21.04.2023 Views

LIVE OUT

LIVE OUT | Ceyda Alara Aksan | Yasemin Pat | İrem Gül Arslan

LIVE OUT | Ceyda Alara Aksan | Yasemin Pat | İrem Gül Arslan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


TASARIMCI

TEKNİK ÇİZİM

GENEL PERSPEKTİF

KONSEPT

AKSONOMETRİK ANLATIM

1


TASARIMCILAR

CEYDA ALARA AKSAN

1999 yılında

Ankara'da

doğdu.2018

yılında TOBB

ETÜ İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

Bölümüne

yerleşti.Lisans

eğitiminin son

yılına devam

etmektedir.

İREM GÜL ARSLAN

2001 yılında

Ankara'da

doğdu.2019

yılındaTOBB ETÜ

İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı

Bölümüne

yerleşti.Lisans

eğitiminin son

yılına devam

etmektedir.

YASEMİN PAT

1999 yılında

Eskişehir'de

doğdu .2017

yılında TOBB

ETÜ İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

Bölümüne

yerleşti.Lisans

eğitiminin son

yılına devam

etmektedir.

2


KONSEPT

Üç farklı fonksiyonun bir şekilde bir araya gelerek modüler bir sistem oluşturup fonksiyonel

anlamda çalışması gerekmektedir.Bu noktada bağlama işlemi çevrelerinden kavisle uzanan

bir çizgi tarafından verilmiştir.Bu sayede üç ana alanın dışında kavislerin uzantısının

oluşturduğu boşluklar yeni alanlar doğurmuştur.

3


TEKNİK ÇİZİM

1/50 PLAN

a'

c'

1/50 GÖRÜNÜŞLER 1/50 KESİT

A

C

a

c

B

b'

b

4


AKSONOMETRİK ANLATIM

Çalışma alanında elektrik tesisatı bulunmaktadır.Kullanıcıların elektronik eşyaları

kullanabilmesi ve ders çalışması için elverişli bi hale gelmiştir.

Yay formlu oturum alanı modüler sistemin kavramsal ve fiziksel

görünümünü desteklemek için bu formda tasarlanmıştır.

Amfi alanının çerçeve kısmı aks sistemiyle birlikte işleyen hareketli donatı olarak

tasarlanmıştır.Kullanıcıların isteğine yönelik konumu değiştirilebilir.

5


Kullanıcıların burda geçirecekleri uzun veya kısa fark etmeksizin rahat ve daha komforlu

bir deneyim yaşamaların için lockerlar tasarlanmıştır.

Bu alanda kullanıcılar aks üzerine monte edilmiş led ekranlardan açık hava sinema imkanına sahip olucaklardır.

Kullanıcıların çalışmalarını asıp sergileyebileceği bir alan da mevcuttur. ayrıca sistem aksıyla paralel

işleyen led ışık alanı estetik gösterdiği gibi paftaların okunması için gereklilik haline gelmiştir.

6


PERSPEKTİFLER

GENEL GÖRÜNÜŞ

P1

P2

P1-P6-P5

P3

P4

P5

P6

7


GENEL GÖRÜNÜŞ

P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1-P6-P5

8


PERSPEKTİFLER

P1

P2

P4-P6

P4

P3

P5

P6

9


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P5-P6

10


PERSPEKTİFLER

P1

P2

P4

P3

P4

P5

P6

11


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P3

12


PERSPEKTİFLER

P1

P2

P4

P3

P4

P5

P6

13


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P2

14


PERSPEKTİFLER

GECE GENEL GÖRÜNÜŞ

P1

P2

P5-P4-P3

P3

P4

P5

P6

15


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P3-P2-P1

16


PERSPEKTİFLER

GECE GENEL GÖRÜNÜŞ

P1

P5-P6

P2

P3

P4

P5

P6

17


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P4-P1-P2

18


PERSPEKTİFLER

GECE GENEL GÖRÜNÜŞ

P1

P2-P4

P2

P3

P4

P5

P6

19


P1-P6-P5

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1

20


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!