04.02.2022 Views

Günsev Oto Avm Kataloğu

Sıradışı işler için sıradışı tasarımlar... Mir Medya Reklam Ajansı 0507 624 24 46

Sıradışı işler için sıradışı tasarımlar...

Mir Medya Reklam Ajansı
0507 624 24 46

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


GÜNSEV OTO AVM İLE PRESTİJİNİZİ KATLAYIN

“Günsev yaparsa en iyisini yapar”OTOMOBİL ALIŞVERİŞİNİN

MERKEZİNİ MÜKEMMEL BİR

LOKASYONDA İNŞAA

EDİYOR, SEKTÖRÜN TÜM

TEMSİLCİLERİNİ

BİR ARAYA GETİRİYORUZ.

AYRICALI KLARLA DOLU

GÜNSEV OTO AVM’DE

DÜNYAN IN ÖNCÜ MARKA

VE FİRMALARI BİR ARADA

OLACAK.


T Ü R K İ Y E ’ N İ N E N P R EST İ J L İ OTO AV M P RO J ES İ


50.000 METREKARE ALANDA

GÖZ ALICI 165 ADET MAĞAZA

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EOTOMOBİL ALMANIN

SATMANIN VE

KİRALAMANIN HAZZI

GÜNSEV OTO AVM’DE


YÜZLERCE GALERİDE, BİNLERCE ARACA AYNI ANDA

ULAŞABİLİRKEN, AKSESUAR VE TUNİNG MAĞAZALARI,

YETKİLİ SERVİSLER, KREDİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN

YARARLANABİLECEĞİNİZ EŞSİZ BİR DÜNYA GÜNSEV OTO AVMARACINIZDAN İNMEDEN BÜTÜN MAĞAZALARI KEŞFETME İMKANI

G Ü N SEV OTO AV M ’ D E


İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EE N Y E N İ , E N İ D D İ A L I V E E N R E N K L İ M O D E L L E R

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EM O D E R N M İ M A R İ İ L E

OTO M O B İ L D Ü NYAS I NA

Ç A Ğ DA Ş YA K L A Ş I M

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EG LO BA L B İ R

Y Ö N E T İ M A N L AY I Ş I

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EGAZİANTEP’İN İMAJINA GÜÇ KATAN BİR PROJE

GÜNSEV KALİTESİ VE GÜNSEV İMZASIYLA


H E R Ş EY İ İ L E TA M B İ R OTO M O B İ L A L I Ş V E R İ Ş M E R K E Z İ

İ BA D E T H A N E

E N G E L S İ Z OTO AV M

CA F E V E R ESTAU R A N T

N OT E R

A R A Ç S İ G ORTA H İ Z M E T İ

OTO E K S PE RT İ Z

A R A Ç T E M İ Z L İ Ğ İ

BA N KA Ş U B E L E R İ


G EC EY İ AY D I N L ATA N

I Ş I L I Ş I L OTO M O B İ L

M A Ğ A ZA L A R I

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EFA R K L I Ö L Ç Ü L E R D E SH O W ROO M L A R

G Ü N SEV OTO AV M ’ D EGÜNSEV

OTO AVM

KONUM

MATBAACILAR

SİTESİ

GAZİANTEP

OTOGARI

Bahattin Nakıboğlu Cad.

M1 AVM


OTOMOBİL TİCARETİNİN MERKEZİNDE

OLMAK İSTİYORSANIZ SİZİ DE GAZİANTEP

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN

YANIBAŞINDA YÜKSEK STANDARTLARLA

İNŞAA ETTİĞİMİZ GÜNSEV OTO AVM’YE

BEKLERİZ.

İşbu katalog 36 sayfadan oluşmaktadır. Görseller teşhir amaçlıdır. İnşaat şirketi değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Günsev Oto AVM Tanıtım Ofis

Gaz antep Şeh rlerarası Otobüs Term nal Yanı

GÜNSEV

OTO AVM

0507 624 24 46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!