+20 - Hiperpromo

hiperpromo.pl

+20 - Hiperpromo

Tradycyjnie udana Wielkanoc

9 85 kg

Karkówka wieprzowa

bez koÊci

luz, du˝a paczka, mała paczka

Drugi za

Podwójne

punkty

na całe zakupy*

od 26 do 28 marca

*Regulamin programu

dostępny w sklepie oraz na stronie

16 99

9 49 Oszcz´dzasz 2,20 z∏

przy zakupie 2 szt.

1,86 z

3,72 z∏ za 2 szt.

za 1 szt.

Kupujàc Ogórka

weê drugiego ZA ½ CENY

cena stand. - 2,48 zł/szt.,

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 1,86 zł/szt.

4 99 op.

Oszcz´dzasz 4,50 z∏

Masa makowa Helio 900 g

cena jedn. - 5,54 zł/kg

14 79 op.

Olej Kujawski 3 l

cena jedn. - 4,93 zł/l

Oferta handlowa od 25.03. do 03.04.2010 r.


Komplet kurczaczków

na gniazdkach 4 szt.

9 99

szt.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Koszyczek wielkanocny

kolorowy Wnuk

8 99

kpl.

4 99

kpl.

Kurczaczki 3 szt.

1 99 szt.

Zajàczek drewniany

do powieszenia

8 99

szt.

+20

dodatkowych

punktów

Girlanda

z drewnianà dekoracjà

dost´pne ró˝ne wzory i kolory

1 99 szt.

Baranek

plastikowy

Alleluja

2 99

szt.

Kurczaczek

1 99 kpl.

1 99 szt.

11 99 Oszcz´dzasz 0,10 zł

34 99

Pieprzniczka i solniczka

do koszyczka

Pieprzniczka lub solniczka

ceramiczna

29 99

szt.

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Obrus Êwiàteczny

wymiary: 140 x 200 cm, drukowany,

dost´pne równie˝ inne wymiary

0 29

szt.

6 99

5 99

bukiet

4 99

kpl.

Sztuczne kwiaty pojedyncze:

˝onkil, irys, trawka

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Bukiet sztucznych kwiatów:

irysy i tulipany

6 99

szt.

Witra˝yk wielkanocny

Komplet jajek

dekorowanych

12 szt.

dost´pne ró˝ne kolory

4 99

3 99

op.

9 99

7 99

szt.

9 99

kpl.

0 99

op.

0 39 Oszcz´dzasz 2,00 zł

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Serwetki wielkanocne 20 szt.

wymiary: 33 x 33 cm, cena jedn. - 0,20 z∏/szt.

Poszewka wielkanocna

bawe∏niana

wymiary: 40 x 40 cm

Zestaw jajek

w koszyku

Barwniki do jajek

5 kolorów

1 99

5 99

szt.

Owieczka

ceramiczna

1 69 szt.

Oszcz´dzasz 0,30 zł

Serwetka

wielkanocna

ø 18 cm

9 99

kpl.

Zestaw wianków ozdobnych

do podwieszenia 4 szt.

1 99 szt.

Jajko plastikowe

na piku

1 99 szt.

Ozdoba drewniana na piku

dost´pne ró˝ne wzory

2


Tradycyjnie udana Wielkanoc

1 39 szt.

Zajàc

wielkanocny 60 g

cena jedn. - 23,17 zł/kg

2 59

szt.

Baranek cukrowy 140 g

cena jedn. - 18,50 zł/kg

19 99

op.

Jajko wielkanocne

Ferrero Rocher

ró˝ne gramatury

2

w cenie

1

0,79 z∏ za 2 szt.

Zajàc 30 g

0,39 zł/szt.

kupujàc 2 szt.

0,79 zł/szt.

kupujàc 1 szt.

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 13,17 z∏/kg

2 99

op.

Zestaw

wielkanocny 140 g

cena jedn. - 21,36 zł/kg

4 99

op.

Ozdoby

wielkanocne 100 g

ró˝ne rodzaje,

cena jedn. - 49,90 z∏/kg

3 99

op.

Biszkopty ChocoJaffa Milka 147 g

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 27,14 z∏/kg

lub Biszkopty ChocoJaffa Milka 128 g

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 31,17 z∏/kg

4 28

kpl.

Zestaw:

Czekolada Milka 2 x 100 g

w tym 50 g GRATIS

mleczna, orzechowa, truskawkowa,

cena jedn. - 21,40 z∏/kg

50 G

przy zakupie zestawu

2,14 z

za 100 g

3 99 Pierniczki Mazowieckie

3 49

op.

Oszcz´dzasz 0,50 zł

Herbatniki Petit Beurre 350 g

cena jedn. - 9,97 zł/kg

2 99

op.

Ciastka 160 g

cena jedn. - 15,74 zł/kg

+ 30 g GRATIS

30 G

7 99

op.

Iga 1 kg

18 99

op.

Cukierki Wawel 1 kg

ró˝ne rodzaje

+20

dodatkowych

punktów

14 29

12 99 op.

Oszcz´dzasz 1,30 zł

Bombonierka Merci 250 g

cena jedn. - 51,96 zł/kg

13 95

12 95 op.

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Bombonierka Baryłki 200 g

cena jedn. - 64,95 zł/kg

9 99

kpl.

Zestaw podarunkowy

KubuÊ Puchatek

4

w cenie

3

3,90 z∏ za 4 op.

Wafel Prince Polo XXL 50 g

0,98 zł/op. 1,30 zł/op.

kupujàc 4 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 4 op. - 19,50 z∏/kg

3


Drugi za

11 99

11,99 z∏ za 2 op.

Kupujàc Pol´dwic´ 100 g

weê drugà ZA ½ CENY

plastry, cena stand. - 7,99 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 59,93 zł/kg,

dost´pne równie˝ inne rodzaje plastrów PMB drugi za 1/2 ceny

8 99

kg

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Pasztet domowy

luz, dost´pny równie˝: pasztet ze Êliwkà, luz

13 99 kg

22 99 Oszcz´dzasz 4,10 zł

Oszcz´dzasz 9,00 z∏

Szynka Starowiejska ekstra

luz, paczka

12 99

8 99

op.

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Szynka z indyka 500 g

paczka, cena jedn. - 17,98 z∏/kg,

dost´pna równie˝: szynka z indyka, luz - 17,99 z∏/kg

18 99

13 49

kg

Oszcz´dzasz 5,50 zł

Baleron gotowany

luz, paczka

24 99

25 99

12 09

14 99

kg

18 99

kg

7 99

kg

11 99 kg

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Pol´dwica Sopocka ekstra

luz, paczka, dost´pna równie˝:

pol´dwica Sopocka drobiowa, luz - 11,99 z∏/kg

Oszcz´dzasz 7,00 zł

Szynka Bankietowa

luz, paczka

Kie∏basa bia∏a parzona

luz, paczka

Kie∏basa bia∏a surowa ekstra

paczka, dost´pna równie˝: kiełbasa biała

surowa czosnkowa, paczka

15 99

9 99

kg

9 99

kg

Kiełbasa Âlàska

luz, paczka

Oszcz´dzasz 6,00 zł

Kabanosy podsuszane

luz, paczka

18 19

15 09

11 99 op.

11 99 op.

Oszcz´dzasz 3,10 zł

Kie∏basa MyÊliwska 360 g

paczka, cena jedn. - 33,31 z∏/kg,

dost´pna równie˝: kie∏basa MyÊliwska, luz - 28,99 zł/kg

Oszcz´dzasz 6,20 zł

Kie∏basa Krakowska

sucha wieprzowa 320 g

paczka, cena jedn. - 37,47 z∏/kg,

dost´pna równie˝: kie∏basa Krakowska,

luz - 35,99 z∏/kg

Dost´pna tylko w Tesco

Festiwal boczków

Boczek w´dzony, parzony ekstra luz, paczka - 18,99 z∏/kg - 12,99 z∏/kg

dost´pne równie˝: klasyczny Krakus, paczka - 19,99 z∏/kg, Chłopski pieczony, luz, paczka - 17,99 z∏/kg,

W´gierski, paczka - 12,99 z∏/kg, Duƒski w´dzony, paczka - 19,99 z∏/kg, Delikatesowy rolowany, luz - 17,99 z∏/kg,

w´dzony 150 g, plastry - 3,99 z∏/op., rolada boczkowa, paczka - 17,99 z∏/kg

4


Tradycyjnie udana Wielkanoc

4 99

kg

åwiartka kurczaka

luz

9 99

kg

Udo indyka

luz

Festiwal wędlin dojrzewających

Szynka Szwarcwaldzka długodojrzewajàca luz - 35,99 z∏/kg

100 g plastry - 4,49 z∏/op., dost´pna równie˝: Serano, luz - 42,99 z∏/kg, Prosciutto mix 80 g plastry - 5,99 z∏/op.,

Parmeƒska, luz - 59,99 z∏/kg, 70 g plastry - 11,99 z∏/op., ogonówka Brandenburska, luz - 25,99 z∏/kg

9 99

kg

Flaki krojone wo∏owe

luz, dost´pne równie˝: flaki krojone wołowe,

jagni´ce, ciel´ce 900 g

12 99 kg

Filet z kurczaka

luz

16 99

kg

Noga kaczki mro˝ona

luz, dost´pne równie˝: piersi kacze mro˝one - 29,99 z∏/kg

10 99

kg

Boczek wieprzowy ekstra bez koÊci

luz, dost´pny równie˝:

boczek wieprzowy z koÊcià, luz - 8,99 z∏/kg

18 99

kg

¸opatka wo∏owa

bez koÊci

luz

9 99

kg

G´Ê mro˝ona

paczka

18 99

kg

Drugi za

34 99

kg

2

za

8 z 16 99

kg

Karkówka wieprzowa

w przyprawach Krakus

luz, dost´pny równie˝: schab ze Êliwkà - 22,99 zł/kg,

∏opatka w przyprawach - 18,99 zł/kg,

udziec po Staropolsku - 15,99 zł/kg,

pierÊ z indyka z ananasem - 21,99 zł/kg

Mi´so mielone garma˝eryjne

wieprzowo-wo∏owe 500 g

4,00 zł/op. 4,79 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 8,00 z∏/kg

12,74 z∏ za 2 op.

Kupujàc Sznycle z indyka 400 g

weê drugie ZA ½ CENY

cena stand. - 8,49 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 15,92 zł/kg

Ciel´cina z udêca na pieczeƒ

luz, dost´pny równie˝:

gulasz - 18,49 zł/kg, gicz ciel´ca - 25,49 zł/kg,

górka ciel´ca - 25,99 zł/kg, ˝eberka ciel´ce - 18,99 zł/kg

Mi´sa pieczone z grilla

karkówka, szynka pieczona, luz, dost´pne równie˝:

boczek pieczony, luz - 13,99 zł/kg,

schab z grilla, luz - 19,99 zł/kg

Produkty dost´pne na stoisku grillowym.

13 99

kg

Schab wieprzowy bez koÊci

luz, du˝a paczka, ma∏a paczka

11 99 kg

Wo∏owina

z koÊcià szponder

luz

6 99

kg

Bigos z grilla, łazanki z grzybami,

kopytka z grilla,

kapusta z grzybami z grilla

luz

Produkt dost´pny na stoisku grillowym.

5


PRODUKT

MRO˚ONY

11 99 kg

Dorsz patroszony

luz, dost´pny równe˝: dorsz filet bez skóry, luz - 19,99 z∏/kg

6 99

kg

Mintaj filet bez skóry

luz

PRODUKT

PRODUKT

MRO˚ONY

MRO˚ONY

9 99

kg

Panga filet bez skóry Premium

luz, dost´pna równie˝:

panga filet bez skóry 1 kg

13 99

kg

Tilapia filet bez skóry

luz

PRODUKT

MRO˚ONY

Festiwal filetów rybnych

Halibut filet bez skóry luz - 29,99 z∏/kg

dost´pne równie˝: panga filet, luz - 14,99 zł/kg, sum afrykaƒski filet, luz - 17,99 zł/kg, okoƒ nilowy filet - 29,99 zł/kg,

dorsz norweski filet bez skóry ekstra, luz - 33,99 zł/kg, łosoÊ norweski filet ze skórà ekstra, luz - 44,99 zł/kg

10 99

kg

Makrela w´dzona

luz, dost´pna równie˝:

makrela w´dzona du˝a, luz - 14,99 z∏/kg

29 99

kg

Krewetki Królewskie

luz, paczka, dost´pne równie˝:

krewetki Królewskie 1 kg

14 55

10 99

op.

Oszcz´dzasz 3,56 zł

¸osoÊ norweski w´dzony

Premium Almar 100 g

plastry, cena jedn. - 109,90 zł/kg,

dost´pny równie˝: ∏osoÊ norweski Premium

w kawa∏ku 250 g - 19,99 z∏/op.

10 09

10 99

+20

dodatkowych

punktów

14 99

12 99 op.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Matias Contimax 1 kg

tacka

11 99

8 99

op.

Filety Êledziowe w sosie

Êmietanowo-jogurtowym 800 g

cena jedn. - 11,29 zł/kg

13 89 Oszcz´dzasz 3,00 zł

7 99

op.

7 99

op.

9 99

op.

6 99

op.

Oszcz´dzasz 2,10 zł

Filety Êledziowe 650 g/op.

Wawelskie, cena jedn. wsadu - 12,29 zł/kg,

dost´pne równie˝: Êledzie Po wiejsku 650 g/op.

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Krokiety 1 kg

z mi´sem, kapustà i grzybami

Oszcz´dzasz 3,90 zł

Sa∏atka jarzynowa U J´drusia 1 kg

dost´pna równie˝:

sa∏atka warzywna z kurczakiem 400 g - 4,99 z∏/op.

Kapusta

kwaszona 3 kg

wiadro,

cena jedn. - 2,33 zł/kg

6


Tradycyjnie udana Wielkanoc

2

za

6 z 4

Mas∏o Ekstra Mazurski Smak 200 g

3,00 zł/op. 3,79 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

82% zawartoÊci t∏uszczu,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 15,00 z∏/kg

2

za

Serek Âwie˝y Turek 150 g

2,00 zł/op. 2,19 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne smaki,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 13,33 z∏/kg

2

za

Serek do smarowania

Hochland 150 g

2,50 zł/op. 3,19 zł/op.

kupujàc 2 op.

kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 16,67 z∏/kg

w cenie

3

5,07 z∏ za 4 op.

Margaryna Kasia 250 g

1,27 zł/op.

kupujàc 4 op.

1,69 zł/op.

kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 4 op. - 5,07 z∏/kg

4 z Oszcz´dzasz 1,00 zł

5 z 13 85

5 69 4 59

op.

+20

7 79

6 99

op.

Zottarella 125 g

dodatkowych

dodatkowych

punktów

Oszcz´dzasz 0,80 zł

punktów 3,00 zł/op. 3,59 zł/op.

Ser Apetina

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

Arla 200 g

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 24,00 z∏/kg

ró˝ne smaki, cena jedn. - 34,95 z∏/kg

2

za

4

7 99

z 20 99

Oszcz´dzasz 1,10 zł

Twaróg półt∏usty

Mazurski Smak 450 g

cena jedn. - 10,20 z∏/kg

Ser ˝ó∏ty Hochland 150 g

3,50 zł/op. 4,09 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

plastry, ró˝ne rodzaje,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 23,33 z∏/kg

3 99

op.

+20

Ser ˝ó∏ty Êmietanowy Arla 150 g

plastry, ró˝ne smaki, cena jedn. - 26,60 z∏/kg

2

za

6 z

kg

Oszcz´dzasz 7,14 zł

Ser z dziurami

luz

2

za

7 z

Ser Camembert Turek 120 g

3,50 zł/op. 4,19 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 29,17 z∏/kg

14 99

kg

Ser typu Holenderskiego

luz, paczka

21 99

32 99

39 99

69 99

17 99 kg

29 99

kg

31 99

kg

59 99

kg

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Ser w´dzony Ramzes

luz

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Ser Arla Bloose z niebieskà pleÊnià

luz

Oszcz´dzasz 8,00 zł

Ser Bursztyn

luz

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Ser Gouda Basiron z pomaraƒczà

luz

7


4

4

za

4 48 w cenie

6

3

z

4 19

kpl.

14,97 z∏ za 4 kpl.

11 49

Drugi za

9 99

op.

