13.02.2020 Views

Beauty Turkey February 2020

Beauty Turkey February 2020

Beauty Turkey February 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN: 2147-3587

February / Şubat 2020


Publisher

H. Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editors

Duygu SAZAN

duygu.sazan@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Graphic & Design

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

14

38

Discover the ‘NARS STUDIO

54’ Radiant Spirit Limited

Edition Collection

‘NARS STUDIO 54’ Işıltılı

Ruhu Keşfet: Limited Edition

Koleksiyon

Strawberry Lift Combats Double Chin,

Cheek Definition, Lift and Tighten the

Neck and Facial Jowls

Strawberry Lift, Alt Yüz Hatlarında

Keskinlik ve Boyunda İncelik

Sağlıyor

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Foreign Relations Manager

İsmail ÇAKIR

ismail.cakir@img.com.tr

IT Manager

İMG Bilgi Teknolojileri

web@img.com.tr

Accounting Manager

Cuma Karaman

cuma.karaman@img.com.tr

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

Head Office

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

Printing

İhlas Gazetecilik A.Ş

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza NO: 11/A 41

Yenibosna / İstanbul / TURKEY

Tel: 0 212 454 30 00

66

46

62

Chemical Industry’s

January Exports

1.7 Billion Dollars

Kimya Sektörünün

Ocak Ayı İhracatı

1,7 Milyar Dolar

Get Ready to Refresh and Feel Relaxed with

JOWAE’s New Moisturizing Shower Gels!

JOWAE’NİN Yeni Nemlendirici Duş

Jelleri ile Canlanmaya, Tazelenmeye ve

Rahatlamaya Hazır Olun!

The Key Opening All

Doors to the World in

Cosmetics is at Sora

Cosmetics

Kozmetikte Dünyaya

Açılan Tüm Kapıların

Anahtarı Sora

Kozmetik’te


It’s essence is natural


Letter From The Editor

Kozmetik ve Estetik Özgürleştirir,

Koku Özgünleştirir!

Cosmetics and Aesthetics

Make Liberal, Fragrance Makes

Individuate!

Is freedom not the greatest passion in a person? The dream of

being able to do what she or he desires, unlimited thought, or

the courage of every step taken to be happy… Don’t all of these

come together and make people free?

To be free, we cannot fly with wings, we cannot teleport to the

other end of the world or travel in time, but, of course, there are

many things we can do! If happiness is the greatest contribution

of freedom to the soul of men, we can be free as long as we serve

the purpose.

For example; we now have a reality called aesthetic applications

for us with innovations day by day. We can lose weight without

being so hungry or we can withstand gravity with lifts and botox

treatments. We are getting freer to renew ourselves in the way

we want.

And cosmetics… Cosmetics has the power to make us so new

every day that we can live the day as natural, one day feminine,

one transparent day, and one thousand one color. Every time

we look in the mirror, we feel the freedom to take on a different

spirit with a different image.

And when we add the fragrance to this freedom ... Aren’t we

adding originality to our free spirit? We are peculiar to our

freedom with the unique and incomparable scent of everyone…

So, as with every issue, I invite you to both freedom and

originality with this issue. We wish you a month where you can

live yourself!

Özgürlük, bir insanın içindeki en büyük tutku değil midir?

Arzu ettiğini yapabilme hayali, sınırsız düşünce hali veya mutlu

olmaya atılan her adımın cesareti… Tüm bunlar bir araya gelip

insanı özgür kılmaz mı?

Özgür olmak için kanat takıp uçamayız, dünyanın diğer ucuna

ışınlanamayız ya da zamanda yolculuk yapamayız belki ama

yapabileceğimiz birçok şey var elbette! Özgürlüğün insanın

ruhundaki en büyük katkısı mutluluksa, demek ki amaca hizmet

ettiğimiz sürece özgürleşebiliriz.

Örneğin; her geçen gün yeniliklerle bizi selamlayan estetik

uygulamalar diye bir gerçeğimiz var artık. Öyle çok aç kalmadan

da zayıflayabiliyoruz ya da liftinglerle, botokslarla yer çekimine

karşı koyabiliyoruz. Kendimizi istediğimiz şekillerde yenilemek

konularında git gide özgürleşiyoruz.

Ve kozmetik… Kozmetik, bizi her gün o kadar yeni biri yapma

gücüne sahip ki bir gün doğal, bir gün feminen, bir gün şeffaf,

diğer bir gün ise bin bir renk olarak günü yaşayabiliyoruz.

Aynaya baktığımız her an farklı bir görüntüyle farklı bir ruha

bürünebilme özgürlüğünü hissediyoruz.

Ve bu özgürlüğe bir de kokuyu eklediğimizde… Özgür ruhumuza

bir de özgünlük katmış olmuyor muyuz? Herkesin kendine

özgü olan ve aynılaştırılamayan kokusuyla özgürlüğümüzü

özgünleştiriyoruz…

O halde, her sayımızda olduğu gibi bu sayımızla da sizi hem

özgürlüğe hem de özgünlüğe davet ediyorum. Kendinizi

yaşayabildiğiniz bir ay olması dileğiyle!

DUYGU SAZAN

Editor12 Beauty Güzellik

Human Factor in Cosmetics Production

Kozmetik Üretiminde İnsan Faktörü

Cosmetic products, which are as old as human history and are

needed in all areas of life, are indispensable for those who want to

stay young by looking well-groomed and beautiful.

When it comes to human health, there are phases that need to be

very careful in the processes from production to consumption.

There are rules to be followed in many areas from raw material

to packaging selection, from label to user manual. It should not

be forgotten the fact that there may be mistakes in the processes

where the human factor is predominant from the beginning to the

end. Therefore, one of the most important targets of the brands

should be to minimize human-oriented errors by minimizing

them.

It seems that the manpower trained in cosmetic production is

almost as important as raw material. There is a need for trained

manpower in marketing. In cosmetics production, raw materials

are as important as human resources. In this context, the activities

that bring together the sector, discuss the problems

of the sector, and exchange information can be

considered as important developments for our

cosmetics industry. As the Beauty Turkey

magazine team, we will be attending the

10th International Cosmetics Chemistry

Production and Standardization Congress,

which will be organized by Turkish

Chemists’ Society for the 10th time

this year on 21-23 February 2020,

in Kemer / ANTALYA. We wish

success to sponsors, exhibitors

and visitors.

As Beauty Turkey team, we will

be at Cosmoprof Bologna / ITALY

between March 13-16, 2020 with

our March 2020 issue. We wish

success to the Turkish cosmetics

industry.

See you March 2020 issue of Beauty

Turkey magazine, good bye.

Recep Aslantas

Coordinator

İnsanlık tarihi kadar eski olan, yaşamın her alanında ihtiyaç

duyulan, bakımlı olup, güzel görünerek, genç kalmak

isteyenlerin vazgeçemedikleri ürünlerdir kozmetik ürünleri.

Söz konusu insan sağlığı olunca, üretiminden tüketimine

kadar geçen süreçlerde çok dikkat edilmesi gereken evreler

bulunmakta. Hammaddeden ambalaj seçimine, etiketten

kullanma kılavuzuna kadar birçok alanda uyulması gereken

kurallar var. Başından sonuna insan faktörünün ağırlıkta olduğu

süreçlerde, hataların da olabileceği gerçeği unutulmamalı.

Dolayısıyla, markaların en önemli hedeflerinden biri de, insan

odaklı hataları en az indirerek sıfırlamak olmalı.

Kozmetik üretiminde yetişmiş insan gücünün, neredeyse

hammadde kadar önemli olduğu görülüyor. Pazarlama

konusunda da yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmakta.

Kozmetik üretiminde ise, insan kaynağı kadar hammadde

de önemli. Bu bağlamda, sektörü bir araya getiren, sektörün

sorunlarının tartışılabileceği, karşılıklı bilgi alış verişinin

olabileceği etkinliklerin yapılıyor olması kozmetik

sektörümüz için önemli gelişmeler olarak sayılabilir.

Beauty Turkey dergisi ekibi olarak, yıllardır basın

sponsoru olarak katıldığımız, Kimyagerler Derneği

tarafından bu sene 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde

Kemer/ANTALYA’da, 10. defa organize edilecek

olan Uluslararası Kozmetik Kimyası

Üretimi Standardizasyonu Kongresi’nde

bulunacağız. Sponsorlara, katılımcılara

ve ziyaretçiler başarılar dileriz.

Beauty Turkey ekibi olarak Mart 2020

sayımızla, 13-16 Mart 2020 tarihleri

arasında Cosmoprof Bologna /

İTALYA fuarında olacağız. Türk

kozmetik sektörüne başarılar

dileriz.

Beauty Turkey dergisinin Mart 2020

sayısında buluşuncaya kadar esen

kalın.


2 nd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Private Label, Home Care, Packaging, Ingredients

October 8 - 9 - 10, 2020

ICC - Congress Center, Taksim - Istanbul

www.beauty-istanbul.com

Tel: +90 212 2229060 |

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com

Organizer


14 Beauty Makyaj

Discover the ‘NARS STUDIO 54’ Radiant Spirit

Limited Edition Collection

How about adding sparkle to winter with iconic hues and

seductive bold colors?

NARS presents the limited edition “Nars Studio 54”, produced

by the famous nightclub Studio 54, inspired by the glittering

scene.

Designed with the inspiration of Studio 54, which integrates

with the dazzling entertainment of New York, “Nars Studio

54” collection consists of sparkling finish provocative lipsticks,

bright eye and cheek palettes, mascara offering magical looks

and fun accessories.

STUDIO 54 AUDACIOUS LIPSTICKS

Bright. Attractive. Award winning Audacious lipsticks from the

70s, with four best-selling shades!

MONA, CARMEN, BARBARA and JANE.

‘NARS STUDIO 54’ Işıltılı

Ruhu Keşfet

Limited Edition

Koleksiyon

İkonik tonlar ve baştan çıkarıcı cesur renklerle kışa ışıltı

katmaya ne dersiniz?

NARS, ünlü gece kulübü Studio 54’ün ışıltılı sahnesinden

esinlenerek sınırlı sayıda ürettiği özel “Nars Studio 54”

koleksiyonunu sunuyor.

New York’un göz kamaştırıcı eğlencesiyle bütünleşen Studio

54’ün ilhamıyla tasarlanan “Nars Studio 54” koleksiyonu; ışıltı

bitişli kışkırtıcı rujlardan, parlak göz ve yanak paletlerinden,

büyülü bakışlar sunan maskaralardan ve eğlenceli

aksesuarlardan oluşuyor.

STUDIO 54 AUDACIOUS RUJLAR

Işıltılı. Çekici. 70’lerden ilham alan ödüllü Audacious rujlar,

çok satan dört tonuyla sizinle!

MONA, CARMEN, BARBARA ve JANE.


Makyaj

Beauty

15

STAR SCENE CHEEK PALETTE

Yüz hatlarınızı şekillendirin. Kontür, aydınlatıcı ve allık ile

doğal bir görünüm elde edin.

İki allık, bir aydınlatıcı. Yıldızlardan ilham alan tasarım.

INFERNO EYESHADOW PALET

STAR SCENE CHEEK PALETTE

Enhance your facial features. Get a natural look with contours,

illuminators and blush.

Two blushes, one illuminator. Star-inspired design.

Işıklar açık. Dans et.

On iki renk Inferno göz paletinin ışıltılı tonlarıyla bütün gece

gözler üzerinizde olacak!

Yeni, yüksek parlaklık ve ışıltılı formülü ile vişne, bronz

tonlarının saten ve metalik efektleriyle yıldızların ışıltısı

gözlerinizde.

INFERNO EYESHADOW PALET

The lights are on. Dance.

Be in the spotlight all night with the sparkling shades of the

twelve colors Inferno eye palette!

The sparkle of the stars is in your eyes with its new, high gloss

and shining formula, satin and metallic effects of cherry and

bronze tones.

ALL ACCESS POWERMATTE LIPSTICK GIFT SET

Make a lasting impression with Powermatte lipstick trio!

The All Access Powematte gift set Studio 54, which includes

the best-selling FUNKYTOWN, AMERICAN WOMAN, FLY

ROBIN FLY colors, is waiting for you with a specially designed

gold accessory sequin makeup bag.

STUDIO 54 BRUSH GIFT SET

Perfect shading awaits you with the set of four showy brushes.

The Studio 54 Brush gift set, which attracts attention with its

special straw bag in Studio 54 design and gold design, consists

of cheek and eye brushes.

STUDIO 54 DOLCE VITA CRACKER GIFT SET

Dolce meets the disco.

Enjoy the cult favorite mini DOLCE VITA blush and mini

Velvet matte lip liner duo. Studio 54 DOLCE VITA CRACKER

gift set is waiting for you with a limited edition specially

designed gift box.

SOFTCORE MINI BLUSH AND BALM GIFT SET

Light and transparent style. Complete your perfection with

NARS cult favorite softcore shades ORGASM, DOLCE VITA

and TORRID mini blushes and a soft shine Afterglow lip gloss!

ALL ACCESS POWERMATTE LIPSTICK HEDIYE SETI

Powermatte lipstick üçlüsü ile kalıcı bir izlenim bırakın!

Çok satan FUNKYTOWN, AMERICAN WOMAN, FLY

ROBIN FLY renklerini içeren All Access Powematte hediye

seti Studio 54 özel tasarımlı gold aksesuarlı, payet makyaj

çantasıyla sizi bekliyor.

STUDIO 54 BRUSH HEDİYE SETİ

Dört gösterişli fırçadan oluşan set ile mükemmel

gölgelendirme sizi bekliyor.

Studio 54 tasarımlı özel payet çantası ve gold tasarımıyla

dikkat çeken Studio 54 Brush hediye seti, yanak ve göz

fırçalarından oluşuyor.

STUDIO 54 DOLCE VITA CRACKER HEDİYE SETİ

Dolce diskoyla tanışır.

Kült favori mini DOLCE VITA allık ve mini Velvet mat

dudak kalemi ikilisinin keyfini çıkarın. Sınırlı sayıda

üretilen özel tasarım hediye kutusuyla Studio 54 DOLCE

VITA CRACKER hediye seti sizi bekliyor.

SOFTCORE MINI BLUSH AND BALM HEDIYE SETI

Hafif ve şeffaf stil. NARS kült favori softcore tonları ORGASM,

DOLCE VITA ve TORRID mini allıklar ve yumuşak bir

parlaklık veren Afterglow dudak blamları ile mükemmelliğinizi

tamamlayın!


16 Beauty Makyaj

Discover the Organic Pharmacy with its Organic

Hydrating Foundation and Skin Perfecting Highlighter

The Organic Pharmacy

Cildi Tedavi Eden Organik

Fondöteni ve Besleyici

Mineralli Highlighterı ile

Huzurlarınızda

The Organic Pharmacy marks the new year with the importance

of organic ingredients in make-up with its natural and clean

ingredients. The high-performance, sustainable, natural and

100% organic The Organic Pharmacy Hydrating Foundation

that cares about the skin improves with its antioxidant content

while improving it with a restorative effect, while Skin Perfecting

Highlighter offers the healthiest formula of natural glow to the

skin.

Combining high-tech organic ingredients, The Organic

Pharmacy’s foundations provide a fresh and fit look

simultaneously, while also giving value to your skin with a

healthy product with a smooth result effect.

It moisturizes and nourishes the skin with the hyaluronic acid

and intense vitamin complex in the formula of The Organic

Pharmacy Hydrating Foundation with moisturizing effect. The

witch hazel in its content supports minimizing pores. Thanks

to Edelweiss stem cells, it helps protect the skin against free

radicals and UV rays. Thanks to its strong antioxidant feature,

it gives the skin a lively appearance and thanks to its mineral

pigments, it covers skin imperfections and provides a smooth

appearance.

The Organic Pharmacy Skin Perfecting Highlighter

Ultra-thin Skin Perfecting Highlighter, which gives the skin an

instantly ‘illuminated’ glow, nourishes the skin with hyaluronic

acid, jojoba oil, calendula extract and vitamin E. Its enhanced

content helps alleviate the appearance of imperfections. The

product, which can be applied to all skin tones, provides a

pleasant glow while smoothing the skin, while giving the skin

a younger and more vibrant appearance. The product has an

environmentally friendly recyclable glass bottle.

The Organic Pharmacy, doğal ve temiz içeriğiyle makyajda

organik içeriklerin önemiyle yeni yıla damga vuruyor. Cilde

önem veren yüksek performanslı, sürdürülebilir, doğal ve

%100 organik The Organic Pharmacy Nemlendirici Fondöten

antioksidan içeriğiyle ciltte onarıcı etkisiyle güzelleştirirken

iyileştiriyor, Skin Perfecting Highlighter ise cilde doğal ışıltının

en sağlıklı formülünü sunuyor.

Yüksek teknolojinin organik bileşenleri bir araya getirdiği The

Organic Pharmacy’nin fondötenleri, eş zamanlı taze ve zinde

görünüm sağlarken sağlıklı ürünle pürüzsüz sonuç etkisiyle de

cildinize değer veriyor.

Nemlendirici etkili organik içerikli The Organic Pharmacy

Hydrating Foundation formülündeki hyaluronik asit ve yoğun

vitamin kompleksi ile cildi nemlendirip besliyor. İçeriğindeki

cadı fındığı gözenekleri en aza indirgemeyi destekliyor.

Edelweiss kök hücreleri sayesinde cildi serbest radikallere ve UV

ışınlarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Güçlü antioksidan

özelliği sayesinde cilde canlı bir görünüm kazandırarak mineral

pigmentleri sayesinde cilt kusurlarını kapatır ve pürüzsüz bir

görünüm sağlıyor.

The Organic Pharmacy No Highlighter Skin Perfecting

Highlighter

Cilde anında ‘içten aydınlatılmış’ bir parlaklık veren ultra

ince Skin Perfecting Highlighter, hyaluronik asit, jojoba yağı,

calendula ekstresi ve E vitamini ile cildi besler nemlendirir.

Geliştirilmiş içeriği kusurların görünümünü hafifletmeye

yardımcı olur. Tüm cilt tonlarına uygulanabilen ürün, hoş bir

parıltı sağlayarak cildi pürüzsüzleştirirken cilde daha genç ve

canlı bir görünüm kazandırır. Ürün çevre dostu geri dönüşümlü

cam şişeye sahiptir.18 Beauty Makyaj

Discover M∙A∙C Patent Paint Lip Lacquer!

M∙A∙C Patent Paint Lip Lacquer ile Tanışın!

Show your strength through colors with Patent Paint Lip

Lacquer and bring the true colors you have always dreamed

of to your lips. Brand new liquid lipsticks with vibrant colors

and strong 3D reflection do not flow and maintain their

smoothness thanks to their innovative formula that

provides creamy, non-stick and moisture.

Patent Paint Lip Lacquer

• Instant glow

• Permanent moisturization for up to eight

hours instantly

• Up to four hours of permanent intense

color

• Formula that does not flow for hours

Apply to your lip as you wish.

Patent Paint Lip Lacquer ile gücünü renkler

aracılığıyla göster ve hep hayal ettiğin

gerçek renkleri dudaklarına taşı.

Canlı renklere ve güçlü 3 boyutlu

bir yansımaya sahip olan yepyeni likit

rujlar kremsi, yapışmayan ve nem sağlayan

yenilikçi formülü sayesinde akmıyor,

pürüzsüzlüğünü koruyor.

Patent Paint Lip Lacquer

• Anında ışıltı

• Anında sekiz saate kadar kalıcı nemlendirme

• Dört saate kadar kalıcı yoğun renk

• Saatlerce akmayan formül

Dudağına istediğin gibi uygula.20 Beauty Makyaj

Winter Make Up is Colored with Apricot Tones

Highlighted and breathtaking eyelashes and colored cheeks are among the trends in

make-up in the winter of 2020. Eyelashes, dense matte lips, dense apricot and berrycolored

cheeks and light reflections created on the face are remarkable.

Kış Makyajı Kayısı

Tonlarıyla Renkleniyor

2020 kışında makyajda öne çıkan

trendler arasında hacimli ve nefes

kesen kirpikler ve renklenen yanaklar

yer alıyor. essence’nin 2020 Kış

Koleksiyonu’nda takma olup olmadığını

anlayamayacağınız kirpikler, yoğun

mat dudaklar, yoğun kayısı ve berry

rengi yanaklar ve yüzde oluşturulan ışık

yansımaları efekti dikkat çekiyor.

As the season turns to winter and the daylight decreases, it is

time to make changes in our makeup. The details that stand out

in the winter make-up trends are to color the cheeks stubbornly

into the gray sky, accentuate the lashes by adding volume to the

eyelashes, a matte red lipstick and add a little glow to certain

areas of the face as a final…

Time to add volume to the lashes

The new collection prepared by essence for 2020 contains much

more to reflect these trends to your own makeup. With What

the fake Mascara, you will not need high cost false eyelash

application or long procedures in makeup studios. The mascara,

which gives eyelashes a breathtaking length and volume with

its special nylon fibers, quickly changes your appearance by

reaching all eyelashes in just two rides with its almond shaped

ergonomic brush.

Apricot cheeks for both hot and cold skin

The new essence The Blush, which has a soft powdered texture,

will give your cheeks a matte finish. Intense apricot and berry

tone, suitable for both hot and cold skin types, will add a healthy

look as well as naturalness to your skin. Essence’s HighLights,

which are offered in 2 different shades, will give a faint, sweet

glow to the key points you set on your face with its marble-like

effects coming from its powdered texture.

Mevsimin kışa dönmesi ve gün ışığının azalmasıyla birlikte

makyajımızda da değişiklik yapma zamanı geldi. Gri

gökyüzüne inat yanakları pudramsı renklerle renklendirmek,

kirpiklere hacim katarak vurgulamak, mat kırmızı bir ruj ve

final olarak yüzün belli noktalarına biraz ışıltı katmak kış

makyaj trendlerinde öne çıkan detaylar…

Kirpiklere hacim katma zamanı

essence’nin 2020 yılı için hazırladığı yeni koleksiyon bu

trendleri kendi makyajınıza yansıtmanız için çok daha

fazlasını içeriyor. What the fake Maskara ile yüksek maliyetli

takma kirpik uygulamasına veya makyaj stüdyolarındaki

uzun prosedürlere ihtiyacınız kalmayacak. Özel naylon lifleri

ile kirpiklere nefes kesici bir uzunluk ve hacim kazandıran

maskara, badem biçimindeki ergonomik fırçası ile sadece

iki sürüşte tüm kirpiklere ulaşarak hızlıca görünümünüzü

değiştiriyor.

Hem sıcak hem soğuk ciltler için kayısı rengi yanaklar

Yumuşak pudramsı bir dokuya sahip olan yeni essence The

Blush, yanaklarınıza mat bitişli bir görünüm kazandıracak.

Hem sıcak hem de soğuk cilt tipleri için uygun olan yoğun

kayısı ve berry tonu ise cildinize doğallığın yanı sıra sağlıklı

bir görünüm de katacak. essence’nin 2 farklı tonda sunulan

Highligter’ları ise pudramsı dokusundan gelen mermerimsi

efektleri ile yüzünüzde belirlediğiniz kilit noktalara belli

belirsiz, tatlı bir ışıltı verecek.


Makyaj

Beauty

21

Matte shades prevail in 2020

Bring matte colors to your lips, the most prominent trend of this

year with essence velvet matte lipstick.

Enjoy the opacity without fear of drying the lipstick on the

lip with essence Velvet Matte Lipstick, which gives strong and

intense color thanks to its high pigmentation. Make the final

touch with a bit of shimmer again, lip gloss. Essence Shine Shine

Lip Gloss, which gives the lips an extra shine by giving wet look

effect, comes with a wide range of colors that include prism

shimmery creamy nude tones, shimmering pink and intense

colors. The heart-shaped soft coated floc applicator ensures a

flawless and smooth application.

Dudaklarda 2020’de mat tonlar hakim

essence velvet matte ruj ile bu yılın en belirgin trendi olan mat renkleri dudaklarınıza taşıyın.

Yüksek pigmentasyonu sayesinde güçlü ve yoğun renk veren essence Velvet Matte Ruj ile dudakta rujun kuruma korkusu olmadan

matlığın keyfini çıkarın. Final dokunuşu yine biraz ışıltıyla, dudak parlatıcısıyla yapın. Dudaklara ıslak görünüm etkisi vererek ekstra

bir parlaklık kazandıran essence Shine Shine Dudak Parlatıcı, prizma ışıltılı kremsi nude tonları, parıltılı pembe ve yoğun renkleri

barındıran geniş bir renk yelpazesi ile karşınıza çıkıyor. Kalp şeklindeki yumuşak kaplamalı flok aplikatörü ise hatasız ve pürüzsüz bir

uygulama sağlıyor.


22 Beauty Güzellik

Tips for Make Up That will not be Erased from the Memory

Presenting cosmetic products, which are the first choice of women in more than

70 countries around the world, to Turkish women, LEA make-up artists shared

products and make-up tips suitable for your skin tone for you.

Hafızalardan

Silinmeyecek Makyajın

İpuçları

Dünyada 70’i aşkın ülkede kadınların

ilk tercihi olan kozmetik ürünlerini

Türk kadınlarının beğenisine sunan

LEA makyaj artistleri, cilt tonunuza

uygun ürün ve makyaj tüyolarını

sizler için paylaştı.

Presenting cosmetic products, which are the first choice of

women in more than 70 countries, to Turkish women, LEA

make-up artists prepared the most striking make-up suggestions

for you.

The color of love and passion is red, and it is an ambitious color

that every woman loves and most prefers to use on special

occasions. Red lipstick will be the best option for you if you want

a makeup that will only emphasize your lips. You can highlight

your moistened lips with a red lip liner and then make your

signature with a red matte lipstick. You can highlight your lips

with Isabelle Dupont’s Satin Matte Lipcream 44 matte lipstick

and Petales Lipcream 62 lip liner by choosing natural color tones

in your skin makeup. For a more feminine and strong look, you

can complement your lips with burgundy lipstick with a simple

eye makeup. You can explode your simple makeup with the lips

you use burgundy lipstick and show your difference. In order

to capture the burgundy color in the most attractive way, you

can choose Isabelle Dupont’s Velvet Lipcream 615 lipstick and

Isabelle Dupont Lipcream LCP16 lip pencil on Valentine’s Day.

70’i aşkın ülkede kadınların ilk tercihi olan kozmetik ürünlerini

Türk kadınlarının beğenisine sunan LEA makyaj artistleri, en

çarpıcı makyaj önerilerini sizler için hazırladı.

Aşkın ve tutkunun rengi kırmızı, her kadının çok sevdiği ve

özel günlerde kullanmayı tercih ettiği iddialı olmaya yakışan

bir renktir. Yalnızca dudaklarınızı vurgulayacağınız bir makyaj

yapmak istiyorsanız kırmızı ruj sizin için en iyi seçenek olacaktır.

Nemlendirdiğiniz dudaklarınızı önce kırmızı bir dudak kalemi

ile belirginleştirebilir ve daha sonra da kırmızı mat bir rujla

imzanızı atabilirsiniz. Ten makyajınızda doğal renk tonlarını

tercih ederek dudaklarınızı Isabelle Dupont’un Satin Matte

Lipcream 44 mat ruju ve Petales Lipcream 62 dudak kalemi

ile öne çıkarabilirsiniz. Daha feminen ve güçlü bir görüntü

için bordo renk ruj kullandığınız dudaklarınızı, yalın bir göz

makyajı ile tamamlayabilirsiniz. Sade makyajınızı bordo renk

ruj kullandığınız dudaklarınız ile patlatabilir ve farkınızı ortaya

koyabilirsiniz. Bordo rengini en çekici şekilde yakalayabilmek

için Sevgililer Günü’nde Isabelle Dupont’un Velvet Lipcream

615 rujunu ve Isabelle Dupont Lipcream LCP16 dudak kalemini

tercih edebilirsiniz.


Güzellik

Beauty

23

Naturalness Trend of Every Period

If you want to reveal your natural beauty, you can

achieve a perfect naturalness with nude colors. You

can choose BB creams or light concealer foundation

to keep your complexion natural. You can choose

eyeliner instead of eyeshadow, and you can highlight

your eyes with an elongating and plumping mascara.

After applying Isabelle Dupont Make up Base makeup base

to make your makeup more permanent and get smoother

skin, you can hide the imperfect look on the skin with Isabelle

Dupont Bb Cream.

Try Cat Eye Makeup for Attractive Looks

LEA make-up artists recommend the cat-eye

make-up that is never out of fashion and makes

its mark in every period as the easiest makeup

trend you can apply. You can collect all the

attention with this eye makeup, which is

brought to the fore with calligraphic lines.

You can shape your lines with Isabelle

Dupont Matte Dipliner and Isabelle

Dupont Art Liner for revealing your eyes

and sharper looks. You can complement

your eye makeup in the most remarkable

way with Elixir Effect Length Volume

Mascara.

Doğallık Her Dönemin Trendi

Doğal güzelliğinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız, nude renkler

ile kusursuz bir doğallık yakalayabilirsiniz. Ten makyajınızın

doğal durması için BB kremler veya hafif kapatıcılık

sağlayan fondötenler seçebilirsiniz. Göz farı yerine eyeliner

tercih edebilir, uzatıcı ve dolgunlaştırıcı bir maskara ile

gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Makyajınızı daha

kalıcı kılmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek

için Isabelle Dupont Make up Base makyaj bazını

sürdükten sonra, Isabelle Dupont Bb Cream ile

ciltteki kusurlu görünümü gizleyebilirsiniz.

Çekici Bakışlar için Kedigözü Makyajını

Deneyin

LEA makyaj artistleri, modası asla geçmeyen

ve her döneme damgasını vuran kedigözü

makyajını, en kolay uygulayabileceğiniz

makyaj trendi olarak öneriyor. Kaligrafik

çizgiler ile ön plana çıkartılmış bu

göz makyajı ile tüm dikkatleri üzerinizde

toplayabilirsiniz. Gözlerinizi ortaya çıkarmak ve

daha keskin bakışlar için Isabelle Dupont Matte Dipliner ve

Isabelle Dupont Art Liner ile çizgilerinizi şekillendirebilir,

Elixir Effect Length Volume Mascara ile göz makyajınızı en

dikkat çekici biçimde tamamlayabilirsiniz.
26 Beauty Bakım

New from SHISEIDO

“White Lucent Illuminating Micro-Spot Serum”

Get brighter skin in a week with Shiseido’s newest stain serum “White Lucent

Illuminating Micro-Spot”, which is expert for bright skin for over 100 years.

SHISEIDO’dan Yeni

“White Lucent

Illuminating Mıcro-Spot

Serum”

100 yılı aşkın süredir aydınlık cilt

konusunda uzman Shiseido’nun en yeni

leke serumu “White Lucent Illuminating

Micro-Spot” ile bir haftada daha

aydınlık bir cilde kavuşun.

White Lucent Illuminating Micro-Spot serum, which provides

bright, bright and even tone skin, removes the existing spots

while already preventing future spots.

Specialist serum White Lucent Illuminating Micro-Spot,

which regulates dark spots, dullness and tone inequality for a

bright and radiant skin appearance, repairs the inner and outer

melanin areas of the skin with specially formulated ingredients.

A more even-toned and luminous skin that shines from within

a week is possible with White Lucent Illuminating Micro-Spot.

As a result of the researches, 90% of the users state that they

get a lighter appearance on their skin within a week. It also

emphasizes that as a result of regular use, dark spots decrease, a

brighter skin is achieved and tone inequality improves.

The White Lucent Illuminating Micro-Spot is formulated for

the first time, preventing the production of melanin, which

leads to dark spots activated by UV rays thanks to the Highly

Concentrated 4MSK technology. Highly Concentrated 4MSK

technology plays an active role in preventing melanin formation

by suppressing Tyrosinase enzyme, which triggers to start the

whole process of melanin production.

White Lucent Illuminating Micro-Spot contains White

Sand Lily Extract, which reduces the dendrites of overactive

melanocytes to prevent melanin from passing into epidermal

cells and prevents the formation of spots on both the skin

surface and deeper layers of the epidermis in the future.

Thanks to its content of White Lucent Illuminating Micro-Spot

SAKURA-Bright Complex, it controls the factors that stimulate

pigmentation by targeting pigmentation.

Parlak, aydınlık ve eşit tonlu bir cilt sunan White Lucent

Illuminating Micro-Spot serum varolan lekeleri giderirken

gelecekte oluşabilecek lekeleri şimdiden engelliyor.

Aydınlık ve parlak bir cilt görünümü için koyu lekeleri,

donukluğu ve ton eşitsizliğini düzenleyen uzman serum White

Lucent Illuminating Micro-Spot, cildin iç ve dış melanin

bölgelerini özel olarak formüle edilmiş bileşenler ile onarıyor.

Sadece bir haftada içten parlayan,daha eşit tonlu ve aydınlık

bir cilt White Lucent Illuminating Micro-Spot ile mümkün.

Yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcıların %90’ ı bir hafta

içinde ciltlerinde daha aydınlık bir görünüm elde ettiklerini

belirttiyor. Ayrıca düzenli kullanım sonucunda ise koyu

lekelerin azaldığını, daha parlak bir cilde kavuşulduğunu ve ton

eşitsizliğinin gittikçe düzeldiğini vurguluyor.

White Lucent Illuminating Micro-Spot ilk kez formüle edilen

Highly Concentrated 4MSK teknolojisi sayesinde UV ışınlarının

aktifleştirdiği koyu lekelere yol açan melanin üretimini

engelliyor. Highly Concentrated 4MSK teknolojisi melanin

üretiminin tüm sürecini başlatmaya tetikleyen Tyrosinase

enzimini bastırarak melanin oluşumunu önleme konusunda

aktif bir rol oynuyor. White Lucent Illuminating Micro-

Spot içeriğinde bulunan White Sand Lily Extract sayesinde

melaninin epidermal hücrelere geçmesini önlemek için aşırı

aktif melanositlerin dendritlerini küçülterek, gelecekteki hem

cilt yüzeyinde hem epidermisin daha derin katmanlarında

lekelerin oluşmasını önlüyor. White Lucent Illuminating

Micro-Spot SAKURA-Bright Complex içeriği sayesinde ise

pigmentasyonu hedefleyerek pigmentasyonu uyaran faktörleri

kontrol altına alıyor.


Kurulduğumuz günden bugüne ‘global büyümeye’

ve yaratıcılığın vazgeçilmez olduğu ‘katma değerli ürünlere’

odaklanan vizyonumuzla yatırımlarımız devam ediyor....

Tutkuyla yürüdüğümüz bu yolda dünyanın en hızlı büyüyen

esans şirketlerinden birisi ve esans alanında Türkiye’nin

2019 yılında da ihracat şampiyonu

olmaktan kıvanç duyuyoruz...

Since our first day, we continue to make investments

with focusing on our vision that place great importance

on 'global growth' and 'value added products' in

which creativity is a must... With never-ending passion,

we are proud to be one of the fastest growing companies

and Turkey's export leader in fragrance sector

again in 2019.


28 Beauty Bakım

SOUL Skincare Series will be Good for

Your Soul and Your Skin

Calm and rejuvenate your skin

The invigorating cream of Soul’s inspiring skincare will renew

and energize tired and sagging skin. This silky delicate care

cream enriched with Orchid, white tea and ginseng complex,

also the mango oil which makes the skin more elastic and fresh.

This cream containing Celumer marine extract strengthens

the skin’s natural immune system and protects the skin against

moisture loss, your skin will look more alive and soft. It is

recommended to apply the cream morning and evening to all

over the face, neck and decolletage area. Also recommended to

use illuminating oil before applying the cream.

Exotic beauty formula

To achieve shimmering glowing skin appearance, use Soul

Illuminator Oil. Oil serum with glow effect is an exotic beauty

elixir for skin and soul, with a nourishing and smoothing effect,

silk tree extract, silk leaf extract, heart-leaved Alpen gloven

blossom and hibiscus; illuminating, nourishing and firming,

also the exotic monoi oil provides a visibly radiant appearance

of the skin. Soul Brightening Oil strengthens sensitive skin by

preventing moisture loss. This special oil, should be shaken

before use, apply all over the face, neck and decolletage area.

Under the Soul cream in the morning and evening. Morning

and evening before applying soul facial cream.

Mask & Cream Together

The Soul Harmonizing Cream & Mask, another member of the

Soul Inspirational Skin Care family, pamper your skin and soul.

The precious primrose oil in this cream mask, soothes sensitive

red skin and protects against moisture loss. Soul Harmonizing

Cream & Mask, excellent choice of those who want to have

smooth skin, the content of jasmine, black sesame and magnolia

balance skin structure. You can use Soul Harmonizing Cream

& Mask as a day cream, night cream or as a mask. Apply Soul

Harmonizing Cream & Mask to skin as a thin layer and massage

until it’s absorbed. Illuminating oil is used after the mask. To

use it as a mask, apply a thicker layer, wait 20 minutes and then

clean your skin.

SOUL Bakım Serisi

Ruhunuza da Cildinize

de İyi Gelecek

Cildinizi dinlendirin, gençleştirin

Soul ilham verici cilt bakım serisinin canlandırıcı kremi ile

yorgun ve sarkmış ciltler yenileniyor ve enerji kazanıyor.

Orkide, beyaz çay ve ginseng kompleksinden oluşan ipeksi

hassas bakım kremi, içeriğindeki mango yağı ile cildinize

daha fazla elastikiyet ve tazelik kazandırıyor. Celumer

deniz özü içeren bu krem, cildin doğal bağışıklık sistemini

güçlendirirken, nem kaybına karşı cildi koruyor. Böylece daha

diri ve yumuşak bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Sabah-akşam

yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanan bu kremden önce

aydınlatıcı illuminating yağın kullanılması öneriliyor.

Egzotik bir güzellik formülü

Cildinizin parlak bir görünüme kavuşması için de Soul

Aydınlatıcı Yağ kullanmalısınız. Işıltı veren yağ serumu,

besleyici ve pürüzsüzleştirici etkisi ile cilt ve ruh için egzotik

bir güzellik iksiri… İpek ağacı özü, kalp yapraklı alpen gloven

çiçeğinin ve ebe gümecinin özlerinden oluşan bu kompleks;

aydınlatıcı, besleyici ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip. Ayrıca

içeriğinde bulunan egzotik monoi yağı ile cildin gözle görülür

ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Soul Aydınlatıcı Yağ,

nem kaybını önleyerek hassas cildi güçlendiriyor. Kullanmadan

önce çalkalanması gereken bu özel yağ, ihtiyaca göre sabahakşam

yüz, boyun ve dekolte bölgesine, Soul kreminin altına

uygulanabiliyor.

Hem maske, hem krem

Soul İlham Verici Cilt Bakımı ailesinin diğer bir üyesi olan

Soul Harmonize Krem & Maske ile cildinizi ve ruhunuzu

şımartabilirsiniz. Hassas ve kızarık ciltleri yatıştıran bu

krem maskenin içeriğindeki kıymetli çuha çiçeği yağı, cildi

nem kaybına karşı koruyor. Pürüzsüz bir cilde kavuşmak

isteyenlerin tercihi olan Soul Harmonize Krem & Maske,

içeriğindeki yasemin, siyah susam ve manolya ile cildinizi

sakinleştirecek ve dengeli bir yapıya kavuşturacak. Soul

Harmonize Krem & Maske’yi gündüz kremi, gece kremi ya

da maske olarak kullanılabilirsiniz. İnce bir tabaka halinde

cilde sürülen Soul Harmonize Krem & Maske masaj ile cildi

yedirilir. Aydınlatıcı yağ, maskeden sonra kullanılır. Maske

olarak kullanmak istediğinizde ise daha kalın bir tabaka

şeklinde uygulayıp, 20 dakika bekledikten sonra cildinizi

temizlemelisiniz.30 Beauty Bakım

Discover Coresatin ® effect for your skin…

Cildinizi Coresatin ®

etkisi ile tanıştırın…

Coresatin® Barrier Lotion, the biggest helper of those who

want to soothe their skin for long periods of time in winter,

when air changes are seen on the skin, helps to maintain

the integrity of the skin with its oily feeling, light and fast

absorbing texture.

Coresatin® Barrier Lotion, which is a salvage product for

skin that loses moisture during the seasonal changes and

needs relaxation, increases the barrier effect of lipids with its

moisturizing active ingredients and supports the strengthening

of the skin.

An ideal lotion for dry and irritated skin, Coresatin® Barrier

Lotion accelerates the natural healing process. Coresatin®

Barrier Lotion, which meets consumers only in pharmacies,

is used in the treatment of severe exacerbations and diseaserelated

dryness, in health services, massages, physical therapy

and all skin protection programs, in general nursing area for

preventive daily skin care and therapeutic body massages, after

the cleaning of antimicrobial skin It can be used easily after

dermatological interventions and laser applications. Coresatin®

Barrier Lotion soothes the skin without leaving an oily or

irritating feeling.

Coresatin® Barrier Lotion, suitable for all skin types, is a

candidate for your daily skin care.

Cilt üzerinde hava değişiminin olumsuz etkilerin görüldüğü

kış aylarında cildini uzun süreli rahatlatmak isteyenlerin

en büyük yardımcısı Coresatin® Barrier Lotion, yağlı

his bırakmayan, hafif ve hızlı emilen dokusuyla cilt

bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor.

Mevsim değişimlerinde nemini kaybeden ve rahatlamaya

ihtiyaç duyan ciltler için kurtarıcı bir ürün olan Coresatin®

Barrier Lotion, nemlendirici aktif içerikleriyle lipitlerin bariyer

etkisini artırırken, cildin güçlenmesine de destek oluyor.

Kuru ve tahriş olmuş ciltler için ideal bir losyon olan

Coresatin® Barrier Lotion, doğal iyileşme sürecini de

hızlandırıyor. Sadece eczanelerde tüketicilerle buluşan

Coresatin® Barrier Lotion, şiddetli alevlenmelerde ve hastalık

kaynaklı kurulukların giderilmesinde, sağlık hizmetlerinde,

masaj, fizik tedavi ve tüm cilt koruma programlarında,

koruyucu günlük cilt bakımı ve terapötik vücut masajları için

genel hemşirelik alanında, sağlık personelinin antimikrobiyal

cilt temizliği sonrasında, dermatolojik müdahaleler ve lazer

uygulamalarından sonra rahatlıkla kullanılabiliyor. Ciltte hızla

emilerek yoğun nemlendirme sağlayan Coresatin® Barrier

Lotion, yağlı ve rahatsız edici bir his bırakmaksızın cildi

yatıştırıyor.

Tüm cilt tipleri için kullanımı uygun olan Coresatin® Barrier

Lotion, günlük cilt bakımınızda vazgeçilmeziniz olmaya aday.32 Beauty Bakım

Effective Touch to Stains

DERMACEUTIC MELA CREAM

Exposure to the harmful effects of the sun, the genetic

structure of the skin, the chemicals used, hormonal tablets and

many other factors can cause stain formation. Mela Cream,

developed by the French Dermaceutic Laboratories, one of the

leading brands of the dermocosmetics group, is effective in

removing the stains from the skin thanks to its strong content.

Dermaceutic Mela Cream helps to restructure, repair, soothe,

nourish, regenerate and repair the skin with the help of kojic

acid, glycolic acid, salicylic acid and high concentration of

pigment removal ingredients.

At the same time, it protects the skin against the sun,

accelerates the healing process and maintains the moisture

level.

Dermaceutic Mela Cream which is effective in the treatment

of all kinds of skin spots; free of parabens and fragrances.

Depending on skin sensitivity, it is applied to clean skin

every morning and / or evening. It is recommended to use

with Panthenol Ceutic or Regen Ceutic as a supplement. It is

recommended to use with sunscreen cream in winter when

sun is not active.

Lekelere Etkili Dokunuş

DERMACEUTIC MELA

CREAM

Güneşin zararlı etkilerine maruz kalma süresi, cildin

genetik yapısı, kullanılan kimyasal maddeler, hormonal

tabletler ve diğer birçok faktör leke oluşumuna sebep

olabilir. Dermokozmetik grubu öncü markalarından Fransız

Dermaceutic Laboratuvarları’nın geliştirdiği Mela Cream,

güçlü içeriği sayesinde cildin lekelerden kurtulmasına

etkili oluyor. Melanin üretimini düzene sokan pigment

giderimini destekleyici krem Dermaceutic Mela Cream, kojik

asit, glikolik asit, salisilik asit ve yüksek konsantrasyonda

pigment giderici içerik maddeleri sayesinde cildin yeniden

yapılanmasına, onarılmasına, yatıştırılmasına, beslenmesine,

hücre yenilenmesine ve onarımına yardımcı oluyor. Aynı

zamanda cildin, güneşe karşı korunmasını, iyileşme sürecinin

hızlanmasını ve nem düzeyinin korunmasını sağlar.

