Views
3 years ago

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno

HRVATSKI SABOR 4097 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Proglašavam Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine. Klasa: 011-01/08-01/176 Urbroj: 71-05-03/1-08-2 Zagreb, 18. prosinca 2008. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. Ovim se Zakonom uređuju načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Odredbe ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa primjenjuju se i na obavljanje zdravstvene djelatnosti u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. II. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakon o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo - imic.ba
Izvješće o zaštiti okoliša T-HT Grupe za 2007. godinu - T-Hrvatski ...
Izvješće o zaštiti okoliša T-HT Grupe za 2005. godinu - T-Hrvatski ...
Zakon o stomatološkoj djelatnosti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Medicinski fakultet
Zakon o doprinosima - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zakon o doprinosima - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Ugovor - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za ...
obrasci - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za ...
Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Više o tome - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pravilnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
GODIŠNJE IZVJEŠĆE - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIREKCIJA ...
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIREKCIJA ...
Interni pročišćeni tekst - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
odluku - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Zakon o zaštiti prava pacijenata - AKAZ
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIREKCIJA ...
Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Hrvatski zavod ...