1,49 z∏ za 2 op.

Mleko Białe UHT 3,2 % 1 l

Oszcz´dzasz 1,50 zł

Kupujàc Jogurt

2,00 zł/op. 2,45 zł/op.

Twaróg półt∏usty

naturalny Zott 180 g

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

Dr.Oetker 1 kg

weê drugi ZA ½ CENY

cena stand. - 0,99 zł/op., cena jedn. przy zakupie 2 op. - 4,13 zł/kg

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 2,00 z∏/l

2

4

3

w cenie

za

za

4

2

z 3 z

9,98 z∏ za 3 kpl.

Mleko 2% Ale! 1 l

Jogurt Jogobella Zott 150 g

Deser czekoladowy Monte Zott 6 x 55 g

2,00 zł/op.

kupujàc 2 op.

2,45 zł/op.

kupujàc 1 op.

0,75 zł/op.

kupujàc 4 op.

0,99 zł/op.

kupujàc 1 op.

3,33 zł/kpl.

kupujàc 3 kpl.

4,99 zł/kpl.

kupujàc 1 kpl.

karton, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 2,00 z∏/l

ró˝ne smaki, cena jedn. przy zakupie 4 op. - 5,00 z∏/kg

cena jedn. przy zakupie 3 kpl. - 10,08 z∏/kg

Krem jogurtowy Fantasia

Actimel 4 x 100 g

1,50 zł/op.

kupujàc 4 op.

1,69 zł/op.

kupujàc 1 op.

3,74 zł/kpl.

kupujàc 4 kpl.

4,99 zł/kpl.

kupujàc 1 kpl.

ró˝ne smaki i gramatury

Âmietana 18% Milk Land 330 g

1,50 zł/op. 1,64 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

2

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 4,55 z∏/kg

Dost´pna tylko w Tesco

za

4 z

Oszcz´dzasz 0,29 zł

Jogurt Activia 4 x 125 g

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 8,38 z∏/kg

Mocno tniemy ceny

2

za

3 z

ró˝ne smaki, cena jedn. przy zakupie 4 kpl. - 9,36 z∏/kg

kl. XL

8

1 67 op.

Ser topiony

bloczek Sertop 100 g

ró˝ne smaki, cena jedn. - 16,70 z∏/kg

3 29

kpl.

Jogurt z owocami 4 x 125 g

ró˝ne smaki, cena jedn. - 6,58 z∏/kg

+ 2 kubki GRATIS

2 KUBKI

2 99

op.

Margaryna

Smakowita 500 g

cena jedn. - 5,98 zł/kg, dost´pna równie˝:

margaryna Smakowita Êmietankowa 500 g

5 89

5 59

op.

Oszcz´dzasz 0,30 zł

Jaja kl. XL 10 szt.

cena jedn. - 0,60 zł/szt.


Tradycyjnie udana Wielkanoc

PRODUKT

PRODUKT

Drugi za

10,49 z∏ za 2 op.

Kupujàc Pizz´ Ristorante

weê drugà ZA ½ CENY

ró˝ne rodzaje i gramatury,

cena stand. - 6,99 zł/op.

MRO˚ONY

Drugi za

7,34 z∏ za 2 op.

Kupujàc Warzywa na patelni´

Hortex 450 g

weê drugie ZA ½ CENY

cena stand. - 4,89 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 8,15 zł/kg

MRO˚ONY

5

za

2 z

Kiwi

0,40 zł/szt.

kupujàc 5 szt.

0,79 zł/szt.

kupujàc 1 szt.

2 95

kg

Pomaraƒcze

luz

PRODUKT

PRODUKT

Drugi za

MRO˚ONY

Drugi za

MRO˚ONY

Drugi za

Drugi za

7,78 z∏ za 2 op.

Kupujàc Brokuły Hortex 450 g

weê drugie ZA ½ CENY

cena stand. - 5,19 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 2,99 zł/kg,

dost´pny równie˝: kalafior Hortex 450 g - 7,49 za 2 op.

14,09 z∏ za 2 op.

Kupujàc Frytki

Sprinter McCain 750 g

weê drugie ZA ½ CENY

cena stand. - 9,39 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 9,39 zł/kg

5,91 z∏ za 2 szt.

Kupujàc Broku∏

weê drugi ZA ½ CENY

cena stand. - 3,94 zł/szt.,

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 2,96 zł/szt.

2,94 z∏ za 2 p´czki

Kupujàc Rzodkiewki

weê drugie ZA ½ CENY

cena stand. - 1,96 zł/p´czek,

cena jedn. przy zakupie 2 p´czków - 1,47 zł/p´czek

PRODUKT

MRO˚ONY

14 99

2 99

szt.

RoÊliny cebulowe

narcyz, hiacynt

11 99 op.

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Lody Carte d'Or 900 ml

ró˝ne smaki, cena jedn. - 13,32 z∏/l

6 69

kg

Winogrona ró˝owe

luz

3 99

kg

Cytryny

luz

Drugi za

Drugi za

0 99

szt.

Oszcz´dzasz 0,20 zł

Pàczek

1 19 Chleb wieloziarnisty, Staropolski

4 75

op.

Babka

Rodon 400 g

ró˝ne smaki, cena jedn. - 11,88 z∏/kg

5,97 z∏ za 2 szt.

Kupujàc Sa∏at´ g∏owiastà

weê drugà ZA ½ CENY

cena stand. - 3,98 zł/szt.,

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 2,99 zł/szt.

5,84 z∏ za 2 szt.

Kupujàc Kapust´ m∏odà

weê drugà ZA ½ CENY

cena stand. - 3,89 zł/szt.,

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 2,92 zł/szt.

Drugi za

7 99

6 99

op.

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Makowiec 500 g

cena jedn. - 13,98 z∏/kg

6 99

kg

Piekarnia Mazowiecka

luz

4,47 z∏ za 2 szt.

Kupujàc Kalarep´

weê drugà ZA ½ CENY

cena stand. - 2,98 zł/szt.,

cena jedn. przy zakupie 2 szt. - 2,24 zł/szt.

1 99 kg

Ziemniaki m∏ode

luz

9


Drugi za

5

w cenie

4

3,56 z∏ za 5 op.

Goràcy Kubek Knorr

0,71 zł/op. 0,89 zł/op.

kupujàc 5 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje i gramatury

Drugi za

Drugi za

2,24 z∏ za 2 op.

Kupujàc Zup´ Knorr

weê drugà ZA ½ CENY

ró˝ne rodzaje i gramatury, cena stand. - 1,49 zł/op.

5,53 z∏ za 2 op.

Kupujàc Bulionetk´ 4 l 112 g

weê drugà ZA ½ CENY

z kury, wo∏owa, cena stand. - 3,69 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 24,69 zł/kg

4,93 z∏ za 2 op.

Kupujàc Fix Knorr Danie na dziÊ

weê drugi ZA ½ CENY

ró˝ne rodzaje i gramatury,

cena stand. - 3,29 zł/op.

Drugi za

3,83 z∏ za 2 op.

Kupujàc Chrzan Staropolski 190 g

weê drugi ZA ½ CENY

cena stand. - 2,55 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 9,62 zł/kg

3 19 3 29 5 39

16 99

åwik∏a z chrzanem

Country Store 280 g

cena jedn. - 5,68 z∏/kg

Dost´pne tylko w Tesco

3

2

w cenie

za

5 89

2

2 88

5 39

op.

op.

2,58 z∏ za 3 op.

Groszek konserwowy

+20

dodatkowych

Przyprawa Prymat

Dawtona 400 g/op.

Papryka

punktów

Oszcz´dzasz 0,50 zł

0,86 zł/op.

kupujàc 3 op.

1,29 zł/op.

kupujàc 1 op.

1,00 zł/op.

kupujàc 2 op.

1,69 zł/op.

kupujàc 1 op.

konserwowa

Country Store 720 ml/op.

Pieczarki

Country Store 720 g/op.

ró˝ne rodzaje i gramatury

cena jedn. wsadu przy zakupie 2 op. - 4,17 z∏/kg

cena jedn. wsadu - 9,60 z∏/kg

cena jedn. wsadu - 13,15 z∏/kg

Dost´pne tylko w Tesco

Dost´pne tylko w Tesco

1 59 op.

2 29

op.

2 99

op.

2 59

op.

12 99 op.

Oszcz´dzasz 0,90 zł

Ry˝ bia∏y d∏ugi

Sonko 4 x 100 g

cena jedn. - 5,73 z∏/kg

Oszcz´dzasz 2,40 zł

Makaron

Lubella 500 g

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 5,98 zł/kg

Oszcz´dzasz 0,70 zł

Tuƒczyk Statesman 185 g

w oleju, w sosie w∏asnym,

cena jedn. - 19,92 z∏/kg

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Oliwa Extra Vergin

La Española 750 ml

cena jedn. - 17,32 z∏/l

10


Kupując 2 zapłacisz tylko za 1!

2

w cenie

1

3,69 z∏ za 2 op.

Szprot Winter Graal 110 g

1,85 zł/op. 3,69 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

w oleju, pomidorach, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 27,95 z∏/kg

2

w cenie

1

1,90 z∏ za 2 op.

Makaron zapa∏ka Maxpol 250 g

0,95 zł/op. 1,90 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 3,80 z∏/kg

2

w cenie

1

1,96 z∏ za 2 op.

Bulion 132 g

0,98 zł/op. 1,96 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 7,42 z∏/kg

2

w cenie

1

7,29 z∏ za 2 op.

Migdały płatki Kresto 150 g

3,65 zł/op. 7,29 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 24,30 z∏/kg

2

w cenie

1

19,99 z∏ za 2 op.

Oliwa z oliwek Sansa

Goccia D'oro 1 l

9,99 zł/op.

kupujàc 2 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 9,99 z∏/l

19,99 zł/op.

kupujàc 1 op.

12

w cenie

6

10,08 z∏ za 12 op.

Woda Muszyna 1,5 l

0,84 zł/op. 1,69 zł/op.

kupujàc 12 op. kupujàc 1 op.

gazowana, niegazowana,

cena jedn. przy zakupie 12 op. - 0,56 z∏/l

2

zgrzewki

w cenie

1

2

w cenie

1

9,36 z∏ za 2 op.

Herbata Earl Grey

100 tb. x 2 g

4,68 zł/op.

kupujàc 2 op.

9,36 zł/op.

kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 23,40 z∏/kg

2

w cenie

1

5,49 z∏ za 2 op.

Napój Fanta lub Sprite 2 l

2,75 zł/op. 5,49 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 1,37 z∏/l

11


10 op. cukru 1 kg w cenie 9!

50 G

17 99

1 99 *

1kg

Cukier 1 kg

*Cena przy zakupie 10 op.

Przy zakupie 1 op. - 2,21 z∏/op.

12 99 op.

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Kawa Jacobs Krönung 500 g

mielona, cena jedn. - 25,98 z∏/kg

13 65

kpl.

HERBATA

Zestaw: Herbata Lipton

Yellow Label 100 tb. x 2 g

cena jedn. - 68,25 zł/kg

+ herbata Lipton Green Citrus

20 tb. x 1,3 g GRATIS

25 99

kpl.

Kawa Jacobs Krönung 200 g

rozpuszczalna, cena jedn. - 129,95 z∏/kg

+ 50 g GRATIS

12 00 kpl.

W KOMPLECIE

TANIEJ

Oszcz´dzasz 6,36 z∏

Kupujàc Herbat´ Twinings Simply Tea

100 tb. x 1,8 g

cena stand. - 13,99 zł/op.

weê Herbat´

Lipton Yellow Label 25 tb. x 2 g

cena stand. - 4,39 zł/op.

CZEKOLADA

3 19 Oszcz´dzasz 0,30 zł

4 49 Oszcz´dzasz 0,40 zł

3 09

op.

Oszcz´dzasz 0,10 zł

Paluszki Lajkonik 300 g

cena jedn. - 10,30 zł/kg

4 19

op.

Chipsy X-cut 160 g

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 26,19 zł/kg

4 99

4 59

op.

Chipsy Prosto z Pieca Lay's 140 g

dost´pne równie˝: solone, cena jedn. - 32,79 zł/kg

25 99

kpl.

Zestaw: Kawa

Douwe Egberts Gold 200 g

rozpuszczalna, cena jedn. - 129,95 zł/kg

+ czekolada Lindt GRATIS

7 09

5 99

op.

Oszcz´dzasz 1,10 zł

Orzeszki ziemne

Aromat Snack 500 g

light, solone, cena jedn. - 11,98 zł/kg

+20

dodatkowych

punktów

3 29

2 69

op.

Oszcz´dzasz 0,60 zł

Napój,

nektar Cappy 1 l

jab∏ko, pomaraƒcza, cena jedn. - 2,69 zł/l

2

2

za

za

5 z 5 z

Sok Fortuna 1 l

Napój Costa 2 l

2,50 zł/op. 3,50 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

czarne porzeczki,

czerwone grejpfruty, czerwone pomaraƒcze,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 1,25 z∏/l

2,50 zł/op.

kupujàc 2 op.

4,05 zł/op.

kupujàc 1 op.

pomaraƒcza, jabłko, multiwitamina,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 2,50 z∏/l

5 79 kpl.

Oszcz´dzasz 2,99 z∏

Kupujàc

Napój Tiger 1 l

cena stand. - 5,79 zł/op.

weê Napój Tiger

sugar free 250 ml GRATIS

puszka, bez cukru, cena stand. - 2,99 zł/op.

NAPÓJ 250 ML

4

w cenie

3

8,37 z∏ za 4 op.

Napój Zbyszko 3 cytryny 2 l

2,09 zł/op. 2,79 zł/op.

kupujàc 4 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 4 op. - 1,05 z∏/l

6

w cenie

5

8,45 z∏ za 6 op.

Woda ˚ywiec Premium 1,5 l

1,41 zł/op. 1,69 zł/op.

kupujàc 6 op. kupujàc 1 op.

gazowana, niegazowana,

cena jedn. przy zakupie 6 op. - 0,94 z∏/l

2 L

14 67

kpl.

Napój Coca-Cola 3 op. x 2 l

cena jedn. - 2,45 z∏/l

+ 2 l GRATIS

12


Tradycyjnie udana Wielkanoc

5 89

3 59

op.

4 09 +20

dodatkowych

punktów

Oszcz´dzasz 1,00 zł

4 89

op.

Oszcz´dzasz 0,50 zł

Miód sztuczny Huzar 370 g

cena jedn. - 9,70 z∏/kg

Powidła Fruta Stovit 530 g

cena jedn. - 9,23 z∏/kg

6 32

12 99

3 99 op.

Drugi za

5,39 z∏ za 2 op.

Kupujàc D˝em ¸owicz 280 g

weê drugi ZA ½ CENY

truskawkowy, wiÊniowy, brzoskwiniowy,

cena stand. - 3,59 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 9,63 zł/kg

11 99 op.

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Krem Nutella Ferrero 630 g

cena jedn. - 19,03 z∏/kg

Oszcz´dzasz 2,33 z∏

Jabłka pra˝one Greek Trade 950 g

cena jedn. - 4,20 z∏/kg

+20

dodatkowych

punktów

2 69

op.

5 15

4 29

op.

5 39

4 49

op.

5 49

4 99

kpl.

Oszcz´dzasz 0,60 zł

Ananas plastry w syropie

lekko słodzonym 580 ml/op.

cena jedn. wsadu - 7,91 z∏/kg

Oszcz´dzasz 0,86 zł

Kakao DecoMorreno 200 g

cena jedn. - 21,45 z∏/kg

Oszcz´dzasz 0,90 zł

Babeczki Dr.Oetker

ró˝ne rodzaje i gramatury

Oszcz´dzasz 0,50 zł

Galaretka 4 x 75 g

cena jedn. - 16,63 z∏/kg

+ pucharek GRATIS

PUCHAREK

3 29 Wiórki kokosowe

3

2

w cenie

3

w cenie

2

5,38 z∏ za 3 op.

Ciastka Müsli 100 g

1,79 zł/op. 2,69 zł/op.

kupujàc 3 op. kupujàc 1 op.

1,98 z∏ za 3 op.

Budyƒ Winiary 60 g

0,66 zł/op. 0,99 zł/op.

kupujàc 3 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 3 op. - 17,94 z∏/kg

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 3 op. - 11,00 z∏/kg

8 35

5 99

kpl.

1 89 op.

8 29

op.

4 99

op.

Oszcz´dzasz 2,35 zł

Woda mineralna

Primavera 6 op. x 1,5 l

gazowana, niegazowana,

cena jedn. - 0,67 z∏/l

Sun Grown 200 g

cena jedn. - 9,45 z∏/kg

Dost´pne tylko w Tesco

Âliwki suszone

Sun Grown 500 g

cena jedn. - 16,58 z∏/kg

Dost´pne tylko w Tesco

Mak niebieski

Sun Grown 500 g

cena jedn. - 9,98 z∏/kg

Dost´pne tylko w Tesco

13


15 99

15 99

15 99

kpl.

11 99 szt.

11 99 szt.

Zestaw: Szampon

do w∏osów

Head&Shoulders 400 ml

cena jedn. - 39,98 z∏/kg

+ 200 ml GRATIS

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Szampon do w∏osów

Syoss 500 ml

lub Balsam do w∏osów 500 ml

lub Od˝ywka do w∏osów 200 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 23,98 zł/l

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Lakier do w∏osów Syoss 300 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 39,97 z∏/l

lub Pianka do w∏osów

Syoss 250 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 47,96 z∏/l

SZAMPON

50 ML

˚EL 200 ML

5 55

kpl.

Kupujàc Od˝ywk´

do włosów Timotei 300 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 18,50 z∏/l

weê Szampon 250 ml GRATIS

ró˝ne rodzaje, cena stand. - 5,55 zł/op.

12 99 op.

Lakier do włosów Wellaflex 250 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 51,96 z∏/l

+ 50 ml GRATIS

lub Pianka do włosów

Wellaflex 200 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 64,95 z∏/l

+ 50 ml GRATIS

30,88 z∏ za 2 op.

Kupujàc Krem nawil˝ajàcy

do twarzy Olay 50 ml

weê drugi ZA ½ CENY

cena stand. - 20,59 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 411,73 zł/l

30,88 z∏ za 2 op.

Kupujàc Balsam po goleniu Nivea 100 ml

cena stand. - 24,49 zł/op.

weê ˚el do golenia 200 ml

ZA ½ CENY

cena stand. - 12,79 zł/op.

Drugi za

Drugi za

SZCZOTECZKA

Drugi za

3 95

op.

Zestaw: Szczoteczka do z´bów

Colgate Zig Zag

+ szczoteczka GRATIS

cena jedn. - 1,98 zł/szt.

13 99

kpl.

1 SZT.

Maszynka do golenia Sensor 3 szt.

dla kobiet, dla m´˝czyzn, cena jedn. - 4,66 z∏/szt.

+ 1 szt. GRATIS

22,48 z∏ za 2 op.

Kupujàc dezodorant m´ski

Adidas Action 3 w sprayu 150 ml

weê drugi ZA ½ CENY

ró˝ne rodzaje, cena stand. - 14,99 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 99,91 zł/l

14


Tradycyjnie udana Wielkanoc

11 49

21 99

9 69

op.

Oszcz´dzasz 1,80 zł

˚el pod prysznic

Palmolive 400 ml

m´ski, ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 24,23 z∏/l

18 99

op.

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Mleczko do cia∏a

Garnier IPS 400 ml

ró˝ne rodzaje,

cena jedn. - 47,48 z∏/l

+50

dodatkowych

punktów

9 99

9 49

6 99

op.

Oszcz´dzasz 2,50 zł

Mleczko do cia∏a

Dax Cosmetics 250 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 27,96 z∏/l

19 05

13 99

op.

Oszcz´dzasz 5,06 zł

Serum do cia∏a rozgrzewajàce

Eveline 250 ml

cena jedn. - 55,96 z∏/l

7 89 op.

Oszcz´dzasz 2,10 z∏

Dezodorant damski

w sprayu Rexona 150 ml

ró˝ne rodzaje, roll-on 50 ml, sztyft 40 g,

cena jedn. - 52,60 z∏/l, dost´pny równie˝:

dezodorant m´ski Rexona 150 ml - 8,19 z∏/op.

13 49

11 49 op.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Krem w ˝elu

Nivea Visage Young 75 ml

cena jedn. - 153,20 z∏/l, dost´pna równie˝:

ca∏a seria kosmetyków Nivea Vsage Young

16 99

12 99 op.

Oszcz´dzasz 4,00 zł

Krem do twarzy

Liftingujàcy Soraya 50 ml

na dzieƒ, na noc, cena jedn. - 259,80 z∏/l

14 99

12 79 op.

Oszcz´dzasz 2,20 zł

Krem uniwersalny Nivea 250 ml

cena jedn. - 51,16 z∏/l

9 99

6 99

op.

Oszcz´dzasz 3,00 zł

˚el pod prysznic

Johnson&Johnson 400 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 17,48 z∏/l

10 49

op.

Dezodorant w sprayu

Right Guard 150 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 73,27 z∏/l,

dost´pny równie˝: roll-on 50 ml, sztyft 50 ml

24 99

17 99 op.

Oszcz´dzasz 7,00 zł

Dezodorant w sprayu

Nike 100 ml

damski, m´ski, ró˝ne rodzaje,

cena jedn. - 179,90 z∏/l

14 49

10 49

op.

Oszcz´dzasz 4,00 zł

P∏yn do kàpieli

Johnson&Johnson 750 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 13,99 z∏/l

9 49

7 99

op.

Oszcz´dzasz 1,50 zł

Myd∏o w p∏ynie Dove 250 ml

z pompkà, ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 31,96 z∏/l,

dost´pny równie˝: zapas myd∏a Dove 500 ml,

cena jedn. - 15,98 z∏/l

11 49

11 99

8 99

op.

Oszcz´dzasz 3,00 zł

Mleczko do demakija˝u twarzy

i oczu Lirene 200 ml

cena jedn. - 44,95 z∏/l

24 50

18 29

op.

Oszcz´dzasz 6,21 zł

Woda po goleniu STR8 50 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 365,80 z∏/l

19 79

16 99

op.

Oszcz´dzasz 2,80 zł

P∏yn do p∏ukania ust

Elmex 400 ml

cena jedn. - 42,48 z∏/l

7 99

op.

Oszcz´dzasz 3,50 zł

Pasta do z´bów Blend-a-med

3D White Luxe 75 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 106,53 z∏/l,

dost´pna równie˝: pasta Blend-a-med Complete 7 Expert 75 ml,

ró˝ne rodzaje

15


Kupując 2 produkty zapłacisz mniej!

2

w cenie

1

4,19 z∏ za 2 op.

P∏atki kosmetyczne Velvet 120 szt.

2,10 zł/op. 4,19 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 0,02 z∏/szt.

2

w cenie

1

11,49 z∏ za 2 op.

Farba do włosów Londa

5,75 zł/op. 11,49 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje

2

za

12 z

P∏yn do p∏ukania ust

Aquafresh 300 ml

6,00 zł/op. 7,79 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 20,00 z∏/l

2

za

2

2

8 z za

za

Pasta do z´bów

Blend-a-med Calci Dent 125 ml

4,00 zł/op. 5,89 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 32,00 z∏/l

12 z

Pasta do z´bów Colgate Max 125 ml

6,00 zł/op. 8,95 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 48,00 z∏/l

12 z

˚el pod prysznic Fa 250 ml

6,00 zł/op. 7,99 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 24,00 z∏/l

2

2

2

za

za

za

2 z 3 z 8 z

Myd∏o w kostce Fa 100 g

Myd∏o w płynie Palmolive 300 ml

Myd∏o w kostce Arko 100 g

1,00 zł/op. 1,28 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 10,00 z∏/kg

1,50 zł/op.

kupujàc 2 op.

1,89 zł/op.

kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 15,00 z∏/kg

4,00 zł/op.

kupujàc 2 op.

4,69 zł/op.

kupujàc 1 op.

zapas, ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 13,33 z∏/l

2

za

8 z

Mydło w płynie Luksja 400 ml

4,00 zł/op. 5,49 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

zapas, ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 10,00 z∏/l

2

za

11 z

Woda po goleniu Bond 100 ml

5,50 zł/op. 6,69 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 55,00 z∏/l

2

za

20 z

˚el do golenia Gillette Series 200 ml

10,00 zł/op. 15,59 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 50,00 z∏/l

2

2

za

za

4 z Karma dla psa Darling 1200 g

Karma dla kota Perfect Fit 85 g

2,00 zł/op. 2,59 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 23,53 z∏/kg

2

za

9 z

4,50 zł/op.

kupujàc 2 op.

5,99 zł/op.

kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 3,75 z∏/kg

17 z

˚wirek dla kota Hilton 5 l

8,50 zł/op. 11,99 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 1,70 z∏/l

16


24 99

39 99

16 99

op.

Oszcz´dzasz 8,00 zł

Chusteczki

Huggies 4 x 72 szt.

34 99

op.

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Pieluchomajtki

Huggies Maxi 52 szt.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 0,68 z∏/szt.

95 00

op.

przy zakupie 1 op.

0,51 z

za 1 szt.

Pieluchy Pampers

Mega Pack Midi 186 szt.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 0,51 z∏/szt.

8 39 Oszcz´dzasz 2,20 zł

6 59

op.

Oszcz´dzasz 1,80 zł

Papier toaletowy

Velvet XXL 8 rolek

2-warstwowy, cena jedn. - 0,82 z∏/rolka

7 49

5 29

op.

R´cznik papierowy Velvet

Najdłu˝szy 2 rolki = 4 rolki

cena jedn. - 2,65 z∏/rolka

32 99

22 99

op.

2 X 72 SZT.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Chusteczki Pampers 4 x 72 szt.

ró˝ne rodzaje

+ 2 x 72 szt. GRATIS

6 75

5 99

op.

Oszcz´dzasz 0,76 zł

Podpaski Bella 2 x 10 szt.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 0,30 z∏/szt.

14 99

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Farba do w∏osów Color&Shine

ró˝ne rodzaje, dost´pna równie˝: farba Color Naturals

12 75

9 99

op.

11 99

10 99

op.

Oszcz´dzasz 1,00 zł

Farba do w∏osów

Palette Permanent Natural Color,

Intensive Color Creme

13 99

5

w cenie

4

10,35 z∏ za 5 op.

Piwo D´bowe Mocne 500 ml

2,07 zł/op. 2,59 zł/op.

kupujàc 5 op. kupujàc 1 op.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW

CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM

DO LAT 18 JEST PRZEST¢PSTWEM

7% vol., puszka, cena jedn. przy zakupie 5 op. - 4,14 z∏/l

8 88

kpl.

Piwo ˚ubr

4 x 500 ml

6,2% vol., puszka,

cena jedn. - 4,44 z∏/l

10 89

op.

Oszcz´dzasz 1,86 zł

Szampon do w∏osów Fructis 400 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 29,98 z∏/l

11 99 op.

+20

dodatkowych

punktów

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Lakier do w∏osów Fructis 250 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 47,96 z∏/l

14 25

kpl.

Piwo Okocim Mocne

5 x 500 ml

7% vol., puszka, cena jedn. - 5,70 z∏/l

+ 500 ml GRATIS

500 ML

19 25

kpl.

Piwo ˚ywiec 7 x 500 ml

5,8% vol., puszka, cena jedn. - 5,50 z∏/l

+ 500 ml GRATIS

500 ML

17


39 99 16 99

18 99

op.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Proszek do prania Persil 1,5 kg

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 11,33 z∏/kg

28 99

23 89

op.

Oszcz´dzasz 5,10 zł

Proszek do prania Rex 5 kg

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 4,78 z∏/kg

28 99

op.

Oszcz´dzasz 11,00 z∏

Proszek do prania E 6 kg

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 4,83 z∏/kg

250 ML

12 99

10 99

op.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Zawieszka do WC Ambi Pur flush 3 szt.

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 10,99 z∏/szt.

+20

19 59

14 99

op.

Oszcz´dzasz 4,60 zł

P∏yn do prania Perwoll 2 l

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 7,50 z∏/l

2

2

za

za

5

26 z

14 19

z

P∏yn do mycia szyb Clin 500 ml 3 99

op.

15,89 zł/op.

+ 250 ml GRATIS

kupujàc 1 op.

7,00 zł/op. 7,29 zł/op.

Oszcz´dzasz 1,20 zł

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

P∏yn do mycia naczyƒ Fairy 1 l

ró˝ne rodzaje, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 14,00 z∏/l

ró˝ne rodzaje

19

2

99

za

14 99

10 z op.

P∏yn do p∏ukania Lenor 2 l

13,00 zł/op.

kupujàc 2 op.

ró˝ne rodzaje, dost´pny równie˝: Lenor Parfumelle 1,5 l,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 6,50 z∏/l

Papier toaletowy Springforce 8 rolek

5,00 zł/op. 6,45 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

3-warstwowy, cena jedn. przy zakupie 2 op. - 0,31 z∏/rolka

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Elektryczny

odÊwie˝acz powietrza

Air Wick 19 ml

ró˝ne zapachy, cena jedn. - 788,95 zł/l

16 49

kpl.

Odplamiacz Vanish 2 x 1 l

ró˝ne rodzaje

w tym drugi 50% GRATIS

dodatkowych

punktów

50%

12 38 kpl.

P∏yn do WC Domestos 1,25 l

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 9,90 z∏/l

+ zawieszka do WC GRATIS

5 99

op.

P∏yn do prania

tkanin Daisy 1,5 l

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 3,99 z∏/l

38 99

36 99

kpl.

50%

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Tabletki do zmywarek

Finish Quantum 30 szt.

cena jedn. - 1,23 z∏/szt.

+ 50% Extra GRATIS

8 25

op.

Mleczko Cif 700 ml

ró˝ne rodzaje, cena jedn. - 11,78 z∏/l

+ 250 ml GRATIS

ZAWIESZKA

250 ML

18


Tradycyjnie udana Wielkanoc

39 99

29 99

szt.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Piaskownica muszelka

•wymiary: 89 x 87 x 20 cm

6 99

kpl.

Zestaw

do piasku ma∏y

ró˝ne rodzaje

REKLAMA

TV

9 99

kpl.

Zestaw do piasku du˝y

wiaderko, sitko, ∏opatka, grabki, foremki

9 99

szt.

Baƒki mydlane

Êmieszne kszta∏ty

+20

dodatkowych

punktów

79 00

op.

Gra Piggy Pop

49 99

59 99

29 99

19 99

szt.

34 99

szt.

49 99

szt.

18 99

szt.

Parasolka w kszta∏cie zwierzàtek

ró˝ne rodzaje

Oszcz´dzasz 15,00 zł

Jeêdzik z pojemnikiem

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Zabawka hulajnoga

Oszcz´dzasz 11,00 zł

HuÊtawka bezpieczna

REKLAMA

TV

REKLAMA

TV

REKLAMA

TV

36 99

44 99

29 99

kpl.

34 99

op.

39 99

szt.

Oszcz´dzasz 7,00 zł

Kr´gle maxi

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Lalka pachnàca w zestawie z DVD

Lalka

Barbie Fashionistas

39 99

29 99

op.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Zabawka kolejka z miastem

59 99

49 99

op.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Gra Billy Biber

5 RAT PO

25 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

179,99 z∏/op. 129,00 z∏/op.

Oszcz´dzasz 50,99 zł

Terenowy wóz stra˝acki

z motorówkà City 7213

39 99

29 90

op.

Oszcz´dzasz 10,09 zł

Klocki Lego Bionicle

19


59 99

34 99

kpl.

2

w cenie

1

39,99 z∏ za 2 kpl.

Komplet poÊcieli z policottonu

19,99 zł/kpl.

kupujàc 2 kpl.

39,99 zł/kpl.

kupujàc 1 kpl.

wymiary: 160 x 200 cm + 2 x 70 x 80 cm, dost´pne równie˝ wymiary: 200 x 220 + 2 x 70 x 80 cm - 59,99 z∏/2 kpl.

Oszcz´dzasz 25,00 zł

Komplet poÊcieli:

kołdra z poduszkà

wymiary: 155 x 200 cm + 50 x 60 cm

19 99

14 99

szt.

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Koc polarowy Milutek

wymiary: 130 x 170 cm, ró˝ne kolory,

dost´pne równie˝ wymiary:

150 x 200 cm - 24,99 z∏/szt.

+20

dodatkowych

punktów

5 RAT PO

23 80

z kartą

Tesco

149,00 z∏/szt. 119,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 30,00 zł

Slim Shorts

•połàczenie funkcji masa˝u i sauny

•wyposa˝one w pilot z LCD

•szeroki zakres regulacji - pasujà na ka˝dego

RRSO 0%

5 RAT PO

25 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

169,00 z∏/szt. 129,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 40,00 zł

Mini Bike

•słu˝y do çwiczeƒ mi´Êni nóg oraz ramion i barków

•łatwu w przechowywaniu

• komputerek •płynna regulacja oporu

169,00 z∏/op. 79,99 z∏/op.

Oszcz´dzasz 89,01 zł

AB maker

•urzàdzenie do çwiczeƒ mi´Êni brzucha

•mo˝liwoÊç regulacji do wzrostu

•dost´pne 3 rodzaje intensywnoÊci treningu

5 RAT PO

29 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

199,00 z∏/szt. 149,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 50,00 zł

AB Blue

•krzesełko do çwiczeƒ mi´Êni brzucha

•mo˝liwoÊç płynnej regulacji oporu

20

5 RAT PO

45 80

z kartą

Tesco

299,00 z∏/szt. 229,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 70,00 zł

Easy Maker

•s∏u˝y do çwiczeƒ mi´Êni bioder, poÊladków, ud,

brzucha, talii, ramion i klatki piersiowej

•pomaga modelowaç sylwetk´

RRSO 0%

5 RAT PO

59 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

599,00 z∏/szt. 299,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 300,00 zł

Rowerek treningowy Sportplus

•magnetyczny system oporowy

•komputer mierzàcy: czas, dystans, pr´dkoÊç, kalorie

•certyfikat TUV GS

10 RAT PO

35 90

z kartą

Tesco

499,00 z∏/szt. 359,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 140,00 zł

Orbitrek fitness Vision

•magnetyczny system oporowy

•8-stopniowa regulacja oporu

• handpuls •wyposa˝ony w komputerek

zliczajàcy: czas, dystans, kalorie, puls, scan

RRSO 0%


Tradycyjnie udana Wielkanoc

450

CONTRAST

RATIO

cd/m 2 8000:1

JasnoÊç

Kontrast

dynamiczny

1366

x

768

PIXELS

RozdzielczoÊç 2 x z∏àcze

32”

22”

30 RAT PO

46 63

z kartą

Tesco

1399,00 z∏/szt.

Telewizor LCD Panasonic 32”

• progresywne skanowanie •nowa technologia V-real

•najwy˝sza jakoÊç obrazu •filtr grzebieniowy

•z∏àcze zewn´trzne: USB 2.0

5 RAT PO

59 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

RRSO 0%

MAPA

POLSKI

5”

LCD

30 RAT PO

26 63

z kartą

Tesco

RRSO 0%

1366

x

768

PIXELS

RozdzielczoÊç

400

cd/m 2

799,00 z∏/szt.

Telewizor LCD 22” z DVD Technika

•polskie menu ekranowe •telegazeta •stereo Nicam •filtr grzebieniowy

•DNR •zoom •odtwarzanie: DVD, CD, VCD, SVCD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

JasnoÊç Z∏àcze

JPEG

Format

320

GB

PojemnoÊç

+1000

dodatkowych

punktów

MP3

Format

3

GB

Pami´ç

DivX

Format

CONTRAST

RATIO

8000:1

Kontrast

dynamiczny

15,4”

LCD

299,00 z∏/szt.

Nawigacja Lark 5“

•szczegółowa mapa Polski MapaMap 6.0

•procesor Samsung 2443-400 MHz

•ekran dotykowy 5“

•odtwarzacz plików: audio, video •100 000 POI

79 00

39 99

szt.

Oszcz´dzasz 39,01 zł

Pendrive Tracer 4 GB

ró˝ne rodzaje

4

GB

PojemnoÊç

30 RAT PO

74 97

z kartą

Tesco

RRSO 0%

2249,00 z∏/szt.

Notebook Samsung R530

•procesor: Intel Pentium T4400 •karta grafiki: nVidia Geforce 310 512 MB

•dysk twardy: 320 GB •pami´ç RAM: 3 GB •matryca: 15,6" LED HD

•nap´d: Super Multi Dual Layer •czytnik kart pami´ci 3in1 (SD, MMC,SDHC)

•system operacyjny: Windows 7 Home Premium

42 99

szt.

Film na DVD 2012

dost´pny równie˝

na Blu-Ray - 99,99 z∏/szt.

5 RAT PO

59 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

449,00 z∏/szt. 299,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 150,00 zł

System operacyjny

Home Premium Windows 7 PL

21


99 99

szt.

Maszynka do mi´sa Botti

•moc: 500 W •wydajnoÊç mielenia: 1 kg/min

•3 sitka •nasadka masarska •bieg wsteczny

5 RAT PO

32 00

z kartą

Tesco

199,99 z∏/szt. 159,99 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 40,00 zł

Parowar Philips HD 9110

•moc: 900 W •timer: 60 min

•pojemnik do gotowania: 2,5 l; 2,6 l; 3,5 l

•pojemnik na ry˝: 1,2 l •podstawka na jajka

•pojemnik na przyprawy

RRSO 0%

5 RAT PO

28 00

z kartą

Tesco

RRSO 0%

189,99 z∏/szt. 139,99 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 50,00 zł

˚elazko parowe Philips GC2820

•stopa ceramiczna •moc: 2000 W

•uderzenie pary: 90 g/min •prasowanie w pionie

•system antywapienny •wytwarzanie pary: 30 g/min

5 RAT PO

59 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

459,00 z∏/szt. 299,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 160,00 zł

Ekspres ciÊnieniowy Zelmer Piano

•moc: 1200 W •ciÊnienie: 15 barów

•funkcja espresso i cappuccino •elektroniczne sterowanie

•specjalna dysza do spieniania mleka

5 RAT PO

30 00

z kartą

Tesco

RRSO 0%

69 99

49 99

szt.

49 99

29 99

szt.

99 99 +300

59 99

szt.

Oszcz´dzasz 40,00 z∏

Czajnik bezprzewodowy Inox JKL09

•moc: 2200 W •pojemnoÊç: 1,7 l •ukryty element grzejny •niebieskie podÊwietlenie

249,00 z∏/szt. 149,99 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 99,01 zł

Kuchenka mikrofalowa MT08

•moc: 700 W •pojemnoÊç: 17 l •timer: 60 min •5 poziomów mocy •8 programów gotowania

dodatkowych

punktów

Oszcz´dzasz 20,00 zł

Mikser Gosia MPM

•moc: 200 W •6 pr´dkoÊci

•funkcja turbo •koƒcówki do ubijania

piany i wyrabiania ciasta

Oszcz´dzasz 20,00 zł

Naczynie szklane

˝aroodporne 4,2 l

69 99

39 99

49 99

49 99

kpl.

Oszcz´dzasz 20,00 zł

Komplet garnków ze stali

nierdzewnej 12 elementów

29 99

szt.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Czajnik z gwizdkiem SLN-009

•pojemnoÊç: 3 l

39 99

szt.

Oszcz´dzasz 10,00 zł

Patelnia ø 28 cm

•pow∏oka teflon classic

59 99

op.

Wk∏ad wymienny

Brita Maxtra 3 szt.

+ 1 szt. GRATIS

1 SZT.

22

5 RAT PO

23 80

z kartą

Tesco

RRSO 0%

159,00 z∏/szt. 119,00 z∏/szt.

Oszcz´dzasz 40,00 zł

Waga produktowa dla diabetyków

i osób na diecie KE723

•funkcja analizy wa˝onego produktu,

np. kalorie, białko, cukier, cholesterol, etc.

•pami´ç pomiarów •funkcja analizy 386 produktów

29 99

24 99

szt.

Oszcz´dzasz 5,00 zł

Blacha do pieczenia

z pokrywà do przenoszenia

wymiary: 40 x 34 x 4,5 cm

11 99 3 99

9 99

szt.

3 69

szt.

Oszcz´dzasz 2,00 zł

Oszcz´dzasz 0,30 zł

Tortownica 27 cm z jednym dnem

Miska do miksowania OKT 3 l

Value


Koszula damska

Tradycyjnie udana Wielkanoc

Komplet dost´pny tak˝e w kolorach:

•65% poliester, 35% bawełna

•rozmiar: 34 - 50

Biustonosz damski – 2 szt.

