Views
2 years ago

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights ...

Ä°lerleme Raporu'nda - International Gay and Lesbian Human Rights

SayınSadullahErginAdaletBakanlığıAdres:06659Kızılay,AnkaraFaks:+903124193370E‐posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.trSayınBeşirAtalayİçişleriBakanlığıAdres:T.C.İçisleriBakanlığı,Bakanlıklar,AnkaraTel:+903124224022E‐posta:besir.atalay@icisleri.gov.tr;ozelkalem@icisleri.gov.tr22Aralık2010SayınAdaletBakanıSadullahErginveİçişleriBakanıBeşirAtalay,Üçuluslararasıinsanhaklarıörgütü i adına,bumektubuTürkiyelitransinsanhaklarıörgütüPembeHayatLGBTTDerneği ii ’nden üç insan hakları savunucusu: Naz (resmi adı: Burhan) Güdümen iii , Buse (resmi adı: Bülent)Kılıçkaya iv , and Selay (resmi adı: Derya) Tunç v ’a yapılan kötü muamele konusunda derin kaygılarımızı ifadeetmek için yazıyoruz. Pembe Hayat üyesi üç transkadın, Ankara Polisi tarafından 19 Haziran 2010 tarihindetutuklanmış ve takiben, o gün meydana gelen olaylardan kaynaklanan suçlarla itham edilmişlerdir vi . Bututuklamalarkeyfidir,haksızyeredirveTürkiye’detransbireylerinmaruzkaldığı,polisindebirparçasıolduğusistematiksuistimalinekbirkanıtıdır vii .TürkiyeCumhuriyetiHükümeti’nin,üçtranskadınakarşıtümsuçlamalarıdüşürmesinivetransbireyleringüvenliğiverefahıiçinsomutadımlaratmayıtaahhütetmesinitalepediyoruz.19 Haziran 2010 tarihinde üç trans kadın arabaları ile Seyranbağları Mahallesi, Ankara’da seyrederken,polisarabayı durdurdu ve üç trans kadının tutuklu olduklarını bildirdi. Kadınlar polise kimliklerini gösterdi vetutuklanmagerekçelerinisordular.Bununüzerine,poliskuvvetlerigüçkullanaraktranskadınlarıbekleyenpolisaracına kadar sürükledi. Buse Kılıçkaya polise kollarını acıttıklarını söyledi; bu söylemin, iddianamede polisehakaret etme suçu kapsamında yanlış ifade edildiğine inanıyoruz. Bu olaylar sırasında bir polis memurununtelsizinin yere düşmesinin, iddianamede kamu malına zarar vermek olarak, yine yanlış tarif edildiğineinanıyoruz.Bahsedilentransbireyleremniyetegötürülerek,oradaserbestbırakılmadanönceyaklaşıkbeşsaattutuklukalmışlardır.24Hazirangünü,insanhaklarısavunucuları,KamuMalınaZararVermek,HakaretveGöreviYaptırmamakİçinDirenme viii suçlarıileithamedildiler.EğersuçlubulunurlarsaüçyılakadarhapiscezasınaçarptırılmaklayüzyüzeInternational Gay and Lesbian Human Rights Commission80 Maiden Lane, Suite 1505, New York, NY 10038Phone: 212-268-8040 Fax: 212-430-6060 Email: iglhrc@iglhrc.orgwww.iglhrc.org

Türkiye tarafından Hazırlanan 2012 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ...
Yaşamın sınırsız zengİnlİĞİ - International Biodiversity Day
Vestel Faaliyet Raporu 2009 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
tebligat hukuku çalışması - İstanbul Barosu
faaliyet raporu 2008 - Tav Yatırımcı İlişkileri
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye İş Kurumu
kömür sektör raporu (linyit) 2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Samsun İktisadi Rapor 2011 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 Raporunu İndirmek için ...
Vestel Faaliyet Raporu 2010 - Vestel Yatırımcı İlişkileri
DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
DSİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
2008 Yılı Faaliyet Raporu - Savunma Sanayii Müsteşarlığı
kömür sektör raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2012 YILI FAALİYET RAPORU - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 - Yapı Kredi
IC Rapor - Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
2010 – 2011 Akademik Yılı Faaliyet Raporu - İstanbul Şehir ...
İlaç Sektörü Soruşturması Ön Raporu Yönetici Özeti
2011 Yılı Faaliyet Raporu - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu
2001 İlerleme Raporu - Avrupa Birliği Bakanlığı
“Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek” - Human Rights Watch
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 - Avrupa Birliği Bakanlığı
2007 Yılı İlerleme Raporu - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire ...