sağlar. Ayrıca

Castolin Eutectic, kaplama ürünlerinde

en geniş yelpazeyi sunar,

böylece her kazanın her bir

parçasında görülen özel aşınma

kombinasyonlarına karşı özel

koruma çözümleri geliştirilir.

Muhtelif kaplı borular ile denemeler

Aşınmaya bağlı et kalınlığı azalmasını

gösteren kazan borusu kesidi

İşlerinizi sizin gösterdiğiniz yerde veya atölyemizde yapabiliriz.

Pek çok ülkede, tamamı “bilimin ulaştığı en üst seviyedeki” teknolojiyle ve son derece yetenekli teknik

uzmanlarla donatılmış, genel amaçlı tesislerimiz var. Talebinize bağlı olarak işinizi kendi tesislerimizde de

sizin tesisinizde de yapabiliriz. Örneğin, kazan parçalarınız taşınamayacak kadar büyükse, CastoLab®

Servisi bakım uzmanlarımız problemi yerinde çözmek için tesislerinizi ziyaret edeceklerdir.

Yeni kaplanmış kazan boruları, sevke hazır

Oksi-gaz püskürtme yöntemi ile yerinde kazan kaplama işi

Arklı tel püskürtme ile kazan boruları koruma kaplaması

CE141212EC

2

Castolin Eutectic ile daha güçlü

www.castolin.com

www.eutectic.com


Mükemmel referanslar

Ortaklarımızla birlikte, son yıllarda, kazanlara uygulanan önleyici bakımın ürün ömrünü 2 ilâ 3 katına kadar

uzatabileceğini kanıtlamış bulunuyoruz. Bu gibi bakım operasyonları teknisyenlerimiz tarafından her gün

gerçekleştirilmekte ve %80’i yerinde tamirlerden, kalanı atölyelerimizde tamirlerden oluşmaktadır. Uzmanlarımız,

dünyanın değişik yerlerinde 20 yıldan fazla bir süredir çok çeşitli ve farklı tasarımlarda kazanlar üzerinde

çalışmış bulunan, yüksek adaptasyon yeteneğine sahip uzmanlardır. Toz kömür yakıtla ateşlenen kazanlardan

akışkan yataklı kazanlara kadar, kazan imalatçılarına, özgün Castolin Eutectic koruyucu kaplamalarıyla düzenli

olarak üretilen yeni OEM parçaların temini konusunda başarılı olduk.

Aşağıdaki tablo dünyanın birçok yerinde yapmış olduğumuz uygulamaları, çözümleri ve ürünlerimizin başarılarını

göstermektedir. Kazan konusunda birlikte çalıştığımız firmalar ve termik santralar gibi son kullanıcılar da görülmektedir.

Korunmuş yüzey

Castolin Eutectic

çözümleri

Önceki

servis

ömrü

Ömür

uzatma

faktörü

Ekonomizer boruları

Soğuk sistem toz

püskürtme

1 yıl x2

Ekonomizer boruları EuTronic® Arc Spray 3 yıl x2

Türbin soğutma suyu pompa

çarkı kanatları

Ark Kaynağı 6 ay x4

Zincirli konveyör tabanı CDP® aşınma plakaları 1 yıl x10

Kızdırıcı EuTronic® Arc Spray x3

Membran duvar paneli EuTronic® Arc Spray 6 ay x2

Akışkan yatak nozulları MIG kaynağı 3-6 ay x4

Süper kızdırıcı boruları

Soğuk sistem toz

püskürtme

2 yıl x3

Soğuk sistem toz

Kül helezonu

püskürtme +

1 hafta x10

TeroCote® tekniği

Süper kızdırıcı boruları

Soğuk sistem toz

püskürtme

2 yıl x2

Süper kızdırıcı boruları EuTronic® Arc Spray 3 yıl x2

Egzos fanı EuTronic® Arc Spray 1 yıl x2

Egzos fanı HVOF 2 yıl x3

Dik değirmen ve tablası

Açık ark özlü tel

kaynağı

1 yıl x2

Ekonomizer boru, panel

ve 4 kollektör

EuTronic® Arc Spray 1 yıl x6

Membran duvar paneli EuTronic® Arc Spray 2 yıl x6

Membran duvar paneli EuTronic® Arc Spray 1 yıl x6

Dönel vana

(dönel besleyici, hücre tekeri),

atık helezonları

CDP® toz kaplı aşınma

plakaları

CDP® kaynak kaplı

aşınma plakaları

6 ay x4

CE141212EC

Castolin Eutectic ile daha güçlü 3

www.castolin.com www.eutectic.com


Kazan tamiri

CastoLab® Hizmet Atölyeleri

Görevimiz,

uygulamalar

geliştirmek ve müşteri problemlerini

çözmektir. CastoLab® Atölyeleri,

müşterilerimize eksiksiz çözümler

sağlamak üzere gelişmiş prosedürler

hazırlarlar. Bizler, ağır aşınmaya

maruz veya tamire ihtiyaç gösteren

makine parçalarını veya ana

bileşenlerinin bakımı için detaylı ve

eksiksiz hizmet vermekteyiz. İş, ya

atölyemize alınabilir veya sahada

yapılabilir. Genellikle, alışılmış esaslara

göre yapılması gereken tamir

edilecek veya korunacak parçalar,

uzman atölyelerimizde “uzman-

Termik santralda yerel destek

larca hazırlanmış parçalar” olarak

100 000’lerce parçaya kadar üretilebilir.

Dünyadaki müşterilerimiz

tarafından onaylanmış yüzlerce

başarılı uygulamalarımıza dayanarak

CastoLab® Atölyelerimiz özel

kazanlarınızda özel aşınma ve korozyon

problemleriniz ile mücadele

için en uygun çözümler

sunmaktadır.

Kazan boru kalınlıklarını ölçen uzman

Ana tamir işleri için büyük CastoLab® atölyeleri

Aşınma ve korozyon analizi

Patenti alınmış korozyon-dirençli

kaplamaların indüksiyon ergitme işlemi

Kimyasal bileşim, prozes ve uygulama

arasındaki karmaşık ilişkiyi hassas

ve doğru ölçmek ve anlamak için

tekniğin ulaştığı en üst seviyede test

makinelerine ve teçhizatına sahip olmak

şarttır. Elektron mikroskoplarıyla

ve aşınma test teçhizatıyla donatılmış

tam donanımlı laboratuarlarımıza ek

olarak, çeşitli farklı Teknik Üniversitelerden

test ve modelleme alanlarında

dünya çapında tanınmış uzmanlarla

çalışıyoruz.

Kazan borularında korozyon

Eşsiz darbe-abrazyon test makinası

1200

Ostenitleme sıcaklığı 945°C

1000

Sıcaklık °C

800

600

400

Austenite

Martensite

Ferrite

Bainite

Pearlite

Taramalı Elektron Mikroskobu

Püskürt-ergit yöntemi ile kaplanmış bir

borudan test parçası çıkarma prosedürünün

şematik görünümü

200

0

0.1 1 10 100 1000 10000 100000

Tipik ana metal Zaman-Sıcaklık eğrileri

B

A

CE141212EC

4

Castolin Eutectic ile daha güçlü

www.castolin.com

www.eutectic.com


Atık Yakma Kazanları-Çözümlerimiz

Kaplanmış döküm ızgara

Nakil helezonu

Doğrayıcı

ön ısıtma borusu

Akışkan Yataklı Kazanlar-Çözümlerimiz

Siklon

Ekonomizörler

Kül tahliye boruları

Nozullar

Membran duvar kaplaması

Süper kızdırıcı boru kaplaması

CE141212EC

Separatör

Yanma odası

Hava ısıtıcıları

Membran

duvarlar

Siklon

kaplaması

Castolin Eutectic ile daha güçlü 5

www.castolin.com www.eutectic.com


Kazan tamiri

Kömürlü Kazanlar-Çözümlerimiz

Kül üfleme sistemi

Stop vanası tamiri

Kazan ekran borusu

Ham kömür besleme

helezonu

Kontrol vanası tamiri

Castotube dirsekler

Dik Değirmen tamiri

Sürgülü vana

Separatör

CE141212EC

6

Castolin Eutectic ile daha güçlü

www.castolin.com

www.eutectic.com


Esnek uygulamalar

Uzmanlarımız, soğuk sistem

toz püskürtme tekniğinden

püskürt ve ergit tekniğine, arklı

tel püskürtme tekniğinden HVOF

tekniğine geniş bir yöntem yelpazesi

kullanarak mükemmel

kaplamalar sunmaktadır. Kazan

yenileme işindeki uzun tecrübemiz

sayesinde gerek kazanların

yerinde kaplanmasında, gerek

ise OEM kazan kaplama işleri için

tam otomasyonlu özel ekipman

donanımları geliştirdik.