Her türlü cilt lekelenmelerinin tedavisinde etkili olan

Dermaceutic Mela Cream; paraben ve koku verici maddeler

içermiyor. Cilt hassasiyetine göre her sabah ve/veya akşam

temiz cilde uygulanıyor. Tamamlayıcı olarak Panthenol Ceutic

veya Regen Ceutic ile birlikte kullanımı önerilir. Güneşin aktif

olmadığı kış dönemlerinde de güneş koruyucu krem ile birlikte

kullanımı önerilir.34 Beauty Estetik

FOREO for Love Faces

Love, one of the most beautiful emotions you can experience in your life, is

reflected in many ways in human life. Love; relieves pain and stress, gives

happiness to our face and glitter to our skin. When we fall in love, we are care

ourselves more. Swedish beauty technology brand FOREO adds sparkle and

love to your skin and love life with personalized skin care solutions. Swedish

beauty technology brand FOREO, thanks to its personalized skin care solutions,

crowning your love life.

Aşkı Yüzüne Vuranlar için FOREO

Ömrünüzde yaşayabileceğiniz en güzel duygulardan biri olan aşkın, insanın

hayatına birçok şekilde yansıması olur. Aşk; ağrıları geçirir, stresi azaltır,

rahatlatır, yüzümüze mutluluk ve cildimize pırıltı verir. Âşık olduğu dönemlerde

insanlar kendilerine daha çok özenir ve daha bakımlı olurlar. Aşkın hayatınıza

eklediklerini taçlandırmak için İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO

kişiselleştirilmiş bakım çözümleri ile cildinize ve aşk hayatınıza ışıltı katıyor.

The history has witnessed many great loves. While the most

legendary love was the love of Helen and Paris in the Western

world, which causes to the Trojan war, the most popular love

figures of the contemporary period were Romeo and Juliet that

written by Shakspeare. From Mecnun falling into the deserts

because of his love for Leyla, to Tahir, who took the death to

remember the name of Zühre, from Ferhat, who pierced the

mountains with his love for Şirin, to Kerem who was involved

in the fire for his love Aslı, many unforgettable love stories took

part in our culture.

The most important reason for this striking emotion that causes

wars, songs, poems, movies are made, some of them are shabby,

some are poetry, are the hormones secreted by the body in this

period. The most important reason for this striking emotion

Tarih, birçok büyük aşka şâhitlik etmiştir. Batı dünyasının

bilinen en efsanevî aşkı Truva savaşına yol açan Helen ile

Paris’in aşkı iken, çağdaş dönemin en popüler aşk figürleri ise

Shakespeare’in kaleminden çıkan Romeo ve Juliet olmuştur.

Leyla’ya olan aşkından çöllere düşen Mecnun’dan, Zühre’nin

adını anabilmek için ölümü göze alan Tahir’e, Şirin’e olan aşkıyla

dağları delen Ferhat’tan, Aslı için ateşlere karışan Kerem’e

kadar nice unutulmaz aşk hikâyeleri de kültürel kodlarımıza

kazınmıştır…

Uğrunda savaşlar çıkan, şarkılar şiirler yazılan, filmler çekilen,

kimini perişan, kimini şâir eden bu sarsıcı duygunun bu denli

güçlü olmasının en önemli sebebi, bu dönemde vücudun

salgıladığı hormonlardır. Dopamin, serotonin, oksitosin gibi

insanı mutluluğa ve rahatlamaya sevk eden hormonlarıyla,


Estetik

Beauty

35

that causes wars, songs, poems, movies, just because of the

hormones. With its hormones such as dopamine, serotonin and

oxytocin, which lead to happiness and relaxation, love is the

building block of a pleasant mood. Thanks to those hormones,

it reduces body pain, lowers stress levels and increases self

reliance. Love is the fearful dream of depression.

The History of St. Valentine’s Day

There are many stories about the history of Valentine’s Day

celebrated as Valentine Day in the Western world. The best

known and accepted of these stories belongs to St. Valentine.

According to this myth that dates back to the third century,

the despotic Roman emperor II. Claudius believes that single

soldiers fight better than married warriors because they

have no one to think behind, and that their love relationship

decreases their warrior performance. Because of that, II

Claudius published a decree that prohibiting the soldiers

marrying. A priest named Valentine who believes in the power

of love and lives in the Tarsus region of Mersin, continues to

secretly solemnize the weddings of the couples. However, when

the emperor heard this, Valentine was sentenced with capital

punishment. Valentine who executed on February 14, 270, sent

a letter to the daughter of the prison guard that he fell in love

with her. This tradition is still alive today.

Declaration of love day

After 226 years ago today, Pope Gelasius named that date as St.

Valentine’s Day February 14 to honor St. Valentine. Valentine’s

Day has been celebrated in the world that a person named

Esther Howland sent his first Valentine’s Day card since the

1800s.Valentine’s Day, which did not attract much attention

in our country during the Ottoman period, began to celebrate

even among a small group in the Republican period. After 1980,

with the introduction of television into every home, Valentine’s

Day has starts to celebrate in the all society.

aşk başlı başına keyifli bir ruh hâlinin yapı taşıdır. Bahsi geçen

hormonların insana verdiği olumlu hisler bir yana, vücut

ağrılarını azaltır, stres seviyesini düşürür ve özgüveni artırır.

Mutluluk pınarı olan aşk, çağımızın illeti depresyonun da

korkulu rüyâsıdır.

Sevgililer Günü’nün tarihçesi

Batı dünyasında St. Valentine’s Day adıyla kutlanan Sevgililer

Günü’nün tarihiyle ilgili birçok rivayet bulunuyor. Bunların en

bilineni ve kabul göreni ise Aziz Valentin’in hikâyesi… Üçüncü

yüzyıla dayanan bu söylenceye göre dönemin despot Roma

imparatoru olan II. Claudius, bekâr askerlerin, geride düşünecek

kimseleri olmadığı için, evlilere göre daha iyi savaştıklarını,

aşk ilişkilerinin onların savaşçı performansını düşürdüğüne

inanmaktadır. Bu nedenle askerlerin evlenmelerini yasaklayan

bir ferman yayınlar. Aşkın gücüne inanan Mersin’in Tarsus

bölgesinde yaşayan Valentin isimli bir rahip, birbirini seven

çiftlerin nikahlarını gizlice kıymaya devam eder. Ancak bu

durum imparatorun kulağına kadar ulaşınca, Valentin önce

hapse atılır ve daha sonrasında idam cezasına çarptırılır. 14 Şubat

270 tarihinde idam edilmeden önce Aziz Valentin, hapishanede

âşık olduğu gardiyanın kızına “Senin Valentin’in” imzalı bir

mektup gönderir. Bu gelenek bugün de yaşatılmaktadır.

İlan-ı aşk etme günü

Bu olaydan 226 yıl sonra, 496’da Papa Gelasius, Aziz

Valentin’i onurlandırmak için 14 Şubat’ı Aziz Valentin Günü

olarak belirlemiştir. Sevgililer Günü, 1800’lü yıllardan sonra

Amerika’da Esther Howland isimli bir kişinin ilk Sevgililer

Günü kartını yollamasından bu yana milyonlarca insanın ilan-ı

aşk ettiği genele yayılan romantik bir olgu haline gelmiştir.

Osmanlı döneminde ülkemizde pek ilgi görmeyen Sevgililer

Günü, Cumhuriyet dönemiyle birlikte küçük bir kitle arasında

da olsa kutlanmaya başlamıştır. Bilhassa 1980’li yıllardan

itibaren televizyonun her eve girmesi ve Amerikan dizilerinin

yaygınlaşmasıyla birlikte, tüm topluma mal olmuş bir kutlama

günü haline gelmiştir.

Mutluluk ışıltısının yüze yansıması

Karnımızda kelebekleri uçuşturan, ayaklarımızı yerden kesen

aşkın, sayısız ruhsal faydasının yanı sıra fiziksel olarak da

olumlu etkileri bulunuyor.


36 Beauty Estetik

A glow of happiness in the face

Love, which makes butterflies fly in our belly, has countless

spiritual benefits as well as physical positive effects. When we

fall in love, our happiness is reflected in our face. When we fall

in love, hormones that we excrete, our hair and skin becomes

brighter. The desire to feel even more attractive increases the

demand for personal care exponentially. Swedish beauty

technology brand FOREO improves the radiance of love in your

face The newest product of FOREO’s LUNA 3, a facial cleansing

and firming massage device, crowns the sparkle that your love

creates on your skin and improve your beauty.

Personalized care experience

LUNA 3 that cleans your skin deeply in just two minutes,

providing a healthy, refreshed and beautiful skin, works like a

personal beauty coach when it is synchronized with the FOREO

For You application, which can be downloaded to smart phones.

Thanks to that, this allows you to follow your skin’s needs and

development and it offers you a personalized care ritual. LUNA

3 that has 8,000 pulsations in minute, cleanses your skin from

dirt, oil, makeup remnants and dead cells by 99.5 percent.

Firming massage therapies

Thanks to its back surface, LUNA 3 helps to apply antiaging

firming massage therapies in your skin. These massage

therapies relaxing your skin, soften the appearance of fine lines

and wrinkles, when those therapies applied regularly, allow the

skin care products you use to penetrate deeper into the skin.

16 different T-Sonic pulsations intensity that allows you to

choose the appropriate device for your skin; includes firming

and rejuvenating massages for four main areas: face, chin,

mouth, eye and neck. Thanks to its medical silicone surface,

alongside being hygienic and hypoallergenic, it has a completely

waterproof surface. LUNA 3 is available in three different

models for normal, mixed and sensitive skins.

Âşık olduğumuz dönemde kelimenin tam anlamıyla

“Mutluluğumuz yüzümüze yansıyor.” Âşık olduğumuzda

salgılanan hormonlar saçlarımıza ve cildimize pırıltı,

gözlerimize ise canlılık verir. Kişinin kendini daha da çekici

hissetme arzusu, kişisel bakıma olan talebini de katlanarak

artırır. İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, aşkın

yüzünüze vuran ışıltısını artırmak için tam da bu noktada

devreye giriyor. Firmanın en yeni ürünü olan yüz temizleme

ve sıkılaştırıcı masaj cihazı LUNA 3, aşkın cildinizde sağladığı

ışıltıyı taçlandırarak, güzelliğinize güzellik katıyor.

Kişiselleştirilmiş bakım deneyimi

Cildinizi sadece iki dakika içinde derinlemesine temizleyerek

sağlıklı, tazelenmiş ve güzel bir cilde sahip olmanızı sağlayan

LUNA 3, akıllı telefonlara indirilebilen FOREO For You

uygulamasıyla senkronize edildiğinde kişiye özel bir güzellik

koçu gibi çalışıyor. Bu sayede cildinizin ihtiyaçlarını ve

gelişimini takip ederek size kişiselleştirilmiş bir bakım ritüeli

sunuyor. Dakikada yaydığı 8.000 titreşimle cildinizi kir, yağ,

makyaj kalıntıları ve ölü hücrelerden yüzde 99,5 oranında

arındırıyor.

Sıkılaştırıcı masaj terapileri

LUNA 3, arka yüzeyinin yardımıyla cildinize anti-aging etkili

sıkılaştırıcı masaj terapileri uygulamanıza yardımcı oluyor. Bu

masaj terapileri, cildinizi rahatlatıyor, düzenli uygulandığında

ince çizgi ve kırışıkların görünümünü yumuşatıyor ve

kullandığınız bakım ürünlerinin cildin daha derinine güçlü bir

şekilde nüfuz etmesini sağlıyor. 16 farklı titreşim yoğunluğundan

cildinize uygun olanı seçebilmenize imkân veren LUNA 3, göz,

kontür, boyun ve ağız olmak üzere dört hedef bölgeye yönelik

sıkılaştırıcı ve gençleştirici masajı terapisi de sunuyor. Medikal

silikon yüzeyi sayesinde ultra hijyenik ve hipoalerjenik olan

LUNA 3’ün normal, hassas ve karma ciltler için üç ayrı renkte

modeli bulunuyor.38 Beauty Estetik

Strawberry Lift Combats Double Chin, Cheek

Definition, Lift and Tighten the Neck and Facial Jowls

Demand for plastic surgery and procedures in this field continues to increase

all over the world. The increasing average age of the population, technological

innovations and the proliferation of valuable research in this direction reveal

new applications and devices. Turkey launch of Strawberry lift the device to

be clearly developed in the UK and will be popular in 2020 held at Rene Clinic

under the leadership of Aesthetic, Plastic, Reconstructive Surgery Specialist

Prof. Dr. Reha Yavuzer and Expert Esthetician Nur Bilen Yavuzer.

Strawberry Lift fills a major shortcoming…

“We complete the missing ring in the face and neck aesthetics

with Strawberry Lift,” said Professor. Dr. Reha Yavuzer, he

added, “The neck and chin line play a critical role in facial

rejuvenation and beautification. In 2019, we saw the importance

of the jaw line and experienced Jawline fillings and how big the

7-point shaping had in face-face relationship in this region. The

special use of fillers is very important to give the face sharpness.

Strawberry Lift, Alt Yüz

Hatlarında Keskinlik ve

Boyunda İncelik Sağlıyor

Tüm dünyada estetik cerrahiye ve

bu alanda yapılan işlemlere talep

artmaya devam ediyor. Nüfusun yaş

ortalamasının giderek yükselmesi,

teknolojik yenilikler ve bu yöndeki

değerli araştırmaların çoğalması,

yeni uygulamaları ve cihazları

da ortaya çıkarıyor. İngiltere’de

geliştirilen ve 2020’ye damgasını

vuracak olan Strawberry Lift

cihazının Türkiye lansmanı Estetik,

Plastik, Rekonstruktif Cerrahi

Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer

ve Uzman Estetisyen Nur Bilen

Yavuzer öncülüğünde Rene Clinic’te

gerçekleştirildi.

Strawberry Lift önemli bir eksikliği gideriyor…

‘’Yüz boyun estetiğindeki eksik halkayı Strawberry Lift ile

tamamlıyoruz’’ diyen Prof. Dr. Reha Yavuzer ‘’Boyun ve çene

hattı yüz gençleştirmede ve güzelleştirmede çok kritik bir rol

oynuyor. 2019 yılında çene hattının önemini görmüş ve bu

bölgede Jawline dolgularını ve 7 nokta şekillendirmenin yüz

boyun ilişkisinde ne kadar büyük katkılara sahip olduğunu

deneyimlemiştik. Yüze keskinliği vermek için dolguların40 Beauty Estetik

However, this is not applicable for every patient. Especially in

individuals whose neck area is fuller, facial contours are more

round and subcutaneous adipose tissue is not very successful

method. However, this deficiency is now resolved with

Strawberry Lift.”

More effective facial sharpening with dual energy

British technology Strawberry Lift stands out as a platform that

has managed to combine two different technologies. Surgery or

injection-free, non-invasive application stands out with the only

device feature that uses silent ultrasound and laser together. In

the first stage of the application, the cold red laser light, called

3D class, penetrates the skin and acts on the unwanted fat cells

and thinned. In the second stage, silentultrasound technology

which can shoot non-stop is used. The focused fat reduction

probe, which can be safely operated on the lower face line,

instantly acts on the skin and tightens it and supports the

production of new collagen. Strawberry Lift is suitable for all

skin types.

FDA approved reliable British Technology

Strawberry Lift, which was approved by the FDA in the

last period of 2019, started to be used in the United States.

Simultaneously it was put into service for the needs of Turkish

users. Having both CE and FDA approval of the system gives an

idea of how reliable and effective it is. It is extremely important

to determine the opinions and suggestions of your specialist and

their settings. Those who want to make use of this technique

should be evaluated in terms of suitability and then decide.

özellikli kullanımı çok önemli. Ancak bu her hasta için

uygulanabilir değil. Özellikle boyun bölgesi daha dolgun olan,

yüz hatları daha yuvarlak ve deri altı yağ dokusu fazla bireylerde

çok da başarılı bir yöntem yoktu. Ancak artık bu eksiklik

Strawberry Lift ile gideriliyor’’ diye konuştu.

İkili enerji ile daha etkin yüz keskinleştirme

İngiliz teknolojisi olan Strawberry Lift, iki apayrı teknolojiyi

bir araya getirmeyi başarmış bir platform olarak dikkat çekiyor.

Cerrahi veya enjeksiyon gerektirmeyen, invaziv olmayan

uygulama, sessiz ultrason ve lazeri beraber kullanan tek cihaz

özelliğiyle öne çıkıyor. Uygulamanın birinci aşamasında 3B

sınıf olarak adlandırılan soğuk kırmızı lazer ışığı cilde nüfuz

ederek istenmeyen yağ hücrelerine etki edilir ve inceltilir. İkinci

aşamasında non-stop atış yapabilen silentultrasound teknolojisi

kullanılır. Alt yüz hattında güvenle çalışılabilen odaklanmış

yağ azaltma probu cilde anında etki ederek sıkılaştırır ve yeni

kollajen üretimini destekler. Strawberry Lift tüm cilt tipleri için

uygundur.

FDA onaylı güvenilir bir İngiliz Teknolojisi

2019 yılının son döneminde FDA tarafından da onaylanan

Strawberry Lift, Amerika Birleşik Devletleri’nde de kullanıma

başlandı. Eş zamanlı olarak da Türk kullanıcıların ihtiyaçları için

hizmete girdi. Sistemin hem CE hem de FDA onayının olması

ne kadar güvenilir ve etkin bir yöntem olduğu konusunda fikir

veriyor. Uzman doktorunuzun görüş ve önerisi ile ayarlarının

belirlenmesi son derece önemli. Bu teknikten faydalanmak

isteyenler uygunluk açısından değerlendirilip sonrasında karar

vermek gerekiyor42 Beauty Estetik

Suitable for all ages and different goals

Strawberry Lift is a technique that can be applied safely since

the 20s. This method is preferred in the food zone to reduce fat

at any age; It is used for eliminating the loss of elasticity caused

by weight loss, age or hormonal reasons. In 20s, the application

times are kept shorter, making the skin more tense and shiny.

Often 2 sessions of practice are sufficient. In individuals without

excess fat, only silent ultrasound can be done.

In the 30s, cellular renewal is beginning to decrease. The drier

skin is slowly losing elasticity. At this stage, depending on the

amount of fat, laser and ultrasound application amounts are

decided and 30-minute sessions are carried out 3-4 times with

an interval of 10 days.

In the 40s, loss of elasticity is beginning to show itself more

clearly. Gradually, the jaw line begins to lose sharpness and

slight flabbiness is entering the process of being noticed in the

mirror. In addition, the slowing of the lymphatic system causes

us to get rid of toxins more difficult. In this case, full treatment

is definitely recommended and 4 sessions are applied.

Due to the cells that begin to deteriorate in the 50s, we see

spots on the skin, increase in wrinkles and a much drier skin.

At this age, if the excess fat is not apparent, 2 sessions of silent

ultrasound are recommended in addition to 4 sessions of dual

treatment. Additional suggestions can be made for pigmentation

problems.

With the 60s, all these problems are increasing and the blood

flow of the subcutaneous vessels decreases and the speed slows

down. This affects the recovery and production processes

significantly. At this age, while Strawberry Lift is preferred to

reduce fat when necessary, it is beneficial for 4-8 sessions in

tightening the neck area.

Her yaşa ve farklı hedeflere uygun

Strawberry Lift 20’li yaşlardan itibaren güvenle uygulanabilen

bir teknik. Her yaşta yağ azaltmak için gıdı bölgesinde tercih

edilen bu yöntem; kilo kaybı, yaş veya hormonel nedenlerle

meydana gelen elastikiyet kaybının giderilmesi içinde

kullanılıyor. 20’li yaşlarda uygulama süreleri daha kısa tutularak

deri daha gergin ve parlak hale getiriliyor. Sıklıkla 2 seanslık

uygulama yeterli oluyor. Yağ fazlası olmayan bireylerde sadece

sessiz ultrason yapılabiliyor.

30’lu yaşlarda artık hücresel yenilenmeye azalmaya başlıyor.

Daha kuru olan deri yavaş yavaş elastikiyet kaybetmeye başlıyor.

Bu aşamada yağ miktarına bağlı olarak lazer ve ultrason

uygulama miktarlarına karar verilip 30 dakikalık seanslar 10

gün ara ile 3-4 kez gerçekleştiriliyor.

40’lı yaşlarda artık elastikiyet kaybı kendini daha net göstermeye

başlıyor. Yavaş yavaş çene hattı keskinliği kaybetmeye başlıyor

ve hafif sarkıklıklar aynada fark edilme sürecine giriyor. Tüm

bunlara ek olarak lenfatik sistemin yavaşlaması da toksinlerden

daha zor kurtulmamıza neden oluyor. Bu durumda tam tedavi

mutlaka önerilip 4 seanslık uygulama yapılıyor.

50’li yaşlarda artık bozulmaya başlayan hücreler nedeniyle

deride lekeler, kırışıklıklarda artış, çok daha kuru bir cilt

karşımıza çıkıyor. Bu yaşta şayet yağ fazlası belirgin değilse 4

seanslık dual tedaviye ek olarak 2 seans sessiz ultrason öneriliyor.

Pigmentasyon sorunları için ek öneriler yapılabiliyor.

60’lı yaşlarla birlikte tüm bu saydığımız sorunlar artıyor ve deri

altı damarların kan akımı azalarak hızı yavaşlıyor. Bu da iyileşme

ve üretim süreçlerini belirgin olumsuz etkiliyor. Bu yaşlarda da

Strawberry Lift gerektiğinde yağ azaltmak için tercih edilirken

boyun bölgesi sıkılaşmasında 4-8 seanslık uygulaması ile faydalı

oluyor.


Kurulduğumuz günden bugüne ‘global büyümeye’

ve yaratıcılığın vazgeçilmez olduğu ‘katma değerli ürünlere’

odaklanan vizyonumuzla yatırımlarımız devam ediyor....

Tutkuyla yürüdüğümüz bu yolda dünyanın en hızlı büyüyen

esans şirketlerinden birisi ve esans alanında Türkiye’nin

2019 yılında da ihracat şampiyonu

olmaktan kıvanç duyuyoruz...

Since our first day, we continue to make investments

with focusing on our vision that place great importance

on 'global growth' and 'value added products' in

which creativity is a must... With never-ending passion,

we are proud to be one of the fastest growing companies

and Turkey's export leader in fragrance sector

again in 2019.


44 Beauty Bakım

Gift Suggestions for Those Who Want to Pamper

their Loved Ones from NIVEA!

Sevdiklerini Şımartmak

İsteyenlere

NIVEA’dan Hediye

Önerileri

Sevdiklerine her gün kendini iyi hissettirecek kişisel bakım

ürünleri hediye etmek en mutluluk verici hediyelerden biri

oluyor. Dünyanın bir numaralı cilt bakım markası NIVEA,

sevdiklerine her gün sevgilerini hatırlatacak bakım ürünlerini

öneriyor.

Kadınlara özel hediyeler

Happiest gifts to give personal care products to their loved ones

that will make them feel good every day. NIVEA, the world’s

number one skin care brand, offers care products that will

remind their loved ones every day.

Special gifts for women

Vivid and well-groomed skin: Nivea Aqua Sensation

Invigorating Day Cream

Nivea Aqua Sensation Invigorating Day Cream intensely

moisturizes all layers of the skin with the patented intensive

moisturizing technology developed by NIVEA, making it look

more vibrant and bright. The quick-absorbing, mild formula

cream keeps the skin moist for 24 hours, while protecting the

skin from external factors with UVA / UVB filters.

Canlı ve bakımlı bir cilt: NIVEA Aqua Sensation

Canlandırıcı Bakım Kremi

NIVEA Aqua Sensation Canlandırıcı Bakım Kremi, NIVEA’nın

geliştirdiği patentli yoğun nemlendirme teknolojisiyle cildin

tüm katmanlarını yoğun şekilde nemlendirerek daha canlı ve

parlak görünmesini sağlıyor. Hızlı emilen hafif formüllü krem,

cildin 24 saat boyunca nemli kalmasını sağlarken, UVA/UVB

filtreleriyle cildi dış etkenlerden koruyor.

Yumuşacık dokunuşlar: NIVEA Kiraz Çiçeği & Jojoba Yağı

El Kremi

NIVEA, yumuşak dokunuşlara sahip olmak isteyen ve

kışın soğuğunda şımartılmaya ihtiyaç duyan ellere, NIVEA

Kiraz Çiçeği & Jojoba Yağı El Kremini öneriyor. Çeşitli

antioksidanlar açısından zengin jojoba yağı ve narin kiraz

çiçeğinin ferahlatıcı kokusuyla harmanlanan NIVEA Kiraz

Çiçeği & Jojoba Yağı El Kremi, hızlı emilen formülüyle yağlı

his bırakmadan gün boyu ellerde dayanılmaz bir yumuşaklık

sağlar.

Soft touches: NIVEA Cherry Blossom & Jojoba Oil Hand

Cream

NIVEA recommends NIVEA Cherry Blossom & Jojoba Oil

Hand Cream for those who want to have soft touches, need

to be pampered in the cold of winter. Blended with a variety

of antioxidants-rich jojoba oil and the refreshing scent of

delicate cherry blossom, NIVEA Cherry Blossom & Jojoba Oil

Hand Cream provides unbearable softness throughout the day

without leaving any greasy feel with its fast absorbing formula.


Bakım

Beauty

45

3 different mask options for skin care: NIVEA 10 minutes

Q10 POWER Sheet Mask

NIVEA enables the skin to regain the moisture lost with 3 new

paper masks that can be applied easily in 10 minutes with a

quick effect, and all kinds of masks offer solutions for different

skin needs. NIVEA Paper Masks provide instant visibility, even

with just one application

Special gifts for men

Attractive fragrance for up to 48 hours: Nivea Men Deep

Dimension Amazonia Spray Deodorant

NIVEA MEN Deep Dimension spray deodorant series, which

provides effective protection against sweating and sweat odor

with its strong formula containing active carbon for up to 48

hours, is indispensable for men who care for their personal care.

Espresso and Amazonia provide long-term protection against

sweating and sweat odor with its extraordinary and attractive

odors.

A clean feeling: NIVEA MEN DEEP Shaving Gel

NIVEA MEN Deep Shaving Gel, with its formula containing

active carbon, cleans the skin and provides a slippery shaving

experience. Prepares beard before shaving and helps protect

your skin. The skin after shaving feels cleansed.

Cilt bakımı için 3 farklı maske seçeneği: NIVEA Kâğıt

Maskeler

NIVEA, hızlı etkiye sahip 10 dakikada kolayca uygulanabilen

3 yeni kâğıt maskeyle cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını

sağlıyor ve maskelerin her çeşidi farklı cilt ihtiyaçları

için çözüm sunuyor. NIVEA Kâğıt Maskeler, sadece bir

uygulamayla bile anında gözle görülür etki sağlıyor

Erkeklere özel hediyeler

48 saate kadar çekici bir koku: NIVEA MEN Deep

Dimension Deodorant Serisi

Aktif karbon içeren güçlü formülüyle terlemeye ve ter

kokusuna karşı 48 saate kadar etkili koruma sağlayan NIVEA

MEN Deep Dimension deodorant serisi, kişisel bakımına özen

gösteren erkeklerin vazgeçilmezi. Espresso ve Amazonia sıra

dışı ve çekici kokularıyla terlemeye ve ter kokusuna karşı uzun

süreli koruma sağlıyor.

Tertemiz bir his: NIVEA MEN Deep Dimension Tıraş Jeli

NIVEA MEN Deep Dimension Tıraş Jeli, aktif karbon içeren

formülü ile cildi temizler ve kaygan bir tıraş deneyimi sağlar.

Tıraş öncesi sakalı hazırlar ve cildini korumaya yardımcı olur.

Tıraş sonrası cilt, temizlenmiş hisseder.


46 Beauty Güzellik

Chemical Industry’s January Exports

1.7 Billion Dollars

The export performance of the chemical industry, which completed 2019

with a record in exports, continues to increase. According to the data of the

Istanbul Chemicals and Products Exporters Association (İKMİB), the exports

of the chemical industry in January 2020 increased by 10.6 percent compared

to January 2019 and reached 1.7 billion dollars. The chemical industry, which

stands out as the sector that exports to the most countries among all sectors,

came first in January with exports to 199 countries and regions.

Kimya Sektörünün Ocak

Ayı İhracatı

1,7 Milyar Dolar

Adil Pelister, Chairman of the Board of Istanbul Chemicals and

Products Exporters Association (İKMİB), evaluating the export

figures of the chemical industry in January, said “Our chemical

industry achieved a great success by breaking a historic record

in exports in 2019. It completed last year with exports of 20.6

billion dollars as a second sector after automotive sector. Our

industry’s strategic importance continues to grow day by day.

We are working very hard as we are aware of our contribution

to Turkey’s economy. This year, as IKMIB we will be with our

exporters with our new projects and activities. In this context,

we will realize our Chemistry Technology Center, International

Chemistry Olympics, Chemistry Summit projects. Besides, we

will continue to support our exporters with sector trade mission,

2019 yılını ihracatta rekorla tamamlayan

kimya sektörünün ihracat performansı

yükselmeye devam ediyor. İstanbul

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine

göre, 2020 yılı Ocak ayında kimya

sektörü ihracatı 2019 yılı Ocak ayına

göre yüzde 10,6 artışla 1,7 milyar

dolar olarak gerçekleşti. Tüm sektörler

arasında en fazla ülkeye ihracat yapan

sektör olarak da öne çıkan kimya

sektörü, Ocak ayında 199 ülke ve

bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya

sektörümüz 2019 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırarak büyük

bir başarıya imza attı. Geçen yılı 20,6 milyar dolarlık ihracatla,

otomotiv sektöründen sonra en çok ihracat gerçekleştiren

ikinci sektör olarak tamamladı. Sektörümüzün stratejik önemi

her geçen gün artmaya devam ediyor. Kimya sektörü olarak

Türkiye’nin ekonomisine yaptığımız katkının bilincinde olarak

var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl da hedeflerimize ulaşmak

için İKMİB olarak yeni projelerimizle ve faaliyetlerimizle

ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.


İKMİB,dünyanın dört bir

yanında kozmetik

sektörünün yanında

COSMOPROF BOLOGNA

12-15 Mart 2020

Bologna / İTALYA

BEAUTY WORLD ME

31 Mayıs-2 Haziran 2020

Dubai / B.A.E.

COSMOPROF ASIA

11-13 Kasım 2020

Hong Kong / Ç.H.C.

Dış Ticaret Kompleksi, A Blok Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 34197

Yenibosna - Bahçelievler, Istanbul / TURKEY

www.ikmib.org.tr +90 212 454 00 00 +90 212 454 00 01

ikmibnews

ikmib

turkishcosmetics.org


48 Beauty Bakım

7 purchases delegation, workshops, R & D Project Market event,

awards ceremony, Turkey Promotion Group (TTG) project

activities, exhibition visits, 6 URGE delegation organizations

with different education, cooperation”.

He said “We will continue to work in union with all of our

industry players to exceed our 22.5 billion dollars chemical

industry export target, which is our target for 2020. We have

4 years without selection. We focus on production and exports

to spend these years in the most efficient way on behalf of the

chemical industry. We continue our efforts without slowing

down to ensure the continuation of the added value provided

by our chemistry sector to our country, to accurately explain

the strategic importance of chemistry and to increase the share

of the Turkish chemical industry from world trade”. Italy was

the most exported country in January. In January the other top

ten countries after Italy were the Netherlands, Germany, Iraq,

Belgium, Greece, Egypt, Lebanon, the USA and Spain.

“Mineral fuels, mineral oils and products” were mostly

exported in the chemical sub-sectors.

In January, the export of mineral fuels, mineral oils and

products in the sub-sectors took the first place in chemical

exports with 555 million 343 thousand 282 dollars. Plastics

and their products are in the second place with exports of 484

million 815 thousand 832 dollars, while inorganic chemicals

exports are in third place with 132 million 242 thousand

402 dollars. Other sectors in the top ten following inorganic

chemicals are; ‘Rubber, rubber goods’, ‘essential oils, cosmetics

and soap’, ‘pharmaceutical products’, ‘paint, varnish, ink and

preparations’, ‘organic chemicals’, ‘various chemicals’ and

‘washing preparations’.

Bu kapsamda, Kimya Teknoloji Merkezi, Uluslararası Kimya

Olimpiyatları, Kimya Zirvesi projelerimizi hayata geçireceğiz.

Bununla birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız 17 milli katılım

organizasyonu, 1 sektörel ticaret heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar,

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, ödül töreni, Türkiye Tanıtım

Grubu (TTG) proje faaliyetleri, fuar ziyaretleri, 6 URGE heyeti

organizasyonları ile farklı eğitim, iş birlikleri ve projelerimizle

ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz...

2020 yılı hedefimiz olan 22,5 milyar dolarlık kimya sektörü

ihracat hedefimizi aşmak için tüm sektör oyuncularımızla

birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzde

seçimsiz 4 yılımız var. Bu yılları kimya sektörü adına en verimli

şekilde geçirmek için üretime ve ihracata odaklanıyoruz.

Kimya sektörümüzün ülkemize sağladığı katma değerin artarak

devamını sağlamak, kimyanın stratejik önemini doğru bir

şekilde anlatmak ve Türk kimya sektörünün dünya ticaretinden

aldığı payı yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden

devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. İtalya, Ocak ayında en çok

ihracat yapılan ülke oldu. Ocak ayında İtalya’yı takip eden ilk

onda yer alan diğer ülkeler ise Hollanda, Almanya, Irak, Belçika,

Yunanistan, Mısır, Lübnan, ABD ve İspanya oldu.

Kimya alt sektörlerinde en çok “mineral yakıtlar, mineral

yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Ocak ayında alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral yağlar

ve ürünler ihracatı, 555 milyon 343 bin 282 dolarla kimya

ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 484 milyon 815

bin 832 dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken,

anorganik kimyasallar ihracatı 132 milyon 242 bin 402 dolarla

üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk

onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu

yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik,

mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’, ‘muhtelif

kimyasal maddeler’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.50 Beauty Bakım

Anti-Aging Intensive Care with Collagen:

Which Collagen Skin Care Products, How to Use?

Kolajen ile Yaşlanma Karşıtı

Yoğun Bakım:

Hangi Kolajenli Cilt Bakım

Ürünlerini, Nasıl Kullanmalı?

Do you know that collagen is one of the major factors

in keeping your body tight, young and alive? Collagen

protein, which is naturally found in all of our skins, is

one of the indispensable restorative and moisturizing

ingredients of Korean cosmetics, the world of K-beauty.

Mizon, one of the world-renowned Korean beauty brands,

has compiled the outstanding benefits of this great protein,

which also produces a comprehensive range of collagen

Why is collagen essential in skin care?

Without collagen, you can’t imagine healthy and vibrant skin.

The main reason for this is that collagen is already a very

important protein already found in our body in many places

such as hair, skin, nails, joints, teeth, connective tissues and

bones. Not only that, it gives shine and firmness to the skin

and flexibility to the bones and muscles. Decreasing collagen

that keeps body tissues together like a glue means less tight,

dull, less unhealthy skin appearance. This annoying situation

progresses in proportion to old age. As we get older, the signs

of collagen deficiency begin to manifest in our skin.

Which collagen products can you use for skin care?

Collagen tonic: The tonic is a very special skin care product

that tightens the skin and improves pores when used

regularly after skin cleansing. By using tonic selection for

collagen-containing products, you can help reduce fine lines

and wrinkles and help make your skin smoother and brighter.

Firming collagen eye cream: Especially if you have a delicate

and fine wrinkle around your eyes, you can use the power

of collagen by using a firming eye cream before applying

moisturizer on your face.

Firming collagen cream: For both day and night care, you

can use facial creams with intense collagen to moisturize,

tighten and protect against signs of aging.

Firming collagen ampoule: Before or after the mask

application, you can also use supplemental ampoules

containing enriched marine collagen and add vitality and

firmness to your tired skin.

To experience all these benefits, you can bring collagen skin

care products from your 20s on!

Vücudunun sıkı, genç ve canlı olmasında en büyük etkenlerden

birinin kolajen olduğunu biliyor musun? Hepimizin cildinde

doğallıkla bulunan kolajen proteini, Kore kozmetiği, yani

K-beauty dünyasının da olmazsa olmaz onarıcı ve nemlendirici

içeriklerinden biri. Dünyaca ünlü Kore güzellik markalarından

Mizon’un, uğruna çok kapsamlı bir kolajen serisi de ürettiği bu

müthiş protein ile ilgili öne çıkan faydaları derledik…

Cilt bakımında kolajen neden olmazsa olmaz?

Kolajen olmadan sağlıklı ve canlı bir cilt hayal edemeyiz. Bunun

da en büyük nedeni, kolajenin zaten vücudumuzda halihazırda

saç, deri, tırnak, eklem, diş, bağ dokuları ve kemik gibi bir

çok yerde bulunan çok önemli bir protein olması. Bununla da

kalmayıp cilde parlaklık ve sıkılık, kemik ve kaslara ise esneklik

kazandırması. Vücut dokularını tıpkı bir tutkal gibi bir arada

tutan kolajenin azalması demek, daha az sıkı, daha mat, daha

sağlıksız bir cilt görünümü demek. Bu can sıkıcı durum yaşlılıkla

doğru orantıda ilerliyor. Biz yaşlandıkça cildimizde de kolajen

eksikliği belirtileri kendini göstermeye başlıyor.

Cilt bakımında hangi kolajenli ürünlerden yararlanabilirsin?

Kolajen tonik: Tonik, cilt temizliğinin ardından düzenli

bir şekilde kullanıldığında cildi sıkılaştıran ve gözeneklerin

toparlanmasını sağlayan çok özel bir cilt bakım ürünü. Tonik

seçimini kolajen içeren ürünlerden yana kullanarak, ince çizgileri

ve kırışıklıkları azaltıp cildinin daha pürüzsüz ve parlak hale

gelmesine yardımcı olabilirsin.

Sıkılaştırıcı kolajen göz kremi: Özellikle hassas ve ince

kırışıklıklara sahip bir göz çevren varsa, yüzüne nemlendirici

sürmeden önce sıkılaştırıcı bir göz kremi kullanarak kolajenin

gücünden yararlanabilirsin.

Sıkılaştırıcı kolajen kremi: Hem gündüz hem de gece

bakımında, cildini nemlendirmek, sıkılaştırmak ve yaşlanma

belirtilerine karşı korumak için, içeriğinde yoğun kolajen

bulunan yüz kremlerinden kullanabilirsin.

Sıkılaştırıcı kolajen ampul: Maske uygulaması öncesi ya da esans

sonrasında, içeriğinde zenginleştirilmiş marine kolajen bulunan

destek ampullerinden de kullanabilir, yorgun cildine canlılık ve

sıkılık katabilirsin.

Tüm bu faydaları deneyimlemek için, 20’li yaşlarından itibaren

kolajenli cilt bakım ürünlerini hayatına katabilirsin!52 Beauty Saç Bakım

Ashley Joy Deep Repair Shampoo and Hair Care Oil

Bring Vitality to Your Hair

Ashley Joy’s Deep Repair Shampoo, which draws attention with its innovative

products, gives strength, vitality and shine to the hair since the first wash. Hair

Care Oil, which provides effective care thanks to 24 different vegetable oils, helps

hair to grow faster.

Ashley Joy Yoğun Onarıcı

Şampuan ve Bitkisel Saç

Bakım Yağı Saçlarınıza

Canlılık Kazandırıyor

Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken

Ashley Joy’un Yoğun Onarıcı

Şampuanı ilk yıkamadan itibaren

saça güç, canlılık ve parlaklık

kazandırıyor. İçeriğinde yer alan 24

farklı bitkisel yağ sayesinde etkili

bir bakım sunan Saç Bakım Yağı ise

saçların hızla uzamasına yardımcı

oluyor.

Your hair will no longer fall out

Deep Repair Shampoo, which cleans the hair deeply thanks

to the rosemary extract, supports its restructuring while

strengthening the hair that has been treated, damaged by

heat and environmental factors. The shampoo with sodium

PCA source helps moisturize the hair and scalp, as well as

strengthening weak hair strands with its mineral source.

Stronger and Bulky Hair

Ashley Joy Hair Care Oil, which contains 24 different vegetable

oils including avocado, boabab, jojoba, macademia, argan and

coconut, stands out with its effective formula. The product,

which provides an ideal care for stronger and bulky hair,

provides resistance to the strands and also protects against

breakage and breakage. The antioxidant feature of the vitamins

A and E in its content protects your hair from harmful effects,

while Baobab oil intensely moisturizes.

Saçlarınız Artık Dökülmeyecek

Biberiye özü sayesinde saçları derinlemesine temizleyen

Ashley Joy Yoğun Onarıcı Şampuan, işlem görmüş, ısı ve

çevresel faktörlerden zarar görmüş saçları güçlendirirken

yeniden yapılanmasını destekliyor. Sodyum PCA kaynağı

içeren şampuan, saçları ve saç derisini nemlendirmenin yanı

sıra içeriğindeki mineral kaynağı ile de zayıf saç tellerinin

güçlenmesine yardımcı oluyor.

Daha Güçlü Ve Hacimli Saçlar

Avokado, boabab, jojoba, makademya, argan ve Hindisan

cevizi de dahil olmak üzere içerisinde 24 farklı bitkisel yağ

bulunan Ashley Joy Saç Bakım Yağı etkin formülü ile öne

çıkıyor. Daha güçlü ve hacimli saçlar için ideal bir bakım

sunan ürün, saç tellerine direnç kazandırarak kırılma ve

kopmalara karşı da koruma sağlıyor. İçeriğindeki A ve E

vitaminlerinin antioksidan özelliği, saçınızı zararlı etkilerden

korurken, Baobab yağı da yoğun şekilde nemlendiriyor.


Kurulduğumuz günden bugüne ‘global büyümeye’

ve yaratıcılığın vazgeçilmez olduğu ‘katma değerli ürünlere’

odaklanan vizyonumuzla yatırımlarımız devam ediyor....

Tutkuyla yürüdüğümüz bu yolda dünyanın en hızlı büyüyen

esans şirketlerinden birisi ve esans alanında Türkiye’nin

2019 yılında da ihracat şampiyonu

olmaktan kıvanç duyuyoruz...

Since our first day, we continue to make investments

with focusing on our vision that place great importance

on 'global growth' and 'value added products' in

which creativity is a must... With never-ending passion,

we are proud to be one of the fastest growing companies

and Turkey's export leader in fragrance sector

again in 2019.


54 Beauty Bakım

Ph 4.5 Color Freeze First Colour-Locking

Hairtherapy for Zero Fade

Schwarzkopf

Professional’dan İlk

Renk Kilitleyici Saç

Terapisi

İstenilen renk tonuna sahip olmak ve saç rengini olabildiğince

uzun süre parlak ve canlı tutabilmek herkes için çok önemlidir.

Yüz yirmi yılı aşkın süredir saç alanında birçok yeniliğe imza atan

Schwarzkopf Professional’ın ilk renk kilitleyici saç terapisi serisi

BC BONACURE pH 4.5 Renk Koruma ile şimdi bu mümkün.

Seri, patentli pH 4.5 Teknolojisi ile yalnızca renklendirilmiş

saçları korumakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel renkler

için saçtaki renk pigmentlerini donduruyor.

There is nothing better than walking out of a salon with

vibrant true colour. A good colourist will create the perfect

balance of shades to suit their client’s style and skin colour.

Getting it right is a skilled science, so it’s no surprise that

everyone wants their colour to remain true for as long as

possible.

That’s where BC BONACURE pH 4.5 Color Freeze comes

in. Patented pH 4.5 Balancer Technology not only seals the

surface of coloured hair like conventional colour care does,

but most importantly, it freezes the colour pigments deep

inside the hair matrix for ultimate colour perfection.

pH 4.5 Color Freeze Technology

After a colouration, current care technologies mainly seal the

cuticle, leaving the matrix structure unattended which can lead

to a lack of resilience, hair breakage and dramatic colour fade.

When hair is adjusted to the optimal pH value of 4.5, the

matrix around the cortex microfibriles is tightened and

stabilised, keeping the colour pigments frozen deep inside the

hair structure. In combination with Cell Perfector Technology,

the hair surface is perfectly sealed, providing a long-lasting

protection against external aggressions like water or blowdrying.

pH 4.5 Şampuan ile saç renginiz koruma altında…

pH 4.5 Renk Koruma serisinde yer alan Sülfat İçermeyen

Şampuan ve Zengin Şampuan ile saçınızın rengi bir sonraki

kuaför ziyaretinize kadar ilk günkü gibi canlı görünüyor.

Gümüş Yansıma Şampuan, istenmeyen sıcak alt tonları

nötralize ederek soğuk tonları koruyor ve canlandırıyor. Altın

Parıltılı Şampuan da donuk görünen sarı tonları iyileştiriyor ve

altın rengi alt tonları geri kazandırıyor. Kızıl, renklendirilmiş

saç rengini koruyup yoğunlaştırmak ve parlaklığını artırmak

için ise serinin çözümü Kızıl Şampuan… Ayrıca serideki tüm

şampuanlar, saçı nazikçe ve etkili bir şekilde temizlerken bakım

sağlıyor.

pH 4.5 Renk Koruma Saç Kremi

Yıpranmış saçları tek adımda nazikçe temizleyen pH 4.5 Renk

Koruma Saç Kremi, saçın bakımını da gerçekleştiriyor. Donuk

renkleri canlandırırken ekstra bakım ve parlaklık sağlayarak

saç yapısını güçlendiriyor. Hafif, az köpüren sülfatsız formülü

ile saçı nazikçe temizleyip bakım yapıyor ve saçın doğal lipit ve

nem içeriğini kaybettirmiyor.

pH 4.5 Color Freeze Series:

pH 4.5 Color Freeze Sulfate-Free Micellar Shampoo

Hair is colour treated with the client wanting to maximise

colour retention.

pH 4.5 Color Freeze Rich Micellar Shampoo

Hair is porous and colour treated, highlighted or overprocessed.


Bakım

Beauty

55

pH 4.5 Color Freeze Silver Micellar Shampoo

Hair shows unwanted yellow tone direction or is white and

needs subtle silver tone direction.

pH 4.5 Color Freeze Gold Shimmer Micellar Shampoo

Hair is dull and porous, highlighted, lifted or bleached.

pH 4.5 Color Freeze Vibrant Red Micellar Shampoo

Hair is natural or colour-treated and the client wants to preserve

and enhance colour vibrancy.

pH 4.5 Color Freeze Micellar Cleansing Conditioner

Hair is slightly porous and colour-treated with the client

wanting to maximise colour retention.

pH 4.5 Color Freeze Spray Conditioner

Hair is colour-treated, highlighted and slightly porous.

pH 4.5 Color Freeze Treatment

Hair is colour-treated, highlighted or over-processed.

pH 4.5 Perfect Teknolojisi ile saçı optimal pH seviyesine

getirerek renk pigmentlerini uzun süreli ve yoğun renkler için

mükemmel biçimde saça hapsediyor.

pH 4.5 Color Freeze Sprey Krem

pH 4.5 Color Freeze Sprey Krem, saç yapısını güçlendirirken

karışıklıkları anında açarak saçı kontrol altına almayı sağlıyor.

Donuk renkleri canlandırıyor ve parlaklık kazandırıyor.

Besleyici içerikler ise saçın dış katmanındaki yapısal boşlukları

dolduruyor, renk işlemi görmüş saça esneklik ve güç veriyor.

Saçı optimal 4.5 pH seviyesine getirerek renk solmalarını

önlemeye yardımcı oluyor.

pH 4.5 Renk Koruma Maskesi

pH 4.5 Renk Koruma Maskesi’nin içeriğindeki zengin ve

yüksek besleyici etkili emülsiyon, içeriğindeki hidrolize keratin

ile saçın yapısal boşluklarını, korteksin dış katmanından

başlayarak dolduruyor. pH 4.5 Balancer Teknolojisi, saç yapısını

sıkılaştırarak renk pigmentlerini saçın en derin katmanlarına

sabitliyor, renklendirilmiş saçın güç ve esnekliğini artırıyor.

Saç optimal pH 4.5’a kavuşuyor, uzun süre canlı görünümünü

koruyor.
58 Beauty Saç Bakım

Special Series from PHYTO:

PHYTOMILLESIME for Color-Treated and Highlighted Hair!

With 50 years of herbal science experience and formulas inspired by natural

active ingredients, PHYTO presents the special series Phytomillesime developed

for Red Love apple, for color-treated and highlighted hair.

PHYTO’dan Özel

Seri: Boyalı ve İşlem

Görmüş Saçlar için

PHYTOMILLESIME!

50 yıllık bitki bilimi tecrübesi ile

doğal aktif içeriklerden ilham alarak

geliştirdiği formülleri ile PHYTO,

Red Love elması özlü, boyalı ve işlem

görmüş saçlar için geliştirdiği özel

serisi Phytomillesime’i sunuyor.

Phytomillesime Color Locker Pre-Shampoo

The first step of the routine developed to protect your hair color

and Phytomillesime Color Locker Pre-Shampoo, which you will

apply to dry hair before each wash, extends the life of the dye

without aggravating the hair. The gel-in-oil it contains acts as a

protective cover around the hair strands, preventing pigments

from disappearing during washing. Amber flower, Red love

apple extract, apple tree flower and fruit extract offer nature and

unique care to your hair with its active ingredients.

Phytomillesime Color Enhancing Shampoo

Phytomillesime Color Enhancing Shampoo meets all the needs

of your hair and brings the color to your desired brightness with

its superior active ingredients, alpine star flower, Red Love apple

extract, amber flower extract and sulfate-free structure! It cares

by feeding the hair deeply with its thin structure that will enable

you to get silky and shiny hair.

Phytomillesime Şampuan Öncesi Renk Sabitleyici

Saç renginiz korumak için geliştirilen rutinin ilk adımı ve her

yıkama öncesi kuru saça uygulayacağınız

Phytomillesime Renk Sabitleyici saçı

ağırlaştırmadan boyanın ömrününü

uzatıyor. İçeriğindeki gel-in-oil saç

telleri etrafında koruyucu bir kılıf görevi

görerek yıkama sırasında pigmentlerin

kaybolmasını engelliyor. Amber çiçeği,

Red love elması özü, elma ağacı çiçeği ve

meyvesi özü aktif içerikleri ile saçlarınıza

doğa ve eşsiz bir bakım sunuyor.

Phytomillesime Renk Canlandırıcı

Şampuan

Üstün aktif içerikleri alp yıldızı çiçeği, Red

Love elması özü, amber çiçeği özü ve sülfat

içermeyen yapısı ile Phytomillesime Renk

Canlandırıcı Şampuan saçınızın tüm ihtiyacını

karşılıyor ve rengini istediğiniz parlaklığa

çıkartıyor! İpeksi ve parlak saçlara kavuşmanızı


Saç Bakım

Beauty

59

Phytomillesime Cleansing Care Cream

Phytomillesime Cleansing Care Cream, developed to prevent

fading of your hair color, relieves the scalp with its alpine star

flower content, protects the applied color, and offers the key of

silky, shiny and lively hair with the Red Love apple

extract.

Recommendation for use: Use

alternately with PHYTOMILLESIME

Shampoo.

Phytomillesime Color Enhancing

Mask

Phytomillesime Color Enhancing

Mask, specially developed for dyed and

processed hair, with its active ingredient

argan oil, softens and brightens the

hair without providing heavy color

performance. The mask applied after

Phytomillesime Shampoo once a week

allows you to get the repaired and

nourished hair.

Phytomillesime Cleansing Care Cream

Phytomillesime Cleansing Care Cream,

which is applied without any rest, completes

the daily care ritual and provides protection

against external factors in the hair strands.

With its cream texture Red Love apple

extract, which can be applied daily on wet or

dry hair, it gives a more vivid and shiny look

than ever before without weighing your hair.

sağlayacak ince yapısıyla saçları derinlemesine besleyerek

bakımınızı tamamlıyor.

Phytomillesime Renk Koruyucu Temizleyici Bakım Kremi

Saç renginizin solmasını engellemek için geliştirilen

Phytomillesime Renk Koruyucu Temizleyici

Bakım Kremi içeriğindeki alp yıldızı çiçeği

ile saç derisini rahatlatarak, uygulanan rengi

koruyor, Red Love elması özü ile ipeksi, parlak

ve canlı saçların anahtarını sunuyor.

Kullanım önerisi: PHYTOMILLESIME

Şampuan ile dönüşümlü olarak kullanınız.

Phytomillesime Renk Canlandırıcı Maske

Boyalı ve işlem görmüş saçlar için özel olarak

geliştirilen Phytomillesime Renk Canlandırı

Maske aktif içeriği argan yağı ile saçları

ağırlaştırmadan yumuşatıyor ve parlatarak

üstün renk performansı sağlıyor. Haftada bir

Phytomillesime Şampuan sonrası uygulanan

maske onarılmış ve beslenmiş saçlara kavuşmanızı

sağlıyor.

Phytomillesime Güzellik Konsantresi

Durulanmadan uygulanan Phytomillesime Güzellik

Konsantresi günlük bakım ritüelini tamamlayarak

saç tellerinde dış etkenlere karşı koruma sağlıyor.

Günlük olarak ıslak veya kuru saça uygulanabilen

krem doku Red Love elması özü ile saçlarınızı

ağırlaştırmadan her zamankinden daha canlı ve

parlak bir görünüm veriyor.


DISTINCTIVE - FUNCTIONAL - HAIRDRESSING - FURNITURES

Som Desing Kuaför Mobilyalari Sanayi A.S. . .

Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No:28 Maltepe/İstanbul/Türkiye

info&sompremium.com

T: +90 216 305 10 80 - +90 216 379 30 30

www.sompremium.com


ÇOK YÖNLÜ - İŞLEVSEL - KUAFÖR - MOBİLYALARI

HEDEFİMİZ SİZİN KONFORUNUZ

Som Desing Kuaför Mobilyaları Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk. No:28 Maltepe/İstanbul/Türkiye

info&somtrend.com

+90 216 305 10 80

+90 216 379 30 30

+90 507 640 53 63

www.somtrend.com


62 Beauty Saç Bakım

Get Ready to Refresh and Feel Relaxed with JOWAE’s

New Moisturizing Shower Gels!

JOWAE’NİN Yeni

Nemlendirici Duş

Jelleri ile Canlanmaya,

Tazelenmeye ve

Rahatlamaya Hazır Olun!

The moisturizing shower gels are suitable for the use of sensitive

skin and for the whole family promising a refreshment without

disturbing the pH balance of your skin with its 95% natural

ingredients and vegan formula. With its gel structure that foams

and rinses easily when in contact with water, the shower gels

that you can feel Asian influences moisturize your skin and

provide a refreshing and radiant care.

Jowaé Moisturizing Revitalizing Shower Gel

The new Jowaé Moisturizing Revitalizing Shower Gel, which

refreshes your skin while cleansing, takes advantage of the

minerals and vitamins contained in the most valuable and

widespread plant of bamboo. The combination of antioxidant

effective lumifenol and bamboo water cleans your skin gently,

while making you feel refreshed with the wonderful scents of

freesia and orchid flowers. Whether for an energetic start to the

day or to relieve the tiredness of the day, you will have a purified

and lively skin in the showers.

Jowaé Moisturizing Refreshing Shower Gel

With its ginger extract, which is used for minerals and refreshing

feature, the new Jowaé Moisturizing Refreshing Shower Gel

ensures that you have fresh and radiant skin anytime of the day.

Lemon, jasmine and musk notes gently cleanse your skin with

a pleasant shower where you can feel the Asian breeze while

feeling the freshness of purification and renewal.

Jowaé Moisturizing Relaxing Shower Gel

Jowaé Moisturizing Soothing Shower Gel, which is suitable for

sensitive skin use with its pure and natural formula, will provide

countless benefits to the skin with the relaxing and antioxidant

effect of amber flower of South Korea. While moisturizing the

skin, you will be relieved from the stress of daily life with the

shower gel, which relaxes with the charming fragrances of

freesia flowers and orchids.

Hassas ciltlerin ve tüm ailenizin kullanımına uygun nemlendirici

duş jelleri, %95 doğal kaynaklı içerikleri ve vegan formülü

ile cildinizin fizyolojik pH dengesini bozmadan ferahlık vaat

ediyor. Suyla temasa geçtiğinde köpüren ve kolay durulanan jel

yapısıyla, Asya esintilerini hissedebileceğiniz duş jelleri cildinizi

nemlendirirken, ferah ve ışıltılı bir bakım sağlıyor.

Jowaé Nemlendirici Canlandırıcı Duş Jeli

Cildinizi temizlerken canlandıran yeni Jowaé Nemlendirici

Canlandırıcı Duş Jeli, Asya’nın en değerli ve yaygın bitkisi

bambunun içeriğindeki mineral ve vitaminlerden yararlanıyor.

Antioksidan etkili lumifenol ve bambu suyunun birleşimi ile

cildiniz nazikçe temizlenirken frezya ve orkide çiçeklerinin

muhteşem kokuları ile kendinizi yenilenmiş hissetmenizi

sağlıyor. İster güne enerjik bir başlangıç yapmak için, ister

günün yorgunluğunu atmak için yapacağınız duşlarda arınmış

ve canlı bir cilde sahip olacaksınız.

Jowaé Nemlendirici Tazeleyici Duş Jeli

Mineraller bakımından zengin ve tazeleyici özelliği için

kullanılan zencefil özü ile yeni Jowaé Nemlendirici Tazeleyici

Duş Jeli, günün her anı taze ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı

sağlıyor. Limon, yasemin ve misk notaları ile Asya esintilerini

hissedebileceğiniz keyifli bir duş ile cildinizi n azikçe

temizlerken, arınmanın ve yenilenmenin

ferahlığını cildinize hissettiriyor.

Jowaé Nemlendirici Rahatlatıcı Duş Jeli

Saf ve doğal formülü ile hassas cilt kullanımına

uygun, Güney Kore’nin yerel bitkisi amber

çiçeğinin rahatlatıcı ve antioksidan

etkisi ile cilde sayısız fayda sağlayacak

Jowaé Nemlendirici Rahatlatıcı Duş

Jeli eşsiz bakım riüteli sağlıyor. Cildi

nemlendirirken, frezya çiçeği ve

orkidenin büyüleyici kokuları ile

rahatlatan duş jeli ile gündelik

hayatın stresinden arınacaksınız.64 Beauty Bakım

Rediscover Hollywood’s 10 Minute Skincare Secret!

GLAMGLOW YOUTHMUD Glow Stimulating Treatment

Hollywood’un 10

Dakikalık Cilt Bakım

Sırrını Yeniden Keşfet!

GLAMGLOW YOUTHMUD

Glow Stimulating

Treatment

Have you met the mask that started the mask revolution?

The appearance of the clay mask, which is the first product

of GLAMGLOW®, has been renewed! YOUTHMUD® Glow

Stimulating Treatment gives you a sexy and bright glow, while

providing your skin with a vibrant and renewed look. It is known

as Hollywood’s 10-minute skincare secret. YOUTHMUD offers

a ready-to-face view in one step against the important days in

your life.

Winner of 21 different beauty awards worldwide, YOUTHMUD

has a clay mixture in its legendary formula. The patented

TEAOXI® green tea leaf technology of GLAMGLOW and

volcanic rock ensure your skin gets a bright, soft and smooth

appearance within 10 minutes.

Thanks to TEAOXI technology, green tea leaves in the formula

provide powerful antioxidant care. Natural clay mixture, on the

other hand, helps purify the skin from imperfections without

disturbing the natural moisture balance. Volcanic rock reduces

the appearance of fine lines and wrinkles with its super peeling

effect, making the skin visibly younger.

There are 15 gram travel length, classic 50 gram length

and 100 gram large size tube options. GLAMGLOW offers

YOUTHMUD options in sizes suitable for everywhere and life

takes you.

YOUTHMUD Glow Stimulating Treatment Ingredients:

TEAOXI Green Tea Leaf

Natural Clay Mix

Volcanic Rock

Use of:

Apply to clean and dry skin in a thin layer. Let it sit for 10

minutes. It can cause tingling. (this indicates that the product

is working!) Clean it in a circular motion using water. It is

suitable for use twice a week. You can increase and decrease

the frequency of your skin according to your needs. Then apply

moisturizer.

Maske devrimini başlatan maskeyle tanıştınız mı?

GLAMGLOW®’un ilk ürünü olma özelliğine sahip kil

maskesinin görünümü yenilendi! YOUTHMUD® Glow

Stimulating Treatment, size seksi ve aydınlık bir ışıltı verirken,

cildinize canlı ve yenilenmiş bir görünüm sağlar. Hollywood’un

10 dakikalık cilt bakım sırrı olarak bilinir. YOUTHMUD

hayatınızdaki önemli günlere karşı tek adımda kamera karşısına

hazır bir görünüm sunar.

Dünya çapında 21 farklı güzellik ödülü kazanan

YOUTHMUD’un efsanevi formülü içeriğinde kil karışımı

bulundurur. GLAMGLOW’un patentli TEAOXI® yeşil çay

yaprağı teknolojisi ve volkanik kaya cildinizin 10 dakika

içerisinde aydınlık, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme

kavuşmasını sağlar. TEAOXI teknolojisi sayesinde formülün

içerisinde bulunan yeşil çay yaprakları güçlü antioksidan

bakımı sağlar. Doğal kil karışımı ise cildin doğal nem dengesini

bozmadan cildin kusurlardan arınmasına yardımcı olur.

Volkanik kaya, süper peeling etkisi ile ince çizgi ve kırışıklıkların

görünümünü azaltarak cildin gözle görünür ölçüde daha genç

görünmesini sağlar.

15 gramlık seyahat boyu, klasik 50 gramlık boyu ve 100 gramlık

büyük boy tüp seçenekleri bulunur. GLAMGLOW hayatın sizi

götürdüğü her yere ve ihtiyaca uygun boyutlarda YOUTHMUD

seçeneklerini sunar.

YOUTHMUD Glow Stimulating Treatment İçerikleri:

TEAOXI Yeşil Çay Yaprağı

Doğal Kil Karışımı

Volkanik Kaya

Kullanımı:

İnce bir tabaka halinde temiz ve kuru cilde uygulayın. 10 dakika

kadar bekletin. Karıncalanma yapabilir. (bu ürünün çalıştığını

gösterir!) Su yardımıyla dairesel hareketlerle temizleyin. Haftada

2 kez kullanıma uygundur cildinizin ihtiyacına göre sıklığını

azaltıp artırabilirsiniz. Ardından nemlendirici uygulayın.66 Beauty Röportaj

The Key Opening All Doors to the World in Cosmetics

is at Sora Cosmetics

How many Turkish companies, having a quality structure in production and having

become a known brand in the world exist? So, what ways and strategies should be

used to achieve such a success? Sora Cosmetics is a brand that has proven itself in

many countries in the world with a correct progress plan.

SWe talked about the secrets of success with Sora Cosmetics Group CEO Salih Çıta,

who signed important projects in the new investment plans and strategic progress of

Sora Cosmetics during the branding process. …

Kozmetikte Dünyaya

Açılan Tüm Kapıların

Anahtarı Sora

Kozmetik’te

Can we get brief information about Sora Cosmetics?

Sora Cosmetics has started active work life by the first aerosol

filling machines in Turkey in 1981. Our company has grown

rapidly in a short time thanks to its dynamic structure. But I

can say that the real process started after 2000. It is because the

production of cosmetic products goes back to 2000.

Our company, which started with its new name Sora, has become

a group of five companies today by buying new brands and

companies it has established. In 1970s, with the mechanization

we added a lot to ourselves and showed important developments.

Now, we are a company that produces and sells technology and

automation production lines to many countries in the world,

especially Australia, Middle East, Russia, European countries

and Far Asia, in our 12 thousand square meter area in Çatalca.

We have the capacity to produce 300 products per minute with

the aerosol automation system. In post-service, we have the

opportunity to direct our teams when needed, as we have lines

in every region of the world.

Our adventure that started with Sora in the field of cosmetics

continued in 2011 with the incorporation of the brand Bebak.

Üretimde kaliteli yapılanmaya sahip

olan ve dünya üzerinde bilinen bir

marka haline gelmiş kaç Türk firması

mevcut? Peki, böyle bir başarıya

ulaşmak için hangi yollardan geçmek,

nasıl stratejiler oluşturmak gerekiyor?

İşte Sora Kozmetik, doğru bir ilerleme

planıyla kendini birçok dünya ülkesinde

ispat edebilmiş bir marka olma

özelliğini taşıyor.

Sora Kozmetik’in markalaşma sürecinde

yaptığı yeni yatırım planları ve stratejik

ilerleyişinde önemli projelere imza atan

Sora Kozmetik Grup CEO’su Salih Çıta

ile başarının sırları üzerine konuştuk…

Sora Kozmetik hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Sora Kozmetik, 1981 yılında Türkiye’de ilk aeresol dolum

makinesini yaparak faal iş hayatına başlamıştır. Firmamız,

dinamik yapısı sayesinde kısa süre içerisinde hızlı bir büyüme

göstermiştir. Ama asıl süreç 2000 yılından sonra başladı

diyebilirim. Çünkü kozmetik ürünlerinin üretimi 2000 yılına

dayanıyor.


Röportaj

Beauty

67

As of 2016, Morfose brand took its place in our group. Morfose

products have the feature of being affordable, quality and

accessible, which consumers like. With this brand, we are both

in the hairdressing channel and on the shelves of cosmetics

stores.

What kind of activities do you do in export?

We are in competition with global brands in exports. We are

making partnership with local manufacturers. We have all the

standards of a cosmetic product produced in the most developed

countries in the world. We have international certificates and

are audited by organizations that carry out international quality

certification.

Is there any special reason for you to decide on overseas

production as an exporter?

As a company, we care about the power and energy of our

country. Our main aim is to expand the recognition of our

brand and quality and to represent Turkey in the international

arena.

Apart from that, there are some reasons why we start production

abroad in potential markets. For example, Iran is a very favorable

market for cosmetologists, but when the laws changed and

export restrictions are increased, we decided to invest in this

market to maintain and improve our current volume, to increase

the accessibility of our products and provide cost advantages.

Another example is Algeria. A serious customs tax was imposed

on the imported product in the country. Therefore, if you do

not make your production within the borders of that country,

you cannot have a say in the competition. Sometimes it is the

right strategy to produce abroad in order to gain competitive

advantage and reach customers quickly according to the laws

brought by foreign countries.

How do you evaluate Turkey’s position regarding the current

position to make production in the field of cosmetics?

I think that we have a problem of self-confidence as a country in

manufacturing. However, our productivity is much more than

foreign countries and we have no shortage of anybody. When

we look at our country, Turkey has important strategic value for

the Middle East, Europe, America and other countries.

In addition, some initiatives launched by the government

and private sector in Turkey in order to manufacture the raw

cosmetic materials that have been imported.

Yoluna Sora olarak başlayan firmamız, bugün yeni marka satın

almaları ve yeni kurduğu firmaları ile beş şirketli bir grup haline

geldi. 1970’li yıllarda makineleşmeyle birlikte kendimize çok şey

kattık ve önemli gelişmeler gösterdik. Şu an Çatalca’daki 12 bin

metrekarelik alanımızda başta Avusturalya, Orta Doğu, Rusya,

Avrupa ülkeleri ve Uzak Asya olmak üzere dünyanın birçok

ülkesine teknoloji ve otomasyon üretim hatları üretip satan

bir firmayız. Aerosol otomasyon sistemi ile dakikada 300 ürün

üretebilme kapasitesine sahibiz. Servis sonrası hizmetlerde ise,

dünyanın her bölgesinde hatlarımız bulunduğundan gerekli

durumlarda ekiplerimizi yönlendirme imkanımız da bulunuyor.

Kozmetik alanında Sora ile başlayan serüvenimiz, 2011 yılında

Bebak markasını bünyemize katmamızla devam etti. 2016 yılı

itibariyle ise Morfose markası grubumuz içerisindeki yerini aldı.

Morfose ürünleri, tüketicinin severek kullandığı, ekonomik,

kaliteli ve ulaşılabilir olma özelliğine sahip. Bu markamızla hem

kuaför kanalında hem de kozmetik mağazalarının raflarındayız.

İhracatta ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

İhracatta global markalarla rekabet içerisindeyiz. Lokal

üreticilerle ortaklıklar yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş

ülkelerinde üretilen bir kozmetik ürünün sahip olduğu

tüm standartlara sahibiz. Uluslararası sertifikalarımız var

ve uluslararası kalite belgelendirmeleri yapan kuruluşlar

tarafından denetleniyoruz.

Bir ihracatçı olarak yurt dışı üretime karar vermenizin özel

bir sebebi var mı?

Biz firma olarak ülkemizin gücünü ve enerjisini önemsiyoruz.

Esas amacımız, marka bilinirliliğimizi ve kalitemizi dünya

üzerinde yaygınlaştırarak Türkiye’yi uluslararası arenada doğru

temsil etmektir.


68 Beauty Röportaj

We are looking forward to the realization of these projects as

soon as possible and the days when they will contribute to our

industry and national economy.

Do you have anything you want to add?

Today, we have the ability and technology to produce every

kind of product that comes to your mind as a cosmetic product

except Make Up products. With a prestigious brand that we

bought in the Make Up area, we will have a voice this year, our

preparations are continuing rapidly. A buyer who comes to our

company never returns empty-handed. Of course, we have an

infrastructure accordingly; we try to do our jobs properly.

My general idea is that all actors, producers, people in the

cosmetics sector should not be afraid and trust themselves. The

market is very favorable in this regard. The world is waiting for

all of us. We all have bread. Let’s go everywhere. Let us build

our infrastructure firmly. It is because there is no tolerance

when you open up to the world. If you do not meet the quality

standards, you cannot proceed.

Bunun haricinde potansiyel pazarlarda yurt dışında üretime

geçmemizin bazı nedenleri var. Örneğin, İran kozmetikçiler

için oldukça elverişli bir pazar ancak sürekli değişen yasalar ile

ihracat kısıtlamaları artmaya başladığında mevcut hacmimizi

korumak ve geliştirmek, ürünlerimizin ulaşılabilirliğini

artırmak ve maliyet avantajlarını sağlamak amacıyla bu pazara

yatırım yapmaya karar verdik. Bir diğer örnek de Cezayir.

Ülkede ithal ürüne ciddi bir gümrük vergisi getirildi. Dolayısıyla

üretiminizi o ülke sınırlarında yapmadığınız takdirde rekabette

söz sahibi olamıyorsunuz. Bazen dış ülkelerin getirmiş olduğu

yasalara göre rekabet avantajı sağlamak, müşteriye hızlı bir

şekilde ulaşmak için yurt dışı üretim yapmak doğru bir strateji

haline geliyor.

Kozmetik alanında üretim yapmak konusunda Türkiye’nin şu

an bulunduğu konumu nasıl değerlendirirsiniz?

İmalat konusunda ülke olarak özgüven problemi yaşadığımızı

düşünüyorum. Oysaki bizim üretkenliğimiz dış ülkelerden

çok daha fazla ve kimseden bir eksiğimiz de yok. Ülkemize

baktığınızda Türkiye’miz, Orta Doğu, Avrupa, Amerika ve diğer

ülkeler için stratejik değeri önemli olan bir ülke.

Ek olarak, ithal edilen kozmetik hammaddelerinin Türkiye’de

imal edilmesi için devlet veya özel sektör tarafından çeşitli

girişimler başladı. Bu projelerin bir an evvel hayata geçmesini,

sektörümüze ve ülke ekonomimize katkıda bulunacağı günleri

heyecanla bekliyoruz.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?

Bugün itibarıyla Make Up ürünleri hariç kozmetik ürünü olarak

aklınıza gelen her tür ürünü üretme kabiliyetine ve teknolojisine

sahibiz. Make Up alanında satın aldığımız prestijli bir marka ile

bu sene içerisinde söz sahibi olabileceğiz, hazırlıklarımız hızla

devam etmektedir.


Röportaj

Beauty

69

We need to make good and quality products, improve our

standards, increase our knowledge and work hard. Of course,

commercial gain is important, but we also have to keep in mind

the goal of making a brand. Let’s not just produce products that

are consumed daily. Let’s work on thinking about the future

for branding. Let’s not forget that the brand is the biggest

investment in the future.

Firmamıza gelen bir alıcı hiçbir zaman eli boş geri dönmüyor.

Tabii ona göre de bir altyapımız var, işlerimizi layıkıyla yapmaya

gayret ediyoruz.

Benim genel fikrim; kozmetik sektöründe yer alan tüm

oyuncular, üreticiler, satış noktalarındaki kişiler korkmasınlar,

kendilerine güvensinler. Pazar bu konuda oldukça elverişli.

Dünya hepimizi bekliyor. Hepimize ekmek var. Her yere

gidelim. Yeter ki sağlam bir şekilde alt yapımızı oluşturalım.

Çünkü dünyaya açıldığınız zaman tolerans yok. Kalite

standartlarına uygun değilseniz ilerleyemezsiniz. İyi ve kaliteli

ürünler yapmamız, standartlarımızı geliştirmemiz, bilgi

birikimimizi arttırmamız, çok çalışmamız lazım. Ticari kazanç

tabi ki önemli ama bir marka oluşturma hedefini de kafamızda

bulundurmamız lazım. Sadece günlük tüketilen ürünler

üretmeyelim. Geleceği düşünüp markalaşmak adına çalışmalar

yapalım. Unutmayalım ki marka geleceğe yapılan en büyük

yatırımdır.


70 Beauty Güzellik

Cosme Tokyo Recorded Another Success!

Largest ever as trendsetting show in Asian cosmetics industry reinforced its

international identity and triggered the trade.

Cosme Tokyo Yeni Bir

Başarıya Daha İmza Attı!

Asya kozmetik sektörünün trend

belirleyen en büyük fuarı uluslararası

kimliğini daha da güçlendirdi.

After gaining much attention and breaking its previous records

in the numbers of exhibitors and visitors, COSME TOKYO [8th

International Cosmetics Trade Fair] ended up with another

great success in Tokyo, Japan, January 20 – 22, 2020. The threeday

show gathered all kinds of cosmetics products, such as skin

care, hair & body care, organic/natural product, makeup, spa

beauty, fragrance, men’s care, etc. under one roof.

Welcoming 900 exhibitors from 35 countries/regions and over

30,000 visitors, COSME TOKYO 2020 is now known as a “mustattend

show” that exhibits the latest cosmetics from Japan and

all around the world.

As the largest show of its kind in Japan, COSME TOKYO

gathers remarkable lineups of products which cannot be found

in any other exhibitions. Offering a great sourcing opportunity

for international buyers to meet the surging demand of J-Beauty

in the world, this year’s edition of the show had a wide range of

high-tech products that use regional and traditional ingredients.

Another major point of this year was the enormous range

of unique & diversified exhibits from 35 countries/regions.

The ongoing influence of imported cosmetics in the Japanese

market could be seen in the number of international exhibitors.

International exhibitors have been increasing year by year, with

European countries, such as France, Italy, Poland, Germany,

etc., together with the USA, Middle Eastern countries as well as

Asian companies, along with lots of national pavilions.

Reflecting on the continued growth of organic/natural market

Daha fazla ilgi odağı olan ve katılımcı ve ziyaretçi anlamında

önceki bütün rekorlarını kıran Cosme Tokyo (8. Uluslararası

Kozmetik Ticaret Fuarı) 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde

Japonya’nın Tokyo kentinde yapıldı. Üç günlük fuarda cilt

bakım, saç ve vücut bakım, organik ve doğal ürünler, makyaj,

spa güzellik ürünleri, kokular ve erkek bakım ürünleri dahil

olmak üzere her çeşit kozmetik ürün aynı çatı altında teşhir

edildi.

35 ülke ve bölgeden gelen 900 katılımcıyı ağırlayan fuar

artık sektörde “kaçırılmaması gereken fuar” özelliğinde olup

Japonya’dan ve dünyanın her yerinden ürünlerin görülebileceği

bir platform haline geldi.


Güzellik

Beauty

71

Alanında Japonya’nın en büyük etkinliği olan Cosme Tokyo

başka fuarlarda görülemeyecek kadar bol ürün çeşitliliğine

sahip bir fuar. Uluslararası satın alıcılar için dünyada gittikçe

artan Japonya güzellik ürünleri konusunda şahane bir seçme

fırsatı sunan fuarın bu yılki organizasyonunda yerel içerik

kullanan birçok yüksek teknoloji ürünü de görücüye çıktı.

Bu yıl dikkat çeken başka önemli bir husus da 35 ülke ve

bölgeden gelen ürünlerin çeşitliliği oldu. Japonya pazarında

devam eden ithal ürün etkisi uluslararası katılımcıların

çokluğunda da görüldü. Fuara uluslararası katılım her geçen

yıl artmakta olup bunlar Fransa, İtalya, Polonya, Almanya gibi

Avrupa ülkeleri, ABD, Orta Doğu ve hatta Asya ülkeleri olarak

göze çarpıyor.

Japonya ve Asya’da organik ve doğal ürün pazarının devamlı

büyümesini yansıtan birçok katılımcı farklı ülkelerin içeriklerini

kullanarak farklı ve seçkin markaların ürünlerini sundular. Bu

ürünler sadece saf içeriklerden değil aynı zamanda yaşlanma

karşıtı, beyazlatma ve kirlilik karşıtı gibi spesifik ürünleri de

kapsadı.

in Japan & Asia, many exhibitors presented their distinctive

brands using local ingredients of each country. Not only using

pure ingredients, but the products also have some specific

efficacy like anti-aging, whitening, anti-pollution, etc.
74 Beauty Bakım

A Brand New Collagen from Collagen Lift Paris:

Luminous Gold

The only brand in Turkey, the experts suggest that collagen Collagen Lift Paris

Luminous Gold groundbreaking new product, the anti-aging effect on the skin

as well as wrinkles, loss of elasticity, effective in hair and nail complaints. The

product, which is ideal for skin types with blemished, sun damaged, dull and

pale appearance, is suitable for all ages.

Collagen Lift Paris’ten

Yepyeni Bir Kolajen:

Luminous Gold

Türkiye’de uzmanların önerdiği

tek kolajen markası olan Collagen

Lift Paris’in çığır açacak yeni

ürünü Luminous Gold, ciltte anti

aging etkisinin yanı sıra kırışıklık,

elastikiyet kaybı, saç ve tırnak

şikayetlerinde de etkili. Lekeli, güneş

hasarlı, donuk ve solgun görünüme

sahip cilt tipleri için de kullanılması

oldukça ideal olan ürün her yaş için

uygun.

Grown in the wild rainforest of Amazon and used by the locals

for healing for centuries, Golden Fern has many positive effects

on the skin and body with its high antioxidant and antiinflammatory

activity.

Researches show that golden fern reduces the damage caused

by harmful rays of the sun and the aging effect on the skin and

protects the skin tissue against reactive oxygen type free radical

damage.

The Gold Fern, which has high absorption in its liquid form,

contains what it should be in an anti aging product, while

it aims to complete many needs of the skin with Collagen,

Vitamin C, Glutathione, Mediterranean algae and Hyaluronic

acid.

Collagen Lift Paris Luminous Gold can also be preferred as a

sunscreen with its anti-stain and high antioxidant activity.

Amazon’un vahşi yağmur ormanlarında yetişen ve yerel halk

tarafından yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılan Altın Eğrelti Otu,

yüksek antioksidan ve anti enflamatuar etkinliğiyle cilt ve

beden üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir.

Yapılan araştırmalar, altın eğrelti otunun ciltte güneşin zararlı

ışınlarının yarattığı hasarı ve buna bağlı yaşlanma etkisini

azalttığını, reaktif oksijen türü serbest radikal hasarına karşı da

cilt dokusunu koruduğunu ortaya koyuyor.

Sıvı formuyla yüksek emilime sahip Altın Eğrelti Otu anti

aging bir üründe olması gerekenleri içerisinde barındırırken,

Kolajen, C Vitamini, Glutatyon, Akdeniz yosunu ve

Hyaluronik asit ile cildin pek çok ihtiyacını tamamlamayı

hedefliyor.

Collagen Lift Paris Luminous Gold, leke karşıtı ve yüksek

antioksidan etkinliğiyle güneş koruyucu olarak da tercih

edilebiliyor.


Kurulduğumuz günden bugüne ‘global büyümeye’

ve yaratıcılığın vazgeçilmez olduğu ‘katma değerli ürünlere’

odaklanan vizyonumuzla yatırımlarımız devam ediyor....

Tutkuyla yürüdüğümüz bu yolda dünyanın en hızlı büyüyen

esans şirketlerinden birisi ve esans alanında Türkiye’nin

2019 yılında da ihracat şampiyonu

olmaktan kıvanç duyuyoruz...

Since our first day, we continue to make investments

with focusing on our vision that place great importance

on 'global growth' and 'value added products' in

which creativity is a must... With never-ending passion,

we are proud to be one of the fastest growing companies

and Turkey's export leader in fragrance sector

again in 2019.


76 Beauty Bakım

Clinique Announces Emilia Clarke as the First Global

Brand Ambassador for Skincare and Makeup

Actress Emilia Clarke stars in her first Clinique skincare campaign

for Clinique iD, “This is my iD, iD Yourself ”.

Emilia Clarke Clinique’ın

Marka Yüzü Oldu

Clinique, tarihinde ilk kez makyaj ve

cilt bakımı kategorisinde

global bir marka elçisi seçti. Ünlü

oyuncu Emilia Clarke Clinique ile ilk

iş birliğini

“Işte benim CliniqueiD’im, senin

CliniqueiD Nemlendiricin hangisi?”

kampanyası ile tanıtıyor.

Clinique, the first ever dermatologist brand that’s allergy tested,

100% fragrance free and formulated with no parabens, no

phthalates, just happy skin – has tapped critically acclaimed

actress Emilia Clarke as their first Global Brand Ambassador

for skincare and makeup.

To celebrate the multi-faceted, empowered and optimistic

woman that is Emilia Clark, the first skincare campaign is for

the Clinique iD collection. With the addition of Clinique iD

Dramatically Different Moisturizing BB-Gel and Clinique

iD Dramatically Different Moisturizing Tone-Up Gel – the

Clinique iD collection now delivers unique combinations

allowing consumers to create their own custom-blend

moisturizer to hydrate and treat their unique skin concerns.

“Clinique has been a long-standing advocate for empowering

woman with the knowledge that good skin can be created.”

says Jane Lauder, Global Brand President Clinique. ”We were

drawn to Emilia because she is optimistic, happy in her skin and

embodies a modern multi-faceted woman who is constantly

evolving along with her skincare needs. She is also an authentic

user and fan of Clinique, which was important to us. Emilia will

lend her impactful voice to help inspire consumers to embrace

their own unique skincare journey.”

Alerji testinden geçen, paraben ve ftalat içermeyen, %100

parfümsüz, sadece mutlu bir cilt için formüle edilen ve

dermatologlar tarafından oluşturulan ilk marka olan Clinique,

cilt bakımı ve makyaj serileri için eleştirmenlerce beğenilen

ünlü oyuncu Emilia Clarke’ı “Global Marka Elçisi” olarak seçti.

Emilia Clarke’ın çok yönlü, güçlü ve optimist kişiliği,

CliniqueiD’nin çok yönlü, basit, güvenli ve etkili formülüyle bir

araya geliyor. CliniqueiD BB Gel bazının lansmanıyla birlikte

CliniqueiD serisi toplam 20 benzersiz kombinasyona ulaşıyor

ve kişiselleştirilmiş nemlendirici deneyimini bir adım öteye

taşıyor.

Clinique markasının Global Marka Başkanı Jane Lauder iş birliği

hakkında, “Clinique, her zaman harika bir cildin sağlanabileceği

bilgisiyle kadınları destekleyen ve bu fikri sonuna kadar

savunan bir marka oldu. Emilia ise cildinin ihtiyaçlarını bilen,

cildiyle barışık, aynı zamanda da sürekli kendini geliştiren,

modern ve çok yönlü bir kadın olduğu için Clinique’in DNA’sı

ile mükemmel bir uyum yakaladık. Bunların yanı sıra bizim için

en önemlisi gerçek bir Clinique kullanıcısı olmasıydı.


Bakım

Beauty

77

An undeniably talented actress, Emilia Clarke has garnered the

attention of audiences worldwide for her pivotal performances

in GAME OF THRONES, a role that has garnered her four

Emmy nominations and two Critics Choice nominations for

her portrayal of Daenerys Targaryen, the Mother of Dragons,

Clarke can currently be seen starring in the romantic comedy,

last Christmas. Other film credits include solo: A Star Wars

Story, Terminator: Genisys, Me Before You, Dom Hemingway,

Spike Island and Above Suspicion.

In March 2019, after a personal health challenge - Clarke

launched SAMEYOU, a charity aimed at revolutionizing

recovery for young adults following brain injury and stroke.

“I am so proud to join Clinique as the new Global Brand

Ambassador. It is a skincare brand I have regularly used and

to now be part of that family is such an honour. I love the

confidence and happiness it brings to the people using their

products” says Emilia Clarke. “Not only is Clinique timeless, but

I’m proud to work with a brand that makes people feel included

for who they are, and unapologetic about helping them to create

great skin - no matter what their skin concern is.”

Emilia, Clinique kullanıcılarına cilt bakımı rutinlerini

benimsemeleri için ilham veren güçlü bir ses olacak.” dedi.

Yadsınamayacak kadar yetenekli bir oyuncu olan Emilia

Clarke, ona dört Emmy ve iki Critics Choice adaylığı getiren

Game Of Thrones dizisindeki “Ejderhaların Annesi, Daenerys

Targaryen” performansıyla dünya çapında büyük bir ün ve fan

kitlesine sahip. Clarke aynı zamanda şu an vizyonda olan “Last

Christmas” adlı romantik komedi türündeki filmde başrolde.

Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından sonra Clarke, Mart 2019’da

beyin hasarı ve inme sonrasında genç yetişkinleri iyileştirmeyi

hedefleyen ve hayatlarını kökten değiştirmeye yardım eden

yardım kuruluşu SAMEYOU’yu kurdu.

“Yeni Global Marka Elçisi olarak Clinique’in bir parçası olduğum

için gurur duyuyorum. Clinique, düzenli olarak kullandığım

cilt bakım markasıydı ve şu anda bu ailenin bir parçası olmak

onur verici. Ürünlerini kullanan insanlara özgüven ve mutluluk

getirmesini seviyorum. Clinique sadece zamansız değil, aynı

zamanda insanları oldukları gibi hissettiren, cilt sorunları

ne olursa olsun pişmanlık duymadan kusursuz bir cilt elde

etmelerine yardım eden bir marka.” Emilia Clarkeaerosol valves

accessories

www.meplast.com.tr


80 Beauty Ambalaj

ADF&PCD and PLD Paris Had a Record-Breaking

Fair Edition

Held in Paris, 29-30 January, 2020, ADF&PCD and PLD Paris completed its

most successful edition to date

ADF & PCD ve PLD Paris

Rekor Kıran Bir Fuar

Sürümüne Sahip

29-30 Ocak 2020 Paris’te düzenlenen

ADF & PCD ve PLD Paris bugüne

kadarki en başarılı baskısını

tamamladı

It’s never been a more exciting or challenging time to be in

packaging, as brands face competing demands to make their

packs express their values, reduce environmental impact and

create an engaging consumer experience.

From indie and craft brands to multinationals, ADF&PCD and

PLD Paris is the place where entire teams of packaging decisionmakers

– packaging technologists, marketing and design teams

and buyers – source solutions to those challenges and find

inspiration for their next packaging project.

World-leading new thinking on every aspect

The event features more than 700 packaging suppliers

showcasing the latest innovations for perfume, cosmetics,

premium drinks and aerosols; and four conference theatres

offering world-leading new thinking on every aspect of

packaging. It’s the perfect place for teams to collaborate and

define the future of their brand.

ADF&PCD and PLD Paris 2020, the dedicated event for

the aerosol, dispensing, perfume, luxury drinks & cosmetic

packaging community, completed its most successful edition to

date last week, attracting 650 exhibitors and 10,000+ attendees

over two days. In addition, 90% of exhibitors reserved stand

space for ADF&PCD and PLD Paris 2021 before the show had

closed its doors, with many increasing the size of their stands.

Markalar, paketlerinin değerlerini ifade etmesini, çevresel

etkileri azaltmasını ve ilgi çekici bir tüketici deneyimi

yapmasını sağlamak için rakip taleplerle karşılaştıklarından, iyi

bir ambalajda olmak hiç bu kadar heyecan verici veya zorlayıcı

olmamıştı.

