Views
3 years ago

Cenovnik

Cenovnik

PROGRAM PUTOVANJA ZA GRUPE I INDIVIDUALCE1. dan: BEOGRAD - IZABRANA DESTINACIJA ZA KURS JEZIKASastanak grupe na aerodromu na šalteru Matico d.o.o. dva sata pre poletanja aviona (gde putnici podižu dokumentaza putovanje). Po preuzimanu dokumenata potrebno je obaviti čekiranje (predaju avio karte na šalter za predajuprtljaga i dobijanje boarding karte-za ukrcavanje na avion), predaju prtljaga i pasošku kontrolu.Poletanje aviona na redovnoj liniji prema redu letenja za svaku destinaciju.Tačna satnica biće poznata pri rezervisanju karata za grupu po prijavi iste.Po sletanju sledi pasoška kontrola, podizanje prtljaga, transfer autobusom do smeštaja.Ulazak u sobe najranije polse 14:00 časova. Noćenje.2.-7/12/13/20/21/26/27 dan: BORAVAK U MESTU PO IZBORUBoravak na bazi izabranih usluga u izabranom smeštaju. Mogućnost organizovanja fakultativnih izleta (plaćanjeizleta na licumesta – direktno školi zaduženoj za organizaciju lokalnih izleta).Poslednji dan: IZABRANA DESTINACIJA - BEOGRADNapuštanje soba do 12:00. Slobodno vreme do transfera na aerodrom.Transfer do aerdoroma, čekiranje i pasoška kontrola. Poletanje aviona na redovnoj liniji za Beograd, dolazak u Beograd.Kraj usluga. SVA VREMENA NA IZDATIM KARTAMA SU LOKALNA.Tačni datumi navedeni su u tabelama cenovnika koji je sastavni deo ovog programa putovanja. Opis odredišta dat je u brošuri ili uprogramu putovanja u nastavku i sastavni je deo ovog programa putovanja. Period boravka naveden je u cenovniku i programu putovanja.Vreme putovanja zavisi od avio prevoznika i dogovora sa grupom. Avio kompanija zadržava pravo promene satnice poletanja. Matico ćeimati tačnu satnicu 7 dana pre poletanja aviona i svi putnici će shodno tome biti obavešteni. Vreme leta za povratak se takođe putnicimasaopštava istog dana kada i satnica za poletanje.Broj dana: Cena aranžmana se obračunava po broju ostvarenih noćenja, a ne obroka. Kao početak aranžmana računa se trenutak poletanjaaviona iz Beograda, a kao kraj aranžmana sletaje u Beograd. Agencija je u obavezi da ova poletanja obavi u danima navedenim u cenovniku.CENA PROGRAMA OBUHVATA:• Uslugu smeštaja na destinaciji na bazi izabrane usluge za izabrani termin prema tabeli za nedelju, 2, 3 ili 4 nedelje boravka tj.7/13/14/20/21/27/28 noćenja prema tabeli.• Transfer od aerodroma do smeštaja i nazad (samo za grupne polaske)• Troškove organizacije putovanja• Kurs prema programu za svaku školu posebno• Test na početku kursa, sertifikat na kraju kursa• Aktivnosti prema programu za svaku školu posebno (samo za grupne polaske)• Vodič/pratilac grupe za 10 i + polaznika (samo za grupne polaske)CENA PROGRAMA NE OBUHVATA:• Povratnu avio kartu (redovna linija, turistička klasa) sa posluženjem, prema programu.• Putno zdravstveno osiguranje: putnici koji putuju u zemlje Evropske Unije u obavezi su da imaju zdravstevno osiguranje tokomboravka. Zdravstveno osiguranje se obezbeđuje preko agencije Matico i iznosi 1€ dnevno za odrasle osobe, tj. 0.5€ dnevno.Zdravstveno osiguranje pokriva lečenja u visini od 30.000 € tokom boravka. Svaki putnik će dobiti (original ili kopiju) svoje poliseputnog zdravstvenog osiguranja uz dokumentaciju (vaučer i avio karte) koje se putniku uručuju na aerodromu. Samo putnici koji imajuuplaćeno osiguranje i dokažu da ga već poseduju za putovanje u zemlje Evropske unije ne moraju uplatiti zdravstveno osiguranjepreko agencije Matico. Na ugovoru o putovanju jasno će biti naznačeno da li je putnik uplatio zdravstveno osiguranje. Organizatorputovanja neće biti odgovoran ukoliko granične službe zatraže osiguranje od putnika, a putnik ne poseduje dokument o osiguranju jerga nije uplatio u agenciji. Call centar za aktiviranje polise je: +49 89 41864431. Sve informacije o uslovima osiguranja možete dobiti natelefon 0700 505 555, Triglav osiguranja, Adresa: Kralja Petra 28, Beograd.• Transfer za individualce, program vanškolskih aktivnosti za individualce osim ako to nije naglašeno u samom opisu škole• Troškove organizovanja fakultativnih izleta (Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je prijaviti se školi na destinaciji po uslovima icenama koje propisuje škola). Matico ne snosi odgovornost za kvalitet, potrebne vize i realizaciju izleta jer nije organizator istih.Fakultativni izleti su opcionalni i nisu obavezni.• Troškovi viziranja pasoša za Veliku Britaniju i SAD• Ostale individualne i Nepomenute troškove• Rezervacija: 5.000 dinNAČIN PLAĆANJA:Način plaćanja: Sve cene su date u EUR, USD i GBP, u zavisnosti od zemlje putovanja, a prema cenovniku. Plaćanje se vrši isključivo udinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intese na dan plaćanja.1. UPLATA DO POLASKA• Prilikom rezervacije (potpisivanja predugovora) uplaćuje se 40% od cene aranžmana + dinarski deo aranžmana (troškovi agencije)• 70% uplate do 20 dana pred put• Uplata se može vršiti na blagajnama Organizatora putovanja ili uplatom na bankarski račun, kao i kod ovlašćenihpredstavnika-subagenata agencije Matico.• Troškovi avio karte se uplaćuju prema rezervacionom sistemu avio kompanija u roku koji je naznačen za određenu tarifu (obično 7 danaod datuma rezervacije)UPLATA NA VIŠE RATA• Prilikom rezervacije (poptisivanja predugovora) vrši se uplata od 30% od cene aranžmana bez avio karte (cena avio karte se utvrđuje utrenutku rezervacije prema raspoloživim mestima na redovnoj liniji za svaku zemlju posebno). Individualci koji putuju mimo grupemogu sami nabaviti svoju avio kartu.

KK CENOVNIK FEBRUAR 2014 - BLACK WHITE Zrenjanin
ytong cenovnik 2013.
Cenovnik za Srbiju - Ytong
Specijalna ponuda • B E Č • 3, 4 ili 5 dana – avionom - Wayout
Preuzmite Aktuelni cenovnik za sve BMW modele iz ponude. - BMW-a
Ljudski potencijali - UNDP Croatia
Predavanja V deo: SKLADIÅ NO POSLOVANJE
Krf AVIO 2013 cen 1 22_02.pdf - Glavna
B E Č • 3, 4 ili 5 dana • januar–mart AVIO PREVOZ + ... - Wayout
Å UMARSKI LIST 7-8/1953
Ka prekogranicnom rezervatu biosfere Prirucnik ... - NVO Green Home
Zastita vazduha, vode i zemljista
Europski fondovi za hrvatske projekte - priručnik o ... - Zagreb.hr
PARALIJA / LEPTOKARIJA / NEI PORI - Wayout
grčka leto 2012 paralija leptokarija nei pori - Wayout