Views
3 years ago

nizam

nizam

 • Page 2 and 3: NİZAMİ GƏNCƏVİ İSKƏNDƏRNAM
 • Page 5 and 6: QƏHRƏMANLIQ DASTANI Dahi Azərbay
 • Page 7 and 8: Urmik (ər-Rumi) haqqında geniş m
 • Page 9 and 10: (iyirmi min misradan çox) və mür
 • Page 11 and 12: Bu baxımdan İskəndər bir müsb
 • Page 13: yük iftixar hissilə deyir ki, onu
 • Page 16 and 17: Sən elə qurdun ki, yerin işini,
 • Page 18 and 19: Yalnız sən bilirsən nə hesabım
 • Page 20 and 21: Əli boşa çıxar, dolanar naçar.
 • Page 22 and 23: Qapından ümidsiz qaytarma barı.
 • Page 24 and 25: Onlardan düzəltmiş yeganə bəz
 • Page 26 and 27: Şükr üçün kükəni Xurşidə v
 • Page 28 and 29: Bir anda aləmi seyr etdi, inan. G
 • Page 30 and 31: Yenidən canlandım səhər yelitə
 • Page 32 and 33: Qələmi yontaraq müşkin söyüdd
 • Page 34 and 35: Bağban da kölgədən çəkildi he
 • Page 36 and 37: Məni görməsən də, görürəm s
 • Page 38 and 39: Mən belə yaşadım, ölərəm bel
 • Page 40 and 41: O gülə ağlayım dərdli bülbül
 • Page 42 and 43: Dəyməmiş bir meyvə gördüyün
 • Page 44 and 45: Bəzən, nə eybi var, təkrar da m
 • Page 46 and 47: Çəkdim hər qapıda ayrıca əmə
 • Page 48 and 49: Sultanın tacında get elə məskə
 • Page 50 and 51: Hər ev süfrəsindən bir nemət a
 • Page 52 and 53:

  Taxtının önündə köləlik edə

 • Page 54 and 55:

  Ki, ziyan dəyməsin divarlarına.

 • Page 56 and 57:

  O şəhrin adıdır əslində Bün-

 • Page 58 and 59:

  Sən qaldın, qəm qaldı, sirdaşl

 • Page 60 and 61:

  Içi meylə dolu cam verdi mənə.

 • Page 62 and 63:

  Belə nəql edir bu vəqəni rumlar

 • Page 64 and 65:

  Qövsi də Müştəri bəzəmiş g

 • Page 66 and 67:

  Tapırdı ən incə, mənalı sözl

 • Page 68 and 69:

  Hər işdə alardı ondan göstəri

 • Page 70 and 71:

  Aslan qulağına düyün vurardı.

 • Page 72 and 73:

  ZƏNCİ QOŞUNUNUN GƏLMƏSİNDƏN

 • Page 74 and 75:

  Xainlər kor olar, dostların gül

 • Page 76 and 77:

  El məni bu sözdə üzürlü tutar

 • Page 78 and 79:

  Gördüyü dəhşəti etdilər bəy

 • Page 80 and 81:

  Azacıq düşündü, tökdü bir t

 • Page 82 and 83:

  Süfrəyə düzdükcə keyfi oldu s

 • Page 84 and 85:

  Hər yerdə yüz fili salırdı bə

 • Page 86 and 87:

  Yəməni qılınca içirmiş zəhə

 • Page 88 and 89:

  Ondan da müdhiş bir qara hiddətl

 • Page 90 and 91:

  Hünər göstərməyə coşarkən m

 • Page 92 and 93:

  Elə ki, ağarar qaranlıq gecə, D

 • Page 94 and 95:

  Bəxt onu çəkirdi xarlığa doğr

 • Page 96 and 97:

  O gündən həbəşlər quldur bu d

 • Page 98 and 99:

  Keçmişi bu sayaq etmişdir bəyan

 • Page 100 and 101:

  Dəvə karvanına yükləndi sərv

 • Page 102 and 103:

  Mən kimə verim bu narıncı artı

 • Page 104 and 105:

  Şah düşüb heyrətə, aradı tə

 • Page 106 and 107:

  "Nə qədər seyr edir ulduzlar, g

 • Page 108 and 109:

  Qızmış bir aslana neylər bir ma

 • Page 110 and 111:

  Uzun olsa, surət uzanır əlbət.

