02.06.2023 Views

Yeşiliz Kurumsal Kimlik Kılavuzu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

YEŞİLİZ KURUMSAL

KİMLİK KILAVUZU


İÇERİK

KISIM O I TANITIM

SAYFA 4

KISIM 1 I LOGO

SAYFA 6

KISIM 2 I TİPOGRAFİ

SAYFA 10

KISIM 3 I RENK SİSTEMİ

SAYFA 14

KISIM 4 I OFIS MALZEMELERİ

SAYFA 18

KISIM 5 I PROMOSYON ÜRÜNLER

SAYFA 22

KISIM 6 I MASKOT

SAYFA 24Tanıtım Kısmı

KISIM 0

TANITIM

TASARIM REHBERİ

Bu rehber, Yeşiliz’in kurumsal kimliğini temsil eden görsel ve

sözlü unsurları tanımlar. Bunlar arasında ismimiz, logosu ve

renk, yazı tipi ve grafikler gibi diğer unsurlar bulunmaktadır.

Kim olduğumuzu belirleyen tutarlı ve kontrollü bir mesaj

göndermek, şirketimizin güçlü, birleşik bir imajını sunmak

açısından hayati önem taşır.

Bu rehber, Yeşiliz’in kalite, tutarlılık ve tarza olan bağlılığını

yansıtır.

Yeşiliz markası, logo, isim, renkler ve tanımlayıcı unsurlar dahil,

değerli şirket varlıklarıdır.

Hepimiz, Yeşiliz isminin ve markalarının yetkisiz veya yanlış

kullanımını engelleyerek şirketin çıkarlarını korumakla

sorumluyuz.7 // 26

LOGO TÜRÜ

1) Logo Başlığı

Logo Tanıtımı

Boş Alan ve Hesaplama

Logo uygulaması

Logo Boyutu

KISIM 1

LOGO

1

Modern ve aynı zamanda zarif, oldukça okunabilir bir

stil için özenle seçilmiştir. Bu stil, seçilen kurumsal

rengin gri tonunda büyük harf kullanımı ile daha

da geliştirilmiştir. Burada kullanılan yazı tipi Ochre

Script’tir.

LOGO TANITIMI

Logomuz kimliğimizin temel yapı taşıdır, bizi tanımlayan birincil

görsel unsurdur. İmza, sembolün kendisi ve şirket ismimizin bir

kombinasyonudur - bu ikisi arasındaki ilişki sabittir ve hiçbir

şekilde değiştirilmemelidir.

1) Genel Logo

Ana logo, beyaz veya renkli arkaplan üzerinde kullanılan koyu logodur. Daha koyu arkaplanlar için aşağıda bir

alternatif bulabilirsiniz.

2)Logonun Koyu Versiyonu

TAM LOGO TÜRÜ

Yeşiliz Ana Marka veya Kurumsal Logo, logo sembolü ve logo

türünden oluşan iki unsuru içerir. Logo Sembolü, iletişimin gücü

ile etki eden farklı noktalar arasındaki bağlantıyı çağrıştıran

güçlü bir imajdır.

Logomuzun Yeşiliz ismi ile özel bir ilişkisi vardır.

Logo Türü, modern fakat aynı zamanda zarif ve oldukça

okunabilir stili nedeniyle özenle seçilmiştir. Bu tarz, büyük

harf kullanımıyla daha da geliştirilmiştir. Yazı tipi Fira Sans

Bold’dur ve logo sembolüyle mükemmel bir şekilde tamamlanıp

dengelenmesi için seçilmiştir.

Kurumsal logo, renk kullanımı yanı sıra şekil ve form aracılığıyla

sunulur. İki kurumsal renk Yeşil ve Pembe’dir. Bu renkler, güçlü

kombinasyonları için seçilmiş, taze ve cazip bir renk karışımıdır -

modern - klasik - zamansız.

Renkler, aşağıda gösterildiği üzere uluslararası standartlara göre

seçilmiştir ve kolaylıkla uygulanabilir.

LOGO KOYU VERSİYONU

2 3

LOGO AÇIK VERSİYONU

arka plan açık renkliyken kullanılır.

3) Logonun Açık Versiyonu

arka plan koyu renkliyken kullanılır.

Tavsiye edilen formatlar:

.eps | .ai | .png | .jpg | .tiff

Dikkat:

Herhangi bir stilize, animasyonlu, el çizimi ya da

resmi olmayan logo kullanımına izin verilmez. Bu,

logo sistemi ve marka tutarlılığını zayıflatır. Herhangi

bir sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız

varsa, lütfen Yeşiliz Marka Lisanslama ile görüşün.8 // 26

9 // 26

LOGO KULLANIMI, AÇIK ALAN VE HESAPLAMA

ARKA PLAN

UYGULAMALARI

Kurumsallogonun diğer grafik unsurlardan uzak tutulması

önemlidir. Bunu düzenlemek için, kurumsal logonun etrafında

bir açık alan oluşturulmuştur. Bu alanın, başka bir grafik unsurun

veya mesajın işarete göre en yakın nerede konumlandırılması

gerektiğini belirtir. Logonun kendisi ve şirket adımız arasında

sabit bir ilişki vardır – bu ilişki hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

LOGO A

Renksiz Versiyon

LOGO B

Renkli Versiyon

LOGO C

Renkli Versiyon

LOGO D

Renkli Versiyon

AÇIK ALAN

Tam Logo

Hesaplama

-

Logo’nun net alanını hesaplamak için logo’nun yüksekliğini alın ve onu ikiye bölün.

(Net Alan = Yükseklik / 2).

MİNİMUM LOGO BOYUTU

Tam Logo

Minimum Boyut: 20mm x 5 mm

20 mm

Tanım

-

Logo’yu her kullandığınızda,

görünürlüğünü ve etkisini sağlamak için

etrafı boşlukla çevrilmelidir. Bu alanı

hiçbir grafik unsurunun ihlal etmemesi

gerekir.

40 mm

30 mm11 // 26

BİRİNCİL FONT

Kurumsal Fontlar

Başlıca Font

Font Hiyerarşisi

FONT

VE TİPOGRAFİ

KISIM 2

TİPOGRAFİ

TİPOGRAFİ

Tipografi, genel bir ton ve kaliteyi iletmekte önemli bir rol

oynar. Tipografinin dikkatli kullanımı, kişiliğimizi güçlendirir ve

tüm Yeşiliz iletişimlerinde netlik ve uyumu sağlar. İlk ve ikincil

kurumsal yazı tipleri olarak, tüm Yeşiliz iletişimine enerji ve

coşku katan Fira Sans ailesini seçtik.

BİRİNCİL FONT

FIRA SANS

TASARIMCI :

ERIK SPIEKERMANN

-

FONT

Fira, Spiekermann’ın yazı tipi

Meta’nın biraz daha geniş ve sakin bir

uyarlamasıdır. Bu, o dönemde Mozilla’nın

marka yazı tipi olarak kullanılmıştı ve

(küçük) ekranlarda okunabilirliği optimize

etmek için tasarlanmıştı. Mozilla, Fira

ismiyle ateş, ışık ve neşe kavramlarını

iletmek istedi. Fira, 2013’te ilk olarak

Apache Lisansı altında yayınlandı ve

daha sonra SIL Open Font License altında

yeniden yayınlandı.

TÜR ÖRNEKLERİ

FİRA SANS

Kalın

Mazbut

FİRA SANS

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Rakamlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Özel

Karakterler

! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; :

¡ “ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘

« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘

æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç

√ ~ µ ∞ … – ≤ < > ≥ ˘ › ‹ ◊12 // 26

13 // 26

TİPOGRAİ VE

METİN HİYERARŞİSİ

Tipografik hiyerarşi, genel bir tasarım projesindeki bir alt

hiyerarşi olarak başka bir görsel hiyerarşi biçimidir. Tipografik

hiyerarşi, en önemli kelimelerin metni anahtar bilgiler için

tarayabilecek şekilde en etkili biçimde gösterilmesini sağlar.

Tipografik hiyerarşi, öğeler arasında kontrast oluşturur.

Hiyerarşi hissi yaratmanın birçok yolu vardır. İşte Yeşiliz

düzenlemeleri için en yaygın tekniklerden bazıları.

BAĞLAM METNİ

VE İÇ BAŞLIKLAR

Başlık Metni

Yeşiliz

-

Fira Sans Mazbut

6 pt Type / 9 pt Leading

Metin Kopyası

Yeşiliz

-

Fira Sans Mazbut

8 pt Type / 11 pt Leading

Başlıklar

Metin Kopyası

YEŞİLİZ

-

Fira Sans Mazbut - Büyük Harfler

10pt Type / 10pt Leading

BAŞLIKLAR

Alt Satır

Bölümleri

YEŞİLİZ

-

Fira Sans Kalın - Capital Letters

16pt Type / 16pt Leading

Büyük

Başlıklar

YEŞİLİZ

-

Fira Sans Kalın - Büyük Harfler

34pt Type / 30 pt Leading15 // 26

BİRİNCİL RENK SİSTEMİ

-

Açıklama:

Kullanım:

Yeşiliz Şirketi’nin üç resmi rengi vardır:

Yeşil, Sarı ve Pembe. Bu renkler, şirket

için tanınabilir bir kimlik haline gelmiştir.

BİRİNCİL RENK

YESİL

-

RENK KODLARI:

CMYK : C035 M000 Y005 K000

Pantone : 141C

HKS : 61Z

RGB : R038 G118 B083

Web : # 267653

Kurumsal Renkler

Birincil Renk Sistemi

İkincil Renk Sistemi

KISIM 3

RENK SİSTEMİ

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

RENK TONLARI

BİRİNCİL RENK

SARI

-

RENK KODLARI.

CMYK : C020 M000 Y000 K080

Pantone : 8645C

HKS : 75E

RGB : R172 G150 B0055

Web : # AC9637

BİRİNCİL RENK SİSTEMİ

VE RENK KODLARI

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

RENK TONLARI

BİRİNCİL RENK

PEMBE

-

RENK KODLARI.

RENK SİSTEMİ

Renk, Yeşiliz’in kurumsal kimlik programında önemli bir rol

oynar. Aşağıdaki renkler çeşitli medya için önerilerdir. “Tek

Ses” renk şemasını oluşturan birincil renklerin bir paleti

geliştirilmiştir. Bu renklerin tutarlı kullanımı, tüm ilgili medyada

Yeşiliz marka kimliğinin uyumlu ve harmonik görünümüne

katkıda bulunacaktır. Kurumsal renkleri kullanırken, onların her

zaman tutarlı olacağını tasarımcınıza veya baskıcıya kontrol

ettirin.

CMYK : C036 M093 Y045 K016

Pantone : 7414C

HKS : 18E

RGB : R148 G047 B088

Web : # 942f58

RENK TONLARI

100 % 60 %

80 % 40 % 20 %16 // 26

İKİNCİL RENK SİSTEMİ

VE RENK KODLARI

İKİNCİL

RENK SİSTEMİ

-

Açıklama:

İkincil renkler, resmi renklerimizi

tamamlayıcıdır ancak Yeşiliz şirketi

için tanınabilir kimlikler değildir. İkincil

renkler, yani bir parçadaki paletin yüzde

10’undan daha azında kullanılmalıdır.

Kullanım:

Bu renkleri, birincil renk paletini

vurgulamak ve desteklemek için kullanın.

Tones

Tones

Tones

Tones

RENK KODLARI

CMYK : C020 M000 Y000 K080

Pantone : 138C

HKS : 58E

RGB : R054 G016 B046

Web : #7CAF99

RENK KODLARI

CMYK : C001 M003 Y035 K000

Pantone : 442C

HKS : 01E

RGB : R255 G241 B181

Web : #FFF1B5

RENK KODLARI

CMYK : C020 M000 Y000 K080

Pantone : 742C

HKS : 21E

RGB : R219 G155 B181

Web : #DB9BB5

RENK KODLARI

CMYK : C020 M000 Y000 K080

Pantone : 442C

HKS : 98K

RGB : R072 G081 B086

Web : #485156

RENKLER,

BİR MARKAYI

MÜŞTERİLERE

AKTARMAK İÇİN

EN ÖNEMLİ

ŞEYLERDEN

BİRİDİR.19 // 26

ANTETLİ KAĞIT

Antetli Kağıt

Kartvizit

Zarf

KISIM 4

OFİS MALZEMELERİ

ANTETLİ KAĞIT

-

Açıklama:

Yeşiliz ofis malzemeleri sisteminin

birinci derece öğeleriyle onaylanmış

düzenlemeleri, mektup başlıklarının ön ve

arka yüzü için göstermektedir.

Kullanım:

Yeşiliz markasının tüm resmi iletişimi için

mektup başlığı kullanılacaktır.

PARAMETRELER

Boyutlar

297 x 210mm

DIN A4

Ağırlık

120g/m beyaz20 // 26

21 // 26

KARTVİZİT

ZARF

KARTVİZİT

-

Açıklama:

Yeşiliz ofis malzemeleri sisteminin ana

elementleriyle onaylanmış düzenleri,

kartvizit olarak gösterilir.

Kullanım:

Kartvizitleri, Yeşiliz markasının tüm resmi

iletişimi ve teması için kullanılacaktır.

Yeşiliz başlığını ekleyin ve belgelerinizi

tüm dünya genelinde gönderin.

PARAMETRELER

Boyutlar

85 x 55 mm

Ön Kısmı

Arka Kısmı

ZARF

-

Açıklama:

Yeşiliz ofis malzemeleri sisteminin ana

elementleriyle onaylanmış düzenini,

zarflar için gösterir.

PARAMETRELER

Boyut

220 x 110 mm

Ağırlık

400g/m beyaz

Baskı

CMYK

Ön Kısmı

Ağırlık

400g/m beyaz

Baskı

CMYK

Arka KısmıKISIM 5

PROMOSYON

ÜRÜNLER

23 // 2625 // 26

KULLANILAN TÜM MASKOTLAR

KISIM 6

MASKOT

KURUMSAL MASKOT

KURUMSAL MASKOTUMUZ: FARE

Yeşiliz’in ruhunu temsil eden bir simge olarak, markamızın

maskotu bir faredir. Bu sevimli ve çevreci karakter, Yeşiliz’in doğa

dostu felsefesini ve sürdürülebilir yaşam biçimini somutlaştırır.

Markamızın maskotu, tüm iletişim ve pazarlama malzemelerinde

tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.ILETISIM

Adress

Yeşiliz Gıda Hizmetleri A.Ş

Minerva Palas, Bankalar Caddesi

Karaköy, 34420, İstanbul

INDIR

Direkt Link :

http://www.yesiliz.com/kılavuz/bütünkılavuz.zip

Bütün dizayn kılavuzunu indirmek için tarayın.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!