Views
11 months ago

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1) (1)

HÜCRE KÜLTÜRÜ YAZISI (1)

GİRİŞ Hücre, Robert Hooke’un 1665’li yıllarda tanımladığı küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesini yani canlıyı oluşturan temel yapı taşlarıdır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu yapı canlı türüne göre farklılık göstermekle beraber değişik boyutlarda ve şekillerde olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır. Hücrelerin gösterdikleri yapı özelliklerine bağlı olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Prokaryotik hücreler sitoplazma organelleri, nükleusu ve nükleus membranı bulunmayan, kalıtsal materyal olarak tek bir DNA molekülü barındıran hücrelerdir. Prokaryotik hücre tipine örnek olarak bakteriler ve mavi-yeşil algler verilebilir. Ökaryotik hücreler ise, hücre membranı ve membranla sarılmış organelleri bulunan ve gelişmiş yapılar ihtiva eden hücre tipleridir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ökaryotik hücre tiplerine örnek olarak verilebilir. (hücre nedir) Ökaryotik hücrelere karakteristik olarak baktığımızda sitoiskelet oluşumunu sağlayan filament ve tübüllerden oluşan bir sitemi bulunmaktadır. Yaşamın temel, yapısal ve fonksiyonel birimini göstermekte olan hücreler, karakterizasyon parametrelerine göre değerlendirildiğinde morfolojilerine göre yani sahip oldukları şekil ve görünümleri baz alınarak 3 alt kategoriye (fibroblast,lenfoblast, epitel benzeri) ayrılmaktadır. Lenfoblast benzeri (lenfoblastik) hücreler süspanse bir gelişim göstermekte ve küremsi şekil ile karakterize edilirler. Epitelyal benzeri hücreler, diğer hücre morfolojilerine göre daha düzenli boyutlarda olup çokgen şeklindedirler ve substrata tutunma geçekleştirerek büyüme gösterirler. Fibroblastik hücreler (fibroblast benzeri) ise bipolar yada multipolar bir forma sahip, adherent(yapışma) hücre özelliği göstermekte substrata tutunarak çoğalım gerçekleştirmektedirler. Fibrobilastik hücrelerin, hücre dışı(ekstrasellüler) matriks üretimi, özel mikroçevre oluşturarak hücreler arası iletişim(lenfoif dentritik hücrler) sağlaması, endokrin aktivite, bariyer oluşturarak bağışıklıkla ilgili olmayan savunma(perinöriyal hücreler) ve mekanik destek sağlamak gibi işlevleri bulunmaktadır. Mezenkimal hücrelerden köken almakla beraber aktif ve inaktif olmak üzere iki ayrı formda bulunabilmektedir. Aktif fibrolastlar genellikle kollajen demetlere yakın kısımlarda yer almakta ve yassılaşmış bir yıldız şekline sahiptirler. İnaktif fibroblastlar ise aktif olanlara nazaran daha küçük ve oval hücrelerdir. Şekil1: Lenfoblast benzeri hücreler

1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi
devlette etikten 1 - Etik Türkiye.com
İsmail Önel - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Page 1 Page 2 X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 04-07 ...
sağlık çalışanlarının sağlığı 1. ulusal kongresi - Türk Tabipleri Birliği
Ra Bilgileri – 1. Kitap - L/L Research
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
Tip 1 Diyabet - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği
Tamamını PDF olarak kaydet - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
1-6-İklim Değişikliği ve Şehirleşme - Adem TAŞÇI
STICH® - Katalog Flutlicht Winter türkisch 1 - Stich - Flutlichtanlagen
20141128_17yunusemre
Bilimsel Araştırma Projeleri Kataloğu - Prof.Dr.Fazıl Necdet Ardıç ...
Bilimsel Dergi Sayı 22 - İstanbul Aydın Üniversitesi
İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Kitabına ... - Türkiye İş Kurumu
EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ The Embryo Culture Techniques ...
1 ÖZEL ELEKTROLİZ HÜCRELERİ (I. BÖLÜM ) Büyük veya ...
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş - Rıza Yıldırım
ÇATALHÖYÜK 2008 RAPORU
1) Malzemelerin üretim ve sterilizasyon tarihi ile son kullanma ve ...
1 Elektromanyetik spektrum, düşünülenden daha anlaşılır bir şeydir ...
Karizmatik Liderlik Ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
25/1-Ameliyathane Enfeksiyon Kontrol Talimatı - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp ...