Views
3 years ago

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights

SayınSadullahErginAdaletBakanlığıAdres:06659Kızılay,AnkaraFaks:+903124193370E‐posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.trSayınBeşirAtalayİçişleriBakanlığıAdres:T.C.İçisleriBakanlığı,Bakanlıklar,AnkaraTel:+903124224022E‐posta:besir.atalay@icisleri.gov.tr;ozelkalem@icisleri.gov.tr22Aralık2010SayınAdaletBakanıSadullahErginveİçişleriBakanıBeşirAtalay,Üçuluslararasıinsanhaklarıörgütü i adına,bumektubuTürkiyelitransinsanhaklarıörgütüPembeHayatLGBTTDerneği ii ’nden üç insan hakları savunucusu: Naz (resmi adı: Burhan) Güdümen iii , Buse (resmi adı: Bülent)Kılıçkaya iv , and Selay (resmi adı: Derya) Tunç v ’a yapılan kötü muamele konusunda derin kaygılarımızı ifadeetmek için yazıyoruz. Pembe Hayat üyesi üç transkadın, Ankara Polisi tarafından 19 Haziran 2010 tarihindetutuklanmış ve takiben, o gün meydana gelen olaylardan kaynaklanan suçlarla itham edilmişlerdir vi . Bututuklamalarkeyfidir,haksızyeredirveTürkiye’detransbireylerinmaruzkaldığı,polisindebirparçasıolduğusistematiksuistimalinekbirkanıtıdır vii .TürkiyeCumhuriyetiHükümeti’nin,üçtranskadınakarşıtümsuçlamalarıdüşürmesinivetransbireyleringüvenliğiverefahıiçinsomutadımlaratmayıtaahhütetmesinitalepediyoruz.19 Haziran 2010 tarihinde üç trans kadın arabaları ile Seyranbağları Mahallesi, Ankara’da seyrederken,polisarabayı durdurdu ve üç trans kadının tutuklu olduklarını bildirdi. Kadınlar polise kimliklerini gösterdi vetutuklanmagerekçelerinisordular.Bununüzerine,poliskuvvetlerigüçkullanaraktranskadınlarıbekleyenpolisaracına kadar sürükledi. Buse Kılıçkaya polise kollarını acıttıklarını söyledi; bu söylemin, iddianamede polisehakaret etme suçu kapsamında yanlış ifade edildiğine inanıyoruz. Bu olaylar sırasında bir polis memurununtelsizinin yere düşmesinin, iddianamede kamu malına zarar vermek olarak, yine yanlış tarif edildiğineinanıyoruz.Bahsedilentransbireyleremniyetegötürülerek,oradaserbestbırakılmadanönceyaklaşıkbeşsaattutuklukalmışlardır.24Hazirangünü,insanhaklarısavunucuları,KamuMalınaZararVermek,HakaretveGöreviYaptırmamakİçinDirenme viii suçlarıileithamedildiler.EğersuçlubulunurlarsaüçyılakadarhapiscezasınaçarptırılmaklayüzyüzeInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

Türkiye tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ...
Vestel Faaliyet Raporu 2009 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
Samsun İktisadi Rapor 2011 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
2008 Yılı Faaliyet Raporu - Savunma Sanayii Müsteşarlığı
2012 YILI FAALİYET RAPORU - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
kömür sektör raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İlaç Sektörü Soruşturması Ön Raporu Yönetici Özeti
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 - Yapı Kredi
2011 Yılı Faaliyet Raporu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
2010 – 2011 Akademik Yılı Faaliyet Raporu - İstanbul Şehir ...
IC Rapor - Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
“Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek” - Human Rights Watch
İlerleme Raporu 1999 - Avrupa Birliği Bakanlığı
Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu
2001 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2004 - Avrupa Birliği Bakanlığı
TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU - Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 - Avrupa Birliği Bakanlığı
2007 Yılı İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire ...
RANTSEV v. CYPRUS AND RUSSIA Kararı İçin Tıklayınız...
Sayfa 223: Ä°nceleme Raporu: Danimarka - Polis Akademisi
GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY Kararı İçin Tıklayınız...
ılo cenevre'den haberler - news from ılo geneva - International ...
Bilgi Paylaşımında Yeni Arayışlar: Flatclassrooms - International ...
İnsan Ticaretinin Ekonomik ve Hukuki Boyutları Economic and Legal ...
Geçmişle Gelecek Arasında İnsan Man Between Past and Future
2006 Ä°lerleme Raporu
2009 İnsan Hakları Raporu: Türkiye - A.B.D. Büyükelçiliği, Ankara