•96% bawe∏na, 4% elastan

•rozmiar: S - L

Biustonosz damski – 2 szt.

•96% bawełna, 4% elastan

•rozmiar: 70A - 85DD

Skarpetki damskie – 3 pary

rozmiar uniwersalny

16 00

kpl.

16 00

kpl.

Spodnie damskie

•100% bawe∏na

•rozmiar: 34 - 50

20 00

szt.

Spodnie jeans damskie

•78% bawełna, 21% poliester, 1% elastan

•rozmiar: 34 - 50

Skarpetki damskie – 3 pary

rozmiar uniwersalny

5 00 kpl.

Spodnie jeans damskie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 00 kpl.

35 00

para

26z

Spodnie m´skie

•65% poliester, 35% bawe∏na

•rozmiar: S - XXL

dost´pne tak˝e w kolorze:

Spodnie jeans m´skie

•100% bawełna

•obwód w pasie: 76 - 107 cm

T-shirt m´ski

•100% bawe∏na

•rozmiar: S - XXL

Oferta nie dotyczy hipermarketów: ¸ódê al. Pi∏sudskiego 15/23, Wroc∏aw ul. Paprotna 7

Spodnie _ _ _ _ _ jeans _ _ _ mskie _ _ _ _

23z

Skarpetki dzieci´ce – 3 pary

•rozmiar: 23 - 36

7 00 kpl.

7 00 szt. 23

Odwiedź naszą stronę: www.odziezwtesco.pl

00

para

Body niemowlce

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Body niemowl´ce

•100% bawe∏na

•rozmiar: 0 - 18 miesi´cy

7z

23


Oferta handlowa wana 18.03. - 03.04.2010 r.

HITY NA WIELKANOC

2

za

17 z

Ptasie Mleczko 420 g

waniliowe, Êmietankowe

8,50 zł/op.

kupujàc 2 op.

9,98 zł/op.

kupujàc 1 op.

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 20,24 z∏/kg

10 49 5 99

kg

kl. L

Oszcz´dzasz 4,50 zł

Rodzynki

Sułtaƒskie

paczka 1 kg, luz

Drugi za

6,40 z∏ za 2 op.

Kupujàc Majonez

Dekoracyjny Winiary 400 g

weê drugi ZA ½ CENY

cena stand. - 4,27 zł/op.,

cena jedn. przy zakupie 2 op. - 10,68 zł/kg

przy zakupie 2 op.

3,20 z

za 1 op.

2

za

5 z

Kukurydza

Bonduelle 340 g/op.

2,50 zł/op. 3,19 zł/op.

kupujàc 2 op. kupujàc 1 op.

cena jedn. wsadu przy zakupie 2 op. - 8,77 z∏/kg

REKLAMA

TV

PRODUKT

17 99

MRO˚ONY

10 99

kg

8 99

kg

Oszcz´dzasz 7,00 zł

Kiełbasa Wiejska

luz, paczka

Kaczka mro˝ona

paczka, dost´pna równie˝:

kaczka Êwie˝a Pekin, paczka - 9,99 z∏/kg

9 39 Filety Êledziowe

6 99

op.

6 99

kg

Oszcz´dzasz 2,40 zł

Jaja Êwie˝e kl. L 20 szt.

cena jedn. - 0,35 zł/szt.

a'la matias

luz

Świąteczne godziny otwarcia

25.03. – 2.04.2010 ……………............sklepy otwarte ca∏à dob´*

*Hipermarkety: ¸ódê, al. Pi∏sudskiego 15/23 otwarty w standardowych godzinach;

Kielce, ul. Âwi´tokrzyska 20 w dn. 25-31.03.2010 otwarty w standardowych godzinach,

w dn. 1-2.04.2010 otwarty 7:00-24:00

03.04.2010 ……………………. sklepy zamkni´te o godz. 18:00**

**Hipermarkety: ¸ódê, al. Pi∏sudskiego 15/23 zamkni´ty o 15:00;

Kielce, ul. Âwi´tokrzyska 20 i Wroc∏aw, ul. Paprotna 7 zamkni´te o 16:00

04.04. – 05.04.2010 …………………............................... sklepy zamkni´te

06.04.2010 ……………… sklepy otwarte w standardowych godzinach***

***Hipermarkety czynne 24-godz. otwarte od 6:00;

¸ódê, al. Pi∏sudskiego 15/23 otwarty o 8:30; Wroc∏aw, ul. Paprotna 7 otwarty o 9:00

GAZETKA obowiàzuje w nast´pujàcych hipermarketach :

Oferta Êwie˝ej ˝ywnoÊci, sprzedawanej luzem, dost´pna jest tylko w godzinach podanych na stoisku.

BIELSKO-BIA¸A: ul. Warszawska 180; BYTOM: ul. Chorzowska 86; BYDGOSZCZ: ul. Toruƒska 101; CZ¢STOCHOWA: ul. Drogowców 43; GDA¡SK-CHEŁM: ul.Cienista 30; GDYNIA: ul. Kcyƒska 27; ul. Nowowiczliƒska 35;

GLIWICE: ul. ¸ab´dzka 26; GŁOGÓW: ul. Pi∏sudskiego 15; GORZÓW WIELKOPOLSKI: ul. S∏owiaƒska 70; ul. Górczyƒska 19; JELENIA GÓRA: al. Jana Paw∏a II 17; KALISZ: al. Wojska Polskiego 2;

ul. Majkowska 28; KATOWICE: ul. Chorzowska 107; KIELCE: ul. Âwi´tokrzyska 20; KOSZALIN: ul. Paderewskiego 1; KRAKÓW: ul. Kapelanka 54; ul. Wielicka 259; LUBIN: ul. I. Paderewskiego 101; LUBLIN: ul. Orkana 4;

¸ÓDè: ul. Pojezierska 93; ul. Widzewska 22; al. Pi∏sudskiego 15/23; MIELEC: ul. ˚eromskiego 18; OLSZTYN: ul. Pstrowskiego 16; OPOLE: ul. Ozimska 72; OSTROWIEC ÂWI¢TOKRZYSKI: ul. Mickiewicza 30;

PIASTÓW: al. Tysiàclecia 7; PI¸A: Bydgoska 135; POZNA¡: ul. Serbska 7; ul. Mràgowska 4; ul. Opieƒskiego 1; RUDA ÂLÑSKA: ul. 1 Maja 370 a; RZESZÓW: al. Powstaƒców Warszawy 13;

RYBNIK: ul. ˚orska 2; SKIERNIEWICE: ul. C. Liska 1; STALOWA WOLA: ul. Przemys∏owa 2b; STARGARD SZCZECI¡SKI: ul. Szczeciƒska 81; ÂWIDNICA: ul. Strzegomska 2; SZCZAWNO-ZDRÓJ: ul. ¸àczyƒskiego 44;

SZCZECIN: ul. Milczaƒska 31F; TARNOWSKIE GÓRY: ul. Zagórska 220; TYCHY: ul. Towarowa 2; WARSZAWA: ul. Górczewska 212/226; al. KEN 14; ul. Po∏czyƒska 121; ul. Stalowa 60/64;

W¸OC¸AWEK: ul. Kruszyƒska 17/27; WROC¸AW: ul. Czekoladowa 11; ul. D∏uga 37-47; ul. Legnicka 58; ul. Paprotna 7; ZIELONA GÓRA: ul. Energetyków 2a.

Zmiana oferty handlowej nast´puje o godz. 8.00 w dniu rozpocz´cia promocji. Zdj´cia umieszczone w gazetce mogà odbiegaç od wizerunku produktu

znajdujàcego si´ w sprzeda˝y. Wszystkie ceny zawierajà VAT. Oferta handlowa wa˝na w dniach 25.03. - 03.04.2010 r. lub do wyczerpania asortymentu.

Tesco nie prowadzi sprzeda˝y wysy∏kowej i poprzez akwizytorów. Wszystkie ceny wyra˝one sà w PLN.

*nie dotyczy hipermarketów: Wroc∏aw-Bielany, Wroc∏aw ul. Legnicka, Kielce, ¸ódê al. Pi∏sudskiego

More magazines by this user
Similar magazines