Views
5 years ago

ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB

ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB

ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: -

ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Nabavljenu rabljenu dizalicu prema slici kojoj nedostaje elektromotor EM treba osposobiti za upotrebu. Snimljeni su sljedeći podaci: Zadano: Remenski prijenos s klinastim remenom (R1-R2): Promjer manje remenice R1....................................dR1=100 mm Promjer veće remenice R2 ......................................dR2=300 mm Težina remenice R2.................................................GR2=160 N Tlačna opruga (OP): Ugrađena dužina opruge.........................................a=70 mm, Dužina neopterećene opruge ..................................l=120 mm, Izmjerena karakteristika opruge .............................c=22,5 N/mm (c=F/f ). Tarni prijenos s koničnim tarenicama i unutarnjim dodirom ( TN1-TN2): Srednji promjer tarenice TN1 .................................dTN1=80 mm Srednji promjer tarenice TN2 .................................dTN2=240 mm Kut nagiba konusa tarenica ....................................α=30° Obloga : guma / čelik Težina tarenice TN1................................................GTN1=40 N Bubanj BU za namatanje užeta : Promjer bubnja mm .........................................................dBU=160 mm Vrsta pogona dizalice: Pogon sa srednje jakim udarima.............................ϕ=1,2. Opaska: Kod proračunavanja ne treba, radi pojednostavljenja, uzimati u obzir koeficijente korisnog učinka. Rezultantnu silu remenskog prijenosa FR=3⋅F0R smjestiti u ravninu spojišta osi remenica. Katedra za elemente strojeva i konstrukcija (SŠ/DŽ) 1

Primjena metode konačnih elemenata za analizu konstrukcija - FSB ...
Životni vijek ciklički opterećenih konstrukcija - FSB - Sveučilište u ...
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” - FSB
ISPIT IZ ELEMENATA STROJEVA – Numerički dio - FSB
Popravni ispit iz predmeta Klasična mehanika II STUDENT ... - PMF
Popravni ispit iz predmeta Kvantna mehanika II ZADACI - PMF
RASPORED ZA PISMENI ISPIT - Fsb
Pismeni ispit iz matematike Pismeni ispit iz matematike
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
TEST PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIKE
Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda ... - Fsb
pogonski lomovi io[te]enja konstrukcija - kako ih izbje]i? - FSB
teorijska pitanja iz mehanike fluida i - FSB
ISPIT IZ STATIKE ZENICA, 12.4.2007 A . 1. Sila od 50 N djeluje na ...
II parcijalni ispit iz predmeta Kvantna mehanika I ZADACI - PMF
Ispit iz predmeta M4 03. 04. 2007. π π λ π
Page 1 Ispit iz predmeta M 4 i Diferencijalna geometrija 01. 02. 2007 ...
Podloge za laboratorijske vježbe II iz hidraulike - FSB - Sveučilište u ...