Bağımsız ve sektör markalarından çok uluslu şirketlere kadar,

ADF & PCD ve PLD Paris yine, ambalaj karar vericilerinin

tüm ekiplerinin - ambalaj teknolojisi uzmanları, pazarlama ve

tasarım ekipleri ve alıcıları - bu zorluklara çözüm buldukları ve

bir sonraki ambalaj projelerine ilham kaynağı oldukları bir yer

olmayı başardı.

Her açıdan dünya lideri yeni düşünce

Fuarda parfüm, kozmetik, premium içecekler ve aerosoller için

en son yenilikleri sergileyen 700’den fazla ambalaj tedarikçisi

yer aldı; ve ambalajın her alanında dünya çapında yeni

düşünceler sunan dört konferans salonunda etkinlikler yapıldı.

Curated to maximise the opportunities

17 Turkish brands represented Turkish quality for the global

market. The products of Turkish industry dazzled in the fair.

As Beauty Turkey magazine, we distributed our January 2020

issue for the audience in the fair. The event brought together

the most innovative packaging suppliers, including 141 new

exhibitors, with the most influential packaging designers,


Ambalaj

Beauty

81

Fuar firmalar için işbirliği yapmak ve markalarının geleceğini

tanımlamak için mükemmel bir yer.

Aerosol, dağıtım, parfüm, lüks içecekler ve kozmetik ambalaj

sektörü için özel bir etkinlik olan ADF & PCD ve PLD Paris

2020, geçtiğimiz hafta bugüne kadarki en başarılı sürümünü

tamamlayarak iki gün boyunca 650 katılımcı firma ve 10.000’den

fazla ziyaretçinin ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca, katılımcıların

% 90’ı, fuar kapılarını kapatmadan önce ADF & PCD ve PLD

Paris 2021 için stand alanı ayırdı ve birçoğu da standlarının

boyutunu arttırdı.

buyers and specifiers in an environment that was carefully

curated to maximise the opportunities for the market to learn,

source, network and gain inspiration. Key highlights of the

event included the launch of PLD (Packaging of Premium &

Luxury Drinks); an interactive conference programme across

four theatres, featuring speakers from the world’s top brands;

creative inspiration through galleries of artists and the world’s

best packaging design; plus the ever-popular ADF&PCD

Awards, guided tours and much more.

As a result, ADF&PCD and PLD Paris proved itself to be the key

packaging event of the year for doing business for the world’s

top beauty, drinks and FMCG brands, with companies such as

L’Oréal, Martell Mumm Perrier Jouet, Chanel, LVMH, Coty,

Unilever, Procter & Gamble, Remy Cointreau and many more

sending full teams of packaging decision-makers across design,

marketing, packaging technology, purchasing and R&D to the

event.

The event also extended its international reach, with attendees

from 84 countries. As the spiritual home of the global perfume,

cosmetics and luxury products market and a world leader in

wine and spirits, France accounted for around 70% of attendees.

The top-represented countries outside of France were the UK,

Italy, Germany and Spain, accounting for 16% of attendees. The

event also hosted a Korean Pavilion for the first time.

Fırsatları en üst düzeye çıkarmak için ideal

17 Türk markası, uluslararası pazarda Türk kalitesini temsil

etti. Türk sanayisinin ürünleri fuarda göz kamaştırdı. Beauty

Turkey dergisi olarak Ocak 2020 sayımızı fuardaki ziyaretçilere

dağıttık. Etkinlik, 141 yeni katılımcı da dahil olmak üzere

en yenilikçi ambalaj tedarikçilerini, piyasanın öğrenme,

kaynak, ağ oluşturma ve ilham alma fırsatlarını en üst düzeye

çıkarmak için özenle seçilmiş bir ortamda en etkili ambalaj

tasarımcıları, alıcıları ve belirteçleri ile bir araya getirdi.

Etkinliğin önemli olayları arasında PLD (Premium ve Lüks

İçeceklerin Ambalajlanması); dünyanın en iyi markalarından

konuşmacıların yer aldığı dört tiyatroda interaktif bir konferans

programı; sanatçı galerileri ve dünyanın en iyi ambalaj tasarımı

ile yaratıcı ilham; artı popüler ADF ve PCD Ödülleri, rehberli

turlar ve çok daha fazlası vardı.

Sonuç olarak, ADF & PCD ve PLD Paris, L’Oréal, Martell

Mumm Perrier Jouet, Chanel, LVMH gibi şirketlerle, dünyanın

en iyi güzellik, içecek ve FMCG markaları için iş yapmak için

yılın en önemli ambalaj etkinliği olduğunu kanıtladı. Coty,

Unilever, Procter & Gamble, Remy Cointreau ve daha birçoğu

etkinliğe tasarım, pazarlama, paketleme teknolojisi, satın alma

ve Ar-Ge konularında ambalaj karar vericilerinden oluşan

ekipleri fuardaydı.

Etkinlik, 84 ülkeden katılımcılar ile uluslararası erişimini de

genişletti. Küresel parfüm, kozmetik ve lüks ürünler pazarının

muhteşem evi ve şarap ve alkollü içeceklerde dünya lideri

olan Fransa, katılımcıların yaklaşık % 70’ini oluşturdu. Fransa

dışında en çok temsil edilen ülkeler, katılımcıların % 16’sını

oluşturan İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya idi. Etkinlik

ayrıca ilk kez Kore Pavyonu’na da ev sahipliği yaptı.


82 Beauty ambalaj

How About To Paint Shea Series in Colors of Love?

Valentine’s Day at the door. Meet the designs you can personalize by painting the new

L’Occitane Shea X OMY to call ‘Love’ in colors, paint gloomy winter days in colors and say

‘Provence everywhere’.

France’s famous OMY paint by collaborating with pen on a

limited number of designed colorful Shea collection Valentine

may discover before the day, iconic body and the products

of hand care ‘ loved ones special gifts ‘ to get back is another

downward twist you can. With colorful crayons, you can paint

not only products, but also gift boxes and envelopes, and pour

the colors in your heart ...

Dazzling, sunny summer days are already over. Autumn foliage

and fresh air remained. Spring is waiting for its order in the

distance. Now is the showtime of the winter season. Where

did all the colors go? How can we get it back? Color the winter

season with the new L’OCCITANE X OMY collection ...

L’OCCITANE X OMY

A Totally Positive and Colorful Collaboration

Established in 2012 by two Parisian graphic designers Elvire

Laurent and Marie-Cerise Lichtle, OMY produces products that

can be painted by everyone. Known for its large painting rolls,

OMY also designs pocket maps, playing cards, stickers, puzzles

and balloons, where you can paint.

This two special woman’s signature at the OMY made in

collaboration with the brand, L’Occitane ‘women support the

work of the’ sequel . Famous for its fun and pleasant designs in

65 countries, OMY and the popular Shea collection have come

to change the season.

Take time for yourself with the Color

When you look closely at the collection, you will see hot air

balloon, bicycle or hand cream tubes. You will find love for

biodiversity in all these illustrations, and you will also find

yourself in a painting adventure.

While painting was once considered an activity for children

only, adults now discover the benefits of this hobby. It reduces

stress, relieves anxiety, and most importantly, while your hands

are working to color life, the colors of the world are changing

as well.

Shea Serisini Aşkın

Renklerine Boyamaya

Ne Dersiniz?

Sevgililer Günü kapıda. ‘Aşk’ı renklerle

çağırmak, kasvetli kış günlerini renklere

boyamak ve ‘Provence her yerde’

diyebilmek için, yeni L’Occitane Shea X

OMY’nin boyayarak kişiselleştirebileceğiniz

tasarımlarıyla tanışın.

Fransa’nın ünlü OMY boya kalemleri ile işbirliğine girerek

sınırlı sayıda tasarlanan rengarenk Shea koleksiyonunu

Sevgililer Günü öncesi keşfedebilir, ikonik vücut ve el bakımının

ürünlerini ‘sevdiklerinize özel hediyeler’e dönüştürebilirsiniz.

Rengarenk boya kalemleri ile sadece ürünleri değil, hediye

kutuları ve zarflarını da boyayabilir, kalbinizdekileri renklere

dökebilirsiniz...

Göz kamaştırıcı, güneşli yaz günleri çoktan bitti. Sonbaharın

yaprakları ve temiz havası geride kaldı. İlkbahar ise uzaklarda

sırasını bekliyor. Şimdi, kış mevsiminin gösteri zamanı. Tüm

renkler nereye gitti? Nasıl geri alabiliriz? Yeni L’OCCITANE X

OMY koleksiyonu ile kış mevsimini renklendirin...

L’OCCITANE X OMY

Tamamen Pozitif Ve Rengarenk Bir İş Birliği

2012 yılında Parisli iki grafik tasarımcı Elvire Laurent ve Marie-

Cerise Lichtle tarafından kurulan OMY, herkes tarafından

sevilen boyanabilecek ürünler üretiyor. Büyük boyama

rulolarıyla tanınan OMY, ayrıca boyama yapabileceğiniz cep

haritaları, oyun kartları, çıkartmalar, bulmacalar ve balonlar

tasarlıyor.

Bu iki özel kadının imza attığı OMY markası ile yapılan işbirliği,

L’OCCITANE’ın ‘kadınları destekleme çalışmalarının’ devamı

niteliğinde. 65 ülkede eğlenceli ve hoş tasarımlarıyla ün kazanan

OMY ile popüler Shea koleksiyonu mevsimi değiştirmeye geldi.

Renklerle Kendinize Zaman Ayırın

Koleksiyona yakından bakınca, sıcak hava balonu, bisiklet veya

el kremi tüpleri göreceksiniz. Tüm bu illüstrasyon çizimlerin

içinde biyoçeşitlilik sevgisi bulacak, aynı zamanda kendinizi bir

boyama serüveninin içinde bulacaksınız.


Amblaj

Beauty

83

Boyama bir zamanlar sadece çocuklar için bir etkinlik olarak

kabul edilirken, artık yetişkinler de bu hobinin faydalarını

keşfediyor. Stresi azaltıp, kaygıyı hafifletiyor, en önemlisi de

hayatı renklendirmek için elleriniz çalışırken, dünyanın renkleri

de değişiyor...

Hand Care

Shea Hand Cream, one of our favorite products, helps to

nourish, protect and soften the skin, thanks to its high content

of Shea butter. Your hands feel soft and relaxed with honey,

almond extract, coconut oil.

- We produced our 10 ml and 30 ml tubes partially in color, so

we left the remaining part to you to be painted. You can also

paint the box in the dental packaging.

Body care

This body cream is ideal for dry and very dry skin , so includes

25 Shea butter. Long-term care and provide humidification. (Up

to 72 hours *) Volume of intensive feeding, ensure inner strength

against dryness i n runs. It is easily and quickly absorbed by the

skin. It gives a feeling of softness and relaxation.

- The label on the product jar has been left partially colored , so

you can color the rest by painting.

* Efficacy test with carneometry on 12 volunteers.

Soap

This has been a cleaning soap Formulated with some precision

, the content of shea butter to soften your skin. Leaves a mild,

milky odor on your skin.

- The kraft paper in the soap packaging is partially colored, it’s

up to you to complete it.

Imagine Shea with her Violet Scent

In this collection, two products of the Shea series; Shea Violet

Scented Hand Cream and Shea Violet Scented Ultra Light Body

Cream are presented with a violet scent .

Shea x OMY Limited Ed Hand Cream Violet Scented

Percentage 5 enriched with shea butter, this hand cream , hand

your extraordinary violet scented with the smell is reminiscent,

nourishes and softens. The packaging of the product is partially

colored and you can complete the rest in the colors you want.

Shea x OMY Limited Ed Ultra Light Body Cream Violet

Scented

Classic Shea Ultra Light Body Cream, this body cream is

scented with violets state, leaves a unique scent on your skin.

It nourishes your skin with its 5% Shea butter content, allowing

you to have a soft feeling.

- The label on the product jar has been left partially colored , so

you can color the rest by painting.

El Bakımı

En sevilen ürünlerimizden Shea Hand Cream, yüksek oranda

Shea yağı içeriği ile hızla emilen yapısı , cildi beslemeye,

korumaya ve yumuşatmaya yardımcı olur. Bal, badem özü,

hindistancevizi yağı ile elleriniz yumuşacık ve rahatlamış

hisseder..

-10 ml ve 30 ml tüplerimizi kısmen renkli olarak ürettik, böylece

kalan kısmın boyanmasını size bıraktık. Dış ambalajındaki

kutusunu da boyayabilirsiniz.

Vücut Bakımı

Kuru ve çok kuru ciltler için ideal olan bu vücut kremi, yüzde

25 Shea yağı içerir. Uzun süreli bakım ve nemlendirme sağlar.

(72 saate kadar*) Cildi yoğun bir şekilde beslemek, kuruluğa

karşı güçlenmesini sağlamak için çalışır. Kolaylıkla ve hızlıca

cilt tarafından emilir. Yumuşaklık ve rahatlama hissi verir.

-Ürünün kavanozundaki etiket kısmen renkli bırakılmıştır,

böylece kalan kısmı boyama yaparak renklendirebilirsiniz.

*12 gönüllü üzerindeki karneometri ile etkinlik testi.

Sabun

Hassas bir temizleme bazı ile formülüze edilmiş bu sabun, Shea

yağı içeriğiyle cildinizi yumuşatır. Cildinizde hafif ve sütlü bir

koku bırakır.

-Sabun ambalajındaki kraft kağıdı kısmen renklendirilmiştir,

onu tamamlamak size kalmış.

Shea’yı Menekşe Kokusuyla Hayal Edin

Bu koleksiyonda Shea serisinin iki ürünü; Shea Violet Scented

Hand Cream ve Shea Violet Scented Ultra Light Body Cream

menekşe kokusuyla sunuluyor.

Shea x OMY Limited Ed Hand Cream Violet Scented

Yüzde 5 Shea yağı ile zenginleştirilmiş bu el kremi, ellerinizi

olağanüstü menekşe kokusu ile kokulandırır, besler ve

yumuşatır. Ürünün ambalajı kısmen renklendirilmiş

olup, kalan kısmı dilediğiniz renklerde siz

tamamlayabilirsiniz.

Shea x OMY Limited Ed Ultra Light Body

Cream Violet Scented

Klasik Shea Ultra Light Body Cream, menekşe

ile kokulandırılmış hali olan bu vücut

kremi, cildinizde eşsiz bir koku bırakır. %

5 Shea yağı içeriği ile cildinizi besleyerek,

yumuşacık bir hisse sahip olmanızı sağlar.

-Ürünün kavanozundaki etiket kısmen

renkli bırakılmıştır, böylece kalan kısmı

boyama yaparak renklendirebilirsiniz.


84 Beauty AR-GE

THE ACADEMIC AWARENESS FOR

HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY IN

COSMETIC SECTOR

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

(HÜEF) AKADEMİK

FARKINDALIĞI

In the last years, cosmetic sector has reached to big sale numbers

in Turkey and throughout the world, particularly due to the

variety of cosmetic substances, effects of print media and visual

press and the social emphasis on for personal care. Almost every

day, a new product is released to the market and gains itself a

market share. This rapid rise in cosmetic industry brings along

an increase in R&D (research and development) shares. In the

concept of this article, we tried to review the scientific activities

performed in the cosmetology field in Hacettepe University

Faculty of Pharmacy, which is one of the most distinguished

universities in the world.

Hacettepe University Faculty of Pharmacy is involved in

cosmetic science and sector by many means. The first of them

of all is our education collaboration. The first Cosmetology

Department in Turkey, as a part of Pharmaceutical Technology

Department, was established in 1993 and aimed to support

the knowledge of pharmacists in cosmetology field, provide

graduate degrees (with/without thesis) to undergraduates with

health degrees to improve their knowledge in cosmetics and

to provide employment to persons who can serve in cosmetic

sector or in pharmacies with certain privileges. Cosmetology is

an inter-disciplinary area; therefore, the cosmetology graduate

programs which are under the Health Sciences Institute of

Hacettepe University welcome all the pharmacists, medical

doctors, chemists, chemical engineers and biologists who work

in cosmetic industry or personal care product sectors.

Our distinguished Faculty academic staff, who have different

expertise in various fields, organized four “Cosmetic Safety

Education” courses by the participation of cosmetic company

Son yıllarda özellikle kozmetik maddelerinin çeşitliliğinin

artışı, yazılı ve görsel medyanın etkisi ve kişisel bakımın önem

kazanmasıyla, kozmetik sektörü ülkemiz dahil dünyanın

genelinde büyük satış rakamlarına ulaşmıştır. Hemen hemen

her gün piyasaya yeni ürün çıkmakta ve pazarda kendine yer

bulmaktadır. Kozmetik endüstrisindeki bu hızlı yükseliş, Ar-

Ge’ye ayrılan payın da artışını beraberinde getirmektedir. Bu

yazı kapsamında ülkemizin en seçkin üniversitelerinden olan

Hacettepe Üniversitesinin Eczacılık Fakültesinde, kozmetoloji

alanında yapılan bilimsel aktiviteleri derlemeye çalıştık.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, kozmetik bilimine

ve sektörüne bilimsel çeşitliliklerle dahil olmaktadır. Bunlardan

ilki, eğitim işbirliğimizdir: Fakültemizdeki Farmasötik


AR-GE

Beauty

85

workers and contributed to the education of cosmetic sector.

At the end of the courses, detailed information was given to

the participants on the preparation of cosmetic safety dossiers

and related calculations. In these scientific courses, participants

received a certificate of attendance at the end of the course

and those who were successful in the course exam received an

additional certificate.

One other collaboration of our faculty with cosmetic sector

is our analysis service: Before, a new cosmetic and personal

care product is released to the market, product development

is the first step. In this field, there are many developments

in our country in the last few years. Estimable studies are

conducted on the development of skin care, anti-aging and

anti-pigmentation products in our country. However, the

mandatory tests that must be conducted on these products

before they are released to market consist of the stability of

the product along with microbiological analyses while these

tests do not include the safety of the product in humans and

the concept of its causing complaints in skin. Making such tests

mandatory is crucial to protect the susceptible populations

like babies, children, adolescents and hypersensitive persons,

from the harmful effects of these products. Particularly, the

cytotoxic, irritant and corrosive effects of cosmetics on skin and

eyes must be determined and these products must be released

to market after these specifications are evaluated. Concerning

this matter, the awareness is rising in both European Union

and in our country and steps are taken in order to make the

product safety tests mandatory. As you may all know, animal

Teknoloji Anabilim Dalına bağlı olarak ülkemizde 1993’de ilk

açılan Kozmetoloji Bilim Dalı kuruluş amacı, öncelikli olarak

ilaç konusunda uzman olan eczacıların kozmetoloji konusunda

da bilgilerini desteklemek, kozmetik konusunda kendini

yetiştirmek isteyen sağlık alanında lisans mezunu olanlara

tezli/tezsiz yüksek lisans eğitim imkanı sağlamak ve kozmetik

endüstrisinde veya eczanede bu konuda hizmet verebilecek

eğitim ayrıcalığına sahip bireyler yaratarak istihdam olanağı

üretmektir. Kozmetoloji disipliner arası bir alandır; bu nedenle

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı kozmetoloji

yüksek lisans programlarımız kozmetik ve kişisel bakım

ürünleri sektöründeki eczacılara, hekimlere, kimyagerlere,

kimya mühendislerine ve biyologlara kapımız açıktır.

Farklı alanlarda uzmanlığı bulunan Fakültemizin saygın

öğretim üyeleri, kozmetik firma yetkilerinin katılımlarıyla

dört “Kozmetik Güvenlik Eğitimi” gerçekleştirmiş ve kozmetik

sektörünün eğitimine katkıda bulunmuştur. Bu kurslarda

fakültemizdeki farklı anabilim dallarındaki öğretim üyeleri

eğitim vermiş, kursun sonunda kozmetik güvenlik dosyalarının

hazırlanması ve ilgili hesaplamalar ile ilgili katılımcılara detaylı

bilgiler aktarılmıştır. Kurslarda katılımcılara katılım belgesi

verilmiş, kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara ise

ek bir sertifika sunulmuştur.

Kozmetik endüstrisi ile bir diğer işbirliğimiz, analiz

hizmetimizdir: Yeni kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin

piyasaya çıkması öncesi ürün geliştirme ilk aşamayı almaktadır.

Bu alanda ülkemizde son yıllarda büyük gelişmeler olmaktadır.

Özellikle cilt bakımı, yaşlanma ve pigmentasyona karşı


86 Beauty AR-GE

testing for cosmetics and sale of all the animal tested-cosmetics

and –personal care products was banned in European Union

in 2013 by the “Cosmetic Directive (EC 1223/2009)”. After this

date, in both European Union and our country, in vitro (cell and

tissue cultures) are approved for the determination of the safety

of cosmetic products.

Hacettepe University Faculty of Pharmacy is considered as

the first competent and proficient national unit in the safety

of cosmetics. Under the supervision of our distinguished

academicians, Assoc.Prof.Dr. Pınar Erkekoğlu and Assoc.

Prof.Dr. Suna Sabuncuoğlu, who have Eoropean Registered

Toxicologist (E.R.T.) certifications and are also serving as

the members of Hacettepe University Faculty of Pharmacy

Pharmaceutical Toxicology Department; cell, skin and eye

toxicity tests for the safety of cosmetics are being performed

in Hacettepe University Faculty of Pharmacy Toxicology Cell

Culture Lab which has been granted authorization by the

Turkish Health Ministry, Turkish Medicines and Medical

Devices Agency in 2017, 2018 and 2019.

In Hacettepe University Faculty of Pharmacy Toxicology Cell

Culture Lab, which serves under the quality control system of

the Hacettepe University Faculty of Pharmacy Medicine and

Cosmetic R&D and Quality Control (HÜNİKAL) -the R& D

unit of our faculty-, the skin irritation and skin corrosion and

eye irritation tests for complaint products are conducted on

3-D reconstructed human skin tissue and cornea tissue models

(according to OECD TG 439, OECD TG 431 and OECD TG

492). Other than these tests, the cytotoxicity and phototoxicity

tests for cosmetic and personal care products are also performed

by our faculty staff who are trained overseas and experienced.

The results of these tests can reported in “Cosmetic Safety

Dossiers”.

ürünlerin geliştirilmesinde ülkemizde de değerli çalışmalar

yürütülmektedir. Ancak, bu ürünlerin piyasaya çıkmasından

önce dair düzenleyici kuruluşlarca kozmetik güvenlik dosyası

için istenen ve mutlaka yapılması beklenen testler ürünün

stabilitesi ve mikrobiyolojik analizlerini kapsamakta, ürünün

insanlarda güvenliliği, deri şikayetlerine neden olup olmadığını

içermemektedir. Bu testlerin zorunlu hale getirilmesi özellikle

bebekler, çocuklar, adölesanlar ve aşırı hassasiyeti olan kişiler

gibi hassas popülasyonları bu ürünlerin zararlı etkilerinden

korumak için son derece önemlidir. Özellikle, kozmetiklerin

cilt ve göz üzerindeki sitotoksik, irritan ve korozif özelliklerinin

mutlaka belirlenmesi ve bu özellikleri değerlendirildikten sonra

piyasaya arz edilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerek Avrupa

Birliği’nde, gerekse ülkemizde farkındalık artmakta ve gelecekte

ürün güvenliği ile ilgili testlerin de zorunlu hale getirilmesi

konusunda adımlar atılmaktadır. Bildiğiniz üzere, kozmetik

ürünler için hayvan deneylerinin yapılması ve hayvanlar

üzerinde denenen her tür kozmetik ve kişisel bakım ürününün

Avrupa Birliği ülkelerinde satışı 2013’de EC 1223/2009 sayılı

“Kozmetik Direktifi” ile yasaklanmıştır. Bu tarihten sonra, hem

Avrupa Birliği hem de ülkemizde kozmetik ürünlerin güvenliliği

için in vitro (hücre ve doku kültürü) testlerin yapılması uygun

görülmüştür.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kozmetiklerin

güvenliliği konusunda ilk ulusal yetkin ve yeterli birim

olmuştur. Fakültemizin Avrupa Kayıtlı Toksikolog (E.R.T.)

belgesine sahip akademisyenlerinden olan HÜEF Toksikoloji

Anabilim Dalımızın değerli öğretim üyeleri Doç.Dr. Pınar

Erkekoğlu ve Doç.Dr. Suna Sabuncuoğlu sorumluluğunda, S.B.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2017, 2018 ve

2019 yıllarında yetkilendirilen HÜEF Farmasötik Toksikoloji

Hücre Kültürü Laboratuvarımızda, kozmetik ürünlerin


AR-GE

Beauty

87

The collaboration of Hacettepe University and Cosmetic

Industry is not only limited to the evaluation of complaint

products. These tests can also be conducted for the companies

that do not have conflicts of interest with Turkish Health

Ministry. To date, we have conducted these tests for several

products (including hair and eye shampoos, hair conditioners,

skin creams, soaps, skin oils, depilation creams and hair oils)

for many cosmetic companies. The tissues used in in vitro skin

irritation, skin corrosion and eye irritation tests cause raises in

the prices of these tests. Thus, we have started our studies through

different projects in order to produce and validate these tissues

in our country. If these studies bring expected results, these tests

will be conducted for production companies for a much lower

price. On the other hand, the analyses of heavy metals, toxic

substances, contaminants or chemical substances, like parabens

or phthalates, can also be conducted in HUNİKAL.

One of the other collaborations of Hacettepe University Faculty

of Pharmacy with cosmetic sector is research. “The Cosmetic

Clinical Research Ethical Committee” which is incorporated in

Hacettepe University and established in 2019 with integration

of Turkish Health Ministry has provided the feasibility for the

”Patch Test” which is a test performed on health volunteers for

cosmetic products. If there is an application to our faculty, after

the necessary ethical approval is received, Patch Tests can be

performed for a determined price.

As the last word; Hacettepe University Faculty of Pharmacy

has increased the cooperation with the cosmetic industry

thanks to recent studies of Faculty members. Our Faculty

members, who adopt the “To the Leading edge, Toward being

the best” basic-gold-idea of Hacettepe University, are working

in cooperation with the pharmaceutical-, herbal product-,

cosmetic- and medical device- industries to provide scientific

support and increase university-industry cooperation and make

new enterprises. You can follow Hacettepe University Faculty

of Pharmacy at http://eczacilik.hacettepe.edu.tr address, and

also you can make your service requests to our e-mail address:

hunikal@hacettepe.edu.tr

güvenliliği için gerçekleştirilen hücre, deri ve göz toksisite

testleri yürütülmektedir.

Fakültemiz Ar-Ge birimi olan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık

Fakültesi İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı

(HÜNİKAL) Kalite Sisteminde yer alan HÜEF Toksikoloji

Hücre Kültürü Laboratuvarında, şikayete konu olan ürünlerin

deri irritasyon ve deri korozyon testleri ile göz irritasyon

testleri üç boyutlu yeniden yapılandırılmış insan deri dokusu

veya kornea dokusu modellerinde yapılmaktadır (OECD Test

Kılavuzu 439, OECD Test Kılavuzu 431 ve OECD Test Kılavuzu

492). Yurtdışında eğitim almış ve deneyimli öğretim üyelerimiz

tarafından gerçekleştirilen bu testlerin yanında kozmetik ve

kişisel bakım ürünlerinin sitotoksisite ve fototoksisite testleri de

yapılabilmektedir. Bu testlerin sonuçları ile “Kozmetik Güvenlik

Dosyaları”da raporlanabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi-Kozmetik Endüstrisi işbirlikleri

sürekliliği sadece şikayet ürünlerinin değerlendirilmesi ile sınırlı

değildir. T.C. Sağlık Bakanlığı ile çıkar çatışmasının olmadığı

firmaların ürettiği kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine de

yukarıda belirtilen testler uygulanabilmektedir. Bugüne kadar

birçok kozmetik üreticisi firmanın saç ve göz şampuanları, saç

kremleri, cilt kremleri, sabunlar, cilt yağları, epilasyon kremleri

ve saç yağları için bu testleri yaptık. İn vitro cilt irritasyon, cilt

korozyon ve göz irritasyon testlerinde kullanılan dokuların

yurtdışından temin edilmesi, tahmin edileceği üzere testlerin

fiyatlarını yükseltmektedir. Bu nedenle, bu dokuların ülkemizde

üretilmesi ve validasyonu için laboratuvarlarımızda farklı

projeler kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların

umulan sonuçları vermesi durumunda bu testlerin de uygun

fiyatlara üretici firmalara yapılması mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, HUNİKAL’de kozmetik ürünlerde ağır metal,

toksik madde, kontaminant veya paraben, ftalat gibi kimyasal

maddelerin analizlerinin yapılabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kozmetik sektörü

ile işbirliği çeşitliliğinden biri de araştırmadır. Sağlık Bakanlığı ile

entegre şekilde Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında

kurulan “Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”, kozmetik

ürünlere ait sağıklı gönüllerde yapılabilen Yama Testlerinin

yapılabilirliğinin önünü açmıştır. Fakültemize başvuru yapıldığı

takdirde, etik kurul izninin alınmasına takiben ücreti karşılığı

Yama Testlerinin yapılması mümkündür.

Son söz; Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son

yıllardaki çalışmaları ile kozmetik endüstrisi ile işbirliklerini

arttırmaktadır. Hacettepe Üniversitesinin sloganı olan “Daha

İyiye, En İleriye”yi benimseyen öğretim üyelerimiz, ilaç, bitkisel

ürün, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörleri ile işbirliği yapabilmek,

bilimsel destek sağlayabilmek ve üniversite-sanayi işbirliğini

arttırabilmek için çalışmakta, yeni girişimlerde bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini http://eczacilik.

hacettepe.edu.tr adresinden takip edebilir, hizmet taleplerinizi

hunikal@hacettepe.edu.tr elektronik posta adresimize

yapabilirsiniz.


88 Beauty Güzellik

Watsons from A Brand New Brand: Wash & Go now in Turkey

Wash & Go, one of Italy’s most popular hair care brands, is only available at

Watsons stores and Watsons.com.tr!

The first step in hair care starts with

choosing the right shampoo for your hair

type. Shampoos, which are perhaps the

most frequently used personal care product

in daily life, are very important for our hair

care.

Wash & Go shampoo varieties offer

alternatives for different

needs with 6 shampoos

enriched with natural oil and

herbal extracts.

Shampoo for every hair type, Wash

& Go!

Argan, Almond, Camellia, Honey Extract,

Herbal Extract, Lavender Extract, Fruits Extract

and Anti-Dandruff Tech shampoos from Wash

& Go help you to have soft hair thanks to the care

applied from root to tip while gently cleansing the

hair.

Argan, Almond, Camellia oil

shampoo with its valuable mixture

of argan, camellia and almond oils, it

nourishes your hair deeply and offers

usage suitability for all hair types. Honey

Extract shampoo helps even unruly hair to

look well-groomed and helps prevent loss of

moisture in your scalp with its honey extracts

and helps your hair gain silky softness.

Herbal Extract shampoo, inspired by the

purifying properties of plants, penetrates deep

into the scalp, removing excess oil. With the Herbal

Extract specially developed for oily hair, your hair

remains clean for a long time.

Thanks to its soothing feature, Lavender Extract shampoo helps

your hair gain volume while preventing frizz.

Fruits Extract shampoo; It improves hair texture

and provides you with fragrant

h a i r

with its formula that contains

grape,

strawberry, orange and lemon extract

a n d

has a refreshing effect.

Anti-Dandruff Tech shampoo specially

developed for dandruff hair, with its

anti-dandruff technology, helps to deeply

clean and purify your hair while promising

voluminous hair.

There’s always more in Watsons!

Watsons’tan Yepyeni Bir

Marka: Wash&Go Artık

Türkiye’de

İtalya’nın en sevilen saç bakım

markalarından Wash&Go sadece

Watsons mağazalarında ve

Watsons.com.tr’de!

Saç bakımının ilk adımı saç tipinize uygun ve doğru

şampuanı seçmekle başlıyor. Günlük hayatta belki de en

sık kullandığımız kişisel bakım ürünü olan şampuanlar

saç bakımımız için büyük önem taşıyor. Wash&Go şampuan

çeşitleri doğal yağ ve bitki özleri ile zenginleştirilmiş 6 şampuan

ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuyor.

Her saç tipine uygun şampuan Wash&Go’da!

Wash&Go’nun Argan, Almond, Camellia, Honey Extract,

Herbal Extract, Lavender Extract, Fruits Extract ve Anti-

Dandruff Tech şampuan çeşitleri, saçı nazikçe temizlerken

kökten uca uyguladığı bakım sayesinde yumuşacık saçlara

sahip olmanıza yardımcı oluyor. Argan, Almond, Camellia yağlı

şampuan; içeriğindeki argan, kamelya ve badem yağlarının

değerli karışımıyla saçlarınızı derinlemesini besliyor ve tüm saç

tipleri için kullanım uygunluğu sunuyor. Kolayca kabaran asi

saçların dahi bakımlı görünmesine yardımcı olan Honey Extract

şampuan, içerdiği bal özleri ile saç derinizdeki nem kaybını

önlemeye ve saçlarınızın ipeksi bir yumuşaklık kazanmasına

yardımcı oluyor. Bitkilerin arındırıcı özelliklerinden esinlenen

Herbal Extract şampuan, saç derisine derinlemesine nüfuz

ederek fazla yağı yok ediyor. Yağlı saçlara özel geliştirilen Herbal

Extract ile saçlarınız uzun süre tertemiz kalıyor. Lavender

Extract şampuan, yatıştırıcı özelliği sayesinde saçlarınızın

kabarmasını önlerken hacim kazanmasına da yardımcı oluyor.

Fruits Extract şampuan; üzüm, çilek, portakal ve limon özü

içeren ve canlandırıcı etkiye sahip formülüyle saç dokusunu

iyileştiriyor ve mis gibi kokan saçlara sahip olmanızı sağlıyor.

Kepekli saçlar için özel olarak geliştirilen Anti-Dandruff Tech

şampuan, kepek karşıtı teknolojisiyle şaçınızı derinlemesine

temizlemeye ve arındırmaya yardımcı olurken hacimli saçlar

vaadediyor. Watsons’ta her zaman daha fazlası var!90 Beauty

Saç Bakım

Make Life Unforgettable with Your Brave Hair!

You can increase your self-confidence with shampoos and conditioners

containing Derma Pure formula of Head & Shoulders.

Tüm Hayatın Cesur

Saçlarınla Unutulmaz

Olsun!

Head&Shoulders’ın Derma Pure

formülü içeren şampuan ve saç

kremleri sayesinde özgüvenini

yükseltebilirsin.

80% of those who participated in the research conducted by

Head & Shoulders say that healthy hair has a serious effect on

their self-confidence. Dandruff and itchy scalp causes anxiety

and self-indulgence, while healthy-looking hair increases selfconfidence

and helps to feel better.

Head & Shoulders Nourishing Care Shampoo and Conditioner

nourishes and moisturizes the hair with naturally obtained

lavender extracts and expert formula. By purifying the hair

and scalp, it offers dandruff-free hair with regular use. Head

& Shoulders Silky Softness Shampoo and Conditioner make

the dried and damaged hair look silky with just one wash. It

purifies, protects and moisturizes the hair, so the hair without

dandruff and healthy looks continues to reflect self-confidence.

Head & Shoulders Anti-Shedding for Women * Anti-Shampoo

and Conditioner reduces hair loss caused by breaks, cleanses,

protects and moisturizes the scalp and hair to keep the hair

look fuller for longer.

Head&Shoulders’ın yaptığı araştırmalara katılanların %80’i

sağlıklı saçların özgüvenleri üzerinde ciddi etkisi olduğunu

söylüyor. Kepekli ve kaşınan saç derisi endişe ve özgüvensizliğe

yol açarken sağlıklı görünen saçlar, özgüveni artırıyor ve daha

iyi hissetmeye yardımcı oluyor.

Head&Shoulders Besleyici Bakım Şampuan ve Saç Kremi,

doğal yollarla elde edilmiş lavanta özleri ve uzman formülü

ile saçları besleyip nemlendiriyor. Saçları ve saç derisini

arındırarak, düzenli kullanımla kepeksiz saçlar sunuyor.

Head&Shoulders İpeksi Yumuşaklık Şampuan ve Saç

Kremi, kurumuş ve yıpranmış saçları sadece bir yıkamayla

ipeksi görünüme kavuşturuyor. Saçı arındırıyor, koruyor ve

nemlendiriyor, böylece kepeksiz, sağlıklı görünüme sahip

saçlar özgüveni yansıtmaya devam ediyor. Head&Shoulders

Kadınlara Özel Dökülme* Karşıtı Şampuan ve Saç Kremi,

saçların daha uzun süreyle dolgun görünümünü koruması için

kırılmalardan kaynaklanan saç dökülmelerini azaltıyor, saç

derisini ve saçı temizliyor, koruyor ve nemlendiriyor.92 Beauty Hijyen

Wee Baby, Supplies the Products that Facilitate the

Personal Care of Babies Altogether

Personal care of babies becomes crucial for healthy development of them as of the

moment they are born. Hair, nail and nasal care are among the most important

issues which must be elaborated. Wee Baby aggregated the products which make

baby personal care easier in the new baby grooming set. Baby grooming sets include

within the grooming set the following; nail clipper, nasal aspirator, nail file, digital

thermometer, hairbrush, handled scissors, baby comb care kit.

Regular hair care is becoming a necessity for the scalp and hair

health of newborn babies. Special combs which were developed

for sensitive scalp do not harm babies’ skin. Furthermore,

frequent cleaning of the nose helps them to sleep regularly, to

take nourishment, and to avoid ear and respiratory infections.

The nail care of babies is as well important from the aspect

of preventing them from scratching themselves. Nail care

is recommended to be fulfilled when babies are sleeping or

moving calmly, as this may be easier.

Baby grooming sets of Wee Baby include products that make

the personal care of babies easier.

Nail scissors, nail clippers and nail file, silicone nasal aspirator

for removing excess mucus in baby’s nose, digital display

thermometer with safe and fast measurement, baby brush

massaging sensitive scalp of babies and grooming set bag to

carry all products easily are available therein.

Bebeklerin Kişisel

Bakımını Kolaylaştıran

Ürünler Bir Arada

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için

doğdukları andan itibaren kişisel

bakımları önem kazanıyor. Saç, tırnak ve

burun bakımı özen gösterilmesi gereken

konuların başında geliyor. Wee Baby

bebek kişisel bakımını kolaylaştıran

ürünleri yeni bakım setinde bir araya

getirdi. Bebek bakım setlerinde; tırnak

makası, burun aspiratörü, tırnak

törpüsü, dijital termometre, saç fırçası,

saplı çıt çıt makas, bebek tarağı bakım

setinin özel çantasında yer alıyor

Düzenli saç bakımı yeni doğan bebeklerin kafa derisi ve saç

sağlığı için gereklilik haline geliyor. Hassas kafa derileri için

geliştirilen özel taraklar bebeklerin cildine zarar vermiyor.

Aynı zamanda burunlarının sık sık temizlenmesi düzenli

uyuyabilmeleri, beslenebilmeleri, kulak ve solunum yolu

enfeksiyonlarından korunmalarına yardımcı oluyor. Bebeklerin

kendilerini çizmemesi için ise tırnak bakımları da bir o kadar

önem taşıyor. Tırnak bakımı, daha kolay olabileceği için

bebekler uyuyorken veya sakin hareket ediyorken yapılması

öneriliyor. Wee Baby’nin bebek bakım setlerinde bebeklerin

kişisel bakımlarını kolaylaştıran ürünler yer alıyor. Tırnak

makası, saplı çıt çıt makas ve törpü, bebeğin burnundaki fazla

mukusun temizlenmesini sağlayan silikon burun aspiratörü,

güvenli ve hızlı ölçüm yapan, dijital ekrana sahip termometre,

bebeklerin hassas kafa derisine masaj yapan bebek fırçası ve

tarak ile tüm ürünlerin rahatlıkla taşınmasını sağlayacak bakım

seti çantası bulunuyor.94 Beauty Hijyen

Frosch Offers Special Cleaning Products to the Little

Heroes of Families with the Frosch Baby Brand

Becoming a favourite brand of consumers with the skin and eco-friendly, ecological cleaning

and care products, Frosch launched Frosch Baby cleaning products formulated for the

sensitive skin of babies. Frosch Baby’s hypoallergenic cleaning products - Dishwashing

Detergent, Liquid Laundry Detergent, Prewashing Spray and Softener - can be used safely for

babies’ bottle and pacifier cleaning and laundering.

Frosch’tan Bebeğinize Özel, Cilt

Ve Çevre Dostu Temizlik Ürünleri

Frosch, which makes a difference with the ecofriendly

aspect, the importance it attaches to human

and environmental health and the contributions

it makes to sustainability, offers special cleaning

products to the little heroes of families with the

Frosch Baby brand. Among the Frosch Baby products,

there are Pacifier and Bottle Detergent, Prewashing

Spray, Liquid Laundry Detergent and Softener. Frosh

Baby cleaning products which are developed for the

sensitive skin of babies don’t contain colorant or

additive agents. Frosch Baby cleaning products are

completely hypoallergenic and can be used as often

as you like.

Meticulously cleaning with stubborn and dried

stains

Frosch Baby Prewashing Spray, which removes

stubborn and dried stains on the clothes of your baby

thanks to its special formula, can be also used together

with conventional detergents. Frosch Liquid Laundry

Detergent, which is perfect for baby skin thanks

to camomile oil formula and has a high-detergent

power, can safely remove even the most stubborn

strains. Frosch Baby Softener offers softness and

delicate care for your baby’s clothes. Frosch Pacifier

and Bottle Detergent, which cleans the objects that

your baby uses daily like pacifier and bottle, safely

removes the stubborn and milk, juice and dried food

strains with B5 provitamin formula. Dermatologically

tested Frosch Baby cleaning products are available in

all Migros stores around Turkey.

Cilt ve çevre dostu, ekolojik temizlik ve bakım

ürünleriyle tüketicilerin favorisi olan Frosch,

bebeklerin hassas cildine uygun formüle edilmiş

Frosch Baby temizlik ürünlerini tüketicileriyle

buluşturuyor. (ilk defa lanse edilmiş gibi,

“buluşturuyor” demek, düzeltebilir miyiz?) Frosch

Baby’nin boya ve katkı maddesi içermeyen,

hipoalerjenik 4 temizlik ürünü; Bulaşık Deterjanı, Sıvı

Çamaşır Deterjanı, Ön Yıkama Spreyi ve Yumuşatıcı,

bebeklerin biberon ve emzik temizliğinden

çamaşırlarına, güvenle kullanılabiliyor.

Doğa dostu duruşu, insan ve çevre sağlığına verdiği önem ve

sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla fark oluşturan Frosch, Frosch

Baby markasıyla ailenin en minik kahramanlarına özel temizlik ürünleri

sunuyor. Frosch Baby ürünleri arasında Emzik ve Biberon Deterjanı, Ön

Yıkama Spreyi, Sıvı Çamaşır Deterjanı ve Çamaşır Yumuşatıcı yer alıyor.

Bebeklerin aşırı hassas cildine yönelik geliştirilen Frosch Baby temizlik

ürünlerinde boya ve katkı maddesi bulunmuyor. Tamamen hipoalerjenik

olan Frosch Baby temizlik ürünleri dilediğiniz sıklıkta kullanabileceğiniz,

bebeğinize özel, doğal ve güvenilir temizlik sağlıyor.

İnatçı ve kurumuş yemek kalıntılarıyla doğal mücadele

Özel formülü sayesinde bebeğinizin kıyafetindeki inatçı ve kurumuş lekeleri

güvenle çıkaran Frosch Baby Ön Yıkama Spreyi, geleneksel deterjanlarla

birlikte de kullanılabiliyor. papatya özü formülüyle hem bebek cildine dost

hem de yüksek yıkama gücüne sahip olan Frosch Sıvı Çamaşır Deterjanı

ise en inatçı lekeleri bile güvenle temizleyebiliyor badem yağlı yumuşak

formülüyle Frosch Baby Çamaşır Yumuşatıcı bebeğinizin çamaşırları için

yumuşaklık ve narin bir bakım sağlıyor. Bebeğinizin emzik, biberon gibi

sık kullandığı eşyaları temizleyen Frosch Baby Emzik ve Biberon Deterjanı

da B5 provitaminli formülüyle inatçı süt, meyve suyu ve kurumuş yemek

kalıntılarını güvenli bir şekilde çıkarıyor. Dermatolojik olarak test edilen

Frosch Baby temizlik ürünlerine Türkiye genelinde tüm Migros’lardan

ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin İhracat Şampiyonu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!