workshop na téma inovace v evropském výzkumném prostoru

tc.cz

workshop na téma inovace v evropském výzkumném prostoru

WORKSHOP NA TÉMA INOVACE

V EVROPSKÉM VÝZKUMNÉM PROSTORU

25. října 2010 / TIC ČKD / Lisabonská 4, Praha 9

www.tc.cz


OSMÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM

Další perspektivy Evropského výzkumného

(a inovačního) prostoru

PROGRAM

12.00 – 12.30 Registrace

12.30 – 12.40 Ofi ciální zahájení

EVROPSKÁ POLITIKA V OBLASTI V&V&I

Moderátor: (bude upřesněno)

12.40 – 13.00 Přehled aktuální situace v oblasti evropského V&V&I

Timo Sakari Haapalehto, GŘ pro podnikání, Evropská komise

13.00 – 13.20 Evropský inovační a technologický institut (EIT) –

nový nástroj posilování růstu a evropské konkurenceschopnosti

Zástupce EIT (bude potvrzeno)

13.20 – 13.40 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

střednědobé hodnocení české účasti

Lukáš Procházka, Technologické centrum AV ČR

13.40 – 14.00 Diskuse

14.00 – 14.20 Přestávka

PROPOJENÍ AKADEMICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO SEKTORU

Moderátor: Aleš Vlk

PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: Karel Klusáček, Technologické centrum AV ČR

15.40 – 16.40 Panelová diskuse k tématu inovace v Evropském výzkumném

prostoru včetně představení navržených doporučení

pracovní skupiny VERA pro 8. RP – Inovace a PPP

Členové panelu:

Jaroslav Burčík, Technologické a inovační centrum ČVUT

Miroslav Janeček, Asociace výzkumných organizací

Jan Krejčí, BVT Technologies

Tomáš Skuček, Ministerstvo průmyslu a obchodu

16.40 – 16.50 Závěrečné shrnutí, ukončení workshopu

Zpravodaj workshopu: Martin Kašpárek, Česká styčná kancelář pro výzkum

a vývoj v Bruselu (CZELO), Technologické centrum AV ČR

14.20 – 14.40 Současný stav spolupráce veřejného a soukromého sektoru

ve VaVaI v ČR – zhodnocení současného stavu, identifi kované

bariéry a možné nástroje inovační politiky na jejich překonání

Michal Pazour, Technologické centrum AV ČR

14.40 – 15.00 Technologická agentura ČR – kontext vzniku, poslání, blízká

a vzdálená budoucnost (vize)

Karel Klusáček, Technologická agentura ČR

15.00 – 15.20 Partnerství veřejného a soukromého sektoru –

nové příležitosti v oblasti VaVaI

Aleš Laciok, Technologická platforma udržitelná energetika

15.20 – 15.40 Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe –

první výstupy projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků

z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Pavel Komárek, odborný garant projektu EF-TRANS

www.tc.cz


Jednacími jazyky workshopu jsou čeština a angličtina.

Tlumočení nebude zajištěno.

www.tc.cz

More magazines by this user
Similar magazines