Views
3 years ago

H. )3^ E^J LArT-

H. )3^ E^J LArT-

H. )3^ E^J

H. )3^ E^J LArT- -JSv. J a n e ž ob Boh.jezeru/Stara fužina^Podr.c.sv.Janeza Krstnika.župnija Srednja vas v Bohinju.Zunanjščina: Kapelica v obzidju za prezbiterijem:Dve plasti slik:SStranski dve sta nametani pozneje na starejši omet,nakaterem je vidno nekaj zapiskov in crt.a nič celotnega.Srednjaslika predstavlja križanje z Marijo in Janezom;vkoloritu,rizbi,po obrazih in ekspresivnostimočno spominja na križanje na cerkvi na Vrbi.Zgornjidel Kristusa in glava sv.Janeza so skoraj popolnomauničeni.Jezus en face ima glavo nagnjeno na desno rame;opasica.Posvoji modelaciji in tonu spominja naitalijanske slikarje 14.stoletja iz tkzv.Giottesknešole.Križ stoji na nizki kttini-gričku.Ozadje slike tvorizastor s križnim,patroniranim vzorcem.Stoječe postaveso dopasne.Kristusova glava ima križni nimb.Vrhnjidel ozadja je imel prvotno sinj ton.Na levi stoji Marijain žalostno sklepa roke.Usta so zrisana podobnokot v Gostečem ali na Vrbi ali pod lopo na Otoku itd.Barve so lila,rdeča,zelena,bledo-rumena.Močne notranjekonture.- Ta slika križanja je od iste roke kot starejšaplast prezbiterija.- Stranski dve sliki sta nedvomnodelo Jerneja iz Loke.Na levi stoji z odprto knjigo vroki sv.Janez Krstnih.Ob glavi ima napis:Ego vox clamantis;desnastran je uničena.Vse je v rdeči in rumenibarvi.Karakteristična modelaoija ooraza;šop las načelu.Na desni je na blazinastem stolu sedeča Marijaz golim detetom,ki blagoslavlja.Barve so zelena,rumenain rdeča.Obraz Marijin ima karakteristično Jernejevomodelacijo.Slika je slabo ohranjena.Freski sv.Janazain Marije sta istočasni,toda starejši od slikekrižanja,ker je omet nametan nad ometom križanja.Ob Janezovi glavi je deloma čitljiva letnica 16.. inletnica 1657.Ogled pod streho: Tako nad slavolokom kot na glavnempročelja se je intaktno ohranil zatrep starejše cerkve,sleme stare cerkve je bilo nekako 1 m nad temenom svodav ladji.Ta zatrop je bil povišan že ob času prizidavesedanjega prezbiterija in povišanja ladje.Prvotnacerkev je torej imela ladjo z dvostočno streho,kot n.pr.v Dragi,inmanjši,nižji prezbi^erij ali apsido.Ta nedvomna oblika,ki bi se dala ugotoviti potom kopanjav prezbiteriju.je nedvomna.Višina obodnih stenodnosno lesenega stropa se je nahajala nekako v vi-^.'

Page 1 RABANDAL EVE GA E H T N O C M S. A L 1 J ( G REAT ...
Page 1 Page 2 Page 3 S. m B d e . R k ...M~ P H U Y W e N e h T t 0 ...
Page 1 .O uu m E d J E U H H E W m M U I- H U. uwėf 'Jeuyeg ...
á«bÉØJ'G ¬H Ωƒ≤J Ée
eTrex® Vista® H e Legend® H - Garmin
Page 1 Iige eini kostsp Probl m e „ i h S d j, únggeän WWFlüS" ' __ ...
Ió¬ùôe ºÅ´b¿j √ùô¥¬ùöJ h ∂ÅjódG ÅùUóÇdG ¶e œ¿jOQG¿Z
Page 1 3. Ausgabe 9 n u H.. e R r e n. .m r E- d.. mm. _la h c.- 5A .,.n ...
Page 1 T.. H E H rr. B CJ E H H A l.. 8 Ó W ._ Page 2 Page 3 JAH ...
Liu, J. H., Paez, D., Hanke, K., Rosa, A., Hilton, D. J., Sibley, C. G. ...
eTrex Legend® H e eTrex Vista® H - Garmin
Page 1 Page 2 mu m“ mm m Hhmowwcwm m . 3 - E H... . Swine mEl ...
á«bÉØJ'G ¬H Ωƒ≤J Ée
potřebuje ZZS lékaře? p j NE (ale)
Page 1 E |- »hv H E Uv E W _I C E F _FV _I-1- _I ....l______.|.... O M ...
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
Page 1 IIIITIOIIM I 20 '\0 R E V M .J nl 3 t E 0 3 i las rl:aIsaI||Ill'_lw ...
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor