Views
3 years ago

Obsah

Obsah

Strana

Strana 8Obsah CD15.3 Odmítnutí žádosti zaměstnance o sjednáníkratší pracovní doby15.4 Žádost o sjednání kratší pracovní doby ženypečující o dítě mladší než 15 let15.5 Odmítnutí žádosti o uzavření dohodyo kratší pracovní době ženě pečující o dítěmladší než 15 let15.6 Zamítnutí žádosti zaměstnance o kratšípracovní dobu (jinou vhodnou úpravupracovní doby) podle § 241 odst. 215.7 Žádost zaměstnavatele o projednáníneomluvené absence s odborovouorganizací15.8 Dohoda o kratší době seznámenízaměstnance s rozvrhem pracovní doby15.9 Žádost zaměstnance o poskytnutíneplaceného volna15.10 Nařízení práce přesčas16 Dovolená a neplacené pracovní volno16.1 Dohoda o délce dovolené16.2 Odvolání zaměstnance z dovolené16.3 Určení nástupu dovolené zaměstnavatelem16.4 Žádost zaměstnance o poskytnutí neplacenédovolené (neplaceného pracovního volna)16.5 Oznámení zaměstnankyně o čerpánímateřské dovolené16.6 Žádost zaměstnankyně o poskytnutírodičovské dovolené16.7 Žádost zaměstnance o dřívější ukončeníčerpání rodičovské dovolené16.8 Žádost zaměstnankyně o poskytnutídovolené tak, aby bezprostředně navazovalana skončení mateřské dovolenéBřezen 2012

Obsah CD Strana 917 Zvyšování a prohlubování kvalifikace17.1 Dohoda o zvýšení kvalifikace17.2 Kvalifikační dohoda – zvýšení kvalifikace17.3 Kvalifikační dohoda – prohloubeníkvalifikace18 Náhrada škody18.1 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnotsvěřených zaměstnanci k vyúčtování18.2 Odstoupení od dohody o odpovědnostik ochraně hodnot svěřených zaměstnancik vyúčtování18.3 Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřenýchpředmětů18.4 Dohoda o způsobu náhrady škody19 Kolektivní smlouvy19.1 Pracovněprávní práva (nároky)zaměstnanců – kolektivní smlouva (možnýobsah kolektivní smlouvy a za podmínekstanovených zákoníkem práce vnitřníhopředpisu)20 Další smlouvy a právní úkonyv pracovněprávních vztazích20.1 Konkurenční doložka20.2 Dohoda o používání služebního motorovéhovozidla pro služební účely20.3 Dohoda o používání služebního motorovéhovozidla pro služební a soukromé účelyTiskopisy1 Nemocenské pojištění2 Informace k novým formulářůmnemocenského; platným od 1. 12. 20093 Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cestyBřezen 2012

Obsah - Organizace pro pomoc uprchlíkům
OBSAH - Ministerstvo obrany SR
Obsah - Národní technické muzeum
obsah č. 1/2008 - Hadyna
obsah č. 1/2004 - Hadyna
obsah - Vitajte na stránkach www.einsty.hostujem.sk
obsah - Ministerstvo obrany SR
obsah v PDF - Archeologický ústav AV ČR
obsah č. 4/2004 - Hadyna
obsah č. 1/2005 - Hadyna