Views
3 years ago

Maris Eelsalu Tarmo Soomere

Maris Eelsalu Tarmo Soomere

Ülevaade •

Ülevaade • Motivatsioon • Uuringu ala • Modelleeritud laineandmed • Energiavoo arvutused • Muutlikkus ajas ja ruumis • Tormide osakaal • Rannikuprotsesside intensiivsus

Sissejuhatus • Taastuvenergia alaliik • Suurenev tarbimine & vajadus CO 2 - vabale energiale • Laineenergia: kontsentreeritud vorm päikeseenergiast • Lained võivad liikuda tuhandeid kilomeetreid sealjuures energiat kaotamata • Energiatihedus suurem võrreldes päikese- ja tuuleenergiaga • Läänemere idarannik (~950 km): potentsiaalne laineenergia suurim (Räämet and Soomere, 2010)

Magistritöö „Muuseum kui formaalharidust toetav õppekeskkond“
eesti keeles - RGB Baltic OÜ
Ballastvesi, mereteaduslik ettekanne, Henn Ojaveer
Radiative Processes in Astrophysics - 大阪大学X線天文グループ
Tarmo Saidla ettekanne.pdf - Toostusuudised
и RG 58, RG 213, RG 214, RG 223 (50 )
Kazimierz Zajda - baltic biomass network
Dlaczego zostałem doktorantem? - Baltic Lagoon Network
wiadomoœci rybackie - Baltic Lagoon Network
Условия для предпринимательства в Литве - База данных
n r .3 k eva d 2012 - NOPE - Eesti Kunstiakadeemia
Voldik - Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
Puuviljandus Eestis - Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus