15.12.2019 Views

Aralık 15 2019 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ARALIK SAYI : 2019 / 1

ÖNCE

DERGİ / Fanzin

OSGBGÜNDEM

İşinize ÖNCE Güvenle Başlayın...

‘‘OSGB seçiminiz nasıl olmalıdır.

Yine yıl sonu yaklaşıyor ve yeniden tüm yıllık

sözleşmeler hakkında görüşmeler başlayacak

ve OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) yıllık

sözleşmesini yeniden tazeleyecek veya çalışmaya

devam etmek gerekecek veya yeni bir

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) arayışına

girmek gerecek. Belki de henüz hiçbir

OSGB ile çalışmaya başlamamış ama firmanızın

ihtiyaçları doğrultusunda kararlar alarak

çalışmaya başlayacak sınız ve bu aşamada

yine osgb arayışına gireceksiniz. Devamı 3.Sayfa

* Kimler 6331 sayılı

İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu

kapsamındadır?

2.Sayfa

* Hangi işyerlerinde

risk değerlendirmesi

yapılmalıdır?

2.Sayfa

*İşyerinde Tutulması

Gereken ve

Bakanlık Ya da

Yetkililer Tarafından

istenildiğinde

teslim edilmesi gereken

evraklar...

2.Sayfa

Bu Sayımızda

OSGB SEÇİMİ NASIL OL-

MALIDIR.

KAFAMIZA TAKILANLAR...

GÜVENLİ FIKRA

NE—NEDİR ?

2019 YILI UYGULANAN

CEZALAR

2.Sayımız 31.ARALIK.2019

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSGB DERGİ/Fanzin ARALIK SAYI / 2019-1

1


2

GÜVENLİ FIKRA :-)

.

KAFAMIZA TAKILAN SORULAR...

.*Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu kapsamındadır?

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin

işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil

olmak üzere tüm çalışanları kapsar

Güvenli İş

Dört ayda beşinci işini değiştiren

adam son

girdiği

şirkette depo

görevlisi

olarak işe

başlar. İlk haftanın sonunda

yükleme yapılırken adam

kullandığı yükleyicinin kontrolünü

yitirerek bazı malların zarar

görmesine neden olur. Bunu gören

depo sahibi yanına gelerek adama,

zararın tazmin edilmesi için zarar

karşılanana kadar maaşının %

10'unun kesileceğini söyler. Adam

bunu duyunca gülmeye başlar.

Patron şaşırır, adam sorar: "Ne

kadar sürer bu zararı karşılamam

sizce?" "Yaklaşık 8 ay sonunda

zararı kapamış olursun." "Çok

güzel. Nihayet sürekli ve güvenli bir

iş bulabildim!"

.*Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi

yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı

gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır..

*İşyerinde Tutulması Gereken ve Bakanlık

Ya da Yetkililer Tarafından istenildiğinde

teslim edilmesi gereken

evraklar…

1 - İş Sözleşmesi (Osgb),

2 - İşçi Özlük Dosyası,

3 - İşyeri Risk Analizi ve Değerlendirmesi Raporu,

4 - Acil Durum Eylem Planı,

5 - Ek 2 İşçi Çalışabilir Raporu,

6 - E-Devlet İşyeri Hekimi Sözleşmesi,

7 - E-Devlet İş Güvenlik Uzmanı Sözleşmesi,

8 - İşyeri Ekipman Muayeneleri,

9 - İşyeri Ortam Ölçümleri,

10-Temel İsg eğitimi imza foyu,

11-Onaylı Defter

RİSK ANALİZİNİZİ YAPTIRIN...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSGB DERGİ/Fanzin ARALIK SAYI / 2019-1


NE— NEDİR ?

OSGB Nedir ?

Ortak Sağlık Güvenlik

Birimi (OSGB), İş

Sağlığı ve Güvenliği

Hizmetleri yönetmeliği

ile tanımlanmış; en

son yasal düzenlemelere

göre 1 işçinin

dahi çalıştığı sanayiden

sayılan ve sayılmayan

her türlü iş

yerine; iş yeri hekimi

ve iş güvenliği uzmanı

sağlayan kuruluşlardır.

*********************

ONAYLI DEFTER

NEDİR?

İş yeri hekimi ve iş

güvenliği uzmanı

tarafından yapılan

tespit ve tavsiyeler ile

gerekli görülen diğer

hususların yazıldığı

seri numaraları ve

sayfaları bir asıl iki

kopyalı şekilde düzenlenmiş

her iş yeri

için tek olan defterdir.Onaylı

defterin

asıl sureti işveren,

diğer suretleri ise iş

güvenliği uzmanı ve

iş yeri hekimi tarafından

saklanır. Defterin

imzalanması ve düzenli

tutulmasından

işveren sorumludur.

Teftişe yetkili iş müfettişlerinin

her istediğinde

işveren onaylı

defteri göstermek zorundadır…

twitter.com/onceosgb

‘‘OSGB seçiminiz nasıl olmalıdır.

Yine yıl sonu yaklaşıyor ve yeniden tüm yıllık sözleşmeler hakkında

görüşmeler başlayacak ve OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) yıllık

sözleşmesini yeniden tazeleyecek veya çalışmaya devam etmek gerekecek

veya yeni bir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) arayışına girmek gerecek.

Belki de henüz hiçbir OSGB ile çalışmaya başlamamış ama firmanızın

ihtiyaçları doğrultusunda kararlar alarak çalışmaya başlayacak sınız ve bu

aşamada yine osgb arayışına gireceksiniz.

Bu konuda aslında belkide yıllardır çalıştığınız OSGB niz ile yolları ayrıma

dahi gidebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum çünkü firmanız yıllardır aynı

gözle bakılan bir OSGB tarafından denetlenmekte, firmanızın ve çalışma

düzeninizin belkide başka bir çift gözle görülüp alışılagelmiş çalışma kuralları

dışına çıkabilir belkide daha güvenli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

Bu konuda karar tamamen sizin elinizde ve iş yerinizin iş güvenliği ve

işçi sağlığı tamamen sizin vereceğiniz kararlar nezdinde belirlenir. Bu karar

aşamasında yardımcı olmak açısından diğer önerim ise;

Öncelikle firmanızla çalışmaya başlayacak ve belkide yıllara sari olacak

şekilde sürecek OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) firması ile çalışmalarınız

sizin Şirketinizin tüm evraklarını ve sırlarını önüne döktüğünüz

bir Mali Müşavirinizle çalışmanız gibi veya sizi her konuda savunmaya

hazır Avukatınızla çalışır gibi OSGBnizle de aynı çerçevede çalışmalısınız.

İşveren - Çalışan Personel tarzı değil ;

İşveren - Mali Danışman // İşveren - Hukuk Danışmanı,

Yani, İşveren - İş Güvenliği Danışmanı tarzında olmalıdır.

Ayrıca OSGB ile çalışma sadece fiyatlandırma açısından bakılmamalı,

ucuz fiyat iyi hizmet anlamına gelmeyebilir veya tam tersi pahalı fiyatlandırma

da iyi hizmet anlamına gelmez…

Burada dikkat etmeniz gereken OSGB firmasından denetlemeye gelecek

olan ;

İş Güvenlik Uzmanının firmanızın iş sahasını tanıması ve risklerini belirlemesi

ve problemlerini çözmesi,

İşyeri hekimi, firma çalışanlarının sağlıklı ortamını hazırlaması ve çalışanların

sağlıklarını kontrol altında tutması ve çalışanlar ile uyumu ve ilgisidir.

En önemli olanı ise hizmet aldığınız OSGB nin sizin firmanızın kurumsallığını

iç yapısını ve dengesini bilmesi tartması ve ona göre sistemini kurmasıdır.

Fiyatlandırma sizin firmanız için önemli tabiki ama anlaşma yapılarak fiyat

aşamasında bir orta bulunabilir. Fakat firmanızın geleceği ve risklere karşı

koruma altında tutmak anlamında gerçek anlamda OSGB anlayışına danışmanlığına

ve denetlenmeye ihtiyacınız vardır. Bu durum fiyatla bağdaşamaz,

tamamen bilgi - tecrübe ve işini severek bilerek yapmayla alakalıdır.

Bu konuda profesyonel ve uzman kadrosunun verdiği güvenle daima sizlerin

yanında olan ÖNCE OSGB den her zaman bilgi alabilirsiniz...

Nazan GİRGİN

A Sınıfı İGU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSGB DERGİ/Fanzin ARALIK SAYI / 2019-1

3


4

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE

2019 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

facebook.com/onceosgb

30.06.2012 Tarihli 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletmelere

tehlike sınıflarına göre birçok zorunluluk getirmiştir.

Çalışanlarımızı iş kazalarından korumak, meslek hastalıklarının

önüne geçebilmek ve işletmelerde daha güvenli

çalışma ortamlarını tesis edilebilmek adına hazırlanan kanun,

uygulanmaması durumunda işletmeleri ciddi anlamda

idari para cezaları ile karşı karşıya bırakmaktadır.

BUNA İSTİNADEN BAZI CEZALAR;

İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. Cezası 9.574 tl ile 28.722

TL Arası / Aykırılığın devamı halinde her ay kesilir…

İşyeri hekimi görevlendirmemek. Cezası ; 9.574 tl ile 28.722 TL

Arası / Aykırılığın devamı halinde her ay kesilir…

Risk değerlendirmesi yaptırmamak. Cezası ; 8.615 tl ile 25.845

TL Arası / Aykırılığın devamı halinde her ay kesilir…

RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ...

TEHLİKE SINIFINA GÖRE

RİSK DEĞERLENDİRME

ZAMAN ARALIĞI

Yapılmış olan risk değerlendirmesi;

tehlike sınıfına göre;

Çok tehlikeli – 2 yılda

Tehlikeli – 4 yılda

Az tehlikeli – 6 yılda

bir yenilenir.

********************************

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLERİ

Verilen eğitimler, değişen

ve ortaya çıkan yeni riskler

de dikkate alınarak düzenli

aralıklarla tekrarlanır:

ÖNCE OSGB

ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.

Adnan Kahveci Mah. Muson Sk. No:5/1

BEYLİKDÜZÜ /İSTANBUL

Gsm : 0 544 585 14 44

Tel : 0 212 563 77 38

e-mail : info@onceosgb.com

Web : www.onceosgb.com

* Çok tehlikeli iş yerlerinde –

yılda en az 1 defa - 16 saat

* Tehlikeli sınıfta iş yerlerinde

2 yılda en az 1 defa - 12 saat

* Az tehlikeli iş yerlerinde –

3 yılda en az 1 defa - 8 saat

facebook.com/onceosgb

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OSGB DERGİ/Fanzin ARALIK SAYI / 2019-1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!