02.08.2022 Views

VECİHİ HÜRKUŞ-FURKAN SEVEN

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VECİHİ HÜRKUŞ

E S İ N E V İ

FURKAN SEVEN


İÇİNDEKİLER

VECİHİ

İÇİNDEKİLER

2

TASARIMCILAR

2

PROJE AÇIKLAMASI

SENARYO

PLAN

KESİT

AKSONOMETİK ÇİZİM

GÖRÜNÜŞ

3

3

4

6

8

9

3

Furkan SEVEN

06 Ocak 2000’de Ankara’da doğdu.

Ankara Muradiye Koleji’nde öğrenimini

tamamladıktan sonra 2018 yılında TOBB

ETÜ İç mimarlık ve Çevre Tasarımı

bölümüne başladı. Lisans programına 4.

Sınıf olarak devam etmektedir.

PERSPEKTİFLER

11

MOOD&MATERİAL BOARD

19

3

2


SENARYO

KAVRAM

SENARYO

Atakule’nin kubbe kısmına yapmış olduğumuz ‘’ESİNEVİ’’ projesinde esinlendiğim ve

Projemde onun kimliğini yansıtmak istediğim insan Vecihi Hürkuş.

Vecihi Hürkuşu seçme sebebim ; Atakule Kubbenin yükseklerde olması ve Vecihi

Hürkuşa milletimiz adına hakettiği değeri veremediğimizden kaynaklı olarak yapmak

istedim.

Mekana gelen misafirler Vecihi Hürkuşun kim olduğuna dair bilgiler edinecek aynı

zamanda bilgi edinmekle kalmayıp geçmişten günümüze gelen havacılıkla ilgili

bilgilerde edinmiş olacaklar.

3

PROJE AÇIKLAMASI

Sergileme Alanları

Karşılama Alanı

Minyatür Mağaza Alanı

Deneyim Alanları

Kafe Alanı

Amfi Seyir Alanı

3


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK ÇİZİM I PLAN

3

7

ZEMİN KAT PLANI

ASMA KAT PLANI

4


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK ÇİZİM I PLAN

3

7

ZEMİN KAT PLANI

ASMA KAT PLANI

5


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK ÇİZİM I KESİT

3

A’A KESİT

B’B KESİT

7

6


TEKNİK ÇİZİM

TEKNİK ÇİZİM I KESİT

3

7

7


AKSONOMETİK ÇİZİM

DETAY ÇİZİMLERİ

7

8


GÖRÜNÜŞLER

ORTOGRAFİK

9


GÖRÜNÜŞLER

ORTOGRAFİK

10


PERSPEKTİFLER

GENEL PERSPEKTİF

711


PERSPEKTİFLER

MİNYATÜR-DENEYİM ALANI

MİNYATÜR

Duvarların İçerisine

yerleştirilmiş nişler

sayesinde hem iç

hacimden hemde

sergileme

alanından uçak

satışlarını

görebiliyorsunuz

DENEYİM

Misafirler uçak ve

gökyüzü deneyimini

dokunmadik

ekranlar sayesinde

deneyimleyebiliyorl

ar

12


PERSPEKTİFLER

KARİKATÜR ALANLARI

Karikatür Alanları

taşıyıcı

profillerimize

tutturularak bir

sergilemeye

dönüşmüştür.Bu

sergilemede orta

Kısımda Vecihi

Hürkuş ile ilgili

karikatürlere yer

veriledi.Üst tarafta

ise bir elektronik

ekran sayesinde

karikatürlerin

hareketli

animasyonlarınıda

misafirler görmüş

oluyor

13


PERSPEKTİFLER

BALMUMU-HOLOGRAM

BALMUMU

HEYKELLERİ

Rampamıza dikey

şekilde entegre

edilmiş bu sergileme

alanı alt kısmında

bulunan nişlerin

içerisinde Vecihi’nin

Girdiği savaşlardaki

Farklı milletlerdeki

Düşman askerlerinin

Balmumundan

heykelleri bulunuyor.

HOLOGRAM

Üst kısımda ise

hologramik bir ekran

Misafirlere deneyim

sunuyor.

14


PERSPEKTİFLER

MİNYATÜR SHOP-WC

Minyatür shopa gelen

Müşteriler maket

uçakları ve

küçültülmüş

planörleri satın

alabiliyorlar.

15


PERSPEKTİFLER

KARŞILAMA VE LOCKER ALANI

KARŞILAMA ALANI

Misafirler alt kat

merdivenlerinden

çıktıkları an

karşılama alanı

onları karışılıyor arka

panelde mekana dair

Bilgiledirme

ekranları mevcut.

LOCKER ALANI

Gelen Misafirler

fazla olan eşyalarını

dolaba koyup

saklayabilmeleri için

tasarlandı.

16


PERSPEKTİFLER

KİTAPLIK ALANI

Bu alanda misafirler

Türk Havacılığı ve

Vecihi Hürkuş

hakkında kitaplardan

Bilgi edinip aynı

zamanda

dinleniyorlar.

17


PERSPEKTİFLER

AMFİ VE KAFE ALANI

Asma Kat alanında

bizi bir adacık

karşılıyor bu adada

misafirler oturup

kahvesini içebiliyor

dileyende kitabını

alıp amfi alanında

dinlenebiliyor

18


BOARD

MOOD&MATERİAL

BOARD

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!