Püskürt ve ergit-Güvenilir ve ispatlanmış

HVOF kaplama-En yüksek kalite

Arklı tel püskürtme-En yüksek verimlilik

Yeni malzeme geliştirme

Kazan bakımı için eksiksiz

çözümler ve verim iyileştirmelerini

sağlamak amacımızdır. AG&GE

bölümümüz ve kazan bakımındaki

uzun tecrübemiz sayesinde üstün

aşınma ve korozyon dayanımı

veren özel ürünler geliştirdik:

NanoAlaşımlar® ve de kazan kaplama

işleri için geliştirilmiş eşsiz

toz ve tellerimizden geniş bir yelpaze.

NanoAlaşımlar®: Castolin Eutectic,

yeni yaklaşımları kullandığı

“Ağır Şartlar Aşırı Aşınma” konusundaki

savaşında alaşımlı

teller arasında güçlü bir silaha sahiptir.

Dünyanın ilk NanoAlaşım

formülü, mükemmel abrazyon ve

erozyon dayanımı elde etmek

üzere geliştirilmiştir. Bu sonuç,

71 HRc ortalama sertliğe ulaşan

düşük maliyetli demir alaşımı

kullanılarak elde edilmiştir.

Endüstride başarısı kanıtlanmış

Püskürt&Ergit alaşımları: Castolin

Eutectic 1980’li yıllarda kazan boruları

için aşınmaya ve korozyona dirençli

bir kaplama malzemesi olarak nikelesaslı

kendinden sulanıp, yayılan

alaşımları bulan ve kullanıma sunan

ilk firmalardan biriydi ve bu alaşımlar

konusunda kaydadeğer bir isim yaptı

ve deneyim kazandı. Şiddetli korozif

ortamlar için yeni bir yüksek

molibden ve yüksek silisyum içerikli

alaşım geliştirdi ve patentini aldı.

Bu çözüm, ergiyen kaplamaların

difüzyon bağı ve gözeneksiz

yapı gibi doğal özelliklerini,

kaynak yöntemi ile uygulanan 625

alaşımına göre daha geliştirilmiş

performansıyla birleştirmektedir.

Atık yakma kazanlarının artan

gereksinimleri yeni gelişmelere

öncülük etmektedir.

EuTronic® Arc Wires: Önde gelen

enerji şirketleriyle ve yüksek

sıcaklıkta aşınmanın yaşandığı

kuruluşlarla 1990’lı yılların

başında gerçekleştirilen ürün

geliştirme çalışmaları sonucunda,

ark teli püskürtme yöntemi

için, bir demir-esaslı yüksek

sıcaklık kazan kaplama alaşımları

Nano iç yapı

ailesi geliştirilmiştir. Bugün, bu

sağlam endüstriyel referanslar,

yeni alaşımların geliştirilmesi

için kullanılmakta ve uygulama

ekipmanlarındaki iyileştirmelerle

ve artan performans talepleriyle

de desteklenmektedir.

HVOF: HVOF’nin özgün kalitesi

ve özellikleri, kazan kaplaması

açısından caziptir. Ark teli ve toz

alaşımı geliştirme çalışmalarında

edinilen deneyim, HVOF püskürtme

için yeni bir Fe ve Ni alaşımı

tozları nesli geliştirmek gayesiyle

kullanılmaktadır.

EuTronic® Arc Spray 4 ekipmanı

CE141212EC

Castolin Eutectic ile daha güçlü 7

www.castolin.com www.eutectic.com


Kazan tamiri

Sarf Malzemesi Üretimi

Castolin Eutectic, kazan kaplama

işi için tesislerinde geliştirilen ve

üretilen bütün toz ve ark tellerinde

kaplama kalitesini korumak

için üretim sürecinin tüm yönleri

ile kontrolu altında olduğuna

güvenmektedir.

Dünyadaki 10 dan fazla üretim

tesisimizde yerel olarak kendi

ürünlerimizi geliştirmekte ve üretmekteyiz.

Sarf malzemelerimizi

en yeni teknoloji ürünü üretim

tesislerinde üretmekte ve her partisini

test etmekteyiz.

Tesislerinde üretilmiş geniş bir

ürün yelpazesine sahip olan Castolin

Eutectic mükemmel hizmet,

teknik destek sağlar ve ürünlerini

müşterilerinin ihtiyaçlarına göre

adapte eder. Dünyadaki 10 üretim

tesisimizle yerel ihtiyaçları

Eşsiz tel üretim tesisi

karşılayacak durumdayız.

Kalite kontrol

Paslanma olmadığından

kolayca tel besleme

Kaliteli tel fırınlanmayı beklerken

En modern toz üretim tesisi

Dünyanın ilk aglomere olmayan tozu

CE141212EC

8

Castolin Eutectic ile daha güçlü

www.castolin.com

www.eutectic.com


OEM

User

Copyright © Eutectic+Castolin® 2 07

OEM

User

Impact

IHI

500 °C

Copyright © Eutectic+Castolin® 2 07

IHI

Copyright © Eutectic+Castolin® 2 07

IHI

Castolin Eutectic

Dünya çapında tamir yapma

Dünya çapında 100’den fazla ülkede

1500’ün üzerinde çalışanımızla ve

alanında tecrübe ve birikim sahibi

TeroLink®

>> Enjoy the know-how

of thousands of Specialists

throughout the World >>

Castolin Eutectic’in eşsiz bilgi veri tabanı TeroLink® dünyanın her tarafından

gönderilmiş dokümante edilmiş onaylı 7600’den fazla Vak’a Çalışmaları

içermektedir. Bu eşsiz veri tabanımız sayesinde dünyanın her tarafındaki

binlerce uzmanımızdan gelen bilgilere ulaşmanın hazzını duyacaksınız. Bu

Vak’a Çalışmaları resimler, uygulama tanımları ve maliyet tasarruf analizleri

içermektedir. Bu eksiksiz kaynak prosedürleri takas edilebilir ve düzenli olarak

güncellenir.

Application report No.: US_M1_0277/1

Workpiece : Boiler Tube

Machine : Boiler house (CFB)

Industry : Thermal power plants

Producer :

Base Metal : Low a loyed hea treatable steel

JIS G3103 SB450

Dimensions : 60mmØ

Weight :

Preventive maintenance:

Joining: Repair:

Fracture/crack

Coating

Production

Reconstitution

Adhesion / friction

Thermal fatigue

Cavitation

Abrasion:

Mechanical fatigue:

Erosion:

High pressure

gas medium

Low pressure

Alternating load

liquid medium

High Temparature Corrosion

Temperature:Application report No.: US_M1_0277/2

Workpiece : Boiler Tube

Industry : Thermal power plants

Base Metal : Low a loyed hea treatable steel

Dimensions : 60mmØ

Alternative industries:

Machine : Boiler house (CFB)

Producer :

JIS G3103 SB450

Weight :

700’den fazla uluslararası Uygulama

Uzmanımız ile dünyanın her

yerinde rakipsiz hizmetler sunabilmekteyiz.

Çok kısa sürelerde tesislerinize

intikal edebilen uygulama

uzmanlarımız sayesinde, size eşsiz

hizmet ve destek verme olanağına

sahibiz.

>> More than 8000 Fully detailed

Applications

>> Innovative Solutions

>> More than 100 years

of Experience

>> Your Industry

TeroLink

A Worldwide Application Database

Tubes after arc spray using 502.

Undergoing QC. The lower

section wi l be placed into cement

casing.

Description : Coal fired fluidised bed boiler produces severe high temperature erosive wear on various

parts in the boiler house.

Solution : The boiler tubes are anchored into cement. The section that is exposed is arc sprayed using

502 to a thickness of 1mm.