 • Page 112 and 113:

  Şahpərəstlər kimi göstərdi h

 • Page 114 and 115:

  Çatmışdır əlinə böyük məml

 • Page 116 and 117:

  Bu cavabda elə qəti məna var, K

 • Page 118 and 119:

  "Gizlində qalmağı sevməz afitab

 • Page 120 and 121:

  Evinin içi də özünə düşman.

 • Page 122 and 123:

  Aqillər kam alır yaxşılıqlarda

 • Page 124 and 125:

  Ondan bu ölkəmiz görməsin ziyan

 • Page 126 and 127:

  Harada görünmüş aciz bir yunan

 • Page 128 and 129:

  Orduya igidlik yaraşır. Qoca Sül

 • Page 130 and 131:

  Sən şahsan, səndədir şövkət,

 • Page 132 and 133:

  Atəşgədəmizdə mum, dəmir bird

 • Page 134 and 135:

  Gəl öz sahibinə üsyan etmə sə

 • Page 136 and 137:

  Əcəbmi məni də etsə tacidar B

 • Page 138 and 139:

  Rüstəmlə döyüşə çıxasan g

 • Page 140 and 141:

  DARANIN İSKƏNDƏRLƏ MÜHARİBƏS

 • Page 142 and 143:

  O yanda Rum şahı qurdu ordunu, Sa

 • Page 144 and 145:

  Qarınca, çibintək qaynadı meyda

 • Page 146 and 147:

  Ancaq sən doğru qal bu şərtimiz

 • Page 148 and 149:

  İskəndər və Dara gəldi meydana

 • Page 150 and 151:

  Düşmənin köksünə nizələr sa

 • Page 152 and 153:

  Işini bitirdik, vurduq bir yara, G

 • Page 154 and 155:

  İskəndər ağladı: "Aman, tacida

 • Page 156 and 157:

  Könlümdə sevimli üç istəyim v

 • Page 158 and 159:

  Nə aqil kəslərlə oynamış oyun

 • Page 160 and 161:

  Yaranın ulduzu olunca nihan İskə

 • Page 162 and 163:

  Yeni şahımızsan, getdi o gedən,

 • Page 164 and 165:

  Bir başı ucaltmaq istərsə dövr

 • Page 166 and 167:

  Səbəb nə, kəskin bir qılıncda

 • Page 168 and 169:

  Bax, nə məhsul verdi Daraya cahan

 • Page 170 and 171:

  Qurtardı dünyanı xərabəlikdən

 • Page 172 and 173:

  Dünyadan silindi belə fitnələr.

 • Page 174 and 175:

  Ora toplamışdı bir çox gəlini.

 • Page 176 and 177:

  Ayırdım şöhrətdən, hörmətd

 • Page 178 and 179:

  Üç, dörd gün səbr ilə oldu ç

 • Page 180 and 181:

  Padşaha varmağa qəlbimizdir şə

 • Page 182 and 183:

  Qiymətli yaqutsan İskəndər üç

 • Page 184 and 185:

  Onu görməsəydi dözməzdi bir an

 • Page 186 and 187:

  Igidlər arxası bərkidi ondan. Ba

 • Page 188 and 189:

  Paylaram yenə də qamçı ucuyla.

 • Page 190 and 191:

  O palçıq vücuda vurma zinəti."

 • Page 192 and 193:

  Bu yerdə bağlanıb qalmaqdır ziy

 • Page 194 and 195:

  Daranın qanını almaq istərkən,

 • Page 196 and 197:

  Zahirdə sevinclə nura boyanmaq. H

 • Page 198 and 199:

  Hər çeşid lüzumlu yeməkdən ba

 • Page 200 and 201:

  Dəvali Abxazda şahlıq edərkən

 • Page 202 and 203:

  Qırqovul yuvası hər sərv ağac

 • Page 204 and 205:

  Hər işdə onunla edər ittifaq. B

 • Page 206 and 207:

  Müşk ilə şəkərdən bir neçə

 • Page 208 and 209:

  Açarım var, deyə bağlı qıflı

 • Page 210 and 211:

  Nə də qarşımızda boyun əyirs

 • Page 212 and 213:

  Ürəkdən çalışar, üstünlük

 • Page 214 and 215:

  Bu işlər yuxudur, yaxud bir xəya

 • Page 216 and 217:

  Daşı daş üstünə qoyursan nəd

 • Page 218 and 219:

  Sütunu qızıldır, mismarı güm

 • Page 220 and 221:

  Pərilər dalmışdı nazlı sevinc

 • Page 222 and 223:

  Məclisdə bir alov parlasın yenə

 • Page 224 and 225:

  Limon və portağal, narınc ilə n

 • Page 226 and 227:

  Həm özü məsuddur, həm əqrəba

 • Page 228 and 229:

  Yerləri öyrənsin o, mənzil-mən

 • Page 230 and 231:

  İSKƏNDƏRİNDƏRBƏND QALASINI AL

 • Page 232 and 233:

  Əzm etdi ortadan qaldırsın bənd

 • Page 234 and 235:

  Mənim də ürəyim güzgüdür, pa

 • Page 236 and 237:

  Başqa bir qapıdan gəlir bu sapan

 • Page 238 and 239:

  Həm gözəl, həm şəndir bir cə

 • Page 240 and 241:

  Üstünə səpilmiş bənövşə,

 • Page 242 and 243:

  Sizi qarşılayım ordan dönərkə

 • Page 244 and 245:

  Hər taxta qiyməti verir hökmüra

 • Page 246 and 247:

  Nə çinar qalacaq, nə də bir çi

 • Page 248 and 249:

  Gördü daş köksündə köhnə bi

 • Page 250 and 251:

  Içinə yarımca portağal sığan

 • Page 252 and 253:

  Dönükdür üzü bu namərd fələ

 • Page 254 and 255:

  Salxımlar əyilmiş ağırlığın

 • Page 256 and 257:

  Ordundan sınaqlı, igid kəslər d

 • Page 258 and 259:

  Yolunda qorxunc bir əъdaha yatır

 • Page 260 and 261:

  Yozmaqdan canına düşmüşdü qor

 • Page 262 and 263:

  Göz görmək istədi eşitdiyini.

 • Page 264 and 265:

  Bilməzdim var Hində cadu edənlə

 • Page 266 and 267:

  Etmiş Rum şahını özünə köl

 • Page 268 and 269:

  Başladı bəxşişlər verməyə h

 • Page 270 and 271:

  Maral dırnağını çəmənə çal

 • Page 272 and 273:

  Qara əъdahadır, kükrəmiş Rumd

 • Page 274 and 275:

  Qarşıya çıxarsa qocaman bir fil

 • Page 276 and 277:

  Pərəstiş yoluyla etsin itaət, G

 • Page 278 and 279:

  Alçaq bir insanam, sülh etməsən

 • Page 280 and 281:

  Düşsə söz bəzminin şən nəş

 • Page 282 and 283:

  Ürəyin döyüşdən doymamış h

 • Page 284 and 285:

  Yoxsa hər bir igid bir İskəndər

 • Page 286 and 287:

  Hörmətlə sovuşsun bizim ölkəd

 • Page 288 and 289:

  Duaya başladı, inci, dür saçdı

 • Page 290 and 291:

  Fikrini, yolunu bilib öyrəndim. G

 • Page 292 and 293:

  Bu dünya durduqca bərqərar olsun

 • Page 294 and 295:

  Donunun çinində yaşardı dünya.

 • Page 296 and 297:

  İki parlaq günəş bir oturaraq,

 • Page 298 and 299:

  Arada pərdədən çəkmişdi hasar

 • Page 300 and 301:

  Bağdadda və Rumda nəfis görün

 • Page 302 and 303:

  Taxtımın başına yol tapsa əgə

 • Page 304 and 305:

  Üstündə tərpənməz əsla otura

 • Page 306 and 307:

  Onun dördüncüsü tapılmaz, əlb

 • Page 308 and 309:

  Yanınca gedirdi Çin hökmüdarı.

 • Page 310 and 311:

  Yenidən yaşayış versin hər yer

 • Page 312 and 313:

  Başları qurtarmaz ayaq altından.

 • Page 314 and 315:

  Qıpçaqla qaynaşan boz çöllər

 • Page 316 and 317:

  Bu şərtlə: padişah qalsın mən

 • Page 318 and 319:

  Keçmişi gözəlcə bilib tanıyan

 • Page 320 and 321:

  Haqq verən bəxşişin önü alın

 • Page 322 and 323:

  Meydanda başlasam qılınc oyunu B

 • Page 324 and 325:

  Böyrünü vermədi gecə yatağa,

 • Page 326 and 327:

  Havanın boğazı sanki tıxandı,

 • Page 328 and 329:

  Ürək yox, yumşalır ən qatı po

 • Page 330 and 331:

  Köksündən dördbaşlı nizə ç

 • Page 332 and 333:

  Düşmənin başını salınca yer

 • Page 334 and 335:

  Qılınclar oynadı kin ilə dolu,

 • Page 336 and 337:

  Ondakı cəldliyi düşmən görəl

 • Page 338 and 339:

  Atını yüklədi hər bir silahdan

 • Page 340 and 341:

  Meydana başqa bir pəhləvan çıx

 • Page 342 and 343:

  Bir ziyan verməsə möhkəm bağı

 • Page 344 and 345:

  Çiynindən vurunca sarsıtdı onu,

 • Page 346 and 347:

  O divi zəncirlə edərsən əsir,

 • Page 348 and 349:

  Yerindən əmr etdi o divlər yenə

 • Page 350 and 351:

  Dünyaları açan cahangir sənsən

 • Page 352 and 353:

  Zindanda dustaqdım bir xəzinətə

 • Page 354 and 355:

  Gah dişlək o gülün xam dodağı

 • Page 356 and 357:

  Meydanda bağırır necə bir aslan

 • Page 358 and 359:

  Hər ağac uzundu əlli ərəşdən

 • Page 360 and 361:

  Yerinə yetirdi haqqın şükrünü

 • Page 362 and 363:

  Qədəh qaldırırdı ney naləsil

 • Page 364 and 365:

  Şən nəfəs almasan, sərmayən g

 • Page 366 and 367:

  Qılıncla gülgün qan tökürsə

 • Page 368 and 369:

  Gözümdən Babilə bir əfsun çat

 • Page 370 and 371:

  Ürəklər qan oldu qan içməyimd

 • Page 372 and 373:

  Ibadət edənlər qalxdı yuxudan,

 • Page 374 and 375:

  Xızır iz salmışdı sanki bu yol

 • Page 376 and 377:

  Bir igid gənc vardı, ağılca ulu

 • Page 378 and 379:

  Onun təlimini dinlədim bir an, S

 • Page 380 and 381:

  Çatmadı suya o susuz dodağı. Ə

 • Page 382 and 383:

  İskəndər at çapdı min zəhmət

 • Page 384 and 385:

  Dünyada hesabsız ruzi yeyən var!

 • Page 386 and 387:

  Qaranlıq altında su varsa, nədə

 • Page 388 and 389:

  Dostları bu işdən etdi çox heyr

 • Page 390 and 391:

  Oradan qayıtdı Rum dənizinə, Ye

 • Page 392 and 393:

  Yanlış söyləmişdi doğru sözl

 • Page 394 and 395:

  Dünyada olmamış mümkün kimsəy

 • Page 396 and 397:

  7 Gah kiçik nütfəyə qoydun qız

 • Page 398 and 399:

  22 Çin ipəklərinə düzmüş dü

 • Page 400 and 401:

  40 Başladı ürək, dil: "Şeir ya

 • Page 402 and 403:

  Yəni əsərlərimdən gözəl əs

 • Page 404 and 405:

  Beytmn mənası: qüvvət və taxt-

 • Page 406 and 407:

  86 Xızr bu süfrəndə olmuş həm

 • Page 408 and 409:

  Yəni dünyanın çox uzun olan yol

 • Page 410 and 411:

  119 Əqiqlər şəvədən qalamış

 • Page 412 and 413:

  136 Məclis qur, ulduzlar nur verdi

 • Page 414 and 415:

  151 Bəhmənin qoluna sarılmış i

 • Page 416 and 417:

  168 Zöhrətək Babildə parladı

 • Page 418 and 419:

  185 Örtmə öz qaşınla uca göyl

 • Page 420 and 421:

  202 Sürmədən Günəş mil çəkd

 • Page 422 and 423:

  Yəni o gözəl türk simalı, ağ

 • Page 424 and 425:

  240 Su kimi lətifdir o çənə, bu

 • Page 426 and 427:

  258 Kinindən olmuş göy dəli, z

 • Page 428 and 429:

  KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR Qəhrəm

 • Page 430 and 431:

  Nizami Gəncəvi İSKƏNDƏRNAMƏ

 • Page 432:

  Yığılmağa verilmişdir 25.04.20

Seçilmiş əsərləri - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Seçilmiş əsərləri. I cild - Kitabxana
Kitabı yüklə - Kitabxana.Net» Milli Virtual Kitabxana
Şahin Xəlil - Kitabxana.Net» Milli Virtual Kitabxana
Film Fiction | Avqust, №10 - Kitabxana.Net» Milli Virtual Kitabxana
ASKER-SİYASET
“Kəpəz”ə məğlubiyyəti çoxdan unutmuşam” - Qəbələ
[Mətn]: 3 cilddə. II cild - Azərbaycan Milli Kitabxanası
BAKMAK
II CİLT
HECE TAŞLARI
Gazi Üniversitesi