ekonomiky

akademickyrepozitar.sk

ekonomiky

Ivan KlinecEkonomický ústav SAVEtická trhová ekonomika, politikyrelokalizáciea nové podnikateľskské modelyako cesty riešenia enia sociálnej neslobodyKonferencia Sociálna neslobodaVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyBratislava, 10. – 11. 2. 2012


Globálna krízaGlobálna kríza=Globálna zmena


Zdroje sociálnej neslobodyKolaps industriálneho systémuGlobalizácia ekonomických pravidielGlobalizácia ekonomikyTransnacionalizácia ekonomikyZastaralá technológiaZastaralé inštitúcieZastaralá organizáciaZastaralý právny systémNízka výkonnosť ekonomikyRozpad spoločenskej zmluvyTransformácia štátuMarketizácia spoločnosti


Globálna krízaRiešenia=Anticipatívne systémyNové technológieReštrukturalizáciaEtikaVedaVzdelávanieSyntropiaSpolupráca


Globálna krízaRiešenia=Etická trhová ekonomika


Globálna krízaRiešenia=Nové podnikateľské modely


Globálna krízaRiešenia=Relokalizácia ekonomiky


Globálna krízaRiešenia=Obnova sociálneho kapitálu


Globálna krízaRiešenia=Anticipatívne ekonomické systémy


Dlhodobé projekty rozvoja ekonomikyČasový horizont 25 – 50 rokov


Trojsektorový svetAlvina ToffleraŠtáty ty Prvej vlny – Agrárne rne spoločnostiŠtáty ty Druhej vlny – IndustriálnespoločnostiŠtáty ty Tretej vlny – Informačné spoločnosti


Spoločnosnosť Prvej vlnyPre ekonomiky Prvej vlny súspôda, energia, prístup kvode na zavlažovanie, vykurovací olej, potrava vdobe núdze, nminimálna vzdelanosť a trhy s obilímalebo surovinami, ktoré je možné predávavať zahotové, , všeobecne vpovedané základnýmipodmienkami pre prežitie. Pretože e im chýbapriemysel a služby opierajúce sa o znalosti, ktoré bybolo možné vyvážať, , vidia vo svojich prírodnýchrodnýchzdrojoch od dažďžďových pralesov cez zásoby zvody poryby svoje hlavné predajné statky.Alvin Toffler


Spoločnosť Druhej vlnyŠtáty ty v zoskupení Druhej vlny, ktoré doteraz stávajvajú na lacnejmanuálnej práci a na hromadnej výrobe, súskrajiny skoncentrovanými národnými nekonomikami. Pretože e súsviacurbanizovane, , potrebujú veľké dovozy potravín,či i užuzvlastného vidieku alebo zo zahraničia. ia. Potrebujú vysokéenergetické vstupy na výrobnú jednotku, potrebujúmnožstvo surovín, aby udržovali svoje továrne v chode –železo, oceľ, , cement, drevo, uhlie, ropu, plyn a podobne. SúSdomovom malého počtu globálnych lnych spoločnostností. . SúShlavnýmiproducentmi znečistenia a ďalších ekonomických škôd. Apredovšetkým etkým potrebujú exportné trhy pre svoje masovovyrábanbané tovary.Alvin Toffler


Spoločnosť Tretej vlnyPostnárodyTretej vlny samozrejme naďalej alej potrebujú energiu apotraviny, ale potrebujú taktiež znalosti, ktoré by bolikonvertibilné na bohatstvo. Potrebujú prístup k svetovýmdatabankám m a telekomunikačným ným sieťam alebo potrebujú maťnad nimi kontrolu. Potrebujú trhy na výrobky a služby svysokým podielom inteligencie, na finančné služby, nakonzultácie pre manažérov, na software, televízne programy,bankovníctvo, rezervačné systémy, kreditné informácie,poistenie, farmaceutický výskum, sieťový manažment,ment,integráciu informačných ných systémov, ekonomickú spravodajskúslužbu, výcvikové systémy, simulácie,mediálnespravodajstvoa na všetky vtie informačné a telekomunikačné technológie, naktorých súszávislé. . Potrebujú ochranu proti pirátstvu vočiintelektuálnym lnym produktom.Alvin Toffler


Trojsektorový svetHDP / osobu v dolároch– parita kúpnej ksilyŠtáty ty Prvej vlny – 200 – 10 000 dolárovŠtáty ty Druhej vlny – 10 000 – 30 000 dolárovŠtáty ty Tretej vlny – 30 000 – 120 000 dolárov


Štáty Tretej vlny► Liechtenštajnsko► Luxemburgsko► Švajčiarsko► Rakúsko► USA► Švédsko► Holandsko► Kanada► Austrália► Veľká Británia► Tchajwan► Singapúr► Nórsko► Írsko► Island► Hong Kong► Nemecko► Fínsko► Dánsko► Belgicko► Francúzsko► Taliansko► Japonsko


Štáty Druhej vlny► Estónsko► Slovensko► Slovinsko► Poľsko► Česko► Cyprus► Malta► Grécko► Izrael► Nový Zealand► Španielsko► Portugalsko► Južná Korea► Lotyšsko► Litva► Maďarsko► Bulharsko► Malajzia► Chile


HDP na obyvateľa a v dolároch– PPT – 2010(CIA World Factbook 2011)► Lichtenštajnsko 179 000► Luxenburgsko 82 600► USA 47 200► Nórsko 54 600► Hong Kong 45 900► Švajčiarsko 42 600► Dánsko 36 600► Írsko 37 300► Island 38 300► Kanada 39 400► Rakúsko 40 400► Austrália 41 000► Belgicko 37 800► Veľká Británia 34 800► Holandsko 40 300► Japonsko 34 400► Južná Kórea 30 000Fínsko 35 400Nemecko 35 700Francúzsko 33 100Švédsko 39 100Singapúr 62 100Taliansko 30 500Tchajwan 35 700Katar 179 000Španielsko 29 400Kuwait 48 900Izrael 29 800Cyprus 21 000Slovinsko 28 200Macao 33 000Malta 25 600Česko 25 600Slovensko 22 000


Globálnelne výzvyThe Millennium Project►► Udržateateľný rozvoj a klimatické zmeny► Čistá voda► Populácia a zdroje► Demokratizácia► Dlhodobé perspektívy► Globálna lna konvergencia informačných ných technológigiíMedzera medzi bohatými a chudobnými (etická trhová ekonomika)► Zdravotné problémy► Rozhodovacia kapacita► Mier a konflikt► Postavenie žien► Transnacionálnyorganizovaný zločin► Energia► Veda a technologia► Globálna lna etika


The Millennium ProjectZákladné charakteristiky budúcehoekonomického systému (2030)►Etika►=►Kľúčový prvok budúcehoekonomického systému


Globálnelne transformácie► Vedomá evolúcia► Informačná spoločnosnosť► Trhový štát► Etické trhy► Transnacionalizáciacia► Korporativizácia► Tribalizácia► Networking► Transhumanizmus► Metaverzum► Globálna lna kultúra


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyNárodný štátTrhový štátIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


ScenScenáre Slovensko 2030re Slovensko 2030TechnTechn.Pripoj.Pripoj.KonKonšt.por.por.Organ.Organ.VzVzťahyahyEkon.Ekon.Riad.Riad.BohatstBohatst.ScenScenárI.I.IndustIndust.techntechn.Pripoj.Pripoj.Nár.r.štátHierarHierar.Soc.Soc.rozvrozv.HmotHmot.Cent.Cent.KapitKapitálScenScenárII.II.InfoInfo.techtech.NepripojNepripoj.Trh.Trh.štátSieteSieteSoc.Soc.kap.kap.NehmotNehmot.VíziaziaInformInform.ScenScenárIII.III.IndustIndust.techtech.Pripoj.Pripoj.Nár.r.štátHierarHierar.Soc.Soc.rozvrozv.HmotHmot.Cent.Cent.KapitKapitálScenScenárIV.IV.InfoInfo.techtech.NepripojNepripoj.Trh.Trh.štátSieteSieteSoc.Soc.kap.kap.NehmotNehmot.VíziaziaInformInform.


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyIndustriálnatechnológiaInformačná technológiaIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyNepripojenosťPripojenosťIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyIndustriálne hierarchieSieťová organizáciaIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikySociálny rozvratSociálny kapitálIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyHmotná ekonomikaNehmotná ekonomikaIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyCentrálne riadenieRiadenie víziouIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


INDUSTRIÁLNYVEKScenáreSlovensko 2036PostupujúcikolapsObnovaekonomikyKapitálInformácieIndustriálnyúpadokProsperujúcaspoločnosťINFORMAČNÝVEK


Slovensko 2036Riadiace sily► Informačná technológia► Internet► Informácie► Znalosti► Vzdelanie► Veda► Informačnýný kapitál► Znalostný kapitál► Networking► Digitálnaekonomika► Komunikácia► Open Source► Rozvoj► Nehmotná ekonomika► Spiritualita► Umenie► Kultúra► Zdravie► Diverzita► Nové trhy► Sociálnykapitál► Udržateateľnosť► Virtuálne svety► Umelá inteligencia► Informačná ekonomika► Sieťovová ekonomika► Nová ekonomika


Slovensko 2036 – Divoké karty►Etnickýkonflikt►Sociálnykonflikt►Kolapsštátnych tnych financií►Ekonomická kríza►Teroristickýútok►Lokálnyozbrojený konflikt►Ekologická katastrofa►Pandémia►Prírodné nešťastie


Slovensko2036Scenár I. – Industriálnyúpadok► Riadiace sily: industriálnilídri plus trh► Politický systém: parlamentná demokracia, stranícky systém, korupcia► Ekonomika: industriálna ekonomika Druhej vlny► Priority: priemyselné odvetvia Druhej vlny► Nezamestnanosť:12:12-1818 %► Infláciacia: : 7-157%► Rast HDP: : 3-434 %► Sociálnykapitál: úpadok► Demografiamografia: úpadok,stárnutie► Organizáciacia: industriálne hierarchie, siete zločinu a tieňovejekonomiky► Spločnosť: industriálna spoločnosnosť Druhej vlny, tribalizmus► Kultúrara: industriálna unifikácia


Slovensko2036Scenár II. – Prosperujúca spoločnosnosť► Riadiace sily: informačné technológie plus trh► Politický systém: parlamentná demokracia, občianska spoločnosnosť► Ekonomika: : nová ekonomika Tretej vlny► Priorityty: priority Tretej vlny, informačná spoločnosnosť, veda,vzdelanie, turizmus, , nehmotná ekonomika► Nezamestnanosť: : 5-858 %► Infláciacia: : 4-848 %► Rast HDP: : 4-747 %► Sociálnykapitál: mierny rast► Demografiaafia: mierny rast► Organizáciacia: informačné a hodnotové siete► Spoločnosť: : spoločnosnosť Tretej vlny, občianska spoločnosnosť► Kultúra:diverzita


Slovensko2036Scenár III. – Postupujúci kolaps►Riadiace sily: industriálni lídri lplus udalosti►Politický systém: parlamentná demokracia, stranícky systém,korupcia►Ekonomika: industriálna ekonomika Druhej vlny►Priorityty: priemyselné odvetvia Druhej vlny►Nezamestnanosť:15:15-20 %►Infláciacia: : 8-258%►Rast HDP: : 0.1-0.5 0.5 %►Sociálnykapitál: rozpad►Demografia: pokles, stárnutie►Organizáciacia: industriálne hierarchie, siete zločinu a tieňovejekonomiky►Spoločnosť: industriálna spoločnosnosť Druhej vlny, tribalizmus►Kultúrara: industriálna unifikácia, rozvrat


Slovensko2036Scenár IV. – Obnova ekonomiky► Riadiace sily: technokracia Tretej vlny plus trh► Politický systém: parlamentná demokracia, občianska spoločnosnosť► Ekonomika: transformácia na novú ekonomiku Tretej vlny► Priority: priority Tretej vlny, informačná spoločnosnosť, veda, vzdelanie,turizmus, vybrané priemyselné odvetvia Druhej vlny► Nezamestnanosť: : 10-15 15 %► Infláciacia: : 5-125%► Rast HDP: : 3-535 %► Sociálnykapitál: stagnácia alebo mierny rast► Demografiarafia: stagnácia alebo mierny rast► Organizáciacia: hierarchie a siete► Spoločnosť: vznikajúca spoločnosnosť Tretej vlny, občianska spoločnosnosť► Kultúrara: diverzita


Slovensko 2036Transformácie2. civilizačná vlna – 3. civilizačná vlna(civilizačná transformácia)4. Kondratievová vlna – 6. Kondratievová vlna(50 – 60 ročné cykly)


SlovenskoSúčasné problémyNezamestnanosťZastaralá štruktúraZastaralé priorityZastaralé inštitúcieNízka konkurenciechopnosťLacná pracovná silaNízka adaptabilitaVzdelávací systémZdravotnícky systémSociálny systémKrátkodobé časové horizonty


SlovenskoRiešenieenie problémovStratégiea politiky pre relokalizáciuekonomikyStratégiea politiky pre 6. Kondratievovevovúvlnu


Nové podnikateľské modelyModrá ekonomikaEtické trhyEtické a sociálne investovanieEtické a sociálne bankovníctvoLokálne a komunitné systémySiete lokálnej ekonomiky


Modrá ekonomikaGunter PauliModrá ekonomika10 rokov,100 inovácii,100 miliónov pracovných miestSpráva pre Rímsky Rklub (2010)


Modrá ekonomika


Modrá ekonomikaNapodobovanie prírodyrodyNulové odpadyKaskádovaniePríroda roda nepozná nezamestnanosť


Modrá ekonomikaVytváranie pracovných miestPlná zamestnanosťObnova lokálnej lnej ekonomikyObnova sociálneho kapitáluUdržateateľný rozvojKonkurencieschopnosť


6. Kondratievovevová vlnaLeo A. NefiodowŠiesty Kondratiev


6. Kondratievovevová vlna


6. Kondratievovevová vlnaEkonomika zdraviaSyntropické ekonomické aktivitySyntropické ekonomické systémyAnticipatívne ekonomické systémyTranshumánne technológie


6. Kondratievovevová vlnaPlná zamestnanosť


6. Kondratievovevová vlnaVedaVýskumVzdelávaniePodnikanieInvestícieTechnológie


Etické trhyHazel HedersonováSvet v ktorom každý vyhrávaEtická trhová ekonomika


Etické trhyInkorporácia etiky doekonomických systémov


Svet v ktorom každý vyhráva


Etické trhy


Anticipatívne projektyModrá ekonomikaAlternatívne energieEkonomika zdraviaTranshumánnenne technológieSyntropické ekonomické systémy


Ďakujem za pozornosť !

More magazines by this user
Similar magazines