Advantages : Boiler tube service life significantly increased. Less shutdowns due to boiler tube failure.

Previous solution : None.

Products : ARC 502 Processes : Arc wire

03.11.2004 / 04.11.2004 Recipient :

04.03.2009

For Further Information contact: Eutectic Corporation 1-262-532-4625 (Technical Services)

Image 2

Welding tube separators into place prior

to thermal spray.

Image 3

Tubes in grit blasted condition before

arc spray.

03.11.2004 / 04.11.2004 Recipient :

04.03.2009

For Further Information contact: Eutectic Corporation 1-262-532-4625 (Technical Services)

Application report No.: US_M1_0277/3

Workpiece : Boiler Tube

Machine :

Industry : Thermal power plants

Producer :

Base Metal : Low a loyed hea treatable steel

Dimensions : 60mmØ

Weight :

Alternative industries:

Image 4

Image 5

Ready for arc spraying.

This application uses arc-spray

traditiona ly but HVOF can also be used.

Boiler house (CFB)

JIS G3103 SB450

Tipik bir kazan

tamiri Vak’a

Çalışması

03.11.2004 / 04.11.2004 Recipient :

04.03.2009

For Further Information contact: Eutectic Corporation 1-262-532-4625 (Technical Services)

Endüstri Partneriniz ve Uzmanınız

Castolin Eutectic, yüzyılımızda

dünyanın önde gelen endüstriyel

partneri olarak koruyucu malzemeler

teknolojisinin ön saflarında yer

almıştır. Geniş kapsamlı bilgi

birikimimiz rakipsizdir ve endüstriyel

partnerliğimiz ilerlememizi devam

ettirecektir. Biz, çelik, çimento,

maden, enerji, petrol, atık ve geri

kazanım gibi evrensel endüstri

programları ile bu endüstrilerde

çalışan büyük firmaların hepsine

çözümler sağlamaktayız. Uluslararası

Güç Teknolojisi (International

Powertec) programı çerçevesinde

kazan uzmanlarımız, Castolin

Eutectic’i aşınma ile mücadelede ve

özel birleştirme çözümleri sunmada

dünya çapında köklü bir lider yapan

grubun geniş ürün yelpazesi,

AR&GE, Eğitim ve diğer bölümleri

tarafından desteklenmektedir. Ayrıca

kazan programımız, uzmanlar

arasında deneyim kazandıran iletişimi

geliştiren “kilit endüstri programlarımız

sayesinde yüzlerce uzmanımızın

deneyiminden yararlanmaktadır. Web

sitemizde de görüldüğü gibi Castolin

Eutectic’in engin tecrübesi, kazan

kaplaması ve yüksek sıcaklık

erozyonu altındaki kaplamaların

aşınması konusundaki çok sayıdaki

uluslararası yayınlarda görülmektedir.

CE141212EC

Castolin Eutectic ile daha güçlü 9

www.castolin.com www.eutectic.com


Kazan tamiri

Endüstri Partneriniz

Atık ve geri dönüşüm

endüstrisi

Atık yakmaktan, otomobil ve lastik parçalamaktan,

camı dönüştürmekten konstrüksiyon

hurdasının tasviyesi konusuna

kadar” parçalayıcılar, besleme şutları,

kırıcılar, helezonlar, çekiçler, konveyör

zeminleri, taşıma bantları, bıçaklar gibi

benzeri için yenilikçi çözümlerimiz var.

Selüloz ve kağıt

Ağaç işleme tesisinden ağartma ve öğütme

servisine kadar zincir sistemi, kabuk soyma

makinası kolları, çekiçler ve ezici plakalar,

kum tutucular, pres helezonu kıyıcı üniteler

dişli kılavuz plakları, kaldırma tertibatı

borularına kadar çeşitli parçalar için yenilikçi

çözümlerimiz var.

Enerji üretimi

Enerji üretim endüstrisindeki büyük

aşınma problemlerinde detaylı bir

yaklaşıma sahibiz ve helezonlar,

kırıcı kolları, konveyör tabanı, kömür

değirmeni, membran duvarı, petrol

brulörü tutuşturucusu, fanlar gibi

parçalarda endüstride denenmiş

uygulamaları sunmaktayız.

Petrol brulörü tutuşturucusu

CDP 212 toz kaplı aşınma plakası kullanılarak yapılmış fan

Helezonlar

Kömür değirmeni

CDP korumalı konveyör tabanı

CE141212EC

10

Castolin Eutectic ile daha güçlü

www.castolin.com

www.eutectic.com


Castolin Eutectic

Castolın Eutectic’in tarihçesi

1906 Lozan, İsviçre’de Jean-Pierre Wasserman tarafından Castolin şirketi

kuruldu. Wasserman’ın dahiyane bir fikri vardı: dökme demiri düşük

sıcaklıkta kaynak yapmak için bir yol bulmak.

1940 New York’da “Eutectic Welding Alloys Corporation” kuruldu.

1963 Anında ergitme tekniği ile püskürt-ergit toz püskürtme cihazı

Eutalloy® torcunun piyasaya sürülmesi. 42 000 adetten fazla

cihaz satıldı

1960’s Castolin Eutectic adı altında uluslar arası birleşme

1970’s Tamir-Bakım Teknolojileri için eğitim merkezlerinin oluşturulması

1976 Gaz atomizasyon yöntemi ile toz üretimi

1985 Castolin Eutectic adı altında uluslar arası birleşme

1997 Yeni kazan kaplamalarının geliştirilmesi

2000 Messer Kesme ve Kaynak şirketi ile evlilik ve Messer Eutectic

Castolin (MEC) grubunun oluşumu

2001 Global POWERTEC açılımı ve endüstri programı

2005 Castolin Eutectic Messer dünyasının bir parçası oldu

2006 Kuruluşunun 100. yıl kutlamaları

2007 Dünyanın ilk Nano alaşımı kaynak sarf malzemesi

Messer Grup olarak, kardeş

kuruluşlarımızla müşterilerimize

tam bir ürün yelpazesi ve hizmeti

sunmaktayız. Messer

Dünyası’nın parçası olmak:

420 milyon € dan fazla

yatırım

6000 kişiden fazla motive

olmuş çalışan

müşteri ihtiyaçlarını

karşılayan 100 den fazla

üretim tesisi

120’nin üste ülkede teknik

satış desteği

müşterilerimizle her gün birlikte

olan konusunda uzman

2000 den fazla teknik satış

elemanı demektir

Frost ve Sullivan ödülü

Castolin Eutectic, Avrupa Tamir ve Bakım

Kaynak Endüstrisi içinde kanıtlanmış

“müşteri hizmet öncülüğünde mükemmellik”

yaklaşımının takdiri olarak

Frost&Sullivan ödülünü aldı. Bu ödül,

bir yüzyıldan daha uzun bir süreden

beri müşterilerimiz ile yakın iş birliğimizi,

onların memnuniyetini yansıtmaktadır.

Koruyucu bakım, tamir ve birleştirme çözümleri için kaynağınız

Mesuliyet beyanı: doğasındaki farklılıklar nedeniyle bu belgede yer alan teknik bilgi, önerilmiş ürün uygulamaları veya sonuçları gibi herhangi bir bilgi de dahil

olmak üzere burada bulunan açık veya örtülü garanti veya temsil olmaksızın sunulmaktadır. Herhangibir sınırlama olmaksızın, belirli bir amaç için satılabilirlik

veya belli bir amaca uygunluk için hiçbir garanti verilmemektedir. Uygunluk da dahil olmak üzere her süreç ve uygulama kullanıcı tarafından yürürlükteki hukuk ve

üçüncü şahısların hakları da dahil her açıdan değerlendirilmelidir ve Castolin Eutectic ve iştiraklerinin hak ihlalleri açısından müteselsilen hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.castolin.com

www.eutectic.com

CE141212EC

Castolin Eutectic ile daha güçlü 11

www.castolin.com www.eutectic.com


Boiler repair

Castolin Eutectic

ile daha güçlü

AŞINMA VE ERGİTME TEKNOLOJİSİ

Uygulama

uzmanlarımızdan bir

gösteri isteyiniz.

-> www.castolin.com

More magazines by this user
Similar magazines