28.12.2022 Views

SARA ÖZDEMİR _ ÖZGE ALTAY / BREAK ROUTINE

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


5 TEMMUZ 2000 YILINDA AMASYA / MERZİFON'

DA DOĞDU. 2020 YILINDA TOBB ETÜ İÇ

MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜNE

BAŞLADI. 2022 YILINDA MOVE MİMARLIK A.Ş.'

DE STAJ YAPTI. LAZZONI MOBİLYA

TASARIMINDA 2. LİK ÖDÜLÜ VE STÜDYO

TASARIMI TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ ALDI .

ÖZGE ALTAY


9 ARALIK 2000 YILINDA ANKARA' DA DOĞDU.

2020 YILINDA TOBB ETÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE

TASARIMI BÖLÜMÜNE BAŞLADI. 2022 YILINDA

MOVE MİMARLIK A.Ş.' DE STAJ YAPTI. LAZZONI

MOBİLYA TASARIMINDA 2. LİK ÖDÜLÜ VE

STÜDYO TASARIMI TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ ALDI .

SARA MİNA ÖZDEMİR
MATERIAL BOARD


MOOD BOARD


PLAN ÖLÇEKSİZ


GÖRÜNÜŞ ÖLÇEKSİZ


AA' KESİTİ 1/50 ÖLÇEK


BB' KESİTİ 1/50 ÖLÇEK


Kota bağlı sabit oturumla çözülmüş bu alanda öğrencile laptopları veya paftalarıyla derslerini

çalışabilmelerine olanak sağlayan masa tasarımı ile aynı zamanda kitchenette ile yakın olmasıyla

kahveleriyle birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmıştır.

DERİ

AÇIK

MEŞE

METAL

FUJI-B08 /

KUMAŞ


Kota bağlı sabit oturumla çözümlenen puf ve sehpalar öğrenciler için bir dinlenme alanı tariflerken aynı

zamanda kitaplıkta bulunan kaynakları oturarak inceleyebilmeleri için fırsat vermektedir.

KULLANICININ ŞEKİLLENMESİNE BAĞLI HAREKETLİ

OTURUM & AYDINLATMA

RAL 3011 KUMAŞ KUMAŞ

KOTA BAĞLI SABİT OTURUM DETAYI


Kota bağlı sabit oturumla çözülmüş bu alanda öğrencile laptopları veya paftalarıyla derslerini

çalışabilmelerine olanak sağlayan masa tasarımı ile aynı zamanda kitchenette ile yakın olmasıyla

kahveleriyle birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmıştır.


Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sunumlarına çalışıp prova yapabilecekleri için aynı zamanda

hocaların öğrencilerine kritik verebilmeleri için tasarlanan bir alandır.

KOYU MEŞE LAM

KAPLAMA

RAL 7024 AHŞAP

BALIK SIRTI


Kolonlarla entegre olan çalışma yüzeyi ve kolona bağlı sabit oturum hareketli mobilyalarla tamamlanarak

öğrencilerin paftalarıyla rahatça çalışabilmeleri için tasarlanmıştır. Duvara sabit kütüphane ise hareketli

mesh yüzey ile desteklenmiştir. Mesh yüzey, bir ray sistemine oturtularak hareketi sağlanmaktadır

böylece kütüphanenin her yüzü rahatça kullanılmaktadır.


Perde duvarın şişirilmesiyle tasarlanan nişler öğrencilere kişisel çalışma alanı tariflemektedir. Nişin

içiçnde bulunan raflar öğrencilerin eşyalarını rahatça yerleştirebilmeleri ve rahat çalışabilmeleri için

yapılmıştır.

MESH

AÇIK MEŞE LAM

KAPLAMA

RAL 3000

AHŞAP

FUJI-B08 / KUMAŞ


Asma kata yerleştirilen oturum ve çalışma yüzeyi karşısında bulunan dijital ekran sayesinde öğrenciler bu

alanda çalışırken çalışmalarını yansıtarak daha büyük bir alanda çalışmalarını görebilme şansları

olacaktır. Bu çalışma alanı özellikle grup çalışmaları için tasarlanmıştır.

BASKI KUMAŞ RAL 9001 FUJİ-B08 /

Ahşap Kaplama KUMAŞ


Duvarda kullanılan mesh, mekanda sergi yapılacağı zaman paftalar mıknatıslarla meshe sabitlenir ve

çıkarılabilen mobilyalar ile öğrenciler paftalarının altında maketlerini sergileyebilecektir.

Öğrencilerin bireysel olarak

çalışabilmeleri için tasarlanan bu

çalışma yüzeyi eklemlenebilen

yüzeyler ile birleşmektedir.

Çıkarılabilen bu mobilyalar, sergi

yapılacak bu alanda öğrencilerin

maketlerini koyabilmeleriiçin

hareket ettirilp meshli duvara

sabitlenebilmektedir.

RAL 5001

BASKI KUMAŞ


Cephede tasarlanan oturma alanı, öğrencilerin dinlenebileceği bir alan tariflemektedir. +0.30

yüksekliğinde ki kot , +0.00 yüksekliğine düşürülerek mekanın ana kurgusu olan kırılma iniş ve çıkışla

yansıtılmıştır.

Ahşap RAL 9001 RAL 7043

Ahşap Kaplama EpoksiGrup çalışmaları için özel olarak tasarlanmış 3 tane hubb bulunmaktadır. Bu alanların tasarlanmasının asıl

amacı grup çalışmalarını desteklemek için yapılmıştır.

Özel Alan Plan 1/20 Ölçek

Özel Alan AA' Kesiti1/20 Ölçek


3 ADET HUBS BULUNMAKTADIR. HUBSLAR GRUB

ÇALIŞMALARI İÇİN KURGULANMIŞTIR.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!